báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Những Bi'-Mật Trong Chiếc Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố

***

Bằng Phong Đặng văn Âu

TRẢ LỜI THƯ LÊN TIẾNG CỦA CẬU HUỲNH LƯƠNG THIỆN.

Chào cậu Huỳnh Lương Thiện,

Mặc dù rất bận nhiều việc, nhưng v́ cậu là người trong băng đảng Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh chính thức lên tiếng bằng tên thật (không giống như những kẻ dùng nặc danh), tôi trả lời cậu đây:

Nếu Ngô Chí Dũng và Nguyễn Công Hoan không tới nhà tôi ở lại hai đêm tại Thành phố Arlington, Tiểu bang Virginia để tuyển mộ tôi, th́ tôi không biết chuyện ông Nguyễn Chí Trung (cựu nhân viên của Ṭa Đại sứ VNCH) tiếp xúc với đám Thanh Niên Người Việt Tự Do từ Nhật sang Thái Lan hoạt động cứu giúp thuyền nhân và đề nghị các người trẻ tuổi đó sang Hoa Kỳ t́m kiếm một “Ông Tướng” để lănh đạo Tổ Chức Kháng Chiến Phục quốc. Tôi đă nói với cậu Dũng hăy thận trọng kẻo bị Việt Cộng “set-up”, đừng tin cựu nhân viên VNCH ở về phe Quốc gia trong cuộc tranh sáng tranh tối này.

Ban đầu các cậu tiếp xúc với cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, nhưng ông Thi không nhận lời và giới thiệu các cậu tới gặp Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh.

Trước năm 1975, tôi không biết trong Hải Quân có ông Tướng nào tên là Hoàng Cơ Minh. Khi tôi tổ chức cuộc họp đầu tiên tại nhà tôi để mời những người c̣n quan tâm đến Việt Nam, thành lập một Tổ Chức Đấu Tranh Nhân Quyền Cho Việt Nam, th́ tôi mới biết ông Hoàng Cơ Minh. Số người đến tham dự buổi họp đó gồm có:

1/ Phía Tôn giáo: Thượng tọa Giác Đức, Linh mục Trần Duy Nhất.

2/ Phía Chính trị, Nhân sĩ: Ông Hà Thúc Kư (Chủ tịch đảng Đại Việt), Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Tổng trưởng Tài Chánh Châu Kim Nhân, Cụ Chử Ngọc Liễng (Đổng lư Văn pḥng Bộ Xă hội), Cụ bà Đức Thụ (đồng chí của Bà Cả Tề), Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, bà Lê Thị Anh (đại diện Ḥa Hảo), Luật sư Đỗ Đức Hậu, Luật sư Lê Chí Thảo, cựu sinh viên tranh đấu Ngô Vương Toại ...

Phía Quân nhân: Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn (Tỉnh trưởng Đà Lạt), Trung tá Thủy Quân Lục Chiến, Thiếu tá Không Quân Đặng văn Âu v... v...

Trong buổi đầu đời tỵ nạn cộng sản, chưa có số điện thoại của người quen biết, tôi dùng phương pháp dây chuyền bằng cách đề nghị các vị quen biết ai th́ mời đến tham dự. Nhờ cách đó, những người chưa từng quen biết nhau được dịp gặp gỡ nhau để bàn chuyện cứu nước.

V́ là người chủ trương mời khách đến họp, tôi đứng ra điều khiển buổi họp để nói lên mục đích, đường hướng hoạt động, đề cử người đảm nhiệm công tác. Mọi người hăng say đóng góp ư kiến v́ nhận thấy chủ nhà tạo được không khí thân mật, cởi mở. Sau buổi họp, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tỏ ra hài ḷng v́ thấy một anh chàng phi công th́ tưởng chỉ biết lái máy bay, ăn chơi, bay bướm, không ngờ điểu khiển buổi họp đâu ra đó giống như một sĩ quan Chiến tranh Chính trị chuyên nghiệp. Tôi cám ơn sự nhận xét của ông Tướng. Và từ đó, chúng tôi rất thân thiết nhau, tương kính, v́ ông nhận thấy tôi có tŕnh độ hiểu biết những âm mưu của Việt Cộng.

Những vị Tướng khác sống ẩn dật, gần như muốn quên chuyện nước nhà, nhưng Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh c̣n loay hoay chuyện nước non, tôi càng quư mến cái tinh thần của ông Hoàng Cơ Minh hơn. Tuy nhiên, giữa ông và tôi có sự khác biết sâu sắc về đường lối tổ chức đấu tranh. Tôi đặt nặng cương lĩnh cách mạng, bí mật xây dựng cơ sở để tránh bị địch xâm nhập và đào tạo cán bộ có lập trường Quốc gia, có khả năng lư luận để bẻ găy mưu toan của kẻ thù và để tranh thủ quần chúng bằng phương pháp giáo dục. Tôi thấy việc làm của Tướng Minh có vẻ nóng vội, không có đường lối tuyển chọn cán bộ kiên tŕ, mà chỉ chú trọng đến những phần tử ưa nổi danh, ưa chức tước. Nếu tôi là người thèm khát chức tước th́ tôi đă tham gia tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh. Chắc chắn tôi sẽ là một trong những thành phần lănh đạo của Mặt Trận. Bởi v́ Không Quân Nguyễn Kim Huờn là người theo sự mô tả của KQ Đào Bá Hùng (bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng) th́ Nguyễn Kim Huờn là người chỉ biết X́ Già Đầm Bồi trong cỗ bài Tây mà làm tới chức Chủ tịch Hải ngoại thay thế Đại tá Phạm văn Liễu c̣n được.

Tôi hỏi anh Minh đánh giá Việt Cộng thế nào, mà anh dám đấu tranh vũ lực lật đổ bạo quyền Việt Cộng một cách rầm rộ, công khai như vậy? Anh không biết chiến thuật xâm nhập của Việt Cộng là chui sâu trèo cao ư? Anh có biết Hồ Chí Minh dành ra hàng chục năm đào tạo cán bộ, vận động quần chúng, cài đặt người trong dân để đợi thời cơ đến th́ mới phát động đấu tranh cướp chính quyền hay không? Nửa triệu quân Mỹ và một triệu binh sĩ VNCH c̣n không giữ được nước. Trong khi tổ chức của anh chưa có ǵ, mà đ̣i về nước giải phóng Việt Nam bằng biện pháp quân sự, tôi hỏi anh, anh có điên hay là không? Ông Minh cho rằng tôi chỉ là loại lư thuyết gia, không dám hành động. Tôi phản pháo: “Xin lỗi! Tôi là lính ra mặt trận, chứ không phải trí thức rỡm chỉ biết nói chứ không dám hy sinh, không dám hành động. Nếu anh không nghe lời góp ư của tôi, anh sẽ trở thành thảo khấu”. Sau buổi đó, chúng tôi chia tay. Tuy chia tay, tôi vẫn theo dơi hành động của Kháng Chiến. Tôi khuyên can nhiều người đừng đi theo Mặt Trận, cuối cùng sẽ ô danh v́ phản bội quần chúng. Nhưng họ không thèm nghe, sau đó biết sự thực dối trá của Mặt Trận th́ họ cũng không đủ bản lănh, lương thiện để tự thú ḿnh lầm.

Tôi từng gặp Đại tá Phạm văn Liễu do người anh trong họ là Đặng văn Đệ giới thiệu.  Sau khi nghe ông rao giảng về con đường cách mạng của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tôi cất tiếng hỏi: “Anh đă nói xong chưa? Em nêu lên ư kiến cá nhân em được chưa?”. Ông Liễu đáp: “Anh nói xong rồi, chú hăy nói đi!”. Tôi từ tốn rào đón: “Em nói thật ḷng, xin anh đừng giận th́ em mới nói”. Ông Liễu tỏ ra tự tin: “Chú cứ việc nói, anh không giận chú đâu!” Tôi thong thả: “Có lẽ anh xem thằng em này thuộc tŕnh độ cán bộ xă ấp, nên những điều anh vừa thuyết giảng, theo em thấy nó rất tầm thường giống như hoạt động của một hội đoàn, chứ không phải là đoàn thể cách mạng đấu tranh bạo lực. Công nhận rằng anh là người có tài hùng biện, thu hút quần chúng. Nhưng người nghe có một chút hiểu biết về đấu tranh th́ họ không cảm thấy bị thuyết phục. Anh là người hữu dơng vô mưu. Nhờ tài hùng biện của anh, quần chúng đóng góp tài chánh cho Mặt trận dồi dào. Bao nhiêu tiền thu được, anh gửi về cho Hoàng Cơ Định. Tới khi chuyện kháng chiến của Mặt trận vỡ lỡ, những ǵ anh hô hào về Mặt Trận, chẳng ai c̣n tin. Người ta không đóng tiền nữa. Mặt Trận sẽ đá anh ra, v́ Chủ tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tỏ ra kém cơi trước mắt quần chúng so với anh và v́ anh không c̣n mang tiền về cho Mặt Trận nữa. Anh tưởng em không biết chuyện anh em nhà ông Minh là Kháng Chiến Bịp hay sao? Anh chỉ là con cờ của họ thôi! Anh nên nhớ một rừng không thể có hai cọp Chúa Tể Sơn Lâm. Về sau, anh sẽ ân hận”.

Quả nhiên, sau đó không bao lâu, Mặt Trận vỡ ra làm đôi. Bộ mặt thật của Kháng Chiến ḷi ra, chẳng phải v́ khác lập trường, khác quan điểm mà v́ ăn không đồng chia không đều. Tội trạng của Mặt Trận vô cùng to lớn, v́ hủy hoại niềm tin của quần chúng vào sự nghiệp Chống Cộng.

Mặt Trận chưa làm nên cơm cháo ǵ, nhưng có hành động khủng bố rất giống Việt Cộng thanh toán kẻ nào vạch trần sự thật. Nhà báo Đạm Phong vạch trần sự lừa bịp của anh em nhà Hoàng Cơ Minh, Mặt Trận cho người đến gặp kư giả Đạm Phong vừa đe dọa, vừa mua chuộc bằng tiền. Kư giả Đạm Phong không chịu, vẫn tiếp tục viết chuyện làm ăn bất lương của Mặt Trận, rồi sau đó bị bắn chết. Tuy tôi không có bằng chứng (hard evidence) Mặt Trận là thủ phạm, nhưng tôi nghi ngờ và nhiều người nghi ngờ, bởi v́ nếu Mặt Trận là tổ chức chống Cộng Sản th́ Mặt Trận phải lên án hành vi giết người của quân khủng bố, Mặt Trận phải bỏ tiền treo giải thưởng cho ai t́m ra thủ phạm để chứng tỏ ḿnh không phải là thủ phạm. Nhưng Mặt Trận đă im lặng. Sự im lặng của Mặt Trận làm cho mọi người nghĩ “Nếu Mặt Trận không phải là thủ phạm, th́ ai vào đây”?

Kư giả Lê Triết làm việc cho ông Chủ báo Nguyễn Thanh Hoàng của bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong, ban đầu cực lực ủng hộ Hoàng Cơ Minh, nhưng sau này khám phá Mặt Trận lừa đảo đồng bào, th́ kịch liệt chống Mặt Trận Hoàng Cơ Minh một cách cay nghiệt. Sau đó, cả hai vợ chồng Lê Triết đều bị bắn chết. Tất nhiên, người ta phải nghi ngờ Mặt Trận ra tay, chứ c̣n ai vào đây? Tôi khẳng định với cậu Lương Thiện rằng FBI không cất công điều tra nội vụ, nếu nhận thấy Cộng Đồng Người Việt im lặng, không lên tiếng đ̣i công lư cho nạn nhân. Có nhiều vụ chém giết, cướp bóc trong Cộng Đồng mà nạn nhân sợ, không dám tố cáo th́ FBI cũng lờ luôn, cậu Thiện biết không?

Năm 1988, sau khi ông Hoàng Cơ Minh đă đền tội tại Thái Lan vào năm 1987, tôi đăng bài viết “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng vạch trần sự bịp bợm của Mặt Trận trên tờ Nội San Lư Tưởng của Không Quân do tôi phụ trách, liền bị Mặt Trận đe dọa, khủng bố và yêu cầu tôi phải thu hồi tờ báo. Bí thư Thành bộ Houston là ông Trung úy Hải quân có bí danh là Đặng Quốc Việt (tên thật là Đặng Viết Nghị, em của Đặng Như Khuê) gửi văn thư đến Hội Không Quân Houston lên án việc Lư Tưởng đăng bài báo của Đào Vũ Anh Hùng là làm lợi cho cộng sản. Tôi hỏi làm lợi ở chỗ nào, Thành Bộ Mặt Trận ở Houston im lặng. Mặt Trận phản ứng rất giống Việt Cộng ở chỗ gắp lửa bỏ tay người. Mặt Trận Bịp Bợm làm mất Chính nghĩa Quốc gia th́ chụp mũ cho ai nói lên sự thật đều là làm lợi cho Việt Cộng.

Mặt Trận hành động như bọn thảo khấu, khủng bố các cơ sở thương mại để lấy quảng cáo làm tờ báo Kháng Chiến kinh tài cho Mặt Trận. Báo nào đặt nghi vấn với Mặt Trận th́ đoàn viên của Mặt Trận đến vơ báo của địch thủ biếu không đặt ở chợ ném vào thùng rác.

Tôi hỏi cậu Huỳnh Lương Thiện có thực sự cậu là nhà báo lương thiện? Có bao giờ cậu lên tiếng v́ những việc làm khuất tất của Mặt Trận? Ông Hoàng Cơ Minh đă chết từ năm 1987, mà báo Kháng Chiến vẫn đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch từ quốc nội gửi ra thăm đồng bào hải ngoại để quyên tiền là đúng hay sai? Tới năm 2001, Mặt Trận kéo nhau sang Đức làm lễ công bố Hoàng Cơ Minh đă chết. Trong suốt 14 năm trời, Mặt Trận đă thu thêm được bao nhiêu tiền? Cậu Thiện có lên tiếng không? Tôi chỉ nói các cậu trong cái nhóm Người Việt Tự Do hăng say, nhiệt t́nh, nhưng kinh nghiệm cộng sản c̣n non nớt, bị Việt Cộng gài mà không ư thức. Tôi đâu có buộc tội cho cái nhóm đó về sự lừa bịp đồng bào đâu mà cậu bảo tôi vu khống? Nhưng cái nhóm Người Việt Tự Do của các cậu như Lư Thái Hùng, như cậu đến nay vẫn đồng lơa với Việt Tân, một tổ chức con đẻ của Mặt Trận mà c̣n dám lên tiếng bào chữa cho Mặt Trận th́ rơ ràng các cậu chẳng c̣n biết xấu hổ là ǵ!

Tôi là người viết rất thận trọng. Tôi nghi ngờ về người nào th́ tôi đặt thẳng câu hỏi đến người ấy để người ấy trả lời với công luận. Chẳng hạn, tôi từng đặt câu hỏi với Kinh Tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, với Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, với ông nhà sư tu xuất Trần Quang Thuận bằng lời lẽ lịch sự, nhă nhặn; chứ không bao giờ hàm hồ, vu cáo vô căn cứ. Tiếc rằng những bộ mặt công chúng (public figure) đều hèn, vô trách nhiệm với quần chúng, nên không dám đối diện Sự Thật. Tôi không hiểu tại sao tới giờ này mà vẫn c̣n giao du với con người lừa đạo Hoàng Cơ Định? Tôi rất khinh hạng trí thức đạo đức giả đó lắm.

Mặt Trận thay h́nh đổi dạng, đổi thành băng đảng Việt Tân. Tôi gọi họ là băng đảng bởi v́ hành động như quân ăn cướp. Lúc hưng thời, Mặt Trận dùng cường lực khủng bố bất cứ ai lên tiếng lột mặt nạ Mặt Trận. Lúc chuyển sang Việt Tân, hễ có ai đụng tới Việt Tân th́ có một tập đoàn “dư luận viên” tay sai dùng nhiều nặc danh khác nhau để chửi bới, bôi nhọ hết sức bẩn thỉu, dơ dáy. Cách thức côn đồ đó là học theo cái thói của Việt Cộng, nên tôi gọi Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân là bọn băng đảng, tay sai của Việt Cộng. Khi không thể sử dụng ám sát giết người, Việt Tân dùng cái cách gọi là “Personal Assassination” hay “Character Assassination” khiến kẻ nào sợ bị chà đạp, bôi nhọ danh dự th́ đành im lặng. Dùng phương cách bẩn thỉu để triệt hạ đối thù mà dám bảo là đấu tranh dân chủ à? Bao nhiêu nhà đấu tranh trong nước được Việt Tân đưa sang Mỹ, có bao nhiêu người thực sự đứng về phía Quốc Gia? Cậu Thiện hăy nói đi!

Cách thức bôi nhọ đó làm cho các Hội đoàn không dám sinh hoạt chính trị, không dám bày tỏ chính kiến th́ Tập thể Người Việt Chống Cộng trở thành một tổ chức có tính cách vui chơi vô tội vạ để khỏi mất ḷng Mặt Trận hay Việt Tân. Tập thể Chiến sĩ gồm những quân nhân một thời oai hùng, dũng cảm trước lằn tên mũi đạn để chỉ c̣n hoạt động linh tinh như thượng cờ, hạ cờ, phủ cờ, xếp cờ, hát Quốc Ca, phút mặc niệm xong, ra sàn nhảy đầm để lương tâm yên ổn. Nhà báo Lương Thiện có thấy đó là âm mưu của Việt Cộng không?

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện có thấy Luật sư Trần Kiều Ngọc trong buổi Đại hội Giới Trẻ tại Úc Châu tuyên bố: “Em không chống Cộng, em chỉ chống cái Ác” là cái chủ đích của Việt Cộng muốn cho thanh niên nam nữ Việt Nam Hải ngoại hăy coi sự Chống Cộng là tṛ lố bịch để cho mọi người nói đến Chống Cộng là lỗi thời không? Tôi viết một bức thư với tư cách người lính cao tuổi dạy cho người trẻ hiểu rằng Cộng sản dùng vũ lực biến người dân thành súc vật, có óc không được nghĩ, có mồm không được tự do ngôn luận, tại sao cô không chống Cộng? Vậy làm Luật Sư mà không thấy Việt Cộng có mục đích súc vật hóa con người th́ học để làm ǵ? Thế là một bầy “dư luận viên” của Việt Tân đă nhào ra sủa như một đàn chó dại tấn công tôi bằng ngôn ngữ hết sức bẩn thỉu. Tôi khinh bỉ, không thèm phản ứng, th́ chúng tưởng tôi sợ chúng nó.

Tôi biết những người trẻ xấu hổ khi theo băng đảng Việt Tân. Nhân đọc bức thư của cô Nancy Nguyễn “viết cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng” quá hay, tôi t́m cách liên lạc với cô ấy để bày tỏ sự thán phục đối với người bạn trẻ và ước mong cô sẽ tiếp tục chiến đấu cho quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Cô Nancy Nguyễn giữ yên lặng. Tôi điều tra th́ được biết cô là đoàn viên Việt Tân. Một hôm gặp cô, tôi hỏi cháu có phải là đoàn viên Việt Tân không? Cô lắc đầu nguầy nguậy và chối leo lẻo: “Không! Cháu không phải Việt Tân!” Về sau, đọc bài cô Nancy Nguyễn bênh vực Luật sư Trần Kiều Ngọc th́ tôi biết cái tổ con ṭ ṿ ngay! Nguyễn Kim Huờn đă thú nhận với tôi rằng anh ta đă ra khỏi Việt Tân. Tôi bảo anh ta hăy tổ chức cuộc họp báo thú nhận  với đồng bào về cái tội làm Kháng Chiến Bịp, ăn tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào giống như anh đă từng họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh ra khỏi tổ chức. Nhưng từ năm 2012 cho đến nay Nguyễn Kim Huờn vẫn bặt vô âm tín. Đoàn viên Việt Tân hèn, đồng bào rất khinh, nhưng họ đă mất sợi thần kinh biết xấu hổ, nên vẫn nhơn nhơn cái mặt giống như cái bản mặt của Trịnh Hội.

Cậu Huỳnh Lương Thiện c̣n nhỏ tuổi hơn tôi, nên cậu không biết ǵ về Trần văn Sơn bằng tôi. Có một số quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa theo đạo Phật, cứ tưởng ông Sư nào cũng là bậc Thầy đáng kính. Tôi chưa bao giờ bảo Trí Quang là Việt Cộng, nhưng Trí Quang dùng Phật giáo quấy nhiễu hậu phương liên tục, th́ lính đâu c̣n tinh thần đánh giặc? Nhất Hạnh lập phong trào đ̣i ḥa b́nh bằng mọi giá, chỉ yêu cầu lính Miền Nam buông súng, trong khi không đề cập đến Việt Cộng xâm lăng th́ có đáng coi ông Nhất Hạnh là người thực sự khao khát ḥa b́nh không? Đảng Việt Tân có bao giờ dám lên tiếng hài tội các phần tử giả danh Thầy Chùa? Việt Tân có bao giờ lên tiếng yêu cầu những tên tay sai Việt Cộng chấm dứt mạ lỵ Công Giáo? Việt Tân có thấy được chiêu tṛ Giao Điểm, Hợp Lưu, Về Nguồn là âm mưu ru ngủ của Việt Cộng? Việt Tân có biết dư đảng Ấn Quang đang tiếp tục quấy phá Cộng Đồng, giống như trước năm 1975 Trí Quang quậy phá Miền Nam?  Trong trận chiến phá rối của Việt Cộng, Việt Tân đứng về phía nào?

Tôi nói cho cậu Thiện biết rằng dù đồng bào ta đă cao bay xa chạy, nhưng Việt Cộng vẫn bám theo để xé nát Cộng Đồng, để bỏ tiền ra sai bảo những đứa mang danh tỵ nạn cộng sản làm bồi bút chửi bới kẻ nào ủng hộ Tổng thống Donald Trump, nhà lănh đạo có chủ trương làm cho nước Mỹ giàu mạnh để đủ sức chống lại sự bành trướng của Trung Cộng? Hỏi cậu Thiện, là nhà báo, cậu hăy cho biết Việt Tân đứng về phía nào? Phía Trung Cộng, Việt Cộng hay phía người Quốc Gia mong mỏi đồng bào ḿnh trong nước thoát khỏi bàn tay Trung Cộng? Chẳng lẽ bọn chửi Tổng thống Donald Trump đui hết hay sao mà không thấy nhân dân Hoa Kỳ biểu t́nh rầm rộ ủng hộ Tổng thống Donald Trump? Nhân dân Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan và kể cả Âu Châu đều biểu t́nh ủng hộ Tổng thống Donald Trump là v́ người ta lo sợ Trung Cộng thống trị loài người. Tôi thấy có một tên ở Houston, Texas trước kia trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh làm Youtube để mời những tên vô lại chửi Tổng thống Donald Trump, th́ tôi biết ngay nó là tay sai của Việt Cộng. 

Tôi chẳng ở trong đoàn thể nào. Tôi chẳng có mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi chỉ là kẻ thổi c̣i để báo động cho đồng bào biết thủ đoạn của Việt Cộng dùng Việt Tân làm tay sai cho chúng, bởi v́ Việt Cộng không thể chường mặt chống người Tỵ Nạn Cộng Sản. Là nhà báo mà cậu không thấy sự mạ lỵ tôn giáo, phỉ báng lá cờ Quốc Gia, chửi bất cứ ai ủng hộ Tổng thống Donald Trump là tay sai cộng sản, th́ cậu hoặc là nhà báo không lương thiện, hoặc cậu là nhà báo đứng về phía nói láo ăn tiền. Tôi nói cho cậu Thiện biết Việt Cộng có trăm phương ngàn cách để xóa bỏ ṇi giống Việt Nam theo lệnh của Trung Cộng. Một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến mà bị bọn bồi bút dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ, tục tằn, thô bỉ th́ c̣n ǵ là văn hóa? Tiêu diệt VĂN HÓA không phải là diệt chủng à? Làm người mà không c̣n biết xấu hổ th́ không phải là diệt chủng à?

Đây là một lời khuyên nghiêm nghị của bậc cao niên đối với cậu: “Bậc sinh thành đặt tên cho con là Lương Thiện, th́ hăy cố gắng sống lương thiện đi! Để ít nhất không làm xấu mặt cha mẹ”. Tôi hănh diện làm người lính Việt Nam Cộng Ḥa, nên tôi phải vạch trần sự lừa đảo bỉ ổi của anh em nhà Hoàng Cơ Minh để không mang tiếng ngậm miệng ăn tiền hoặc sống như loại “thương nữ bất tri vong quốc hận”. Các cậu trong nhóm Người Việt Tự Do có thiện chí với đất nước, nhưng các cậu chưa đủ sức để hiểu biết âm mưu của cộng sản đâu. Bị Việt Cộng gài vào làm tay sai cho anh em nhà Hoàng Cơ Minh mà không hay biết, là tưởng bở đấy! Đừng tiếp tục bịp thiên hạ nữa! Cậu Thiện có nghe rơ không? Hăy quay mặt vào tường để sám hối đi! Đừng viết lách lăng nhăng nữa! Dính dáng tới Kháng Chiến Bịp Bợm th́ chẳng c̣n có chút “credit” để độc giả tin đâu.

Nếu cậu Đỗ Thông Minh không đến ở nhà tôi, th́ tôi đâu biết cậu ấy được Mặt Trận phát cho 600 đô-la một tháng để trông coi tờ báo Kháng Chiến lừa đảo đồng bào? Cậu ấy thú nhận với tôi đấy! Số tiền lương của cậu học giả Đỗ Thông Minh là tiền mồ hôi nước mắt của những người yêu nước bị lừa đấy! Chẳng danh giá ǵ đâu! Tôi thấy cậu Thiện ra mắt Phong trào Hưng Ca được cán bộ Việt Tân giúp trang trí pḥng họp, sắp xếp chỗ ngồi, có sự hiện của học giả Đỗ Thông Minh th́ tôi hiểu các cậu cấu kết với băng đảng c̣n khắn khít lắm! Cậu Thiện có ư thức Mặt Trận có ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh thay h́nh đổi dạng giống tên tội đồ Hồ Chí Minh mà vẫn có người theo, là nỗi ô nhục của đồng bào tỵ nạn cộng sản? Các cậu vẫn c̣n dang díu với Việt Tân là các cậu lỳ lắm đấy!

Hoàng Cơ Minh không chết v́ đất nước đâu mà riêu rao. Ông ta lên đường vào khu chiến là để trốn FBI truy t́m. Bởi v́ không ai đi hành quân diệt địch mà tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận đăng rầm rộ tin tức Đông Tiến để cho địch quân biết cả. Chỉ có bồi bút Vũ Văn Lộc mới có cái can đảm nhại câu hát của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông “Trách chi người mang thân giúp nước?” để nịnh bợ một cách bỉ ổi.

Không có ǵ khôi hài bằng khi thấy những anh cựu quân nhân mặc quân phục, đeo dây biểu chương mà thành kính làm lễ tưởng niệm Hoàng Cơ Minh hàng năm mà không biết rằng minh đang vái lạy một ông Tướng bắt chước cách ăn mặc giống như Hồ Chí Minh, để râu dài như Minh Râu! Nh́n thấy sự kiện khôi hài đó, nhưng không ai dám nói lên, v́ sợ bị chụp mũ Việt Cộng!

Cậu Huỳnh Lương Thiện có biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại quái đản? Người tử tế, ái quốc th́ bị chà đạp, phỉ báng. Con bọn phản quốc, tội đồ th́ được tuyên dương. Hồ Chí Minh được đem vào Chùa thờ để đạo hữu ś sụp vái lạy. Hoàng Cơ Minh lừa đảo th́ được đồng hương tỵ nạn cộng sản kính cẩn vái lạy. Trong khi nhà ái quốc Ngô Đ́nh Diệm vẫn c̣n bị dư đảng Ấn Quang lôi ra chửi bới. Và Hoa Kỳ cũng đang có t́nh trạng quái đản đó. Thật là tội nghiệp  cho nhà ái quốc Donald Trump!

Tôi là người viết công khai v́ sự công chính. Không làm điều ǵ khuất tất, nên chẳng bao giờ sử dụng nặc danh. Tôi không viết với chủ địch hạ nhục Mặt Trận. Tôi viết lên đúng những ǵ như tôi biết. Cái việc các cậu trong đám Người Việt Tự Do, theo tôi nghĩ, các cậu bị Việt Cộng cho vào tṛng mà không hay biết, cứ tưởng bở. Hăy tỉnh ngộ đi! Đừng t́m cách nói quanh, càng thêm ô nhục!

Tôi cất công trả lời dài ḍng để ai c̣n quan tâm th́ hăy biết sự việc, đừng để bọn Việt Tân tiếp tục làm ô uế Cộng Đồng, khiến cho người ngoại quốc khinh rẻ ṇi giống Việt Nam

 Bằng Phong Đặng văn Âu

Bangphongdva033@gmail.com

  

 Những bài viết trước của tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu:

  Bằng Phong Dặng Văn Âu

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch

Tin mới 31/1 -Tối Cao Pháp Viện báo tin cực vui *Tổng Thống Trump trở lại Nhà Trắng thay Biden