Kiến Thức
                                                                                                                                

[Bài Viết - Article]
                                                                                            
Monday, May 21, 2012

Báo cáo quyền lợi an sinh xă hội của bạn với công cụ trực tuyến

Các thông tin về quyền lợi nghỉ hưu đối với nhiều người Mỹ đă được“kỹ thuật số” hóa. Tính đến ngày 01 tháng 5, 2012, người làm việc“hợp lệ” trên 18 tuổi có thể truy cập báo cáo an sinh xă hội của họ trực tuyến và xem thu nhập của họ, thông tin các lợi ích - bằng cách tạo ra một tài khoản tại
My Social Security.
Như bạn có thể nhớ lại, năm ngoái Sở An Sinh Xă Hội (SSA) đă dừng lại việc gửi thư báo cáo để tiết kiệm tiền, nhưng trong tháng 2/2012, nó lại tiếp tục gửi thư về các lợi ích an sinh xă hội cho những người đă bắt đầu 60 tuổi trở lên. Cuối năm nay, nó sẽ gửi báo cáo cho người lao động khi họ đă bắt đầu 25 tuổi. Người làm việcđă được nhận được các báo cáo hàng năm kể từ năm 1999. Sự việc  gởi giấy báo cáo đă chi phí cơ quan SSA khoảng $ 70 đến $ 72 triệu đô-la mỗi năm trong vài năm qua.

Việc đăng kư không mất nhiều thời gian cho chúng ta, dù là có những người khác báo cáo về một số phức tạp. Bạn sẽ cần phải cung cấp một số thông tin cá nhân (địa chỉ, số an sinh xă hội, số điện thoại) phù hợp với thông tin đă có trên hồ sơ với An Sinh Xă Hội để xác minh danh tính của bạn, và trả lời một vài câu hỏi cho mục đích an ninh. (Dữ liệu từ cơ quan báo cáo tín dụng Experian được sử dụng cho mục đích xác minh).
Báo cáo trực tuyến, bằng cách này, có khá nhiều điểm giống với báo cáo gửi qua bưu điện theo lối cũ về những ǵ nó có chứa thông tin. Tuy nhiên, khả năng truy cập tại bất kỳ thời điểm nào là rất tiện dụng bởi v́ "báo cáo cụ thường luôn được đặt không đúng chỗ", theo lời Jim Blankenship, người kế hoạch tài chính ở New Berlin, Ill
Đây là những ǵ bạn sẽ thấy:
-Công cụ sẽ đưa ra ba lựa chọn cho số tiền lợi ích hàng tháng của bạn dựa trên mức thu nhập hiện tại của bạn: ở tuổi nghỉ hưu đầy đủ (mà cho chúng ta là 67 tuổi), ở tuổi 70 và tuổi nghỉ hưu sớm (62). Các ước tính này được dựa trên thu nhập trung b́nh của bạn cho đến nay và giả sử bạn sẽ kiếm được thu nhập hàng năm từ nay cho đến khi nghỉ hưu. Rơ ràng, chờ đợi để bắt đầu hưởnglợi ích cho đến khi 70 tuổi là lựa chọn hấp dẫn nhất (kiểm tra hàng tháng của chúng tôi sẽ là 82% cao hơn nếu chúng ta chờ đợi cho đến khi 70 tuổi, so với bắt đầu ở tuổi 62).
-Báo cáo cung cấp các ước tính cho lợi ích người khuyết tật và người sống sót, bao gồm trong đó người phối ngẫu hoặc con cái bạn sẽ nhận được bao nhiêu nếu bạn qua đời.
Bạn cũng thấy bản liệt kêquá tŕnh thu nhập của bạn - số tiền bạn kiếm được mỗi năm mà bạn phải trả thuế an sinh xă hội. (một lưu ư, quá tŕnh thu nhập được thực hiện cho bạn một cơ hội thú vị để nhớ lại vài năm “bất hạnh” của bạn kiếm được một con số khổng lồ với công việc tự do.)
Lợi ích an sinh xă hội của bạn được dựa trên 35 năm thu nhập cao nhất, đó là một chuyển động tốt để bảo đảmlợi ích của bạn đă được ghi chính xác trong cơ sở dữ liệu an sinh xă hội. Lưu ư rằng đối với một người làm việc tương đối trẻ tuổi - có ngày nghỉ hưu c̣n xa vời -  số tiền lợi ích dự kiến
​​giả định bạn sẽ tiếp tục kiếm được những ǵ bạn đă thu được trong những năm gần đây giữa bây giờ và khi bạn bắt đầu thụ hưởng lợi ích. V́ vậy, nó có thể là một con số không có ư nghĩa vào thời điểm này - đặc biệt là cho một người làm việc trẻ tuổi. Và nếu v́ bất cứ lư do bạn bị sa thải, ngừng làm việc trong một thời gian hoặc thu nhập của bạn đạt cao hơn trước khi bạn đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ, ước tính lợi ích của bạn sẽ cao hơn so với thanh toán thực tế bạn sẽ nhận được, theo ông Sharon Lacy, một nhà kế hoạch tài chính tại Bedrock Capital Management ở Los Altos, California.

Ba bước bạn nên thực hiện
An Sinh Xă Hội và Medicare đă cải thiện các công cụ trực tuyến của họ để làm cho nó dễ dàng xử dụng hơn cho mọi người t́m hiểu và kiểm tra các lợi ích của họ. Dưới đây là ba bước bạn cần, ít nhất mỗi năm - nếu không thường xuyên hơn,  để bảo đảm rằng bạn đang thụ hưởng đầy đủ các chương tŕnh quan trọng.
An Sinh Xă Hội -  Bây giờ bạn có thể truy cập đầy đủ quá tŕnh các khoản thu nhập an sinh xă hội của bạn và ghi lại qua trực tuyến. Sở An sinh Xă hội trước đây đă hàng năm gửi một báo cáo in cho người dân mỗi năm, nhưng ngừng gởi các báo cáo giấy này để tiết kiệm tiền. Cơ quan đă chịu rất nhiều chỉ trích v́ quyết định của ḿnh, bởi v́ nhiều người, đặc biệt là người cao niên, không có máy điện toán hay đường truy cập Internet. Tuy nhiên, An Sinh Xă Hội cho biết vào thời điểm đó rằng nó sẽ sớm cung cấp thông tin trực tuyến tương tự, và vẫn sẽ gửi báo cáo giấy cho bất cứ ai từ 60 tuổi trở lên. Vâng, nó đă cần nhiều thời gian để xây dựng các công cụ trực tuyến, nhưng muộn c̣n hơn không.
An Sinh Xă Hội là một chương tŕnh phức tạp và chúng tôi cần mọi sự giúp đỡ hầu tất cả chúng ta có thể nhận hiểu được nó. Trang web trực tuyến mới
My Social Security là một cải tiến lớn. Một khi bạn đă đến trang chủ của nó, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản cá nhân để truy cập thông tin về quá tŕnh thu nhập của bạn, lợi ích dự kiến, và  các thông tin liên quan. Đừng vội vàng đăng kư. An Sinh Xă Hội muốn chắc chắn rằng bạn đích thực là bạn. V́ vậy, nó sẽ hỏi người câu hỏi mà chỉ có họ sẽ biết câu trả lời về vật nuôi, cha mẹ của họ, và v.v…  Nó cũng hy vọng bạn chọn một mật khẩu -  không phải là dễ dàng cho bất cứ ai khác có thể đoán biết. Điều này có thể làm thử lại đến vài lần. (Lưu ư: với mục đích an ninh, hăy xem xét việc lưu giữ mật khẩu tài khoản của bạn sau khi dùng internet và không phải trên máy điện toán của bạn.)
Sau khi tài khoản của bạn được thiết lập, đây là những điều An Sinh Xă Hội nói rằng bạn sẽ có thể t́m thấy.
- Dự toán của các lợi ích hưu trí và người khuyết tật, bạn có thể nhận được
- Ước tính lợi ích gia đ́nh của bạn có thể nhận được khi bạn nhận được an sinh xă hội hay là chết
- Một danh sách các khoản thu nhập suốt đời của bạn, theo hồ sơ của An Sinh Xă Hội
- Xă hội ước tính an ninh và thuế y tế mà bạn đă trả tiền
- Thông tin về việc hội đủ điều kiện và đăng kư cho Medicare
- Những điều cần xem xét cho những người tuổi 55 trở lên, những người nghỉ hưu
- Thông tin chung về an sinh xă hội cho tất cả mọi người
- Cơ hội để áp dụng trực tuyến để về hưu và trợ cấp tàn tật
- Một phiên bản in của báo cáo an sinh xă hội của bạn
Sử dụng các tính năng này thường xuyên để chắc chắn rằng bạn hiểu rơ lợi ích của bạn. Nếu trang web có sự khác biệt với những ǵ bạn nghĩ rằng quá tŕnh thu nhập và lợi ích của bạn nên được sử dụng các tính năng của trang web để yêu cầu một lời giải thích.
Những lợi ích Medicare. Chi phí chăm sóc sức khỏe khá lớn khiến không c̣n tiền để dành. Người thụ hưởng Medicare được hưởng chăm sóc sức khỏe miễn phí và giảm giá và dịch vụ y tế dự pḥng.
Bạn có thể chia sẻ danh sách này với bác sĩ của quư vị trong thời gian miễn phí hàng năm của bạn ghé thăm "sức khỏe" tổng quát căn bản, t́m hiểu các diễn tiến mà bác sĩ của bạn muốn giới thiệu, và thực hiện bất kỳ cuộc hẹn cần thiết.
Dưới đây là các mục trên danh sách kiểm tra của Medicare:
Kiểm tra chứng ph́nh động mạch động mạch chủ bụng
Khối lượng đo lường xương
Tim mạch sàng lọc
Ung thư ruột sàng lọc
Xét nghiệm máu phân huyền bí
Linh hoạt soi đại tràng sigma
Nội soi đại tràng
Barium enema
Bệnh tiểu đường sàng lọc
Bệnh tiểu đường tự quản lư đào tạo
Ngừa cúm
Bệnh tăng nhăn áp kiểm tra
Viêm gan B bắn
Sàng lọc HIV
Chụp quang tuyến vú
Dịch vụ điều trị dinh dưỡng y tế
Thử nghiệm Pap và khám phụ khoa (bao gồm khám vú)
"Chào mừng bạn đến Medicare" khám dự pḥng
Khám "sức khỏe" hàng năm
Phế cầu khuẩn bắn
Tuyến tiền liệt sàng lọc ung thư
Tư vấn cai thuốc

Giống như An Sinh Xă Hội, Medicare cung cấp thông tin tài khoản cá nhân cho các đối tượng. Người sử dụng biết rằng thường có một chứng đau đầu Medicare đặc biệt ngoài các vấn đề sức khỏe thực tế của họ. Nó xảy ra khi cố gắng để hiểu được bản tóm tắt tuyên bố h́nh thức mà Medicare sẽ gửi ra để giải thích các khoản phí của nó. Các cơ quan đang làm một cuộc cải tổ chính yếu về Thông báo Tóm tắt Medicare (
Medicare Summary Notice) và đă tạo ra một so sánh từng điểm của thông báo hiện tại và mới. Các thông báo mới có thể được sử dụng trực tuyến ngay lập tức, và bắt đầu năm tới, sẽ là các tiêu chuẩn như là thông báo đă được gửi qua đường bưu điện cho người thụ hưởng. /.
(
Http://finance.yahoo.com/blogs/the-exchange/check-social-security-benefits-online-205635433.html)