báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
CHẤN ĐỘNG HOA KỲ: DÂN CHÚNG NỔI LOẠN Đ̉I TRUẤT PHẾ TẬP CẬN B̀NH KHI ĐCSTQ SỤP ĐỔ?

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

****

Đ DUY NGC

THI K G̀ ĐÂY

 

 

Chế đ ta đt đến s thi nát nht trong các chế đ đă có và hin có...Tht khng khiếp ! (Đng viên Giáo Sư Trn Đinh S )

 

Chúng ta đang sng thi đi ǵ đây ? Có l trong lch s ca dân tc, đây là mt thi k khó đt tên.

Ngành giáo dc th́ có B Trưởng ngng và câm. Có Cô Giáo qu, Cô Giáo gi lau, Cô Giáo đéo, Cô Giáo câm, Cô Giáo đi hu rượu như gái bia ôm. Có Thy Giáo u dâm, Giáo Viên bán ch dy, Giáo Viên ăn chn tin Giáo Viên, Lănh Đo ng vi Cô Giáo đ cho biên chế. Có Sinh Viên ng vi Thy đ xin đim, có Hc Sinh bóp c Cô Giáo, Hc Tṛ đâm Thy lng rut.

B Y Tế th́ có Th Trưởng kư nhp đ loi thuc gây tai ho khôn lường. Có Lănh Đo tiếp tay nhp thuc gi bán giá cao . Có bnh nhân 4 người mt giường, có người cp cu sp chết phi đóng tin mi khám. Có Bác Sĩ, Y Tá b dí chy quanh, b đm đá túi bi. Có vin phí th́ tăng mà phm lượng li gim. Có bnh vin vào nm không xem TV cũng đóng tin, không dùng nước nóng cũng tr tin, đêm không được bt đèn. Bnh nhân b xem như nhng con thú trong chung, b đi x nhn tâm, là đi tượng đ tn dng làm giàu.

B Giao Thông Vn Ti làm đường chưa xài đă lún, chưa chy đă nát, giá thc hin cao nht Thế Gii mà phm lượng thp nht trái đt. Cu làm ct tre, đường lót bng mút. Cu chưa đi đă sp, đường chưa chy đă lm voi. BOT nơi nào cũng có, thu giá trên tri, đt không đúng ch, làm mt đon thu c đường, thu tin quá niên hn quy đnh. B Trưởng pht l dư lun, xem thường ư kiến nhân dân.

B Tài Nguyên Môi Trường đào hết tài nguyên đem bán. Bin ô nhim v́ Formosa, lănh đo t́m mi cách bênh vc, làm đ tṛ chi ti. Cu kết vi doanh nghip bán đt, bán rng. Ao h, sông ng̣i khô hn, ô nhim, lănh đo b́nh chân như vi, qun quanh không li thoát. Các thành ph ln khí đc nm trong khí th, nhân dân sng chung vi ô nhim môi trường, cái mm bnh v hô hp lúc nào cũng chc ch xâm nhp lá phi ca người dân .

B Tài Chính sut ngày t́m đ cách đ rút rut người dân vô ti v. Thuế môi trường, thuế tài sn, hàng trăm th thuế di lên đu dân, x nghèo mà mua ǵ cũng đt v́ thuế quá cao. Chính sưu thuế làm dân nghèo đi. Thuế cao mà an sinh xă hi th́ quá t lu, người già, tr em chng được quyn li ưu tiên nào trong đi sng. Thuế cn tr doanh nghip, thuế khiến dân không li thoát.

Lănh Đo t trung ương đến đa phương chy theo thu li bng mi cách. H làm giàu mt cách nh nhàng, d dàng và nhanh chóng khiến các đi gia ca các nước tư bn phi thèm thung .

Th ǵ h cũng ăn, đc bit là lănh vc đt đai. V́ li nhun quá ln đưa đến mi đa phương là mt Lănh Chúa, b ngoài tai nhng quyết đnh ca trung ương, trên bo dưới chng cn nghe. T́m đ mi cách đ la di kiếm li. Sa luôn quy hoch ca trung ương đ cướp đt dân, b túi hàng ngàn t. Bt tay nhng doanh nghip bán đt, bán rng, bán bin, bán đo, đui dân đi, khiến dân tr thành k tha phương cu thc. Di tích, đn đài, kiến trúc lâu năm đu được quy thành tin, có giá là đp là xoá đ xây dng mi, va bán đt có tin va được chia chác t d án mi.

Lănh đo cu kết vi nhau, bt tay vi nhng doanh nghip ma đu to ra nhng nhóm li ích chia nhau li tc bt k đo lư, thn linh, lch s, kư c nhng th theo h nghĩ là không sinh li. H bán r đt nước này, h không cn quan tâm dân s sng như thế nào mà ch nghĩ h thu li được bao nhiêu. Càng lúc h càng phi nhân tính , quay cung vi đng tin mà quên hết và vt b hết mi giá tr đ làm mt con người. H tha hoá, try lc trong cách sng, t́m đ mi cách đ hưởng lc. H mua sm, xây dng nhà ca nguy nga, sân vườn như Vua Chúa. H gi tin ra nước ngoài, mua nhng khu đt ln, nhng lâu đài, nhng chui nhà hàng, siêu th. Con cái sinh hot, vui chơi như nhng tr ḍng dơi hoàng gia. Và lúc cn, h ri đt nước tr thành nhng đi gia đnh cư x người. H trang b cho ḿnh nhiu bng cp, nhiu hc hàm, hc v nhưng m ming toàn nói ngu, nói ngược vi ư kiến nhân dân nên chng bao gi được ḷng dân .

Thi mà miếng ăn b vào mm c s là thuc đc, bnh ung viên thuc c nghi là thuc gi. Thi mà đâu cũng có th b đe do, trong nhà s k cướp, ra đường s lũ git dc, s cây rơi, đin git, sp h, sn sàng b giết ch bi mt li nói, mt ánh nh́n .

Thi mà trong sinh hot chng biết tin ai, chng biết tin vào cái ǵ? Thi mà nhng li rao ging đo đc, nhng li dy d, nhng tuyên ngôn tr thành như nhng câu thoi ca mt v kch hài. Thi mà người ta ngang nhiên chiếm đt công . Mt bên là hàng ngàn người lũ lượt chen nhau đ làm th tc lên máy bay, máy bay không c̣n ch đu, đường băng kt như xa l kt xe. Mt bên là băi c xanh biếc mênh mông hàng trăm héc ta, dành cho mt vài k tha tin nhn nhơ gii trí. Thế mà dư lun, ư kiến ca c xă hi chng làm ǵ được, c chính ph cũng ch đưa mt nh́n.

Thi mà k cướp vào nhà ta không dám hé môi, nếu phn ng có th b cướp giết, nếu đánh tr ta tr thành ti phm, phi đi tù. Nếu chng tr gây hu qu cho k cướp, ta có th b kết án t h́nh. Thế lut pháp đng v phía nào ? Lut pháp bo v ai ?

Xă hi cha toàn mm ác, con người đi x vi nhau t hơn thú vt. Trng vt cht hơn con người. Sut ngày các phương tin truyn thông qung cáo mt li sng chú trng b ngoài, đ cao li sng vt cht, thiếu t́nh người. Các chương tŕnh gii trí nhm nhí, thiếu văn hoá, ch toàn là kiu làm tṛ ca các anh h.

Văn hoá v nát, phong tc b bôi bn, lch s b bóp méo, truyn thng b đánh mt. Mi giá tr tinh thn b đo ln, ông thng b đánh tráo. Con người da sc mnh vào đng tin, dùng đng tin chi phi và lèo lái lut pháp, đng trên lut pháp. Nén bc đâm toc t giy .

Nn nếp gia phong b đo ln, nhng khuôn phép b b găy, người lương thin hoang mang và gánh chu thit tḥi. Tr con b nhi nhét vào đu mt li sng thc dng hoang dă, ích k, ch biết thu vén cho bn thân và vô cm vi mi th chung quanh. Chúng b nhi vào đu nhng kiến thc vô b trong khi thiếu trang b k năng sng và sáng to. Mt thế h nói và làm như mt con vt. Mt thế h ch biết cúi đu thiếu ư thc phn kháng. Chúng như mt cơ th thiếu sc đ kháng nên cái xu d xâm nhp và tung hoành.

Con người mt ḷng tin nên chy theo thn linh, ma qu. H mê tín đến đ cung si, h tin vào Thế Gii o vng mt cách cc đoan. H không c̣n ḷng tin vào cuc sng nên d b dn vào con đường tà đo, tin vào qu ma. Ngay nhng người chăn dt linh hn cũng tr thành k buôn thn bán thánh, đi lt Thy Tu, mượn áo Nhà Ḍng đ làm điu bt chính. Chùa Đ́nh xây lên to ln, b thế đ kiếm li. Nó không c̣n là ch tu hành linh thiêng mà tr thành nơi kinh doanh Thn Pht.

C xă hi nhn nháo v́ đng tin, c đt nước sôi sc v́ li lc. Không c̣n ch đ nói chuyn nhân t, không c̣n thi gian đ bàn chuyn l giáo. Người ta kinh doanh c chuyn làm t thin, người ta cướp c chén cơm ca người già và b́nh sa ca em bé, viên thuc ca người bnh. Ngang nhiên ăn cướp và ngang nhiên hưởng th, lut pháp ngonh mt làm ngơ. H xô đy, chen ln nhau đ sng nên b mc văn minh, đánh rơi văn hoá.

Tôi không bôi đen xă hi, tôi không bêu xu thi tôi đang sng, nhưng đau đn thay nó là s tht , mt s tht tàn nhn không k hết được, tôi ch là người ghi chép li nhng điu này báo chí, dư lun nói nhiu ri.

Nhưng tôi vn tin rng xă hi vn c̣n có nhng ánh sáng le lói đ ta c̣n chút tin. Vn c̣n mt ít người tt đ ta c̣n trông cy. Thế nhưng ánh sáng không dit hết đêm đen, người tt thành cô đơn trong Thế Gii hn lon này. Nhưng ri phi có ḷng tin đ sng. Tin ri cái thin s thng cái ác. Người tt s dit k xu. K bán nước phi b nêu tên, người yêu nước phi được ca ngi.

Nhưng gi đây, ta gi thi ta đang sng đây là thi k ǵ nh ? Lưu Quang Vũ đă có ln gi là thi k đ đu. Nhưng bây gi, cái đu đó, cái đn mt đó đă tiến xa lm ri, gi là thi k đ đu e là c̣n nh quá chăng ?./.

Đ DUY NGC_

 

 

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch