báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của ng

        Bài viết                                                                    

 

 

Trung Quốc khống chế Bộ Chính Trị đảng CSVN .wmv

***

          Thư số 27 gởi

                                                Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
 

                                  Phạm Bá Hoa

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi giúp Các Anh hiểu về bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trong bối cảnh một nhà nước Việt Nam vừa đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyền, nhưng vẫn thẳng tay đàn áp Nhân Quyền ngay tại Việt Nam.

Thứ nhất.  Bộ Luật Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc .

image(Wikipedia) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền gồm 30 Điều, được hơn 50 quốc gia tham dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1948 tại Paris. Đă được dịch ra ít nhất là 375 ngôn ngữ. Năm 1966, đại hội đồng LIên Hiệp Quốc thông qua Bộ Luật Nhân Quyền gồm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về  các quyền Kinh Tế, Xă hội, Văn Hóa, và Công Ước Quốc Tế về  các Quyền Dân Sự & Chính Trị. Như vậy, Bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế đă h́nh thành. Xin trích 9 Điều trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền:

Điều 1: Mọi người sinh ra đều được tự do và b́nh đẳng về nhân phẩm và nhân quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lư trí và lương tâm, và v́ thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.

Điều 2: Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xă hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối với con người sống trên một quốc gia hay trên một lănh thổ, căn cứ trên cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lănh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lănh thổ này độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong t́nh trạng bị hạn chế về chủ quyền.

Điều 3: Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do, và an toàn cá nhân.

Điều 7: Tất cả mọi người đều b́nh đẳng trước pháp luật, và phải được bảo vệ một cách b́nh đẳng, không kỳ thị phân biệt. Tất cả đều được quyền bảo vệ ngang nhau, chống lại mọi kỳ thị vi phạm Bản Tuyên Ngôn này, cũng như chống lại mọi kích động dẫn đến kỳ thị như vậy.

Điều 9: Không một ai bị bắt bớ, cầm tù hay lưu đày một cách độc đoán.

Điều 17: Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản cá nhân cũng như tập thể. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản của ḿnh một cách độc đoán.

Điều 19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do t́m kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới.

Điều 20: Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội, một cách ôn ḥa. Không một ai có thể bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể.

Điều 28: Mọi người đều có quyền đ̣i hỏi được sống trong một trật tự xă hội và trật tự quốc tế, trong đó các quyền và các tự do được đề cập trong Bản Tuyên Ngôn này có thể được thể hiện đầy đủ....

Chắc Các Anh chưa quên là ngày 12/11/2013, Việt Nam đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Chính v́ sự kiện này mà tôi cho là cơ hội đối với Mạng Lưới Blogger Việt Nam, sẽ hoạt động mạnh hơn để giúp người dân hiểu được những quyền căn bản của ḿnh, và từ đó người dân biết phải làm ǵ để giành lại những quyền căn bản của ḿnh từ trong tay nhà nước cộng sản độc tài.

Thứ hai. Mạng Lưới Blogger hoạt động.

Ngày 7/12/2013 tại Nha Trang. Từ 8 giờ 30 sáng, Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) trong nhóm blogger, Khổng Hy Thiêm, Vơ Trường Thiện, và Việt Man (Phạm Văn Hải), đă tập trung ở Công Viên Bờ Biển trong màu áo phông trắng hoặc đen, viền xanh lá cây, với logo màu nâu của Mạng Lưới. Các blogger phân phát ba tài liệu, trong đó có toàn văn Công Ước Chống Tra Tấn mà Việt Nam vừa kư tham gia. Nhiều người dân đón nhận các tài liệu một cách vui vẻ và chăm chú đọc. Có người hỏi: Tài liệu quư, tại sao các bạn không bổ sung thêm câu “xem xong xin vui ḷng chuyền tay cho người khác?” Một số khác có ư kiến: “Mỗi người dân nên có một bản tài liệu này để hiểu được phần nào những quyền của ḿnh. V́ dân ḿnh không hiểu nên cứ bị bắt chẹt. Mấy tài liệu này rất tốt, nó giúp đỡ mọi người, cho nên tất cả cần phải đọc”...

Các blogger cũng phát tài liệu cả trên xe buưt, trong nhà sách, đặc biệt Nhà sách Ponagar c̣n nhận 10 bộ tài liệu để phát cho khách hàng. Nhiều bạn trẻ hưởng ứng rất vui vẻ. Buổi kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền kết thúc vào khoảng 10 giờ sáng. Các blogger chụp h́nh với ba ngón tay giơ cao, trên ba ngón viết các chữ M, L, B, nghĩa là Mạng lưới Blogger Việt Nam.

Ngày 8/12/2013 tại Hà Nội.

Theo lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, một số blogger tập trung tại Công Viên Thống Nhất, thổi hằng loạt bong bóng màu xanh lá cây có in ḍng chữ “Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”. Theo dự trù, các Blogger sẽ mặc áo thung trắng viền xanh với huy hiệu của Mạng Lưới, nhưng áo đă bị Công An tịch thu ngày hôm qua rồi. Theo Blogger Hoàng Huy th́ Công An rất đông, có cả côn đồ, dân pḥng, Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên bao quanh Công Viên. Nhưng người dân đến rất đông, v́ vậy mà bong bóng được phân phát liền tay. Công An ch́m cũng chen vào xin rồi họ dùng cây nhọn hoặc điếu thuốc đang cháy châm vào cho bể. Lợi dụng lúc nhiều người đang nhận bong bóng và tài liệu, Công An xông vào cướp balô đựng tài liệu Nhân Quyền, rồi nhét vào xe chạy khỏi Công Viên. Các bạn Blogger giải thích với Công An tại chỗ rằng, đây là tài liệu Nhân Quyền phân phát giúp người dân hiểu rơ chớ đâu có ǵ sai trái.Họ trả lời là tịch thu để kiểm soát. Có lúc xô xát, Blogger Đào Trang Loan bị Công An tát vào mặt nhiều lần. Bạn Lê Đức Hiền bị đánh chảy máu đầu, và một người khác bị đạp vào bụng một cách thô bạo.

Ngày 8/12/2013 tại Sài G̣n.

Từ 5 giờ chiều, các thành viên của Mạng Lưới Blogger bắt đầu thả bong bóng như một phần của hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Đó là chị em blogger An Đổ Nguyễn (tức Nguyễn Hoàng Vi) và Miss Sapphire (Nguyễn Thảo Chi), Cùi Các (Phạm Lê Vương Các), Lê Doăn Cường, Hoàng Dũng (phong trào Con Đường Việt Nam), blogger Bùi Thị Minh Hằng, nhà báo Phạm Chí Dũng, và cô blogger mi-nhon xinh đẹp Mí Rưỡi (Nguyễn Thị Yến Trang). Thành viên Mạng Lưới xuất hiện trong màu áo sơ-mi viền xanh lá cây và logo h́nh chữ W (nghĩa là viết tắt của từ web trong "world wide web", hoặc "we" - chúng ta, hoặc "word" - từ, chữ).

Hàng trăm người dân đă vui vẻ tham dự cùng những blogger trẻ tuổi này. Các Blogger đang phân phát bong bóng màu xanh với ḍng chữ màu đen và tài liệu Nhân Quyền cho nhiều người dân, trong khi chung quanh rất đông Công An ch́m nổi và côn đồ. Blogger Hoàng Huy chia sẻ với đài RFI Việt ngữ: “... Khi chúng tôi tỏ ra ôn ḥa ngồi hát, th́ côn đồ xăm trổ khắp ḿnh trông rất dữ tợn ở đâu xông tới đánh anh Châu Văn Thi tới tấp, và ném những bọc mắm tôm vào chúng tôi. Khi xung quanh có khá nhiều nhân viên trật tự đô thị, Công An giao thông 113 đứng đó khoanh tay đứng nh́n, như những con người vô cảm! Chúng tôi là  những người đi truyền bá Nhân Quyền mà bị đối xử thô bạo như thế ư? Chúng tôi đă tỏ ra quá ôn ḥa với các anh rồi, đổi lại các anh đối xử bằng côn đồ và bạo lực với chúng tôi như thế sao? Vậy xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để làm ǵ?...” 

Thứ ba. Mạng Lưới Blogger chánh thức ra mắt ngày 10/12/2013.

Khởi đi từ Tuyên Bố 258 được trao tay cho các tổ chức Nhận Quyền và các viên chức các ṭa đại sứ tại Hà Nội quan tâm đến t́nh trạng Nhân Quyền Việt Nam. Hôm nay, 10/12/2013, Mạng Lưới Blogger Việt Nam chánh thức ra mắt tại Sài G̣n, trong bầu không khí thế giới kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và vinh danh Quyền Con Người. Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra đời để góp phần phát huy nhân quyền, tranh đấu cho tự do, bảo vệ phẩm cách và giá trị của người Việt Nam. Đây là mục tiêu, cũng là khát vọng, và là lư do duy nhất cho sự có mặt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam:

(1) Chúng tôi tin rằng, mọi công dân Việt Nam phải có quyền tự do tư tưởng và tự do bày tỏ quan điểm mà không bị can thiệp hay đối xử bất công; tin rằng chúng ta có quyền t́m kiếm, tiếp nhận, phổ biến tin tức và ư kiến bằng mọi phương cách như đă được xác định bởi Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. (2) Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải được tôn trọng với những phẩm giá bẩm sinh, được đối xử trong tinh thần bác ái và được b́nh đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân. (3) Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải có quyền quyết định vận mạng của ḿnh và góp phần quyết định vận mạng của đất nước; và những quyền này không thể là đặc quyền, được giao phó hay dành riêng bởi một nhóm người, một tập thể nào trong xă hội...... (5) Nuôi dưỡng niềm hy vọng như cách đây 65 năm, những người soạn thảo ra bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đă hy vọng Tuyên Ngôn lịch sử đó sẽ là khởi đầu để chấm dứt mọi bất công, áp bức, chà đạp nhân phẩm giữa người và người trên trái đất này. ..... (8) Chúng ta hăy cùng nhau hy vọng.  Nỗi sợ hăi làm chúng ta tê liệt nhưng niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta đạp lên sợ hăi mà đứng lên. Đứng lên v́ dân tộc này, v́ 90 triệu người dân trên đất nước có hơn 4000 năm lịch sử này phải có quyền đứng lên. Đứng lên v́ chúng ta không thể tiếp tục quỳ. Đứng lên để một ngày không xa bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể ngẩng mặt cao đầu và tuyên bố với cộng đồng nhân loại rằng: xứ sở này là nơi mà những con người đang sống thực sự trong tự do, công bằng và bác ái”. (trích một số đoạn trong bài phát biểu của đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam) 

Lúc 5 giờ chiều, hai blogger Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) vừa ra khỏi nhà th́ bị Công An với côn đồ hơn 50 người xông vào đánh đập dă man, họ dùng bạo lực lôi kéo mọi người vào trong nhà. Các bạn trong Mạng Lưới hay tin cùng chạy đến tiếp cứu th́ bị Công An đẩy tất cả vào trong nhà một cách thô bạo và họ khóa cửa nhốt bên trong. Trong lúc hỗn loạn, Blogger Mẹ Nấm bị an ninh thường phục lao vào giựt đứa con trai 1 tuổi má Chị đang bế. Chị Hoàng Vi vào can thiệp th́ bị Công An và côn đồ đánh đập túi bụi vào người, Mẹ Nấm bị tát nhiều lần vào mặt. Một cô gái trẻ đang mang bầu khi đến can thiệp cũng tiếp tục bị lực lượng ô hợp gồm an ninh thường phục và hội phụ nữ hành hung. Trong cuộc hành hung này có 9 bạn trẻ bị thương: Hoàng văn Dũng, Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Tiền Tuyến, Trung Hiếu Hiế, Vơ Công Đồng, Facebook Hoàng Bùi, Facebook Tin Ba, và Trần Hoàng Hận bị bắt về Công An Phường 17 G̣ Vấp đánh đập dă man. Đến 2 giờ sáng mới thả ra, lúc ấy Anh Hận bị thương khá nặng nên phải vào bệnh viện điều trị.

Với t́nh h́nh đó, các hoạt động vinh danh ngày Quốc Tế Nhân Quyền và ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam tại Sài G̣n, đă không thể diễn ra như dự định. Blogger Nguyễn Hoàng Vi chia sẻ trên facebook với bản tin “Bạo lực ở Sài G̣n trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền”. MLBVN lên án những hành vi bạo lực của lực lượng an ninh và côn đồ, đặc biệt là khi những hành vi đó nhằm vào phụ nữ và trẻ em. Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo: Việc làm của các vị đang gây mất trật tự xă hội, chia rẽ những người dân, phá hoại t́nh cảm công dân và làm tổn hại đến h́nh ảnh Việt Nam trên trường quốc tế."

Tại Hà Nội, bất chấp sự bao vây, cô lập của lực lượng an ninh, buổi ra mắt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra tại điểm hẹn ban đầu.

Tại Hải Pḥng. Blogger Phạm Thanh Nghiên, một thành viên của Mạng Lưới Blogger, đă bày tỏ sự phẫn nộ trước tin 2 người bạn đồng hành của chị là Mẹ Nấm và Nguyễn Hoàng Vi bị hành hung tại Sài G̣n. Chị nói: “Nhân danh một thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, tôi khẳng định: Việc hành hung phụ nữ và trẻ con là một hành vi vi phạm nhân quyền đáng xấu hổ, nhất là khi nó lại xảy ra trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và Việt Nam vừa mới được nhận vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nó làm cho chúng tôi càng xác quyết niềm tin của ḿnh với con đường đă đi như anh chị em chúng tôi đă bày tỏ trong lời giới thiệu Mạng Lưới Blogger Việt Nam là "Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là lư do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam c̣n tiếp diễn, th́ Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn c̣n lư do để tồn tại."

Trong t́nh trạng bị nhốt ở nhà, Phạm Thanh Nghiên đă gửi đến các bạn của chị biểu tượng của MLBVN với lời nhắn: "Niềm tin chiến thắng và ḷng can đảm của các bạn sẽ xoá tan mọi sợ hăi. Những đàn áp của an ninh chỉ làm tăng thêm sức mạnh và sự trưởng thành của chúng ta... Cảm ơn những người bạn chiều nay đă không ngại khó khăn mà đến với tôi, thậm chí đă v́ tôi mà phải chịu nhiều thương tích... Cảm kích vô cùng tấm ḷng của các bạn... Tôi không thể nào khiến họ dừng tay với các bạn cũng như không có khả năng xoa dịu những vết thương của các bạn. Gửi đến các bạn sự tri ân sâu sắc, cầu chúc sự b́nh an luôn bên các bạn. Và điều duy nhất tôi có thể làm là sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những hoạt động v́ nhân quyền của ḿnh th́ may ra mới bớt đi những cảnh tượng như chiều nay..."

Ngày 19/12/2013 tại Nghệ An. Sáng nay, trong mục đích giúp người dân biết những quyền của ḿnh đă và đang bị nhà cầm quyền xâm phạm, một số bạn sinh viên đi phát cẩm nang Quyền Con Người cho người dân ở trên xe buưt, cho những người đi đường,  cho các tiểu thương ở chợ Ṣ huyện Diễn Châu, Nghệ An, là nơi đă và đang xảy ra tranh chấp đất đai giữa nhà cầm quyền với các tiểu thương chợ Ṣ. Phản ứng của người dân khi nhận cuốn cẩm nang Quyền Con Người th́ mỗi người nhận có thái độ khác nhau. Có người nhận được th́ háo hức và đọc ngay. Có người c̣n e dè.

Blogger Hành Nhân, một ng̣i bút độc lập trong nước nhận xét: “Trong năm qua đúng là sự bắt bớ đàn áp đối với giới blogger gia tăng hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, đă có nhiều người vượt qua được sự sợ hăi, lên tiếng nhiều hơn. Các phong trào dân sự cũng đang mạnh lên. Người ta lập hội này hội nọ, bày tỏ chính kiến trên mạng nhiều hơn. Tuy là có đàn áp, nhưng cũng có những niềm hy vọng, những điểm tích cực để ḿnh hy vọng.”

Thứ tư. Thế giới chỉ trích Nhân Quyền tại Việt Nam.

Ủy Ban Bảo Vệ Kư Giả (CPJ) trụ sở tại Hoa Kỳ, đă xếp Việt Nam vào danh sách 10 quốc gia cầm tù kư giả tệ hại nhất trên thế giới. Trong danh sách năm 2013 này, Việt Nam đứng hàng thứ 5, sau Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Trung Quốc, và Eritrea. Xu hướng đàn áp của Hà Nội bắt đầu khi ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức Tổng Bí Thư, từ đó số kư giả blogger tự do bị bắt ngày càng gia tăng.

Tổ chức Kư Giả Không Biên Giới (RSF) trụ sở tại Pháp, liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nh́ trên thế giới đối với cư dân mạng, chỉ đứng sau đàn anh Trung Cộng. Ông Benjamin Ismail, Giám Đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái B́nh Dương thuộc RSF, nhấn mạnh: “Năm 2013 cho thấy sự tăng cường đàn áp của nhà nước đối với những ng̣i bút và những nguồn cung cấp thông tin độc lập tại Việt Nam. Trong số này phải kể đến việc chính phủ ban hành thêm các quy  định mới siết chặt quyền tự do bày tỏ ư kiến của công dân như Nghị định 72 rồi tới Nghị định 174.

Bà Farida Shaheed, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền Văn Hóa. Bà công tác tại Việt Nam từ ngày 18/11/2013. Ngày 29/11/2013 kết thúc chuyến công tác, bà tuyên bố với báo chí tại Hà Nội rằng: “Việt Nam cần mở rộng không gian cho người dân bày tỏ quan điểm và để họ có thể đóng góp những kiến thức, kể cả kiến thức về truyền thống văn hóa, cho công cuộc phát triển đất nước..”. Bà Farida Shaheed cho biết là bà sẽ tŕnh hồ sơ này lên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, gồm cả những khuyến nghị của bà về Nhân Quyền Việt Nam. 

Ngày 25/11/2013. Tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Scott Busby, Quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ sau chuyến công du Việt Nam từ 29/10/2013 đến ngày 2/11/2013, tiếp xúc với một số đại diện cơ quan truyền thông Việt ngữ. Ông nói: “Trong lúc thảo luận với nhà cầm quyền Việt Nam, tôi đă khẳng định rằng,  "Nếu muốn tăng cường bang giao với Hoa Kỳ, Việt Nam phải thực hiện những tiến bộ cụ thể về nhân quyền trong thời gian tới. Đồng thời tôi cũng nhấn mạnh với họ về sự quan trọng của những hoạt động xă hội dân sự, bao gồm việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hành đạo, vận động nhân quyền, hoặc tổ chức các công tác nhân đạo.

Ngoài các buổi họp với các giới chức Việt Nam, ông tiếp xúc một số nhân vật đang hoạt động trong những nhóm xă hội dân sự nhằm đẩy mạnh phong trào dân chủ hóa Việt Nam.
Ông r
ất "thán phục và cảm kích trước nghị lực, sự can đảm và tinh thần lạc quan" của các thành viên xă hội dân sự này, v́ bất chấp sự ngăn cấm của nhà cầm quyền khi t́m mọi cách để gặp ông. Theo ông, đó là một trong những dấu hiệu khác biệt rơ rệt so với chuyến thăm viếng Việt Nam của ông hồi năm 2011. Ông cho biết, ngoài việc thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc bắt bớ sách nhiễu các nhà hoạt động xă hội dân sự, ông cũng đă nêu ra trường hợp một số nhân vật bất đồng chính kiến bị kết án tù để kêu gọi giảm án hoặc trả tự do cho họ.

Sau cùng là ông Scott Busby, lần lượt trả lời những câu hỏi của các cơ quan truyền thông Việt ngữ liên quan đến t́nh trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

Kết luận.

Tôi thông cảm với Các Anh, là những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những ǵ Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lănh vực sinh hoạt xă hội, mà Các Anh theo dơi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sinh hoạt xă hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng từ lúc nào không ai biết. 

Nhưng với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay, trong một chừng mực nào đó, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet mà Các Anh gọi là “trang mạng”, tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính ḿnh, nhất thiết Các Anh có những suy nghĩ từ những câu tự hỏi, chẳng hạn như: “Tại sao trên đầu trang công văn có ḍng chữ “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà thực tế không phải vậy? Nói độc lập, nhưng tại sao đảng với nhà nước lại thẳng tay trấn áp bắt giữ những công dân yêu nước bày tỏ ư thức chính trị chống đối Trung Cộng lấn chiếm đất liền biển đảo Việt Nam? Tại sao trong các năm 2009-2012, Trung Cộng đă rượt đuổi ủi ch́m, đă bắt giữ 1.186 tàu cá và 7.045 ngư dân đánh bắt cá trên vùng Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, vậy mà lănh đạo đảng với nhà nước sợ Trung Cộng đến mức chỉ dám gọi là  “tàu lạ” để chỉ tàu của Trung Cộng? Nói tự do, nhưng tại sao lại sử dụng Quân Đội, Công An, và côn đồ, thẳng tay trấn áp những người yêu nước mà điển h́nh là Mạng Lưới Blogger Việt Nam, phổ biến tài liệu hướng dẫn người dân hiểu được Quyền Của Mỗi Con Người mà Liên Hiệp Quốc công nhận, để người dân có cơ hội góp phần thực hiện những quyền đó trong một xă hội văn minh? Tại sao h thống truyền thông có  đến 194 nhật báo 590 tạp chí in, 61 trang tin điện tử, 67 đài phát thanh truyền h́nh, với 17.000 nhà báo lănh lương nhà nước, mà chỉ có một tiếng nói của đảng và nhà nước? Nói hạnh phúc, nhưng tại sao Điều 17 trong Hiến Pháp nói rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà thật ra là sở hữu của đảng, v́ đảng toàn quyền quyết định?” Trong khi “nông dân chiếm đến 70%, hay là 62 triệu nông dân không có đất để sống? (Trích bài “Sở hữu toàn dân là tộc ác gốc” của cựu Đại Tá Bùi Tín).

Tôi tin là Các Anh không quên những h́nh ảnh mà người dân bị thu hồi đất, bị cưỡng chế đất, đă tạo nên hằng ngàn Đoàn Dân Oan tập trung về Hà Nội và Sài G̣n khiếu kiện, là bằng chứng hùng hồn về t́nh cảnh khốn khổ khi người dân mất nhà mất đất! 

Các Anh cũng không thể không suy nghĩ, “tại sao nhà cầm quyền ra lệnh cho Công An  ŕnh giật tài liệu Nhân Quyền, xin bong bóng rồi đâm cho bể, liệng những bịt mắm tôm vào các blogger đang phân phát tài liệu về Nhân Quyền giúp người dân học hỏi cho biết?” Những hành động đó, tự nó là bằng chứng giúp người dân khẳng định: “đảng lănh đạo bằng độc tài và dối trá, nhà nước th́ cai trị với chính sách mánh mung côn đồ”. Hóa ra xă hội chủ nghĩa là như vậy sao?          

Cũng v́ vậy mà Giáo sư Hoàng Tụy nhận định là xă hội Việt Nam không thể tái cấu trúc được mà phải phế bỏ nó để cấu trúc lại từ đầu, hiện nay sự giả dối đang thống trị toàn xă hội chúng ta. Trong khi đó, giáo Sư Hà Văn Thịnh cảnh báo t́nh trạng giả dối ở Việt Nam lan tỏa từ “A đến Z”, dối trá ngay trong hệ thống giáo dục. Xă hội chủ nghĩa một xă hội dối trá, vô cảm, ích kỷ, tàn nhẫn. Trong khi nhà văn Trần Mạnh Hảo khẳng định: “Hai chữ dối trá ngày càng phản ánh đậm nét thực trạng là một xă hội vô cảm”.

Tóm tắt. Nhóm chữ “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà “bác” Các Anh và lần lượt các nḥm lănh đạo sử dụng từ khi có đảng cộng sản đến nay, đều thực hiện bản chất độc tài và dối trá.          

Nhưng tôi hy vọng là Các Anh, trong một mức độ nào đó đă hiểu được mục đích tôi viết loạt thư này nhằm giúp Các Anh có được nét nh́n của người tự do như chúng tôi, để Các Anh nhận ra chế độ mà Các Anh đă và đang phục vụ là tự ḿnh nhốt ḿnh trong cái gọi là ư thức hệ cộng sản độc tài và dối trá. Từ đó, Các Anh hăy suy nghĩ mà chọn cho ḿnh một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào ḥa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, t́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đă lừng danh thế giới.

Tôi vững tin là Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người  Cựu Lính Chúng Tôi- sẽ hết ḷng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào để làm nên lịch sử.  

Hăy nhớ. Trong tác phẩm “Mao Trạch Đông Ngàn Năm Công Tội” của Tân Tử Lăng xuất bản năm 2007 tại Trung Cộng, ờ chương 12, tác giả Tân Tử Lăng kể lại: “Trong hội nghị Bộ Chính Trị tại Bắc Đới hồi tháng 8/1958, Mao Trạch Đông tuyên bố: “... Chúng ta phải thực hiện một lư tưởng của chủ nghĩa xă hội không tưởng...”. (trích bài của “co pham” 31 Dec 2013)

Và hăy nhớ “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                               Texas, tháng 01 năm 2014

    @27@