báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

        Bài viết                                           

 

 

 

 MỪNG NGÀY JULY 4Th

HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ ĐỘC LẬP.

Mừng ngày độc lập tự do

Cờ hoa rợp bóng reo ḥ vinh quang

Con đường hạnh phúc thênh thang

Hợp chủng Mỹ quốc vẻ vang địa cầu.

Thiên lịch sử đến ngàn sau

Bản Hiến Pháp Mỹ đứng đầu năm châu

Thánh kinh, Thượng Đế làm đầu

Tổng Thống nhậm chức nguyện cầu, đặt tay.

Trung thành Hiến Pháp an bài

Tam quyền phân lập nối dài tương lai

Chế độ đa đảng là hai

Cộng Hoà, Dân Chủ đem tài đua tranh.

Lănh đạo đất nước tiến nhanh

Trên đường hạnh phúc, mọi ngành thăng hoa

​ Đứng dầu thế giới gần xa

​Công bằng, bác ái món quà thiêng liêng.

Đập tan áp bức xích xiềng

Triệt tiêu Cộng sản một phường Sa tan

Nhân loại mở cánh Thiên Đàng

Năm châu, bốn bể vang vang tiếng cười.@

Cao Trúc Giang

  

Corona Nam California ngày 4 tháng 7 năm 2020.

Khiết Châu NGUYỄN-HUY HÙNG.

Nhân mừng ngày 4 July Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ,

Kính chúc Quư Vị Quư Bạn cùng Bảo quyến VẠN SỰ NHƯ Ư.

 

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@