báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Những Bi'-Mật Trong Chiếc Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố

***Ann Nguyen: Make American Great Again & nhiều videos thời sự-Kẻ thù trong hàng ngủ chúng ta


Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc và lời: Hoàng TườngVideo

***

Bằng Phong Đặng văn Âu

NƯỚC MỸ SẼ TIÊU VONG, NẾU ...

Đêm Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2020, nhà văn, giáo sư Bùi Bích Hà mời tôi lên chương tŕnh phát thanh của bà để hội luận về cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Hoa Kỳ. Bà hỏi tôi nghĩ ǵ về tương lai nước Mỹ sau cuộc bầu cử này. Tôi trả lời rằng nước Mỹ sẽ tiêu vong, nếu nước Mỹ đi vào con đường xă hội chủ nghĩa. Bà Bích Hà nói: “Làm ǵ mà anh Bằng Phong tỏ ra bi quan quá vậy?”. Tôi đáp: “Tôi sẽ chứng minh điều tôi nói”. Nhưng tôi chưa kịp chứng minh th́ chuyển sang tiết mục khác và được hứa hẹn đợi sang phần sau. Cuối cùng, chương tŕnh chấm dứt v́ hết giờ, trong khi tôi chưa kịp chứng minh.

V́ vậy, hôm nay tôi viết bài này để chứng minh tương lai nước Mỹ đi về đâu.

Tôi không phải là thầy bói hoặc nhà tiên tri. Nhưng tôi nói đúng hậu quả, v́ tôi dựa trên nguyên nhân để giải đoán,  th́ tỷ số xác xuất đúng nhiều hơn sai.

Chẳng hạn, thấy việc làm kháng chiến của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh theo cái kiểu ḿ ăn liền, tôi đă nói với ông: “Tôi bảo đảm với anh rằng rốt cuộc sẽ không đi đến đâu và anh sẽ trở thành thảo khấu”. Quả nhiên hậu quả xảy ra đúng như thế.

Chẳng hạn, tôi gọi điện thoại khuyên Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đừng nhận lời làm Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ, v́ đó là một tổ chức ngoại vi của Mặt trận Hoàng Cơ Minh. Rồi đây Giáo sư sẽ bị tai tiếng, thân bại danh liệt. Giáo sư Vinh là Tiến sĩ Toán, có lẽ ông thông minh hơn tôi rất nhiều. Nhưng trên lănh vực nhận thức về mưu mô của cộng sản, chắc chắn Giáo sư không thể bằng tôi. Rút cục, ông Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh chẳng làm nên tṛ trống ǵ, mà c̣n mang tai tiếng. Di sản của Giáo sư là để lại một ông Trung tá Nguyễn văn Ức lănh đạo Tập thể Chiến sĩ mà nham nhở chạy theo bợ đỡ một ông trọc phú không tiếc lời mạt sát Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa!

Ông Henry Kissinger là một Tiến sĩ Sử học, chắc chắn ông biết rơ lịch sử hơn nhiều người. Ông phải biết Hoàng Đế Napoléon của nước Pháp từng cảnh báo: “Đừng bao giờ đánh thức con quái vật Trung Hoa, bởi v́ một khi nó thức dây, sẽ làm cho cả thế giới rung chuyển! Chắc chắn ông Kissinger đă đọc lời cảnh báo về “Họa Da Vàng”, về “Đạo Quân Thứ Năm”.

Theo tôi được biết, Viện Nghiên Cứu Chiến Lược của Hoa Kỳ đều có những bản dịch Binh Thư Tôn Tử, sách Đông Châu Liệt Quốc hoặc Tam Quốc Chí để hiểu bản chất mưu mẹo của người Tàu. Ngoài ra, họ cũng có bài diễn thuyết về sách lược thôn tính nước Mỹ của Đại tướng Trung Cộng Tŕ Hạo Điền (Chi Haotin), Bộ trưởng Quốc Pḥng kiêm Phó Quân Ủy Trung Ương của đảng cộng sản Trung Quốc đăng trên Google là phải dùng vũ khí sinh học.

Lại thêm Hội đồng Nghị viện Âu châu đă ra Nghị Quyết 1481 lên án cộng sản là một chủ nghĩa chống nhân loại. Tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, người ta đă dựng bức tường tưởng niệm 100 triện nạn nhân cộng sản.

Câu hỏi đặt ra là tại sao những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của người Tàu, về chủ nghĩa cộng sản, mà nước Mỹ – Quốc gia lănh đạo thế giới tự do chống cộng sản – lại đem cái chủ nghĩa đă bị ném vào thùng rác lịch sử để mang ra áp dụng vào đất nước ḿnh? Tại sao Henry Kissinger là người Do Thái lại bán nước Mỹ cho Trung Cộng? Tại sao những nhà tài chánh giàu nhất thế giới, những Big Tech, Big Media đều là người Mỹ gốc Do Thái đều chống Tổng thống Donald Trump chủ trương “Make American Great Again”? Chẳng lẽ họ muốn nhường ngôi vị bá chủ hoàn cầu cho Trung Cộng? Họ phải biết “Peace Thru Strength” phải nằm trong tay Hoa Kỳ th́ nền văn minh nhân loại mới tồn tại. C̣n Trung Cộng thống lĩnh nhân loại th́ thế giới sẽ trở nên man rợ chứ? Có phải Karl Marx, người Do Thái, dựng tên Tà giáo Cộng sản để trả thù Chúa đày họ lưu vong mà không xong, th́ nay những hậu duệ Do Thái phải tiếp tục trả thù Quốc gia tôn sùng Chúa với tâm nguyện “In God We Trust”?

Thật t́nh, tôi không đủ tầm trí tuệ để hiểu một vấn đề quá lớn!

Những phần tử Việt Nam tay sai Việt Cộng ru ngủ quần chúng bằng luận điệu nếu nước Mỹ có áp dụng Chủ nghĩa Xă hội, th́ cũng sẽ giống như Xă hội Chủ nghĩa ở các nước Bắc Âu, đâu có ǵ phải đáng lo? Tôi cho rằng cái luận điệu đó chỉ có thể đánh lừa người ngây thơ mà thôi! Bắc Âu có chính sách xă hội giúp đỡ người nghèo, giống như người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở Mỹ có lợi tức thấp th́ được hưởng miễn phí các dịch vụ Y tế, Gia cư, Thực phẩm. Các nước Bắc Âu không biến con người trở thành súc vật như Việt Cộng, Trung Cộng, th́ các nước đó không phải là cộng sản.

Xin dẫn ra đây một số sự kiện cho ta thấy từng bước đảng Dân Chủ chủ trương để dần dần đưa nước Mỹ vào con đường cộng sản:

          1/ Ông Barack Hussein Obama là người có tín ngưỡng Hồi giáo (chống Thiên Chúa giáo) và có tư tưởng Marxist – người thầy của Obama là Frank Marshall Davis là lănh tụ cộng sản ở Mỹ – tất nhiên ông Obama chống nước Mỹ Tư Bản. Bằng cớ là dưới thời Obama, câu nói “Merry Christmas” không được phép sử dụng, mà chỉ được phép nói “Happy Holiday” và ông cổ súy phong trào “Black Lives Matter” là sự phân hóa chủng tộc. Phân hóa là chủ trương muôn đời của cộng sản.

          2/ Truyền thông có nhiệm vụ giáo dục, nhắc nhở quần chúng để cảnh giác người dân về thảm họa cộng sản. Khi truyền thông không c̣n giữ lương tâm chức nghiệp “Fair – Balance – Accuracy” mà trở nên một công cụ tuyên truyền một chiều, có tính cách tẩy năo (brainwash), đó là phương sách của cộng sản có mục đích ngu dân.

          3/ Viện Khổng Tử được thiết lập tại các trường Đại Học là một âm mưu của Trung Cộng để thanh niên Mỹ từ bỏ nền văn minh Thiên Chúa giáo. Hăy t́m đọc bài diễn văn của Tŕ Hạo Điền đề ông ta cho biết Khổng Tử là di sản quư báu của Trung Cộng v́ đă để lại cho người Tàu chủ nghĩa vô thần trước cả Karl Marx. Cho nên, nhiều gia đ́nh Việt Nam tỵ nạn cộng sản khốn khổ v́ con cái đi học trường Mỹ chống lại cha mẹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là v́ nhà trường nhồi sọ vào những đầu óc trẻ thơ tư tưởng cộng sản. Giáo sư nào có xu hướng bảo thủ đều bị mất việc. Bảo thủ là duy trí giá trị nhân văn, chứ không phải hủ lậu.

          4/ Chủ trương của cộng sản là xóa bỏ tôn giáo, lịch sử, quá khứ. Bọn “Black Lives Matter”, bọn Antifa đập tượng Đức Mẹ, tượng Chúa, tượng Tổng thống George Washington (Cha già dân tộc), tượng Tổng thống Abraham Lincoln (nhà giải phóng nô lệ Da Đen) là hành vi có chủ đích của cộng sản. Không một Nghị sĩ, Dân biểu, Thống đốc nào thuộc đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối sự đập phá tượng Đức Mẹ, tượng Chúa, tượng các anh hùng dân tộc có công dựng nước giữ nước như George Washington, Abaham Lincoln. Điều đó chứng tỏ đảng viên Dân Chủ đều là một thứ ngậm miệng ăn tiền, đồng lơa với chủ trương đạp đổ Quốc gia.

          5/ Theo truyền thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ, một khi vị Tổng thống của đảng này được dân bầu một cách hợp pháp, th́ đảng kia trở thành đối lập để phản đối nhà lănh đạo Hành pháp có quyết sách bất lợi cho đất nước. Năm 2016, Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Ḥa được dân bầu một cách hợp pháp, đảng Dân Chủ đă làm cuộc đảo chánh bằng cách vu khống Tổng thống Donald Trump thông đồng với Nga, mà hồ sơ từ gián điệp Steele là ngụy tạo. Mặc dầu ông Robert Mueller đă thuê những Luật sư từng đóng góp tài chánh tranh cử cho Hillary Clinton để điều tra, nhưng không t́m ra bất cứ chứng cớ nào để buộc tội. Đến vụ buộc tội Tổng thống Donald Trump “quid pro quo” với Ukraina mà hai ông Dân biểu Adam Schipp và Jerrold Nadler tuyên bố họ có bằng cớ, nhưng bên phía đảng Cộng Ḥa yêu cầu họ trưng bằng cớ th́ hai ông ấy im lặng. Điều đó chứng tỏ tư cách tồi bại của người đại diện dân ăn gian nói dối. Thay v́ đối lập, đảng Dân Chủ trở thành đảng phá hoại Quốc gia.

          6/ Tổng thống Abraham Lincoln giải phóng nô lệ Da Đen, thuộc đảng Cộng Ḥa, c̣n đảng Dân Chủ dùng chính sách mỵ dân để lấy phiếu, nhưng thực chất đảng Dân Chủ có âm mưu nô lệ hóa người Da Đen v́ họ làm bộ hào phóng, dùng tiền thuế của dân để làm cho người Da Đen trở nên lệ thuộc vào tiền trợ cấp, th́ không thể thoát ra khỏi t́nh trạng nghèo khó. Đảng Dân Chủ là cha đẻ phong trào Ku Klux Klan (KKK), nhưng đảng Dân Chủ kết tội đảng Cộng Ḥa và Tổng thống Donald Trump kỳ thị chủng tộc. Thử hỏi sự vu khống của đảng Dân Chủ như thế có khác ǵ cộng sản? Nước Mỹ được lănh đạo bởi hạng người như thế, ắt phải tiêu vong!

Qua cuộc bầu cử vừa rồi, chúng ta được biết rơ ràng thêm về Nhà Nước Ngầm (Deep State), mà thực chất là “Evil Empire” rất hung hiểm, v́ nó có mặt cùng khắp các cơ cấu quốc gia, từ Hành Pháp đến Lập Pháp, Tư Pháp. Quân Đội. Những nhà lănh đạo chính trị Mỹ đă mắc phải hội chứng cộng sản là phản phúc, côn đồ, hèn hạ,  không có khả năng biết xấu hổ.

1/ Phản phúc: Quốc gia Hoa Kỳ xây dựng trên niềm tin Thiên Chúa, th́ nay lănh đạo Dân Chủ như Joe Biden, Nancy Pelosi trở nên chống Chúa rất hăng say, ủng hộ phá thai (giết đứa trẻ không có khả năng tự vệ).

2/ Côn đồ: Quan sát Nghị sĩ Dân Chủ tấn công ông Brett Kavanaugh mà người xem có cảm tưởng như ḿnh đang xem phim “Blackboard Jungle” (Bầy Thú Trước Bản Đen), mặc dầu người làm chứng là nữ giáo sư Đại học Christine Blasey Ford do họ thuê để vu khống ông Kavanaugh hiếp dâm bà. Đó là màn đấu tố trong cải cách ruộng đất của Việt Cộng!

Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi bậm môi, nghiến răng xé bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông đọc trước lưỡng viện Quốc Hội, trước cả tỷ người trên thế giới đang theo dơi, th́ đấy không phải là hành động của một tên côn đồ hay sao?

3/ Hèn hạ: Quỳ gối trước cái chết của anh chàng Da Đen – George Floyd – có tiền án tội phạm để xin phiếu, mà không hề nhỏ một giọt nước mắt trước cái chết của người Cảnh sát hồi hưu gác tiệm – David Dorn – cũng Da Đen. Đảng Dân Chủ vừa hèn hạ, vừa đạo đức giả!

4/ Không có khả năng biết xấu hổ: Ông Joe Biden nói trước ống kính truyền h́nh rằng Barack Obama và ông có kế hoạch gian lận rất quy mô, không cần đi vận động tranh cử mà vẫn thắng. Đó là một lời nói chân thật nhất trong cuộc đời 47 năm làm chính trị của Joe Biden. V́ nếu là cử tri yêu nước, biết đặt quyền lợi của nền Cộng Ḥa của Quốc gia ḿnh lên trên, th́ không bao giờ bầu cho một người nói trước quên sau, có lúc gọi bà Kamala Harris là Tổng thống. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, nói chuyện với những người ủng hộ ḿnh tại Washington, Tổng thống Donald Trump không hề nói một lời kích động bạo lực nào. Thế mà bà Nancy Pelosi cùng tất cả Dân biểu Dân chủ, kéo thêm 10 Dân biểu Cộng Ḥa do bà Elizabeth Cheney, con gái cựu Phó Tổng thống Dick Cheney – một người Mỹ gốc Do Thái – bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump để truất phế một người không c̣n giữ chức vụ. Bọn chính trị gia này có nhiệm vụ làm luật Quốc gia mà không thấy hành động của ḿnh là tṛ hề đáng khinh bỉ, th́ mong ǵ sự tồn tại Quốc gia?

Thẩm phán Tối cao Pháp viện John Roberts bị Luật sư Lin Wood đặt hai câu hỏi “Có phải ông có tên trong danh sách hành khách đến đảo khoái lạc của tỷ phú Jeffrey Epstein bị tù v́ tội ấu dâm”, “Có phải ông thẩm phán nói chuyện với thẩm phán Stephen Breyer câu ‘President Donald Trump is a “motherfucker” who could not be allowed to have another term.” Thẩm phán John Roberts là người của quần chúng th́ phải có bổn phận trả lời một người đă nghiêm túc đặt ra câu hỏi với ḿnh. Nhất là vấn đề liên quan đến ấu dâm. Tư cách làm ông Ṭa của John Roberts không c̣n nữa. Đó là triệu chứng suy vong của nước Mỹ!

Giấc mơ Mỹ vốn là được nhiều người trên thế giới mong ước. Nhưng nước Mỹ từ khi bắt tay làm ăn buôn bán với Trung Cộng đều bị mất phẩm cách của một nước văn minh. Đảng Dân Chủ không c̣n xứng đáng lănh đạo Quốc gia, v́ những thành quả về kinh tế, lao động, sản xuất, ḥa b́nh do Tổng thống Donald Trump mang lại cho nước Mỹ trong 4 năm cầm quyền hơn bất vị tiền nhiệm trong lịch sử, nhưng đảng Dân Chủ cướp lấy bằng sự gian lận, th́ nước Mỹ chắc chắn sẽ bị tiêu vong. Nước Mỹ từng có nội chiến, nhưng lúc bấy giờ nước Mỹ chưa có kẻ nội thù “Nhà Nước Ngầm” và chưa có kẻ ngoại thù là đảng Cộng sản Trung Hoa.

Nếu người nào chưa từng đọc những bài viết của Trung tướng Lưu Á Châu của Trung Cộng th́ hăy nên t́m đọc để biết ông này đề cao ḷng yêu nước, can đảm của người Mỹ và khinh bỉ đặc tính hung ác của Trung Cộng. Nay đảng Dân Chủ đang mưu toan hủy diệt ḷng yêu nước, tính can đảm của người Mỹ và học đ̣i thói lưu manh, gian lận của Trung Cộng th́ tôi tiên đoán nền văn minh dân chủ của Hoa Kỳ sẽ tiêu vong là sự chứng minh rất có căn cứ.

Cứ nh́n vào Việt Nam để suy luận. Nước Việt Nam dù bị Tàu và Tây đô hộ, nhưng nước Việt Nam vẫn tồn tại những nhà yêu nước và tử tế. Tới khi cộng sản cầm quyền, không người Việt Nam nào dám công khai bày tỏ ḷng yêu nước. Hễ bất cứ ai nói lớn “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, liền bị Công An bắt vào đồn, đánh cho sặc máu mồm nay. Phật tử vào Chùa ś-sụp quỳ lạy trước tượng Hồ Chí Minh, mà nào có nhà sư tranh đấu thuở xưa dám lên tiếng? Sự cai trị của cộng sản đáng sợ là ở chỗ đó.

Ông Joe Biden lên làm Tổng thống gian lận, kư 17 lệnh hành pháp ngược lại những ǵ Tổng thống Donald Trump làm lợi cho nhân dân Hoa Kỳ mà những chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ không thấy được đảng Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Ḥa đang bị Trung Cộng sai khiến, th́ nước Mỹ phải tiêu vong. Nếu các Tướng lănh xem đoạn Video này mà không thấy nhục v́ bị chỉ huy bởi ông Tổng Tư Lệnh bất xứng, th́ c̣n mong ǵ ở tương lai nước Mỹ?

 

Sự kiện Tổng thống gian lận Joe Biden ra lệnh không được dùng chữ “China Virus”, coi Trung Cộng là bạn đối tác cạnh tranh thương mại, chứ không phải là kẻ thù, trong khi Tướng Tŕ Hạo Điền công khai đề ra sách lược thôn tính nước Mỹ bằng vũ khí sinh học mà chưa đủ để cho những nhà chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ đang sở hữu kho vũ khí tối tân nhất thế giới bừng tỉnh để cứu nước th́ Trung Cộng thống trị thế giới là điều không thể tránh khỏi.

Tổng Bí thư Liên Xô – Nikita Khrushchev – nói một cách ngạo mạn: “Chỉ cần ném cho bọn Tư Bản một sợi dây thừng, chúng nó sẽ tự thắt cổ nhau, là chúng ta hoàn thành cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới”. Liên Xô đă sụp đổ. Hiện nay Trung Cộng đang ném cho Hoa Kỳ sợi dây thừng để cho những Big Tech, Big Media tha hồ thắt cổ dân lè lưỡi. Tôi không phải là người bi quan, chỉ nh́n thấy viễn ảnh đen tối. Một bằng chứng rất hùng hồn là Twitter không kiểm duyệt sự đe dọa của Thầy Chùa Khomeini ở Iran đ̣i giết Tổng thống Donald Trump, nhưng kiểm duyệt Twit cuảTổng thống Donald Trump v́ tội kích động bạo loạn. Đến Tổng thống mà c̣n bị bịt miệng. Thử hỏi giai cấp phó thường dân th́ nghĩa lư gỉ? Nước Mỹ tiêu vong là ở đấy!

Chỉ có Hoa Kỳ đủ sức mạnh ngăn tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Nếu Tướng lănh Hoa Kỳ chấp nhận để cho Trung Cộng thống lĩnh, Đài Loan sẽ bị thu hồi về lục địa, Việt Nam trở thành Giao Chỉ Quận và thế giới sẽ chung số phận. Bản thân tôi không c̣n lư do chính đáng để  tỵ nạn cộng sản ở nước Mỹ. Thôi đành quay về Việt Nam, dù bị mất tự do, nhưng không mang tiếng là kẻ tha phương cầu thực, giá áo túi cơm chạy theo bơ sữa!

Cộng sản là cặn bă xă hội. Cộng sản nào cũng là cộng sản! Hy vọng cộng sản Mỹ khá hơn cộng sản Việt là tự đánh lừa mà thôi. Khi Trung Cộng thống trị, số phận người Mỹ chính cống trở nên “hàng thần lơ láo” chẳng hơn số phận người Duy Ngô Nhĩ. Loại Mỹ giấy càng tệ hại hơn.

Mời độc giả nghe bài nói chuyện của Bằng Phong trên đài truyền h́nh Việt Mỹ ngày 25 tháng 1 năm 2021.

PHẦN I:

 

PHẦN II:

 

Bằng Phong Đặng văn Âu.

Điện thoại số: 714 – 276 – 5600

Email address: bangphongdva033@gmail.com

  

 

  

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch

Tin mới 31/1 -Tối Cao Pháp Viện báo tin cực vui *Tổng Thống Trump trở lại Nhà Trắng thay Biden