[Bài Viết - Article]
                                                                          

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang


Phỏng vấn Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa về Thảm Họa Bắc Thuộc

 ***

Phạm Bá Hoa.

Thư số 39a gởi:

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

******  

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc!  V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương cội nguồn của tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi tổng hợp một số tin tức liên quan để cùng Các Anh trở lại hoạt động của các tổ chức xă hội dân sự. Với nỗ lực vận động t́m sự hỗ trợ của các giới chức chính trị ngoại quốc, MLBVN đă tiếp xúc với đại diện của 7 ṭa đại sứ tại Hà Nội và 1 ṭa lănh sự tại Sài G̣n, tŕnh bày về “Nhân Quyền” tại Việt Nam, và chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” về nội dung hội nghị Thành Đô năm 1990.    

Thứ nhất. Khái niệm về xă hội dân sự.

(Trích trong Wikipedia) Theo Trung Tâm Xă Hội Dân Sự của trường đại học kinh tế London th́:Xă hội dân sự đề cập tới một mảng các hoạt động tập thể tự nguyện xung quanh các giá trị, mục tiêu, ư thích chung. Về lư thuyết, các h́nh thái tổ chức xă hội dân sự khác biệt hẳn với các h́nh thái tổ chức nhà nước, gia đ́nh và thị trường. Nhưng trong thực tế th́ ranh giới giữa nhà nước, xă hội dân sự, gia đ́nh, và thị trường là chen lẫn nhau. Xă hội dân sự thường bao gồm một sự đa dạng về phạm vi hoạt động, các thành viên tham gia và các h́nh thái tổ chức, khác nhau về mức độ nghi lễ, tự do, và quyền lực. Xă hội dân sự thường được h́nh thành dưới dạng các tổ chức như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các pḥng trào xă hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư”.

Thuật ngữ xă hội dân sự xuất hiện lần đầu tiên vào thế  kỷ 16 ở châu Âu, và trở nên phổ biến từ  thế kỷ 18. Theo quan niệm truyền thống châu Âu, xă hội dân sự được coi là một tổ chức không thuộc chánh phủ. (Hết trích)

 

“Xă hội dân sự, tổ chức trên căn bản tự nguyện, tự phát, tự lực, không thuộc lănh vực chánh phủ, cũng không thuộc lănh vực kinh tế, và hoạt động theo những qui định mà mọi người trong tổ chức chấp nhận. ”Xă hội dân sự”, vừa tiếp tay với chánh phủ về những lănh vực xă hội mà chánh phủ chưa hoàn thiện hoặc thiếu sót, vừa chống chánh phủ bởi những lời tuyên bố hay lời viết trái ngược với sinh hoạt của xă hội dân chủ, chống những nhà chính trị có lời tuyên bố hay hành động có hại cho quốc gia dân tộc, và chống những viên chức tham nhũng trong bộ máy cầm quyền. “Xă hội dân sự”, vừa tự ḿnh, và vừa hướng dẫn xă hội tác động một cách ôn ḥa vào lănh vực công cộng để bày tỏ các quyền lợi ghi trong Hiến Pháp, nêu vấn đề với các cơ quan công quyền và yêu cầu các đại diện chánh phủ giải quyết. Mục đích là góp phần duy tŕ và bảo vệ các quyền tự do của con người trong một xă hội lành mạnh.

(Trích trong Wikipedia) Tại Việt Nam. Xă hội dân sự h́nh thành từ khái niệm dân chủ và quyền công dân được người Pháp du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trước năm 1945, các phong trào và tổ chức dân sự phát triển mạnh tại Việt Nam. Từ sau năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, hoàn toàn  không một tổ chức nào của tư nhân được thành lập, trong khi các tổ chức dân sự tại Việt Nam Cộng Ḥa vẫn tồn tại và phát triển mạnh. Từ sau năm 1975,  nhóm lănh đạo Việt Cộng  âm thầm lănh đạo các tổ chức dưới danh nghĩa xă hội dân sự do chính họ tổ chức, được gọi là “quốc doanh” để phục vụ chính trị cho đảng và nhà nước, như: “Các tổ chức tôn giáo. Công đoàn. Nghiệp đoàn. Các Hội đoàn văn hóa, văn nghệ, nghệ  sĩ ,  ..v..v… đều là quốc doanh. (Hết trích)

 

Dưới chế độ cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị ngày càng khắc nghiệt, các tổ chức xă hội đúng nghĩa của xă hội dân sự, lần lượt được h́nh thành trên căn bản tự phát tự lực trong mục đích phục vụ xă hội. Cho dù thường xuyên bị đàn áp bằng mọi cách -kể cả hành động côn đồ- của đảng với nhà nước, các tổ chức xă hội dân sự ngày càng phát triển với sự ủng hộ mạnh mẽ của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, và các giới chức chính trị từ các quốc gia quan tâm đến “Quyền Con Người” ngang qua các cơ quan ngoại giao của họ tại Việt Nam.

 

Thứ hai. Mạng Lưới Blogger Việt Nam tiếp xúc với đại diện 3 ṭa đại sứ.

 

Ngày 20/11/2014 tại ṭa đại sứ Ḥa Lan, Hà Nội.

Ông Kees Van Baar, Đại sứ Nhân Quyền Ḥa Lan, và Bà Nienke Trooster tân Đại sứ Ḥa Lan tại Việt Nam, đă tiếp nhóm đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN). Ông Đại sứ Nhân Quyền Ḥa Lan đến Việt Nam tham dự hội nghị không chính thức lần thứ 14 của Diễn Đàn Á Châu – Âu Châu (gọi tắt Anh ngữ là ASEM) với chủ đề “Doanh nghiệp và Nhân quyền”.

Được biết có một số nhà giáo và những người quan tâm đến lănh vực nhân quyền không làm việc trong các tổ chức nhà nước, đă ghi danh tham gia hội nghị này nhưng bị lănh đạo Việt Cộng từ chối v́ lư do an ninh quốc gia.

Khi nghe tường thuật sự kiện này, Ông Đại S nhân quyền Kees Van Baar vô cùng ngạc nhiên, và ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, ngoài vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam là một phần quan trọng trong chuyến đi của tôi”.  

Blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tŕnh bày về những hành động giới hạn quyền tự do ngôn luận đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, thậm chí c̣n phân biệt đối xử những người này sau khi ra tù.

Đại diện ṭa đại sứ Ḥa Lan bày tỏ sự quan tâm đối với t́nh trạng nhân quyền tại Việt Nam sau khi Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Những chia sẻ hôm nay đă góp thêm tin tức thực tế, ṭa đại sứ sẽ xem xét để tiếp tục có những nỗ lực thúc đẩy nhân quyền Việt Nam trong tương lai.

Cùng tham gia với Blogger Mẹ Nấm trong buổi gặp gỡ hôm nay, c̣n có Hiền -vợ luật sư Lê Quốc Quân- và bạn Nghiêm Hoa.

Ngày 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton, Sài G̣n.

Được sự giới thiệu của ông Felix Schwarz, Tham Tán Chính Trị ṭa đại sứ Cộng Ḥa Liên Bang Đức, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc tiếp xúc thân mật với ông Sigmar Gabriel Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Bộ Kinh Tế & Năng Lượng Đức, và các Quốc V Khanh trong chính phủ Đức tại khách sạn Sheraton vào buổi tối,.bên lề Hội Nghị Châu Á- Thái B́nh Dương lần thứ 14 của Doanh Nghiệp Đức tại Sài G̣n.

 Những người được mời là: (1) Anh Phạm Bá Hải. (2) Anh Huỳnh Trọng Hiếu. (3) Anh Lê Quốc Quyết. (4) Anh Nguyễn Trí Dũng. (5) Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. (6) Và cô Huỳnh Thục Vy. Tất cả đă đến điểm hẹn an toàn do ṭa đại sứ Đức thu xếp rất chu đáo thận trọng.​

Chuyến công du Việt Nam lần này của Phó Thủ Tướng và phái đoàn Đức là vấn đề hợp tác kinh tế gữa Đức Quốc với Việt Nam, nhưng ông Phó Thủ Tướng Sigmar Gabriel nói rằng: “Nếu thăm Việt Nam mà chỉ bàn về kinh tế bỏ qua hồ sơ Nhân Quyền th́ thật không đúng đắn, không tử tế”.

Chúng tôi đă trao đổi khá nhiều về quan điểm đấu tranh, các thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam, và mối liên hệ giữa kinh tế và chính trị trong bối cảnh Việt Nam. Ông Phó Thủ Tuớng Đức đă ghi nhận những tin tức vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Sigmar Gabriel là giới chức cao cấp nhất của Đức từng tiếp xúc với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Và hành động này cho thấy Cộng Ḥa Liên Bang Đức từng bước quan tâm đến vấn đề chính trị và nhân quyền trong bang  giao với Việt Nam. Điều tiên quyết mà những người đấu tranh tại Việt Nam nói riêng, hay phong trào Dân Chủ nói chung, cần vận động sự nhận thức và hợp tác của các cộng đồng dân tộc trong nước, nhưng những cuộc gặp gỡ như thế này với chính giới phương Tây, cũng là dịp để chúng tôi thiết lập những đường giây đối thoại trực tiếp với bên ngoài, trong hoàn cảnh bị nhà cầm quyền cộng sản thường xuyên phong tỏa và ngăn chặn.

Ngày 21/11/2014 tại ṭa lănh sự Hoa Kỳ, Sài G̣n.

Các thành viên MLBVN gồm blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Mẹ Nấm, và facebooker Dương Lâm, đă có buổi tiếp xúc với ông Charles Sellers, trưởng pḥng chính trị, đại diện ṭa lănh sự Hoa Kỳ, ông Garrett Harkins, bà Betsy Allens.  Đây là một trong những nỗ lực phát triển chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” = We Want To Know, sau khi .sau khi văn pḥng Quốc Hội, ban dân nguyện tại Hà Nội, và văn pḥng Quốc Hội phía Nam vào ngày 15/10/2014, đă từ chối nhận bản “yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990.

Đại diện MLBVN tŕnh bày mục tiêu của chiến dịch là bày tỏ quyền được biết và yêu cầu sự minh bạch trong các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, thay v́ trả lời cho công dân th́ cơ quan thẩm quyền đă sử dụng bạo lực và đóng cửa văn pḥng Quốc Hội phía Nam, không tiếp xúc với dân nữa. Song song với những nỗ lực tranh đấu của người Việt Nam là chính, sự hỗ trợ quốc tế -đặc biệt là từ phía chính phủ các nước-  cũng rất cần thiết….

Ông Charles, đại diện ṭa lănh sự Hoa Kỳ chia sẻ rằng: ”Việc quan tâm và ủng hộ việc thúc đẩy việc cải thiện nhân quyền bằng các h́nh thức ôn ḥa như bày tỏ quyền tự do ngôn luận, quyền được biết, nằm trong những mối quan tâm của Mỹ. Ṭa lănh sự hy vọng những nỗ lực thúc đẩy sự cải thiện t́nh h́nh nhân quyền tại Việt Nam sẽ sớm có những kết quả tốt đẹp.

Thứ ba. MLBVN cùng lúc tiếp xúc với đại diện 6 ṭa đại sứ.

Ngày 3/12/2014 tại ṭa đại sừ Thụy Điển, Hà Nội, nhóm đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) gồm các Blogger Trịnh Kim Tiến (Hà Nội), Trịnh Anh Tuấn (Hà Nội), Nguyễn Tiến Nam (Hà Nội), và Nguyễn Hoàng Vi (Sài G̣n), đă tiếp xúc làm việc trong 2 tiếng đồng hồ với đại diện của 6 ṭa đại sứ, là: (1) Hoa Kỳ. (2)  Thụy Điển. (3) Úc Đại Lợi. (4) Phần Lan. (5) Na Uy. (6) Cộng Ḥa Liên Bang Đức. Cuộc tiếp xúc này trong chương tŕnh thúc đẩy chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết, đồng thời vận động xóa bỏ Điều luật 258.

Các vị đại diện 6 ṭa đại sứ, là: (1) Elenore Kanter,  Tham tán chính trị, Phó Đại Sứ, Trưởng Ban Chính Trị & Thương Mại ṭa đại sứ Thụy Điển. (2) Bà Rose McConnell,  Bí thư thứ hai Chính Trị & Kinh Tế ṭa đại sứ Úc Đại Lợi. (3) Bà Annina Barbosa,  Phó Đại Sứ Phần Lan. (4) Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, viên chức chính trị ṭa đại sứ Hoa Kỳ. (5) Ông Tone Wroldsen, Bí Thư thứ hai ṭa đại sứ Na Uy. (6) Ông Felix Schwarz,  Tham Tán chính trị ṭa đại sứ Đức. Ngoài ra c̣n có ông Carl Bradshaw Thorell, thực tập sinh ban chính trị & thương mại tại ṭa đại sứ Thụy Điển.  

Buổi tiếp xúc này tiếp nối nỗ lực của MLBVN sau cuộc tiếp xúc với các viên chức tại các ṭa đại sứ Ḥa Lan, Cộng Ḥa Liên Bang Đức, và Hoa Kỳ trong ngày 20 và 21/11/2014.

Với nỗ lực tranh đấu cho Quyền Được Biết và tiếp tục chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết, đại diện MLBVN tŕnh bày chiến dịch này, và gửi đến đại diện các ṭa đại sứ bản Yêu cầu bạch hóa biên bản hội nghị Thành Đô 1990, sau khi những nỗ lực trao thư yêu cầu cho văn pḥng Quốc Hội ở Hà Nội và Sài G̣n bị từ chối. Những tin tức về việc các thành viên ṇng cốt của MLBVN bị ngăn cản từ nhà, c̣n những người đến được văn pḥng Quốc Hội th́ bị Công An chận đường hành hung.

Các vị đại diện ṭa đại sứ chia sẻ rằng, họ ủng hộ chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” của MLBVN để thúc đẩy “Quyền được biết” của người dân Việt Nam. Đại diện phía Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt đến bang giao Việt-Trung. Đại diện ṭa đại sứ Đức nhấn mạnh về sự quan tâm của họ đến Quyền Được Biết của người dân Việt Nam. Riêng đại diện sứ quán Thụy Điển ghi nhận những nỗ lực hoạt động thúc đẩy nhân quyền của MLBVN trong thời gian qua, nói lời chúc mừng MLBVN nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập MLBVN (10/12/2014).

Tôi tin rằng, Các Anh đă biết sự h́nh thành của các tổ chức xă hội dân sự trong bối cảnh xă hội bị nhóm lănh đạo Việt Cộng bịt mắt bịt tai bịt miệng, và bóp nghẹt sự suy nghĩ lẫn tiếng nói của mọi người, dù là tiếng nói chính trị, tiếng nói chống tham nhũng, tiếng nói của những đoàn dân oan, tiếng nói chống sự có mặt của công nhân Trung Cộng trên khắp lănh thổ Việt Nam dưới dạng những hợp đồng kinh tế. Trong bối cảnh đó, hoạt động của các tổ chức xă hội dân sự nói chung, và nhóm đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam nói riêng, đă chứng tỏ ḷng dũng đảm của các thành phần trong xă hội -nhất là giới trẻ- luôn thể hiện niềm tin mănh liệt vào tương lai Việt Nam trong một xă hội dân chủ pháp trị.

Thứ tư.  Nội dung hội nghị Thành Đô từ nhân vật trong cuộc.

Với chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” mà nhóm đại diện các blogger trên đây cố gắng vận động đại diện các ṭa đại sứ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, cũng là cách tạo áp lực với nhóm lănh đạo Việt Cộng minh bạch hóa cho toàn dân biết về Biên Bản hội nghị bí mật hồi tháng 9/1990 tại Thành Đô, Trung Cộng. Tôi mời Các Anh đọc lại Thư số 1 hồi tháng 11/2011 và Thư số 26 tháng 12/2013, trong đó tôi sử dụng tài liệu về hội nghị Thành Đô ngày 3-4/9/1990 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Cộng) từ tổ chức Wikipedia, tổ chức Wikileaks, và nhật kư của cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Trần Quang Cơ. Bây giờ tôi tóm lược những đoạn trong bài viết của tác giả Huỳnh Tâm mà tác giả  trích từ quyển ”Nhật Kư Ngoại Sự” của Thủ Tướng Trung Cộng Lư Bằng là nhân vật trong cuộc, do Tân Hoa Xă Trung Cộng ấn hành.

Trích nhật kư của Thủ Tướng Trung Cộng Lư Bằng.

Cuối những năm 1970. Việt Nam đưa quân sang Campuchia. Năm 1979, quan hệ Trung-Việt bế tắc. Tháng 12/1986, trước t́nh h́nh quốc tế thay đổi, đặc biệt là Liên Xô và Đông Âu tan ră. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh t́m kiếm chính sách b́nh thường hóa với Trung Quốc. Sau khi hai bên Trung-Việt thông qua đường liên lạc, đồng ư hội nghị bí mật vào ngày 03-04/9/1990. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Việt Nam Đỗ Mười, chấp nhận đàm phán với các nhà lănh đạo Trung Quốc

“Ngày 27/8/1990. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi, sẽ hội kiến với Nguyễn Văn Linh theo những dự thảo liên quan tôi đă báo cáo lên đồng chí Đặng Tiểu B́nh. Cuộc họp này liên quan đến việc b́nh thường hóa quan hệ song phương Trung-Việtđiều đặc biệt hệ trọng, nên để bảo mật, địa điểm hội đàm sẽ được tổ chức tại Thành Đô.

“Ngày 30/8/1990. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi sẽ đến Thành Đô, để đàm phán nội bộ với Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Việt Nam Đỗ Mười. Bây giờ thử xem Việt Nam trả lời thế nào.

Với ḍng chữ tôi tô đậm trên đây, rơ ràng là Trung Cộng xem Việt Cộng không ra ǵ cả. Nếu cần, Các Anh hăy đọc lại, và suy nghĩ nhé ….

“Ngày 02/9/1990. Lúc 3 giờ 30 chiều, tôi lên chiếc máy bay riêng và cất cánh từ ngoại ô Bắc Kinh. Khoảng 6 giờ chiều đến sân bay Thành Đô, và di chuyển bằng xe đến Kim Ngưu tân quán (宾馆金牛). Bí thư tỉnh ủy Dương Nhữ Đại chờ đón tại đây. Trong khi đồng chí Giang Trạch Dân đáp chiếc bay khác và đến Thành Đô sau tôi. Lúc 11 giờ đêm, tôi cùng đồng chí Giang Trạch Dân, trao đổi chính sách cho cuộc đàm phán với phía Việt Nam vào ngày mai.

Thành Đô, ngày 3/9/1990. Buổi sáng, tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân tiếp tục nghiên cứu các nguyên tắc tiến hành đàm phán với phía Việt Nam. Khoảng 2 giờ trưa, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười, và Cố Vấn ban chấp hành trung ương đảng Phạm Văn Đồng, cùng đến Kim Ngưu tân quán. Đồng chí Giang Trạch Dân và tôi, chào đón họ tại tầng lầu 1. Tổng Bí Thư  Nguyễn Văn Linh, mặc veston màu cà phê, phong thái học giả. Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười, mái tóc bạc trắng, cũng có thái độ mạnh mẽ, mặc veston màu xanh. Họ là những người trên bảy mươi tuổi, và Phạm Văn Đồng thị giác mắt nheo đục, mặc veston đại cán phù hợp với màu xanh, ông cũng là cựu chiến binh Trung Quốc.

Buổi chiều, cuộc đàm phán bắt đầu. Nguyễn Văn Linh, lần đầu tiên đọc bài phát biểu dài. Mục đích mong muốn giải quyết vấn đề Campuchia càng sớm càng tốt. Xem ra về vấn đề Campuchia, Nguyễn Văn Linh có vẻ bày tỏ về nguyên tắc, c̣n trọng điểm là b́nh thường hóa quan hệ Trung-Việt. Cuộc đàm phán tiếp tục cho đến 8 giờ tối, và vào tiệc lúc 8 giờ 30 tối. Bên bàn tiệc, tôi và đồng chí Giang Trạch Dân, tiếp tục làm việc với Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh”.

Ngày 4/9/1990. Buổi sáng, chúng tôi tiếp tục họp với các nhà lănh đạo của Việt Nam. Tại thời điểm này, có thể nói những vấn đề nêu ra trong đàm phán đă đi đến sự đồng thuận một cách khá thỏa đáng, cùng quyết định soạn thảo bản "Kỷ yếu hội nghị". 

Với ḍng chữ mà tôi tô màu vàng làm cho người đọc nghĩ rằng, nội dung đàm phán do Trung Cộng soạn thảo và Việt Cộng chấp nhận, v́ Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh đạt được mục đích khi ông nói rằng, “dù Trung Quốc bành trướng thế nào đi nữa, th́ Trung Quốc vẫn là một nước xă hội chủ nghĩa”, để phản bác ư kiến các “đồng chí của ông” có ư ngăn cản ông đưa Việt Nam ngă vào ṿng tay Trung Cộng.

   

(Trong h́nh. Hàng trước, từ trái sang phải: Vị trí số 1 tận cùng bên trái là ông Hoàng Bích Sơn. Vị trí số 3 là ông Phạm Văn Đồng. Số 4 ông Nguyễn Văn Linh. S 5 ông Giang Trạch Dân. Số 6  ông Lư Bằng. Số 7 ông Đỗ Mười. Và vị trí số 9 tận cùng bên phải là ông Hồng Hà).

“Lúc 2 giờ 30 chiều, trên tầng lầu 1 của nhà khách Kim Ngưu. Tổng Bí Thư và Thủ Tướng của hai bên Trung Quốc với Việt Nam cùng kư. Đây là bước ngoặc lịch sử trong quan hệ Trung-Việt. (Hết trích).

Sau ngày hội nghị Thành Đô kết thúc, nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn Việt Nam, rằng: "Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đă dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm để đ ảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc".

So sánh tổng quát giữa hai nhật kư. Về Trung Cộng mời họp và Việt Nam chấp nhận, đến những diễn biến như địa điểm họp, ngày giờ họp, nội dung họp, soạn thảo Biên Bản mà hội nghị gọi là “kỷ yếu hội nghị”, và hai bên cùng kư, giữa nhật kư của Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Trần Quang Cơ với nhật kư của Thủ Tướng Trung Cộng Lư Bằng, đều giống nhau. Nhưng nội dung của Biên Bản th́ nhật kư của ông Lư Bằng chỉ viết: “…. có thể nói những vấn đề nêu ra trong đàm phán đă đi đến sự đồng thuận một cách khá thỏa đáng, làm cho người đọc hiểu là lănh đạo Việt Cộng nhanh chóng chấp nhận quan điểm của lănh đạo Trung Cộng, trong khi nhật kư của ông Trần Quang Cơ viết như sau:

 

Sau 2 ngày họp 3 4/9/1990, kết quả được ghi lại trong “Biên Bản” gồm 8 điểm. Trong đó:  Năm điểm là quan điểm của Trung Quốc giải quyết hồ sơ Campuchia. Hai điểm liên quan đến quốc tế mà hai bên không có ǵ tranh căi. Chỉ có một điểm nói đến cải thiện bang giao Việt Nam - Trung Quốc mà thực chất chỉ là lập trường cũ của Trung Quốc đối với Việt Nam”. Điểm thứ 8 th́ ông Trần Quang Cơ viết như sau: Thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc ở Thành Đô, hoàn toàn không phải là một thành tựu đối ngoại của Việt Nam, mà ngược lại là hết sức sai lầm trong quan hệ giữa hai nước”.

“Trong bối cảnh Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ đă tác động đến tư tưởng của ông Nguyễn Văn Linh, tư tưởng phục tùng Trung Cộng, kẻ thù ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Mặc dù trong thời gian chuẩn bị, các ông Nguyễn Cơ Thạch, Vơ Chí Công, Trần Xuân Bách ngăn cản, nhưng ông Nguyễn Văn Linh không nghe, vẫn giữ quan điểm: “Kéo Trung Quốc lại để thay thế Liên Xô, làm chỗ dựa vững chắc bảo vệ xă hội chủ nghĩa. Dù Trung Quốc bành trướng thế nào đi nữa, th́ Trung Quốc vẫn là một nước xă hội chủ nghĩa”.

 Tóm tắt tài liệu. Những tài liệu của Trung Cộng đă chứng minh nhóm dâng nước cho Trung Cộng do ông Nguyễn Văn Linh đứng đầu. Những người Việt Nam tử tế đă không theo cộng sản, những người đi theo cộng sản nhưng khi nhận ra cộng sản độc tài tàn bạo nên đă ly khai khỏi đảng, đều công nhận rằng “cộng sản là độc tài, là dối trá, là ngụy biện”. Cái cách mà ông Nguyễn Văn Linh dối gạt dân khi nói đến chủ trương “cởi trói” chính là cách ngụy biện cho đường lối độc tài cộng sản, đến mức ông ta c̣n nói “dù Trung Quốc bành trướng thế nào đi nữa, th́ Trung Quốc vẫn là một nước xă hội chủ nghĩa”. Với trọng tâm của Biên Bản Thành Đô, ông Trần Quang Cơ nói là ”hết sức sai lầm” trong bang giao giữa hai nước, trong khi ông Lư Bằng nhấn mạnh là “bước ngoặc lịch sử”. Tôi nghĩ, hai tác giả muốn nói đến nội dung dưới đây:  

 “Tổ chức Wikileaks cho biết là họ có trong tay khối tài liệu liên quan đến Việt Nam vào khoảng 2.300 điện tín gửi đi từ ṭa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội và 800 điện tín từ ṭa lănh sự Hoa Kỳ ở Sài G̣n, trong số 251.287 điện tín tài liệu trao đổi giữa 250 cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại hơn 90 quốc gia với Bộ Ngoại Giao tại Hoa Thịnh Đốn. Trong số hơn 3.100 điện tín liên quan đến Việt Nam có cả những loại “tối mật”, đặc biệt hơn cả là Biên Bản về cuộc họp tối mật giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh & Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười của Việt Nam, với Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân & Thủ Tướng Lư Bằng của Trung Cộng, ngày 3 và 4/9/1990 tại Thành Đô. Biên Bản này có đoạn: V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ  nghĩa cộng sản, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước, do Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. Phía Trung Quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”.

Cho dù có phải hay không phải, th́ những sự kiện từ sau hội nghị Thành Đô 1990 đến nay, vẫn là một chuỗi sự thật trên quê hương Việt Nam mà lănh đạo Các Anh không thể phủ nhận, v́ chính họ đă và đang tiếp tay cho Trung Cộng thực hiện. Bằng chứng là sau khi chuyển giao cho Trung Cộng 789 cây số vuông dọc biên giới hai nước hồi năm 1999, và 11.362 cây số vuông trong vịnh Bắc Việt năm 2000, lănh đạo Trung Cộng lại được lănh đạo Việt Cộng chấp nhận cho hằng trăm ngàn công nhân răi rác trên toàn cơi Việt Nam, nhất là hằng mấy chục ngàn công nhân Trung Cộng có mặt tại những vị trí chiến lược về quốc pḥng- dưới dạng những hợp đồng xây dựng, kinh doanh, khai thác, sản xuất, .v..v… Điển h́nh là:

(1) Vị trí chiến lược Dak Nông. Tháng 11/2007, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định cho thăm ḍ khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên Miền Trung trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, xét đến năm 2025, và giao cho Tập Đoàn Than & Khoáng Sản quốc doanh thực hiện. Tập đoàn này dành một hợp đồng cho Công ty Chalieco của Trung Cộng khai thác trên diện tích 300 cây số vuông thuộc huyện Dăk Rlâp. tỉnh Đắk Nông. Đầu những năm 1950, cơ quan nghiên cứu chiến lược của Pháp tại Đông Dương, đánh giá vị trí này là nóc nhà của Việt Nam, giữ được nơi đây sẽ bảo vệ được Việt Nam.

(2) Vị trí chiến lược Vũng Áng, Hà Tĩnh. Thành lập từ tháng 4/2006, với diện tích 227 cây số vuông. Tổng số công nhân lên đến 30.400 người mà trong số đó theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục Trưởng Cục Việc Làm/Bộ Lao Động & Thương Binh Xă Hội, th́ số công nhân Trung Cộng tại đây là 10.000 người. Nh́n lên bản đồ, vị trí eo thắt trên dăi đất có dạng h́nh cong chữ S như thể bị cắt làm 2 theo chiều Bắc Nam.

(3) Vị trí chiến lược đèo Hải Vân-Lăng Cô, Đà Nẳng. Vịnh Đà Nẳng như hai cái càng cua chưa khép lại. Mơm phía nam là Tiên Sa, nơi có căn cứ của Hải Quân Nhân Dân Việt Nam, mơm phía bắc là một nhánh của dăy Trường Sơn trên đèo Hải Vân nhô ra Mũi Cửa Khẽm, nếu nh́n tiếp ra khơi là Ḥn Sơn Chà. Dưới nét nh́n quân sự, rơ ràng và chắc chăn là từ Khu Lăng Cô do Trung Cộng quản trị, sẽ kiểm soát các tàu chiến của Hải Quân Việt Nam ra vào Vịnh Đà Nẳng. Thậm chí, Trung Cộng có thể sử dụng máy móc tối tân theo dơi  hầu hết hoạt động của căn cứ quan trọng này. Nh́n lên bản đồ, vị trí này như thể cắt Việt Nam làm 3 theo chiều Bắc Nam. Dù tỉnh Thừa Thiên/Huế cho biết đă ngưng dự án, nhưng tôi không thể tin v́ Thủ Tướng phê duyệt dự án từ ngày 5/12/2008, vi lại bao nhiêu tiền bạc đă chi tiêu  trong 6 năm qua, bỗng chốc nói bỏ là được sao? Việt Cộng mà dám giỡn mặt với Trung Cộng à!

(4) Vị trí chiến lược Biển Đông. Đài Á Châu Tự Do ngày 8/10/2014, trích  bản tin của Tân Hoa Xă th́ Trung Cộng đă xây dựng xong trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, với đường băng dài 2,000 thước và dùng cho mục đích quân sự. Theo Tân Hoa Xă th́ “Đường băng mới xây tại đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất của Hoàng Sa, sẽ nâng cao khả năng quốc pḥng của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Bài viết trên tuần báo quốc pḥng Hoa Kỳ IHS Jane’s Defense ngày 21/11/2014, cho rằng, Trung Cộng đă bồi đấp băi đá Vĩnh Thử, (Đá Chữ Thập) thuộc quần đảo Trường Sa cách nay 3 tháng. Đảo nhân tạo này dài 3 km, và rộng từ 200 đến 300 mét. Các tác giả bản báo cáo cho biết, đây là dự án thứ tư mà Trung Cộng thực hiện tại quần đảo này trong thời gian 12 đến 18 tháng qua. Tạp chí Jane’s Defense nhận định: “Dự án bồi đấp băi Đá Chữ Thập, dường như được thực hiện trong mục đích buộc các bên đang tranh chấp chủ quyền phải từ bỏ các yêu sách của ḿnh, hoặc các bên tranh chấp phải ngồi lại đàm phán thế mạnh thuộc về Trung Quốc. Ngày 7/1/2015, Tướng Gregorio Catapang Jr. Tổng Tham Mưu Truởng Phi Luật Tân, khẳng định với báo chí rằng: “Khoảng 50% công tŕnh phi đạo trên băi Đá Chữ Thập đă hoàn tất”. Ông nói thêm: “Phi đạo này dài khoảng 2000 thước, và có thể xây dựng xong trong năm 2015 này, v́ họ làm rất nhanh”. Như vậy, hai phi đạo tại Hoàng Sa và Trường Sa là vị trí  chiến lược ở hai đầu Nam Bắc, mà từ đó Trung Cộng sẽ không chế Biển Đông như thể là ao nhà của họ, bất chấp lịch sử, sự thật, và công lư. Cộng sản -dù là Trung Cộng hay Việt Cộng- cũng vậy..

Chỉ cần công nhân -hay quân lính- Trung Cộng có mặt tại những vị trí chiến lược trên đây, đă đủ cho lănh đạo của họ khống chế nhóm lănh đạo Việt Cộng, và từ đó, Việt Nam trong ṿng tay của Trung Cộng rồi. Tôi nghĩ, đó là chiến lược mà Trung Cộng thực hiện để nắm chắc Việt Nam trong tay, v́ e nhân dân Việt Nam khi biết được nội dung Biên Bản Thành Đô sẽ nổi dậy lật đổ nhóm lănh đạo của họ và đảo ngược thế chính trị Việt Nam, lúc ấy Trung Cộng sẽ không thể xua quân tấn công Việt Nam v́ áp lực quốc tế. Các Anh nghĩ sao? ...    

Kết luận.

Sau khi Các Anh đọc xong những trang thư vừa rồi, tôi nghĩ là trong một mức độ nào đó, Các Anh hiểu được tại sao tôi viết loạt thư này gởi đến Các Anh. Thật sự là tôi muốn giúp Các Anh có được  nét nh́n của người tự do như chúng tôi, để Các Anh nhận ra con đường cộng sản mà Các Anh đă và đang đi là tự ḿnh nhốt ḿnh trong nhà tù lớn do Bộ Chính Trị lănh đạo với bản chất độc tài, tàn bạo, dối trá, và cai trị dối trá. Từ đó, Các Anh hăy suy nghĩ mà chọn cho ḿnh một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào ḥa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, t́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đă lừng danh thế giới.

Các Anh đừng quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                                        Texas, tháng 1 năm 2015

****39a*****

  

 
HÁT CHO VIỆT NAM : Sáng tác và trình bày  TỪ YÊN