Kiến Thức
                                                                                                                                

[Bài Viết - Article]              11/09/2012                                                            

Tiền hưu trí - Social Security Benefits

http://saigonecho.com/main/images/articles/2012_January/checkhuu1.jpg

Công dân Mỹ được lănh tiền hưu trí Social Security Benefits (SSB) tại Việt Nam. Các tấm ‘check’ trả tiền hưu trí cho công dân Hoa Kỳ. Nay họ có thể lănh ‘check’ này tại Việt Nam.

Sở An Sinh Xă Hội (Social Security Administration, viết tắt là SSA) mới đây đă duyệt lại chính sách trả tiền hưu trí – Social Security Benefits, [xin đừng nhầm lẫn với tiền trợ cấp SSI - Supplement Security Income - dành cho người cao niên và tàn tật].

Tiền hưu trí – Social Security Benefits (SSB) dành cho người từ 62 tuổi trở lên và đă làm việc được 40 quarters trở lên.
Trước đây, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ không cho phép sở SSA gửi tiền hưu cho công dân Hoa Kỳ nếu sống lâu dài tại một trong các nước Cuba, Cambodia và Việt Nam. Nghĩa là SSA sẽ giữ tiền hưu của họ và hoàn trả lại toàn bộ số tiền bị giữ lại đó khi đương sự trở về Mỹ hoặc tới một quốc gia không nằm trong danh sách bị Bộ Tài Chính yêu cầu phong tỏa.

Nay Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đă rút Việt Nam và Cambodia ra khỏi danh sách 3 nước nói trên, nghĩa là nếu ở lại Việt Nam lâu dài th́ có thể yêu cầu sở SSA gửi “check” tiền hưu của ḿnh về một địa chỉ ở Việt Nam.  Nhưng cách nhận “check” an toàn nhất là yêu cầu SSA chuyển thẳng tiền hưu của ḿnh vào trương mục (bank account) của ḿnh. Có 3 ngân hàng Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam là Citi Bank, US Far East National Bank và JP Morgan Chase Bank. Người nhận lương hưu có thể rút tiền ra từ các ngân hàng này tại Mỹ hoặc Việt Nam. 

Trong khi đó người lĩnh tiền SSI (dành cho người cao niên và tàn tật), dù có quốc tịch Mỹ đi nữa, vẫn bị ràng buộc bởi luật không được tiền trợ cấp SSI trong thời gian ở ngoài Hoa Kỳ. Như thế nào bị coi là ở ngoài Hoa Kỳ?  Nếu không sống tại một trong 50 tiểu bang, hoặc thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hay Puerto Rico, U.S. Virgin Island, Guam, Northern Mariana Islands, American Samoa 30 ngày trở lên là bị coi như ở ngoài nước Mỹ.  Do đó, nếu ai ra khỏi Mỹ quá 30 ngày trở lên là những ngày đó bị cắt tiền trợ cấp (cao niên và tàn tật) SSI, khi trở lại Mỹ phải sau 30 ngày mới được cấp SSI trở lại.

Sau đây là một số thắc mắc chung về tiền hưu trí Security Benefits [SSB] :
 - Người có quốc tịch Mỹ sống ở nước ngoài Hoa Kỳ bao nhiêu lâu cũng được và không hề mất tiền hưu trí.
- Nếu người được hưởng tiền trợ cấp v́ là người góa chồng/góa vợ hay con vị thành niên của người thụ hưởng tiền hưu trí, mà không có quốc tịch Mỹ, th́ phải sống ở Mỹ từ 5 năm trở lên th́ tiền hưu trí “ăn theo” mới không bị cắt trong thời gian sống ở ngoài nước Mỹ.
- Khi sống ở nước ngoài phải báo cho SSA (bằng điện thoại, thư) hoặc cho sứ quán Mỹ, nếu: thay đổi địa chỉ; làm việc ở nước ngoài; kết hôn; ly dị; nhận con nuôi; con không sống với bố, mẹ; con vị thành niên sắp đủ 18 tuổi vẫn c̣n đi học hay trở thành tàn tật; qua đời.
-Nếu hưởng tiền hưu theo chồng/vợ th́ khi ly dị phải báo cho SSA biết. Điều đó không có nghĩa là ḿnh sẽ bị mất tiền hưu “ăn theo vợ/chồng.”
-Nếu ở 62 tuổi trở lên và hôn thú đă được 10 năm trở lên và không lập gia đ́nh mới thi dù có ly dị vẫn không mất tiền hưu (ăn theo vợ/chồng).
-Nếu lănh tiền hưu theo vợ/chồng khi đủ tuổi hưu toàn phần th́ tiền hưu ăn theo được 50% tiền hưu của người phối ngẫu.
- Tiền trợ cấp cho con vị thành niên của người hưởng tiền hưu sẽ bị cắt khi đứa nhỏ đủ 18 tuổi ngoại trừ trường hợp nó vẫn c̣n độc thân và c̣n đi học toàn thời gian ở trường tiểu học hoặc trung học, hoặc bị tàn tật.
- Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân th́ có thể 85% tiền hưu trí bị đánh thuế. Nếu tổng số lợi tức cá nhân từ $25,000 tới $34,000 th́ 50% tiền hưu của ḿnh sẽ phải đóng thuế, trên $34,000 th́ 85% tiền hưu bị đánh thuế. Nếu vợ chồng khai thuế chung, nếu tổng số lợi tức của hai vợ chồng từ $32,000 đến $44,000 th́ 50% tiền hưu bị đánh thuế, trên $44,000 th́ 85% tiền hưu bị đánh thuế.
 - Tiền hưu tối đa của năm 2012 là bao nhiêu? Nếu quư độc giả đă 66 tuổi và lĩnh tiền hưu năm 2010 th́ tiền hưu tối đa của bạn là $2,513/tháng nếu sau khi 21 tuổi năm nào cũng đóng FICA tối đa./.