[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

 

Trung Quốc khống chế Bộ Chính Trị đảng CSVN .wmv

***

          Thư số 2 gởi

                                                Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
 

                                

******

Phạm Bá Hoa

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc!  V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, Các Anh cùng tôi t́m hiểu chiều sâu của bản Hiến Pháp mà Quốc Hội với 95% đại biểu là  đảng viên cộng sản đă thông qua.  

Thứ nhất. Tóm lược kêu gọi tham gia sửa đổi Hiến Pháp.

Khi kêu gọi nhân dân góp ư sửa đổi Hiến Pháp từ ngày 2/1/2013 đến ngày 31/3/2013: Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, nói: “... Tạo điều kiện cho công dân tham gia một cách rộng răi vào Hiến pháp, có thể tham gia vào tất cả các điều khoản của Hiến pháp và toàn bộ Hiến pháp...”. Ông Phan Trung Lư, Trưởng Ban Biên Tập Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp tuyên bố: “Nhân dân có thể cho ư kiến đối với mọi nội dung trong bản dự thảo Hiến Pháp, kể cả điều 4...”. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ban hành “chỉ thị 22”, nói rằng: “Sự kiện lấy ư kiến nhân dân cho bản dự thảo Hiến Pháp là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn đảng, toàn dân, và cả hệ thống chính trị...”.

Các Anh hiểu ǵ về ba vị lănh đạo cộng sản vừa nói ở trên? Với tôi,  lời nói của ba ông ấy gộp lại như thế này: “Các ông ấy ra cái điều chế độ cộng sản có dân chủ khi kêu gọi đồng bào tham gia ư kiến về bất cứ điều khoản nào trong Hiến Pháp để xây dựng Hiến Pháp mới, và đây là một sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn dân. Cũng là dịp mà các ông ấy mang cái bản chất dối trá ra sử dụng, như đă từng sử dụng khi kêu gọi đồng bào góp ư đại hội đảng năm 2001, 2006, và 2011, để rồi tất cả những ư kiến đóng góp “bị lănh đạo cộng sản sốt sắng liệng vào thùng rác”. Tôi nghĩ, lần này sẽ vẫn như vậy thôi, v́ bản chất dối trá của cộng sản từ thời “bác” Các Anh trải dài đến nay dối trá càng tinh vi hơn.   

Sau khi rất nhiều thành phần trong xă hội tham gia góp ư sửa đổi Hiến Pháp, lănh đạo Các Anh vội vàng lên tiếng.

Tóm tắt lời ông Nguyễn Phú Trọng tại Vĩnh Phú ngày 25/2/2013, ông hốt hoảng qua lời nói: “Vừa rồi đă có các luồng ư kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, suy thoái tư tưởng và đạo đức. Nói thẳng ra là suy thoái chứ c̣n ǵ nữa!”

Ngay sau đó, bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ngày 26/2/2013, như ṇng súng nhắm thẳng vào ông Trọng khi tác giả  nhấn mạnh: “Tôi khẳng định ḿnh có quyền muốn bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp, muốn tổ chức một Hội Nghị Lập Hiến để có một Hiến Pháp mới thực sự thể hiện ư chí của toàn dân, tôi ủng hộ đa nguyên đa đảng, ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập, và tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội v́ quân đội chỉ để bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân. Tôi khẳng định, ḿnh đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đă tự nhiên có, và nó được nhân dân Việt Nam tôn trọng. Tất cả những người Việt Nam khác, đều có quyền tuyên bố như thế. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân,  đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Ngay chiều ngày 26/2/2013, Nguyễn Đắc Kiên bị buộc thôi việc. Khi trả lời phỏng vấn của hăng tin AFP, anh Kiên dứt khoát: “Tôi không ngạc nhiên là tôi bị sa thải sau khi tôi phổ biến bài viết.....Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở đất nuớc tôi”.

 Trần Sơn (Danlambao): “Sau bài phát biểu của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, một sự thật hiển hiện là các ông đă chánh thức tuyên chiến với toàn dân ngay từ giờ phút ấy... Các ông không c̣n ngần ngại mà tự bóc trần bản chất của ḿnh: “bản chất độc tài”.

Tác giả Phạm Thạch Hồng: “Lời tuyên bố khẳng khái của Nguyễn Đắc Kiên đă ném vào mặt Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, nổ tung như một quả bom gây hiệu ứng giây chuyền, kéo theo một loạt phản ứng tiếp theo”. Ngày 28/2/2013, lời tuyên bố mạnh mẽ ấy trở thành “Lời tuyên bố của các công dân tự do” trên trang mạng, và tính đến 1 giờ sáng ngày 7/3/2013 (giờ Việt Nam) có đến 5.200 người kư tên ủng hộ. Điều đáng chú ư là trong danh sách đó, 174 người kư tên đầu tiên là trong nước, từ số thứ tự 175 trở lên là chữ kư của nhiều người Việt sống khắp năm châu”.  

Các Anh nhận ra điều ǵ qua nhận định của các tác giả mà Các Anh vừa đọc? Dưới nét nh́n của tôi, ông Tổng Bí Thư của Các Anh là người cộng sản cực đoan, loại người khư khư cho rằng “cộng sản tự do gấp vạn lần tư bản” mà “bác hồ” Các Anh nói từ khi ông ấy về sống  trong hang Pác Pó sáu bảy chục năm trước. Với tôi, tư tưởng tự do của ông Hồ là loại tự do bịt mắt bịt tai bịt miệng mọi người dưới quyền cai trị của ổng, cho dù là dân hay đảng viên cộng sản cũng vậy, và thay vào đó là tất cả phương tiện truyền đạt tin tức đến đồng bào  là dối trá toàn diện. V́ vậy mà việc kêu gọi đồng bào tham gia góp ư sửa đổi Hiến Pháp, cũng  là dối trá. 

Thứ hai. Hiến Pháp đă thông qua.

Ngày 28/11/2013, Quốc Hội với 95% đại biểu là đảng viên cộng sản, đă thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 để trở thành bản Hiến Pháp 2013, với số phiếu 486/488 thuận, tỷ lệ 97.59%. Hai đại biểu c̣n lại là không bỏ phiếu. Hiến pháp 2013 bao gồm 11 Chương và 120 Điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992), và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Xin trích 4 điều khẳng định độc đảng độc tài dưới đây:

Điều 2. “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa; nhà nước của dân, do dân và v́ dân. Nhà nước Việt Nam do dân làm chủ, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Lănh đạo của Các Anh vẫn dối trá như đă từng dối trá và luôn luôn dối trá. “Nhà nước của dân, do dân, và v́ dân”, mà sao dân ngày càng bị nhà nước cưỡng đoạt đấi đai nhà cửa, dẫn đến t́nh trạng Dân Oan ngày càng đông thêm, đến nổi ngày 30/12/2013, Dân Oan phải công bố thành lập “Hội Dân Oan” do bà Lê Hiền Đức giữ chức Chủ Tịch Danh Dự để bảo vệ Dân Oan. Các Anh nhớ rằng, Bà Lê Hiền Đức đă được Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế trao giải thưởng “Liêm Chính” vào năm 2007, c̣n lănh đạo Các Anh chắc là đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào có được giải thưởng đó, v́ bản chất độc tài dối trá nên làm ǵ có liêm chính.

Các Anh hăy nghe bà Lê Hiền Đức trả lời đài RFI ngày 31/12/2013 để Các Anh hiểu thêm về Dân Oan: Dân oan là những người “dân lành” Việt Nam thân yêu của tôi bị các cấp chính quyền, từ cơ sở cho đến quận, huyện, tỉnh, thành phố và lên đến trung ương câu kết với nhau, nó đè nén, nó cưỡng bức, nó cướp đất, cướp nhà của người  dân lành thân yêu của tôi, của chúng ta. Những người đó đi đấu tranh, tức là gửi đơn tố cáo, khiếu nại đến các cấp chính quyền, th́ bị cấp dưới đẩy lên cấp trên. Khi lên đến quận huyện, th́ nó đẩy lên cấp tỉnh, thành phố. Tỉnh lại đẩy lên trung ương. Và khi người dân đến trung ương, cụ thể là người dân 63 tỉnh thành phố bị oan ức đến trụ sở tiếp dân của Thanh Tra Chánh Phủ, th́ trung ương lại “đá” xuống cấp dưới. Tôi gọi là “dưới đẩy lên, trên đá xuống”. Chúng nó biến những người dân đi tố cáo thành những người “Dân Oan”. Có những người đi đấu tranh, gửi đơn khiếu nại, từ lúc tóc c̣n đen, mà nay đầu bạc trắng, bạc trắng hơn tôi nữa, mà vẫn chưa có kết quả”.

     

Điều 3. “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, công nhân, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

Hiến Pháp có hiệu lực rồi đó, sao lănh đạo Các Anh không trả tự do cho tất cả những người yêu nước từng phản đối Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam mà lănh đạo với nhà nước bắt bỏ tù, v́ tất cả những người đó đă thực hiện đúng quyền con người mà Hiến Pháp công nhận. Chẳng những phải trả tự do, mà phải bồi thường theo mức độ tổn hại vật chất lẫn tinh thần cho họ nữa. Hành động như vậy mới đúng là “bảo đảm quyền con người” chớ.

C̣n văn minh ǵ thống kê của Bộ Tư Pháp Việt Nam th́ từ năm 1995 đến năm 2011, hơn 250.000 cô gái Việt Nam lấy chồng người ngoại quốc qua những cuộc lựa chọn quái đản. Trong số đó có khoảng 100.000 cô lấy chồng người Đài Loan, 30.000 cô lấy chồng người Trung Cộng, và 40.000 cô lấy chồng là người Đại Hàn. Đại đa số các cô gái này là những người nghèo, tŕnh độ văn hóa thấp, khoảng 80% sinh sống tại các tỉnh miền đông Sài G̣n và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh, và Xă Hội, đă phải thừa nhận rằng: “Phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại quốc v́ mục đích kinh tế, nhất là những cuộc hôn nhân qua môi giới bất hợp pháp thường dẫn đến đổ vỡ. Nhiều người ngoại quốc và người Việt Nam, h́nh thành những đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Nhiều cô gái Việt Nam bị môi giới lừa đảo, lấy chồng nghèo khổ, bị bốc lột sức lao động, bị lạm dụng t́nh dục, bị hành hạ đánh đập, dẫn đến t́nh cảnh có một số phụ nữ Việt Nam tự tử”. Gần hơn hết là ngày 9/8/2013, hằng trăm cô gái Việt Nam sang Tàu cho bọn đàn ông con trai Tàu lựa chọn làm vợ, giống như chúng nó ra chợ lựa hàng mua vậy?  Ngay ngày hôm sau th́ sự kiện này có trên trang Facebook, và ttừ ngày 10/8/2013 đến 8 giờ sáng ngày 25/1/2014, đă có 37.356 người trên thế giới vào xem. Nhục nhă như vậy mà gọi là văn minh ư?

Cuộc sống ấm no ǵ mà ngày 9/1/2014, ông Thái Phúc Thành, Cục Trưởng Cục Bảo Trợ Xă Hội trả lời báo Dân Việt rằng: “Ngay trong thời gian đó Bộ Xă Hội đă nhận được đề nghị của 11 tỉnh, là Lai Châu, Lào Cay, Cao Bằng, Yên Bái, Ninh B́nh, Nghệ An, Quảng B́nh, Ninh Thuận, B́nh Thuận, Phú Yên, và Kon Tum, xin giúp gạo cứu đói cho dân. Tỉnh xin nhiều nhất là Quảng B́nh với 5.200 tấn, Nghệ An với 4.200 tấn. Chưa hết, theo báo cáo của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, trong 4 năm qua có đến 1.186 tàu đánh cá với 7.045 ngư dân bị “tàu lạ” (của nước rất quen. PB Hoa) bắt giữ trong khi đánh cá trong vùng Biển Đông. Lănh đạo Các Anh chỉ nói chớ không bao giờ hành động như lời họ nói. Và mới nhất là báo Lao Động ngày 6/1/2014, có bản tin “Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Cá Quảng Ngăi kêu gọi giúp đỡ ngư dân trong ngày 2 và 3/1/2014, bị tàu Trung Quốc đuổi bắt, đánh đập dã man các thuyền viên và cướp hết tài sản trên tàu”. Vậy mà ngư dân không hề được nhà nước bảo vệ, cũng không được giúp đỡ vật chất cho họ. Phải chăng, sống trong xă hội chủ nghĩa th́ đảng với nhà nước tự lo cho nhau làm giàu, c̣n dân th́ cùng nhau vừa kiếm miếng cơm manh áo vừa tự bảo vệ nhau hay sao?  

Điều 4. “Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lănh đạo nhà nước và xă hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của ḿnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”.

Hẳn là Các Anh đă học tư tưởng của “bác” Các Anh rồi chớ? Tôi th́ vào Wikipedia lục lọi được nhiều tài liệu và tôi đọc tất cả. Cuối cùng, tôi đúc kết lại th́ tư tưởng chính trị của “bác” Các Anh là “thi hành lệnh của cộng sản quốc tế thực hiện cuộc cách mạng vô sản trên đất nước Việt Nam trong cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới. C̣n tư tưởng tự do của ông ấy là bịt mắt bịt tai bịt miệng toàn dân, trong đó có Các Anh ”. V́ vậy mà “bác” Các Anh đă thiêu cháy hơn 500.000 thanh niên để nhuộm đỏ một nửa nước Việt Nam hồi tháng 7/1954, và tiếp tục chiến tranh thiêu cháy hơn 4.000.000 thanh niên để nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam từ ngày 30/4/1975, chớ không có giải phóng ǵ hết. Các Anh nhớ rằng, người dân Việt Nam Cộng Ḥa tự do chúng tôi no ấm gấp trăm lần người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa của Các Anh. Những ngày sau 30/4/1975, thật là mắc cở không tưởng tượng được, khi nh́n cái cảnh người dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa đem những cái chén bằng nhựa do Trung Cộng sản xuất, từ Hà Nội vào Sài G̣n gọi là giúp đỡ cho người Việt Nam Cộng Ḥa chúng tôi! Tôi khẳng định, lỗi đó không phải của người dân, mà chính lănh đạo Các Anh đă dối trá khi họ tuyên truyền là người dân Việt Nam Cộng Ḥa nghèo khổ đến mức không có cái chén ăn cơm, nhằm thúc đẩy đẩy thanh niên vào chiến trường lửa đạn để nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam.     

Cũng v́ vậy mà nhà văn cộng sản Dương Thu Hương nhận thức giữa hai chế độ “Việt Nam Cộng Ḥa tự do” với “Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa cộng sản” như sau: “Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài G̣n năm 1975, trong khi tất cả mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười th́ tôi lại khóc. V́ tôi thấy tuổi xuân của tôi đă hy sinh một cách uổng phí. Tôi không choáng ngợp lắm v́ nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà v́ tác phẩm của tất cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do; tất cả các tác giả mà tôi chưa bao giờ biết đều có tác phẩm bầy trong các hiệu sách, ngay trên vỉa hè; và đầy dẫy các phương tiện thông tin như TV, radio, cassette. Những phương tiện đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ. Ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài, sách vở đều do nhà nước quản lư. Dân chúng chỉ được nghe đài Hà Nội mà thôi; và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được nghe đài Sơn Mao, tức là đài phát thanh Trung Quốc. C̣n toàn bộ dân chúng chỉ được nghe loa phóng thanh tập thể; có nghĩa là chỉ được nghe một tiếng nói. Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ v́ nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ... nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đă thua một chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải”.

Điều 15. Hạn chế quyền con người, quyền công dân. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết v́ lư do quốc pḥng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xă hội, đạo đức xă hội, sức khỏe của cộng đồng.

Các Anh thấy ǵ khi đọc nội dung điêu 15 trên đây? Tôi th́ thấy như vầy: “Điều 15 xóa bỏ các điều 2, 3, và 14 bên trên, khi “Quốc Hội hộp thư” dùng nhóm chữ “hạn chế quyền con người, quyền công dân, v́ lư do an ninh, quốc pḥng, quốc gia, trật tự, ......”  Thực tế trong gần 40 năm qua đă chứng minh rằng, khi họ ra tay đàn áp th́ họ viện dẫn bất cứ những điều vu vơ nào đó mà không cần đến lư lẽ, nay lại được điều 15 bao bọc cho họ thẳng tay đàn áp. Chắc chắn rằng, từ khi có cái đảng cộng sản đến nay, lănh đạo của Các Anh luôn luôn nói với làm hoàn toàn trái ngược nhau. Và ngay trong Hiến Pháp, nói với nói cũng đă trái ngược nhau rồi. Mà thực chất, đảng cộng sản là đảng độc tài, nếu lănh đạo Các Anh mà nói với làm giống nhau th́ họ không c̣n là cộng sản. V́ vậy mà đảng viên ở hàng lănh đạo trong hệ thống đảng với nhà nước, không thể là người tốt. Theo nhà báo Châu Thành (Danlambao) ngày 31/8/2013, th́ “bấy lâu nay người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng-rôn với khẩu hiệu đến lóa mắt, về cái việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Thật ra  những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức, lại chính là những kẻ vô đạo đức”.  

Các Anh nhớ rằng, ngày 28/9/2013, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam đă nói với cử tri quận Tây Hồ và quận Hoàn Khiếm (Hà Nội) rằng: “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lư quan trọng vào bậc nhất sau Cương Lĩnh của đảng”. Ông Tổng Bí Thư Các Anh đă tuyên bố như vậy, th́ việc ǵ phải tốn công tốn của sửa đổi Hiến Pháp, chỉ cần sửa đổi Cương Lĩnh của đảng là đủ rồi. Với lại đảng đứng trên đầu tổ quốc từ khi có đảng đến nay, th́ đâu cần đến cái Quốc Hội “hộp thư” với cái Viện Kiểm Sát Tối Cao “hộp thư”. Nếu ông Trọng xóa bỏ hai cơ quan hộp thư đó, chính ông là người lănh đạo giúp dân giảm bớt tiền đóng thuế cho ngân sách để trả lương cho họ. Hổng chừng ông ấy sẽ được người dân cám ơn đó.   

Vậy mà, sau ngày Quốc Hội thông qua bản Hiến Pháp, báo Nhân Dân có bài viết ca tụng rằng: “Hiến Pháp được thông qua với đồng thuận cao là tất yếu dân chủ, là kết quả của chân lư, ư Đảng ḷng Dân”.

Sau loạt Thư của tôi, hy vọng là Các Anh không d dàng chấp nhận đoạn trên đây của báo Nhân Dân. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mời Các Anh cần phải đọc tiếp dưới đây để nhận ra “ḷng dân là ư đảng hay ḷng dân là chống đảng” qua nhận định của một số tác giả trong nước và ngoài nước:

Thứ ba. Ḷng Dân chính là đây.

Blogger Hà Sĩ Phu, có đôi lời v số phiếu 486/488 tán thành tại Quốc Hội. Tác giả tự hỏi: “Có phải cứ đồng thuận cao là dân chủ hay sao?”  Rồi ông tự trả lời: “Quốc hội với 95% đảng viên, chính là “nhóm lợi ích” khổng lồ mà quyền và lợi gắn chặt với Điều 4 Hiến Pháp, với “sở hữu toàn dân” th́ đa số ấy chỉ là một phe nhóm”. Theo tác giả, nếu Quốc Hội làm việc theo tinh thần dân chủ, th́ họ phải ghi nhận những ư kiến đối lập của Nhóm 72, Nhóm Công Dân Tự Do, Nhóm Công Giáo, Nhóm 8406,... . Rồi ông chua chát mà nói rằng: “Tỷ l 97,59% dù thật hay giả cũng là một con số dại dột trong tuyên truyền....Một Hiến pháp thế này được thông qua là mở đầu cho một thời kỳ tồi tệ hơn trước, cũng như mỗi lần sửa Hiến pháp là một lần thụt lùi”. Tác giả trích dẫn lời của nhà khoa học Albert Einstein từng khẳng định rằng: “Chúng ta không thể thắng được lũ ngu, bởi chúng quá đông” .

Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi nhận định: “Chúng tôi thấy cần lên tiếng một lần nữa cùng với những tiếng nói khác, không phải để Nhà nước nghe cho bằng để dân chúng thấy được rằng Quốc Hội đă bác bỏ tất cả mọi ư kiến, đồng thời cũng để cảnh báo với người dân rằng nhà cầm quyền của đảng cộng sản đă quyết tâm ra một Hiến Pháp phi dân chủ, chống lại nhân quyền và hoàn toàn không hợp ḷng dân”.

Blog Dân Làm Báo nhận định: “… đây thực chất là màn kịch của đảng cộng sản nhằm hợp thức hóa để tiếp tục giữ mọi quyền lực độc tôn. Gọi là “biểu quyết thông qua”, nhưng đối với một Quốc Hội có đến 500 đại biểu đều là đảng viên cộng sản th́ ai cũng biết trước kết quả…”

Blogger Hiệu Minh với bài “Từ ép cung cá nhân đến ép cung quốc gia”, nhắc lại lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đă nói “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lư quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng. Blogger Hiệu Minh dẫn chứng từ lịch sử rằng: “T́nh trạng độc đảng tạo nên quyền lực tuyệt đối, dẫn đến quyền lực bị tha hóa, chính là nguyên nhân làm cho khối Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ....”.

Ông Dương Trung Quốc, một trong hai đại biểu Quốc Hội không bỏ phiếu thông qua dự thảo Hiến Pháp, ông giải thích: "Cái khiến tôi băn khoăn là trong lịch sử lập hiến của nước ta, đây là lần đầu tiên trong lời nói đầu của Hiến Pháp viết thẳng quan niệm Hiến Pháp chỉ là “thể chế hoá cương lĩnh” của Đảng và kế thừa những Hiến Pháp có trước. Nhiều vấn đề mà quá tŕnh thảo luận sửa đổi Hiến Pháp c̣n chưa ngă ngũ...những vấn đề liên quan đến hệ thống chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, hội đồng nhân dân các cấp quá tŕnh thảo luận cũng chưa rơ ràng, vậy mà Hiến Pháp vẫn thông qua...”

Qua bài “Xứ sở đối trá”, blogger Huỳnh Ngọc Chênh bày tỏ quan ngại rng: “Ở đất nước mà sự dối trá lên ngôi th́ mọi kịch bản dối trá đến tận cùng sự trơ tráo đều có thể xảy ra. Người ta dựng ra cả một hệ thống cơ quan dân cử từ trung ương xuống tận xă, phường để ngồi họp bàn và thông qua những vấn đề mà người ta đă quyết định sẵn từ trước. Người ta có thể huy động toàn dân một cách tốn kém vào việc góp ư để thay đổi Hiến Pháp, nhưng rồi Hiến Pháp vẫn cứ như xưa. Đến cái cơ quan gọi là lập pháp cũng không được quyền công khai góp ư sửa đổi”.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ Tịch Quốc Hội trong bài diễn văn đọc trên truyền h́nh hôm nay nói rằng : “.... Hiến pháp lần này vẫn khẳng định tính chính danh đối với quyền lực tuyệt đối của đảng trong đời sống chính trị, kinh tế và xă hội ; tại đất nước 90 triệu dân trong đó có bốn triệu đảng viên.... Vấn đề sở hữu đất đai vốn rất nhạy cảm trong các cuộc  xung đột tranh chấp đất là nguyên nhân gây nên những cuộc biểu t́nh gần như mỗi ngày, cũng không được bản Hiến Pháp mới đề cập đến. Điều này đi ngược lại với những khuyến cáo của các nhân sĩ trí thức, và khát vọng về quyền định đoạt mảnh đất của ḿnh đối với nhiều triệu người Việt Nam.

Theo Thời báo Phố Wall, Phil Robertson, P Giám Đốc Human Rights Watch’s Asia Division nói: "Việc thông qua này thật rất đáng thất vọng, khi Việt Nam vừa trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Liệp Quốc. Thay v́ lắng nghe ư kiến đóng góp của hàng ngàn người dân về thúc đầy nhân quyền và một nhà nước v́ dân hơn, th́ nay Quốc hội bỏ phiếu v́ ư nguyện của đảng cộng sản và chính phủ”. Ngày 21/1/2014, tại Thái Lan, ông Phil Robertson khi công bố bản phúc tŕnh t́nh h́nh nhân quyền thế giới, nhận xét rằng: “Hiện nay chúng tôi đánh giá Việt Nam có khoảng từ 150 người đến 200 người đang bị bắt giữ v́ họ đă có những hoạt động phổ biến nhân quyền cho người dân trong nước. Chúng tôi cũng có danh sách ít nhất 63 tù nhân chính trị trong năm 2013. Họ là những người dám nói lên nguyện vọng người dân và do đó bị chính phủ đàn áp một cách nghiêm trọng. Họ chỉ cố lên tiếng diễn tả những ǵ mà nền dân chủ đ̣i hỏi bằng những cuộc họp mặt hay biểu t́nh nhưng lại bị bắt bớ giam cầm như những tù nhân h́nh sự. Thêm vào đó chính phủ Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra lắng nghe tiếng nói của người dân trong chế độ độc đảng hiện nay.”

Kết luận.

Tôi thông cảm với Các Anh, là những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những ǵ Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lănh vực sinh hoạt xă hội, mà Các Anh theo dơi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sinh hoạt xă hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng từ lúc nào không ai biết. 

Nhưng với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay, trong một chừng mực nào đó, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet mà Các Anh gọi là “trang mạng”, như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính ḿnh, nhất thiết Các Anh đă và đang có những suy nghĩ ...... Và tôi luôn hy vọng là theo thời gian với những lá Thư của tôi, cùng với những tin tức trên “trang mạng”, sẽ giúp Các Anh có được nét nh́n của người tự do như chúng tôi, để nhận ra cộng sản là độc tài và dối trá. Từ đó, Các Anh hăy chọn cho ḿnh một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào ḥa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, t́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đă lừng danh thế giới.

Tôi vững tin là Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người  Cựu Lính Chúng Tôi- sẽ hết ḷng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào để làm nên lịch sử.  

Hăy nhớ, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô là ông Gorbachev đă chua chát khi ông nói: “Tôi đă bỏ một nửa cuộc đời cho lư tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Và hăy nhớ “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                               Texas, tháng 02 năm 2014

Đang trong những ngày Tết Nguyên Đán, từ Texas, Hoa Kỳ, tôi chúc Các Anh cùng gia đ́nh Năm Giáp Ngọ 2014 vạn sự đều may mắn, cũng xin chúc con cháu Các Anh thành đạt trong học đường. Riêng Các Anh, hăy giữ vững niềm tin, nhất thiết phải có một ngày chào mừng Ngày Hội Lớn Của Tất Cả Người Việt Nam Trên Quê Hương Và Tại Hải Ngoại.

Chúc Mừng Năm Mới         Chúc Mừng Năm Mới         Chúc Mừng Năm Mới    

****28****