[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

VỚI GIÀN KHOAN HD-981,

CSVN CHẠY ĐÀNG TRỜI CŨNG CHẾT

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 15.05.2014 

         HD-981 là một độc dược mà CSTQ đă luyện từ Công Hàm Bán Nước kư bởi hai tên tổ tội đồ Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh.  CSTQ buộc CSVN phải há mồm ra để uống độc dược dù có muốn hay không.

         Với độc dược GIÀN KHOAN HD-981, CSVN CHẠY ĐÀNG TRỜI CŨNG CHẾT v́ đây  là cái tội bán nước mà “Đất không dung, Trời cũng không tha !” Thực vậy CSVN bán nước cho Tầu, rồi cứ tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt để rồi ngày nay CSTQ bóp họng phải há mồm ra nuốt độc dược HD-981. Trên đất này, CSVN quá tin vào Tầu là người bạn độc nhất của ḿnh lúc lâm nguy. Những  nước thuộc ASEAN, cho dù Nguyễn Tấn Dũng kêu than về độc dược HD-981, th́ những nước thuộc vùng Đông Nam Á này không ai đem quân đội hy sinh cứu CSVN khi phải đụng độ với Tầu. Năn nỉ, chiều chuộng TT.OBAMA, nhưng dân Mỹ c̣n mang ác mộng chiến tranh Việt Nam trước đây, th́ có thể nói là dân Mỹ sẽ từ chối liền việc mang quân đội tái vào Việt Nam để cứu CSVN.

         Trên đất này, chỉ có ḿnh Tầu và khi Tầu bắt CSVN uống độc dược th́ không c̣n ai đến cứu nữa. Đúng là “Đất không dung !” CSVN vậy.

         Chạy lên Trời cầu cứu, th́ Tổ Tiên và Hồn những người vô tội đă chết oan uổng chỉ thẳng tay vào mặt CSVN mà đuổi xuống Đất v́ cái tội bán nước th́ “Trời cũng không tha“ được.

         “Trời không tha, Đất không dung “ cho CSVN nữa. CHỈ C̉N CÁI CHẾT do chính bạn quư Tầu 16 chữ vàng và 4 tốt thẳng tay giết !

         Chúng tôi cắt nghĩa tóm tắt những trường hợp sau đây để cho thấy cái chết của CSVN mà “Trời không tha, Đất không tha“:

 

1.      Trường hợp chiến tranh Việt-Trung xẩy ra thực sự.   

Nếu trường hợp này xẩy ra, th́ Trung Cộng sẽ giết chết  CSVN v́ CSVN đơn độc:

=>     Hoa kỳ không bao giờ can thiệp quân sự vào chiến tranh giữa Tầu và CSVN. Việc can thiệp quân sự Mỹ vào Việt Nam phải do dân Mỹ quyết định  trong khi đó dân Mỹ c̣n mang trong đầu ác mộng với chiến tranh Việt Nam trước đây, nhất nữa Việt Nam lúc này lại do độc đảng CSVN cai trị và bán nước cho Tầu.

=>     Không nước nào trong ASEAN mang mạng sống dân của ḿnh đi cứu và chết cho CSVN

=>     Các nước Liên Au biết rơ mặt thật  của CSVN và chĩ t́m cái quyền lợi vật chất cho ḿnh. Số đông thành viên thuộc Liên Aâu đă là Cộng sản, nên họ hiểu thuộc ḷng cái ruột của CSVN.

=>     Nhật và Nam Hàn chỉ t́m lợi dụng nhân lực Việt Nam chứ không phải đồng minh thực sự với CSVN. Những nước này cũng đang bị đe dọa bởi chính CSTQ, nên chính họ không đi giúp CSVN đánh CSTQ để chọc xùng Trung Cộng.

2.      Trường hợp CSVN và CSTQ xậm xụi dàn xếp bán nước     

Như vậy, đây chỉ là việc dàn dựng chiến tranh để xậm xụi dàn xếp bán nước của CSVN cho Tầu. Cái Giàn Khoan HD-981 vẫn c̣n đứng ở lănh hải Việt Nam. Đó là sự xỉ nhục cho Dân Tộc Việt Nam. Dân Tộc Việt Nam biết rơ cái gian xảo muốn lừa bịp. Dân Tộc càng xùng và cam thù CSVN và sẽ vặn cổ cái đảng CSVN này cho đến chết. Những việc bắn “súng nước“ giữa tầu Trung cộng và tầu Việt cộng đang làm cho dân nghi ngờ việc làm tàn tệ bán nước này của CSVN.

3.      Trường hợp  HD-981 làm dân phát hiện xâm lăng đất liền

Giàn khoan HD-981 đứng sừng sững ở trên biển Việt Nam và chính CSVN không thể giấu diếm được. CSVN sợ sệt dân chúng khám phá ra Công Hàm Bán Nước kư bởi Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh mà CSVN đă bịp bợm che dấu dân từ lâu. Ngày nay dân chúng khám phá ra việc bán nước bỉ ổi này của Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh. Chính Trung cộng, qua vụ HD-981, đă công khai phổ biến cho dân Việt Nam cái tội bán nước này của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Khám phá ra cái tội “Trời không tha, Đất không dung“ của hai tên tổ của CSVN Hồ Chí Minh/Phạm Văn Đồng chắc chắn đứng lên vặn cổ đảng CSVN cho đến chết.

         Như vậy cái chết của CSVN là chắc chắn:

*       Trường hợp thứ nhất: chính CSTQ giết CSVN bằng độc dược HD-981

*       Trường hợp thứ hai và thứ ba: Dân Tộc Việt Nam giết CSVN, chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN đầy tội ác, nhất là tội bán nước. Đây là việc NỔI DẬY CÁCH MẠNG đă xẩy ra như làm sóng từ ngày 11.05.2014

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 


 

 

Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh  B́nh Thun Hi Ngoại: THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI  ÂN T̀NH  LẦN  VIII ............................

T́m đọc:

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.