báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


CẢ THẾ GIỚI CHẤN ĐỘNG VỚI VỤ NỔ Ở LEBANON!


HẾT VỢ ĐẾN CHỒNG,
HỌA LỚN ẬP TỚI GIA Đ̀NH OBAMA sau LỜI PHÁT BIỂU NGÔNG CUỒNG HẠ BỆ TT DONALD TRUM

***

Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ thù trong hàng ngủ chúng ta


Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc và lời: Hoàng Tường

***

***

Bằng Phong Đặng văn Âu

CỘNG SẢN LÀ ĐỒ CHÓ ĐẺ!

Tôi thách thức tất cả chóp bu cộng sản có thể chứng minh cho tôi thấy đảng cộng sản đă làm bất cứ một điều ǵ tốt, hữu ích cho nhân dân Việt Nam, để có lư do chính đáng lănh đạo dân tộc Việt Nam. C̣n tôi, tôi khẳng định chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa chó đẻ và tôi có thể chứng minh bằng những dữ kiện hùng hồn, mà cộng sản không thể chối căi.

Chủ nghĩa cộng sản giương cao lư tưởng cao đẹp, như: làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, công bằng xă hội, không c̣n có cảnh người bóc lột người, cán bộ là đầy tớ nhân dân, xây dựng một xă hội công bằng dân chủ văn minh. Nhưng trong thực tế, khi chúng cướp được quyền hành trong tay, th́ bọn chóp bu cộng sản đều làm ngược lại những ǵ chúng đă hứa hẹn.

Tại sao chủ nghĩa cộng sản tồi tệ như thế, mà chúng có thể cướp quyền cai trị người dân? Tại v́ trí thức ngu! Trí thức là người có kiến thức rộng, phải có bổn phận đem kiến thức của ḿnh ra để dạy dân. Chủ nghĩa cộng sản phế truất quyền tư hữu, bần cùng hóa nhân dân là việc làm phi đạo đức. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng của mỗi người. Con mắt này là của tôi, cái đầu này là của tôi, thân thể này là của tôi. Tất cả những thứ đó là của tôi, thuộc về tôi. Không ai được quyền chiếm dụng. Cộng sản chủ trương thủ tiêu quyền tư hữu, tức là tước đoạt cái quyền chính đáng của ḿnh, để cho ḿnh không c̣n là ḿnh nữa. Ḿnh trở thành công cụ của chế độ. Trí thức không thấy điều đó, mà nhắm mắt đi theo, là v́ trí thức ngu!

Tôn giáo dạy loài người về đạo đức. Phật dạy từ bi. Chúa dạy bác ái. Cộng sản dạy căm thù, cá lớn nuốt cá bé. V́ cái vũ trụ quan phủ nhận Thượng Đế, nên hai chữ sám hối không bao giờ có trong chủ nghĩa cộng sản. V́ cái nhân sinh quan phi đạo đức, cộng sản có thể giết người không gớm tay mà không cảm thấy hối hận. Đạo cộng sản chỉ đẻ ra những đứa mất dạy: con tố cha mẹ, vợ chồng tố nhau, anh em giết nhau th́ mới được đảng đánh giá cao về cái gọi là giác ngộ cách mạng, giác ngộ lập trường giai cấp.

Có nhiều người đă là nạn nhân cộng sản. Nhưng khi nghe tôi nói Chống Cộng là nghĩa vụ thiêng liêng của người không chấp nhận làm súc vật, th́ họ tỏ ra khinh thường, châm biếm, chế giễu, cho rằng tôi nói một điều đă xưa như trái đất. Đúng! Đă xưa như trái đất, nhưng cho đến nay cộng sản vẫn sử dụng những thủ đoạn súc-vật-hóa con người tinh vi hơn! Phải chi cộng sản ngày nay biết tôn trọng quyền con người, biết tôn trọng sự thật, có nhân tính mà tôi vẫn “chửi” cộng sản là đồ chó đẻ, th́ sự khinh thường, châm biếm, chế giễu của những người cho rằng tôi lỗi thời, được xem là đúng đi! Khốn kiếp thay! Cộng sản vẫn giữ nguyên bản chất cũ, vẫn lừa đảo, vẫn lưu manh, vẫn bạo hành, vẫn khủng bố, làm sao tôi có thể im lặng, quay lưng lại trước nỗi bất hạnh của con người?

Năm 1954, Mỹ cung cấp phương tiện cho người Miền Bắc di cư vào Nam để lánh họa cộng sản là chính đáng. Chúng ta cám ơn người Mỹ. Nhưng Mỹ bắt buộc Miền Nam xây dựng chế độ dân chủ là sai, giống như bắt buộc một đưa bé vừa mới biết lật sấp lật ngửa, mà phải đứng lên chạy là không đúng. Nếu Miền Nam không có cộng sản nằm vùng phá hoại, không có bọn phản phúc “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” th́ c̣n có thể xây dựng dân chủ. Vậy Miền Nam muốn có dân chủ, th́ trước hết cần có một chính quyền mạnh để vận động toàn dân phải diệt các ổ cộng sản từ trong trứng nước, không dung túng bất cứ một đứa nào thở ra cái hơi cộng sản để tuyên truyền phá hoại, th́ mới may ra thành công.

Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm noi gương người xưa “Đem đạo nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, nên thất bại. Bằng cớ là thành phố Long Xuyên được b́nh an vô sự, trong khi tất cả các thành phố khác ở Miền Nam đều bị Việt Cộng tổng tấn công trong Tết Mậu Thân là nhờ tín đồ Ḥa Hảo quyết liệt diệt trừ Việt Cộng! Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt Cộng bắt đi, rồi thủ tiêu không trở về. Từ đó tín đồ Ḥa Hảo quyết không đội trời chung với Việt Cộng, nên tỉnh Long Xuyên được b́nh yên.

Nếu các đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng đều quyết tâm trả thù cho lănh tụ của ḿnh bị Việt Cộng thủ tiêu, giống như tín đồ Ḥa Hảo, th́ Việt Cộng làm sao xâm chiếm được Miền Nam? Một đất nước muốn tránh họa cộng sản, nhà cầm quyền phải đoàn ngũ hóa nhân dân. Mỗi người dân phải là một cán bộ quân sự, chính trị, t́nh báo, phản gián để khám phá kip thời bọn phản quốc (phản lư tưởng tự do) nhằm có biện pháp thích nghi. Đừng bao giờ nuôi hy vọng sự tử tế có thể cảm hóa được cộng sản trở nên tử tế. Chiêu hồi nhưng phải theo dơi đương sự!

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều người giàu có như bà chủ hăng Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm đă hy sinh tính mạng lẫn tài sản để ủng hộ cộng sản. Hồ Chí Minh từng xưng tụng bà Nguyễn thị Năm là Mẹ Chiến Sĩ. Thế nhưng khi “cách mạng” chưa thành công, Hồ Chí Minh đă đưa hàng vạn Bà Mẹ Chiến Sĩ ra đấu tố, làm nhục và giết một cách hết sức tàn nhẫn, dă man. Hăy đọc “Đèn Cù” của ông Trần Đỉnh – một nhà báo rất thân cận với Hồ Chí Minh – tường thuật, th́ biết cái việc Hồ Chí Minh dùng bao vải bịt râu, Trường Chinh mang kính đen để ngồi chứng kiến cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm mà không ai có thể nhận diện. Hành động giấu mặt của Hồ Chí Minh, của Trường Chinh là đồ chó đẻ hay không? Trả lời đi!

Mỹ dùng Miền Nam làm pḥng tuyến chống Việt Cộng, nhưng không hiểu trí thức Miền Nam tồi, Tướng lĩnh Miền Nam phản phúc là một khuyết điểm lớn của Mỹ. Lẽ ra Kennedy nghe lời dặn của Tổng thống Eisenhower giúp Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm có đủ thời gian đào tạo một đội ngũ quân sự, hành chánh có kiến thức hơn, có khả năng điều hành việc nước hơn, có ḷng yêu nước hơn và đặc biệt có sự hiểu biết cộng sản là đồ chó đẻ, th́ cái pḥng tuyến mà Mỹ muốn dựng lên mới thành công. Ngược lại, Kennedy ra tay giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, từ đó t́nh h́nh chính trị Miền Nam trở nên nát bét. Đáng lư ra quân đội Mỹ phải tự ḿnh diệt cộng sản từ nơi xuất phát cuộc xâm lăng để bảo vệ nền an ninh của nước Mỹ, họ lại cố gắng xây dựng cho Miền Nam có bộ mặt dân chủ, như tổ chức bầu cử Quốc hội Lập Hiến để viết Hiến Pháp, rồi tổ chức bầu cử Tổng thống, Thượng Viện, Hạ Viện. Quả là một tṛ hề!

Nếu Tổng thống Lyndon Johnson thay Tổng thống John Kennedy thực t́nh muốn diệt quân xâm lăng Miền Bắc, đâu có ǵ là khó khăn? V́ chiến thuật leo thang chiến tranh từ từ, khiến cho Hà Nội được Liên Xô cung cấp cho Việt Cộng những vũ khí tối tân hơn như hỏa tiễn SAM để khắc chế các cuộc dội bom lên Đất Bắc làm chết nhiều dân lành vô tội, càng giúp Hà Nội có lợi thế tuyên truyền với thế giới. Ông Johnson chỉ cần ra tối hậu thư nếu quân xâm lăng Việt Cộng không rút quân về Miền Bắc, ông sẽ cho lệnh đánh vỡ con đê sông Hồng Hà vào mùa nước lớn, th́ cả Miền Bắc trôi ra biển ngay. Bố thằng Hồ Chí Minh, thằng Lê Duẩn, thằng Vơ Nguyên Giáp cũng không dám tiếp tục làm tay sai cho Trung Cộng để nhuộm đỏ thế giới!

Richard Nixon ra tranh cử năm 1968 hứa hẹn sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tôi tưởng Nixon thực hiện kế hoạch đánh vỡ đê sông Hồng Hà, nên trong ḷng khấp khởi mừng. Không ngờ ông đưa ra chương tŕnh Việt Nam Hóa (Vietnamization) để giao cho Việt Nam Cộng Ḥa tự lo liệu lấy, mà lại cung cấp cho Việt Nam Cộng Ḥa loại vũ khí phế thải. Phi cơ F-5, A-37 nguyên là phi cơ T-38, T-37 mà Không Quân Hoa Kỳ không c̣n dùng để huấn luyện phi công nữa, họ vứt đi, rồi biến cải thành phi cơ chiến đấu để thí cho Việt Nam Cộng Ḥa. V́ thế, trong trận chiến Hoàng Sa, Trường Sa, Không Quân Việt Nam đành bó tay v́ không đủ xăng để trở về căn cứ sau khi xong phi vụ oanh tạc.

Tổng thống Kennedy giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Ba tuần sau Tổng thống Kennedy bị giết. Hoa Kỳ chơi đểu, vứt bỏ Miền Nam cho một chế độ chó đẻ. Gần 50 năm sau, Hoa Kỳ đang phải đối diện một chế độ chó đẻ phát xuất từ Trung Cộng. Ai quan tâm đến thời cuộc đều thấy đảng Dân Chủ với sự phụ họa của Tuyền thông Thổ tả đang thi hành biện pháp chó đẻ kiểu cộng sản để giành quyền lực. Trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, chúng ta được dịp thấy rơ Triều đại Cha Con Bush (Bush’s Dynasty) cho đến Bill Clinton, Barack Hussein Obama đă tạo ra những tai to mặt lớn bị nhiễm sinh tử phù của Trung Cộng.

Tỷ phú Donald Trump vốn là một tay chơi, nhưng cực kỳ sùng bái Thiên Chúa và yêu nước Mỹ, thấy được mối họa từ cái đầm lầy, nên đă ĺa bỏ nếp sống vương giả để liều ḿnh dấn thân cứu nước. Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm là người đă có ư định vào ḍng tu, nhưng do sự yêu cầu của Hoàng Đế Bảo Đại, đành tiến tới bàn thờ xin Thiên Chúa phù hộ độ tŕ để cứu nước. Không may, Ngài bị một tín đồ Thiên Chúa lănh đạo nước  Mỹ ra tay giết. Chẳng hay, Tổng thống Donald Trump có bị bọn phản Chúa như Nancy Pelosi, Joe Biden giết hay không?

Tất cả 6 vị Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện gồm Clarence Thomas, John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanagh, Coney Barrett đều là tín đồ Công giáo, trong đó có ba vị được Tổng thống Donald Trump đưa lên. Thế mà chỉ có hai ông Clarence Thomas và Samuel Alito đồng ư thụ lư đơn khiếu nại của Texas và 17 Tiểu bang Cộng Ḥa về sự gian lận bầu cử. C̣n 7 vị khác chưa thèm đọc đơn, đă phê Texas “không có tư cách pháp nhân”. Rồi đến đơn khiếu nại của Tổng thống Donald Trump th́ Tối cao Pháp viện hứa sẽ cứu xét vào ngày 22 tháng Giêng, sau buổi lễ đăng quang Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng. Tối cao Pháp Viện gồm 9 vị quan ṭa có nhiệm vụ phê phán vấn đề Hợp Hiến hay Bất Hợp Hiến mà có hành động khuất tất đáng khinh như thế, là v́ Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Ḥa và bắt tay Trung Cộng. Ngày xưa cộng sản kêu gọi nhân dân lao động toàn thế giới đoàn kết lại để tiêu diệt bọn Tư Bản. Ngày nay chủ nghĩa toàn cầu hóa (một loại cộng sản trá h́nh) từ những tinh hoa (élites) giàu có bậc nhất hoàn cầu đang cấu kết nhau để đưa nhân dân toàn thế giới trở thành nô lệ cho bọn chúng. Bọn “Élites” này cũng là một thứ chó đẻ v́ chúng học theo cách thức đấu tranh của cộng sản để cướp chính quyền. Chẳng hiểu đơn kiếm Donald Trump có thể diệt được đám quần ma trên nước Mỹ hay không?

Quanh Tổng thống, người ta không thể biết ai là bạn đồng hành, ai là kẻ phản bội. Đến như Mitch McConnel, thủ lănh Khối Đa Số đảng Cộng Ḥa tại Thượng Nghị Viện, mà cũng mở miệng chúc mừng Tổng thống Truyền thông Joe Biden, th́ thật là chó má quá cỡ thợ mộc! Tôi hy vọng hơn 74 triệu cử tri người Mỹ bầu phiếu cho Tổng thống Donald Trump, hết ḷng yêu thương Tổng thống qua các cuộc biểu dương lực lượng trên khắp nước Mỹ sẽ mạnh mẽ đứng lên chống lại bọn chó đẻ để nền văn minh của nhân loại tồn tại.

Tôi căm thù các Tổng thống Hoa Kỳ đă dùng đất nước Việt Nam làm tiền đồn Chống Cộng, mà không tiêu diệt mầm mống xâm lăng cộng sản, lại bắt nhân dân Việt Nam vừa mới thoát khỏi chế độ phong kiến, thực dân phải đảm đương. Cuối cùng, Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam cho cái chủ nghĩa chó đẻ để toàn dân Việt Nam bị giam hăm trong nhà tù vĩ đại, để cho hàng triệu người phải chết trên biển cả, để cho hàng triệu người ĺa bỏ quê hương bị mất phẩm giá. Ngày nay chính quốc Hoa Kỳ bị họa cộng sản là v́ Mỹ phạm sai lầm. Chưa bao giờ trong xă hội văn minh Hoa Kỳ mà có nhiều trí thức thượng thặng trở thành chó đẻ khốn nạn đến như thế!

Nghị viện Âu Châu ra Nghị quyết 1481 kết án chủ nghĩa cộng sản về tội diệt chủng, chống nhân loại. Tại Thủ đô Washington, người Mỹ dựng bức tường tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản. Đáng lư ra nước Mỹ phải triệt để đặt chủ nghĩa cộng sản ra ngoài ṿng pháp luật. Kẻ nào cổ súy chủ nghĩa cộng sản đều phạm pháp, cần phải đày chúng biệt xứ. Bởi v́, bao lâu c̣n chủ nghĩa cộng sản chó đẻ trên thế giới, nhân loại c̣n bị khốn khổ. Bởi v́ chủ nghĩa cộng sản là một tổ chức tội ác được huấn luyện bằng cách nhồi sọ tư tưởng độc hại vào nhân dân, bất chấp đạo đức, nhưng luôn luôn nhân danh đạo đức để khống chế người lương thiện. Hiện nay bộ máy Tư Pháp, Lập Pháp, Hành Pháp của Hoa Kỳ đă bị bọn chó đẻ xâm nhập lũng đoạn. Tôi không hiểu Tổng thống Donald Trump dùng cách nào để tiêu diệt bọn chó đẻ mà không dùng những Tướng lănh yêu nước, chưa bị trở thành chó đẻ, trong Quân Đội để cứu nước.

Cuộc chiến trong những ngày tới hứa hẹn vô cùng khốc liệt. Bọn tỷ phú đầy ḷng kiêu ngạo, tự ví chúng ngang hàng với Thiên Chúa, coi con người là vật thí nghiệm các phát minh của họ. Chúng ta không lấy làm lạ khi chứng kiến những nhà tỷ phú như George Soros, Bill Gates, chủ Amazon, chủ Facebook, Twitter và các chủ Đại công ty đồng thời làm chủ các cơ quan truyền thông như CNN, ABC, NBC, CBS, MSNBC và ngay cả FOXNEWS đều gieo rắc tin giả để nhân dân trở thành đàn cừu tuân theo mệnh lệnh của họ.

Dẫu Tổng thống Donald Trump có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chiến thắng bọn ma quỷ t́nh nguyện làm tay sai con quỷ chúa Trung Cộng quyết tâm hăm hại nước Mỹ. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực, chỉ biết thành kính cầu nguyện Thiên Chúa ra tay. Nếu Tổng thống Donald Trump chiến thắng trận giặc này, con số nhân dân trên thế giới sẽ cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa vô cùng đông đảo. Nếu Tổng thống Donald Trump bị thế lực ma quỷ đánh bại, tôi bảo đảm rằng thế giới sẽ bị sức nặng của 1 tỷ 400 triêu người Trung Cộng đè bẹp, trong đó có cả bọn “Élites” giàu có và phát minh kỹ thuật cao (high teck) cũng không khỏi thoát nạn. Và lúc bấy giờ sẽ không c̣n một tôn giáo hiện diện trên trái đất.

Tôi biết tôi dùng hai chữ “CHÓ ĐẺ” để nói về chủ nghĩa cộng sản sẽ làm cho các nhà trí thức đạo đức Việt Nam cau mày. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ nát óc tự hỏi tại sao nước Mỹ văn minh đứng đầu thế giới mà lại có những giáo sư Đại học, lănh đạo tôn giáo, lănh đạo chính trị  được trọng vọng lại trở nên tồi bại, đốn mạt đến thế này? Tại sao có sự kiện gian lận một cách trắng trợn về bầu cử trong một quốc gia có truyền thống dân chủ lâu đời?

Cuối cùng, tôi phải nghĩ đến luật nhân quả: Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Ḥa để giao du, làm ăn buôn bán với Trung Cộng nên mới bị lây nhiễm cái chứng bệnh cộng sản. Cái chứng bệnh đó tôn thờ quỷ, không cho phép ai được quyền yêu nước, được quyền sống làm người tử tế, cưỡng bức mọi người phải tuân hành luật pháp của giới cầm quyền khốn kiếp, khốn nạn. Tôi phải dùng chữ CHÓ ĐẺ mới diễn tả đầy đủ bản chất của chúng. Tôi đồng ư với nhà văn Dương Thu Hương đ̣i ỉa lên mặt những thằng lănh đạo cộng sản.

Vậy ai muốn cho nền văn minh, văn hóa nhân loại c̣n, th́ nhân dân toàn thế giới phải quyết tâm ỉa lên mặt bọn CHÓ ĐẺ để không bị chúng cám dỗ hoặc cưỡng bức đi vào con đường tội ác.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Telephone: 714 – 276 – 5600

Địa chỉ Email: bangphongdva033@gmail.com  

  

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch