Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 9

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 8 -Tài liệu "Bác" bán vùng đảo Bạch Long Vĩ trong Vịnh Bắc Bộ, đàm phán tháng 7 năm 1952-1957 theo thỏa thuận giá trị 10.000 năm, gọi là "Hiệp ước nhượng lănh hải và Vịnh Bắc Bộ Vạn Niên". Hồ sơ này c̣n cho biết, ư của "Bác" mở ra hành tŕnh mới cho dân tộc Việt Nam hóa thân Bắc Hán. Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 7 .

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 6

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 5 -

Huỳnh Tâm:Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990  - Kỳ 4

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 3 -Nguyễn Cơ Thạch: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đă bắt đầu!".

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 2 .

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 1-

Huỳnh Tâm: Lư Bằng tiết lộ hội nghị Thành Đô 1990. Một phần tư liệu về Hội nghị bí mật Thành Đô 1990, được tiết lộ bởi "Lư Bằng Nhật kư ngoại sự" (鹏外事日记 ) và "Hợp tác phát triển Ḥa B́nh" (和平发展合作),..

Về hội nghị Thành Đô 'bán nước cho Trung Quốc' -Hiện nay, nhiều người bàn tán về đề tài “ Thoát Trung “, nhưng họ quên rằng điều kiện đầu tiên, ắt có và đủ, để “Thoát Trung”, đó là “ Thoát cộng”.

Trung Quốc công bố Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
 
Bài 1/4:
 Bài 2/4
 Bài 3/4:
 Bài 4/4: