bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                             

 

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 

Nước Mỹ Thăng Trầm/L Thị Hoi Niệm


BI BNH LUẬN CỰC HAY BẠN NN XEM: DONALD TRUMP - ĐỊNH MỆNH TRỞ THNH TỔNG THỐNG MỸ

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN U.

THƯ GỬI DIỄN ĐN

L người Việt Nam, ai nấy đều biết cc triều đại vua cha Tu l kẻ th truyền kiệp của Dn Tộc Việt Nam ta. Trong thế kỷ 20 cho đến nay, tập đon lnh đạo Mao Trạch Đng v Tập Cận Bnh đang m mưu xm chiếm nước Việt Nam v tiu diệt ni giống Việt Nam.

 Đảng Cộng Sản Việt Nam khng những bn nước cho Trung Cộng, m cn hợp tc với Trung Cộng để tiu diệt ni giống Việt Nam.

 Quốc gia c sức mạnh kinh tế v qun sự bậc nhất l Hoa Kỳ mới đủ khả năng chống lại tham vọng thống trị nhn loại của Trung Cộng. Cc đời Tổng thống Hoa Kỳ từ George Bush Cha đến Barack Obama đ trợ gip cho Trung Cộng pht triển kinh tế v qun sự, đồng thời cc Tổng thống ấy khng hề đưa ra một giải php no kiềm chế tham vọng của Trung Cộng. Tr Hạo Điền đ ni r Trung Cộng sẽ dng vũ kh sinh học để tiu diệt dn Mỹ m khng sợ cc đền đi dinh thự của Mỹ bị hư hại. Khng c l do g m những đời Tổng thống tiền nhiệm khng thấy m mưu khng cần giấu diếm của Trung Cộng. Cc Tổng thống đ l những phần tử phản lại quyền lợi v nền văn minh của nước Mỹ.

 Nh tỷ ph Donald Trump khng hề c tham vọng chnh trị. Năm 2015 ng tuyn bố tranh cử Tổng thống v nhận thấy khng c nh lnh đạo no (kể cả đảng Cộng Ha) đề cập đến tai họa Trung Cộng đang tuần tự xảy đến. Tổng thống Donald Trump dấn thn vo con đường chnh trị l v muốn cứu nước Mỹ. Từ ngy ln cầm quyền, mặc dầu bọn đảng Dn Chủ v Truyền thng bất lương chống ph tối đa, Tổng thống Donald Trump vẫn đạt được những thnh tch hơn cả Tổng thống Ronald Reagan, m ci bọn Việt Cộng v truyền thng Việt gian ch Tổng thống Donald Trump bất ti, bất lực th chng ta c quyền đnh gi bọn truyền thng tay sai ấy l một b lũ bất lương, v lim sỉ!

 Trong biến cố về ci chết của ng Floyd, chng ta cng thấy r rng hơn những cựu Tổng thống Hoa Kỳ đều bất xứng, đng khinh qua những lời tuyn bố của họ. Tại sao cc vị đ khng thấy bọn AntiFa l qun khủng bố, l tay sai Trung Cộng lợi dụng tnh thế để ph hoại nước Mỹ, lại dở giọng khch bc Tổng thống Donald Trump? Dng qun đội để chống lại qun khủng bố nội địa th c g l sai, m bảo l vi phạm Hiến Php? Đồ một lũ ngu, mang lon Tướng cng thm nhục Qun Đội!

 Ti khng thuộc đảng Cộng Ha hay đảng Dn Chủ. Ti chỉ c mối quan tm duy nhất l lo sợ dng giống Việt Nam bị diệt chủng. Do đ ti ủng hộ Tổng thống Donald Trump với hy vọng ng sẽ đnh bại Trung Cộng bằng cch ny hay cch khc, th dn tộc Việt Nam ti mới c cơ tồn tại.

Việt Cộng l tay sai của Trung Cộng. Chng c bổn phận dng bọn phản quốc, v lương tm để viết bi miệt thị, chm biếm những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ngoi ra, c những phần tử trước kia ở pha Việt Nam Cộng Hoa, thot ra nước ngoi để được cc nước trong Khối Tự Do cho định cư với tư cch Tỵ Nạn Chnh Trị, nhưng đ bn linh hồn cho quỷ sứ cũng về ha với Việt Cộng để chống lại những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

 Sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump l chứng tỏ những người Việt muốn bảo vệ ni giống Việt Nam. Cho nn việc lm của chng ta rất chnh đng. V vậy, đy l thời điểm v cng quan trọng của mỗi người con mang dng mu Việt Nam hy đon kết với nhau để chống lại những tn Việt Cộng v b lũ tay sai cố tnh ph hoại quyết tm của chng ta.

 Hy tỏ ra khinh miệt những đứa biết thảm họa Trung Cộng đang đến, m lại chống Tổng thống Donald Trump. 

 Trn trọng xin Qu Diễn Đn đừng viện dẫn quyền tự do ngn luận m cho những phường v lại, phản quốc, phản ni giống được quyền tham gia vo Diễn Đn. Tự do ngn luận chỉ dnh cho những người con yu Qu Mẹ Việt Nam v Ni Giống Việt Nam m thi.

 Xin qu vị vui lng phổ biến rộng ri bức thư ny đến nhiều người Việt yu ni giống cng nhiều cng tốt.

Trn trọng,

Bằng Phong Đặng văn u

714 - 276 - 5600

 

 Những bi viết trước của tc giả Bằng Phong Đặng Văn u:

  Bằng Phong Dặng Văn u

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

85 năm đời ta c đảng!

Nguyn Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta c đảng!
 Để giờ đy qui Hn thuộc Tu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngn năm vua Hng đất tổ

Đ sản sinh một lũ ngố đ hn

Chng ginh giựt

Chng bon chen

Chng mụ mị...p dn sống quen đời tru ngựa!.

Đảng cộng sản?

C m một lứa

Tm điu ngoa của những đứa lộng hnh

Chng ăn chơi, lầu ta, gi xanh

Tự xưng l lnh đạo nhưng học hnh chưa hết lớp!.

Ti sản của chng l những lu đi chong ngợp

Xe pho ngng nghnh lớp lớp đn em

Nhn chng xa hoa trong khi dn đi dn thm

Của thừa mứa nhưng với dn được xem l của qu.

Chng thủ đoạn

Chng gian manh

Chng lừa mị

Mở mồm ra l trn qu Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hnh, dn phải lạy xin th chng mới cho

Khng đt lt th lần h chờ mi.

85 năm c đảng, đời ta t ti!

Nam lao n

Nữ đi lm gi nui thn

85 năm đảng rất n cần

Lột dn sạch hết từ chn đến tc

85 năm vinh quang ni dc

85 năm n bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yu...

i đau đớn!

85 năm tiu điều đời ta c đảng.

 

Nguyn Thạch