báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

 
Dương Đại Hải 17-11-2018 | Doanld Trump "gă phù thủy" cho nền kinh tế Mỹ

https://youtu.be/yNKqEGwh-s0

****

Bằng Phong Đặng văn Âu

ĐEM TÂM T̀NH VIẾT LỊCH SỬ

NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM

Thành phố Westminster, Quận Cam, Hoa Kỳ.

Ngày 18  tháng 3 năm 2019.

Anh David Nguyễn thân mến,

Vừa rồi, tôi đem mẩu chuyện của giáo sư Lê Tuyên kể nước Việt Nam ḿnh đă mất về tay người Chàm để viết một bức thư cho anh có chủ đề “CUỘC CHIẾN CHỐNG MA VƯƠNG, QUỶ SỨ”. Lần này bài viết của tôi gửi anh có chủ đề “NƯỚC MỸ ĐANG BỊ QUỶ ÁM” để nói rơ hơn nguyên nhân nước Việt Nam ta mất v́ sự báo oán của dân tộc Chàm, th́ nước Mỹ cũng sẽ mất vào tay Quỷ Sứ v́ các con cháu Chúa lại phản Chúa. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, bị mất nước vào tay Quỷ Sứ th́ ta phải có nghĩa vụ và bổn phận cảnh báo cho người bản xứ biết nếu để cho Quỷ Ám th́ mất nước.

Luật NHÂN QUẢ rất khoa học, hễ gieo hạt, quả ǵ th́ mọc lên cây ấy. Luật này áp dụng chung cho mọi người có tín ngưỡng, không trừ một tôn giáo nào. Do đó, ông bà ḿnh thường nói “ở hiền gặp lành” hay “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” là thế!

Giáo sư Trần văn Giàu tâm sự với Giáo sư Tạ Quang Bửu: “Anh với tôi chỉ là giáo sư dạy môn triết học, Giáo sư Trần Đức Thảo mới đích thực là triết gia”.

Tư bản không phải là chủ nghĩa, bởi v́ nó không đề ra vũ trụ quan, nhân sinh quan. Tư bản chỉ là chủ thuyết kinh tế thị trường tự do (free market economic theory) do Adam Smith chủ trương, tôn trọng quyền tư hữu và đặc biệt dành quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận cho mọi người. Do đó Tư Bản chấp nhận đa nguyên, có thể hữu thần hoặc vô thần!

Cộng sản do Karl Marx chủ trương, mới là chủ nghĩa, là tôn giáo v́ nó đề ra vũ trụ quan, nhân sinh quan riêng, không chấp nhận hữu thần. Cộng sản bị gọi là tà giáo, bởi v́ nó láo khoét vẽ ra một thiên đường không có thật mà nó dùng bạo lực cưỡng bức người ta phải tin theo. Nó là nhất nguyên, nên nó sinh ra chuyên chính. (tệ hại hơn độc tài).

Tại sao một người được phong là triết gia như Giáo sư Trần Đức Thảo không hiểu Cộng sản là tà giáo? Tại sao Giáo sư Trần Đức Thảo không nghe lời dạy “Bần cùng sinh đạo tặc” của tổ tiên, mà lại tôn thờ cái chủ nghĩa “vô sản chuyên chính”?

Cuốn sách “ANIMAL FARM” của nhà văn George Orwell mô tả xă hội Cộng sản giống như trại súc vật, xuất bản từ năm 1945. Tại sao triết gia Trần Đức Thảo không đọc để thấy rằng nếu đảng Cộng sản đánh đuổi Thực dân Pháp thành công, th́ Cộng sản sẽ biến nước Việt Nam thành trại súc vật? Đă gọi là súc vật, làm sao có nhân quyền?

Người ta ví đảng Cộng sản là đảng cướp giống như Mafia là không đúng. Nó tệ hại hơn đảng cướp. Bởi v́ đảng cướp Mafia không hô hào công bằng xă hội, không nói đến đạo đức cách mạng, không tiêu diệt tôn giáo khác, không giương cao khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” mà trở thành nô lệ! Và đặc biệt Mafia không chủ trương hận thù giai cấp để làm động lực đấu tranh nhằm chiếm quyền thống trị tuyệt đối.

Để lôi kéo quần chúng đứng về phía ḿnh, Cộng sản vẽ ra một Thiên đường huyễn tưởng cho nhân loại, nhưng kỳ thực nó đă đè bẹp nhân loại dưới gót giày của chúng tàn bạo, khủng khiếp hơn bất cứ chế độ nào từ thuở hồng hoang cho tới nay. Sự tàn ác, man rợ của Cộng sản ghê gớm đến mức độ vượt ra ngoài trí tưởng tượng của con người.

Không phải tôi dám trách móc các vị tiền bối thông thái, nhưng ngu. Tôi nêu lên sự mê muội của những bậc thông thái tầm cỡ như Giáo sư Trần Đức Thảo mà không nh́n ra Cộng sản là một tôn giáo của Quỷ Sứ, của Ma Vương, tại v́ họ bị quỷ ám.

Bác sĩ Nhăn khoa Lê Đ́nh Thám là bạn đồng nghiệp của bố tôi. Hai ông thường làm công tác Phật sự ở chùa. Một hôm, bác sĩ Thám thuyết phục bố tôi gia nhập đảng Cộng sản. Bố tôi hỏi: “Này anh Thám, hai chúng ta đều thờ kính Phật, tại sao anh rủ tôi tham gia đảng Cộng sản là cái đảng chủ trương tiêu diệt tôn giáo?”

Bố tôi không phải là nhà thông thái như triết gia Trần Đức Thảo. Câu hỏi mà bố tôi nêu ra hoàn toàn là cái “common sense” rất thường t́nh, đă khiến cho bác sĩ Lê Đ́nh Thám không thể trả lời. Từ đó, tôi rất nghi ngờ khả năng nhận thức của giới khoa bảng.

Năm 1954, nước ta bị các thế lực quốc tế chia đôi. Một nửa theo chế độ Cộng sản, một nửa theo chế độ Cộng ḥa”. V́ vị thế quan trọng của nước ḿnh, nên Mỹ – lănh đạo Thế Giới Tự Do – phải dùng Việt Nam làm tiền đồn ngăn chặn làn sóng đỏ. Nên nhớ rằng không có chuyện dân tộc này phải có bổn phận thương yêu dân tộc khác. Tất cả đều v́ quyền lợi sống c̣n của chính họ. Điều đó là lẽ đương nhiên. Khi quyền lợi tương quan th́ hai nước thành đồng minh. Khi quyền lợi đối nghịch th́ hai nước trở thành kẻ thù. V́ sự sống c̣n, Hoa Kỳ đă đồng minh với Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến để diệt Hitler. Nhưng sau khi diệt Hitler xong, Hoa Kỳ và Liên Xô trở thành kẻ thù, v́ Liên Xô theo đạo Mác-Lê chủ trương tiêu diệt “đế quốc” Hoa Kỳ, quốc gia lănh đạo Thế giới Tự Do. Nếu ta bảo Hoa Kỳ phản Đồng Minh Liên Xô là sai.

Vấn đề đặt ra là người Quốc Gia không biết lợi dụng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để tiêu diệt Việt Cộng, mà v́ bị quỷ ám nên có thành phần th́ phản bội lư tưởng; có thành phần khác th́ thờ ơ, lănh đạm sống chết mặc bay. Coi việc diệt Cộng không phải của ḿnh!

Hoa Kỳ chọn ông Ngô Đ́nh Diệm lănh đạo Miền Nam là đúng, v́ biết ông Diệm là người hết sức yêu nước. Khi về chấp chánh, ông Diệm không có binh quyền, tên tuổi c̣n xa lạ với quốc dân. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Mỹ, ông Ngô Đ́nh Diệm đă triệt hạ đảng cướp B́nh Xuyên và xây dựng Miền Nam đúng với danh nghĩa Ḥn Ngọc Viễn Đông, khiến cho các quốc gia chung quanh mơ ước, thèm muốn. Bằng cớ là những chính khách từng chống “chế độ Ngô Đ́nh Diệm” đều bất tài, không có nhân vật nào đủ uy tín để phục hồi uy quyền Quốc gia, sau khi lật đổ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Chưa khi nào Miền Nam loạn như sau khi cái gọi là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra đời!

Chủ tịch đảng Đại Việt là Trương Tử Anh và nhiều đồng chí bị Cộng sản thủ tiêu. Chủ tịch Lư Đông A của Duy Dân bị Cộng sản thủ tiêu. Giáo chủ Ḥa hảo là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Cộng sản thủ tiêu. Các đảng viên cao cấp của Quốc Dân Đảng bị Cộng sản thủ tiêu. Tại sao các đảng không đoàn kết với nhau, ủng hộ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm để trả thù cho lănh tụ và đồng chí của ḿnh? Phải nói rằng người kế thừa trong các đảng đă phản bội người khai sinh ra đảng của ḿnh; chứ không phải chỉ phản bội Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm mà thôi. Đâu phải những nhà hoạt động đảng không biết lời dạy của tiền nhân “Đoàn kết th́ sống, chia rẽ th́ chết”? Việt Nam chết, v́ các lănh đạo chính trị, tôn giáo đă bị quỷ ám nên quên lời dạy của tiền nhân đấy thôi!

Đại sứ Bùi Diễm viết cuốn “In The Jaws Of History” (Trong Gọng Kềm Lịch Sử) chỉ đúng vào thời kỳ trước năm 1954, v́ thời bấy giờ những nhà hoạt động cách mạng quốc gia vừa bị Thực dân Pháp bắt bớ, vừa bị Việt Cộng thủ tiêu. C̣n sau 1954, Hoa Kỳ đến giúp Miền Nam đâu có chuyện bắt bớ như Thực dân Pháp để mà gọi là “Gọng Kềm Lịch Sử”? Thử hỏi tại sao những chiến sĩ quốc gia không thấy Hoa Kỳ là cứu tinh, giúp con tàu Việt Nam đang bị nguy cơ ch́m đắm trong cơn Đại Hồng Thủy,  mà nẩy sinh ra chia rẽ lẫn nhau để bị mất nước? Tôi cho rằng những người quốc gia yêu nước đều bị quỷ ám, cho nên họ không thấy sự chống nhau là tự sát!

Đảng Cộng sản được Hồ Chí Minh và đồng bọn lập ra là để chuẩn bị bán nước, v́ chúng chọn kẻ thù truyền kiếp luôn luôn nuôi tham vọng tiêu diệt ṇi giống ta, làm anh em.

Câu thơ “Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới đều là anh em” của tên bồi bút Tố Hữu th́ những nhà hoạt động v́ nước, v́ dân phải thấy cái dă tâm của Việt cộng chứ, phải không? Dù Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm là nhà lănh đạo không hoàn hảo, không tốt, nhưng các nhà trí thức phải hiểu ông Ngô Đ́nh Diệm có tinh thần quốc gia th́ đất nước xứng đáng hơn Hồ Chí Minh bán nước chứ! Đâu phải những nhà hoạt động cách mạng quốc gia ngu xuẩn mà không biết điều đó? Tại v́ họ bị quỷ ám đấy, anh ạ!

Tôi đă chứng kiến sự tàn ác, bất nhân của những tên du kích Việt Cộng, nên tôi chống Cộng từ nhỏ. V́ yêu lư tưởng dân tộc, tôi đă quyết định tham gia một đảng cách mạng chủ trương “Dân Tộc Sinh Tồn”. Bây giờ nghĩ lại về cái hành động của Chủ tịch Hà Thúc Kư kéo quân ra Ba Ḷng lập chiến khu chống ông Diệm là sai hoàn toàn. Sở dĩ Hồ Chí Minh lập chiến khu chống Pháp thành công, v́ Việt Cộng được Liên Xô và Trung Cộng yểm trợ thực phẩm, khí giới, đạn dược, tiền bạc để trường kỳ kháng chiến. C̣n chiến khu Ba Ḷng th́ giữ được bao lâu? Bản thân tôi cũng bị quỷ ám, v́ tham gia một tổ chức mà không biết các bậc đàn anh đă bị ma đưa lối, quỷ đưa đường.

Hoa Kỳ không những giúp Việt Nam vũ khí, tiền bạc để chống Cộng. Họ c̣n giúp trí thức Miền Nam nh́n thấy sự đểu cáng, bất nhân của Cộng sản ở Miền Bắc đối với hàng ngũ trí thức từng tham gia kháng chiến chống Thực dân Pháp. Tài liệu trong cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” mà cụ Hoàng văn Chí biên soạn là do t́nh báo Hoa Kỳ cung cấp. Nếu Bộ Giáo dục đưa cuốn sách của Cụ Chí vào chương tŕnh giảng dạy ở Trung học, Đại học, tôi tin rằng Miền Nam sẽ không có những thứ phản bội như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Trương Tấn Sang … Và nhà văn Nhất Linh cũng không lănh đạo các đồng chí Quốc Dân Đảng âm mưu đảo chánh vào năm 1960. Quyết định quyên sinh của văn hào Nhất Linh làm cho công cuộc chiến đấu Chống Cộng mất chính nghĩa!

Anh David Nguyễn thân mến,

Lịch sử là chuyện đă qua. Không ai có thể quay lại quá khứ để trách móc hay lên án các bậc tiền bối. Tôi đề cập đến lịch sử dựa theo sự kiện khách quan để lấy đó làm bài học cho tương lai. Và cũng để chứng minh với người Hoa Kỳ nếu họ không lắng nghe kinh nghiệm của người bị mất nước như tôi, mà cứ chia rẽ, hận thù nhau, phản bội nhau th́ sự mất nước chỉ là vấn đề thời gian.

Tổ tiên người Việt dạy: “Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Tôi là người mang ơn nước Mỹ, nên tôi phải cống hiến kinh nghiệm của tôi.

Hai yếu tố sinh tử của Quốc Gia là Quốc Pḥng và Kinh tế. Tổ tiên ta đă dạy “An cư, lạc nghiệp” th́ mới đưa tới “Dân Giàu Nước Mạnh”. Barack Obama làm cho Hoa Kỳ vỡ nợ. Chỉ trong 8 năm cầm quyền, Obama đă nâng nợ quốc gia thêm 10 ngàn tỉ, bằng tổng số nợ của các đời Tổng thống cộng lại. Kinh tế yếu kém th́ nền Quốc Pḥng suy sụp theo. V́ lo âu nước Mỹ sẽ chết dưới bàn tay Trung Cộng, nhà tỉ phú Trump đă phải dấn thân ra tay cứu nước Mỹ. Chủ trương của Tổng thống Donald Trump “Make America Great Again” là một chủ trương đúng đắn mà bất cứ vị lănh tụ nào yêu nước đều phải làm. Chỉ có phường Việt Cộng mới chủ trương “Bần cùng hóa nhân dân” để dễ cai trị.

Barack Obama không thể nào là người yêu nước Mỹ. Ông chịu ảnh hưởng tư tưởng Cộng sản từ Frank Marshall Davis chống Tư bản, lại thêm Obama là người Đạo Hồi chống Chúa Jesus. V́ nhiễm tư tưởng Hồi giáo, Obama bí mật “giao du” với Louis Farrakhan, thủ lănh Nation of Islam, rất kỳ thị Da trắng, đặc biệt Do Thái. Khi lên ngôi Tổng thống, Obama chọn nhân vật phụ tá có nhiều quyền hành nhất tại Bạch Cung, được cả hai vợ chồng Obama yêu quư, tin tưởng là bà Valerie Jarrett, một nữ luật sư có cha mẹ là cảm t́nh viên đảng Cộng sản. V́ chịu ảnh hưởng Cộng sản, ông Obama muốn phá vỡ hệ thống Dân chủ lâu đời của nước Mỹ để tiến tới Xă Hội Chủ Nghĩa.

Đường lối lănh đạo đất nước của Barack Obama rất giống cách cai trị của Việt Cộng. Đó là chia rẽ dân tộc. Việt Cộng coi nông dân, công nhân là chủ lực cách mạng, Obama hô hào “Black Life Matters” để hốt phiếu của người da đen. Thực tế cho thấy giai cấp nông dân, công nhân dưới chế độ Việt Cộng vô cùng khốn khổ. Thực tế cũng cho thấy người Da Đen dưới chế độ Barack Obama th́ nạn thất nghiệp của người Da Đen gia tăng, tội ác của người Da Đen  gia tăng và mức nghèo khó của người Da Đen cũng gia tăng. Đặc tính của Xă Hội Chủ Nghĩa là nói một đường, làm một nẻo! “Đừng bao giờ nghe những ǵ Cộng sản nói”phải luôn luôn nhớ, nếu không th́ mất nước!

Lá bài chủng tộc (race card) được Obama sử dụng quá rơ ràng, nhưng bọn chính trị gia Da Trắng xôi thịt trong đảng Dân chủ phụ họa theo là để giành quyền cai trị cho đảng. Các lănh tụ Da Đen phải nh́n thấy thủ đoạn của đảng Dân chủ chỉ lợi dụng họ trong âm mưu hốt phiếu; chứ chẳng phải tử tế ǵ cả!

Trong hai năm qua, Tổng thống Donald J. Trump đă mang lại nhiều thành quả mà các đời Tổng thống tiền nhiệm chưa một ai đạt được. Sở dĩ đảng Dân chủ và Truyền thông Mỹ điên cuồng chống lại Tổng thống Donald Trump, v́ ông quyết tâm xóa sổ Xă Hội Chủ Nghĩa. Hoa Kỳ là quốc gia lănh đạo Thế giới Tự do, tại sao nay lại đi theo Xă Hội Chủ Nghĩa? Trả lời nghi vấn đó quá dễ! Tại v́ Con Quỷ Đỏ Trung Cộng dùng tiền lũng đoạn nền Dân chủ Mỹ th́ nó mới ngoi lên địa vị bá chủ toàn cầu được.

Sự nghi ngờ của tôi về việc Trung Cộng tung ra rất nhiều tiền mua chuộc bọn chính trị gia xôi thịt trong hai đảng có xác xuất rất cao. Nên nhớ người Tàu có lịch sử buôn vua và có nghệ thuật hối lộ siêu đẳng. Lă Bất Vy dùng mưu chước hối lộ mà đưa con đẻ của ḿnh, Tần Thủy Hoàng, lên làm Hoàng Đế. Barack Hussein Obama, một người không ai rơ tông tích, mới làm Nghị sĩ được hai năm, mà được bầu lên làm “Vua nước Mỹ” là nhờ Trung Cộng bỏ rất nhiều tiền cho bọn Truyền thông quảng cáo. Tiền tranh cử của Barack Obama lên đến 2 tỉ đô-la mà không ai biết nguồn tiền đó ở đâu ra?

Tại sao Trung Cộng ủng hộ Barack Obama? Bởi v́ t́nh báo của Trung Cộng biết rơ người thầy của Obama là Frank Marshall Davis, một thủ lănh đảng Cộng sản Hoa Kỳ.

Dưới triều đại Barack Obama, hai cơ quan ǵn giữ an ninh cho nước Mỹ là FBI và CIA. đều bị mua chuộc. Anh David Nguyễn theo dơi tin tức hằng ngày th́ thấy rơ các viên chức t́nh báo, phản gián đều hành động phi pháp để triệt hạ ứng cử viên Donald Trump và đưa bà Hillary Clinton lên làm Tổng thống, là do âm mưu của Barack Obama tất cả.

Chính v́ nh́n thấy thủ đoạn, âm mưu của Barack Obama, nhà tỉ phú Donald Trump mới phải dấn thân cứu nước Mỹ. Sở dĩ Donald Trump dùng lời lẽ mà người ta cho là thô lỗ, v́ ông quá tức tối (giống như Bà Trưng giận người tham bạo) khi thấy vị lănh đạo của đất nước ḿnh lại cung kính cúi rạp người vái lạy các Quốc vương Ả Rập và bị Trung Cộng làm nhục mà lại lủi thủi chui sau đuôi máy bay để xuống đất. Thế mà từ trí thức đến Tướng lănh không biết nhục! Ngay như tôi là loại “Mỹ giấy” mà cũng cảm thấy xấu hổ trước hành động hèn hạ của Barack Obama.

Tôi nhận thấy chính trị gia, trí thức Hoa Kỳ đă mất khả năng biết xấu hổ và tham tiền, tham quyền đến độ không c̣n đếm xỉa đến quyền lợi Quốc gia. Họ là một đám người đạo đức giả, phản bội Tổ Quốc!

Bất cứ một nhà lănh đạo nào muốn được dân tin tưởng và yêu quư đều phải chủ trương đưa đất nước trở nên giàu mạnh. Tại sao bọn Dân chủ lại căm thù và chống lại bằng mọi cách bẩn thỉu, đê tiện? Do đó, ta gọi bọn Dân chủ và bọn truyền thông thổ ta đều là bọn người bị QUỶ ÁM mới sinh ḷng phản quốc, là quá chính xác phải không?

Nếu không phải bị quỷ ám th́ làm ǵ có chuyện tŕnh cái dự luật có thể phá thai, khi sản phụ sắp tới ngày sinh nở?

Nếu không phải bị quỷ ám th́ làm ǵ có chuyện mấy đứa chính trị gia đ̣i mở toang cửa biên giới ra cho buôn lậu người, buôn lậu ma túy, tội phạm để hại dân ḿnh?

Nếu không bị quỷ ám th́ làm ǵ có chuyện những đứa chính trị gia vốn đă giàu có, sống trong một nước tự do lại lớn tiếng hô hào Chủ Nghĩa Xă Hội. Một cái chủ nghĩa chỉ đẻ ra tội ác, nghèo đói, bất công, tham nhũng. Và đặc biệt cực kỳ lưu manh?

Càng ngày những thủ đoạn bí mật đánh phá Tổng thống Donald Trump càng phơi bày. Trước đây, tôi đă nghe tin đồn Thượng Nghị sĩ Jon McCain có dính líu đến vụ Dossier của băng đảng Hillary Clinton ngụy tạo, nhưng không dám tin, v́ làm sao có thể ngờ một người được coi là “Maverick” (Một chính trị gia có tinh thần độc lập)?

Cái ǵ đă làm cho một phi công có Ông Nội và Cha là Đô đốc Hải quân, một Thượng Nghị sĩ, một ứng viên Tổng thống mà lại có hành vi đê tiện, bẩn thỉu đến như thế? Có phải v́ đồng tiền của Trung Cộng và v́ ḷng đố kỵ nhỏ nhen mà John McCain trở thành một kẻ phản đảng, phản quốc? John McCain đúng là bị quỷ ám rồi, chứ c̣n ǵ nữa?

Anh David Nguyễn có thấy bọn Dân chủ chơi tṛ bẩn giống Việt Cộng, mà ngay một nhân vật danh tiếng như John McCain mang danh “người hùng” cũng giống như Trí Quang, Dương văn Minh, Vũ văn Mẫu ở Miền Nam chơi bẩn không?

Chúng ta đang chứng kiến một tấn bi kịch “đơn kiếm diệt quần ma” của Tổng thống Donald Trump. Chẳng biết “mảnh hổ” có thể địch lại “quân hồ”? Trong nỗi lo âu đó, tôi ước mong những nạn nhân cộng sản như chúng ta từng được nhân dân Hoa Kỳ niềm nở mở rộng ṿng tay đón tiếp th́ phải đền ơn bằng cách đứng lên chống lại bọn QỦY SỨ, MA VƯƠNG để giang sơn gấm vóc này không bị loài QUỶ ĐỎ thống trị.

Không phải tôi bi thảm hóa t́nh trạng đâu, anh David Nguyễn ạ! Nước ta mất chính v́ bị Quỷ Ám, Hoa Kỳ bị Quỷ Ám th́ cũng sẽ mất là cái chắc. Trước viễn cảnh đó, không lẽ chúng ta – nạn nhân Xă Hội Chủ Nghĩa – lại khoanh tay ngồi yên để cho bọn Dân chủ ngang nhiên lừa bịp về cái thiên đường huyễn tưởng? Đừng nghĩ Hoa Kỳ có nền dân chủ lâu đời, th́ dân Hoa Kỳ không dễ bị đánh lừa. Ngay như một số không nhỏ người Việt điêu đứng v́ chủ nghĩa cộng sản, có người vợ, con bị hải tặc hiếp mà cũng mở mồm chê ông Trump đấy thôi. Người dân Mỹ đa số quen sống sung sướng, tự do nên “vô tư” hưởng thụ, cứ giao khoán cho các chính trị gia điều hành việc nước. Tôi đă có dịp nói chuyện với nhiều người Mỹ trắng, có bằng cấp, nhưng không thấy cái việc đi theo Xă Hội Chủ Nghĩa là mất nước!

Nếu Truyền thông Mỹ lương thiện, không giấu giếm những thành quả to tát mà Tổng thống Donald Trump đem về cho nước Mỹ, không phịa tin giả mạo nói xấu Tổng thống Donald Trump một cách bẩn thỉu, dơ dáy th́ đảng Cộng Ḥa đă chiếm đa số ở Hạ Viện rồi! Đâu có cái chuyện tồi bại của đám dân biểu Dân chủ đem Michael Cohen ra điều trần trong khi ông Trump trên đường đi thương thuyết với Kim Jong Un?

Tôi cho rằng sở dĩ Kim Jong Un không thỏa thuận yêu sách của Hoa Kỳ đ̣i giải trừ vũ khí nguyên tử, là v́ cái bọn Dân chủ thổ tả chỉ mong muốn Tổng thống Donald Trump thất bại. Trung Cộng t́m cách hại Hoa Kỳ để ngoi lên địa vị bá chủ hoàn cầu không tác hải ghê gớm bằng bọn chính trị gia thổ tả, bọn truyền thông thổ tả phản quốc!.

Tổng thống Ronald Reagan đánh sụp Liên bang Xô Viết được là v́ thời đó bọn chính trị gia không khốn nạn như bây giờ. Lại thêm thời Tổng thống Reagan có bà Margaret Thatcher, có Đức Giáo hoàng La Mă John Paul II hỗ trợ. Ngày nay đơn thương độc mă, Tổng thống Donald Trump bị nội thù đánh phá tơi bời mà ông xóa sổ được Chủ Nghĩa Xă Hội th́ Tổng thống Donald Trump đúng là người của Thượng Đế.

Nhà văn hóa Phạm Quỳnh dưới thời Thực dân Pháp nuôi hy vọng: “Truyện Kiều c̣n, th́ tiếng ta c̣n. Tiếng ta c̣n, th́ nước ta c̣n”. Thời nay, bọn bán nước Việt Cộng đang trong tiến tŕnh xóa bỏ tiếng ta, chắc chắn ṇi giống ta sẽ phải bị tận diệt thôi!

Bắt chước người xưa, tôi xin mạn phép bày tỏ: “Donald Trump trừ khử được bọn Ma Vương, Quỷ Sứ th́ nước Mỹ c̣n. Donald Trump thất bại th́ nước Mỹ sụp và thế giới sẽ bị một tỉ tư (1.400.000.000) dân Chệt đè ra mổ lấy nội tạng”

Không thể làm ǵ hơn trong t́nh cảnh xuống hố của nước Mỹ, tôi cầu xin người Việt Tị Nạn Cộng Sản hăy bày tỏ L̉NG BIẾT ƠN nước Mỹ bằng cách đồng thanh lên tiếng thức tỉnh nhân dân Hoa Kỳ về thảm họa Cộng sản và cùng nhau góp công, góp của giúp Tổng thống Donald Trump hoàn thành sứ mạng cứu nhân loại khỏi bị nạn Quỷ Ám!

Tổng thống Donald Trump chiến thắng bọn Ma Vương, Quỷ Sứ ở Mỹ th́ Việt Cộng, Việt Gian sẽ không c̣n. Nạn chia rẽ của người Việt Nam sẽ chấm dứt.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com

Telephone: 714 – 276 – 5600

 

 

mời xem thêm:

Bằng Phong Đặng văn Âu: Đôi lời với ông Lữ Giang, - Ông Lữ Giang hăy trưng dẫn cho tôi thấy đảng Dân Chủ có đưa ra một đề nghị nào, một đường lối xây dựng nào để làm cho nước Mỹ giàu mạnh không?

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư kính gởi Giáo sư Phó Khoa trưởng Luật khoa Đại học Harvard, Giáo sư Khoa trưởng Luật khoa Đại học Hamline, Saint Paul, Minnesota.-Nền Dân Chủ Hoa Kỳ Đang Bị Phá Sản

Bằng Phong Đặng văn Âu: Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn bè.- Tôi đánh giá cao t́nh thần “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” của anh Hữu Nguyên đối với người bạn cùng chí hướng với luật sự Lê Đ́nh Hồ. (Thư gởi Hữu Nguyễn báo Saigon Times)

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư gởi anh Nguyễn Quang Thuận: Đất Nước Việt Nam Th́ Rất Ngộ!!! Tại Sao Con Người Việt Nam Chưa Chịu Ngộ?

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Gởi Người Bạn Trẻ Nguyễn Thanh Tú Con Trai Kư Giả Đạm Phong. -… chú viết thư này cho cháu để bày tỏ ḷng ngưỡng mộ sự can trường của kư giả Đạm Phong và ḷng hiếu thảo của cháu.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Tại Sao Hoa Kỳ Bỏ Rơi Việt Nam Cộng Ḥa – Thư thứ tư viết cho nhà văn nữ Trần Thị Bông Giấy

Bằng Phong Đặn Văn Âu: Đêm Tầm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Thứ Ba gởi Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy.

Bằng Phong Đặng văn Âu: Ḥa B́nh Qua Sức Manh- Thư Ngỏ Thứ Ba Kính Gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump

Bằng Phong Đặng Văn Âu:Thư thứ nhất Kính gởi Tổng Thống Donald Trump. - Đợi cho hết ngày 19 tháng 12 để có kết quả chắc chắn đại cử tri đoàn xác nhận ông chính thức đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và nhân dịp đầu năm, tôi mới mạo muội viết thư này gửi đến ông. Kính mừng ông đă đắc cử vẻ vang để cứu nước Mỹ và cứu Nhân loại.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư Thứ Hai Kính Gởi Tổng Thống Donald Trump. - Tôi hy vọng bức thư này được Ông để mắt tới, nên rất chờ đợi Ngày Đăng Quang của Ông.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Vấn đề Truyền Thông.-Cháu Nguyễn Thanh Tú vô cùng thương mến, Khi được tin kư giả AC Thompson sắp ra mắt cuốn phim “Terror In Little Saigon”, để lật lại hồ sơ những người làm báo bị bọn khủng bố giết chết, chú rất vui mừng

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Khủng Hoảng Nhân Cách. -Tôi kịch liệt chống chủ trương bá đạo của ông Hoàng Cơ Minh, v́ nó sẽ đưa đến sự tai hại cho Đất Nước chẳng khác ǵ Việt Cộng..

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư Gửi Những Người Bạn Trẻ VN Ở Hải Ngoại.

Thư của  Bằng Phong Đặng Văn Âu trả lời bác sĩ Trần Văn Tích … tôi nhận thấy bác sĩ Tích đă "lậm" quá rồi. Lậm đến nỗi cứ cố bào chữa cho một tổ chức lừa đảo, bịp bợm mà lại giương cao Chính Nghĩa Chống Cộng. 

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư  Kính gửi: Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Nguyên Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Ḥa, Đương Kim Tư Lệnh Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa. - Sáng nay tôi vừa hoàn thành bài viết có tựa đề "TRƯNG CẦU Ư KIẾN" để gửi cho toàn thể Người Mỹ Gốc Việt thành lập một phong trào lấy tên "A SUPPORT MOVEMENT FOR GREAT AMERICAN",

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Ngỏ Kính Gởi Giáo Sư Đinh Việt Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. - Tôi tin rằng Giáo sư Đinh Việt sẽ suy nghĩ sâu sắc về lời kêu cứu của tôi. Đó là lời kêu cứu của một người Lính Việt Nam Cộng Ḥa c̣n mang nỗi nhục mất quê hương

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Thứ Tư Gủi Quư Vị Sĩ Quan Hoa Kỳ Gốc Việt. Xin Tạ Ơn Trời, Xin Tạ Ơn Người. - Tôi nhận thấy trường hợp ông Donald J. Trump ra tranh cử rất giống trường hợp ông Ngô Đ́nh Diệm:

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử. Thư Thứ Ba Gửi Quư Vị Sĩ Quan Hoa Kỳ Gốc Việt – Nói Thêm Cho Rơ.- Tôi nghĩ rằng Donald Trump đắc cử Tổng thống sau ngày Thứ 3 mồng 8 này là một phép lạ mà Thượng Đế đă giúp cho Hoa Kỳ không bị rơi vào tay bọn cầm quyền vô đạo đức, ….

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thấy Ǵ Trong Hành Động Của Ông James Comey, Giám Đốc FBI.- Nếu lănh đạo cả hai đảng biết đặt quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ trên quyền lợi phe phái, để  giải thích cho quần chúng hiểu th́ nước Mỹ sẽ tránh được họa sụp đổ v́ thối nát.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư gởi anh Nguyễn Quang Thuận: Đất Nước Việt Nam Th́ Rất Ngộ!!! Tại Sao Con Người Việt Nam Chưa Chịu Ngộ?

Bằng Phong Đặng văn Âu: gởi Nhà Báo Ngô Nhân Dụng.- Tôi chỉ mong Việt Tân đi kiện để cộng đ̣ng được xem một kịch bản đầy hứng thú.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đôi Diều Góp Ư với Anh Nguyễn Văn Khanh Giám Đốc Chương Tŕnh Việt Ngữ Của Đài RFA. - Tôi sẵn sàng trao đổi với anh, với Ban Biên tập của đài để góp ư xây dựng.

Bằng Phong Đặng Văn Âu KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai ?-… cộng sản từ chóp bu trở xuống như Hồ Chí Minh, Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Phạm văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp … chẳng có thằng nào học và hiểu biết lịch sử cả…………

(1)Bằng Phong Đặng Văn Âu: Bằng Phong Đặng Văn Âu thoát chết bởi băng đảng Việt Tân như thế nào?  (2) Đào Vũ Anh Hùng: Vàng rơi không tiếc. /“Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng…”

Bằng Phong Đặng văn Âu: Ḥa B́nh Qua Sức Manh- Thư Ngỏ Thứ Ba Kính Gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump - Đây là bức thư ngỏ thứ ba tôi kính gửi đến Tổng thống. Tuy thư tôi viết bằng tiếng Việt, thế mà Văn pḥng Ṭa Bạch Ốc đă gửi cho tôi một thư cám ơn và một tấm thẻ ghi rơ danh số thành viên #346071323 trong Ủy ban “Presidential Advisory Board”, th́ tôi hiểu rằng thư của tôi đă được Phủ Tổng thống chú ư tới.

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch