bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                             

 

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Bằng Phong Đặng Văn u Show 08/07/2020

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ th trong hng ngủ chng ta


Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

***

Bằng Phong Đặng văn u

THƯ NGỎ CUỐI CNG KNH GỬI:

TỔNG THỐNG DONAL D J. TRUMP

Thnh phố Westminster, Orange County, California, Hoa Kỳ

Ngy 18 thng 12 năm 2020.

Knh thưa Tổng thống knh mến,

Trước đy, ti đ viết cho Tổng thống nhiều bức thư gửi thẳng tới Ta Bạch Ốc để ni đến mối Họa Da Vng (Yellow Peril). Ti xin cm ơn Tổng thống đ ra lệnh nhn vin phụ trch hồi m những bức thư của ti. Tuy khng phải l người thng minh ti giỏi, c khả năng nhn xa hơn những chiến lược gia Hoa Kỳ, nhưng tổ tin của ti bị người Tu đ hộ một ngn năm v nước ti mất vo tay Việt Cộng, khiến cho ti hiểu người Tu mang bản chất đồng ha thin hạ cộng thm bản chất cộng sản hơn tr thức người Mỹ .

Chắc chắn Tổng thống cn nhớ năm 1960, đảng cộng sản Lin X họp Đại Hội 20, Tổng B thư Nikita Khruschev đề ra chủ trương chung sống ha bnh với phe Tư Bản, th Mao Trạch Đng cực lực phản đối v kết n Lin X l bọn Xt Lại? Điều đ chứng tỏ lập trường của Mao Trạch Đng đ qu r rng: Nhất định khng chung sống ha bnh với phe Tư Bản. Chỉ muốn diệt Tư Bản.

Thng 2 năm 1972 Tổng thống Richard Nixon dưới sự cố vấn của Henry Kissinger sang Bắc Kinh để ha đm với Mao Trạch Đng, chng ti  những người lnh tiền tuyến  biết ngay Hoa Kỳ đang m mưu bỏ rơi Việt Nam Cộng Ha  một Đồng Minh lu năm của Mỹ  cho Việt Cộng. Quả nhin, sự thật đ xảy ra.

Khi ng George H. Bush kế tục lm Tổng thống sau Tổng thống Ronald Reagan, chủ trương đưa Trung Cộng vo sn chơi thế giới để thể hiện dự n ton cầu ha, chng ti  những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản  cũng đ linh cảm nguy cơ sắp xảy đến cho Hoa Kỳ, bởi v bản chất người Tu được trang bị chủ nghĩa cộng sản th khng thể l một tay chơi tử tế (good player). Người Tu Đi Loan v người Tu cộng sản khc nhau xa, v người Tu cộng sản khng chấp nhận sống chung ha bnh với phe Tư Bản v phương chm hnh động của họ l bất chấp đạo l.

Hm nay, ti viết bức thư quan trọng ny  cũng quan trọng giống như bi diễn văn 46 pht m Tổng thống đ đọc vo ngy 2 thng 12 năm 2020 trước quốc dn, rằng Tổng thống khng bao giờ chấp nhận nước Mỹ đi vo chế độ X hội Chủ nghĩa (Cộng sản). Chng ti  nhưng người tỵ nạn cộng sản  cảm thấy an tm trước sự cam kết rắn chắc đ.

Sau cuộc Tổng Tuyển cử ngy 3 thng 11 năm 2020, người dn Hoa Kỳ đ thấy r ảnh hưởng của Trung Cộng đ qu su trong đảng Dn Chủ v một số thnh phần trong đảng Cộng Ha. An Ninh, Tnh Bo l tai mắt của chế độ đ bị Trung Cộng lũng đoạn. Truyền Thng dng chnh của Hoa Kỳ đ trở thnh bộ my tuyn truyền của Trung Cộng. Những nh tỷ ph trong Phố Wall cũng đứng về pha Trung Cộng để chống Tổng thống. Thậm ch Tối Cao Php Viện cũng trở nn thối nt v con Trung Cộng! Ngay cả Đức Gio hong Francis cũng bị Trung Cộng mua chuộc!

Tổng thống đ kin nhẫn xc tiến những hnh động php l đng với thể thức của quốc gia dn chủ php trị. Hnh động vi hiến đ xảy ra, th Tổng thống khng cần phải tun theo những quy định của php luật.

Knh thưa Tổng thống qu mến,

Kinh nghiệm bản thn cho ti biết khi một người tử tế dnh dng đến cộng sản th người đ mất khả năng biết xấu hổ, lương tm của họ khng cn nữa. Tổng thống hy vọng những con người ny sẽ gic ngộ l một sai lầm nghim trọng. Bởi vậy, ti xin trn trọng đề nghị Tổng thống triệu tập cc Tướng lnh đang l Tư lệnh cc Qun Binh Chủng để tường trnh cho họ biết nước Mỹ đang bị Trung Cộng xm nhập với sự tiếp tay của những phần tử phản quốc. Tổng thống cho họ biết Tổng thống phải thi hnh Qun Luật (Martial Law) để cứu nguy đất nước. Cc Tướng lnh đ thấy sự phẫn nộ của 74 triệu cử tri, chắc chắn những qun nhn như họ đ được hun đc lng yu nước ở Qun trường, sẽ đứng về pha Tổng thống.

Nhận thấy nước Mỹ đang chnh vnh bn bờ vực thẳm, với trch nhiệm cng dn yu nước, ti trn trọng gửi đến Tổng thống bức thư ny để thỉnh cầu Tổng thống gấp rt hnh động, trước khi qu trễ.

Khng thể no chấp nhận để cho bọn phản quốc hn hạ ginh được quyền lnh đạo Hoa Kỳ.

Khng thể no chấp nhận chế độ man rợ Trung Cộng biến loi người thnh sc vật.

Knh chc Tổng thống v gia đnh bnh an.

Trn trọng,

Telephone: 714 276 5600

Email Address: bangphongdva033@gmail.com

 

 

  

 Những bi viết trước của tc giả Bằng Phong Đặng Văn u:

  Bằng Phong Dặng Văn u

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

85 năm đời ta c đảng!

Nguyn Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta c đảng!
 Để giờ đy qui Hn thuộc Tu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngn năm vua Hng đất tổ

Đ sản sinh một lũ ngố đ hn

Chng ginh giựt

Chng bon chen

Chng mụ mị...p dn sống quen đời tru ngựa!.

Đảng cộng sản?

C m một lứa

Tm điu ngoa của những đứa lộng hnh

Chng ăn chơi, lầu ta, gi xanh

Tự xưng l lnh đạo nhưng học hnh chưa hết lớp!.

Ti sản của chng l những lu đi chong ngợp

Xe pho ngng nghnh lớp lớp đn em

Nhn chng xa hoa trong khi dn đi dn thm

Của thừa mứa nhưng với dn được xem l của qu.

Chng thủ đoạn

Chng gian manh

Chng lừa mị

Mở mồm ra l trn qu Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hnh, dn phải lạy xin th chng mới cho

Khng đt lt th lần h chờ mi.

85 năm c đảng, đời ta t ti!

Nam lao n

Nữ đi lm gi nui thn

85 năm đảng rất n cần

Lột dn sạch hết từ chn đến tc

85 năm vinh quang ni dc

85 năm n bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yu...

i đau đớn!

85 năm tiu điều đời ta c đảng.

Nguyn Thạch

  "