báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

 
VietNamHoaChientranh

 

TS.Mai Thanh Truyết

Cuộc vượt thoát của Việt Nam hiện tại 

”...chính sách mở của Việt Nam hiện tại vẫn c̣n dựa theo định hướng xă hội chủ nghĩa cho nên lănh đạo Việt Nam vẫn c̣n cổ suư chủ nghĩa dân tộc cực đoan để duy tŕ quyền lực và không dám mở thực sự v́ sợ sẽ bị phô bày cho thế giới rơ những sự lạc hậu và lầm lạc của họ trong việc phát triển quốc gia...”

 

Kể từ năm 1986 trở đi Việt Nam đang mở cửa trực tiếp tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và chỉ trong một thời gian ngắn xă hội Việt Nam đă có nhiều biến chuyển đáng ghi nhận như có một nguồn sinh khí mới thổi vào xă hội và người dân Việt. Tuy nhiên với những hạn chế do nhu cầu sinh tử là sự bảo đảm an toàn quyền lực của chế độ, Việt Nam trong thế mở vẫn c̣n tạo ra nhiều trăn trở và khó khăn cho xă hội.

Việt Nam vẫn c̣n ḍ dẫm trong tư thế của một xă hội nông nghiệp, phát triển từ từ lên xă hội công nghiệp, để rồi đang phải chịu hụt hẫng trước thế toàn cầu hoá.

Thật khó thực hiện được một xă hội hài hoà bao gồm các xu hướng phát triển không đồng nhất thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau.

Một lần nữa, làm sao tránh khỏi tụt hậu trước tiến tŕnh toàn cầu hoá trong lúc lănh đạo Việt Nam vẫn c̣n giữ thái độ thù nghịch, nghi kỵ với hầu hết các quốc gia trên thế giới?

Làm sao phát triển thành một xă hội công nghiệp hoá lấy căn bản nông nghiệp làm tiêu chuẩn như trường hợp Việt Nam hiện tại?

Mở nhưng vẫn đóng. Đóng trong định kiến. Đóng trong lo sợ bị đào thải. Càng đóng lại càng có nguy cơ bị đào thải sớm hơn.

Hiện nay, người ta có cảm tưởng như những yếu tố sau đây là chính yếu trong sắc thái dân tộc của Việt Nam là:

1 - Tài nguyên thiên nhiên phong phú và chưa được khai thác đúng mức;

2 - Tiềm năng nhân lực dồi dào;

3 - Nước nghèo, nhân công rẽ và thừa thăi, thông minh và dễ huấn luyện tay nghề;

4 - Có bàn tay sắt của nhà cầm quyền giữ ǵn trật tự và sự ổn định;

5 - Thiếu luật lệ rơ ràng và tham nhũng dễ cho các phiêu lưu mậu dịch, chỉ cần liên lạc với một số người có chức vị và có quyền lực trong đảng;

6 - Đa số dân chúng sống về nghề nông với một nền công nghiệp c̣n thô sơ....

Từ những sắc thái đặc thù đó, người Việt Nam sống về huyền thoại nhiều hơn thực tiễn và huyền thoại gần đây nhất là Việt Nam lại một lần nữa “cường điệu” trong dự kiến phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 2005 trong khi việc sản xuất một chiếc xe đạp cho người dân vẫn chưa hoàn chỉnh! Và măi cho đến năm 2017, vẫn chưa sản xuất được con “đinh ốc” trong điện thoại của Cty Samsung!

Do đó, nếu muốn đuổi kịp cộng đồng các quốc gia trên thế giới Việt Nam cần phải:

- Mở cửa để học hỏi, lựa chọn, đón nhận cái mới. Cái mới, cái chưa biết nào cũng có những hiểm nguy của nó. Sự tính toán ḍ dẫm là cần thiết, nhưng quá tính toán có khi tính già hoá non, v́ để mất thời cơ. Cho đến nay, 2019, dù có mở nhưng những cánh cửa “mở” trên chi nhằm phục vụ cho các nhóm lợi ích trong đảng mà thôi, không nhắm vào nhu cầu và lợi ích của người dân.

- Không nên tạo thêm huyền thoại. Tập cho người dân thực tiễn hơn. Đảng vẫn tiêp tục tạo “huyền thoại” như biến Sài G̣n ngang tầm với thành phố Los Angeles, Hà Nội với Tokyo v.v…

- Không ngừng phát triển sắc thái dân tộc, cái sức mạnh bên trong tức là nội lực của quốc gia, để tự tạo cho ḿnh một thế mạnh trong sự bang giao với cộng đồng các quốc gia trên thế giới. CSBV vẫn tiếp tục …thuần phục vô điều kiện trước đàn anh là Trung Cộng!

Muốn được như ba điều nêu trên, Việt Nam cần phải:

- Tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi dân tộc trong cộng đồng quốc gia tham gia vào cuộc sống chung, để mọi cá nhân, mọi đoàn thể đều có thể tự lập, tự sinh sống, không ỷ lại vào sự sáng suốt hay sức mạnh của một đảng, một nhà nước hay của một cấp lănh đạo nào.

- Để cho mỗi người Việt Nam tự thấy ḿnh thực sự c̣n có nội lực để đóng góp tích cực và toàn diện trong mạch sống quốc gia.

Kêu gọi tận dụng nội lực trong nước để phát triển quốc gia mà không cho phép hay hạn chế người dân phát huy nội lực cho từng cá nhân th́ làm sao tránh khỏi cảnh tụt hậu cho đất nước được?

Xưa, Vua thay Trời trị nước.

Tất cả điều là của Vua, ngay cả sinh mạng của người dân. Minh quân hay hôn quân vô đạo là sự may nhờ rủi chịu của người dân, người dân không có tiếng nói. Một thứ nô lệ sẵn sàng chết v́ ông chủ, gọi như thế là trung.

Nay, CSBV nhân danh nhân dân mà dân không có quyền tư hữu sản xuất.

- Tương tự như xưa, triều đ́nh suy nghĩ và dạy dân những ǵ triều đ́nh cho là tốt nhất;

- Bây giờ Đảng CSBV suy nghĩ và thông tri cho dân những ǵ cấp lănh đạo nghĩ là tốt nhất.

- Đă đến lúc “chủ nghĩa nhân danh” phải cáo chung, để mỗi người dân, và theo đó mỗi dân tộc tập tành nghĩ suy và hành động theo những hiểu biết và cảm xúc của ḿnh.

- Phải trả lại cho dân, cho những dân tộc cái quyền sống của họ. Không một ai sống thay cho bất cứ ai được. Phải sống thật mới lớn mạnh được.

Sống nhờ, sống gửi, sống mà trí tuệ và tâm linh gửi cho nhà vua hay cấp lănh đạo, sống mà trách nhiệm giữa vời, chờ đợi ơn mưa móc ở một minh quân, hay phép lạ của một huyền thoại trí tuệ tập thể, sống mà lúc nào cũng phải chạy theo cái ăn cái mặc, ngày ngày đói no không chừng, đau ốm không thuốc men,... Sống như vậy là sống c̣i cọc, què quặt, bịnh hoạn và khuyết tật.

Một khi người dân được trọn vẹn với cuộc sống của ḿnh.

- Khi đói dám nói rằng ḿnh đói, khi thất học dám nhận ḿnh thất học.

- Khi không c̣n sợ hăi nói cái ḿnh thật sự cảm nghĩ như thâu hiểu được tính vô uư trong Phật giáo, nói chung khi mà kinh nghiệm được rằng ḿnh có những quyền hạn bất khả xâm, được luật pháp và cơ quan thẩm quyền bảo vệ.

- Khi ấy, có nhiều khả năng con người dấn thân trọn vẹn với cộng đồng của ḿnh, làm hết sức ḿnh cho chính ḿnh và cho cộng đồng.

Chừng ấy, đương nhiên dân giàu và theo đó nước mạnh. Người đại diện cho quốc gia, cho dân tộc nhờ vậy mà có cái thế mạnh của ḿnh trong bang giao quốc tế.

1 - Đưa nửa triệu người làm mồi cho biển cả, giam một triệu người vào các trại cải tạo, để một triệu người làm lao nô cho các nước giàu có, (hầu hết nhân lực trên đều trong tuổi lao động, sản xuất tốt nhất, hiệu quả nhất) là một biện pháp tốt để đổi lấy một sự yên ổn chính trị, nhưng là một biện pháp đă làm thui chột hay què quặt quốc gia.

2 - Tương tự, thắng trận ghi công là một điều thường t́nh, nhưng kỳ thị người tại chỗ, áp dụng chính sách “tru di tam tộc” (đời cha, đời con, và đời cháu không được học quá tiểu học) của thời quân chủ chuyên chế, là đặt phân nửa đất nước ra khởi sự tham gia đóng góp việc chung.

Có một đảng mạnh, có kỷ luật, có những cán bộ tiên phong, có một quá tŕnh thử thách nhiều thập niên, có 19 Ủy viện Bộ Chính Trị, 180 Ủy viên Trung ương đảng, 20 Ủy viên Dự khuyết (qua đại hội XII ngày 26/1/2016),có trên 4,5 triệu (thống kê năm 2015) đảng viên là một điều tốt.

Nhưng biến đảng ấy thành một số quan lại của một triều đ́nh vua và chúa, đứng ngoài luật pháp, tham ô và lạm quyền, nhất nhất một chiều, là thui chột ư chí và ḷng phấn đấu vươn lên của mọi tầng lớp dân chúng.

Cả nước chỉ có bốn triệu rưởi người có quyền dám nghĩ, nhưng chỉ một thiểu số 219 Ủy viên BCT và TƯĐ trên đây có quyền dám nói; và trong bốn triệu rưởi người nầy, đa số v́ miếng đỉnh chung, v́ sự tiến thân và an ninh của ḿnh và gia đ́nh đă trở thành a dua, nương thời, nương lúc, nên cũng không dám nghĩ, không cần nghĩ và nói xuôi chiều cho khoẻ thân.

Chỉ c̣n lại một thiểu số ít oi, 219 Uỷ viên Trung ương đảng và Uỷ viên Bộ chính trị, dầu có thông minh tuyệt đỉnh, dầu có trí tuệ tuyệt vời, th́ đương nhiên quốc gia phải èo ọt.

Nh́n vào các dân tộc khác trên thế giới, chúng ta không thể t́m ra một quốc gia nào có nền văn hoá hàm chứa những giá trị hoàn toàn khác biệt. V́ lư do đó, những giá trị về nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người trên toàn cầu đều phải được tôn trọng triệt để.

Và dĩ nhiên sẽ không có trường hợp ngoại lệ cho Việt Nam. Thật khó biện minh trước thế giới khi Việt Nam công bố:

”Việt Nam có những giá trị và bảo vệ nhân quyền đặc thù theo cung cách Việt Nam. Việc áp đặt quyền làm người theo tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc là xâm phạm vào chủ quyền Việt Nam”.

Với cách nh́n như trên, chính sách mở của Việt Nam hiện tại vẫn c̣n dựa theo định hướng xă hội chủ nghĩa cho nên lănh đạo Việt Nam vẫn c̣n cổ suư chủ nghĩa dân tộc cực đoan để duy tŕ quyền lực và không dám mở thực sự v́ sợ sẽ bị phô bày cho thế giới rơ những sự lạc hậu và lầm lạc của họ trong việc phát triển quốc gia.

Từ đây, với mặc cảm tự ti đối với thế giới bên ngoài, dân tộc Việt Nam vốn dĩ đă bị dồn ép từ lâu, sẽ vùng dậy và lần lần rập khuôn theo “ngoại bang” khi được hé mở từ từ. Từ đó tiến tŕnh chủ nghĩa dân tộc “cách ly” trước đây đă biến thành chủ nghĩa “chạy theo ngoại bang” mà chính quyền hiện tại khó kiểm soát nổi.

Tóm lại, từ ngày xưa, chủ nghĩa dân tộc đă một thời thúc đẩy sự phát triển quốc gia. Nhưng ngày nay, cung cách suy nghĩ mới của phát triển đă vượt qua rào cản của ranh giới quốc gia và ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới.

Bây giờ và tương lai cần phải có một sự phát triển hài hoà chung cho cả nhân loại.

Tiến tŕnh toàn cầu hoá là một tiến tŕnh tự nhiên và là kết quả có được qua suốt chiều dài của lịch sử phát triển trong tranh chấp của các quốc gia trên thế giới. Toàn cầu hoá không phải là từ bỏ bản sắc dân tộc của từng quốc gia (melting pot) mà là điểm hội tụ của tất cả mọi văn hoá dân tộc (salad bowl) để đạt đến một sự phát triển toàn diện cho nhân loại.

Và Việt Nam cần phải có một tầm nh́n thoáng như trên để giải toả những “nút chận” do chính đảng CSBV tạo ra.

TS.Mai Thanh Truyết

  

 

 

 

"
Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyết minh tiếng Việt

 

 
Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

***

VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH

(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)