báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

Tôn N Hoàng Hoa

S Tht V Thích Trí Quang Qua Biến Đng Min Trung và Pháp Nn ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hôm Nay ----

 

CÓC CHÊT 

Nghe tin cóc chết tối hôm qua
Thứ ấy biến mau khỏi thối tha
Giữ lại dằng dai càng nhớp đất
Tống đi nhanh nhẩu đỡ hôi nhà
Hiền từ đâu lũ ong tay áo
Tử tế nào quân gió hứng tà
Nhân quả hiển nhiên bày trước mặt
Hiện tiền lồ lộ kiếm đâu xa !

Hạ Thái

 

Xin Gởi  Bài Thơ Hoạ

PHẬT TẠI TÂM 

Đời sống mây bay, gió thoảng qua

Mà không tu tỉnh lại bê tha

Sinh viên, đệ tử làm tan nước

Thượng tọa, sư ông phá nát nhà

Ngòi bút hiếm ghê, người tải đạo

Dòng thơ nhiều lắm, kẻ gian tà

Tạ lòng Hạ Thái bài thơ hạnh

Phật tại tâm mình, Phật chẳng xa !

 Ngô Minh Hằng

 ***

 

Tôn N Hoàng Hoa

S Tht V Thích Trí Quang Qua Biến Đng Min Trung và Pháp Nn ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hôm Nay ----

Gn đây chúng tôi đă nhn rt nhiu email và đin thoi v cùng mt câu hi "Ti sao Pht Giáo ḿnh lung tung vy ?"

Khi mt s người con Pht thc mc v đo ca ḿnh đang vào t́nh trng "lung tung" tc là đó h đang cn thu hiu hin thc ca t́nh trng Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht (GHPGVNTN) .

Cho đến nay trước nhng mưu toan xâm chiếm GHPGVNTN bt ngun t nhng v Sư Quc Doanh đă trà trn trong Pht Giáo VN đă t t l din. Tuy nhng t chc trá h́nh Thân Hu Già Lam,

Nhóm Tăng Ni Hi Ngoi đi t Giao Đim, Giao Đim V Ngun đă cho thy lc lượng Sư Quc Doanh trong GHPGVNTN đă ln sâu đ hôm nay nht đnh phi trèo cao hu thc hin giai đon chót ca nhng k đo tc trong GHPGVNTN đang biến Đo Vào Đng hôm nay.

Mt khi nói đến giai đon chót chc chn chúng ta phi nhc đến giai đon đu: Giai đon ca các Sư Quc Doanh thc hin kế hoch đưa Đng vào Đo.

Cho dù đng dưới lăng kính nào. Cho dù bt c mt suy nghĩ nào dù cho các v cao tăng trong GHPGVNTN cũng phi đng ư ngm mt điu rng bt c nhng biến c nào đang xy ra hôm nay cũng đu được điu hướng bi "Thái Thượng Hoàng".

Mt Thái Thượng Hoàng mà trong bc tâm thư cùa TT Thich Chơn Tâm đă gi ra cách đây không lâu đă có nhc đến trước âm mưu soán ngôi ca Đi Lăo Hoà Thương Thích Quăng Đ ca nhà thơ, nhà tu, nhà ước mơ Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây ca khúc khi hoàn Thích Tu S.

 

Ḥa thượng Thích Trí Quang

Thái Thượng Hoàng đó mà Thích Chơn Tâm ám ch là ai ? Xin thưa cùng qúi v đó chính là Thích Trí Quang. Mt thi đă "chng M cu nước ly lng" qua biến c Min Trung 1963-1966.

Thích Trí Quang hin cư ng ti Chùa Già Lam ca Thích Trí Th, Vit Nam (gi này đă chết và đang b Diêm Vương phán ti.)

Cho nên khi qúi v có ư nghĩ là "Sao Pht Giáo ḿnh lung tung", đó chính là ư đ ca Vit Cng mun to ra cho qúi v s suy nghĩ đó, đ chúng d dàng đánh phá Pht Giáo, giam gi qúi v cao tăng chánh tâm cu đo hay thm sát qúi v chân tu, bc t đu đc qúi Thy sau khi nh́n ra chân tướng ca chúng trong kế hoch Biến Đo Pht vào Đng tiếp ni mt giai đon lch s ca Pht Giáo qua Biến C Pht Giáo ti Min Trung năm 1963 -1966.

Sau vic ch huy điu hành Thanh niên và Sinh Viên Pht T Ti Huế đ lt đ chính quyn Đ Nht VNCH và cuc thm sát c Tng Thng Ngô Đ́nh Dim.

Người dân Min Trung đă không c̣n nh́n thy Thích Trí Quang là h́nh nh ca mt ông Thy Tu mà là mt h́nh nh ca mt v TưóngTrn Bn Áo cà Sao đ thao túng chính trường Nam Vit Nam.

Nếu bo là Chính quyn Đ Nht VNCH đàn áp Pht Giáo và Thích Trí Quang phi lănh đo cuc xung đường đ bo v Giáo Pháp?

Vy th́ sau khi chính quyn Đ Nht VNCH sp đ và C TT Ngô Đ́nh Dim đă b Tướng Dương Văn Minh thm sát, Thích Trí Quang vn tiếp tc xung đường đui M v nước, tiếp tc chng đi Chinh Quyn Đ Nh VNCH vi mc tiêu ǵ?

Tr li giai đon thương đau đó, nếu chính quyn Đ Nh VNCH không cương quyết vi Thích Trí Quang th́ chc chn Nam Vit Nam đă b bn VC "Giăi phóng" sm hơn 1975 mười năm.

Kính mi qúi v Pht T nói riêng và Tp Th Người Vit Quc Gia quyết tâm dit Cng tr li v biến c Min Trung do Thích Trí Quang ch huy chiến trường bo đng:

C Tng Thng Ngô Đ́nh Dim đă b Tướng Dương Văn Minh ly ch th t Thich Trí Quang thm sát c Tng Thng Ngô Đ́nh Dim vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 .

 Ngay sau đó, Thích Trí Quang và Liên phái Pht Giáo hp ti chùa Xá Li vào 2 ngày 31 tháng 12 năm 1963 và ngày 1 tháng 1 năm 1964 đ thành lp Giáo Hi Pht Giáo VN Thng Nht và đă được ông Dương Văn Minh kư giy cho phép hot đng

( Tt c qúi Thy chánh tâm cu đo và Sư Quc Doanh (trong thi gian này chưa l mt) đă cùng chung mt mái nhà Giáo Hi.

Sau hai ngày kư giy phép hot đng cho GHPGVNTN,Tướng Dương Văn Minh trong ngày 16 tháng 1 năm 1964 đă ra lnh th hết tù Vit Cng trong đó có tên gián đip Vũ Ngc Nh và tên By Liêm chí huy t đc công ca VC ti Sài g̣n Ch Ln chuyên ám sát và phá hoi chính quyn VNCH.

Người M biết Tướng Dương Văn Minh là "Đ t th thit " ca Thích Trí Quang và ly ch th ca Thích Trí Quang đ thi hành do đó h rt quan tâm trước hành đng th tù VC ca Dương Văn Minh.

Trước hin t́nh đó người M đă liên kết vi Tướng Nguyn Khánh đ làm cuc Chnh lư ngày 30 tháng 1 năm 1964 loi tr nhng Tướng VN thân vi Giáo Hi Pht Giáo lúc by gi.

Trước cuc Chnh Lư chp nhoáng ca Tướng Nguyn Khánh, Thích Trí Quang rt tc gin và ht hng cho kế hoch tiếp ni .

Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm và chúc Tết  HT.Thích Trí Quang

Sau khi tiêu dit Tng Thng Ngô Đ́nh Dim mt cách thành công tt đp, Thích Trí Quang ch ch Tướng Dương Văn Minh thi hành kế hoch tiếp ni th́ Min Nam cũng t tay Tướng Dương Văn Minh đă b " Giăi Phóng" sm hơn 10 năm.

Nhưng người M đă phá tan kế hoch ca Thích Trí Quang và v́ không đt được mc tiêu chính tr , do đó Thích Trí Quang phn công người M bng mt công cuc " Chng M cu nước" và công khai đánh phá chính quyn Nam Vit Nam và Người M dưới cái lt Áo Cà Sa.

Kính mi qúi v Pht T nói riêng và Tp Th Người Vit Quc Gia quyết tâm dit Cng tr li v biến c Min Trung do Thích Trí Quang ch huy chiến trường bo đng:

Trong cun "Vic Tng Ngày" ca hc gi Đoàn Thêm đă có ghi chép rng:

Ngày 27 tháng 3 năm 1964 Thích Trí Quang ra lnh thành lp Hi Đng Nhân Dân Cu Quc ti Huế. Sau đó thành lp thêm Lc Lượng Tranh Th cách Mng (LLTTCM) vi mc đích đu tranh bng vũ trang bo đng vi mc đích chiếm được Tha Thiên Huế. Sau khi chiếm được Tha Thiên Huế th́ đă có Hi Đng Nhân Dân Cu Quc tiếp qun và cai tr ( Mô Pht).

Ḥa thượng Thích Trí Quảng đón nhận huân chương Độc lập hạng I.TP.HCM

Ngày 20 tháng 11 năm 1964 Thích Trí Quang cùng mt s h Thích khác m đu mt cuc tuyt thc đ xách đng Pht t ti Saig̣n và qun chúng đến biu t́nh ti Toà Đi S Hoa K. Trong cuc biu t́nh này có khu hiu đ̣i hi " Hăy đ cho dân tc VN t quyết".

Ngày 23 tháng 11 năm 1964 Lc Lượng Tranh Th Cách Mng ca Thích Trí Quang đă điu đng và ch huy mt đoàn biu t́nh gm Thanh niên Sinh Viên Pht T kéo đến Pḥng Thông Tin M Ti Huế, đt cháy thư vin M. Phó lănh s M là ông Anthony Lake đến cha cháy đă b ném đá khng khiếp.

Ngày 8 tháng 3 năm 1965 trong khi các toán quân Thy Quân Lc Chiến M đu tiên đ quân ti Đà Nng th́ Thích Trí Quang ch th Thích Qung Liên m mt cuc thuyết pháp và trong bui thuyết pháp đó đă kêu gi là M không được đ b đến VN và đ̣i hi vn đ nam VN phi đ cho người VN t quyết.

Ngày 9 tháng 4 năm 1965 Hi tho ti Dinh Gia Long gia Quc Trưởng, Th Tướng và Ch Tch Hi Đng Quc Gia Lp Pháp v cuc khng hong chính tr do Pht Giáo VNTN dưới s điu hướng ca Thích Trí Quang gây ra.

Đ n đnh t́nh h́nh ti Nam VN do Thích Trí Quang thao tung qua chiếc áo cà sa mt chính quyn Quân S đă ra đi qua s thành lp ca Hi Đng Tướng Lănh và Trung Tướng Nguyn văn Thiu gi chc U ban Lănh Đo Quc Gia, Thiếu Tướng Không Quân Nguyn Cao K gi chc U Ban Hành Pháp Trung Ương.

Ngày 21 tháng 3 năm 1966 Thích Trí Quang điu đng Thanh niên, sinh viên Pht t xung đường, biu t́nh liên miên chng " Chính quyn Quân phit" Nguyn Văn Thiu Nguyn Cao K và chng M không cho ym tr chính quyn Nam VN ( Tu sao không trong chùa mà sao c đi gây ri cho chính quyn min Nam chi vy h Thích Trí Quang. Thit t́nh).

Ngày 13 tháng 3 năm 1966 Thích Trí Quang ch th cho Vin Hoá Đo hp báo và ra lnh cho chính quyn Nam VN là các tướng nào có công vi cách mng ( là lt đ cơ cu đ nht VNCH và giết TT Ngô Đ́nh Dim như Tướng Dương Văn Minh lúc by gi nước ngoài hay trong nước như Tướng Tôn Tht Đính, Tướng Trn văn Đôn, Tướng Mai Hu Xuân ,Tướng Lê Văn Kim phi được tr li quân đi đ lp chính ph đoàn kết (Mô pht không biết Thích Trí Quang tu cái kiu ǵ đây ?)

Ngày 31 tháng 3 năm 1966 Thích Trí Quang qua danh hiu PGVNTN n Quang đă xách đng thanh niên sinh viên Pht t đă t chc mt cuc biu t́nh vĩ đi trước ch Bến Thành ngay ti Quăng Trường Quách Th Trang vi nhng biu ng " Down with U.S. obstruction. We want independence” và h́nh nm ca hai Tướng Thiu K b treo trước pháp trường cát trước ch Bến Thành ( Không biết Thích Trí Quang có va tng kinh cu siêu va mun giết 2 tướng Thiu K không nh??)

Cũng cùng trong ngày đó, ti Đà Nng, ti Huế cũng có biu t́nh vi nhng câu khu hiu như trên)

Ngày 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 1966 Lc Lượng Tranh Th Cách mng ca Thích Trí Quang t chc biu t́nh đng lot và hô to khu hiu "Đui M v nước" (cái này sao ging y chang VC vi chiêu bài Chng M cu nước phi không qúi vi?)

Ngày 4 tháng 4 năm 1966 Lc Lượng Tranh Th Cách Mng ca Thích Trí Quang biu t́nh đt cháy Đài Phát Thanh Đà Lt

Ngày 5 tháng 4 năm 1966 ti Huế và ti Đà Nng Lc Lượng Tranh Th cách mng ca Thích Trí Quang đă vơ trang dao gy đ chn đường vào thành ph Đà Nng . Bác Sĩ Mn đ t th thit ca Thích Trí Quang Th trưởng Đà Nng đă đem 400 binh sĩ theo Lc Lượng cách mng ca Thích Trí Quang đóng quân ti chùa Ph Đà (Li Ph Đà t chc đi hi tiếm danh) xách đng qun chúng dao gy chng li chính quyn. Cũng cùng ngày đó tên Bác Sĩ Mn đ t th thit ca Thích Trí Quang đă b cách chc và b bt.

Ngày 8 tháng 4 năm 1966 Lc Lượng Tranh Th cách Mng ca Thích Trí Quang nht đnh đ̣i hi chính quyn ca 2 Tướng Thiu K phi rút lui.

Ngày 9 tháng 4 năm 1966 sau khi Tướng Tôn Tht Đính được c ra Huế th́ ngày 17 tháng 4 Thích Trí Quang bay t Sài G̣n ra Huế đ trc tiếp ch đo cuc đu tranh bng bo lc và cũng trong ngày 17 tháng 4 đó Lc Lượng Tranh Th Cách Nng ca Thích Trí Quang đă bt gi ông Nguyn Hu Chí, Tnh Trưởng Tnh Quăng Nam và ông Qun Trưởng Qun Hoà vang cùng mt s rt đông được coi là thân chính quyn Quc Gia.

Ngày 16 tháng 5 năm 1966 Tướng Đính đào ngũ v́ vng mt không có lư do b nhim s do đó chính quyn Trung Ương đă điu đng Tướng Hunh Văn Cao ra thay thế Tướng Đính.

Va khi máy bay ca trc thăng ch Tướng Cao đáp xung th́ mt Thiếu Úy Pht t tên Nguyn Đi Thc đă n súng bn máy bay trc thăng. X th ca trc thăng s Thiếu uư đó n súng giết Tướng Cao nên đă h Thiếu uư đó ti ch.

 Hai ngày sau, Thích Trí Quang ra lnh cho sinh viên Pht t khiêng xác ca Thiếu Uư Thc đi cùng khp thành ph Huế vi mc đích gây n tượng căm thù M đ xách đng qun chúng xung đường cướp chính quyn.

Ngày 20 tháng 5 năm 1966 Quân Đi ca Chính ph VNCH không th đ cho Lc Lượng Tranh Th Cách Mng ca Thích trí Quang ngang nhiên n súng bn giết trong thành ph nht là bn h mt chiếc máy bay quan sát L19 trong khi Lc Lượng Tranh Th ca Thích Trí Quang khai pháo tn công chính quyn VNCH ti chùa Vĩnh Hi Đa Nng.

Trước s bn giết dân chúng mt cách vô ti v ca Lc Lượng Tranh Th Cách Mng ca Thích Trí Quang. Quân đi ca chính quyn đa phuơng đă trc din công khai đi đu vi s bo đng bng vơ trang ca LLTTCM ca Thích Trí Quang.

Thích Trí Quang bèn gi Tng Thng Johnson yêu cu can thip. Đ̣i M phi bo v Thích Trí Quang nếu không Thích Trí Quang s phá nát phi trường Đà nng . Đng thi Thích Trí Quang đ̣i hi chính quyn phi rút quân ra khi Đa Nng và bt buc Thiu-K phi t chc ngay (Mô Pht tu cái kiu chi ri không biết?) .

Ngày 21 tháng 5 năm 1966 cnh sát đă tch thu rt nhiu truyn đơn đ̣i đưa Thích Trí Quang lên làm Tng Thng và Ráo sư ư quên Giáo Sư Trn Quang Thun làm Th Tướng (Mô Pht c̣n ai thc mc v GS Trn Quang Thun na không? và Ti sao Thích Tu S phi nht quyết đ̣i đưa GS Trn Quang Thun thay thế Ông Vo Văn Ái)

Ngày 25 tháng 5 năm 1966 Thích Trí Quang ln th ba li kêu gi Tng Thng Johnson và Quc Hi M ng h Pht Giáo VN Thng Nht n Quang và đng có ng h chính ph Thiu- K (Sao l vy. Thích Trí Quang biu t́nh liên miên chng M cu nước sao li đi kêu gi M giúp đ ?? cái này người ta gi là ǵ thưa qúi v? Va đánh, va đàm phi không?)

Ti nghip Thích Trí Quang kêu M 3 ln mà M ch thèm tr li tr vn chi c.


Thích Trí Quang

Cũng trong ngày 25 tháng 5 năm 1966 mt Đi Đc "tu" chùa Bc Liêu b Cnh Sát bt đă cung khai là Cán b ca Mt Trn Giăi Phóng Min Nam, có nhim v sa son chiến dch "Nước Lũ" ca VC kéo Pht T ùa v Sài G̣n cướp chính quyn.

Trong cuc "đi náo bo đng vơ trang" ca Thích Trí Quang, Thượng Ta Thích Tâm Châu đă nhiu ln can gián, nhưng Thích Trí Quang có công tác riêng, do đó s ôn hoà ca Thích Tâm Châu là con đường tr ngi cho Thích Trí Quang.

Do đó Thích Trí Quang xài chiêu Tiên h th vi cường gieo nghi ng vào các Thích khác bng cách cho rng Đi Đc Thích VC Nht Trí là do Thích Tâm Châu mt ch vi cnh sát đ bt.

T đó Pht Giáo VN Thng Nht đă chia hai phe: Vit Nam Quc T do Thượng To Thích Tâm Châu lănh đo Và n Quang do Thích Trí Quang cm đu.

Ngày 3 tháng 6 năm 1966 nhóm Tăng Ni Pht T phn đi chính sách ôn hoà ca Thích Tâm Châu và Thích Trí Quang ra thông cáo Thích tâm Châu ch là k tha hành. Sau đó c Thích Tâm Châu cùng vi Thích H Giác t chc.

Ngày 6 tháng 6 năm 1966 Thích Trí Quang vn phát đng Phong Trào Chng chính ph QG và kêu gi Pht t đem bàn th Pht xung đường đ cn li đi trong thành ph hu làm tr ngi lưu thông.

Nhn thy hành đng ca Thích Trí Quang đă làm cho chính quyn bt n, xă hi bt an, đi sng dân chúng càng ngày càng xáo trn trong khi Cng sn Bc Vit đang sa san tn công. Do đó Thiếu tá An Ninh Quân Đi Chu Văn Sáng đă đ ngh bt Thích Trí Quang giăi v Sài g̣n th́ mi n đnh được t́nh thế.

Ngày 21 tháng 6 năm 1966 Thích Trí Quang được đưa v Bnh Vin ca BS Tài trên đường Duy Tân và có Cnh Sát canh gi bên ngoài.

HT THÍCH TRÍ THỦ  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chúng tôi cũng s bàn ti cái chết ca Thích Trí Th có nghi vn do Thích Trí Quang đu đc cũng như Thích Trí Quang đă ra lnh bt c Hoà Thượng Thích Thin Minh và đă b Công An VC đánh cho tan xương, nát tht, v óc, chết tc tưởi v́ không chu giăi tán GHPGVNTN như Thích Trí Quang ch th.

Đng thi chúng tôi cũng s nói đến nghi vn v s liên h cha con? ch không phi Cu cháu ca Thích Trí Quang (tên tc Phm Văn Quang L Thy, Quăng B́nh) và Thích Tu S (Tên tc Phm Văn Thương quê quán Quăng B́nh)

đang cm đu Thân Hu Già Lam cùng Lê Mnh Thát đang viết li giáo lư nhà Pht (thành giáo lư nhà H) cùng Ráo Sư Trn Quang Thun Th tướng ht ca Thích Trí Quang trong công cuc cướp chính quyn Nam VN bt thành trong nhng năm 1963,1964, 1965 và 1966.

Đó là nhng nhân vt đang điu hp Pht Giáo V Ngun và Đi hi Tam Hp sp t chc nay mai ti Vit Nam .

Trên đây chúng tôi xin tr li mt s đc gi là Pht giáo ta không phi lung tung mà là đang trong cơn pháp nn .

Pháp nn hôm nay ca GHPGVNTN cũng là Quc nn cho dân tc VN như tác gi Đinh Nguyên đă tŕnh bày trước đây .

Tôn N Hoàng Hoa

 

 

 

"
01/20/2019- DIỄN ĐÀN TRÁI CHIỀU- ĐẢNG DÂN CHỦ ĐA DẠNG HAY BÁT NHÁO?

***

"
Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyết minh tiếng Việt


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**