Phạm Cao Dương TS: Thêm Chuyện 70 Năm Trước: Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945.  -Đây là trận đói thê thảm nhất và khủng khiếp chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam với hàng triệu người đă bị bỏ mạng, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân chính đă đưa tới biến cố 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, ...

Phạm Cao Dương TS:  Nhân Dịp Đầu Năm Ất Mùi – 2015, Một Chút Lịch Sử Gửi Tuổi Trẻ Việt Nam: Lẽ Ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đă Có Dân Chủ – Tự Do Rồi. -Viết để tưởng niệm các học giả Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hăn, những người đă góp phần xây dựng nền giáo dục mới cho nước Việt Nam độc lập và một thế hệ trí thức mới đă đứng ra làm việc nước

Phạm Cao Dương TS:  Sáu mươi năm nh́n lại:Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: Hoàng đế Bảo Đại đă thật sự giành lại Độc lập cho Việt Nam từ ngày 11 tháng 3 năm 1945

Phạm Cao Dương: Việt Nam 1945: Những Ngày Cuối Cùng Trong Cuộc Đời Làm Chính Trị Của Học Giả Phạm Quỳnh. Sau Đảo Chính 9 tháng 3, 1945 Hoàng Đế Bảo Đại vẫn c̣n tín nhiệm Học Giả Phạm Quỳnh và muốn giao thêm nhiệm vụ mới

Phạm Cao Dương TS:  Đính chính một sai lầm: Không Thể Hiểu Nam Hải là Biển Trung Hoa hay Biển Nam Trung Hoa được. -Ư chính của người viết trong bài này là về quan niệm về hai nước đă song hành tồn tại từ đầu ở Đông Á là Bắc Quốc và Nam Quốc chứ không phải là một nước An Nam đối kháng với một một nước Trung Quốc văn minh và hùng mạnh hơn nằm ở giữa.