bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                             

 

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

Nước Mỹ Thăng Trầm/L Thị Hoi Niệm

 
Thuyết Minh Tiếng Việt: TT Trump cầu nguyện cho nước Mỹ, khẳng định sẽ Chiến thắng Khải hon!


GOD BLESS THE USA - Sonia Ohlala Cover - TRUMP 2020


Obama để lại 1 HOA KỲ suy yếu v Trung cộng h.ung h.ăng hơn bao giờ hết trn BIỂN ĐNG
(Obama xuống my bay bằng cửa HẬU pht thứ 4:30)

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****     

Đỗ Ng

MỘT L THUYẾT SAI LẦM TẠO RA MỘT NH NƯỚC PHẢN TIẾN BỘ, CS SỤP ĐỔ L TẤT YẾU

Con người l động vật pht triển tch biệt với những loi động vật khc l do no của họ đ pht triển vượt trội. C thể ni cột mốc m con người bắt đầu tch ra khỏi mun loi l lc con người hnh thnh x hội, lc đ người ta gọi đ l x hội cộng sản nguyn thủy. Thời kỳ đ, con người cn mang đặc tnh của loi vật, đ l đặc tnh sở hữu chung.

Bộ no cng pht triển th con người cng muốn tư hữu n thuộc về bản chất m tạo ha đ ban cho loi người. V đ cũng l l do v sao loi người đ phải rũ bỏ x hội nguyn thủy để tiến ln một x hội tiến bộ hơn, ở x hội đ, quyền tư hữu được đề cao.

Những ngy đầu của lịch sửu loi người, để c quyền tư hữu, thnh phần c quyền lực sẽ tước đoạt quyền tư hữu tnh phần khng quyền lực. Đy l thời k man rợ của loi người. Thời đ x hội loi người bị chia thnh 2 tầng lớp, tầng lớp c quyền lực sẽ c tất cả, tầng lớp khng quyền lực khng c g cả. V tầng lớp c quyền lực đ tự xếp mnh vo loại thượng đẳng, cn tầng lớp khng c quyền lực bị xếp vo loại ngang bằng sc vật c thể đem mua bn, hoặc nui họ lấy sức lao động như nui sc vật lấy sức ko, hoặc đem họ ra cho đấu nhau như những trận chọi tru để lm tr tiu khiển vv thnh phần ny chnh l thnh phần n lệ.

X hội no giới bnh dn cảm thấy mnh bị tước đoạt th x hội đ tiềm ẩn mầm loạn, v thế chnh quyền đ khng sớm th muộn cũng bị sụp đổ. Điều ny đ được lịch sử chng minh, chnh v thế m ở cc nước dn chủ tiến bộ nh nước rất đề cao phc lợi x hội.

Phc lợi x hội l g? L quyền lợi của người dn được nh nước đảm bảo bằng cch dng tiền thuế của dn hỗ trợ cuộc sống của thnh phần thiếu thốn trong x hội, từ đ những người thuộc tầng lớp thấp họ khng cn cảm thấy bị tước đoạt. Đ l giải php vừa nhn văn vừa c tnh khoa học cao của một chnh quyền, chnh n tạo ra tnh bền vững cho nh nước đ.

Với quan niệm nh nước l một tổ chức bộ my cai trị của giai cấp thống trị nhằm bảo vệ quền lợi thống trị của mnh của Marx Lenin, th c thể ni đy l một thứ quan điểm rất phản khoa học. Từ quan điểm như thế m cc ĐCS khi chiếm giữ quyền lực nh nước, họ đ mặc nhin xem nh nước l sở hữu ring của họ. ĐCS xem nh nước như l cng cụ dng để tước hết quyền tư hữu của nhn dn để dồn hết về cho đảng. Kinh tế tập thể l một dạng như thế, chnh quyền CS tước quyền tư hữu của ton dn để thnh lập kinh tế tập trung bao cấp. Ni cho cng, thứ kinh tế tập trung l m hnh kinh tế m cả x hội chỉ c 1 ng chủ duy nhất - đ l ĐCS.

Ngy nay, loại kinh tế tập thể đ thất bại v n đi ngược với bản chất của con người l lun muốn tư hữu. V ph bỏ n kịp lc v tạo ra thứ m hnh kinh tế lai căng kiểu KTTT định hướng XHCN m đ cứu ĐCS Việt Nam v ĐCS Trung Quốc trnh khỏi sụp đổ như Đng u l Lin X. Tuy c đổi mu nhưng bản chất tước đoạt vẫn khng bỏ được. Ngy xưa ĐCS dng nh nước để tước đoạt trắng trợn bằng những lệnh cấm đon v tiu diệt những mầm mng kinh tế tư nhn, tuy ngy nay ĐCS cho tồn tại kinh tế tư nhn nhưng họ lại tước đoạt nhn dn bằng nhiều chnh sch khc nhau như chnh sch thuế v chnh sch thu hồi đất vv.. V quan điểm nh nước l cng cụ phục vụ lợi ch của giai cấp thống trị, nn mọi nguồn thu từ ti nguyn, từ thuế từ tiền vay vv.. đ bằng cch ny hay cch khc chui vo ti giai cấp thống trị chứ khng hề ti phn phối phc lợi cho dn ngho. D đổi mu, nhưng bn trong x hội CS vẫn chứa mầm loạn thường trực.

Như đ ni, x hội no người dn cảm thấy bị tước đoạt l nơi đ chứa mầm loạn. Chnh v điều đ m ĐCS mới nặn ra Ban Tuyn Gio để kiểm sot thng tin, Gio Dục XHCN để nhồi sọ, cng an kết hợp ta n v nh t để diệt những tiếng ni của sự thật. Mục đch của ĐCS l lm cho người dn hoặc khng biết mnh bị tước đoạt, hoặc nếu biết th bị sự sợ hi lm cho cm họng nhằm triệt mầm loạn. Nhưng với cch ny chỉ lm cho mầm loạn chậm pht triển chứ khng thể triệt được. Cho nn sụp đổ của ĐCS l phải đến như l một sự tất yếu.

Sự đe dọa sinh ra sự sợ hi, sự sợ hi c nhiệm vụ khống chế khng cho phẫn uất bng pht thnh hnh động. Khi phẫn uất bị sự sợ hi nhốt kn th từ đ loạn sẽ bị ngăn chặn. Đ l nguyn l m ĐCS tạo ra sự bnh yn cho x hội Việt Nam. Nhưng c 1 thực tế, tuy sự sợ hi thường nhốt được sự phẫn uất nhưng khng thể xa bỏ sự phẫn uất, ngược lại, sự phẫn uất lại hon ton c khả năng ph bỏ ci lồng sợ hi nếu n đủ mạnh. Chnh v thế m ĐCS họ khng bỏ tm huyết ra xy dựng đất nước m họ dồn hết sức lực tr lực v cc thủ đoạn thm độc nhất để đối ph với mầm loạn m thi.

Hiện nay ai cũng thấy, cc nh nước dn chủ tiến bộ đang xy dựng x hội phc lợi, v củng cố bộ my nh nước ngy một hon thiện. Cn ở pha ngược lại, nh nước CSVN chỉ lo đối ph với dn để bảo vệ miếng ăn. Nhn vo đ chng ta cũng biết nh nước no sẽ đi đến sự sụp đổ nh nước no sẽ bền vững. CS phải sụp đổ cho d hm nay họ đang dng sự sợ hi để kiểm sot mầm loạn rất tốt. Hm nay họ kiểm sot mầm loạn tốt nhưng khng c nghĩa l mi mi họ lun kiểm sot tốt như vậy. ĐCS xy dựng nh nước trn nền ct khng mng, khng vững bền được.

Một chủ thyết sai lầm, tạo ra nh nước phản tiến bộ v sự sụp đổ đến với n l tất yếu. CS Việt Nam, CS Trung Quốc, CS Cuba, CS Bắc Hn rồi cũng sẽ bị xa sổ thi.

-Đỗ Ng- 

 

 Những bi viết trước của tc giả Bằng Phong Đặng Văn u:

  Bằng Phong Dặng Văn u

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

85 năm đời ta c đảng!

Nguyn Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta c đảng!
 Để giờ đy qui Hn thuộc Tu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngn năm vua Hng đất tổ

Đ sản sinh một lũ ngố đ hn

Chng ginh giựt

Chng bon chen

Chng mụ mị...p dn sống quen đời tru ngựa!.

Đảng cộng sản?

C m một lứa

Tm điu ngoa của những đứa lộng hnh

Chng ăn chơi, lầu ta, gi xanh

Tự xưng l lnh đạo nhưng học hnh chưa hết lớp!.

Ti sản của chng l những lu đi chong ngợp

Xe pho ngng nghnh lớp lớp đn em

Nhn chng xa hoa trong khi dn đi dn thm

Của thừa mứa nhưng với dn được xem l của qu.

Chng thủ đoạn

Chng gian manh

Chng lừa mị

Mở mồm ra l trn qu Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hnh, dn phải lạy xin th chng mới cho

Khng đt lt th lần h chờ mi.

85 năm c đảng, đời ta t ti!

Nam lao n

Nữ đi lm gi nui thn

85 năm đảng rất n cần

Lột dn sạch hết từ chn đến tc

85 năm vinh quang ni dc

85 năm n bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yu...

i đau đớn!

85 năm tiu điều đời ta c đảng.

 

Nguyn Thạch