báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 
"LÁ CẢI" TẬP 5: Trần Nhật Phong bắt "trọc phú" xin lổi v́ ăn nói "mất dậy"

 

****

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

ĐEM TÂM T̀NH VIẾT LỊCH SỬ

KHÍ PHÁCH C̉N, DÂN TỘC C̉N!

 

Thành phố Westminster, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Việt Cộng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Thiếu tướng Lê Mă Lương thân mến,

Tin tức cho biết nhà của Thiếu tướng đă bị Công An đóng chốt, bản thân Thiếu tướng đă bị cách ly với thế giới bên ngoài, tôi viết thư này cho Thiếu tướng với mục đích tiếp tay Thiếu tướng để thông báo cho Quân đội Nhân dân Việt Nam biết ng̣i nổ đă khai hỏa.

Thế kỷ trước, Cụ Phạm Quỳnh viết: “Truyện Kiều c̣n, tiếng ta c̣n. Tiếng ta c̣n, Nước ta c̣n”. Có lẽ Cụ Phạm Quỳnh là nhà văn hóa, nên Cụ coi ngôn ngữ có thể giúp dân tộc trường tồn. C̣n tôi, một nhà quân sự. xin nói: “Khí phách c̣n, Dân tộc c̣n”. Bởi v́ ngôn ngữ c̣n, nhưng tinh thần dân tộc bạc nhược th́ Đất Nước sẽ tiêu vong.

Theo ḍng lịch sử, Trần Thủ Độ trấn an vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”, hoặc Trần B́nh Trọng quắt mắt nh́n vào mặt quân thù mà mắng: “Ta thà làm quỷ nước Nam; c̣n hơn làm vương đất Bắc” là sự biểu lộ khí phách của ṇi giống Việt để con cháu trông vào tấm gương đó mà ǵn giữ sơn hà trường tồn. Sau một ngàn năm bị làm nô lệ cho Tàu, sau một trăm bị Tây đô hộ, ṇi giống Việt vẫn c̣n là nhờ vào khí phách. Việt Cộng tiêu diệt khí phách toàn dân, chắc chắn nước mất và ṇi giống cũng không c̣n. Tôi dám nói quả quyết như thế!

Trong cơn lửa bỏng dầu sôi, Đất Nước cần những người con dám hy sinh tính mạng, tài sản để ǵn giữ từng tấc đất của Cha, Ông; chứ không thể ngồi đó mà ngâm mấy câu thơ Kiều! Hơn lúc nào hết, Việt Nam ta bây giờ đang cần những người con khí phách. Phải có khí phách th́ mới ư thức trách nhiệm của ḿnh với Non Sông, như ông bà ta đă dạy: “Giặc đến nhà, đàn bà (dù chân yếu tay mềm) vẫn phải đánh”.

Châm ngôn của Đạo Phật là: “Bi – Trí – Dũng” và tinh thần Vô Úy cũng có mục đích dạy cho môn đồ lấy khí phách làm kim chỉ nam để bảo vệ Dân tộc và Đạo pháp.

Người cha đẻ nền Cộng Ḥa ở Miền Nam Việt Nam căn dặn: “Tôi tiến, anh em hăy tiến theo tôi. Tôi lùi, anh em hăy giết tôi. Tôi chết, anh em hăy nối chí tôi”. Từ cái tinh thần cương quyết đó, Quân đội Việt Nam Cộng Ḥa mới có phương châm “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” để làm người chiến sĩ phải hành xử xứng đáng với phong cách của người trai thời loạn.

Tuần qua, nghe đi nghe lại bài nói chuyện của Thiếu tướng về t́nh h́nh Đất Nước, tôi rất lấy làm hài ḷng, v́ ít ra trong ḷng chế độ bạo tàn c̣n có một người Việt Nam dám nói SỰ THẬT. Bởi v́, Chúa dạy chỉ có SỰ THẬT, mới giải phóng CON NGƯỜI!

Thiếu tướng đă nh́n nhận Miền Nam có một chính quyền hợp pháp do dân bầu. Thiếu tường cũng nh́n nhận lănh đạo Miền Bắc dùng chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền là một sự xúc phạm, khiến cho tôi đánh giá Thiếu tướng vô tư, đă thấy được cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do Miền Bắc gây nên là phi nhân, phi nghĩa. V́ lẽ đó, hôm nay, nhân danh một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa quan niệm khí phách cần thiết hơn vũ khí tối tân, tôi muốn tâm t́nh với người chiến sĩ “Bộ Đội Cụ Hồ” để chia sẻ nỗi dằn vặt tâm tư v́ sao nước Việt Nam ḿnh lâm vào hoàn cảnh đớn đau này.

Không cần đợi đến lúc Thiếu tướng nói ông Đại tướng Bộ trưởng Quốc pḥng Ngô Xuân Lịch của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không đọc được bản đồ trận liệt, tôi mới biết hàng ngũ lănh đạo chính trị, quân sự của cộng sản ngu dốt. Tôi đă từng viết những Vơ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Trường Chinh Đặng Xuân Khu toa rập với Hồ Chí Minh làm cuộc cách mạng vô sản đều là loại ngu dốt. Xin Thiếu tướng đừng cảm thấy chạm tự ái, bởi v́ dám nh́n vào SỰ THẬT cũng là khí phách để t́m lối ra cho Dân Tộc. Tôi xác nhận Thiếu tướng là người yêu nước, có khí phách, nhưng chẳng may sinh ra và lớn lên ở miền đất bị cái chủ nghĩa ma quỷ dẫn dắt, nên không nh́n thấy Chống Mỹ là mất nước vào tay Tàu, một kẻ thù truyền kiếp. Dưới đây là những sự kiện không thể tranh căi:

1/ Cái ngu dốt thứ nhất của các ông Chinh, Giáp, Đồng … và tầng lớp trí thức đi theo cái chủ nghĩa “Vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô tôn giáo” th́ ngôi nhà Việt Nam ắt sụp đổ v́ nền tảng gia đ́nh, nền tảng xă hội không c̣n. Lại sùng bái lănh tụ Hồ Chí Minh, một kẻ nhất cử nhất động đều cúi đầu làm tay sai cho Tàu để được làm chư hầu.

2/ Cái ngu dốt thứ hai là không thấy chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ” giới trí thức th́ chỉ tồn tại tầng lớp lănh đạo ngu dốt điều hành việc nước mà thôi! V́ chủ trương đó mà một anh bẻ ghi đường rầy xe lửa như Lê Duẩn, anh hoạn lợn thiến heo như Đỗ Mười, anh cai đồn điền cạo mủ cao su như Lê Đức Anh, anh y tá vườn như Nguyễn Tấn Dũng … mới có thể bước lên địa vị lănh tụ! Ngay cả Tiến sĩ triết lư Marx – Lenin như Nguyễn Phú Trọng làm lănh tụ cũng là loại ngu dốt, v́ cái chủ nghĩa Marx Lenin đă bị nhân loại ném vào thùng rác mà vẫn nằng nặc đ̣i tiến lên Xă hội Chủ nghĩa!

3/ Cái ngu dốt thứ ba là bộ máy cai trị cộng sản lấy câu “Hồng hơn Chuyên” làm phương châm th́ chỉ có thành phần ngu dốt, nịnh bợ, hèn hạ, chỉ biết tụng bài kinh Mác – Lê như con vẹt, mới có thể ngoi lên vai tṛ lănh đạo trong đảng. Nếu có một người nào dám nói ra sự sai lầm của chủ nghĩa, liền bị đảng kết tội phản động ngay. Sau khi Thiếu tướng phát biểu về Băi Tư Chánh, Nguyễn Phú Trọng và một bầy dư luận viên liền lên tiếng mạt sát sự phản bội của Thiếu tướng, là một bằng chứng rơ ràng chúng sợ SỰ THẬT!

4/ Cái ngu dốt thư tư là tới giờ phút này, đảng cộng sản c̣n tụng những câu “học tập và noi gương Bác Hồ” mà không cảm thấy nhục, khi nghe những lời châm biếm “Bác” một cách khinh miệt trong dân gian, hoặc “thà mất nước hơn mất đảng”, “c̣n đảng, c̣n ḿnh” mà không nghĩ được rằng một khi nước mất th́ c̣n đảng thế quái nào được?

Thiếu tướng Lê Mă Lương thân mến,

Hồ Chí Minh đă dựng lên một cỗ máy cai trị sắt máu gồm những tên lănh đạo ngu dốt, hèn hạ, cực kỳ tàn ác th́ chỉ cần có một chút suy luận, chúng ta phải biết Hồ Chí Minh âm mưu đẩy nhân dân làm nô lệ Thiên triều nhà Hán. Câu khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” chỉ là tṛ bịp bợm đánh lừa dân ngu!

Nhờ sự bùng nổ thông tin của nhân loại, Sự Thật đă phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Dù Bộ Chính trị dùng DNA kiểm nghiệm, chứng minh Hồ Chí Minh là người Việt Nam đi nữa, th́ nhân dân Việt Nam vẫn kết tội Hồ Chí Minh là tên Đại Việt gian đă có dă tâm đẩy toàn dân ta xuống hàng súc vật, v́ cái chủ nghĩa tiêu diệt quyền làm Người.

Trước đây, khi nghe Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “Không v́ bốn tốt và mười sáu chữ vang mà đánh mất chủ quyền Quốc gia”, tôi tưởng anh ta coi chủ quyền Quốc gia là trên hết, nên tôi đă viết hai bức thư khuyên anh ta làm cuộc cách mạng cung đ́nh. Lúc bấy giờ, Nguyễn Phú Trọng không dám gọi đích danh Ba Dũng, mà chỉ gọi “Đồng chí 3X” và tất cả tướng lănh Quân Đội và Công An đều là người của Ba Dũng, th́ đó là cơ hội bằng vàng để mưu đại sự nhằm lưu danh thiên cổ, tiếc rằng Ba Dũng là dân Nam Kỳ, nhưng không có khí độ “anh chị” của dân Nam Kỳ, nên Ba Dũng bây giờ giống như con cá nằm trên thớt, chờ Nguyễn Phú Trọng xuống tay “xử lư”!

Khi ông lănh sự Đặng Xương Hùng ở Genève chia tay đảng cộng sản, tôi viết một bức thư gửi tới các ṭa Đại sứ, các ṭa Lănh sự cộng sản, kêu gọi các nhà ngoại giao noi gương Đặng Xương Hùng đồng loạt xin tị nạn chính trị và chia tay đảng, nhưng họ đều im lặng. Cũng dễ hiểu thôi! Đảng cộng sản do Hồ Chí Minh trồng người th́ phải sản sinh ra rặt một loài kư sinh (chữ của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu).

Tôi không trách Nguyễn Tấn Dũng và những nhà ngoại giao Việt Cộng hèn. Bởi v́ Đại tướng Vơ Nguyên Giáp được bộ máy tuyên truyền của đảng ca ngợi là anh hùng Quân đội Nhân dân mà c̣n hèn hạ, tuân lệnh Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm nhiệm vụ “cai đẻ” th́ làm ǵ Quân đội có binh hùng tướng mạnh? Giống như Thiếu tướng nhận xét, tướng lănh Việt Cộng ngày nay chỉ mạnh nhiều tiền, v́ noi gương hèn của bậc đàn anh!

Thiếu tướng Lê Mă Lương thân mến,

Thiếu tướng là nạn nhân của một bộ máy cai trị thép được dựng lên bởi Giáo chủ Hồ Chí Minh. Nó không chấp nhận người dưới quyền có trái tim yêu nước và bộ năo biết nhận thức đúng sai. Nay Thiếu tướng đem tim óc để nói lên t́nh trạng của Đất Nước, th́ tôi cũng mang tim óc để tŕnh bày cho Thiếu tướng rơ rằng hai chúng ta đều là nạn nhân. Lănh đạo của Thiếu tướng đẩy thanh niên Miền Bắc làm người lính tiền phong; c̣n chúng tôi ở Miền Nam đành phải làm người lính tiền đồn cho Mỹ, bởi v́ chúng tôi không thể dùng gậy gộc để chống lại vũ khi tối tân của Nga Tàu.

Mới đây, ông Nguyễn Đ́nh Binh viết kiến nghị gửi lên Trung Ương đề nghị đốt xác Hồ Chí Minh là đúng. Nhưng theo tôi, đốt xác chưa đủ. Phải viết một bản cáo trạng hạch tội Hồ Chí Minh đă đày đọa dân ta và dâng nước Việt Nam cho Tàu. Đồng thời đập bỏ tượng Hồ Chí Minh tại các cơ quan, tại chùa chiền để hóa giải kiếp nạn. Bởi v́ Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho tinh thần ái quốc của toàn dân trở nên bại hoại như ngày hôm nay.

Bao lâu đảng cộng sản cứ ra rả ngày đêm bắt nhân dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh th́ cái đất nước chúng ta vẫn c̣n ngập tràn những con sâu đục nát xă hội. Thiếu tướng đ̣i cầm đầu một đám tướng lănh và cựu quân nhân đến Bộ Ngoại giao hỏi tội, th́ chẳng khác nào Thiếu tướng chữa bệnh ung thư bằng cách xoa dầu cù là, dầu Nhị Thiên Đường hay dầu cảm cúm. Là nhà quân sự, chắc chắn Thiếu tướng phải hiểu chiến lược “đánh rắn, phải đánh dập đầu”?

Thật vậy! Con bệnh Việt Nam trầm trọng lắm rồi! Báo chí trong nước, dù dưới sự kiểm duyệt gắt gao của đảng, tôi cũng thấy được nó đang hấp hối. Có lẽ Thiếu tướng cũng thấy rơ cái tṛ đốt ḷ của Nguyễn Phú Trọng là sự thanh toán phe cánh; chứ không phải dụng tâm làm sạch bộ máy cai trị? Bởi v́ Điều 4 c̣n nằm sờ sờ trong Hiến pháp và cái lối giải thích luật một cách tùy tiện th́ chỉ béo tập đoàn ăn cướp mà thôi!

Thiếu tướng sẵn sàng hy sinh tính mạng cho sự sống c̣n của Tổ Quốc Việt Nam. Tôi, người lính Miền Nam cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng (dù đă hợp pháp trở thành công dân Hoa Kỳ) cho Tổ Quốc Việt Nam, bởi v́ kêu gọi đập bỏ h́nh tượng Hồ Chí Minh và viết cáo trạng kết tội Hồ Chí Minh, là tôi chấp nhận kư bản án tử h́nh với Đảng.

Tôi khẳng định: “C̣n sợ bóng ma Hồ Chí Minh là c̣n sợ Trung Cộng. C̣n sùng bái Hồ Chí Minh là c̣n sùng bái Trung Cộng. Hăy đoạn tuyệt quá khứ! Hăy chấm dứt ăn mày dĩ văng! ”. Đó là giải pháp mà tôi đề nghị với Thiếu tướng, với nhân dân Việt Nam để Hồ Chí Minh không c̣n là CON NGÁO ỘP.

Hăy biết nhục v́ mất nước, để mà chung lưng đoàn kết nhau giải cứu giống ṇi.

Giống như Thiếu tướng, tôi cũng chỉ nói SỰ THẬT mà thôi!

Cầu chúc Thiếu tướng không bị Công An bỏ tù và tra tấn!

 

Bằng Phong Đặng văn Âu

Địa chỉ email: bangphongdva@gmail.com

Telephone: 714 – 276 – 5600

 

 

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch