bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

       [Bi Viết - Article]                                                                           

 
Dương Đại Hải 1/1-2019 | Nếu Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 "số phận Obama v Clinton đ định"


18/11/2018: TỔNG THỐNG TRUMP X. N.T TU CỘNG THNH 5-7 MẢNH

https://youtu.be/YC3KrGraWJo

***

  

người lnh gi oregon

FAKE NEWS KHNG NGỪNG TẤN CNG TỔNG THỐNG TRUMP TRONG DỊP LỄ NOL 2018

      Quanh năm sut thng, t khi Trump nhm chc Tng thng, Fake News Cc T kim Th T v lũ Chut Cng Demok-Rats, hp đng vi bn  Thng Phn Republi-Cans #No Trump, khng c ngy no, đu năm, gia năm, hay cui năm, m khng li ng, v v con, ra đnh ph tơi t, k c dp l Ging Sinh 2018 v Tn Nin 2019. Ln ny, chng da trn hai v c tnh thi s cao: xy bc tượng bin gii M v rt qun ra khi Syria. Tt c tin tc trn đi v bo ch Th T v ng đu cha đy mi hn th v tr th v l, ti tin v ti t, chưa tng thy trong lch s Hoa K.

1. Xy tường v đng ca chnh ph:                                                                                                           

       Khng c vn đ no chia r hai phe Bo Th (Con / Conservative) v Phng Tng (Lib / Liberal) mt cch trm trng, hơn l vic xy bc tường bin gii gia M v Mexico. Qu vy, phe Con cho rng xy tường l bo v an ninh quc gia. Phe Lib th ku go bin gii b ng (open borders), y như ch trương ca nhng nh lnh đo cc nước u Chu, đc bit Đc v Php by gi đ thy quan ti v đ l ri, v đang ngm mt cc hi hn to t chng, cũng như khc xương g trong c To Tho, phi nui bo c mt s lượng di dn v ti phm khng l v bt lc nhn bn chng ni lon, khng b, ph hoi đt nước mnh. Cc lnh đo globalists (thế gii đi đng ca Cng Sn?) ny mun thc thi ci gi l UN Global Compact for Migration (Tha ước ton cu ca Lin Hip Quc v Di Dn) được k ti Marrakech (Morocco), thng 12 va qua, bi 150 quc gia hi vin, tr Hoa K, c, o, , Ba Lan, Croatia, Bulgaria, Cng Ha Czech v Bulgaria, trong đ mi di dn được php đến, mt cch trt t, v an ton, bt c nước no trn thế gii, đ lm ăn, sinh sng. Nghĩa l ph b mi th tường cn, m toang mi bin gii, k c, nếu c th, mi ca ng nh mnh, đ rước khch thp phương vo. Mi đy, ngy 11/11/2018, anh Ty con Macarong, trước mt cc nguyn th quc gia được mi đến Paris hp, cn tuyn b (chc l đ chơi Trump) mt cu xanh dn: Le patriotisme est lexact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa [sic] trahison (Ch nghĩa i quc chnh l s tri ngược ca ch nghĩa quc gia. Ch nghĩa quc gia chnh l s phn bi ca ch nghĩa i quc) (cf. bi viết T quc gia trong Php, M v Vit ng, 19/11/2018, ca BS Trn Văn Tch, Đc quc).

      Ngay trong phe Bo Th M cũng chia lm hai nhnh, v c hai đu chng li vic xy tường: Bo Th Cng Gia, t phong l Đc Lp, như Nhm Tea Party(xin m ngoc đ ni ngay v danh t Cng Gia: Đ l mt nt đc trưng ca nn chnh tr M, da trn nn tng dn ch v t do tuyt đi. Trong mi khuynh hướng, đng phi, đu c nhng thnh vin ph ro, ng nghing, chưa hn l phn ph, tuy mang danh nghĩa Cng Ha, Dn Ch, Bo Th, Phng Tng v.v, nhưng khi cn, b phiếu ngược li vi nhm, đng ca mnh, đ lm cn bng lc lượng, v mt chnh tr. V d GOP John McCain khi tranh c tng thng năm 2008 vi Obama đ o bế nhng c tri Dn Ch, v năm 2017 đ b phiếu ng h Obamacare, chng Trump. TNS Joe Manchin, D-West Virginia, đ nhy ro theo đa s Cng Ha b phiếu ng h Kavanaugh. Mt anh GOP Cng Gia, như Lindsey Graham, lc th ca tng Trump, lc th đ kch ng) v Bo Th Cng Gio. Thnh phn sau, rt m đo, khng quan tm cho lm v vic Trump, mt tn đ Thin Cha Gio (Tin Lnh) thun thnh, chng ph thai, khc vi Hillary, m răm rp tun theo lnh ca Gio Hong Francis người đ gay gt ln n đ ngh ca ng c vin Trump, vo ma tranh c 2015, xy bc tường (trong khi Vatican, ma mai thay, cho đến nay, vn cn nguyn si mt bc tường thnh vy quanh).

      V Demok-Rats t chi cp năm t cho Trump xy bc tường (sau cuc hp điu đnh, mt ngy trước đ, rt gay cn v đ tht bi, ti Ta Bch c gia Trump v cc lnh t Dn Ch), v Trump th nht quyết xy n cho bng được, nguy cơ đng ca mt phn chnh ph (partial shutdown) được bn đến. Chưa g, m bn Fake News CNN v WaPo (Washington Post) đ đếm tng pht cho thi đim (showdown) chnh ph đng ca, lm như chng n mong đi v chc mm vic ny thế no cũng s xy ra. Vi mc đch đ li cho Trump. Y như rng, m gi giết gic Pelosi v lo h trưởng Schumer tuyn b chnh ph đng ca l hon ton do s ngoan c ca Trump. CBS v NBC cho rng Trump b p lc (xy tường v đng ca chnh ph) ca phe Bo Th Cc Hu (Far Right, cf. CBS). Cal Perry ca MSNBC đt cu hi: Cc tr em Trung M phi li b ba ngn dm sut dc Mexico, b khng c nguy cơ no c sao? Ri y t đng kết lun: Đ l mt s bi ngoi v nghĩa, a xenophobic nonsense, [ca Trump, dĩ nhin]. Hết nước ni!

2. Rt qun:

      Tng thng Trump đt ngt tuyn b rt hai ngn qun M khi Syria lm bnFake News chưng hng, v chng khng được biết, hay đon biết, trước. Dĩ nhin, ly mt quyết đnh quan trng như thế, Trump đ phi bn bc tht k (điu ny, ng đu cn phi khai bo cho ai) vi cc c vn v nhng người trch nhim. Chưa k, trong lc tranh c, ng đ tuyến b s khng can thip vo ni chiến Syria. Ngoi ra, trước đ, ng đ c nhng mn thương lượng vi, v bn giao nhim v cho, Saudi Arabia (chu b tin ti thiết Syria) v Turkey (lnh phn tiu dit tn dư IS) (cf. nhng tweets ngy 24/12, p l Ging Sinh, ca TT Trump n vi tng thng Recep Erdogan ca Turkey: Syria is yours. We are done). Nghĩa l, khng c g bt ng, hay bc đng, ty hng, v phn Trump. Tt c l mt thng li v ngoi giao khn ngoan v qun s tuyt vi, m lũ Fake News v Chut Cng -Rats đui m v th b khng nhn thy, hoc c nhn thy, nhưng l đi, đ tha h hi ti Trump. Trong trường hp ny, d tm ca chng cng l s đ tin r hơn. V l vic qun s, đnh hay rt, di bom hay phng ha tin Tomahawk, nht nht tng thng đu phi bo cho bn Fake News, hay ci đm anh ch ti H Vin, Thượng Vin (lm t m kiếm chuyn, đnh Trump, v lnh lương nhiu, c khi sut đi) biết trước hay sao?

      B chm t i, cc tay ny quay ra c kha, vu khng Trump, t co ng hnh đng mt cch v trch nhim. Hng h nht, v tiu biu nht, cho phe Cng Ha Thng Phn Republi-Cans, l anh chng Lindsey Graham, người hng trong v bnh vc Thm phn Kavanaugh, đ gi quyết đnh rt qun ca Trump l mt disaster (tai ha) danh t m anh chng đ xi đ ch trch vic Trump gp g v bt tay ha gii vi Putin ti New Zealand my thng trước. Cn Bob Corker, anh Thng Phn khc, vn chng đi Trump bt k phi tri, khng người li, di di, t khuya, v phe Chut Cng Demok-Rats th khi ni. Anh no cũng li dng cơ hi đ đnh hi, b hi đng Trump v v ny v sn dp, v nhng v đu đu (như t Vanity Fair, nhn vic rt qun, moi li chuyn Kavanaugh, mt cch v duyn, trt đường ry), cũ rch, lin quan đến c tnh v đi tư ca Trump nhiu hơn, cho rng ng khng xng đng lm tng thng, tc Tư Lnh Ti Cao Qun Đi M. Lm như anh Lp php no cũng c th lm tng thng, siu tuyt hơn Trump vy.

      Cn Fake News th sao? Đ l cơ hi ngn vng cho nhng ci mm đy ba, Jim Acosta ca CNN, Joe Scarborough ca MSNBC, Tom Brokaw ca NBC, chng hn, phun ra nhng anti-Trump virus: CNN cho v rt qun v Mattis t chc l mt scandal probably worse than Watergate (cn t hơn Watergate), MSNBC t rng Trump lm li cho Putin v mt ngoi giao (cf. Scarborough: [pull out] is foreign policy welfare for Vladimir Putin). Cn Tom Brokaw, khi ni hm răng rt cht, om om như ngm trong mm mt vin đ to t b, th so snh Trump vi Đi y Queeg v li, trong mt phim c chn, ca mt chiếc tu đang chm. Vn vn

      Tt c qun, hoc c tnh qun, rng trn t New York Times (NYT), s January, 2018, c đăng bi bnh lun ca Ta son, ch trch Trump v vic tăng qun s ti Syria như poorly conceived, too dependent on military action and fueled by wishful thinking (mt quan nim ngho nn, qu l thuc vo hot đng qun s v được tiếp hơi bi mt s nhn thc sai lm gia ước mun v thc tế). Ri, cũng t bo đ, 11 thng sau, đ ln tiếng đ kch, gi vic rt qun ca Trump l abrupt and dangerous troop withdrawal decision (mt quyết đnh rt qun đt ngt v nguy him). Lưỡi khng xương ca con rn đc Fake NewsNYT. Tm li, ni theo kiu văn chương bnh dn, Trump đnh rm, hay khng đnh rm, cũng l mt tai ha đi vi bn ny v thế gii: to fart or not to fart, thats the question.

3. Mattis:

      By gi tin nhn xin bn qua v chuyn B trưởng Quc phng Mad Dog, tc Jim Mattis, mt sm mt chiu bng tr thnh anh hng đi vFake News v s đng anh ch ta gm c -Rats v Cans trong Lưỡng Vin Quc Hi. Ch v ng  dm viết mt l thư t chc, di hai trang rưỡi, đ phn đi quyết đnh rt qun cc k nguy him v chnh sch ngoi giao diu hu, khng ging ai, ca Trump, lm pht lng cc nước đng minh điu m bn h gi l chaos (hn lon). Như t Daily BeastFear mounts as Mattis quits Pentagon (Lo s ln cao khi Mattis ri b Ngũ Gic Đi), v The HillThe worrisome meaning of Mattis departure ( nghĩa đy u lo ca s ra đi ca Mattis)

      Bn ny li qun na: Dưới thi Obama, Mattis l Tư Lnh Lc Lượng M ti Trung Đng. V qu cng rn vi Iran, Mattis b Obama cho v vườn m khng c c mt c đin thoi bo trước. Lc đ, bn chng im re, cm ming hến. Ln ny, ng ta t chc, bn chng đin cung, phn n, tc vy chi bi Trump khng tiếc li (cf. Dan Gainer, Trump attacked over wall, Syria and more, in Fox News, 23/12/2018).

      Trong mt tweet ngy 24/12, Trump t bnh vc, đi khi: Ti đ cho Mattis mt cơ hi Rt qun v nhim v tiu dit IS đ hon thnh Chng ta khng mun tn thm sinh mng v tin bc Nước M chng ta rt cn đng minh ch, nhưng ch khi no h khng chơi gc chng ta. Trong qu kh, nếu tin nhn nh khng lm, đu đ, Mattis đ c ln r tai vi cc đng nghip thn tn: Trump c ch s thng minh (IQ) ca mt hc sinh lp 10 g đ. Tin ny x ra biFake News, ct gy chia r gia Tng thng v B trưởng Quc phng, cũng như, mt do trước, bn chng đ ph biến li cu b trưởng Ngoi giao Rex Tillerson ch bai Trump: He is an idiot, v ng ny b cch chc, v ti nhc m xếp, d khng cng khai, v khng lm theo kế sch ca xếp. Nếu khng t chc, Mattis biết cũng s c chung s phn ca Tillerson, hay Sessions. V Trump rt ght nhng cng s vin phn thng, v ch trương ơn đn on tr rt phn minh. Trump l con người trn tc, cũng biết h n i , ging như tt c chng ta, nn khng th trch ng v đi hi ny. Qu vy, lm sao m sng được, ni chi lm vic, vi mt k tm đa bt trung, khinh thường mnh, ni xu sau lưng mnh?

      Cn na. Thi gian đu mi nhm chc, chưa lm g, Trump đ b đnh ph, ty chay, điu tra, vu khng bi th trong gic ngoi, mt mnh t xung hu đt, chng đ, khng c gi đ chn la k nhng cng s vin cho ni cc. Dn d, ng hc được kinh nghim dng nhn như dng mc ca người xưa: ngoi s trung thnh, h phi c kh năng thch hp v s uyn chuyn, linh đng cn thiết đ đi ph vi mi tnh hung, nht l chnh tr phc tp, đng như Christian Whiton viết v b trưởng Quc phng Mattis, hay bt c ai: Trump needs a defense secretary who has [] more political and communication skills (c ti hơn v nhn thc chnh tr v giao thip), (cf. bi After Mattis, Trump needs a very different kind of defense secretary, in Fox News, 26/12/2018). Qu vy, ni ring v Mattis: ng l mt tướng Marine ti gii trn chiến trường, ai cũng phi ca tng, nhưng trong bi cnh chnh tr tế nh hin ti vi Tu Cng Bin Đng, Trump cn, chng hn, mt Hi qun Đ Đc ti ba v cương quyết ngi Ngũ Gic Đi, d đ ch gi mt li nhn (message), hung chi mt s dn mt, cho Tu Cng V l tướng v bin, v chu nh hưởng nng n ca Fake News v lũ Chut Th T, Mattis khng th hiu mt cch su xa, thu đo nghĩa v đnh ca xếp Trump trong quyết đnh rt qun ra khi Syria, m đ hp tp gi đơn t chc lin mt khi.

      Li na, Mattis c thi đ yếu xu, nếu khng mun ni g chết, mt cch l lng, đi vi Tu Cng l điu ti k đi vi Trump, t ra trong lc ny. Chng hn, t cho tp trn trn Bin Đng. Ngoi vic rt qun khi Syria, b trưởng Mattis cn chng đi Tng thng Trump, xếp trc tiếp ca mnh, v nhiu vn đ khc na, gm c: dp Iran deal  di Ta đi s M v Jerusalem rt khi tha ước Paris v kh hu đưa qun đi đến bin gii M p cc đng minh NATO tha thun tr tin cho s phng v ca chnh nước h xi tin khng đng, trong ngn sch quc phng được tăng ln di do, v được Quc Hi chp thun mt cch kh khăn (hard-won increase), như chi tiu qu nhiu cho nhng cuc chiến ti Trung Đng, thay v mua tu chiến, phi cơ, ha tin mi Qu vy, Mattis đ vượt qu v  tr ca mnh, v nếu chng, th đ l quyn hn ca Quc Hi, nghe hp php hơn l ca mt thnh vin Ni cc phi thi hnh lnh ca tng thng (cf. Christian Whiton, bi đ dn).

      Biết trước thế no Trump cũng cch chc mnh, Mattis np đơn t chc, ct cho oai v đ được bn Th T vinh danh o v ho. Ci di ca Mattis l t n đnh thi gian t chc vo cui thng hai. Nhưng Trump chơi đn cao hơn: bt Mattis t chc ngay, bng cch b nhim th trưởng Patrick Shanahan lm quyn b trưởng, khng cho Mattis cn c dp đi hp vi cc b trưởng Quc phng trong khi NATO v điu trn trước Quc Hi M vo đu năm 2019. Trump hnh đng rt đng, v ng cn c mt b trưởng Quc phng (hoc bt c b trưởng no khc) ng h nhng chnh sch ưu tin (who supports his policies priorities, cf. Whiton) ca ng.

4. Cng đng Vit Nam:

      Trng người m ngm đến ta. Nhn li cc cng đng t nn Vit Nam ti M, ta thy khng khc g chnh trường ca bn Fake News v Chut Cng Rats M ngy đm đnh ph Tng thng Trump v nhng thnh tu ca ng: mt s nh bo, nh văn, nh bnh lun An Nam ta, sng ti M, ăn hamburger v ung cocaM, cũng a dua theo lũ Th T M, viết bi, ngy đm ra r chi bi Trump v bt c vn đ g, v dai như ch tp qun rch. Ngoi ra, cn c nhng tn tay sai VC, l din hay nm vng, nhn lnh thi hnh Ngh quyết 36, dng đ mi tn lo, giu l lch như mo giu c, cũng đm ngy đnh ph nhng người chng Cng chn chnh, khng hai mang, quyết lit (m chng gi l qu khch, hung hăng). Bt k Ging Sinh hay Tết Ty, Tết Ta. Bt chước y chang hnh đng đ tin v rng r ca quan thy VC lưu manh, trước kia, đ xua qun bt ng tn cng Huế v cc thnh ph khc trn ton Min Nam vo đng ngy mng mt Tết Mu Thn 1968, v pho kch vo trường tiu hc Cai Ly cũng vo dp cc bn ti Ha đm Paris k kết tha ước ngưng bn, thng ging năm 1973. Tt c chng n, Fake M v Vit Gian, bi vy, đu l loi qu d, đi lt người.

      Sau hết, tin nhn biết rng gi đi bi ny, chc c k s rnh đc k, m cn ln tiếng bt b: a, sao NLGO cũng khng king n ai vo cc ngy l Ging Sinh hay Năm Mi, trong khi li trch ngược người ta như thế kia? Khng đu! Tin nhn ch lm cng vic phn cng (ch khng tn cng) đ bnh đ ng Trump v nhng người chng Cng th thit. Nghĩa l, ni nm na, đ đc li cho ph m bn cn đ, tay sai VC v Tu Cng, đang mm loa mp gii lc no cũng v c (v c ai đng đến c nhn, gia đnh, t tin chng n đu?) đnh ph, chi bi h non-stop, bt k thi gian no, dp l no.

Bi viết ny dựa trn ti liệu của Dan Gainer, trong Trump attacked over wall,Syria and more, Fox News, 23/12/2018, v Christian Whiton, bi đ dẫn trn (đoạn 3), Fox News, 26/12/2018, v cc ti liệu khc.

NLGO

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

Thẩm Phn Phạm Đnh Hưng: Việt Nam Ngy Mai

***


VNG LN DẪU PHẢI HY SINH

(Bi thơ ny xin được l sự cảm thng, l niềm chia sẻ v cũng l tiếng ku tha thiết, đau thương gởi về qu hương v đồng bo Việt Nam. Mong những người đảng vin yu nước, những người chiến sĩ đ hy sinh cho l tưởng Cộng Sản, những người cng an c tri tim tiến bộ đ thức tỉnh v đ đau lng v thực chất d man lừa mị của ảng CSVN, xin mau can đảm v oanh liệt đứng ln lm cuộc cch mạng, viết lại trang sử  thật sự ho hng v thời điểm đ đến để cứu dn, cứu nước trước khi qa muộn.)
 
 
Cng an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dn chẳng thấm vo đu
Cng an, lệnh đảng hiểm su th đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đ lng d th lại say mu người
Cuối cng, chỉ khổ dn thi
Thấp cổ b miệng, ku trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt ḷ tro
Hờn oan ngập mộ, mu đo cn tươi
Sao thm cơ khổ, hỡi trời
Cng an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Li xe thiếu mũ an ton
M cng an lại giết oan mạng người !
Anh nhn em chết, hồn tơi
Mẹ nhn con chết, nt đời theo con 
Cng an thỏa dạ, cười gin
Mừng nhau thnh tch vung trn, km ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoi tai
Rượu nồng, thịt bo cho di cuộc vui 
Mặc dn oan khổ dập vi
Mặc cng an cứ giết người tn hung
Ngai vng Đảng vẫn ...anh hng
Trn ngi cao Đảng x tung sơn h
Đảng đem mu thịt ng Cha
Ty Nguyn, Quan - Giốc, Hong Sa dng Tu !
Dn, ai xt nước, lng đau
Đảng ku phản động nhốt mau v t !
Hay l vẽ tội, đảng vu
Đem dn giết kiểu on th, d man !!!
 *
V Hồ m nước Việt Nam
Người dn chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dn tộc ta ơi
Vng ln lấy lại cuộc đời ... Vng ln !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
L cho php đảng ngang nhin giết mnh !

Vng ln, dẫu phải hy sinh
M lưu hậu thế cng trnh ngn thu !!!

-Ng Minh Hằng (thơ)

**