báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Bằng Phong Đặng Văn Âu Show


Bằng Phong Đặng Văn Âu 07/24/2020


Bằng Phong Đặng Văn Âu Show 05

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ thù trong hàng ngủ chúng ta


Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc và lời: Hoàng Tường

***

Bằng Phong Đặng văn Âu

CUỘC TRẮC NGHIỆM NHÂN CÁCH

Tự bạch: Tŕnh độ học vấn của Bằng Phong Đặng văn Âu chỉ ở tầm biết đọc và biết viết. Lập trường của Bằng Phong Đặng văn Âu là triệt để chống Cộng Sản.

1/ Biết đọc: Khi đọc một bài viết, Bằng Phong biết nhận ra đó là một bài viết người Quốc gia chân chính hoặc đó là ư đồ của tên tay sai Việt Cộng đội lốt phe Quốc gia viết.

2/ Biết viết: Khi bày tỏ quan điểm của ḿnh, Bằng Phong biết đem những sự kiện cụ thể để chứng minh lập luận của ḿnh. Và luôn luôn viết bằng ngôn từ lịch sự, nhă nhặn để chứng minh ṇi giống Việt Nam thực sự có 4 ngàn năm Văn Hiến. Tin vào lời thi hào Nguyễn Du “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”, nên Bằng Phong bao giờ cũng lấy chữ Tâm làm đầu. Gặp phải điều ǵ nghi ngờ, Bằng Phong viết thư hỏi đương sự; chứ không bao giờ chụp mũ bừa băi để mang tiếng hồ đồ. Bằng Phong không phải là nhà văn, nhà báo. Thực sự Bằng Phong đơn thuần là Người Lính VNCH luôn luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên trên hết. Bởi vậy, ở cuối mỗi bài viết, Bằng Phong đều ghi rơ bút hiệu, tên họ, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại để chứng tỏ ḿnh là người thật, chứ không phải là người núp trong bụi.

3/ Lập trường: Triệt để chống Chủ nghĩa Cộng sản, v́ cái chủ nghĩa đó biến Con Người thành Súc Vật. Cho nên Cộng sản và người Chống Cộng sản không thể đội chung trời, không thể thỏa hiệp. Những sự tố cáo Bằng Phong cực đoan hay quá khích là sai. Bởi v́ quá khích hay cực đoan chỉ dành cho người không có trí tuệ.

Bằng Phong thường viết dài v́ phải đem sự kiện thực tế để bảo vệ luận cứ. Hơn nữa, Bằng Phong luôn luôn trải ḷng ḿnh ra để được các bậc thức giả ưu tư v́ vận nước suy nghĩ, chia sẻ, góp ư. Bằng Phong không có nhu cầu “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Truyền thống dân chủ lưỡng đảng của nước Mỹ là khi một đảng thắng thế trong cuộc tuyển cử th́ đảng kia trở thành đối lập, với phương châm “If you can not beat them, join them” để phục vụ quyền lợi Quốc gia. Nhờ tinh thần yêu nước phụng sự Quốc gia, tuy hai đảng đối lập nhau, nhưng hoạt động qua lại giống như quả lắc (pendulum) đồng hồ, không chủ trương tiêu diệt nhau. Do đó, Hoa Kỳ nhanh chóng trở nên phú cường để lănh đạo thế giới Tư Bản, Tự Do.

V́ sự phát triển kỹ nghệ, các Quốc gia Âu Châu tiên tiến đi t́m thị trường tiêu thụ và khai thác tài nguyên của các quốc gia lạc hậu, nên mới có chế độ thuộc địa. Hoa Kỳ đất rộng người thưa, cần nhân công lực lưỡng để làm lao động sản xuất. V́ thế, Hoa Kỳ mới có nạn bắt người Da Đen từ Phi Châu về làm nô lệ. Nhờ những nhà chính trị Da Trắng có lương tâm, thương xót số phận người Da Đen, nên chính người Da Trắng đă giải phóng cho người Da Đen; chứ không phải tự người Da Đen đứng lên giải phóng ḿnh.

Từng bước, đời sống vật chất của người Da Đen dần dần được cải thiện. Họ cũng được hưởng nền giáo dục khai phóng và hưởng sự đăi ngộ công bằng trước pháp luật. Từ thân phận nô lệ, người Da Đen được quyền bầu phiếu, tiến lên quyền ứng cử, nên người Da Đen đă có mặt trong cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp (Tối cao Pháp Viện) và Hành Pháp (Tổng thống).

Tôi không phải là nhà nhân chủng học hay nhà nghiên cứu cách mạng, nhưng thông qua thực tế, tôi nhận thấy rằng chính sách thuộc địa và chế độ nô lệ cũng đă giúp những Quốc gia lạc hậu tiến tới văn minh và người Da Đen ở Mỹ có đời sống vật chất và nền giáo dục hơn hẳn người Da Đen vẫn c̣n ở lục địa Phi Châu. Xin nói rơ, vào thời điểm toàn dân đứng lên giành độc lập, nếu tôi đủ tuổi, tôi cũng gia nhập Việt Minh chống Pháp. Nhưng nh́n lại kết quả, Thực dân Pháp có công khai sáng dân ta, bảo vệ biên giới phía Bắc cho ta; văn hóa, đạo đức của tổ tiên ta vẫn được duy tŕ. Hơn là giành độc lập, rồi bị ách đô hộ man rợ của bọn người cùng mang ḍng máu Việt Nam đi theo chủ nghĩa Cộng sản, làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của ta. Tương tự như thế, nhờ tổ tiên người Da Đen bị làm nô lệ, mà ngày nay người Da Đen mới được làm Tổng thống giàu mạnh nhất hoàn cầu. Theo lư tắc nhị nguyên, trong âm có dương, trong tốt có xấu. Nhờ cha ông làm nô lệ cho người Da Trắng, mà con cháu người Da Đen mới đạt những địa vị như ngày nay. Nếu Da Đen làm nô lệ cho người Da Vàng, th́ người Da Đen sẽ suốt đời làm nô lệ. Đấy là thực tế; chứ không phải kỳ thị chủng tộc.

Karl Marx và Frederic Engels viết Tuyên ngôn Cộng sản, nhưng nếu Vladimir Lénine không lập ra đảng Cộng sản, th́ nhân loại chưa chắc đă bị rơi vào tai họa. Lénine xây dựng đảng bằng kỷ luật sắt và cách khủng bố của Mafia, đồng thời áp dụng phương pháp nhồi sọ (brainwash) của Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels của Hitler để phát triển tổ chức nhằm thống trị thế giới. Lénine đặt nặng phương châm “tổ chức, tổ chức và nói dối, nói dối”. Do đó, một khi người trí thức bị mê hoặc bởi cái chủ nghĩa hoang tưởng, gia nhập vào tổ chức đảng cộng sản rồi, th́ bị biến thành súc vật (bảo sao nghe vậy) không thể b́nh yên thoát đảng như các đảng chính trị khác.

Cộng sản là Chủ nghĩa, v́ nó có quan niệm nhân sinh và vũ trụ giống như tôn giáo. Người ta quen gọi Tư bản là Chủ nghĩa, nhưng thực ra nó chỉ là Chủ thuyết (Theory), v́ nó không đề ra nhân sinh quan, vũ trụ quan để cưỡng bức người khác phải theo tôn thờ lănh tụ. Trong chế độ dân chủ của Hoa Kỳ, Tôn Giáo và Quốc Gia tách biệt nhau (separation of Church and State) để tránh đưa đến nền chuyên chính. V́ tính tôn giáo, cộng sản không bao giờ chấp nhận đa nguyên.

Nhờ thủ đoạn tuyên truyền về một Thiên đàng, chủ nghĩa Cộng sản đă hấp dẫn gần một nửa nhân loại, bởi v́ những triết gia thường hoang tưởng, mơ mộng, sống xa rời thực tế, nhưng được trọng vọng, khiến cho dân ngu bị biến thành bầy đàn, lũ lượt kéo nhau xuống hố. Chẳng hạn, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell cứ nhắm mắt ủng hộ bọn Cộng sản Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam, cho tới khi hàng triệu thuyền nhân Việt Nam chết trên biển cả th́ mới tỉnh ngộ. Mang danh trí thức, nhưng ngu. Tất cả quốc gia nào đi theo chủ nghĩa xă hội cộng sản đều trở nên nghèo đói và người dân bị đối xử như súc vật. Không có một quốc gia nào áp dụng chủ nghĩa cộng sản mà con người được sống như con người. Cho nên, chủ nghĩa cộng sản mới bị lên án tội diệt chủng.

Quân đội Hoa Kỳ hùng mạnh, bách chiến bách thắng. Nhưng thua trận ở Việt Nam v́ gặp phải sách lược “Chiến tranh Nhân dân” của Mao Trạch Đông và bọn tay sai Hà Nội thực hiện. Mao Trạch Đông thề sẽ đánh bại Đế quốc Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng. Hồ Chí Minh th́ thề đốt cả dăy Trường Sơn để “giải phóng” Miền Nam, dù hàng triệu tính mạng con dân Việt Nam bị hy sinh, cũng không hề nao núng. Hoa Kỳ đụng phải một chủ nghĩa coi sinh mạng con người như cỏ rác và chém giết không ngưng nghỉ, th́ đành phải thương thuyết với Trung Cộng để đạt được ḥa b́nh trong danh dự. Tội nghiệp những người lính Mỹ từ chiến trường trở về bị những người dân Mỹ chống chiến tranh nhổ nước bọt vào mặt!

Hoa Kỳ đă dùng sở đoản của ḿnh (quư trọng mạng sống) để chống lại sở trường của địch (coi khinh mạng sống), nên bị thua trận một cách nhục nhă. Hoa Kỳ thua địch thủ ngay trên đất nước ḿnh; chứ không phải trên chiến trường. Việt Nam bị vạ lây, v́ là một quốc gia mới thoát ṿng nô lệ Thực dân, chưa biết giá trị của dân chủ tự do, nhân tâm ly tán, mà phải làm Lính Tiền Đồn để  đối đầu với cả một khối cộng sản man rợ, có tổ chức, th́ làm sao đảm đương nổi?

Hoa Kỳ cứ tưởng cho mỗi người dân Việt Nam một cái TV, một cái Tủ lạnh và cơm no áo ấm th́ dân Việt Nam sẽ bỏ cộng sản. Nhưng rút cục cái tư tưởng đó sai lầm. V́ trí thức Việt Nam càng no, càng chống Chính Quyền. Bằng cớ là sau năm 1975, nhiều bộ mặt mang danh trí thức, hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi của Quốc gia lại ngấm ngầm làm tay sai cho Việt Cộng. Đáng lư ra Hoa Kỳ phải học bài học thất bại ở Việt Nam, th́ không bao giờ nghĩ tới việc làm cho kinh tế Trung Cộng phồn thịnh để chủ nghĩa cộng sản sẽ cáo chung.  

Nixon nghĩ rằng mở cửa nước Mỹ ra, cho Trung Cộng tham gia vào sân chơi thế giới, th́ Trung Cộng sẽ trở thành một thị trường béo bở cho các nhà đầu tư. Nixon quên rằng chủ nghĩa cộng sản là phương tiện giúp các lănh chúa Trung Cộng thiết lập một bộ máy cai tri chuyên chính, trung ương tập quyền mới có thể cưỡng bức toàn dân thành công cụ sản xuất để không một quốc gia nào có thể cạnh tranh với giá thành rẻ mạt. Cộng sản không bao giờ tuân thủ quy ước quốc tế, th́ làm sao Trung Cộng có thể trở thành một đối tác lương thiện? Với kỹ thuật hối lộ siêu đẳng, với tài ăn cắp mọi thứ một cách tinh vi, Trung Cộng đă lũng đoạn nền chính trị và kinh tế thế giới như chúng ta đang chứng kiến.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, đáng lư ra Tổng thống George H. Bush (thường được gọi là Bush Cha) phải t́m cách thanh toán Trung Cộng mới phải lẽ. Nhưng không! Ông đưa ra chiến lược toàn cầu hóa (Globalization strategy) để làm cho Trung Cộng giàu và mạnh lên. Bush Cha từng làm Giám đốc CIA, làm Đại sứ ở Trung Cộng mà không thấy rơ bản chất gian ác, láu cá của Trung Cộng th́ quá dở. Hay là Bush Cha đă bị Trung Cộng hối lộ? Xin mở dấu ngoặc: (Cái câu tuyên bố vào năm 2016 một cách công khai của Bush Cha sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, càng làm cho người ta khinh vị lănh tụ Cộng Ḥa mà bầu cho một người từng nhúng tay vào tội ác. Cái chết của Đại sứ Christopher Stevens ở Benghazi dưới tay bà Ngoại trưởng không đủ cho ông thấy rằng nếu bà Hillary lănh đạo nước Mỹ th́ nguy cho nước Mỹ hay sao? Có phải ông tức tối v́ con ông, Jebb Bush, không được đảng đề cử hay v́ ông được Trung Cộng đấm mơm?)

V́ chủ quan, Bush Cha mất chức Tổng thống nhiệm kỳ II vào tay anh Thống đốc của một Tiểu bang chỉ có 3 triệu dân. Bush Cha tin vào số điểm Poll, thế nào cũng thắng Bill Clinton dễ dàng, nên không thèm nghe lời yêu cầu của Lee Atwater (campaign manager) để công bố những vụ bê bối t́nh dục của Clinton với chứng cớ rơ ràng.

Nền dân chủ Hoa Kỳ bắt đầu bị phá sản v́ ông Tổng thống biến “White House” thành “Whore House”, vi phạm tội nói dối hữu thệ (perjury) mà vẫn được đảng bảo vệ chức vụ. Khi một nhà lănh đạo lợi dụng chức Tổng thống để làm chuyện tồi bại mà đảng vẫn bảo vệ, th́ tôi có thể khẳng định rằng nền chính trị của Quốc gia sẽ suy đồi về mặt đạo đức. Khi đạo đức suy đồi, người lănh đạo dễ dàng bị kẻ thù mua chuộc, bất kể quyền lợi của nước ḿnh bị tác hại.

Chính Clinton cho phép Trung Cộng gia nhập WTO, cho Trung Cộng hưởng quy chế Tối Huệ Quốc, giúp cho Trung Cộng trở nên giàu có một cách mau chóng, vượt qua địa vị số #2 của Nhật và ngấp nghé thay Hoa Kỳ bước lên địa vị số #1 thế giới. Thấy nguy cơ sức mạnh đất nước ḿnh sẽ bị Trung Cộng triệt tiêu, Tiến sĩ kinh tế Peter Navarro viết cuốn “Death By China” từ năm 2011 để cảnh tỉnh giới cấm quyền. Nhưng các lănh tụ của hai đảng vẫn bỏ ngoài tai, để cho Trung Cộng mặc t́nh tác yêu tác quái.

Nhà tỷ phú Donald Trump đă thấy nguy cơ của nước Mỹ từ hai thập niên trước, khi ông trả lời phỏng vấn của Larry King, Oprah Winfrey; chứ không phải ông ra tranh cử năm 2015 để lấy tiếng tăm. Mặc dù chưa bao giờ tranh cử, ông Trump đă đánh bại 16 ứng cử viên Cộng Ḥa từng lập nhiều thành tích. Rồi ông đánh bại bà Hillary, một người phụ nữ khát khao quyền lực hơn bất cứ mọi thứ trên đời, là loại người bất chấp đạo đức để chiếm đoạt quyền lực bằng mọi giá. Với sự chuẩn bị của Barack Obama bằng những gian kế phi pháp, với sự ủng hộ của bộ máy tuyên truyền tả khuynh, với sự ủng hộ của 10 trường Đại Học danh tiếng, với nguồn tài chánh của các đại công ty, bà Hillary đă đặt tiệc ăn mừng và tờ Newsweek đă phát hành sẵn 150 ngàn số báo để chào mừng vị nữ Tổng thống đầu tiên. Thế mà ông Donald Trump đă chiến thắng một cách vẻ vang!

Sự chiến thắng của ông Donald Trump đă làm lộ ra những bộ mặt vô nhân cách, không những trong đảng Dân Chủ, mà c̣n có cả đảng Cộng Ḥa, giống như Cha con ông Bush, John McCain, Mitt Romney và một số Tướng lănh 4 sao. Kể cả Nghị sĩ Jeff Session giả vờ nỗ lực tranh cử cho ông Trump để xin chức Bộ trưởng Tư Pháp cho bằng được. Nhưng khi trở thành Bộ trưởng Tư Pháp, Session đứng ngoài cuộc điều tra Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga và giao cho Rosenstein chọn Robert Mueller được quyền tuyển lựa điều tra viên toàn là người của Hillary Clinton. Độc giả đă nh́n thấy kế hoạch hạ bệ Tổng thống Donald Trump quy mô đến dường nào không?  Chưa bao giờ có vị Tổng thống đă hết nhiệm kỳ, lại lập ra cái tổ chức OFA như Obama, để t́m cách lật đổ vị Tổng thống kế nhiệm do dân bầu một cách hợp pháp, hợp hiến.

Mặc dầu bị đảng Dân Chủ kết hợp với bọn truyền thông bất nhân đánh phá túi bụi, Tổng thống Donald Trump vẫn đạt được những thành tích vượt bực mà ông đă hứa hẹn với cử tri, mà mấy đời Tổng thống trước chưa hề đạt được, kể cả Tổng thống Ronald Reagan. Bọn truyền thông nổi tiếng như CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC … không hề đề cập tới thành quả của Tổng thống, mà chỉ t́m đủ mọi cách để bôi nhọ, mạ lỵ một cách bẩn thỉu. Cái đám truyền thông đó trở nên phản bội Tổ Quốc, v́ ăn tiền hối lộ của Trung Cộng, trở thành một bọn người khốn nạn, không c̣n lương tri.

Tất cả những người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản có tinh thần Quốc gia, yêu Quê Mẹ, dù ở ngoài Hoa Kỳ, nhận thấy Tổng thống Trump đă có những biện pháp làm cho Tập Cận B́nh phải xính vính, đều cảm thấy mừng v́ tin rằng Việt Cộng sẽ ngă theo Mỹ. Ngoại trừ những thành phần như Nguyễn Gia Kiểng. Tôi sẽ đề cập đến ông này ở đoạn tới. Người cháu tôi, kư giả Lê Phan, sở dĩ chống Tổng thống Trump v́ cộng tác với cái đám Người Việt và Little Saigon Radio.

Tất cả những Người Việt Chân Chính Tỵ Nạn Cộng Sản trên đất Mỹ đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump v́ thấy rơ những thành quả kinh tế mà ông mang lại cho nước Mỹ, đặc biệt chung quanh ông là những chuyên gia kinh tế đều nh́n thấy hiểm họa của Trung Cộng như Tiến sĩ Peter Navarro, tác giả cuốn sách “Chết Bởi Trung Cộng”. Người có ư thức, yêu nước thương ṇi, đều mong Hoa Kỳ giàu mạnh lên th́ Hoa Kỳ mới đủ sức chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Không thấy bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, là nhà lănh đạo đầu tiên gọi điện thoại chúc mừng ông Donald Trump trúng cử Tổng thống đấy sao? Không thấy các Quốcgia Châu Á, kể cả Úc Châu gắn bó với Tổng thống Trump v́ đă thấy Trung Cộng nguy hiểm cho sự sống c̣n của họ đấy sao?

Không nghe thấy Tổng thống Donald Trump đề cao hai vị nữ Anh hùng Trưng Trắc, Trưng Nhị tại Đà Nẵng năm 2017, trước mặt Tập Cận B́nh, ư nghĩa biết bao nhiêu, so với việc Barack Obama đến Việt Nam ngồi ăn bún thịt nướng, uống bia chai? Tổng thống Donald Trump đă ư nhị gửi một thông điệp quá rơ ràng để khuyên bọn lănh đạo Việt Cộng hăy đứng lên, th́ sẽ được tiếp tay. Chỉ có những đứa “c̣n đảng, c̣n ḿnh” ở trong nước lẫn hải ngoại là chống Tổng thống Donald Trump, v́ chúng vâng theo lệnh của Trung Cộng.

Tôi sang Paris thăm ông anh. Tôi gặp ông Nguyễn Gia Kiểng, được ông Kiểng mời đi ăn nhà hàng hai lần, tôi cám ơn ông. Nhưng tôi không thể chấp nhận đề nghị của ông Kiểng yêu cầu tôi phát triển cái tổ chức “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” của ông ở Hoa Kỳ. Tôi từ chối, v́ kẻ thua trận mà đ̣i ḥa giải ḥa hợp với Việt Cộng là một sự khôi hài không thể cười!

Từ lâu, tôi được biết hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Gia Kiểng là hai nhân vật làm lớn trong chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa, sau 1975 không bị đi học tập, lại được Việt Công đưa sang Pháp bằng đường chính thức, th́ tôi đă đặt nghi vấn. Bởi v́ Việt Cộng không bao giờ tốt với ai. Hai ông Nghĩa và ông Kiểng nhất định phải nằm trong kế hoạch của Việt Cộng.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đậu HEC ở Pháp, nói tiếng Pháp giỏi, xin việc ở Pháp dễ dàng. Nhưng ông Nghĩa sang Mỹ, gia nhập Kháng Chiến và làm tới chức Tổng Tuyên Huấn (tức là bộ phận đầu năo để đào tạo cán bộ và tuyên truyền bằng tờ báo Kháng Chiến). Có đoàn quân nào đi vào đất địch mà hô hoán trên báo về các chiến dịch Đông Tiến một cách công khai? Lănh tụ đă chết, tại sao 14 năm sau mới tiết lộ? Mục đích là làm cho không c̣n ai tin tưởng vào lư tưởng Chống Cộng để cho Việt Tân tha hồ hợp tác với Việt Cộng để Canh Tân!

Ông Nguyễn Gia Kiểng sử dụng chiêu thức “ḥa giải ḥa hợp” để vận động người Quốc gia chấp nhận bắt tay với Việt Cộng nhằm gây nên cuộc phân hóa, v́ người “bên thua cuộc” lấy tư cách ǵ để ḥa giải với “bên thắng cuộc”? Muốn có sự ḥa giải thực sự th́ “bên thắng cuộc” chỉ cần có hành động v́ nước, v́ dân một cách cụ thể. Cần ǵ phải gửi người ra nước vận động? Tôi xin phép nói thẳng: “Tầm nh́n của các nhà hoạt động chính trị phía Quốc Gia không xa hơn lỗ mũi!” khi họ đi theo cái Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên của Nguyễn Gia Kiểng.

Cho nên, nếu ông Nguyễn Gia Kiểng là người thực sự có ḷng yêu Quê Mẹ Việt Nam th́ không đời nào ông ta tấn công ông Donald Trump, vị Tổng thống đang muốn trừ khử Trung Cộng để cứu Hoa Kỳ, là cơ may Mẹ Việt Nam được sống c̣n.

Tôi đă đọc nhiều bài viết của cựu học sinh Chu văn An tố giác TS Trần Huy Bích là đào ngũ, nhưng tôi đâu có quan tâm. Bằng cớ là tôi vẫn lui tới thăm ông. Nhưng khi biết ông chuyển cái Diễn đàn “sangto.com” để giới thiệu với ông Đại tá bác sĩ Hoàng Cơ Lân, khiến cho ông Lân mạt sát những người ủng hộ ông Trump là “BỰA” th́ tôi mới nghĩ rằng sự tố giác của những anh em Chu văn An về ông TS Trần Huy Bích đào ngũ là chính xác. Bởi v́, một người có bằng Tiến sĩ, đọc những bài trong “Sangto.com” mà không nhận ra đó là cái Diễn đàn của tay sai đảng Dân Chủ có mục đích đánh phá TT Trump hay sao? Những phần tử ủng hộ phe Dân Chủ là những người đứng về phía Trung Cộng hay Việt Cộng. Tại sao? Tại v́ bất cứ người Mỹ gốc Việt nào mà yêu Quê Mẹ Việt Nam đều tin tưởng TT Trump là người yêu nước Mỹ, bắt buộc ông phải hạ bệ Trung Cộng để giữ vững địa vị số #1 của ḿnh, th́ thế giới mới tồn tại nền văn minh, tự do dân chủ. Chỉ có hạng người đào ngũ, hạng người buôn bán Kháng Chiến mới mong muốn Việt Cộng tiếp tục đàn áp nhân dân Việt Nam. Do đó, họ mới ủng hộ đảng Dân Chủ.

Một người có tŕnh độ “b́nh dân học vụ” cũng không thể chấp nhận bầu phiếu cho cái đảng chủ trương dẹp bỏ cảnh sát, mở cửa nhà tù, mở cửa biên giới, đập phá di tích lịch sử, quỳ lạy tội phạm, kết thân với Trung Cộng. Huống chi là người có ăn học như ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Trần Huy Bích …

Về bà Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, nguyên Chủ nhiệm báo Sóng Thần của Chu Tử, ủng hộ Phong trào “Black Lives Matter”, tôi không ngạc nhiên, v́ bà từng là Chủ nhiệm báo Kháng Chiến của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, từng đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch đă chết vẫn gửi ra Hải ngoại thăm đồng bào và đăng những trận đánh của Kháng Chiến quân tấn công đồn Công An Cộng sản đều là tin phịa để lừa gạt đồng bào. Người làm báo như thế, th́ những nhận định thời cuộc đâu c̣n giá trị ǵ về sự lương thiện nữa? Miền bàn!

Bác sĩ Trần Xuân Ninh và bác sĩ Hoàng Cơ Lân v́ là đồng nghiệp, nên có lẽ quen ngửi mùi xác chết nên mới có cái can đảm để phán rằng kẻ nào ủng hộ Tổng thống Donald Trump th́ có mùi “THUM THỦM” như mắm hoặc “BỰA”, cái chất của người không chịu đánh răng. Những bác sĩ có tư cách đâu có nói năng như ông Hoàng Cơ Lân? Chỉ có những ông bác sĩ vô tư cách như Trần Xuân Ninh tham gia Kháng Chiến, mặc dầu biết Kháng Chiến Bịp mà vẫn cắm đầu cắm cổ phục vụ. Cho đến khi bị ông Chủ tịch Nguyễn Kim Huờn họp báo khai trừ v́ cái tội chê Mặt Trận chệch hướng! Biết Mặt Trận lừa bịp mà vẫn tham gia cho đến khi bị loại, mới rút lui, th́ nhân cách của Trần Xuân Ninh đâu c̣n nữa?

Ông bác sĩ Hoàng Cơ Lân sử dụng ngôn ngữ giống như bác sĩ Trần Xuân Ninh, v́ ông mang họ Hoàng Cơ là cái họ lập ra Kháng Chiến Bịp để làm tiền đồng bào. Các cụ nhà ta dạy rằng “rau nào sâu nấy” th́ cái sự đồng ca của ông Lân và Ninh có mùi vị khắm thối là điều dĩ nhiên thôi! Tôi không dám miệt thị các vị khoa bảng, tôi chỉ tiếc cho họ, v́ cái tâm bất chính, khiến cho cái tuệ của họ bị lu mờ, không c̣n biết cái đúng, cái sai nên phát ngôn láo lếu.

Bà Đỗ thị Thuấn đổ thừa tại v́ ông Donald Trump khiến cho Cộng đồng Người Việt trở nên chia rẽ. Đó là cách nói kiểu ngụy ngôn của Việt Cộng. Nếu là người tử tế, th́ bà Thuấn phải hiểu: Nhờ Tổng thống Donald Trump quyết tâm làm cho “America Great Again” và quyết tâm diệt Trung Cộng để trừ hậu họa cho nước Mỹ, khiến cho người không muốn nước Mỹ giàu mạnh và chỉ thích Trung Cộng thống trị thế giới th́ mới mắng nhiếc người nào ủng hộ Tổng thống là “BỰA” hoặc là có mùi “THUM THỦM”. Hai cái thực thể khác biệt về nhân cách như thế th́ làm sao có thể đoàn kết với nhau được? Trước kia người ta giao du, họp mặt nhau v́ chưa hiểu bản chất của nhau. Tới khi Tổng thống Trump quyết hạ Trung Cộng th́ người ta mới biết trong Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản có hai thành phần: thành phần có nhân cách ủng hộ Tổng thống Donald Trump và thành phần vô nhân cách ủng hộ Joe Biden. Hai thành phần đó làm sao có thể đoàn kết với nhau?

Những cơ quan truyền thông như Người Việt, Việt Báo, Little Saigon, SBTN … rất độc ác, v́ lợi dụng sự thiếu am hiểu của đồng bào về t́nh h́nh nước Mỹ để gieo vào đầu óc họ những tin vịt, nhằm mục đích mạ lỵ, phỉ báng Tổng thống Donald Trump, mà không nói đến thành quả tốt đẹp do Tổng thống Donald Trump mang lại, khiến cho người có nhân cách bỗng trở nên vô nhân cách. Cái tội điêu ngoa, dối tra của các cơ quan truyền thông kể trên tự biến ḿnh thành cơ quan tuyên truyền của Việt Cộng, chắc chắn sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục. Đó là quy luật tất yếu của Nhân Quả. Họ không xứng đáng để bị thế gian nguyền rủa.

Tổng thống Trump đă thay đổi lănh đạo của VOA, của RFA, tức là ông biết hai cơ quan đó đă bị Trung Cộng mua chuộc! Ngày 3 tháng 11 này, nếu ông Trump tái đắc cử, người Mỹ gốc Việt yêu nước Việt phải kiến nghị xin Tổng thống Trump trục xuất cái bọn vô nhân cách ấy, để cho Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản sẽ không c̣n nạn chia rẽ.

Vừa rồi, tôi có viết một bức thư kính gửi tới Đại Tướng Trần Thiện Khiêm để đề nghị ông dâng một buổi lễ SÁM HỐI cầu xin Thiên Chúa tha tội giết nhà ái quốc Ngô Đ́nh Diệm, v́ ông mới trở lại đạo. Tôi nghĩ rằng dù thuộc bất cứ tôn giáo nào, dù ở địa vị thấp cao thế nào, mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều mang tội với Bà Mẹ Việt Nam. Sám Hối hay Giác Ngộ th́ sẽ giúp cho ṇi giống Việt Nam triệt tiêu nạn chia rẽ, ắt sẽ dễ dàng thanh toán lũ quỉ ở Bắc Bộ phủ. Đó là sự ḥa giải ḥa hợp giữa người sống và người chết, chứ không phải tôi nhắc lại quá khứ để phân hóa người yêu nước.

Đă là yêu nước, mong muốn Dân Tộc Sinh Tồn th́ không bao giờ có sự phân hóa. Nạn chia rẽ sở dĩ mà có là v́ Quốc – Cộng không thể chung sống với nhau.

Nhờ Tổng thống Donald Trump ra tay cứu nước Mỹ, chúng ta mới thấy những phần tử vô nhân cách mang danh nghĩa tỵ nạn cộng sản trong Cộng Đồng lộ diện càng rơ nét hơn. Bằng chứng là cái đảng Việt Tân thoát thai từ cái đảng Kháng Chiến Bịp Bợm do Việt Cộng dựng lên th́ làm sao Việt Tân dám ra tuyên ngôn, tuyên cáo ủng hộ Tổng thống Donald Trump cho được? Cho nên, tôi gọi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2020 là “Cuộc Trắc Nghiệm Nhân Cách” là vậy!

Đáng lư ra bài diễn văn của Ngoại trưởng Mike Pompeo và của Tổng Chưởng Lư William Barr phải nói lên hiểm họa của Trung Cộng cho Hoa Kỳ và cho Thế Giới từ lâu rồi mới đúng! Nhưng muộn c̣n hơn không!

Tin mới nhất, các ngân hàng thế giới vừa khám phá Trung Cộng bán ra vàng giả và mua vào vàng thật hàng ngàn tấn. Joe Biden tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ có mối bang giao ḥa hoăn với Trung Cộng. Đó là một tin vui cho bọn Việt Cộng!

Bằng Phong Đặng văn Âu

Email Address: bangphongdva033@gmail.com

Telephone: 714 – 276 – 5600

Ngày 28 tháng 7 năm 2020   

 

 

  

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch

  "
CHẤN ĐỘNG TIN:SÁNG NAY Đ.T.HIỆP TT HỨNG CHỊU CƠN ĐỘG ĐẤT MẠNH KHIẾN CON ĐẬP NGHIÊNG 5độ,TẬP GẶP N.ẠN