TS Phan Văn Song:  Thừa Nước Đục, Hỗn Loạn Quốc Tế Trung Cộng Củng Cố Tham Vọng Ra Đại Dương. -Năm 2014 bắt đầu bởi những hỗn loạn do những t́nh h́nh chiến sự. Những năm qua, thế giới Âu Mỹ đă đốt được những ngọn lửa Dân chủ để “giải phóng” các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông.

 

T́m đọc:

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com