báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

 
VietNamHoaChientranh

 

Đỗ Văn Phúc

Đảng Dân Chủ dẫn dắt Hoa Kỳ vào con đường XHCN!

Hăy so sánh chủ trương của đảng Dân Chủ, nhất là nhóm Xă hội Chủ nghĩa, xem có khác ǵ với cái chủ nghĩa Cộng Sản mà chúng ta dư biết qua kinh nghiệm ở VN.

Quư vị có biết Saul Alinsky (một đảng viên CS tuy đă chết gần 47 năm qua, nhưng để lại nhiều ảnh hưởng lớn trong các đại học Mỹ và chính khách thiên tả của Mỹ)?. Hai học tṛ ngoan của ông này là Hilary Clinton và Barack Obama. Hilary Clinton từng viết các luận án về ông này, và Obama khi viết ra các cuốn sách, cũng nhắc đến ông ta trong nhiều đoạn.

Tôi xin lược sơ qua 8 điều mà Saul Alinsky đề ra làm kim chỉ nam cho việc thực hiện một nhà nước xă hội chủ nghĩa viết trong cuốn sách nhan đề “Rules for Radicals” của ông ta.

Theo ông, có 8 mức độ kiểm soát phải thực hiện trước khi thiết lập nên một nhà nước xă hội chủ nghĩa:

1.       Kiểm soát bảo hiểm sức khoẻ, là điều quan trọng nhất để kiểm soát được dân chúng

2.       Gia tăng sự nghèo khó. Càng nghèo càng lợi v́ khi dân chúng trở nên nghèo khó, chính quyền sẽ dễ kiểm soát hơn và người dân th́ sẽ không chống lại nếu chính quyền cung cấp cho họ những nhu yếu phẩm để sống sót.

3.       Tăng mức nợ đến mức người dân không hể chịu đựng; từ đó sẽ tăng thuế và theo dây chuyền là sẽ làm tăng sự nghèo khó.

4.       Kiểm soát súng đạn, để dân không có phương tiện tự bảo vệ. Từ đó, thiết lập chính sách cảnh sát trị.

5.       Nắm hết các phương tiện phúc lợi xă hội (thực phẩm, gia cư, và lợi tức)

6.       Nắm hết về giáo dục. Kiểm soát người dân nghe ǵ, đọc ǵ. Kiểm soát giáo dục từ cấp mẫu giáo trở lên.

7.       Xoá bỏ niềm tin vào Thượng đế trong chính quyền và học đường.

8.       Gây chia rẽ dân chúng giữa hai lớp nghèo và giàu. Việc này sẽ tạo ra bất đồng và giúp chính quyền lấy của cải nhà giàu (qua mức thuế cao) để phục vụ dân nghèo.

Quư vị chịu khó nghe các vị đảng Dân Chủ đang kêu gọi, xem những điều họ nêu ra có khác ǵ với 8 điều nói trên không?

Những ǵ Alinsky viết ra là rút gọn các nguyên tắc của trùm Cộng sản Vladimir Lenin khi ông ta chủ trương chinh phục thế giới (thế giới đại đồng) đưới sự thống trị của đảng CS. Lenin từng nói rằng những người nghe theo ông ta là bọn ngu muội khả dụng (useful idiots). Từ 1917, bọn ngu muội khả dụng này đă hủy diệt các quốc gia mà chúng nó cướp được chính quyền. Và hiện nay tại Mỹ, có đến 50% những kẻ ngu muội này đang hùa theo với Beto O’Rourke, Alexandia Ocasio-Cortez, Bernie Sanders và n gay cả với chục vị dân biểu, nghị sĩ DC đang ghi danh ra tranh cử TT năm 2020.

 

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

 

"
Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyết minh tiếng Việt

 
Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)