Huỳnh Tâm : Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô  - Kỳ 13. -Chúng tôi viết và đối chiếu nhiều tài liệu mật do nội bộ của BCT/BCH TƯ Việt Cộng cung cấp bởi những người c̣n tưởng nhớ đến Tổ quốc thân yêu Việt Nam, viết theo ....

 

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 12. - Vào năm 2020. Điểm hẹn Việt Nam mở cửa toàn diện, Trung Cộng tràn ngập cố vấn Hoa Nam, giáo dục pháp luật, chính trị, quân sự theo hệ tư tưởng Mao và đổi mới BCT/BCH/TƯ Cộng sản Việt Nam, nay mai không c̣n biên giới.

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 (Kỳ 11)- Giang Trch5 Dăng: Tôi muốn sử dụng sức mạnh của đảng bằng mọi cách tốt nhất và lấy quyền thống trị Việt Nam, dù sự khác biệt hai bên lănh đạo không cùng tầm nh́n tương lai, từ độ cao này tôi xây dựng chiến lược cho t́nh h́nh quan hệ song phương Trung-Việt .........

Huỳnh Tâm:Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 10 . Thưa ông Lê Đức Anh:- Nếu Việt Nam bị m

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 9-

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 8

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 7 .

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 6

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 5 -

Huỳnh Tâm:Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990  - Kỳ 4

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 3 -Nguyễn Cơ Thạch: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đă bắt đầu!".

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 2 .

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 1-

Huỳnh Tâm: Lư Bằng tiết lộ hội nghị Thành Đô 1990. Một phần tư liệu về Hội nghị bí mật Thành Đô 1990, được tiết lộ bởi "Lư Bằng Nhật kư ngoại sự" (鹏外事日记 ) và "Hợp tác phát triển Ḥa B́nh" (和平发展合作),..

Về hội nghị Thành Đô 'bán nước cho Trung Quốc' -Hiện nay, nhiều người bàn tán về đề tài “ Thoát Trung “, nhưng họ quên rằng điều kiện đầu tiên, ắt có và đủ, để “Thoát Trung”, đó là “ Thoát cộng”.

Trung Quốc công bố Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
 
Bài 1/4:
 Bài 2/4
 Bài 3/4:
 Bài 4/4: