Audio:

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 28C/28
          [phát biểu của TS Nguyễn Tiến Hưng tại San Jose, nhân ngày ra mắt tác phẩm Tâm Tư TT Thiệu]

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 28B/28
    
[Đoạn cuối cuốn hồi kư của ông Đại Sứ Pháp Mérillon]

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 28A
[nhật lệnh của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nhân ngày Quân Lực 19-6]

Tâm thư Tổng Thống Thiệu - chương 27/28
[Tâm tư TT Thiệu hay tâm tư của nhân dân Miền Nam?]

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 26/28
[thay cho lời kết]

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 25/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 24/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 23/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 22/28
(lưu ư: người đọc đă đọc nhâm là chương 12)

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 21/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 20-Người Mỹ đă phản bội chúng tôi !

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 19/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 18/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 17B/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 17/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 16/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 15/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 14/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 13/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 12/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 11/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 10/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 9/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu - chương 8/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu, chương 7/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu, chương 6/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu, chương 5/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu chương IV/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu chuong III/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu chuong II/28

Tâm tư Tổng Thống Thiệu chương I/28

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh