Trần Trung Đạo: Ai “hèn” và ai “đă nhảy về chuyến tuyến chống cộng”? -Đáp lại bà Hoàng Lan Chi, người kư tên Hoàng Ngọc An trong bài viết “Cái hèn của Trần Trung Đạo”

Trần Trung Đạo: Việt Nam Cộng Ḥa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc. ùng hướng phát triển của nhân loại.

Trần Trung Đạo: Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa”  

Trần Trung Đạo: Đừng tưới nước lên gốc cây ră mục. -

Trần Trung Đạo: Tượng đài CS, một gia tài không ai muốn nhận.

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
Bài 1/4:
Bài 2/4
Bài 3/4:
Bài 4/4:

Trần Trung Đạo: Khóc Với Ḍng Sông hay “Món Nợ Tuổi Hai Mươi”

Trần Trung Đạo: “Bước đường dài đến tự do” của Nelson Mandela.

Trần Trung Đạo: Trung Cộng, cường quốc trị giá 100 ngàn đô la.

Trần Trung Đạo: Bàn về tẩy năo

Trần Trung Đạo: Niềm vui Phương Uyên, hành trang cho chặng đường tranh đấu mới.

Trần Trung Đạo:  Tuyên bố chung Việt – Trung có tới 29 lần “nhất trí”

Trần Trung Đạo: Cờ vàng trong bản án Nguyên Kha và Phương Uyên

Trần Trung Đạo: Vơ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng.

Trần Trung Đạo: Đừng khóc cho Phương Uyên mà hăy sống cùng mơ ước của em.

Trần Trung Đạo: Nh́n lại chiến tranh.

Trần Trung Đạo: Quê hương Vit Nam sau 1975 là quê hương để nhớ, để thương nhưng không phải để sống!

Trần Trung Đạo: Hăy nói trước giờ chết -.

Trần Trung Đạo:  “Côn đồ” Đặng Tiểu B́nh qua quan hệ Việt Trung - ....

Trần Trung Đạo: “Hăy tôn trọng lịch sử” nhưng lịch sử nào? -

Trần Trung Đạo: Các hiện tượng tha hóa trong :Giáo Hội Phật Giáo Việt Na m" tại Việt Nam-

Trần Trung Đạo: Hiểm họa Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc

Chu kỳ thù hận Việt-Trung-Miên- Trần Trung Đạo

Từ Hitler đến Đặng Tiểu B́nh, tác hại của chủ nghĩa dân tộc cực đoan-Trần Trung Đạo

Mẹ và Quê Hương- Ví mà tôi đổi thi gian được - Đi c thiên thu tiếng m cười.-Trần Trung Đạo

Cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc?
-Trần Trung Đạo

Câu hỏi tháng TƯ-..-Trần Trung Đạo

***

 
Đặng Chí Hùng: Hiểm Họa Mất Nước

 

 

CHUNG MỘT LỜI NGUYỀN

 

Hỡi ơi, cửa Ải Nam Quan
Những ḍng quốc sử c̣n loang máu hồng
Tiễn Cha, nước mắt từng ḍng
Cha nh́n con trẻ cảm ḷng phân ly
Dạy rằng: Con hăy về đi
Lau ḍng nước mắt nữ nhi thường t́nh!
Hăy đem chữ Hiếu làm Kinh
Thù nhà, nợ nước phân minh báo đền
Ích chi mà khóc, mà phiền 
Lệ kia có rửa hận riêng được nào !
Lời thiêng đau ngọn sóng đào
Ải Nam Quan đứng nghẹn ngào nh́n theo!
Tiếng Cha hoà tiếng thác reo
Bóng cha cùng với bóng chiều mờ tan!
Lau khô huyết lệ đôi hàng
Tay nâng kiếm báu, ḷng mang lời thề
Mười năm dưới bóng trăng khuya
B́nh Ngô mở nẻo đường về Đông Quan
Xưa, ḍng sử Việt vẻ vang
Nay ḍng sử Việt sao mang hận sầu ?
Ải Nam Quan hỡi, c̣n đâu !
Ḱa ai cắt đất dâng Tàu, quyền chi ???
Chính quyền phục vụ dân th́
Yêu dân, làm việc chỉ v́ dân thôi
Chứ đâu cắt đất dâng người 
Để cho dân nước thiệt tḥi, đớn đau ?!
Trưng Vương, Nguyễn Trăi, người đâu ?
Thù nhà, nợ nước xin mau báo đền!
Tuốt gươm, chung một lời nguyền
Buôn dân, bán nước, bạo quyền, đập tan!!!

 

  

   -Ngô Minh Hằng (thơ)