báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

 
Lễ Khánh thành Kỳ Đài sau 44 năm mong chờ của CĐ người Việt quốc gia tại Kansas và Gladstone Missouri

 
Những Đồng Minh Anh Hùng do Ngô Kỷ chuyển ngữ

****

Ngô Kỷ

“Nhng Đng Minh Anh Hùng" do Ngô K chuyn ng

Ngh Quyết 322 ca Quc Hi Hoa K “Vinh Danh Quân Lc VNCH”

 

 

-Xin bm Youtube Audio đ nghe Anh Trn Minh đc
bài “Nh
ng Đng Minh Anh Hùng" do Ngô K chuyn ng.
https://www.youtube.com/watch?v=ntMVzXZ95bA

-Bài “Nhng Đng Minh Anh Hùng" do Ngô K chuyn ng
http://huongduongtxd.com/heroic_allies.pdf

-Ngh Quyết 322 ca Quc Hi Hoa K “Vinh Danh Quân L
c VNCH”
https://www..govtrack.us/congre…/bills/106/hconres322/text/ih

CONGRESSIONAL RECORD—SENATE July 11, 2000

Kính thưa Quư Đng Hương và Các Bn Facebookers,

Ngày Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa 19 tháng 6 li v, tôi xin viết nhng li tưởng nh ngày trng đi và ư nghĩa này. Điu tôi cn minh xác là tôi trân quư Ngày Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa 19 tháng 6 trong cái ư nghĩa biết ơn, ca ngi s hy sinh cao c và đóng góp ln lao ca tt c chiến sĩ thuc Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa, ch ngày này không thuc v bt c cá nhân nào, phe phái nào, “triu đi” nào, và l dĩ nhiên không phi là ngày ca “Nguyn Cao K” như mt s tay chân, thuc h ca y rêu rao.

Min Nam Vit Nam có lúc thăng, lúc trm, có lúc thnh, lúc suy, có lúc n đnh, lúc bt an, và chính nhng lúc t́nh h́nh chính tr quc gia b bt n, xáo trn th́ lúc đó Quân Đi tm thi đng ra gánh vác chuyn n đnh xă hi trong khi ch đi Hiến Pháp quyết đnh thành lp chính ph dân s. Đi vi tôi, ch nhng chế đ “quân phit” th́ quân đi mi lănh đo đt nước, và hu hết các quc gia thuc chế đ “quân phit” đu b lănh đo bi bn đc tài, ác ôn như Miến Đin chng hn. Min Nam Vit Nam là mt quc gia dân ch, do đó nhim v ca Quân Đi Vit Nam Cng Ḥa là chiến đu chng quân thù đ bo v đt nước và dân tc. Tôi rt khó chu khi nghe hay đc nhng li “tâng bc” và nnh b ca nhng tên b h hèn tướng Nguyn Cao tiếm danh rng Ngày Quân Lc 19 tháng 6 là ngày Nguyn Cao K. Do s nghit ngă ca đt nước, thi thế đă vô t́nh đưa đy hèn tướng Nguyn Cao K tr thành ch tch y Ban Hành Pháp Trung Ương, và ngày 19 tháng 6 là “Ngày Quân Lc” ra đi, tuy nhiên đi vi tôi đây ch là mt ngày được chn đ tưởng nh và ca ngi tp th chiến sĩ Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa, ging như Hoa K có ngày Armed Forces Day vào mi th By ln th ba trong tháng Năm hàng năm mà thôi. Bt c s truyên truyn l bch và tào lao nào làm gim đi giá tr thiêng liêng và ư nghĩa cao quư ca Ngày Quân Lc 19 tháng 6, đu đáng b lên án và ph nh.

Kính thưa Quư Đng Hương và Các Bn Facebookers,

Lư do mà tôi viết bài này là v́ tôi mun chng minh rng tôi dù không phi là Lính, nhưng tôi vn luôn kính trng, biết ơn và quư mến nhng ngưới Lính Vit Nam Cng Ḥa. Chính v́ thế, bt c cơ hi nào có được, tôi luôn nh đến người Lính và ly làm hân hnh, vinh d lên tiếng ca ngi người Lính Vit Nam Cng Ḥa trước mi người, mi nơi. Vic làm ca tôi dành cho người Lính Vit Nam Cng Ḥa quá bé nh so vi công lao và s hy sinh cao c ca h, tuy nhiên tôi tn dng hết kh năng nh bé và phương tin hn hp ca ḿnh đ c gng chu toàn mt phn nào bn phn ca “k hu phương nh ơn người Lính Vit Nam Cng Ḥa..”

Trân trng,

Ngô K
ngokycali@gmail.com
Tel: (714) 404-7022
H
p thơ
: PO. Box 836
Garden Grove, Ca 92842
Facebook: Ky Ngo

Xin bm Youtube dưới đ va nghe đc bài “Nhng Đng Minh Anh Hùng,” và va xem 300 tm h́nh v cuc chiến đu anh dũng và hào hùng ca các Chiến Sĩ Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa,
Xin b
m Youtube Audio đ nghe Anh Trn Minh đ
c
https://www.youtube.com/watch?v=ntMVzXZ95bA

Nhng Đng Minh Anh Hùng “Heroic Allies”
c
a Harry F. Noyes III đăng trong Nguy
t San VIETNAM, phát hành tháng 8 năm 1993.

Do Ngô K chuyn ng đ kính tng và tri ân s chiến đu dũng cm và tuyt vi ca nhng Chiến Sĩ Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa

H dáng người th́ nh nhn, nói chuyn bng nhng âm ng líu lo, thường chan nước mm vào thc ăn và hay cm ly tay nhau.

Chng ai ngc nhiên lm khi thy nhng quân nhân M gi qua Đông Nam Á – phn ln h c̣n rt tr, có mt kiến thc nông cn, được đào to trong mt xă hi v k và hiu rt ít v nhng nn văn hóa khác – h không cm thông được tâm trng ca các binh sĩ Vit Nam Cng Ḥa (VNCH).

Tht đau ḷng khi có nhiu cu chiến binh M tng tham chiến ti Vit Nam li đi cu kết vi cái đám phn chiến cp tiến, nhng tên trn quân dch và bn chính khách hot đu xúm nhau bôi nh danh d ca mt Quân Lc đă chng c̣n có cơ hi đ được t bào cha. Nhc m mt quân đi đă sa cơ trên chiến trường v́ b Hoa K phn bi là mt hành đng đê tin và bt xng ca nhng người Hoa K.

Có th mt s quư v s ngc nhiên v lư lun ca tôi. Làm sao tôi có th bin h cho quân lc VNCH được? Phi chăng tt c binh sĩ VNCH đu thuc loi bt tài, xo trá và hèn nhát? Không, không phi vậỵ. Trong bài này tôi s vch ra mt s bng chng xác đáng đ phn bác li cái lun điu đê hèn đó và phân tích lư do ti sao cái lun điu đó phát sinh. Dĩ nhiên, quân đi VNCH không toàn ho. H cũng có mt s lănh đo ti t, mt s lính tráng hèn nhát, vài ba ln hong ht b chy, xng by và hung bo. Tuy nhiên, các điu này cũng đă tng xy ra đi vi quân đi Hoa K tham chiến ti Đông Nam Á.

Trong mt s lănh vc như: t chc, tiếp vn, tham mưu và ch huy, quân đi VNCH thua kém quân đi Hoa K tht. Nhưng h làm ǵ khác hơn được khi đt nước h là đt nước đang phát trin, h mi giành đc lp t tay chế đ thuc đa và bt ng lao vào mt trn chiến khc lit, đi đu vi k thù hung hăng được vũ trang hùng hu t c khi Cng Sn? Tht ra, các khuyết đim ca quân đi VNCH có cũng ging như các khuyết đim mà quân đi Hoa K mc phi trong Trn Chiến Dành Đc Lp, dù rng Hoa K vào thi cui thế k 18 đó có nhiu li đim hơn, như:

– Tm vóc ca Cuc Cách Mng Dành Đc Lp hn hp hơn và d điu khin hơn.

– Khác vi s b tr ca Vit Nam, Hoa K qua kinh nghim b tr đă nuôi dưỡngtinh thn t tr đa phương và to thun li cho quc gia đào to nên nhng nhà lănh đo ưu tú.

– Quân đi Hoàng Gia Anh không bn b như quân đi Bc Vit.

– Có phi các binh sĩ Hoa K gii giang hơn các chiến hu đng minh ca h đến đ người M đi x min Nam Vit Nam vi mt thái đ khinh r như vy.

Câu tr li cho c hai câu hi trên là: “Không!”

Bng chng cho câu tr li đó tht rơ ràng. Ư đ Tng Công Kích Tết Mu Thân ca Cng quân là b gy ư chí p̣ng th ca min Nam Vit Nam. Nhưng chúng đă tht bi, binh sĩ VNCH đă chng tr mt cách quyết lit và hu hiu: không mt đơn v nào b tan ră hay tháo chạỵ. Thm chí cnh sát cũng đă chiến đu, h dùng c súng lc đ bn li b đi chính quy ca Bc Vit trong khi nhng người b đi CS này th́ li được vơ trang vi vũ khí hng nng. Theo báo cáo cho thy là vào thi đim đó, s người t́nh nguyn nhp ngũ lên quá cao, đến ni chính ph phi ngưng tuyn m lính trong mt thi gian.

Trong trn chiến Mùa Hè Đ La 1972, các binh sĩ VNCH b vây hăm ti An Lc đă anh dũng t th chng tr li lc lượng hùng hu ca đch, cùng vi nhng trn mưa pháo bt tn, và cui cùng h đă đè bp được nhng trn tn công liên tc ca các chiến xa đch quân. Sau đó, tôi được mt c vn M k li chuyn mt tiu đi b binh VNCH được lnh phi phá hy 3 chiếc xe tăng ca đch. Ông k:

– Các binh sĩ ca tiu đi này phá hy được mt chiếc xe tăng, ri sau đó h li t quyết đnh bt sng hai chiếc xe tăng kia. H rượt b và bt được thêm mt chiếc na, c̣n chiếc kia th́ chy thoát. Khi tr v p̣ng tuyến, h b khin trách nng n.. v́ đă đ chiếc xe tăng kia tu thoát.”

Tuy hành đng ca tiu đi lính này không đúng vi quân k lm, nhưng cái hành đng đó đă nói lên tinh thn chiến đu cao đ và sáng kiến tác chiến ca rt nhiu binh sĩ VNCH. Chc chn s kin trên không th h tr lun điu cáo buc h hèn nhát được.

Mt chng c đin h́nh hơn, trong nhng gi phút cui cùng ca min Nam Vit Nam năm 1975, khi mà ni tuyt vng bao trùm lên c đt nước h, khi mà biết rơ rng Hoa K s không ym tr ǵ na (ngay c nhiên liu và đn dược); y thế mà mt sư đoàn VNCH đă anh dũng cm c chiến đu vi bn sư đoàn quân Bc Vit trong sut hai tun l ti Xuân Lc. Trên mi b́nh din, trn chiến Xuân Lc đó cũng hào hùng như bt c trn chiến nào trong quân s Hoa K. Các binh sĩ VNCH cui cùng đă phi rút lui v́ không lc ca h không c̣n bom cluster đ ym tr cho lc lượng b binh đng trn dưới đt.

Có ln tôi được coi mt phim tài liu truyn h́nh nói v mt người phóng viên Úc đc trách quay phim chiến trường. Khác vi các phóng viên M, ông ta dành nhiu th́ gi theo sát binh sĩ VNCH. Ông ta công nhn tinh thn chiến đu anh dũng ca h, và đ minh chng điu đó, ông đă cho tŕnh chiếu c cun phim. Ông ta nh li rng, trong chuyến thăm viếng mt khu làng do đch quân kim soát, ông được nghe k rng Cng Sn s binh sĩ VNCH hơn là s binh sĩ M. Cái lư do chính là binh sĩ M quá n ào, do đó đch quân luôn nghe trước được đường tiến quân ca h. Làm sao có được điu so sánh này nếu trên thc tế các binh sĩ VNCH không thuc loi lính thin chiến.

Tuy nhiên, cái chng c quan trng nht đ chng minh tinh thn chiến đu cao đ ca binh sĩ VNCH nm trong hai s kin tht đơn gin và rơ ràng sau đây, dù rng các s kin này thường b làm ngơ hoc gi v không biết nhm che đy s tht bi ca Hoa K ti Vit Nam...

S kin th nht: Chiến tranh đă bt đu t 7 năm trước khi quân đi tác chiến Hoa K bước chân vào Vit Nam, và trn chiến đó vn tiếp tc kéo dài sut 5 năm sau khi Hoa K rút quân. Phi có nhng người đng ra chiến đu trong thi gian đó, và không ai khác hơn là các binh sĩ VNCH.

S kin th hai: Có đ 1/4 triu binh sĩ VNCH hy sinh trong cuc chiến. Nếu đem so sánh t l dân s hai nước, th́ con s này phi tương đương vi khong hai triu người M chết (gp đôi tng s thương vong ca tt c cuc chiến Hoa K cng li). Bn không th tn tht ln lao như vy nếu bn không thc s chiến đu.

Thế th́ ti sao thanh danh quân đi VNCH li b xúc phm nng n như vy?

Dĩ nhiên quân đi VNCH cũng có mt s ln chiến đu kém hiu năng hoc b khng hong, nhưng các trường hp này cũng tng xy ra trong quân đi Hoa K. Tôi biết mt v ch huy đơn v pháo binh Hoa K đă có ln ra lnh trc x vào đch quân v́ lc lượng b binh M “bo v” cho căn c pháo binh đă ht hong tháo chy trước ha lc hùng hu ca đch.

S kin trên không có nghĩa là toàn th quân đi Hoa K hèn nhát, và đôi ln tht bi ca binh sĩ VNCH cũng không có nghĩa là toàn th quân đi VNCH hèn nhát. Dù vy, người ta li rt d tin như thế khi được nghe k li t chính ming các cu chiến binh Hoa K hoc t các chính tr gia nhm chy ti cho chính ph Hoa K v vic b rơi min Nam Vit Nam trong cơn hp hi.

S tht ca vn đ được din t khéo nht qua mu đi thoi cách đây gn hai thế k khi mt mnh ph Anh hi Qun Công Wellington rng: “Có bao gi quân Anh tháo chy trên chiến trường không?” V Thiết Qun Công này tr li: “Thưa bà, tt c binh sĩ đu b chy trên chiến trường.”

Ch cn lướt qua quân s cũng đ đ xác nhn điu này. Trong sut cuc Ni Chiến Hoa K, chúng ta đă thy rt nhiu tm gương can đm nhưng cũng không thiếu ǵ các hành đng khiếp nhược. Trên mt trn, lúc đu binh sĩ ca hai phe Nam Bc đu chiến đu rt dũng cm, ri p̣ng tuyến v, ri b chy, ri tái phi trí và chiến đu tr li. Không có quân đi nào được xem là có ḷng hy sinh anh hùng hơn h, nhưng nhng binh sĩ tham d trn ni chiến này cũng không tránh khi nhng lúc tht điên bát đo, và đó cũng là chuyn thường t́nh trên chiến trường.

Tác gi S.L. Marshall đă tường thut chuyn mt đi đi lính M trong Đ Nh Thế Chiến đă tháo chy tán lon trước tiếng la ré xung phong ca mt toán lính Nht. Nhưng đi đi lính M khác th́ li tiếp tc chiến đu, giết sch hết toán lính Nht (đ 10 người), và khám phá ra rng hu hết nhng tên lính Nht này không vơ trang ǵ c. Nếu chuyn trên xy ra cho mt đơn v quân đi VNCH, th́ chc chn nhng k mun bôi nh quân đi này s li dng đó như là mt “cơ hi bng vàng” đ m l rng toàn th quân lc VNCH là hèn nhát.

Ti sao vy? Tôi đă nêu ra câu tr li ri. Tt c tùy thuc vào màu da và ngôn ng ca các binh sĩ liên h. S tht b i là vic m l quân đi VNCH li xut phát t tinh thn k th chng tc và bng bt ca nn văn hóa Hoa K.

Tôi có th làm chng cho vic xuyên tc đy ác ư và ph quát này. Khi va đến Vit Nam vào tháng 6 năm 1969, tôi đă chng kiến ngay s ngu ngơ và thái đ khinh b ca mt s người M đi vi nhân dân và quân đi VNCH. Cái thái đ đó nm trong mi tp th quân nhân da trng ln da đen, trong các gii dân s cũng như kư gi Hoa K. Phong trào thù ghét đt nước và nhân dân Vit Nam b lan tràn như mt th bnh dch truyn nhim đáng ngc nhiên.

Tôi quen mt viên đi úy Hoa K tt nghip v môn đin nh t mt vin đi hc danh tiếng (mt ngành chuyên môn được dùng đ giúp nâng cao tŕnh đ nhn thc quan sát). Khi viên đi úy này tr li đơn v sau mt chuyến công tác ngn ti Thái Lan, anh ta ca ngi đáo đ dân tc Thái Lan. Anh nói rng: “Dân Thái Lan cho con cái đi hc khác hn vi dân Vit Nam”. Anh ta ngc nhiên nhưng li không l v hi hn khi tôi ch cho anh thy mt ngôi trường Vit Nam sát nách doanh tri chúng tôi. Bt c ai có mt cũng đu thy hàng trăm em hc sinh mc đng phc qun xanh áo trng qua li mi ngày, ch tr anh chàng phim nh này không nh́n thy các em mà thôi.

Tht là ma mai khi người Vit Nam có tiếng hiếu hc hơn người M, và min Nam Vit Nam đă nâng cao được mc biết đc biết viết t 20% lên 80% trong khi đt nước chiến tranh trin miên (và mc dù Cng Sn ch trương giết hi các giáo chc), thế mà li b anh chàng phim nh này cho rng Vit Nam không có trường hc. V́ b gi đi chinh chiến xa xôi và b cách bit gia đ́nh, nên anh M này ny sinh ḷng oán ghét Vit Nam, và to nên thành kiến rng mi người Vit Nam đu đáng khinh. Do đó, trong đu anh c ám nh là Vit Nam không có trường hc, dn ri cái tâm lư bnh hon đó đă làm hư đi cái kh năng nhn thc và đánh la c th giác ca anh.

Hăy tưởng tượng cái tâm trng ca mt tp th lính M ít hc, sng gia mt nn văn hóa xa l và thn kinh lúc nào cũng b căng thng ra sao?! Có l chúng ta không nên trách c nhng người lính thiếu hc này, li là do nơi các cp ch huy Hoa K đă hun luyn h hiu mt cách mơ h v đt nước Vit Nam cũng như v thc cht ca cuc chiến..

Tuy nhiên, đó không phi là cái c đ các cu chiến binh M huênh hoang rng h hiu nhng cái mà h đă thy ti Vit Nam. Các cu chiến binh M tng tham chiến ti Vit Nam cn được vinh danh v các đc tính can đm, hy sinh, ái quc ca h. Nhưng can đm và hy sinh không đng nghĩa vi kiến thc. Đánh gic ti Vit Nam không làm cho nhng người lính này tr thành nhng chuyên viên thông tho v đt nước hoc cuc chiến Vit Nam, cũng như vic mang nng đ đau không th biến người đàn bà tr thành mt chuyên gia v thai nhi hc được.

Gii truyn thông M cũng chng khá ǵ hơn. Trong mt phóng s đy thành kiến, tôi nghe mt phóng viên lên án Không Lc VNCH – dù đă được tân trang qua chương tŕnh Vit Nam Hóa Chiến Tranh – thế mà li “đy cho Không Quân Hoa K” thc hin nhng phi v nguy him ngoài Bc Vit. Trên thc tế Hoa K không mun Không Quân VNCH bay ra Bc (ch tr vài phi v oanh tc ban đu). Các nhà lănh đo Hoa K mun kim soát kế hoch oanh tc đ dùng nó như mt lá bài thương thuyết. V́ không mun min Nam Vit Nam có bt c quyn kim soát nào trong chính sách oanh tc, Hoa K đă trang b cho Không Quân VNCH nhng vt dng không thích hp cho các phi v ra Bc. Min Nam Vit Nam không được cung cp oanh tc chiến đu cơ, phi cơ tiếp liu trên không, vũ khí hay các dng c đin t cn thiết cho các phi v này. Đó là quyết đnh ca người M.

Câu hi đt ra là có phi người phóng viên truyn h́nh nêu trên dt đc v s kin đó hay gi v không biết nhm đi h nhc nhng đng minh ca Hoa K. Da vào các li l l bch, chói tai và thanh âm ca anh ta, tôi kết lun rng anh ta ch mưu làm như vậỵ. Mt thí d khác nói lên cái thành kiến ca gii truyn thông, đó là trn chiến vây hăm Khe Sanh. Nếu bn đi hi mt ngàn người M tng nghe biết v trn đánh này rng đơn v nào chiến đu ti Khe Sanh, th́ có l hu hết đu tr li là Thy Quân Lc Chiến Hoa K. Nhưng s làm h ngc nhiên nếu có mt người trong s ngàn người đó nói rng có mt tiu đoàn Bit Đng Quân VNCH đă cùng chia s ni gian lao vi các đng minh Thy Quân Lc Chiến Hoa K trong trn chiến ngt nghèo đó. Có nhiu đơn v VNCH khác cũng đă h tr chiến đu bên ngoài ṿng đai căn c Khe Sanh.. Gii truyn thông M không đếm xa đ cp đến các chiến hu đng minh ca Hoa K, mà h ch đ ư đến nhng điu bê bi thôi, bi vy nhng binh sĩ VNCH chiến đu cam kh này đă b tr thành nhng chiến sĩ “vô h́nh” ca Khe Sanh.

Tt c thành kiến – trong quân đi cũng như trong truyn thông – được th hin rơ ràng qua các bn tin chiến s v cuc hành quân H Lào năm 1972.

Trong cun phim tài liu truyn h́nh mười năm trước đây, có mt đon phng vn lính M trong lúc chiến trường H Lào đang tiếp din. Các lính M được phng vn này đang sng an toàn ti hu c Nam Vit Nam. H “gii thích” v s chiến đu ca quân đi VNCH vi nhng li l khinh b và k th. Thế mà sau đó người phóng viên này đă ca ngi khen my người lính G.I M đó am tường v t́nh h́nh chiến s hơn là các nhà tướng lănh Hoa K.

Trn H Lào đă tr thành đ tài v́ nó có liên quan đến mt tm h́nh có cnh người lính VNCH bám vào cái càng máy bay trc thăng đ trn chy khi chiến trường. Tm h́nh này b bêu riếu khp nước M ngày này qua tháng n như là mt “bng chng” v s khiếp nhược ca quân lc VNCH.. Thc tế, đây là mt tṛ c đin nói lên mănh lc ca s xuyên tc h́nh nh. Tht ra th́ s vic nó din tiến như sau: Binh sĩ VNCH b tn công bi mt lc lượng Cng quân hùng hu. Quân đi Hoa K đă tht bi trong vic ym tr như đă ha v́ ha lc pḥng không ca đch quá mnh. Nhng báo cáo cho biết là lính trên trc thăng đă đp nhng thùng đn đi bác t cao đ 5,000 feet xung vi hy vng chúng s rơi vào ṿng đai ca quân đi VNCH. Các trc thăng đó đă không th nào bay thp hơn được.

Đi tá Robert Monelli, mt sĩ quan Hoa K có mt trong mt trn đó đă k li trên báo Armed Forces Journal s 19 tháng 4 năm 1972 như sau: “Mt tiu đoàn VNCH vi 420 binh sĩ bi bao vây liên tiếp trong ba ngày bi mt trung đoàn Cng Sn đ 2,500 đến 3,000 tên. Quân đi Hoa K không th tiếp tế cho h được.. H phi chiến đu cho ti khi gn hết đn, ri m đường máu bng khí gii tch thu ca đch. H đă mang theo tt c binh sĩ b thương và c mt s xác chết. Không nh thám sát chp được rơ ràng có 637 xác đch ri rác chung quanh căn c.

V phía quân đi VNCH, tiu đoàn trên ch c̣n li có 253 binh sĩ sau khi đến được ṿng đai bn. Chng 17 người trong s binh sĩ này b khng hong và đă bám vào càng trc thăng đ chy trn, s binh sĩ c̣n li th́ không làm như vậỵ

Bây gi, có th mt s người cho rng hành đng bám vào càng trc thăng đang bay và d làm mi cho ha lc pḥng không đch là mt hành đng gan d. Hăy xếp đ tài đó qua mt bên, tôi mun đ cp đến vic là ti sao ch có mt trường hp riêng l như vy – xáp lá cà m đường máu rút lui (được coi là mt chiến thut khó khăn nht trong binh thư) li b thi phng đ đi lên án c mt quân lc, c mt quc gia, c mt dân tc?

Câu tr li là ti v́ k th chng tc. Các người lính VNCH bám lng lng vào trc thăng b coi là nhng tên ngoi quc hm hĩnh. Nhưng nếu là lính M, hay c lính Anh, th́ hành đng này đă gây được ḷng trc n v́ được bin minh rng h va tri qua mt cuc th thách đy cam go. Bng c cho lp lun này có th thy được qua cái phn ng ca người M đi vi cuc rút lui ca binh sĩ Hoàng Gia Anh trong nhng ngày đu ca trn Đ Nh Thế Chiến. Tng có mt s ln nhc nhă đă xy ra trong quân đi Hoàng Gia Anh ti Dunkirk và nhiu nơi khác. Ti Dunkirk, mt trung sĩ trên mt chiếc tàu cp cu đă chĩa súng tiu liên vào các binh sĩ khng hong đ duy tŕ trt t. Trên mt con thuyn khác, binh sĩ phi dùng báng súng đánh vào đu mt viên sĩ quan đ ông ta khi leo qua mép thuyn làm nước tràn vào. Ti Crete, mt l đoàn Tân Tây Lan phi lp ṿng đai an toàn quanh bin bng dao găm đ ngăn chn binh sĩ Hoàng Gia Anh tràn ngp lên thuyn. Cái h́nh nh quân đi Hoàng Gia Anh đơn thân đc mă chng li Hitler năm 1940 th́ ca ngi là mt biu tượng đy đ d kin, c̣n nhng trường hp riêng l như các trường hp k trên không được phép làm hoen cái bc tranh toàn cnh dũng cm và tn ty ca nhng người lính chiến.

Thành tht mà nói th́ quân đi VNCH đă chiến đu mt cách tm thường trong nhng ngày cui cùng ca cuc chiến, ngoi tr trn đánh hào hùng và tuyt cú ti mt trn Xuân Lc. Nói vy ch nó cũng có nhng nguyên do ca nó. Và cũng có nhiu yếu t đ ta tin rng nếu nhn được s ym tr chân thành t phía Hoa K, quân đi VNCH đă có th to được nhng trn thư hùng như kiu Xuân Lc, và không chng ngay c vic h đă cu văn được đt nước.

Vn đ đt ra đây mt ln na không phi đ bàn đến cách ng x ca min Nam Vit Nam, nhưng chính là đem so sánh cách ng x ca h vi Hoa K đ xem liu Hoa K ng x ra sao nếu Hoa K b nm trong mt hoàn cnh, t́nh hung tương t. Và tht s – nếu binh sĩ Hoa K b b rơi ging như Hoa K đă ct vin tr Min Nam Vit Nam mt cách nng n trong năm 1974, nhiu tháng trước khi đch quân m nhng trn tng công kích ln chót. Hu qu là ch có rt ít nhiên liu và đn dược cung cp cho min Nam Vit Nam. Phi cơ và quân xa ca VNCH b nm v́ thiếu ph tùng. Binh sĩ phi ra trn vi máy truyn tin mà không có b́nh batteries, và các toán cu thương thiếu c các loi thuc thang căn bn. Pháo binh th́ b gii hn bn được ba trái đn mi ngày trong ngày cui cùng ca cuc chiến. T́nh trng bi đát đến ni tư lnh quân đi Bc Vit xâm lăng min Nam Vit Nam, tướng Văn Tiến Dũng cũng tha nhn rng kh năng di đng và ha lc ca quân đi VNCH đă sút gim phân na. Bên cnh nhng nh hưởng trc tiếp v vt cht, chúng ta cũng phi đ ư đến nhng tác hi tinh thn đi vi các binh sĩ VNCH. Li dng t́nh thế bi thm này, quân đi Bc Vit đă ào t tn công vi đy đ vũ khí ti tân, chiến xa và đi bác di đng.

Vâng, quân đi VNCH đă bi vong.. H đă vt b các chiến c (phn ln đă không c̣n dùng được v́ thiếu ph tùng) và mt s đn dược (s đn mà h đă dành dm ti đa cho đến khi nó tr thành quá mun đ bn, bi v́ h biết rng s không bao gi nhn được tiếp tế na). Vy th́ li ca ai? Ca h… .hay ca Hoa K?

Vâng, min Nam Vit Nam rút quân khi các tnh cao nguyên e có phn tr và vng v, đưa đến s khng hong và sp đ.. Nhưng làm sao chính ph min Nam Vit Nam li cam tâm b rơi đng bào h sm hơn trước được, khi mà đch quân chưa tung ra mt áp lc nào ? Đă có lúc min Nam Vit Nam hy vng oanh tc cơ B52 Hoa K s tr li giúp h ngăn chn làn sóng tiến quân ca Cng Sn. Nhưng khi rơ ràng là vic này s không xy ra, binh sĩ tr nên hoang mang là mt điu d hiu thôi. Tinh thn chiến đu suy sp, nhiu binh sĩ b b ngũ – không phi h hèn nhát hay không mun chiến đu bo v t quc, nhưng bi v́ h không mun chết mt cách vô ích trong khi gia đ́nh đang cn.

Liu Hoa K đă có th làm ǵ khá hơn nếu trong t́nh trng y ht min Nam Vit Nam thi 1975? Liu các đơn v Hoa K có tiếp tc hăng say chiến đu trong lúc quân xa và h thng truyn tin th́ hư hng, y tế th́ què qut, nhiên liu và đn dược th́ thiếu thn, không được máy bay ym tr – li phi đương đu trước mt đch quân hùng hu ha lc, đy đ tiếp liu và tinh thn phn khi ? Tôi không tin như vy.

Liu min Nam Vit Nam có th chiến thng vào năm 1975 nếu chính ph Hoa K tiếp tc vin tr cho h mt s lượng tương đương vi s tiếp liu mà khi Cng Sn đ vào Bc Vit ? Câu tr li không ai biết được. Nhưng chc chn mt điu là h cũng có được cơ hi chiến đu b́nh đng, thế mà Hoa K đă phn bi tước đi cái cơ hi này ca h. Chc chn h đă có th chiến đu mt cách hiu qu hơn. Ri dù có thua, h cũng thua mt cách hào hùng trong mt trn chiến đ đi, và biết đâu đă chng to được mt cuc kháng chiến thn thánh như A Phú Hăn.

Ví dù min Nam Vit Nam có b đi bi hoàn toàn, cái ym tr tn lc ca Hoa K s cho phép người M nhún vai và nói rng h đă c gng hết sc. Nhưng, Hoa K đă không tn lc, mà trái li người M li c̣n c gng che đy s tht bng cách bôi nh min Nam Vit Nam và nhc m quân lc VNCH đă sai lm.

Bây gi đă quá tr đ Hoa K chuc li ti ác ty tri khi b rơi nhân dân min Nam Vit Nam vào tay Cng Sn. Nhưng nó chưa quá tr đ Hoa K thú nhn li lm trong vic nhc m h. Và cũng chưa quá tr đ bt đu vinh danh các thành qu và ḷng dũng cm ca nhng binh sĩ VNCH đă chiến đu bo v lư tưởng t do.

Ngô K chuyn ng

Nguyên bn Anh ng:
HEROIC ALLIES by Harry F. Noyes III-“Vietnam” – August 1993

They were small, talked in sing-song squeaks, put a smelly fish sauce on their food, and often held hands with each other.

It is not surprising that American troops sent to Southeast Asia — mostly young, indifferently educated, and molded by a society with too much self-esteem and too little understanding of other cultures — found it hard to empathize with South Vietnam’s soldiers.

Still, it is a pity that many veterans of the Vietnam War have joined radical agitators, draft dodgers and smoke-screen politicians to besmirch the honor of an army that can no longer defend itself. To slander an army that died in battle because America abandoned it is a contemptible deed, unworthy of American soldiers.

Perhaps some find my assertion incredible. How can I possibly defend the armed forces of South Vietnam? Everybody “knows” they were incompetent, treacherous and cowardly, isn’t that so?

No, it is not. This article will outline some of the more compelling evidence against this scurrilous mythology and also examine why such a mythology arose to begin with.

Of course, the South Vietnamese forces were imperfect. They had their share of bad leaders, cowardly troops, and incidents of panic, blundering and brutality. So did the American forces in Southeast Asia.

In some respects — organization, logistics, staff work and leadership — South Vietnam’s armed forces did lag behind U.S. forces. But how could one expect otherwise in a developing nation that had just emerged from colonialism and was suddenly plunged into a war to the death against a powerful enemy supplied by the Communist bloc?

In fact, many of the weaknesses exhibited by the South Vietnamese forces were identical to the ones displayed by the U.S. armed forces during the American War of Independence, even though late 18th-century America had several advantages: the whole scale of the Revolutionary War was smaller and easier to manage; America’s colonial experience, unlike Vietnam’s, had fostered local self-government and permitted the country to develop some truly outstanding leaders; the British were less persistent than the North Vietnamese; and the French allies did not abandon young America the way the U.S. government abandoned South Vietnam.

But in any case, organization, logistics, staff work and even leadership are not the qualities at issue in the slandering of the South Vietnamese forces.

Two questions touch on the real issue. Were South Vietnamese fighting men so lacking in character, courage, toughness and patriotism that Americans are justified in slandering them and assigning them all blame for the defeat of freedom in Southeast Asia? Were U.S. soldiers so much better than their allies that Americans can afford to treat the South Vietnamese with contempt? The answer to both questions, I submit, is a resounding “No!”

The objective “big-picture” evidence is clear. The Tet Offensive of 1968 was supposed to crack South Vietnam’s will to resist. Instead, South Vietnamese forces fought ferociously and effectively: no unit collapsed or ran. Even the police fought, turning their pistols against heavily armed enemy regulars. Afterward the number of South Vietnamese enlistments rose so high, according to reports at the time, that the country’s government suspended the draft call for a while.

In the 1972 Easter tide Offensive, isolated South Vietnamese troops at An Loc held out against overwhelming enemy forces and artillery/rocket fire for days, defeating repeated tank assaults. I later met a U.S. adviser who described how a South Vietnamese infantry squad in his area was sent to destroy three enemy tanks. The members of the squad dutifully destroyed one tank, then decided to capture the other two. As I remember, they got one, but the other made its escape, with the South Vietnamese chasing it down a road on foot. The soldiers got chewed out upon returning…for letting one tank get away. The squad’s performance may not be the best demonstration of military discipline, but the incident demonstrates the high morale and initiative that many South Vietnamese soldiers possessed. Certainly it does not support charges of cowardice.

As further evidence, consider South Vietnam’s final moments as an independent nation in 1975, when justifiable despair gripped the country because it became clear that the United States would provide no help (not even fuel and ammunition). Yet one division-sized South Vietnamese unit held off four North Vietnamese divisions for some two weeks in fierce fighting at Xuan Loc. By all accounts, that battle was as heroic as anything in the annals of U.S. military history. The South Vietnamese finally had to withdraw when their air force ran out of cluster bombs for supporting the ground troops.

Once I saw a television documentary about an Australian cameraman who had covered the war. Unlike U.S. reporters, he spent much of his time with the South Vietnamese forces. He attested to their fighting spirit and showed film footage to prove it. He also recalled visiting an enemy-controlled village and being told that the Communists feared South Vietnamese troops more than Americans. The principal reason was that Americans were noisy, so the enemy always heard them coming. But that would have been immaterial if the South Vietnamese had not also been dangerous fighters.

However, the most important evidence of South Vietnamese soldiers’ willingness to fight comes from two simple, undeniable, “big-picture” facts — facts that are often ignored or disguised to cover up American failure in Vietnam.

Fact One: The war began some seven years before major American combat forces arrived and continued for some five years after the U.S. began withdrawing. Somebody was doing the fighting, and that somebody was the South Vietnamese.

Fact Two: The South Vietnamese armed forces lost about a quarter-million dead. In proportion to population, that was equivalent to some 2 million American dead (double the actual U.S. losses in all wars combined). You don’t suffer that way if you’re not fighting.

How, then, did the South Vietnamese get their bad reputation?

Certainly there were occasional displays of incompetence and panic by South Vietnamese forces. The same can be said of U.S. forces. I knew an American artillery commander whose gunners once had to defend their firebase by firing canister point-bank into enemy ranks because the U.S. infantry company “protecting” them had broken in the face of the enemy assault and was huddling, panic-stricken, in the midst of the guns.

That incident does not mean the whole U.S. Army was cowardly, and occasional breakdowns among America’s allies did not mean all South Vietnamese soldiers were cowards. Yet one would think so, the way the story gets told by some veterans — and by the political apologists for a U.S. government that left South Vietnam in the lurch.

The truth of the matter was best stated nearly two centuries ago when a British woman asked the Duke of Wellington if British soldiers were ever known to run in battle. “Madam,” replied the Iron Duke, “All soldiers run in battle.”

Even a cursory study of military history confirms this. Civil War battles reveal a continuous ebb and flow of bravery and fear, as Confederate and Union units alike first attacked bravely, then crumbled and fled under horrendous fire, before regrouping and charging again. No armies ever laid more justified claim to sheer self-sacrificing heroism than those two, yet they were subject to panic as a routine price for doing bloody business on the battlefield.

Author S.L.A. Marshall describes how one American rifle company in World War II fled in panic from a screaming Japanese banzai charge: a second unit fought on, quickly killing every Japanese soldier involved (about 10), and discovered that most of them were not even armed.

If the same thing had happened to a South Vietnamese unit, it undoubtedly would have been cited repeatedly by self-appointed pundits as incontrovertible proof of the cowardice of all South Vietnamese troops.

Why? We’ve already hinted at the answer. It all depends on the color and native tongue of the troops involved. The ugly truth is that the South Vietnamese forces’ false reputation is rooted in American racism and cultural chauvinism.

I can personally attest to the pervading, massive and truth-distorting reality of the phenomenon. When I arrived in Vietnam in June 1969, I immediately began to witness continuous displays of ignorance and contempt by some Americans toward the Vietnamese people and their armed forces.

White troops, black troops, and civilian Americans such as journalists — all were equally afflicted. This passionate hatred of Vietnam and its people had an astonishing power to become contagious.

I knew an American captain with a graduate degree from a prestigious university in cinematography (presumably a specialty that improves visual perceptiveness). He once returned from temporary duty in Thailand singing the praises of the Thai.

“They send their kids to school,” he said, contrasting them with the South Vietnamese. He was surprised, but not repentant, when I pointed out that there was a Vietnamese school right next door to our compound! Hundreds of little kids in bright blue-and-white school uniforms could be seen there daily — by anyone whose eyes were open. But this filmmaker apparently could not see them.

It is ironic that the Vietnamese — who by reputation honor learning more than Americans do and who raised South Vietnam’s literacy rate from about 20 percent to 80 percent even as war raged around them (and despite the enemy’s habit of murdering teachers) — were accused by the filmmaker of having no schools.

Because he was fighting in a foreign country and was separated from his family, this American had built up a hatred for Vietnam, and he wanted to believe the Vietnamese people were contemptible. Therefore, it was important to him to believe that they had no schools; and his emotions literally interdicted his optic nerves.

Imagine the feelings of the undereducated masses of American troops faced with a strange culture in a high-stress environment! Perhaps one cannot blame the troops for their ignorance. Heaven knows the U.S. command made only the most perfunctory effort to educate them about Vietnam and the nature of the war.

However, that is no excuse for veterans to pretend that they understand what they saw in Vietnam.. America’s Vietnam veterans must be honored for their courage, sacrifice and loyalty to their country. But courage and sacrifice are not the same as knowledge. Fighting in Vietnam didn’t make soldiers into experts on the country or the war, any more than having a baby makes a woman an expert on embryology.

What most U.S. soldiers did there taught them little or nothing about South Vietnam’s culture, society, politics, etc. Few Americans spoke more than a half-dozen words of Vietnamese; even fewer read Vietnamese books and newspapers; and not many more read books about Vietnam in English.

Except for advisers, few Americans worked with any Vietnamese other than (perhaps) the clerks, laundresses and waitresses employed by U.S. forces.

Most important for our purpose, few U.S. troops ever observed South Vietnamese forces in combat. Even the ones who did rarely considered the attitude differences that must have existed between soldiers like the Americans, who only had to get through one year and knew their families were safe at home, and troops like the South Vietnamese, who had to worry about their families’ safety every day and who knew that only death or grievous wounds would release them from the army. The Vietnamese naturally used a different measuring stick to determine what was important in fighting the war.

Journalists were no better. Consider a biased TV report I heard in which a reporter denounced South Vietnam’s air force because — despite Vietnamization — it “let the Americans” fly the tough missions against North Vietnam.

In fact, it was the United States that would not let the South Vietnamese fly into North Vietnam (except for a few missions in the early days of the bombing). The American leaders wanted to control the bombing so that the United States could use it as a negotiating tool.

Not wanting the South Vietnamese to have any control over bombing policy, the U.S. forces deliberately gave them equipment unsuited for missions up North. South Vietnam did not get the fighter-bombers, weapons, refueling aircraft or electronic-warfare equipment necessary for such missions.. It was an American decision.

The TV reporter in question either was ignorant of that fact or chose to ignore it in order to do a hatchet job on the American allies. Considering his blatantly biased words and tone of voice, I concluded that any ignorance he suffered from was deliberate.

Another example of media bias came during the Khe Sanh siege. If you asked a thousand Americans which units fought at Khe Sanh, most of those who had heard of the battle would probably know that U.S. Marines did. But it would be surprising if more than one out of the thousand knew that a South Vietnamese Ranger battalion had shared the rigors of the siege with American Marines.. Other South Vietnamese units took part in supporting operations outside the besieged area. The U.S. media just did not consider the American allies worthy of coverage unless they were doing something shameful, so these hard-fighting soldiers became quite literally the invisible heroes of Khe Sanh.

All this — soldier and media bias — came together clearly during news reports of the 1972 incursion into Laos.

Consider a TV documentary a decade ago. It included film of some American GIs being interviewed during the Laotian fighting. These guys, themselves safely inside South Vietnam, were “explaining” the South Vietnamese army’s struggle in contemptuous, racist remarks. The reporter then suggested that these American GIs understood the situation better than the American generals.

The incursion, of course, is the source of the infamous photo of a South Vietnamese soldier escaping from Laos by clinging to a helicopter skid. This image was and is held up to Americans again and again as “proof” of South Vietnamese unworthiness.

In fact, it is a classic example of photography’s power to lie. What happened was this: The South Vietnamese were struck by overwhelming Communist forces. The U.S. military failed to provide the support that had been promised because enemy anti-aircraft fire was too strong. There were reports of U.S. helicopter crews kicking boxes of howitzer ammunition out the doors from 5,000 feet up, hoping the stuff would land inside South Vietnamese perimeters. The helicopters simply couldn’t get any closer.

Given that context, consider the way Colonel Robert Molinelli, an American officer who witnessed the action, described it in the Armed Forces Journal of April 19, 1971: “A South Vietnamese battalion of 420 men was surrounded by an enemy regiment of 2,500-3,300 men for three days. The U.S. could not get supplies to the unit. It fought till it ran low on ammunition, then battled its way out of the encirclement using captured enemy weapons and ammunition. It carried all of its wounded and some of its dead with it. Reconnaissance photos showed 637 visible enemy dead around its position.

The unit was down to 253 effectives when it reached another South Vietnamese perimeter. Some 17 of those men did panic and rode helicopter skids to escape. The rest did not.

Now, some might consider dangling from a high-flying, fast-moving helicopter for many miles, subject to anti-aircraft fire, to be a pretty gutsy move. But, aside from that, how can such an isolated incident — during a hard-fought withdrawal-while-in-contact (universally acknowledged to be just about the toughest maneuver in the military inventory) — be inflated into condemnation of an entire army, nation and population?

The answer is racism. The guys hanging from the helicopter skids were funny-looking foreigners. If they had been Americans, or even British, the reaction undoubtedly would have been one of compassion for the ordeal they had been through.

Evidence for this is found in how Americans responded to the British retreats early in World War II.

There were some disgraceful displays among British forces at Dunkirk and elsewhere. At Dunkirk a sergeant in one evacuation boat had to aim a submachine gun at his panicky charges to keep order on board. On another boat soldiers had to pummel an officer with their weapons to keep him from climbing over the gunwale and swamping the boat. In Crete, a New Zealand brigade had to ring its assigned embarkation beach with a cordon of bayonets to keep fear-stricken English troops from swarming over the boats.

Yet the image of Britain’s lonely stand against Hitler in 1940 is one of heroism. That’s perfectly justified by the facts, and isolated incidents like the ones described above should not detract from the overall picture of courage and devotion.

It is certainly true that South Vietnamese forces gave an undistinguished performance in the final days, with the exception of the incredibly heroic defense of Xuan Loc.

Yet there are reasons for that. And there are reasons to believe that, with more loyal support from the Americans, the South Vietnamese could have turned in more Xuan Loc-style performances and perhaps even have saved their country.

The real issue again is not just how the South Vietnamese performed, however; it is how their performance compared with the way Americans might have performed under similar circumstances.

And the truth is that American troops — if they were abandoned by the U.S. the way South Vietnamese were — probably would perform no better than the South Vietnamese did.

Remember: the United States had cut aid to South Vietnam drastically in 1974, months before the final enemy offensive. As a result, only a little fuel and ammunition were being sent to South Vietnam. South Vietnamese air and ground vehicles were immobilized by lack of spare parts. Troops went into battle without batteries for their radios, and their medics lacked basic supplies. South Vietnamese rifles and artillery pieces were rationed to three rounds of ammunition per day in the last months of the war.

The situation was so bad that even the North Vietnamese commander who conquered South Vietnam, General Van Tien Dung, admitted his enemy’s mobility and firepower had been cut in half. Aside from the direct physical effect, we must take into account the impact this impoverishment had on South Vietnamese soldiers’ morale.

Into this miserable state of affairs the North Vietnamese slashed, with a well-equipped, well-supplied tank-and-motorized-infantry blitzkrieg.

Yes, the South Vietnamese folded. Yes, they abandoned some equipment (much of which would not work anyway for lack of spare parts) and some ammunition (which they had hoarded until it was too late to shoot it or move it, because they knew they would never get any more). So whose fault was that? Theirs… or America’s?

Yes, South Vietnam’s withdrawal from the vulnerable northern provinces was belated and clumsy, leading to panic and collapse. But how could the South Vietnamese government have abandoned its people any earlier, before the enemy literally forced it to?

For a while the South Vietnamese hoped the American B-52s would return and help stem the Communist tide. When it became clear they would not, understandable demoralization set in.

The fighting spirit of the forces was sapped, and many South Vietnamese soldiers deserted — not because they were cowards or were not willing to fight for their country, but because they were unwilling to die for a lost cause when their families desperately needed them.

Would Americans do any better under the conditions that faced the South Vietnamese in 1975? Would U.S. units fight well with broken vehicles and communications, a crippled medical system, inadequate fuel and ammunition, and little or no air support — against a powerful, well-supplied and confident foe? I doubt it..

Would the South Vietnamese have won in 1975 if the U.S. government had kept up its side of the bargain and continued matching the aid poured into North Vietnamese by the Communists?

The answer is unknowable. Certainly they would have had a fighting chance, something the U.S. betrayal denied them. Certainly they could have fought more effectively. Even if defeated, they might have gone down heroically in a fight that could have formed the basis for a nation-building legend and for continued resistance against Communism on the Afghan model.

Even if the South Vietnamese had been totally defeated, wholehearted U.S. support would have enabled Americans to shrug and say they had done their best. However, the U.S. did not do its best, and for Americans to try to disguise that fact by slandering the memory of South Vietnam and its army is wrong.

It is too late now for Americans to make good the terrible crime committed in abandoning the South Vietnamese people to Communism. But it is not too late to acknowledge the error of American insults to their memory. It is not too late to begin paying proper honor to their achievements and their heroic attempt to defend their liberty.

Harry F. Noyes III (BA, University of the South; MA, University of Hawaii) served four years of active duty in the Air Force after his ROTC commissioning in 1967. He was an information officer at Norton AFB, California, and Yokota AB, Japan, and a film researcher/scenarist at Tan Son Nhut AB, South Vietnam. Presently a civilian public affairs specialist at Headquarters US Army Health Services Command, Fort Sam Houston, Texas, he has been editor of the joint Army-Air Force Wiesbaden Post, Wiesbaden Military Community, West Germany, and a reporter covering military affairs at Fort Head, Texas, for the Killeen Daily Herald. He has written articles for a variety of publications.

H́nh Lính Vit Nam Cng Ḥa Chiến Đu:
M
i bm vào Link dưới xem h́nh, khi bm vào mi h́nh th́ bên trái có ni lên khung VIEW MORE, bm vào khung VIEW MORE s hin thêm ra trang h́nh khác na. Rt nhiu h́nh đ
xem.
https://www.google.com/search…

YOUTUBE:
Ngày C̣n Chinh Chi
ến
by TheLPSLIDESHOWS

Vit Nam Cng Ḥa 63-75
https://www.youtube.com/watch?v=Zaq8RZYqHPM

Vùng 1 Chiến Thut:
https://www.youtube.com/watch?v=EBJcW5bwzCc

Vùng 2 Chiến Thut (Cao Nguyên):
https://www.youtube.com/watch?v=TB07Iu5ZtB0

Vùng 2 Chiến Thut (Duyên Hi):
https://www.youtube.com/watch?v=g8A_UtMNVls

Vùng 3 Chiến Thut:
https://www.youtube.com/watch?v=1o2WhdvCAak

Vùng 4 Chiến Thut:
https://www.youtube.com/watch?v=kEiIPc1yEvE

L Duyt Binh K Nim Ngày QLVNCH 19-6 ti Th Đô Sài G̣n
https://www.youtube.com/watch?v=LpzHUIIEh6U

Chú thích các h́nh dưới:
Vào năm 2000 Ngô K
và quư anh Cu Quân Nhân Vit Nam Cng Ḥa lái xe hơi đi ṿng quanh nước M t California ti Hoa Thnh Đn, xuyên qua nhiu tiu bang, mang theo 3 bc tượng Chiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa, Hoa K và N Cu Thương do Ngô K thc hin mt cách gn nh, được trưng bày ti các nơi đông người, quan trng khp tiu bang ln như California, New York, Chicago, Philadelphia, Hoa Thnh Đn, trước Ṭa Bch c v.v…nhm vinh danh s chiến đu anh dũng hào hùng ca Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa và Đng Minh Hoa K trong công cuc chiến đu chng cng sn bo v t do cho min Nam Vit Nam trướ
c 1975.

S đóng góp nho nh này ca Ngô K giúp cho nhân dân M hiu rơ thêm v s tht v cuc chiến chính nghĩa ca Quân Dân Cán Chính Min Nam Vit Nam, và nhn thc rơ v s chiến đu cao c ca các Chiến Sĩ Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa.

 

 

85 năm đời ta có đảng!

 

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch