Kiến Thức
                                                                                                                                

[Bài Viết - Article]
                                                                                            
Tuesday, October 16, 2012

Tiền hưởng từ quỹ an sinh xă hội tăng lên 1,7% trong năm 2013

Hơn 56 triệu người nhận tiền từ qũy An Sinh Xă Hội sẽ thấy các khoản tiền nhận được hàng tháng của họ tăng lên khoảng 1,7% vào năm tới, bắt đầu vào tháng Giêng/2013, được tính theo mức đo lạm phát được công bố hôm 16/10/2012. Nó cho thấy rằng lạm phát đă tương đối thấp trong năm qua, mặc dù việc tăng giá xăng gần đây, dẫn đến một sự gia tăng rất nhỏ trong các khoản thanh toán an sinh xă hội kể từ khi điều chỉnh tự động đă được thông qua vào năm 1975.

Tiền thanh toán an sinh xă hội cho người lao động đă nghỉ hưu trung b́nh là $ 1.237 một tháng [hoặc khoảng $ 14.800 một năm]. Tăng 1,7% nghĩa là trung b́nh sẽ thêm tới khoảng $ 21 một tháng, hoặc $ 252 một năm. Người thụ hưởng tiền An Sinh Xă Hội đă nhận được một sự gia tăng 3,6% trong năm nay,  sau khi không có thay đổi ǵ trong hai năm trước.

Khoảng 8 triệu người đă nhận được tiền già [SSI - Supplemental Security Income] cũng sẽ nhận được khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt [ COLA - Cost-Of-Living Adjustment], có nghĩa là thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1 phần 5 người dân Mỹ.
An sinh xă hội cũng cung cấp khoản tiền điều chỉnh đếncho hàng triệu lao động tàn tật, vợ, chồng, góa phụ, goá vợ và trẻ em.

"COLA - khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt - hàng năm là rất quan trọng đến sự an toàn tài chính của (56) triệu người Mỹ nhận trợ cấp an sinh xă hội ngày nay", theo Nancy LeaMond, phó chủ tịch AARP. "Trong bối cảnh phải gia tăng chi phí cho thực phẩm, các tiện ích và chăm sóc sức khỏe và tiếp tục sống trong bất ổn kinh tế, COLA giúp hàng triệu người Mỹ lớn tuổi duy tŕ mức sống của họ, giữ họ khỏi cảnh đói nghèo".
Số tiền lương chịu thuế an sinh xă hội đang tăng lên nữa. Quỹ An Sinh Xă Hội được hỗ trợ bởi thuế 12,4% về tiền lương lên đến $110.100. Và hạn mức lương này sẽ tăng đến $ 113.700 vào năm tới, kết quả là mức thuế cao hơn đối với gần 10 triệu lao động và những chủ nhân hăng xưởng của họ, theo Cục Quản lư An Sinh Xă Hội.
Một nửa thuế thu được từ công nhân và một nửa khác thu được do giới chủ nhân. Quốc hội và Tổng thống Barack Obama đă làm giảm phần đóng góp chi phí của người lao động từ 6,2% xuống 4,2% cho năm 2011 và 2012. Tuy nhiên, việc cắt giảm tạm thời sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Bảo hiểm phí Medicare sẽ cao hơn – Trong vài năm tới, COLA - khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt,  có thể bị tiêu sạch bởi bảo hiểm phí Medicare sẽ tăng cao hơn, được khấu trừ từ các khoản thanh toán an sinh xă hội. Medicare Phần B bảo hiểm, trong đó bao gồm thăm/khám bác sĩ, dự kiến
​​sẽ tăng khoảng $7 mỗi tháng cho năm 2013, theo dự đoán của chính phủ. Phí bảo hiểm hiện nay là $ 99,90 một tháng cho hầu hết người cao niên. Medicare được dự kiến ​​sẽ thông báo phí bảo hiểm cho năm 2013 trong vài tuần sắp tới.
"Nếu người cao niên đang nhận được COLA một khoản tiền “nhỏ” điều chỉnh chi phí sinh hoạt, th́ phần lớn số tiền này của họ sẽ phải dùng để chi trả thêm vào Medicare Phần B bảo hiểm", theo ông Mary Johnson, một nhà phân tích chính sách của Liên đoàn người cao niên.

AARP đồng ư rằng: việc chăm sóc sức khỏe và chi phí thuốc theo toa tăng nhanh hơn lạm phát, khiến người về hưu đang phải đấu tranh chật vật để đáp ứng.
Theo luật, mức tăng lợi ích trợ cấp được dựa trên Chỉ Số Giá Tiêu Dùng đối với người có tiền lương và lao động văn pḥng tại các đô thị, hoặc CPI-W, một đo lường rộng răi về giá tiêu dùng được tạo ra bởi Cục Thống kê Lao động.Nó đo lường những thay đổi giá cả về thực phẩm, quần áo, nhà ở, chuyển vận, năng lượng, chăm sóc y tế, giải trí và giáo dục.
Trong năm qua, chi phí nhà ở đă tăng 1,4% nhưng chi phí năng lượng đă giảm 3,8%, theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI)-W. Chi phí y tế đă tăng 4,4%, có xu hướng gây khó khăn hơn cho người cao niên so với người trẻ tuổi,

Giá xăng dầu đă tăng 6,8%, nhưng tăng lên đó đă xảy ra trong tháng vừa qua, do đó, nó không phản ánh đầy đủ trong COLA khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt.
Cách tính toán COLA khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt, Cục Quản lư An sinh Xă hội so sánh chỉ số giá trung b́nh tháng Bảy, tháng Tám và tháng Chín với chỉ số giá trong ba tháng cùng trong năm trước đó. Chỉ số giá tháng Chín - phần cuối cùng của bài toán đố - đă được thông báo vào hôm thứ ba 16/10/2012.
Nếu giá tiêu dùng tăng từ năm này sang năm khác, người nhận trợ cấp an sinh xă hội sẽ tự động nhận được các khoản tiền thanh toán cao hơn, bắt đầu từ tháng Giêng. Nếu giá giảm xuống, các khoản tiền thanh toán ở mức tương tự (không đổi) như đă làm trong năm 2010 và 2011.

Từ năm 1975 đến nay, COLA khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt, trung b́nh hàng năm  là 4,2%. Chỉ có năm lần là đă thấp dưới 2%, trong đó có hai lần là zero%. Trước năm 1975, nó đă là một hành động của Quốc hội để tăng các khoản thanh toán an sinh xă hội.
Hầu hết các người Mỹ lớn tuổi phụ thuộc vào trợ cấp an sinh xă hội cho một phần lớn thu nhập của họ, theo Cục Quản lư An Sinh Xă Hội. Trong thập kỷ qua, COLA khoản tiền điều chỉnh chi phí sinh hoạt đă giúp tăng thu nhập cho người cao niên, ngay cả khi thu nhập của những người lao động trẻ đă giảm.
Từ 2001 đến 2011, thu nhập trung b́nh cho tất cả các gia đ́nh người Mỹ đă giảm 6,6%, mà lạm phát là một yếu tố góp phần, theo số liệu điều tra dân số. Tuy nhiên, thu nhập trung b́nh tăng 13% đối với các gia đ́nh có chủ gia đ́nh bởi một người cao niên (65 tuổi trở lên)./.