báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


CẢ THẾ GIỚI CHẤN ĐỘNG VỚI VỤ NỔ Ở LEBANON!


Bằng Phong Đặng Văn Âu Show 08/07/2020

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ thù trong hàng ngủ chúng ta


Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc và lời: Hoàng Tường

***

 
Bằng Phong Đặng Văn Âu Show 10/02/2020

Bằng Phong Đặng văn Âu

V̀ ĐÂU HOA KỲ RA NÔNG NỖI NÀY ?

Sau khi theo dơi kết quả bầu cử, bạn tôi hỏi tôi tại sao Hoa Kỳ ra nông nổi này?  Tôi xin dựa trên những sự kiện cụ thể đă khiến cho Miền Nam bị mất nước vào tay cộng sản để trả lời câu hỏi của bạn.

Nguyên nhân Miền Nam mất vào tay cộng sản là v́ tầng lớp lănh đạo tôn giáo, chính trị, quân sự của Miền Nam không thấy cuộc chiến đấu chống lại cộng sản là một cuộc chiến đấu một mất một c̣n. Đặc biệt tầng lớp mang danh trí thức, hưởng được nhiều bổng lộc quốc gia, có nhiệm vụ khai hóa nhân dân, nhưng sống vô trách nhiệm, lănh đạm, thờ ơ, lại thêm có kẻ ngấm ngầm làm tay sai cho kẻ thù.

Hoàn cảnh chính trị nước Mỹ rất giống Miền Nam trước năm 1975. Cho nên nước Mỹ sẽ có nguy cơ mất vị thế hùng cường đệ nhất thế giới, để cho Trung Cộng thống lĩnh thiên hạ, th́ toàn thể nhân loại sẽ biến thành một trại súc vật khổng lồ. Nền văn minh không c̣n nữa!

Nước Mỹ từng có cuộc nội chiến Nam – Bắc vào năm 1861 dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln. Nhưng cuộc nội chiến lúc bấy giờ là cuộc chiến để giải phóng người nô lệ Da Đen. Cuộc nội chiến năm 2016 là cuộc nội chiến do đảng Dân Chủ cầm đầu để đưa nước Mỹ vào ṿng nô lệ Trung Cộng.

Đảng Cộng Ḥa được xem là bảo thủ (conservative), v́ muốn duy tŕ đạo đức tôn giáo, ǵn giữ giá trị truyền thống. C̣n đảng Dân Chủ muốn phá bỏ những giá trị cũ, để xây dựng lối sống phóng túng (liberal), thác loạn, tự do phá thai và vô thần, mà họ cho là cấp tiến (progressive). Phương thức đấu tranh giành quyền lực của đảng Dân Chủ giống hệt cộng sản: mị dân, lừa đảo, vu khống, chụp mũ, bạo hành … và không biết xấu hổ!

Chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo của ngạ quỷ, súc sinh. Nó có khả làm mê muội, ngu si đầu óc tầng lớp trí thức thượng thặng của nước ta. Hăy nh́n lại mà xem. Hầu hết những trí thức danh tiếng Việt Nam đă cắm đầu cắm cổ chạy theo cái chiêu bài chống Pháp giành độc lập của Hồ Chí Minh, Mặc dầu Hồ Chí Minh là đệ tử Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, tuân theo ư thức hệ Marxist, chủ trương bần cùng hóa nhân, “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” th́ cái chiêu bài “độc lập – tự do  hạnh phúc” có xứng đáng để đổ xương, đổ máu mà giành lại hay không?

Tổ tiên dạy: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Tại sao trí thức không nhớ lời dạy của tổ tiên? Cả nước trở thành đạo tặc, th́ độc lập làm  quái ǵ? Trí thức là bậc thầy để dạy dân từng bước tiến lên tŕnh độ văn minh. Vậy cái đảng chủ trương đào tận gốc trốc tận rễ tầng lớp trí thức th́ lấy ai dạy cho dân tiến lên nấc thang văn minh?

Nếu tôi bảo rằng trí thức Việt Nam chạy theo cái ư thức hệ cộng sản là ngu ngốc, chắc chắn mọi người đều mắng tôi là kẻ hỗn hào. Do đó, tôi phải nói trí thức Việt Nam bị quỷ ám là để tránh mang cái tội khiếm nhă. Chỉ có bị quỷ ám th́ mới không thấy cái chết ở trước mặt ḿnh!

Năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ. Nước Việt Nam bị chia làm hai. Một nửa từ vỹ tuyến 17 trở lên phía Bắc bị giao cho đế quốc của quỷ sứ cộng sản. Một nửa từ vỹ tuyến 17 xuôi về phía Nam được Hoa Kỳ nhảy vào để giúp xây dựng Tự Do Dân Chủ. Miền Bắc bị bọn cộng sản biến thành trại lính, thành trại súc vật. Miền Nam chưa hẳn là thiên đàng, nhưng ít nhất người dân được no ấm và tương đối có tự do.

Mặc dầu Hoa Kỳ với thiện chí đến giúp Miền Nam xây dựng tự do dân chủ, tốn kém hàng ngàn tỉ đô-la, 58 ngàn binh sĩ hy sinh, nhưng thất bại, v́ phạm hai sai lầm:

1/ Sai lầm thứ nhất: Hoa Kỳ không hiểu rằng trí thức, đảng phái, tôn giáo Việt Nam bị quỷ ám. Do đó, họ trở nên ngu muội, không biết lợi dụng sức mạnh quân sự và kinh tế Hoa Kỳ để tiêu diệt cộng sản. Ngày 11 tháng 11 năm 1960 hai sĩ quan tay sai Thực dân Pháp là Vương văn Đông và Trần Đ́nh Lan làm cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, mà lại có sự tham gia của những tên tuổi lớn như lănh tụ Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, từng là Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Liên Hiệp của Hồ Chí Minh, nhưng rời bỏ v́ thấy dă tâm bán nước của Hồ Chí Minh; như bác sĩ Phan Quang Đán  Chủ tịch Phong trào Sinh viên Công giáo du học tại Hoa Kỳ – như một số lănh đạo Quốc Dân Đảng, Đại Việt. Nếu những nhân vật này cùng hợp tác với Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm tiêu diệt cộng sản, th́ Mỹ đâu có bỏ rơi Miền Nam?

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra cuộc đảo chánh lần thứ hai. Lần này, do chính quyền của Tổng thống John Kennedy chủ động, với sự cộng tác của một số Tướng lănh, tay chân bộ hạ của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm phản bội nhúng tay. Hoa Kỳ giết chết một lănh tụ yêu nước, có khả năng chống lại chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị của Việt Cộng bằng quốc sách Ấp Chiến Lược, th́ gọng ḱm bao vây của kẻ thù càng ngày càng xiết chặt vào cổ nhân dân Việt Nam. Đồng thời, kẻ thù dùng bọn đội lốt nhà tu quấy phá hậu phương, th́ nhiệm vụ của người lính bảo vệ an ninh cho đồng bào đâu c̣n hữu hiệu nữa?

2/ Sai lầm thứ hai: Hoa Kỳ đổ quân vào Miền Nam để cứu văn Miền Nam thoát khỏi cuộc xâm lăng của Việt Cộng từ Miền Bắc. Hoa Kỳ phạm phải một sai lầm rất trầm trọng, v́ chủ trương pḥng thủ, mà không sử dụng sức mạnh hỏa lực và tính cơ động của ḿnh để đánh vào đầu năo bọn xâm lăng. Hoa Kỳ đă bị sa lầy v́ lâm vào cuộc chiến mệnh danh chiến tranh nhân dân do Việt Cộng học từ Mao Trạch Đông. Đó là một kiểu chiến tranh bẩn thỉu, cài răng lược vào dân, bắt đàn bà trẻ con làm bia đỡ đạn, th́ hỏa lực hùng hậu tốc chiến tốc thắng phải đành bó tay.

Nguyên tắc của chiến tranh là đánh rắn, phải đánh dập đầu. Nếu không có quyết tâm đó th́ đừng nhảy vào cuộc chiến. Hoa Kỳ đánh giặc kiểu dằn co, khiến quần chúng Hoa Kỳ mất kiên nhẫn, nên phong trào phản chiến nẩy sinh. Chính quyền đàn áp th́ dân bất măn. Nguyên tắc của cộng sản là nơi nào có đàn áp, nơi đó có đầu tranh. Cho nên cộng sản đă lợi dụng t́nh thế bất măn để cấy người của chúng vào truyền thông (sử dụng cho công tác tuyên truyền) và ngành giáo dục để nhồi sọ (brainwash) vào đầu óc ngây thơ của học sinh, sinh viên về thiên đường cộng sản.

V́ không thể chiến thắng cuộc chiến tranh nhân dân, Tổng thống Nixon nghe lời cố vấn của Henry Kissinger sang gặp Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh. Cái chết của Hoa Kỳ bởi Trung Cộng khởi sự kể từ cái bắt tay của Nixon với quỷ sứ Trung Cộng, chứ không đợi tới khi Tiến sĩ Peter Navarro viết cuốn sách “Death By China” để cảnh báo.

Tổng thống Ronald Reagan mở cuộc chạy đua vũ khí không gian (Star War) làm cho Liên Xô chạy theo hụt hơi, khiến khối cộng sản Đông Âu tan ră. Tổng thống George H. Bush (quen gọi Bush Cha) và các đời Tổng thống kế tiếp chủ trương ngược lại, nghĩa là làm cho Trung Cộng giàu lên với hy vọng Trung Cộng từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ Hoa Kỳ tự cho ḿnh là quốc gia tiên tiến nhất loài người, nên không cần học hỏi để thấy cái nh́n xa trông rộng của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm.

Giá như Hoa Kỳ t́m hiểu tại v́ sao sau khi dẹp xong giặc B́nh Xuyên, Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm kư sắc lệnh trục xuất người Tàu ra khỏi Việt Nam, th́ Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Miền Nam, Đài Loan cho Trung Cộng và rồi giao thương với Trung Cộng.

Dân tộc Tàu tự cho đất nước họ là trung tâm địa cầu, các nước chung quanh đều là man di mọi rợ. V́ thế họ đặt tên nước của họ là Trung Hoa. Trung tướng Lưu Á Châu của Trung Cộng khẳng định rằng nước Tàu không có triết gia như Phương tây. Người Tàu thờ Khổng Minh, một mưu sĩ thời Tam Quốc, nên đầu óc người Tàu chuyên môn sử dụng mưu hiểm kế độc để hạ thủ đối phương. Tổ tiên người Tàu dạy con cháu họ “Phi thương bất phú, vi phú bất nhân” (Không buôn bán th́ không giàu, muốn làm giàu th́ đừng nghĩ tới nhân đạo). Cho nên Tàu Cộng chỉ đi ăn cắp sản phẩm trí tuệ của thiên hạ để mau chóng chế tạo vũ khí hiện đại và làm hàng nhái rẻ tiền để lũng đoạn kinh tế thế giới. Bản chất người Tàu vốn đă như thế, cộng thêm cái chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt Tôn giáo, hành động th́ theo phương châm “cứu cánh biện minh phương tiện”. Cho nên, để đạt giấc mộng thống trị thế giới, cộng sản sử dụng bất cứ phương tiện ǵ, dù tồi bại tới đâu, dù bẩn thỉu tới đâu, dù vô đạo đức đến đâu, mồm mép cộng sản đều có cách biện minh để chứng tỏ sự chính đáng của chúng.

Nước Mỹ có vị Tổng thống đem gái non vào Ṭa Bạch Ốc hành lạc, mà được cả đảng bảo vệ địa vị là dấu hiệu đạo đức suy đồi. Người Công giáo thuộc đạo ḍng như Nancy Pelosi, Joe Biden mà chủ trương phá thai là những kẻ chống Chúa, lại được ở địa vị đại diện dân, lănh đạo Quốc gia th́ c̣n sự phản đạo lớn lao nào hơn? Một người có lư lịch mờ ám như Hồ Chí Minh, chẳng biết là người thật sự sinh ra trên đất nước Mỹ hay ở Kenya, có tín ngưỡng Hồi Giáo chống Chúa Jesus, có tư tưởng Marxist chống Tư Bản, th́ nền chính trị của Hoa Kỳ rập khuôn theo kiểu lưu manh cộng sản là điều đương nhiên.

Trong lịch sử nước Mỹ, có bao giờ mà ngành truyền thông ăn gian, nói dối, điêu ngoa, trơ trẽn trở thành thống soái như ngày nay đâu, phải không? Nếu không bị Trung Cộng dùng tiền chế độc dược “sinh tử phù” sai khiến th́ là cái ǵ đă khiến Truyền Thông thành một lũ không c̣n lương tri?

Tướng Tŕ Hạo Điền của Trung Cộng đă nói một cách công khai, không cần giấu giếm từ năm 2011 rằng chúng sẽ dùng vũ khí sinh học để tiêu diệt dân Hoa Kỳ. Tại sao lănh đạo Mỹ không cảnh giác? Năm 2019, Trung Cộng dùng con Virus Wuhan để cho cả thế giới bị lây nhiễm, để đánh sụp kinh tế thế giới. Đảng Dân Chủ lợi dụng vũ khí của Trung Cộng để làm vũ khí nhằm triệt hạ hệ thống dân chủ của quốc gia ḿnh th́ đảng Dân Chủ chính là kẻ nội thù của nhân dân Mỹ, chứ c̣n ǵ nữa?

Ai cũng thấy được đảng Dân Chủ chỉ có gian lận mới thắng nổi Tổng thống Donald Trump. Bởi v́ cái tội tham nhũng, dâm ô của cha con nhà  Biden đă có bằng chứng nằm trong ba cái Laptop, th́ cử tri nào bầu cho ông ta? Đáng lư ra, đảng Dân Chủ phải loại Joe Biden ra khỏi vai tṛ đại diện đảng để tranh chức Tổng thống mới phải. Nhưng đảng Dân Chủ là đảng quỳ gối hèn hạ, th́ c̣n biết ǵ là liêm sỉ để hành xử cho xứng đáng? Rơ ràng đảng Dân chủ Mỹ đang bị Trung Cộng nắm đầu.

Thời đại chúng ta đang sống là thời đại kỹ thuật cao (High Tech). Ngoài bọn truyền thông bất lương, những “Big Tech” như Google, Facebook, Twitter đều là tay sai của quỷ sứ, ma vương th́ cái đất nước giàu mạnh đệ nhất hoàn cầu sẽ sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.

Tôi tin thuyết nhân quả là có thật. Tổng thống John Kennedy giết anh em nhà Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Sau đó anh em nhà Kennedy bị giết chết. Nước Mỹ bỏ rơi Miền Nam v́ đánh rắn không chịu đánh dập đầu, khiến cho hàng triệu người Việt Nam bị tù đày dưới tay Việt Cộng, hàng triệu người chết ngoài biển trong rừng sâu. Ngày nay nước Mỹ bị bọn Dân Chủ và Truyền Thông làm cho điêu đứng th́ cũng là chuyện quả báo mà thôi.

Cụ Ngô Đ́nh Diệm đă quyết định vào ḍng tu, nhưng Hoàng Đế Bảo Đại phải kêu gọi tinh thần trách nhiệm công dân đối với Tổ Quốc Việt Nam để thuyết phục cụ Ngô Đ́nh Diệm nhận lời về nước lănh đạo Quốc Gia. Cụ Ngô đă cầu xin Đức Mẹ hộ tŕ, trước khi nhận lời. Cụ Ngô đă sống một cuộc đời đạo hạnh theo Đức Tin Thiên Chúa, đă phục hưng Miền Nam thành ḥn ngọc Viễn Đông. Nhưng Tổng thống John Kennedy, một người Công Giáo, đă sai Đại sứ Henry Cabot Lodge dùng bọn phản tướng giết người con yêu của Thiên Chúa, th́ chẳng bao lâu sau Kennedy bị nhận h́nh phạt quả báo.

Tỷ phú Donald Trump, một người có Đức Tin Thiên Chúa một cách mănh liệt giống như Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, thấy cái đầm lầy ở Thủ đô Washington DC gồm những chính trị gia Dân Chủ lẫn Cộng Ḥa là một lũ tham nhũng, sa đọa phản bội quyền lợi dân tộc, sẽ làm cho nước Mỹ bị rơi vào tay Trung Cộng, ông đă ra tranh cử để cứu nước Mỹ. Gần 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đă đạt những thành tích to tát hơn tất cả các đời Tổng thống trước, nhưng đảng Dân Chủ và bọn truyền thông vẫn ra sức triệt hạ th́ đảng Dân Chủ và bọn Truyền Thông lưu manh sẽ bị Thiên Chúa làm cho chúng bị lưu vong như dân Do Thái vài ngàn năm.

Âm mưu cướp quyền của Hillary Clinton và đảng Dân Chủ năm 2016 tin tưởng sẽ chiến thắng vẻ vang, nhưng đă thất bại. Lần nay, năm 2020, bọn Dân Chủ phải nhờ đến sự trợ giúp của Trung Cộng dùng con Virus Wuhan để chiến thắng. Trên nguyên tắc, một người lănh đạo được dân yêu, dân quư như Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục yêu cầu ông tiếp tục nhiệm kỳ hai. Nhưng đảng Dân Chủ dùng mọi thủ đoạn gian lận để đưa một ông già ngớ ngẩn, nói năng lung tung lên làm Tổng thống, th́ nước Mỹ bị Trung Cộng sai khiến là hiển nhiên.

Là người ở tuổi 80, tôi chẳng có một tham vọng ǵ cho tương lai bản thân. Chẳng qua thấy Hoa Kỳ có vị lănh đạo bất chấp sự phản đối Trung Cộng, dám bán vũ khí tối tân cho bà Thái Anh Văn để bảo vệ nền độc lập của Đài Loan, tôi tin rằng ông Trump sẽ liên minh các quốc gia trên thế giới để giải từ mối hiệm họa Trung Cộng, th́ Việt Nam sẽ có cơ may thoát gông cùm Việt Cộng, nên tôi kêu gọi người Việt Nam yêu nước thành lập phong trào ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Ḥa. Tôi tin rằng Thiên Chúa đă chọn tỷ phú Donald Trump làm sứ mệnh thanh tẩy cái đầm lầy của nước Mỹ, th́ không v́ lư do ǵ nửa chặng đường Tổng thống đă đi qua, mà Thiên Chúa không giúp ông vượt rào cản trước mặt để hoàn thành sứ mạng dở dang?

Tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ chiến thắng, th́ sứ mạng của Tổng thống Donald Trump sẽ thành công, để tôi hoàn thành ư nguyện theo chân Chúa.

Bằng Phong Đặng văn Âu,

Viết xong vào 2 giờ trưa ngày 4 tháng 11 năm 2020.

Telephone: 714 – 276 – 5600.

Email Address: bangphongdva033@gmail.com

  

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch

 "315" src="https://www.youtube.com/embed/OMCbvjORyPQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> "
CHẤN ĐỘNG TIN:SÁNG NAY Đ.T.HIỆP TT HỨNG CHỊU CƠN ĐỘG ĐẤT MẠNH KHIẾN CON ĐẬP NGHIÊNG 5độ,TẬP GẶP N.ẠN