báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


thưa chuyện cùng vài cụ Âu Châu chống Trump/Vũ Linh

**

Trần Mai Cô/youtube

****

Remembering the ARVN/Michael Do: https://fliphtml5.com/homepage/ykequ

*** 

Vũ Linh

BÀI 183: THỦ TỤC FILIBUSTER CỦA THƯỢNG VIỆN LÀ G̀?

    Cụ Biden đang gặp khó khăn lớn, khó có thể thực hiện được các chương tŕnh vĩ đại của cụ. Lư do giản dị là thế đa số của đảng DC của cụ quá mong manh. 

    Tại hạ viện, DC chỉ nắm đa số có khoảng hơn nửa tá, nghĩ là chỉ cần 3-4 dân biểu DC nhẩy rào là cụ bị kẹt. 

    Tại thượng viện, đa số DC là đúng … zero khi cả hai đảng đều có đúng 50 ghế đồng đều. Đảng DC trên thực tế nắm đa số tại thượng viện v́ Hiến Pháp dự trù nếu biểu quyết hai bên ngang nhau th́ phó tổng thống có quyền bỏ lá phiếu quyết định. Hiện nay PTT là bà Kamala Harris của DC. Tuy nhiên, chỉ cần một nghị sĩ nhẩy rào là DC sẽ thua. 

    Phiền toái hơn nữa là thượng viện lại có cái thủ tục lạ lùng, gọi là filibuster, là thủ tục kẻ này gọi là ‘thủ tục câu giờ’ khiến dù đảng DC nắm đa số, cũng vẫn chẳng làm được chuyện lớn nào. Do đó, hiện nay, phe DC đang nỗ lực hủy bỏ thủ tục này.

    Ta thử t́m hiểu cho rơ filibuster là ǵ để hiểu thêm về chính trị Mỹ. 

    Phải nói ngay thủ tục filibuster này cực kỳ quan trọng v́ sẽ cản cụ Biden và phe cấp tiến DC thực hiện được những chương tŕnh vĩ đại ‘đổi đời’ của họ. Nôm na ra, đó là cách cụ thể và hợp pháp để đảng CH chặn đảng DC và cụ Biden mang nước Mỹ lao đầu xuống hố cả nước.

    Nước Mỹ là nước dân chủ nhất thế giới, cũng là nước có chế độ thượng tôn luật pháp, bất cứ chuyện ǵ cũng phải có luật được cả hạ viện lẫn thượng viện thông qua theo đúng túc số cần thiết trước khi tổng thống kư thành luật phải thi hành.

    Ở mức hạ viện, tương đối dễ dàng hơn v́ mọi chuyện đều có thể thông qua với đa số trên 50% khi đảng DC nắm đa số. Ở cấp thượng viện khác rất xa, chính v́ cái thủ tục filibuster.

    Tuần rồi, đảng DC đưa ra dự luật mới về bầu cử tổng thống, nhằm mục đích hợp thức hóa vĩnh viễn những thay đổi giờ chót trong cuộc bầu tồng thống vừa qua, liên quan đến việc bầu bằng thư. Trên căn bản luật mới dễ dăi hóa tối đa việc bầu bằng thư, chẳng hạn như không cần lư do chính đáng mới được miễn đến pḥng phiếu, phiếu bầu bằng thư không cần nhân chứng, không cần kiểm tra chữ kư, và nhiều biện pháp khác. Đảng DC muốn dễ dăi hóa tối đa dĩ nhiên nhắm mục đích khó kiểm tra nên dễ gian lận hơn, một người có thể bầu hai ba lần, đảng có thể gửi người đi tận nhà từng người áp lực họ bầu cho đảng, thâm chí cũng có thể giúp di dân lậu bầu luôn. Dự luật mới đưa ra thượng viện bị phe CH dùng chiêu filibuster để chặn, do đó, thất bại hoàn toàn. 

    Filibuster là ǵ? Danh từ này không thể dịch chính xác v́ không có tương đương trong tiếng Việt, do đó phải giải thích cho rơ.

    Theo luật Mỹ ngay từ ngày lập quốc, tại thượng viện, tất cả các nghị sĩ đều có quyền phát biểu ư kiến liên tu bất tận, không bao giờ ngừng, khi tranh luận về một dự luật hay bất cứ chuyện ǵ khác như phê chuẩn thỏa hiệp quốc tế và bổ nhiệm nội các hay một số quan chức quan trọng. Thậm chí, chỉ có một thượng nghị sĩ không đồng ư, cũng có thể một ḿnh ông ta, đọc diễn văn liên tục không ngừng, ngày này qua ngày khác để cản biểu quyết. Lư do có việc này là nhu cầu bảo đảm những người có ư kiến thiểu số vẫn phải được tôn trọng, vẫn phải cho họ quyền được phát biểu ư kiến, chứ không thể lấy chuyện đa số tự động chèn ép thiểu số.

    Thủ tục này ban đầu ít được sử dụng, nhưng về sau, khi chính trị Mỹ càng ngày càng phân hóa, th́ lại được viện dẫn ra ngày càng nhiều. Bị lạm dụng nhiều lần, đưa đến bế tắc không biểu quyết được ǵ, thượng viện không làm được chuyện ǵ, năm 1970, thượng viện ra luật tu chính, có thể chấm dứt fiflubuster, hay chấm dứt thảo luận, không cho phát biểu ư kiến nữa mà phải đi tới biểu quyết ngay, nếu có ít nhất 60 nghị sĩ đồng ư chấm dứt. Hậu quả cụ thể và thực tế là tất cả mọi chuyện, muốn được thượng viện thông qua, phải có ít nhất 60 nghị sĩ đồng ư.

    Dưới thời Obama, phe CH triệt để khai thác thủ tục filibuster này để chặn TT Obama, bị coi là đang cố thực hiện những chính sách cấp tiến, thiên tả quá xa.

    Thí dụ điển h́nh là Obamacare. Tháng 11/2009, hạ viện do DC nắm đa số, thông qua Obamacare, và tháng 12/2009, thượng viện cũng thông qua với đúng 60 phiếu DC, đủ phiếu để thoát qua cửa ải filibuster, nhưng với nhiều khác biệt so với luật hạ viện đă biểu quyết. Hai bộ luật phải được kết hợp với nhau và biểu quyết lại một lần nữa. Hạ viện sửa lại và thông qua Obamacare mới tháng 2/2010.

    Thượng viện cũng phải thông qua lần nữa. Nhưng ngay trước đó có biến cố đặc biệt thay đổi hoàn cảnh. TNS Ted Kennedy bất ngờ qua đời. Tháng Giêng 2010, tiểu bang Massachusetts bầu ông Scott Brown lên thay thế. Ông này thuộc đảng CH, ứng cử dựa trên có đúng một lời hứa: bỏ phiếu ngăn không cho DC có đủ 60 phiếu để thông qua Obamacare. Một cách thực tế, có nghĩa là ngay cả dân Massachusetts, là tiểu bang cấp tiến nhất Mỹ, cũng bác bỏ Obamacare, bầu ông Brown lên để cản Obamacare.

    V́ chỉ c̣n 59 ghế tại thượng viện, phe DC biết là sẽ không thể nào vượt qua được bức tường filibuster và Obamacare sẽ không ra đời được, nên phe DC khi đó nắm đa số kiểm soát thượng viện, cho thượng viện biểu quyết Obamacare như là một phụ đính của tu chính dự luật về Ngân Sách mới, Budget Reconciliation Act, tạm dịch là luật ḥa hợp hay điều chỉnh ngân sách, mà theo Hiến Pháp, chỉ cần đa số 51 phiếu của thượng viện là có thể thông qua được. Lư do phe DC có thể viện dẫn luật ngân sách họ đưa ra là Obamacare sẽ có tác động lớn trong ngân sách, nên coi như là một chi tiêu của ngân sách. Thế là Obamacare được thượng viện phê chuẩn như một phụ đính của ngân sách với 59 phiếu DC, zero phiếu CH.

    Obamacare, gia tài lớn nhất của TT Obama, đi vào lịch sử như bộ luật lớn đầu tiên được thông qua bằng cách lách luật, báo Mỹ gọi là “qua cửa sau” –thru the back door.

    Quan trọng và gây khó khăn cho TT Obama hơn nhiều, là việc phê chuẩn nội các. TT Obama tái đắc cử cuối năm 2012, nhưng gặp chống đối mạnh của CH trong khi mất 6 ghế tại thượng viện, chỉ c̣n có 53 ghế, không đủ túc số vượt qua filibuster. Một số bổ nhiệm của TT Obama bị CH ngâm tôm qua thủ tục filibuster, không thông qua được. Phe DC lấy quyết định, biểu quyết hủy bỏ thủ tục filibuster cho việc phê chuẩn nhân viên nội các và thẩm phán liên bang, ngoại trừ thẩm phán TCPV. Việc bỏ filibuster lạ lùng thay, chỉ cần đa số 51 phiếu là được thông qua, trong khi DC có tới 53 ghế. Từ đó về sau, tất cả nhân viên nội các cao cấp và các thẩm phán liên bang đều có thể được phê duyệt với 51 phiếu, tuy mọi phê chuẩn thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và phê chuẩn luật đều vẫn bị thủ tục filibuster chi phối, tức là vẫn cần 60 phiếu tối thiểu.

    DC viện dẫn lư do filibuster đă trở thành công cụ phá rối, làm tê liệt guồng máy chính quyền trong khi tổng thống cần có quyền bổ nhiệm người của ông để làm việc. Phe CH tố cáo ầm ĩ đây là h́nh thức độc tài của khối đa số, bóp nghẹt tiếng nói của thiểu số đă được Hiến Pháp bảo đảm. Phe DC bất chấp, vẫn tiến hành với sự cổ vơ nhiệt t́nh của TT Obama dĩ nhiên.

    Phe DC một phần có ư giúp TT Obama, hủy hỏ filibuster trong việc bổ nhiệm nội các, một phần nữa cũng v́ tự tin sảng, nghĩ rằng sau hai chiến thắng vĩ đại của TT Obama, sẽ nắm quyền vài chục năm tới, không thắc mắc ǵ về hậu quả ... gậy ông đập lưng ông, nếu như DC bị lọt vào thế thiểu số.

    Thiên bất dung... Gian Chủ! Năm 2016, đảng CH đại thắng, chiếm Ṭa Bạch Ốc, rồi cả hạ viện lẫn thượng viện, tuy CH chưa đủ túc số 60 ghế để vượt tường filibuster nếu phe DC dựng lên. Bây giờ th́ hậu quả vụ DC hủy bỏ filibuster trở ngược lại đập phe DC. Nội các TT Trump được dễ dàng phê chuẩn, không có một người nào bị bác hết v́ CH chiếm đa số 52 ghế tại thượng viện và chẳng ai cần 60 phiếu nữa.

    Câu chuyện đến đây chưa chấm dứt. Thủ tục filibuster vẫn c̣n bị áp dụng trong trường hợp phê chuẩn thẩm phán TCPV và thông qua mọi luật.

    Đưa đến câu chuyện thẩm phán Merrick Garland.

    TP Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia, bất ngờ qua đời giữa năm 2016, vài tháng trước ngày bầu cử tổng thống tháng 11/2016. TT Obama vội vă đề cử thẩm phán cấp tiến Merrick Garland. Thay thế một thẩm phán bảo thủ nặng như ông Scalia bằng một thẩm phán cấp tiến nặng như ông Garland, là chuyện CH không thể chấp nhận được.

    Phe CH khi đó nắm đa số 54 ghế tại thượng viện, quyết định ngâm tôm, nêu lư do sắp sửa có tổng thống mới v́ TT Obama không thể ra tranh cử nữa được, nên không cho mang việc phê chuẩn ông Garland ra biểu quyết, phải chờ tổng thống mới, bất kể người đó là ai, bà Hillary hay ông Trump. Hiển nhiên các nghị sĩ CH liều mạng đánh cá, hy vọng ông Trump sẽ thắng bà Hillary. Dù hy vọng mong manh cũng c̣n hơn không. 

    Kết quả, ông Trump đắc cử thật trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Cuộc cá độ liều mạng của cánh CH đă thành công. TT Trump đắc cử, thu hồi đề nghị bổ nhiệm TP cấp tiến Garland để bổ nhiệm TP bảo thủ Neil Gorsuch. Nhưng lại kẹt filibuster v́ đảng CH khi đó chỉ có đa số 52 (mất 2 ghế năm 2016), chưa đủ túc số 60 để vượt qua filibuster. 

    Phe DC nhất định dùng thủ tục filibuster để chống đến cùng việc bổ nhiệm ông Gorsuch v́ hai lư do, thứ nhất là v́ quan điểm mà phe DC tố là bảo thủ cực đoan của ông Gorsuch, và thứ nh́ để trả thù việc mà phe DC tố phe CH không chịu phê chuẩn thẩm phán Garland do TT Obama bổ nhiệm.

    Cả hai lư do đều không chính đáng v́ tính giả dối. Ông Gorsuch năm 2006, dưới thời TT Bush con, được thượng viện phê chuẩn làm thẩm phán Ṭa Phá Án khi cả hội trường đứng lên vỗ tay hoan nghênh –voice acclamation- không cần biểu quyết v́ không có tới một người chống. Bây giờ th́ tất cả nghị sĩ phe DC đă từng đứng lên vỗ tay lại đổi giọng, cho rằng ông Gorsuch quá bảo thủ, không đủ công tâm làm quan ṭa tại TCPV.

    Thế là lănh tụ CH, TNS Mitch McConnell, dùng gậy DC đập DC, cho biểu quyết hủy bỏ thủ tục filibuster cho việc phê chuẩn thẩm phán TCPV, không cần 60 phiếu nữa mà chỉ cần 51 phiếu thôi. TP Neil Gorsuch được phê chuẩn khi đảng CH có 52 ghế.

    Câu chuyện vẫn chưa xong. V́ tất cả các dự luật muốn thông qua thượng viện vẫn bị kẹt filibuster. Đưa đến ư định hiện nay của phe DC muốn hủy bỏ filibuster cho tất cả mọi biểu quyết của thượng viện, để giúp dễ dàng thông qua tất cả các chính sách và dự luật của cụ Biden. Nhu cầu này thể hiện rơ nét nhất khi các đề nghị mới của cụ Biden như gói trùng tu hạ tầng cơ sở 2.250 tỷ, gói cải thiện giáo dục 1.800 tỷ, và số tiền 1.800 tiền ‘tùy hỷ’ trong ngân sách năm nay, đều bị đe dọa ch́m xuồng v́ sẽ không bao giờ có đủ phiếu hậu thuẫn. Cũng như tuần rồi khi biểu quyết về dự luật bầu cử mới có đúng 50-50, không đủ túc số 60 phiếu vượt qua filibuster nên không được thông qua.

    V́ nhu cầu chính trị cấp bách này, đảng DC đang cố gắng hủy bỏ filibuster. Hay ít nhất cũng sửa đổi hay giới hạn filibuster.

    Việc giữ hay bỏ thủ tục filibuster thật ra trải qua cảnh... cuốn theo chiều gió, tùy theo phe nào nắm quyền. Khi phe DC hủy thủ tục này cho việc bổ nhiệm nội các để giúp TT Obama, phe CH nhao nhao đả kích. Khi phe CH đáp lễ, hủy bỏ thủ tục trong việc phê chuẩn thẩm phán TCPV để giúp TT Trump th́ đến phiên DC rầm rộ la ó. Bây giờ DC nắm quyền lại, muốn hủy bỏ filibuster để giúp thông qua các chính sách cấp tiến của cụ Biden th́ tới phiên phe CH ồn ào chống đối.

    Tức là khi gió đổi chiều, cả hai phe đều đảo ngược quan điểm. Chỉ phơi bày ra mặt trái của chính trị Mỹ: tất cả quan điểm mà cả hai phe hô hào hay chống đối, đều có thể hoán chuyển dễ dàng khi thay phiên nhau nắm quyền, và cả hai phe đều dư thừa lập luận để bảo vệ sự thay đổi quan điểm. Và dân Mỹ, kể cả dân tị nạn chúng ta, chỉ là nạn nhân của những tṛ ảo thuật “nay có mai biến” này thôi. Nhắc nhở chúng ta trước khi gân cổ ḥ hét làm loa cho các chính khách, nên cẩn trọng hơn, kẻo bị kẹt làm con rối cho chính khách.

    Theo luật hiện hành, sẽ chỉ cần 51 phiếu là đủ để hủy filibuster. Hiện nay DC có 50, chỉ cần thêm một ông bà CH là phe DC có thể hủy filibuster. Nhưng coi vậy mà không dễ chút nào. Không có một ông/bà nghị sĩ CH nào dại dột biểu quyết bỏ filibuster để cụ Biden thực hiện các chương tŕnh thiên tả quá xa của cụ. Chẳng những vậy mà ngay trong khối DC, đă có ít nhất hai nghị sĩ công khai xác nhận sẽ chống việc hủy bỏ filibuster, là TNS Joe Manchin của tiểu bang West Virginia và bà TNS Kyrsten Sinema của Arizona. Tức là phe muốn hủy bỏ filibuster hiện nay chỉ có tối đa là 48 phiếu, nếu không phải là ít hơn.

    Cuộc vận động trong hậu trường đang tiếp tục.

    Hiển nhiên là nh́n đường gần, tất cả mọi bên đều hiểu cái thủ tục filibuster này rất phiền toái và c̣n có hại trong t́nh trạng phân hóa hiện nay, và sẽ khiến mọi chính quyền bị tê liệt hết, chẳng phê chuẩn hay thu hồi được luật nào, trừ phi một đảng chiếm được đa số ít nhất 60 ghế, là chuyện khó trần ai trong t́nh trạng nước Mỹ phân hoá ngang ngửa hiện nay. 

    Bù lại, nh́n đường xa th́ bỏ filibuster c̣n nguy hiểm hơn nhiều, v́ chẳng ai biết đảng nào sẽ nắm quyền khi nào, và sẽ đưa ra những dự luật quá khích nào.

    Nh́n vào những diễn tiến trên, ta thấy rơ ràng chính trường Mỹ đă phân hoá đến chỗ khó có thể có được một đồng thuận nào như trước đây. Bây giờ, kiếm được đa số 60 phiếu đă thành hầu như vô vọng. Chỉ có kiếm được 51 là may, dù ai cũng biết đó là cách duy nhất có thể bớt tắc nghẽn.

    Việc hủy bỏ thủ tục filibuster này đương nhiên làm giảm tư thế của khối đối lập thiểu số, khiến khối đa số có tiếng nói mạnh hơn. Về lâu về dài, khối đa số sẽ có cơ hội thống trị khối thiểu số mạnh hơn.

    Những quyết định của cả hai chính đảng cho thấy cả hai bên đều có cái nh́n có thể nói là thiển cận, cần có thành quả ngay trong ngắn hạn mà không để ư đến hậu quả lâu dài. Ngày trước DC thống trị, loại CH ra, rồi CH thống trị, quét DC ra ngoài. Bây giờ DC thắng thế, quyết tâm đuổi CH về nuôi gà. Mai này, ai biết được đảng nào nắm đa số lúc nào? 

    Nhiều chuyên gia chính trị lo sợ việc bỏ thủ tục câu giờ này cho việc phê chuẩn các luật mới sẽ đi đến chỗ các luật, cho dù quá khích, cũng có thể được phê chuẩn dễ dàng hơn, đồng thời cũng có thể bị thu hồi dễ dàng luôn, trong khi ai cũng đồng ư luật mới nào cũng cần hậu thuẫn mạnh của cả hai đảng mà cũng cần phải có giá trị lâu dài, khó thay đổi, th́ mới có ư nghĩa và giá trị.

   Việc thay đổi luật sẽ có những hậu quả cực tai hại. Ngoài việc tạo bất ổng định chính trị, c̣n đưa đến t́nh trạng các tổng thống t́m cách lách, như TT Obama đă làm nhiều lần, không cho phê chuẩn các thỏa ước quốc tế như Thỏa Ước Khí Hậu Paris, Thỏa Ước Liên Thái B́nh Dương TPP, và ngay cả thỏa ước kiểm tra vũ khí nguyên tử với Iran, không được quốc hội phê chuẩn và không có giá trị trói chặt chính quyền Mỹ nữa, để rồi các tổng thống có thể dễ dàng hủy bỏ, rồi tham gia, rồi biết đâu chừng lại hủy bỏ. V́ không được quốc hội chính thức phê duyệt, đă bị TT Trump thu hồi dễ dàng, rồi bây giờ Cụ Biden lại dễ dàng không kém khôi phục lại.

    Trong các vấn đề đối nội, các tổng thống đă tự cho ḿnh quyền kư sắc lệnh lung tung, bất cần ra luật. Như cụ Biden đă phá kỷ lục, trong có mấy tuần đầu đă kư một loạt hơn 50 sắc lệnh đủ loại, một số không nhỏ đang bị thưa kiện v́ tính bất hợp pháp và bất hợp hiến.

    Đáng tiếc thay, cách suy nghĩ này có vẻ hết hợp thời trang rồi, mà bây giờ các chính khách của cả hai đảng đều lo nghĩ đến ngày hôm nay, không ai lo lắng ǵ cho ngày mai hết, khác xa với những tư tưởng lớn, nh́n rất xa của những cha già lập quốc. V́ thực tế chính trị hiện đại của Mỹ là tất cả các chính khách đều phải trực diện với cử tri trong vài ba năm chứ không phải trong vài ba chục hay vài ba trăm năm, không ai rảnh nghĩ chuyện tương lai lâu dài.

    Filibuster có lợi là cản đảng nắm quyền không thể một ḿnh tha hồ múa vơ Sơn Đông, nhưng bù lại, có thể đưa chính quyền đến bế tắc, chẳng c̣n làm ǵ được nữa. Vấn đề là làm sao t́m ra được một giải pháp vẹn toàn, là việc luôn luôn nói dễ làm khó.

 

     

      Những bài viết trước của tác,giả, Vũ Linh:

Vũ Linh

 

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

Phim

Phim tài liệu ( 27 phút) của hăng NFSA _ Úc Đại Lợi ,nói về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ḥa ) thời chiến tranh.......!!!

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

***

Cm T Min Nam

Đă t lâu, tôi có điu mun nói
V
i Min Nam, min đt mi thân quen
M
t li cm ơn tha thiết chân t́nh
C
a Min Bc, x ngàn năm văn vt.

Tôi c̣n nh sau cái ngày "thng nht"
Tôi đă vào m
t x s thn tiên
N
ếp sng văn minh, dân khí du hin
C
ơm áo no lành, con ngưi hnh phúc.

Tôi đă ngc nhiên vi ḷng thán phc
M
mt to nh́n na nưc anh em
Mà đ
ng bo là b lũ ngu quyn
Áp b
c, đo đày, đói ăn, khát ung.

Trưc mt tôi, mt Min Nam sinh đng
Đ
t nưc con ngưi dân ch t do
Tôi đă khóc ṛng đ
ng gia th đô
Gi
n đng gin đoàn bao năm phnh gt.

Sinh ra ln lên sau bc màn st
Ch
ng biết ǵ ngoài bác, đng "kính yêu"
Xă h
i sơ khai, ty năo, mt chiu
Con ng
ưi nói năng như là chim vt.

M ming ra là: "Nh ơn bác đng
Ch
ế đ ta ưu vit nht hành tinh
Đu
c soi đưng ch nghĩa Mac Lenin
Ti
ến nhanh mnh lên thiên đưng vô sn."

Hai mươi mt năm trên đưng cách mng
Xă h
i tht lùi ngưi kéo thay trâu
Cu
c sng xung thang tính bng tem phiếu
Nhân ph
m con ngưi chng khác bèo dâu.

Cm t Min Nam phá màn u ti
Đ
tôi đưc nh́n ánh sáng văn minh
Bi
ết đưc nhân quyn, t do dân ch
Mà đ
ng t lâu bưng bít dân ḿnh.

Cm t Min Nam khai đưng ch li
Đ
ưa tôi tr v t quc thiêng liêng
C
a Hùng Vương, quc t ging Rng Tiên
Ch
không là Mác Lê nin ngoi tc.

Cm t Min nam m ḷng khai sáng
Đ
ưa tôi hi nhp cùng vi năm châu
Mà tr
ưc đây tôi có biết ǵ đâu
Ngoài Trung qu
c và Liên xô đi vĩ

Cm t Min Nam đă làm chiến sĩ
Ch
ng li Cng nô cung vng xâm lăng
H
u giúp c nưc thoát by ác qu
Dù không thành công cũng đă thành nhân.

Phan Huy