Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh

@@@

Anh Là Ai? - Wer bist Du? (Nhạc: Việt Khang -- TTYN) - Ca sĩ Doro người Đức

@@@

Đng Mc La

 

Thng đánh Dân như người ta b ci
Gi
ết trăm người ri treo tut lên cao
B
c hiếp dân,  mc cho h kêu gào
Li
ếm đít Tàu, s t thng con nít…

Thng khoe m nhưng mà hc rt ít
Ti
ến sĩ ư? Khơi khơi na triu thôi!
70 năm,  dân đói kh
  kêu tri
Tr
i xa quá,  biết làm sao kêu thu?

Nhiu nhà tù, nhng tri tù tht rng
Mu
n giết ai, nó có bn lut rng
Quen nh
ư thi Cng Ḥa,  nó vào bưng
Nó gi
ết người, bt th tiêu mt tích…

Nó cai tr ch bng dao, kiếm, kích…
Súng, dây th
ng, c̣ng s 8, AK
Dù là cha, là m
đ nó ra
V́ ch
nghĩa, nó đem ra giết tt

Nó là thng ngu như con kh đt
Nh
ưng ác đc th́ rn rết vn thua
Nay nó lu
n đ có chc, tranh đua
Vào Qu
c tế Nhân quyn cho ra dáng

Nó là thng giết người rành có hng
M
ười triu người đà nm xung, oan gia
N
ước Vit tôi, đau thương y th ga
Nh
ưng Hnh phúc chưa bao gi thy có!

  Nó là thng…Đng mc la v́ nó!

Bút Xuân Trn Công T  

 @@@

 

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

.Một tác phẩm tác giả đầu tư gần một nửa đời người. Một tác phẩm viết gần 30 năm mới hoàn tất.
.Một khai phá độc đáo về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn. Từ trước tới nay chưa một học giả nào trong nước cũng như trên thế giới hiểu thấu được ư nghĩa đích thực của trống đồng.
.Sự khai phá về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn, nhất là sự khám phá ra chữ viết Ṇng Nọc của tác giả sẽ mở ra một cánh cửa giúp cho  các nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ thế giới.
.Trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn diễn giải Vũ Trụ Tạo Sinh, là giáo biểu của Vũ Trụ giáo, là bộ Dịch ṇng nọc bằng đồng, nền tảng của nền văn minh Đông phương nói riêng và của nhân loại nói chung. Trống đồng âm dương cũng là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt.
.Đọc Giải Đọc Trống Đồng Ṇng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á để t́m thấy bản sắc Việt, để t́m thấy căn cước Việt của ḿnh.

.Bộ sách gồm 4 tập, tập I và II này nói tổng quát về trống đồng âm dương để giúp t́m hiểu và giải đọc trống đồng. Tập III và IV sẽ giải đọc những trống chính yếu quan trọng. Sách có hàng trăm h́nh ảnh do tác giả thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Tập I dầy 400 trang giá 70 Mỹ kim kể cả bưu phí. Tập II dầy 468 trang giá 80 Mỹ kim kể cả bưu phí.

Mua qua tác giả, với giá đặc biệt là 75 MK cả hai tập bao luôn bưu phí.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
.

@@@

Anh Trương Quốc Việt [đă minh xác, Anh  không phải là một luật sư mà là cử nhân luật tốt nghiệp trong chế độ CsVN] phát biểu trong ngày Biểu T́nh Quốc Hận tại toà đại sứ VC ở Canberra