bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                             

Khu Hội Cựu T Nhn Chnh Trị Việt Nam Nam California v bo điện tử trachnhiemonline.com hon ton động quan điểm điểm rất chnh xc do một nhm qun nhn qun lực VNCH  vỉ DANH DỰ,  thức được TRCH NHIMỆM đ ln tiếng như nội dung đăng trn online dưới đy.

V DANH DỰ, TRCH NHIỆM   xin qu vị trong TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH ln tiếng.

Chng ti cũng đề nghị cc qu vị NGUYỄN VĂN ỨC v BI ĐẸP sớm  c một quyết định hợp l, đừng để mang tiếng với gia đnh v bạn b!! Chng ta d từng "bụng đi dạ rt"   

 


Cựu Thiếu T KQ Bằng Phong Đặng Văn u & Ng Kỷ


NHN SĨ CỘNG ĐỒNG : Hong Kiểu "nổ" cở no trong vụ đi bi nhiệm Thị Trưởng chống cộng Tạ Đức Tr?

****

  

***

 

Từ tri sang phải :
* Cựu KQ Trung T Nguyễn văn Ức Kha 16 V Bị , đương nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Hải Ngoại.

* Cựu KQ Bi Đẹp, đương nhiệm chức vụ Trung Tm Trưởng/Trung Tm Điều Hợp Ty Nam HK.

Cựu KQ C Thi Ha đương nhiệm chức vụ Hội Trưởng KQ San Die

Cựu KQ Nguyễn Huy Lộc    (https://youtu.be/EZYiRR5P_wk

Suy tư ny khng ni với những thằng ngu, hn v v gio dục.
Cch đy 35 năm c mt thằng ngu SQQLVNCH ni với ti rằng trước năm 1975, VNCH c một triệu qun v Đồng Minh Hoa Kỳ c nửa triệu qun dưới cờ m khng diệt được Việt Cộng, nay cậu chỉ c 50 ngoe th lm được ci g! Tại sao khng đi học để c mảnh bằng lm cần cu cơm.
Ti giảng dạy cho thằng SQ đ như sau: Việt Cộng biến người dn dưới quyền cai trị của chng thnh sc vật: C đầu khng được tự do suy nghĩ; c mồm khng được ni những điều được đảng cho php ni. Ngy nay d thua trận, khng cn kh giới trong tay, tao vẫn Chống Cộng đến cng d khng thể tiu diệt chng, v tao khng chấp nhận lm sc vật. Tao tự ho chống Cộng, v tao cn lương tri Con Người.
Mới đy c một thằng trọc ph, mặt my như con ma trơi, cũng sủa với luận điệu của thằng SQ 30 năm trước bằng những lời nhục mạ v cng ngạo mạn. Điều đng buồn l c một thằng Sĩ Quan Khng Qun VNCH từng li C-130, tn Nguyễn Huy Lộc, đ bung lời nịnh bợ thằng trọc ph một cch trơ trẽn. Bởi v thằng phi cng ny chấp nhận lm sc vật, nn mới đi đc tượng thờ thằng trọc ph. Nếu anh em KQ cn cht lim sỉ th đừng bao giờ cho hỏi n, bắt tay n v hy xem n như một thằng hủi từ lu len lỏi trong hng ngũ chng ta, m chng ta khng biết.
Ti khinh Việt Cộng bn nước hại dn một phần; ti khinh những đứa tay sai nhưNguyễn Huy Lộc một vạn phần.
Nếu anh KQ no c lng mến yu ti th phải c thi độ với thằng KQ tồi bại Nguyễn Huy Lộc. Đừng bao giờ giao du với hạng người như thằng Nguyễn Huy Lộc, lm cho thin hạ c l do cười ch!
Knh trnh anh em KQ phải hiểu rằng ti khng bao giờ tương nhượng những thằng nịnh bợ cộng sản, d trước kia n l một thằng anh em trong cng Phi Đon.
Bằng Phong Đặng văn u