[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

Ngô Văn Tuấn

40 Năm, Phải Động Viên Toàn Dân Cùng Nhau Vượt Lên

 

“…khi muốn tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, có thể đạt đến vị trí ngang bằng với những nước tiên tiến, phải động viên toàn dân cùng nhau vượt lên trên tất cả mọi thử thách từ bên trong cũng như bên ngoài nước. Đây là sự sống c̣n của toàn thể dân tộc và tổ quốc Việt Nam…”

VT.VIETNAM-TRUNGQUOC.4Hết h́nh thức này đến h́nh thức khác Trung Quốc đang kiếm cớ để xâm lấn từ lănh địa đến lănh hải Việt Nam với mục đích chính yếu là cướp lấy 80% diện tích Biển Đông. 

Trong cuộc hải chiến với Trung Quốc, hải quân Việt Nam đă thất bại 2 lần : năm 1974 miền Nam Việt Nam tự do, và năm 1988 nước Việt Nam như hiện nay. Điều đó đă chứng tỏ lực lượng hải quân Trung Quốc lớn mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Như vậy nếu có tiếp tục, Việt Nam sẽ bị thảm bại hơn nữa là điều gần như không thể tránh khỏi.

Nh́n vào những sự việc mà Trung Quốc đă và đang làm ở Biển Đông, cũng như với nhiều tài liệu, dữ kiện mà chúng tôi có được… Trung Quốc vào một ngày không xa, có thể từ năm 2025 trở đi, sẽ nuốt trọn 80% Biển Đông. Chừng đó có hối tiếc th́ cũng muộn rồi !

V́ thế một trong những biện pháp hàng đầu mà toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ngăn chặn Trung Quốc hiện nay là cần phải đưa vụ kiện này ra trước Ṭa Án Quốc Tế.

Khi Việt Nam đồng ư tiến hành thủ tục pháp lư quốc tế là lần này Việt Nam muốn chấm dứt t́nh trạng tranh chấp hiện tại với Trung Quốc ở Biển Đông. Dứt khoát với Trung Quốc, đối với Việt Nam hiện nay có thể đó là điều khó khăn. V́ đă bao nhiêu năm qua Việt Nam và Trung Quốc là hai nước thuần thành với chính sách độc quyền cộng sản. Và thêm nữa kinh tế Việt Nam hiện nay lại bị phụ thuộc phần lớn vào Trung Quốc. Trong khi đó chưa có đường hướng nào tiến tới rơ rệt, cũng như kết minh chắc chắn với các nước tự do dân chủ bên ngoài. Theo thiển nghĩ, các nước dân chủ tự do Tây phương cần nên hỗ trợ và yểm trợ tích cực nhiều hơn nữa để cho Việt Nam có thể thoát được ra khỏi cái bóng thật sự Trung Quốc đă, đang và sẽ bao trùm đè nặng lên Việt Nam. Cái bóng đó hiện tại quá lớn !

Trong lúc đó lại có nhiều thành phần lănh đạo cộng sản Việt Nam nghĩ rằng: Việt Nam nên đi cửa giữa, làm trung gian giữa hai khối tư bản và khối cộng sản. “Đu dây” đàng nào th́ ta cũng có lợi… Lại có nhiều người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước hiện nay hô hào “thoát Trung”… Nhưng, đó cũng chỉ là một hai nhóm nhỏ nhoi mà thôi …

Trong giới lănh đạo chính quyền Việt Nam hiện nay có nhiều người đă và đang có chiều hướng thân và đi lại với Tây phương. Nhưng c̣n trở ngại chính yếu là những người cầm đầu thân với cộng sản Trung Quốc. 

Nhóm thân với cộng sản Trung Quốc càng mạnh lên, rơ ràng là nhóm thân với Tây phương yếu thế. Sẽ c̣n yếu thế hơn nữa, nếu không có những biện pháp nào khả dĩ làm cho cân bằng để tạo rathế đối lập từ trong chính họ. V́ thế nếu một khi có thành phần nào thân cận được với Tây phương, tốt nhất nên cố gắng yểm trợ và ủng hộ bằng mọi phương cách để có thể tiến tới đối lập thật sự và rộng răi hơn trên ḍng xoáy của dân tộc và tổ quốc Việt Nam.

Người Việt Nam lưu vong tại hải ngoại, dù ở Pháp, Đức, Ḥa Lan, Mỹ, Úc, Nhật, v.v… cũng vẫn là người Việt Nam. Người Việt Nam ở hải ngoại cần nên kết hợp đồng tâm với người Việt Nam ở trong nước để ngăn chặn sự gậm nhấm lănh địa và lănh hải của giặc phương Bắc Trung Quốc. Sự gậm nhấm của Trung Quốc đă có từ lâu, người Việt Nam đă thấy và biết rất rơ. Nhưng chỉ cần có giờ phút nào chểnh mảng, lơ là, cộng với bên trong có nhiều phần tử vô h́nh trung tiếp tay cho bọn chúng, là những lúc đáng ngại nhất bằng vào những mưu đồ từ trong bóng tối của Trung Quốc. 

V́ thế nếu lần này Việt Nam cương quyết đưa Trung Quốc ra Ṭa án Quốc tế, Việt Nam sẽ được sự quan tâm hỗ trợ nồng nhiệt hơn của hầu hết các quốc gia Tây phương, Á châu và nhất là các quốc gia Đông Nam Á.

http://www.nna-leb.gov.lb/files/medium/1389630928_stl.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Grand_Hall_de_Justice_de_Palais_de_La_Paix_%C3%A0_La_Haye_Pays-Bas.jpg

Trong các Ṭa án Quốc tế của Liên Hiệp Quốc th́ Ṭa án Quốc tế tại Den Haag (La Haye, The Hague) Ḥa Lan có nhiều phương tiện thuận lợi hơn hết để có thể khai thác được nhược điểm của những tay đầu năo cộng sản Trung Quốc. Do đó khi Việt Nam nắm được lợi thế, cần phải nhanh chóng ra tay trước. C̣n như nếu để chậm lại … th́ có thể thời cơ sẽ vụt cánh bay đi!

Một quốc gia đă kinh qua một giai đoạn chiến tranh dài, một giai đoạn dưỡng sức khá lâu, th́ nay đây là giai đoạn nên tích cực làm việc hơn. Nếu để lâu hơn nữa, khi nh́n lại mới nhận thấy là đă thua sút quá nhiều, v́ khi cần đến phải đi cầu cạnh nước khác, tổ chức khác. Trong khi đó, những người Việt Nam thua cuộc chạy lưu vong ra nước ngoài, giờ đây họ đă và đang làm được rất nhiều việc : con cái học hành thành đạt hơn, giàu có địa vị hơn, sự nghiệp gia sản, hăng xưởng kếch xù hơn… Nhưng, những việc họ làm cũng chỉ là cho nước ngoài. V́ phải bị lưu vong, nên họ chính yếu không giúp ǵ được cho nước Việt Nam. Trừ phi gởi tiền về giúp cho gia đ́nh, và sau này có đầu tư ở trong nước vào các hăng xưởng với tính cách tạm thời, số vốn có thể ít oi nhỏ giọt…

Gần 40 năm, thời gian đă đi qua hơn nửa đời người. Đất nước Việt Nam phát triển hưng thịnh khi nào toàn thể nhân dân trong cũng như ngoài nước đồng ḷng, quyết tâm vượt qua những chướng ngại, và tất cả cùng nên hợp quần để tiến lên. C̣n không, đó cũng chỉ là sự phát triển vá víu nhất thời mà thôi. Do đó khi muốn tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, có thể đạt đến vị trí ngang bằng với những nước tiên tiến, phải động viên toàn dân cùng nhau vượt lên trên tất cả mọi thử thách từ bên trong cũng như bên ngoài nước. Đây là sự sống c̣n của toàn thể dân tộc và tổ quốc Việt Nam.

Vững tin ngày đó chắc chắn sẽ đến !

Ngô Văn Tuấn

 

 

 

 

 

Trần Gia Phụng: Chính Phủ Trần Trọng Kim, Chính phủ dầu tiên của nước Việt Nam Độc Lập. Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đ́nh Huế xin từ chức.  Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm ḍ việc thành lập chính phủ mới.

Trần Gia Phụng: Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam. -từ khi thành lập ngày 06-01-1930 cho đến ngày nay, đảng CSVN chỉ làm lợi cho đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và cho QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm ǵ có lợi cho đất nước, mà chỉ phá hoại đất nước về tất cả các mặt và điều nguy hiểm nhất là đảng nầy hiện nay đang âm mưu từ từ bán nước cho những kẻ bành trướng phương Bắc.

 

Trần Gia Phụng: Trận Hoàng Sa, Biểu Tượng  Hội Tụ Ḷng Yêu Nước. -Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, trận Hoàng Sa ngày 19-1-1974 tuy ngắn ngủi nhưng là trận chiến chống ngoại xâm duy nhất và ngày nay trở thành biểu tượng hội tụ ḷng yêu nước của người Việt. 

 

T́m đọc:

 

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.