[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhimtrang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim được!!!

 


Cuộc Chiến Mậu Thân 1968
Các Tranh Luận Trong Nội Bộ Đảng CSVN Về 1968
 
Cải Cách Ruộng Đất

 ***

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

     HƯỚNG ĐI CỐ ĐỊNH CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

I-Quốc nạn tham nhũng

Trước năm 1975, tôi đă được Thẩm phán Huỳnh Khắc Dụng, Chánh Biện Lư Ṭa Sơ thẩm Sài G̣n, chia xẻ một kinh nghiệm bản thân quư báu để cảnh giác tôi về các trở ngại và hiểm nguy phải đương đầu trong khi làm Giám Sát tại Gíám Sát Viện, một cơ quan hiến định của nền Đệ nhị Cộng Ḥa có thẩm quyền bài trừ tham nhũng, thẩm tra kế toán và kiểm kê tài sản của tất cả nhân viên các cơ quan công quyền, kể cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

Trong thời gian du học tại Paris lúc tuổi đôi mươi, chàng thanh niên Huỳnh Khắc Dụng đă vô cùng tức giận khi đọc một quyển sách của một tác giả Pháp đă làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Ông ta đă viết như sau: người Việt Nam có nhiều đức tánh tốt như thông minh, siêng năng cần cù làm việc nhưng cũng có một cố tật mà rất nhiều người Việt mắc phạm: ăn cắp. V́ tự ái dân tộc, ông Biện lư tương lai đă viết báo phản bác kết luận có tính cách nhục mạ của tác giả Pháp và thách thức tranh luận công khai. Ông Pháp “thực dân” đă nhă nhặn mời sinh viên Hùynh Khắc Dụng đến văn pḥng hội kiến nhưng không chấp nhận tranh luận. Ông ta chỉ từ tốn nói rằng: Thời gian sẽ cho biết ai đúng, ai sai. Ông Chánh Biện Lư Huỳnh Khắc Dụng đă kết thúc cuộc tiếp kiến tôi với lời thú nhận như sau: Kinh nghiệm của chức vụ Biện Lư tại Việt Nam đă cho ông ta thấy rơ nhận định của ông tác giả Pháp “thực dân” không phải là một sự phỉ báng sai trái.

Nếu bậc đàn anh Huỳnh Khắc Dụng của tôi c̣n sống đến ngày nay dưới chế độ cộng sản Việt Nam, ông ấy phải bật khóc khi nhận thấy nạn ăn cắp đă lan tràn khắp nước từ xă ấp đến các doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, phủ bộ, ban Chấp Hành Trung Ương và bộ Chánh trị đảng Cộng sản Việt Nam. Nạn ăn cắp của công và của tư đă phát triển có hệ thống dưới ô dù của Đảng và Nhà nước cộng sản. Hành động tẩu tán mờ ám 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, các hành vi tham nhũng tày trời tại hai tập đoàn Vinashins và Vinalines cũng như t́nh trạng nợ xấu không đ̣i được của các ngân hàng công và tư là những vụ ăn cắp công quỷ khổng lồ nhưng không ai có trách nhiệm h́nh sự và chánh trị, kể cả ông Thủ tướng tên X vẫn ngồi vững như bàn thạch sau khi triều kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh. Tệ nạn ăn cắp công quỷ có tổ chức và hệ thống đă trút gánh nặng nợ công lên đầu đám dân đen và các thế hệ mai sau lănh trách nhiệm trả các món nợ to lớn vay của các nước ngoài và các định chế tài chánh quốc tế đến năm 2014 đă lên đến trên 120 tỷ USD, tương đương GDP của cả nước Việt Nam tư bản có cái đuôi xă hội chủ nghĩa. Quốc nạn tham nhũng trầm trọng đến nỗi bộ Chánh trị đảng Cộng sản Việt Nam phải kết liểu mạng sống của Thượng tướng Công An Phạm Quư Ngọ, Thứ trưởng bộ Công An, Ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng để đóng lại hồ sơ xét xử hai anh em Dương Chí Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Vinalines và Dương Tự Trọng, Đại tá Công An Thành phố Hải Pḥng có liên can đến một ủy viên bộ Chánh trị là Bộ trưởng bộ Công An Trần Đại Quang. Lợi dụng cố tật ăn cắp của người Việt Nam hiện nay đă phát triển đến mức đáng ngại và xấu hỗ từ trong nước ra đến các nước ngoài, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đă đưa tham nhũng lên hàng quốc sách để đảm bảo sự trung thành với Đảng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên cộng sản và tay sai (Công An, dân pḥng, côn đồ, dư luận viên). Chính Hồ Chí Minh đă dạy dỗ các đồ đệ: Đạo đức cách mạng là trung thành với Đảng. Đó là tiêu chuẩn cần phải chứng minh bằng tư tưởng và hành động để được Đảng trọng dụng và thăng tiến.

Theo các nhà tâm lư học và phạm tội học, tội ăn cắp có nhiều nguyên nhân:

Nghèo đói thèm ăn, thiếu mặc và vô gia cư;

Tánh tham lam muốn tích lủy tài sản cho bản thân và con cháu;

Tánh ích kỹ chỉ biết lo cho bản thân và gia đ́nh, không màng đến sự sống chết, khổ đau của người khác, t́nh trạng thấp kém của xă hội, đất nước hay dân tộc.

Tánh khoe khoang, tự phụ, muốn ăn trên ngồi trước, có địa vị cao sang hơn người khác.

Trong từng giai đoạn, đảng Cộng Sản Việt Nam đă khai thác các nguyên nhân kể trên để cải tạo nước Việt Nam thành một xă hội ăn cắp, cải biến người Việt thành những con người vô cảm, không biết thương yêu đồng bào nghèo khổ, không quan tâm đến chánh trị và thờ ơ với vận mạng của quốc gia dân tộc. Mặt khác, cơ chế và luật pháp của Cộng sản Việt Nam đă giúp cho cán bộ, đảng viên cộng sản cướp đoạt tài sản của nhân dân, biển thủ công quỷ, hối lộ và hối mại quyền thế, những tội đại h́nh dưới chế độ Việt Nam Cộng Ḥa.

Nói tóm lại, dưới chế độ cộng sản, tánh xấu ăn cắp của nhiều người Việt Nam đă rơ rệt gây ra một quốc nạn nghiêm trọng cho đất nước trong thời kỳ độc lập và dân chủ. Quốc nạn nầy đă gia tăng gấp bội phần trong 40 năm độc tài toàn trị của đảng CSVN trên toàn cơi nước Việt Nam thống nhứt kể từ ngày Quốc Hận 30-4-1975.

II - Hướng đi cố định của đảng Cộng Sản Việt Nam

Theo đuôi Trung Quốc, đảng CSVN đă chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản qua chủ nghĩa tư bản từ năm 1986 với việc áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa. Để khỏi sụp đổ, đảng CSVN bắt buộc phải cởi mở kinh tế nửa vời nhưng hướng đi của đảng Mafia nầy vẫn không thay đổi: luôn luôn hướng về quyền bính v́ quyền làm ra tiền cho Đảng và cán bộ đảng. Từ ngày cướp chánh quyền năm 1945 đến nay, đảng CSVN trước sau như một vẫn bám chặt quyền bính và nắm giữ độc quyền cai trị trong thời chiến cũng như thời b́nh, tận dụng đặc quyền chuyên chính trên cơ sở chủ thuyết Marx-Lenin mặc dầu học thuyết nầy có quá nhiều sai lầm, đă giết hại trên một trăm triệu con người trong thế kỷ 20 và đă bị thế giới văn minh vứt bỏ từ thập niên 1990. V́ đặc quyền đặc lợi, đảng CSVN sẵn sàng hy sinh đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi cướp chánh quyền ngày 19-8-1945 tại Hà Nội từ trong tay Hoàng đế Bảo Đại và Nội các Trần Trọng Kim, đảng CSVN đă phá hoại sự h́nh thành một chế độ Quân Chủ Lập Hiến (Constitutional Monarchy) tại nước Việt Nam độc lập và thống nhứt theo ư định của vị Vua thứ 13 của nhà Nguyễn sau khi lên ngôi chấp chánh năm 1932.

   1-Dưới thời Hồ Chí Minh (1945-1969)

Muốn có quyền bính, đảng CSVN phải t́nh nguyện làm tay sai cho ngoại bang từ việc thành lập đảng tại Hong Kong năm 1930 theo chỉ thị của Tổng Bí thơ đảng Cộng sản Liên Xô Josef Stalin đến việc cầu xin viện trợ quân sự của Trung Quốc từ năm 1950 để tiến hành hai cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt nhằm mục đích áp đặt chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và bành trướng ảnh hưởng của hai đế quốc cộng sản Nga Hoa tại Đông Nam Á trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh (1948-1991). Lănh tụ Hồ Chí Minh của đảng CSVN tức Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc là cán bộ của Đệ tam Quốc tế Cộng sản và đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc. Với tư cách cán bộ cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh đă trung kiên phục vụ hai đế quốc cộng sản Nga Hoa, triệt để thi hành các chủ trương và đường lối của Josef Stalin và Mao Trạch Đông nhưng chẳng hề quan tâm ǵ đến sự sinh tồn của dân tộc Việt và số phận bi đát của Tổ quốc Việt Nam. Điều nầy rất dễ hiểu. Nhiệm vụ được đảng Cộng sản Trung Quốc giao phó cho Hồ Quang là liên tục gây ra chiến tranh và tàn sát thật nhiều người Việt, nhứt là trí thức, nhân tài và tinh hoa của nước Việt để có thể áp đặt chế độ cộng sản trên bán đảo Đông Dương và tái lập ảnh hưởng của nước Tàu đối với Việt Nam đă mất từ khi Pháp quốc xâm chiếm Nam kỳ (Cochinchine) làm thuộc địa năm 1862 và thiết lập nền Bảo Hộ (Protectorat) đối với An Nam (Trung kỳ) và Bắc kỳ (Tonkin) trên cơ sở hai hoà ước 1874 và 1884.

Triệt để chấp hành nhiệm vụ do đảng Cộng sản Trung Quốc ủy thác từ năm 1940, Hồ Chí Minh ra lệnh cho bộ máy tuyên truyền bịp bợm của Trần Huy Liệu kích động ḷng yêu nước nhiệt thành của nhân dân Việt Nam để tham gia cuộc “chiến tranh giải phóng dân tộc” (1945-1954) khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và khởi phát cuộc “chiến tranh chống Mỹ cứu nước” (1954-1975) với chiêu bài “thống nhứt đất nước”. Thực hiện âm mưu thâm độc của người Tàu, Thiếu tá Hồ Quang đă tận dụng hai cuộc nội chiến kéo dài 30 năm (1945-1975) để tàn phá đất nước Việt Nam, giết chết cả chục triệu quân dân Việt, tiêu diệt trí thức và gây ra hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc trong tâm tư của đồng bào con cháu Âu Cơ và Lạc Long Quân. Đến ngày nay, sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, đảng CSVN vẫn tận trung với Hồ Quang và Nga Hoa, xem tập thể ngưởi Việt bất đồng chánh kiến với họ là kẻ thù cần phải tù đày hoặc tiêu diệt.

Say mê quyền bính, đảng CSVN đă cướp chánh quyền hợp pháp và chánh thống của nhà Nguyễn vào mùa thu năm 1945 trong lúc nước Việt Nam đă thu hồi độc lập và thống nhứt: Hoàng đế Bảo Đại đă công bố bản Tuyên ngôn Độc lập lần thứ nhứt ngày11-3-1945 và tống đạt bản Tuyên ngôn nầy cho Đại sứ Nhựt Yokoyama Masayuki, nhân vật có thực quyền đả tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam sau khi Nhựt đảo chánh Pháp ngày 9-3-1945. Nắm giữ quyến bính, đảng CSVN đă ra tay trấn áp và tiêu diệt lănh tụ các tôn giáo và chánh đảng, các trí thức không chấp nhận chủ trương độc tài đảng trị của nhà cầm quyền cộng sản. Vụ Ôn Như Hầu là một điển h́nh của hành đông thủ tiêu đối lập của Việt Minh cộng sản tại Hà Nội mặc dầu ngoài mặt, Hồ Chí Minh vẫn kêu gọi :

           “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”

           “Thành công, thành công, đại thành công”

Để chia xẻ quyền bính với Pháp và có chánh danh một phần nào, ngụy quyền cộng sản đă kư Tạm Ứớc ngày 6-3-1946 rước quân Pháp đổ bộ lên Hải Pḥng, tiến chiếm Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn nhằm mục đích tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân đảng và các chánh đảng quốc gia khác (Đại Việt Quốc Dân đảng, Đại Việt Duy Dân  v.v…) sau khi quân đội của Lư Hán rút về Tàu. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải tán chánh phủ liên hiệp Quốc-Cộng. Vơ Nguyên Giáp với tư cách Bộ trưởng Nội Vụ ban hành nghị định đặt Việt Nam Quốc Dân Đảng ngoài ṿng pháp luật và bí mật chỉ thi cán bộ cộng sản trong toàn quốc tiến hành chánh sách khủng bố trắng. Vô số tinh hoa của dân tộc và nhân tài của đất nước đă bị Việt Minh cộng sản giết chết. Trong ba năm đầu của công cuộc toàn dân tự phát kháng chiến chống sự trở lại của quân Pháp, khởi đầu tại Nam kỳ vào tháng 9 năm 1945 với tầm vong vạt nhọn, Việt Minh đă ra tay sát hại các lănh tụ và nhân vật có khả năng qui tụ và thuyết phục quần chúng: Huỳnh Phú Sổ (Giáo chủ Phật Giáo Ḥa Hảo), Phạm Quỳnh (Thượng thơ), Ngô Đ́nh Khôi (Tổng Đốc), Nguyễn văn Sâm (Khâm sai đại thần), Trương Tử Anh (Đại Việt Quốc Dân đảng), Lư Đông A (Đại Việt Duy Dân đảng), Khái Hưng Trần Khánh Giư (Việt Nam Quốc Dân đảng), Nhượng Tống (VN Quốc Dân Đảng), Bùi Quang Chiêu (đảng Lập Hiến), Hồ văn Ngà (đảng Quốc Gia Độc Lập), Tạ Thu Thâu (Đệ tứ Cộng Sản Quốc tế), Phan văn Hùm (Đệ tứ Cộng sản quốc tế), Trần văn Thạch (Đệ tứ Cộng sản quốc tế), Luật sư Huỳnh văn Phương, Luật sư Dương văn Giáo, Giáo sư Lê Bá Cang,vợ  chồng Bác sĩ Hồ Vĩnh Kư, Lê văn T́nh, Đào Sanh Long, Hoàng Thọ v.v…

Lời nói của một “trí thức” cộng sản trong nước rằng ngay từ đầu đảng Cộng Sản đă không tranh giành quyền bính với ai là một sự ngụy biện và xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn. Cái lưỡi gổ ấy có biết rằng ngay từ năm 1946, Việt Minh cộng sản đă cấp tốc gởi từ miền Bắc vào miền Nam Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Nguyễn văn Linh, Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt), Nguyễn B́nh (tức Nguyễn Phương Thảo) và Trần văn Trà để phối hợp với Lê Duẫn độc chiếm quyền lănh đạo kháng chiến tại Nam kỳ. Từ 1946 đến 1955, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ là hai hung thần cộng sản có toàn quyền sinh sát tại các vùng kiểm soát của Việt Minh ở Nam Phần.

Sự tận dụng bạo lực của Việt Minh cộng sản để chiếm giữ quyền bính bất chấp thủ đoạn đă chia rẻ trầm trọng dân tộc Việt Nam và là nguyên nhân của cuộc nội chiến lần thứ nhứt (1945-1954) giữa người Việt quốc gia và người Việt cộng sản, một cuộc đối đầu đầy máu và nước mắt mà Vua Bảo Đại đă cố tránh khi thoái vị ngày 25-8-1945.

       (Xem Wikipedia, Chiếu chỉ thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại công bố ngày 25-8-1945)

Sau ngày 19-12-1946, Việt Minh đă bị quân Pháp đánh đuổi khỏi Hà Nội, chạy trở về núi rừng Việt Bắc. Ở trong Nam, Việt Minh đă phải co cụm về một vài mật khu ở vùng rừng núi miền Đông, Đồng Tháp Mười và rừng tràm U Minh Cà Mau. Mặc dầu nước Pháp trao trả độc lập cho Quốc gia Việt Nam (État du Vietnam) dưới quyền lănh đạo của cựu Hoàng Bảo Đại trên cơ sở Hiệp ước Vịnh Hạ Long kư kết năm 1948 được bổ túc bởi Hiệp ước Điện Élysée kư kết năm 1949, Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chiến tranh. Để thực hiện giấc mơ quyền bính và sứ mạng do đảng Cộng sản Tàu ủy thác, Hồ Chí Minh (tức Thiếu tá Tàu Hồ Quang) đă đi sang Trung Quốc và Liên Xô cầu viện năm 1950 và 1951. Đáp ứng thỉnh cầu của Hồ Chí Minh, Liên Xô (Josef Stalin) đă giao cho Trung Quốc “phụ trách Việt Nam” để tiếp tục chiến tranh. Phụ trách (in charge) có nghĩa là lănh đạo. Nhờ viện trợ quân sự của Trung Quốc, sự tham chiến của quân Tàu dưới quyền chỉ huy hoạch định của Đại tướng Trần Canh và Thượng tướng Vi Quốc Thanh và chiến thuật biển người, Việt Minh đă chiến thắng liên quân Pháp-Việt tại Cao Bằng (1950) và Điện Biên Phủ (1954), kết thúc cuộc nội chiến lần thứ nhứt mà đảng CSVN khoe là chiến tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc do đảng tài t́nh lănh đạo dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin. Căn cứ hiệp định đ́nh chiến kư kết tại Geneve ngày 20-7-1954, Việt Nam được phân chia ra hai nước độc lập với hai chánh thể khác nhau tại vĩ tuyến 17 theo quyết định của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Hồ Chí Minh được trở về Bắc bộ phủ ngự trị miền Bắc và thành lập ngay chế độ độc tài chuyên chế xă hội chủ nghĩa trước khi ban hành hiến pháp 1959. Chưa thỏa măn với độc quyền cai trị miền Bắc, Hồ Chí Minh c̣n muốn áp đặt quyền bính trên cả nước Việt Nam để hoàn thành nhiêm vụ đă được đảng Cộng sản Trung Quốc ủy thác. Với sự cấu kết của Lê Duẫn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh, Hồ Chí Minh đă phát động cuộc nội chiến lần thứ hai (1954-1975) dưới chiêu bài giả dối “thống nhứt đất nước”. Thất vọng ê chề v́ thất bại trong trận Tổng Công kích Tết Mậu Thân (1968), Hồ Chí Minh đă đi xuống tuyền đài ngày 2-9-1969 trong khi chưa được ngồi chểm chệ trên ngôi vua của cả nước Việt Nam.

2-Dưới thời Lê Duẫn (1969-1986)

 Lê Duẫn là một công nhân Hỏa Xa, học lực lớp Tư (Cours Élémentaire) trường sơ cấp thời Pháp thuộc. Học tṛ của Lê Hồng Phong, Lê Duẫn nắm được các nhược điểm và bí mật của Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp. Tŕnh độ văn hóa hạn chế nhưng Lê Duẫn là một người cộng sản cuồng tín có nhiều thủ đoạn và rất tàn nhẫn. Quyền bính và quyền lợi cũng là mục tiêu tối hậu của nhân vật nầy. Thật vậy, Lê Duẫn đă cùng Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh chủ trương xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa để chiếm đoạt các tài nguyên dồi dào của miền Nam v́ ông ta biết rơ miền đất tự do ở phía Nam của Tổ quốc rất phồn vinh. Không khác Hồ Chí Minh, Lê Duẫn cũng có tham vọng trở thành ông vua của một nước Việt Nam thống nhứt bằng bạo lực để tận hưởng uy quyền vô đối và quyền lợi không ai sánh bằng, trong đó có năm thê bảy thiếp và một đứa con mọn khi đi chữa bịnh trên bờ biển Sochi của Hắc Hải.Tinh thần giáo điều và vô tổ quốc của Lê Duẫn đă thể hiện rơ rệt qua lời tuyên bố trắng trợn như sau:

“ Chúng ta đánh Mỹ không phải đánh cho chúng ta mà đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô và cho cả hệ thống các nước xă hội chủ nghĩa”.

( Xem Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, Nhà Xuất bản Văn Nghệ, California,USA)

Qua lời tuyên bố kể trên của Lê Duẫn, cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa không phải nhằm mục đích thống nhứt đất nước và giải phóng nhân dân miền Nam khỏi “ách thống trị của đế quốc Mỹ”.  Sự thật là Hoa Kỳ, siêu cường số 1 trên thế giới sau Thế Chiến 2, đă đến miền Nam Việt Nam để giúp đở ngăn chận làn sóng đỏ lan tràn xuống Đông Dương và Đông Nam Á. Với tư cách lănh đạo Thế Giới Tự Do, Hoa Kỳ không hề chiếm hữu một thước đất của Việt Nam Cộng Ḥa hoặc bất cứ nước nào trên quả địa cầu.

Vơ Nguyên Giáp cũng đă viết hồi kư tố cáo sự vô cảm của Lê Duẫn đối với số tổn thất binh sĩ to lớn trong trận Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 khi ông ta đập bàn ra lịnh phải tiếp tục đánh bất chấp số thương vong của bộ đội Bắc Việt.

Giống như Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân vật tiểu thuyết Xuân tóc Đỏ, Lê Duẫn có số đỏ. Sự thay đổi chiến lược toàn cầu của Hoa Kư trong thập niên 1970 đă chuyển giao miền Nam Việt Nam cho Bắc Việt cộng sản và đặt Lê Duẫn lên ngai vàng của nước Viêt Nam thống nhứt dưới chế độ xă hội chủ nghĩa toàn trị độc đảng.

Sau khi thôn tính miền Nam ngày 30-4- 1975, Lê Duẫn không có thái độ cao thượng như Đại tướng chiến thắng Ulysses Grant (1822-1885) tôn trọng Đại tướng chiến bại Robert Lee (1807-1870) và tạo điều kiện thuận lợi cho ḥa giải dân tộc Mỹ sau cuộc nội chiến. Trái lại, với thái độ huênh hoang tự đắc của kẻ tiểu nhơn ít học, Lê Duẫn đă xem Việt Nam Cộng Ḥa là một nước chiến bại, tài sản của Nhà nước, các ngân hàng công và tư, xí nghiệp quốc doanh, công ty hợp doanh, sĩ quan, viên chức, cán bộ của chánh quyền miền Nam là chiến lợi phẩm của kẻ thắng trận.  Không khác người thượng cổ, cán bộ, đảng viên cộng sản đă có những hành động man rợ vi phạm công pháp quốc tế và tham lam cướp đoạt tài sản của Nhà nước, quân cán chánh Việt Nam Cộng Ḥa và “ngụy dân” miền Nam để nhanh chóng trở thành những nhà tư sản. Riêng Lê Duẫn và bộ Chánh trị đảng CSVN đă được Nguyễn văn Hảo, cựu Phó Thủ tướng VNCH, dâng lên 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Số trử kim nầy do “thực dân” Pháp chuyển giao cho chánh phủ Quốc Gia Việt Nam khi thành lập Ngân Hàng Quốc Gia năm 1948 để đảm bảo gíá trị của đồng bạc Việt Nam. Sau 40 năm giấu diếm và đổ tội cho cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu, nhà cầm quyền cộng sản năm 2015 công khai thú nhận đă chở qua Liên Xô 40 tấn vàng (gồm có 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam và 24 tấn vàng của tư nhân miền Nam bị cộng sản tịch thâu năm 1975) để trả nợ cho Liên Xô một phần và bán ra thị trường quốc tế phần c̣n lại. Nhờ vậy, con của Lê Duẫn đă trở thành đại gia số 1 của thành phố Sài G̣n hiện nay.

Của công đă trở thành của tư dưới thời cộng sản! Một sớm một chiều, những người cộng sản chủ trương vô sản hóa nhân dân đă trở thành những nhà tư sản có tài sản kếch xù. Người cộng sản, nhà giàu mới xă hội chủ nghĩa (les nouveaux riches socialistes) không c̣n xem nhà giàu là kẻ thù của dân tộc như trước khi đánh chiếm Sài G̣n. Chiến tranh đă giúp cho người cộng sản Việt Nam thực hiện được một thành quả cướp bóc trong bản “Quốc tế ca” : “Tất cả lợi quyền ắt thuộc về Ta”

Sau “chiến dịch”cướp đoạt chiến lợi phẩm, nhà cầm quyền cộng sản lập tức tù đày không bản án cả triệu quân cán chánh VNCH, tiến hành các biện pháp đổi tiến, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới để vô sản hóa “ngụy dân” miền Nam, đánh sập nền kinh tế thị trường của Việt Nam Cộng Ḥa và đuổi các nhà tư sản đi vùng Kinh tế mới để cướp đoạt tài sản, xe cộ, nhà cửa. Các biện pháp thất nhân tâm nầy đă gây vô vàn khó khăn cho đời sống nhân dân miền Nam nhưng đă tăng thêm bội phần tài sản của cán bộ đảng viên cộng sản. Ngoài ra, việc tổ chức vượt biên bán chánh thức để trục xuất người Việt gốc Hoa và bán băi lấy vàng để đưa người trốn chạy chế độ cộng sản ra ngoại quốc đă đem lại cho bộ Chánh trị đảng CSVN và cán bộ đảng viên vô số vàng khối, quư kim và đô la.

Che đậy dưới các mỹ từ “thống nhứt đất nước” và “đánh Mỹ cứu nước”, việc thôn tính miền Nam đă gia tăng quyền bính của các lănh tụ, cán bộ cộng sản trên cả nước và biến cải họ trở thành những nhà đại tư sản trong khi quảng đại quần chúng nghèo đói và hoàn toàn mất tự do, không có quyền con người.

GDP của Việt Nam dưới thời Lê Duẫn chỉ là một tỷ USD. Tỷ lệ lạm phát lên đến 1000%.

  3- Dưới thời các Tổng Bí thơ Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng (từ 1986 đến nay)

Trước sự sụp đổ tất yếu của nền kinh tế xă hội chủ nghĩa, đảng CSVN đă bắt chước Trung Cộng đổi mới kinh tế một cách nửa vời để cứu đảng: áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa. Nói cách khác, thông qua các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng do cán bộ, đảng viên điều khiển, đảng CSVN kiểm soát tất cả các ngành hoạt động kinh tế chủ yếu có nhiều lợi nhuận trong khi vẫn nắm giữ chặt độc quyền lănh đạo chánh trị. So với khu vực quốc doanh khổng lồ và đầy thế lực, khu vực tư doanh rất nhỏ bé và không được sự nâng đỡ từ Nhà nước và các ngân hàng công, tư.

Trong nền kinh tế tư bản lai căn xă hội chủ nghĩa, quyền bính đă tạo ra quá nhiều đặc lợi vô cùng to lớn cho cán bộ đảng viên cộng sản. Chính nền kinh tế tư bản nửa vời nầy đă sản sanh ra các đại gia và giai cấp tư bản đỏ tại Việt Nam. Hai đại gia có máu mặt tại Sài G̣n hiện nay là một người con cả của cố Tổng Bí thơ Lê Duẫn và một người con rơi của cố Thủ tướng Vơ văn Kiệt. Tại tỉnh B́nh Dương, đại gia Dũng Ḷ Vôi, chủ nhân của Đại Nam Quốc Tự, đă phất lên từ nghèo đói nhờ có liên hệ với Nguyễn Minh Triết, cựu Bí thư Tỉnh ủy B́nh Dương và Thành ủy Sài G̣n, cựu Chủ tịch nước. Mọi cư dân tỉnh B́nh Dương đều biết ông Sáu Phong hiện nay là một đại địa chủ và ông cựu Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh nhà có vài trăm mẫu cao su. V́ vậy, đảng CSVN phải luôn luôn bám chặt quyền bính với bất cứ giá nào để bảo vệ quyền lợi riêng của tổ chức và đảng viên. Khi c̣n làm Chủ tịch nước, Nguyễn Minh Triết đă thành thật nói rằng “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” .

Muốn đảm bảo sự trung thành của cán bộ đảng viên, đảng CSVN thường dùng món mồi quyền lợi giống như Hồ Chí Minh nuôi cá và cán bộ theo thí nghiệm của khoa học gia Nga Ivan Pavlov (1849-1936) đối với các loài vật. Quyền lợi có thể là chức quyền, tiền bạc, sổ hưu v.v…Nhằm mục đích nầy, Tổng Bí thư Đỗ Mười, một người cộng sản cuồng tín hai lần chỉ huy đánh tư sản, đă chánh thức đưa ra hai khẩu hiệu khác lạ sau khi công du Đại Hàn và được Tổng Thống nước tư bản nầy tặng cho một triệu USD:

        “ Tất cả để làm giàu” (thay v́ làm giàu là bóc lột người nghèo, là có tội với nhân dân)

        “ Làm giàu là vinh quang (thay v́ lao động là vinh quang)

Xuất thân thợ thiến heo, Tổng Bí thơ cộng sản giáo điều và cực đoan Đỗ Mười đă không c̣n ḥ hét đánh tư sản nữa v́ ông ta đă có một chuổi khách sạn 5 sao từ Nam chí Bắc.

Để giúp cán bộ đảng viên cộng sản làm giàu nhanh chóng, đảng CSVN đă công khai ra quyết nghị cho phép đảng viên kinh doanh và mời các doanh nhân giàu có gia nhập đảng Cộng sản giống như Trung Cộng. Hơn thế nữa, đảng CSVN c̣n cho phép cán bộ ở các địa phương cướp ruộng đất của dân đen bằng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, vận dụng bộ đội, Cảnh sát Cơ động vơ trang tận răng và côn đồ băng đảng xă hội đen. 

Theo đuổi mục đích quyền bính và quyền lợi, các Tổng Bí thơ đảng CSVN sau năm 1986 đă kế tiếp nhau lợi dụng các hiến pháp 1980,1992 và 2013 cũng như cả rừng luật pháp xă hội chủ nghĩa để ngày càng củng cố quyền lănh đạo độc tài toàn trị của đảng trong thời b́nh, bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ của nhân dân, chà đạp nhân quyền, d́m cả nước trong t́nh trạng nghèo nàn chậm tiến so với các nước tự do dân chủ trong vùng Đông Nam Á. Để nhận được sự hậu thuẫn của Trung Cộng, đảng CSVN đă chuyển nhượng một phần đáng kể lănh thổ cho đế quốc Đại Hán và âm thầm tiếp tay với thiên triều Bắc kinh cải biến nước Việt Nam thành một tỉnh hoặc một khu tự trị của Trung Cộng trước hạn kỳ 2020.

III  - Cái giá phải trả cho hướng đi cố định của đảng CSVN

Dân tộc Việt Nam đă, đang và sẽ phải trả một cái giá quá đắt cho hướng đi cố định của đảng CSVN: vĩnh viễn chiếm giữ quyền bính để tích lủy lợi ích càng nhiều càng tốt cho bản thân, con cháu và gia tộc của họ.

1-Dưới thời Hồ Chí Minh (1945-1969), đảng CSVN bắt đầu bán nước lần thứ nhứt:  công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thật vậy, ngày 4-9-1958, Quốc Vụ Viện Trung Quốc tuyên bố lănh hải của Trung Quốc là 12 hải lư bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thủ tướng Phạm văn Đồng, một phụ tá tâm phúc của Hồ Chí Minh, lập tức gởi công hàm đề ngày 14-9-1958 công nhận quyết định của Trung Quốc. Trước đó, ngày 9-5-1955, Ung văn Khiêm, Thứ trướng bộ Ngoại Giao của miền Bắc cộng sản đă tuyên bố rằng theo các tài liệu của Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong 40 năm làm Thủ tướng, Phạm văn Đồng đă giấu kín công hàm đề ngày 14-9-1958 và không chuyển văn kiện nầy đến Quốc Hội của miền Bắc. Công hàm bán nước của Thủ tướng Phạm văn Đồng nhằm mục đích trả món nợ viện trợ quân sự từ 1950 của Trung Cộng đă giúp đưa Thiếu tá Hồ Quang, một đảng viên của đảng Cộng Sản Tàu, trở về ngôi Chủ tịch Bắc bộ phủ năm 1954. Công hàm nầy đă chuyển nhượng cho Trung Quốc tất cả tài nguyên của Biển Đông bao gồm hải sản, rong biển, dầu khí và khoáng sản dưới đáy biển và ngăn chận quyền đi ra hải phận quốc tế của tàu thuyền Việt Nam, đồng thời khước từ lợi thế và lợi lộc của một quốc gia có trên 3,000 kí lô mét bờ biển. Hành động bán nước nầy của Phạm văn Đồng và đảng CSVN đă để lại một di hại trầm trọng cho đất nước Việt Nam.

Quyền lợi tối cao của Tổ quốc Việt Nam đă bị hy sinh v́ quyền lợi của Trung Quốc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN! Do đó, tuyệt đại bộ phận người Việt ở trong và ngoài nước nghĩ rằng Hồ Chí Minh tức Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc là một người Tàu tên thật là Hồ Tập Chương, người dân tộc Hẹ (Hakkard) sanh năm 1901 tại Đài Loan. Năm 1930, với tư cách Đại biểu của Đệ tam Quốc tế Cộng sản, nhân vật nầy đă tham dự buổi họp thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3-2-1930 tại Hong Kong theo lịnh của Josef Stalin cùng với 6,7 người Việt trong số đó có Nguyễn Ái Quốc (tức Nguyễn Tất Thành).

2-Dưới thời Tổng Bí thơ Nguyễn văn Linh (1986-1991), Nguyễn văn Linh (Tổng Bí thơ), Đỗ Mười (Thủ tướng) và Phạm văn Đồng (Cố vấn) đă đi Thành Đô (Tứ Xuyên) năm 1990 thần phục Trung Quốc và cam kết chấp nhận các điều kiện của Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân để chống lưng cho đảng CSVN tiếp tục cầm quyền: Sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc với cương vị một Tỉnh hoặc một Khu Tư trị trong thời hạn 30 năm kể từ năm 1990. 

(Xem Vikileaks tiết lộ một bản văn của Ṭa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, biên bản một buổi họp của Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam đăng trên Nhụt báo Sài G̣n Nhỏ số 226 ngày 3-7-2009 và sách Việt Nam Ngày Mai của tác giả Phạm Đ́nh Hưng xuất bản năm 2009)

Quyền bính và quyền lợi đă sai khiến đảng CSVN lần lượt dâng cho Trung Cộng toàn bộ Tổ quốc thân yêu đă được tiền nhân gầy dựng và bảo vệ bằng xương máu của biết bao thê hệ. Như vậy, các lănh tụ của đảng CSVN là người yêu nước hay bán nước?

-Duới thời  Tổng Bí thơ Lê Khả Phiêu (1997-2001), Việt Nam cộng sản đă kư kết với Trung Quốc hai hiệp ước bất b́nh đẳng theo chỉ thị của ông lănh tụ đảng CSVN đă bị Trung Quốc gài bẫy có con với cô xẩm chân dài Trương Mỹ Vân:

  - Hiệp ước Biên giới kư ngày 31-12-1999  chuyển nhượng cho Trung Quốc gần 1,000 kí lô mét vuông đất liền dọc theo biên giới Việt-Hoa, trong đó có Ăi Nam Quan, thác Băn Giốc, suối Phi Khanh, băi Tục Lăm, cao điểm Lăo Sơn trong tỉnh Hà Giang;

 - Hiệp ước Vịnh Bắc Việt (Gulf of Tonkin) kư kết ngày 25-12-2000 chuyển nhượng thêm cho Trung Quốc trên 12,000 kí lô mét vuông biển trong Vịnh Bắc Việt so với hiệp ước Pháp-Thanh kư kết năm 1887 giữa Patenôtre, đại diện Pháp quốc và Lư Hồng Chương, đại diện Đại Thanh.

Cả hai hiệp ước kư kết ngày 31-12-1999 và ngày 25-12-2000 đều được Quốc Hội bù nh́n của nước Việt Nam cộng sản phê chuẫn.

Ngoài hai hiệp ước kể trên, Việt Nam cộng sản c̣n kư kết với Trung Quốc một hiệp ước hợp tác đánh cá nhưng đă xem hiệp ước nầy là một hợp đồng không cần được Quốc Hội duyệt xét. Hiệp ước hợp tác đánh cá cho phép tàu thuyền Trung Quốc đánh cá trong lănh hải 12 hải lư và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lư của Việt Nam.

Sau khi hiệp ước Vịnh Bắc Việt được kư kết, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đă thưởng bộ Chánh trị đảng CSVN 2 tỷ USD, xem như mua một diện tích biển quan trọng của Việt Nam trong Vịnh Bắc Việt có nhiều cá và dầu khí. Nội số tiền thưởng nầy của Chu Dung Cơ đủ đảm bảo cho Thượng tướng Lê Khả Phiêu một cuộc sống vương giả hiện nay tại Hà Nội sau khi mất chức Tổng Bí thơ đảng Cộng Sản. Trung Quốc đă bắt đầu khai thác một số mơ dầu khí quan trong trong Vịnh Bắc Việt.

Nói tóm lại, lănh thổ Việt Nam trên đất liền, trong Vịnh Bắc Việt (Gulf of Tonkin) và ngoài Biển Đông (South China Sea) đă bị thu hẹp trong thời kỳ gọi là độc lập và dân chủ dưới quyền thống trị chuyên chế của đảng CSVN. Sự toàn vẹn lănh thổ của nước Việt Nam đă bị đảng Cộng sản hy sinh không thương tiếc và hối hận.

3-Dưới thời Tổng Bí thơ Nông Đức Mạnh (2001-2011), con tư sinh của Hồ Chí Minh và Nông thị Ngát, lănh thổ Việt Nam trên đất liền lại bị thu hẹp thêm bởi các hợp đồng trá h́nh của hiệp ước để khỏi chuyển đến Quốc Hội duyệt xét và phê chuẩn:

 - Hợp đồng khai thác bauxite tại Tân Rai (tỉnh Lâm Đồng) và Nhân Cơ (tỉnh Dak Nong) với chuyên viên và công nhân Tàu đem từ Trung Quốc qua Cao nguyên Trung phần;

 - Hợp đồng cho thuê các rừng đầu nguồn tại nhiều tỉnh để cho phép người Tàu đến Việt Nam trồng rừng, lập làng và định cư vĩnh viễn;

 - Hợp đồng cho thuê đất để thành lập các thành phố Tàu trên khắp nước Việt Nam như Đông Đô Đại Phố tại tỉnh B́nh Dương, Khu Công nghiệp tự trị Formosa ở Hà Tỉnh vv... Các thành phố Tàu nầy là vùng đất tự trị của người Tàu hay là tô giới Tàu trên đất nước Việt Nam.

Trong tương lai, các làng xă, thành phố Tàu thành lập tại Việt Nam từ Bắc chí Nam và các nhượng địa (territory concessions) cho Trung Quốc khai thác bauxite trên Cao nguyên Trung phần (Lâm Đồng và Dak Nông) có thể được sách động đ̣i sát nhập vào mẫu quốc Trung Hoa với hậu thuẫn của chánh quyền Trung Cộng giống như nước Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraina, thực hiện tham vọng bành trướng đế quốc Nga của Tổng Thống Nga Vladimir Putin  vào đầu năm 2014.

 - Hợp đồng thực hiện các dự án đầu tư lớn của Việt Nam với chuyên viên và công nhân Tàu.

Để thúc đẩy kư kết hợp đồng khai thác bauxite trên Cao nguyên Trung phần, Trung Quốc đă tặng 300 triệu USD cho Tổng Bí thơ Nông Đức Mạnh và 150 triệu USD cho Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Nhờ sự “hào phóng” của Trung Quốc, người dân tộc thiểu số Choang trong tỉnh Quảng Tây con tư sinh của Hồ Chí Minh và người Y tá trong rừng U Minh Cà Mau con của một cán bộ Việt Minh ở Rạch Giá đă không quan tâm đến vị trí chiến lược của Cao nguyên Trung phần và không cần biết đến sự ô nhiễm môi sinh cũng như các đe dọa của bùn đỏ đến sức khoẻ của cư dân miền Đông Nam phần và thành phố Sài G̣n. 

Quyền bính và quyền lợi riêng của đảng và cán bộ đảng viên đă giữ vững hướng đi cố định của Nhà nước và đảng CSVN trong thập niên đầu của thế kỷ 21, bất chấp sự mất c̣n của Tổ quốc.

4-Dưới thời Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng (từ 2011 đến nay), mục tiêu đặc quyền đặc lợi của đảng CSVN vẫn không thay đổi.

Tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trong có tŕnh độ về chủ thuyết cộng sản cao hơn các người tiền nhiệm nhưng ông ta vẫn nhắm mắt không thấy những biến chuyển trọng đại trên thế giới từ năm 1989. Giống như một người bị kềm chế bởi thần chú từ phương Bắc, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đă không quan tâm đến các hệ lụy của chủ nghĩa công sản và không thay đổi hướng đi của đảng CSVN: đặt nặng quyền bính và quyền lợi của đảng và cán bộ đảng viên cộng sản trên quyền lợi tối cao của Tổ Quốc Việt Nam. Thật vậy, ông Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản cực đoan thân Tàu. Về chánh trị, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trong cuồng tín duy tŕ độc quyền lănh đạo của đảng CSVN để tóm thâu quyền bính trong tay. Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đă công khai bày tỏ ước muốn đảng CSVN sẽ tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xă hội đến cuối thế kỷ 21 mà không biết có hoàn thành hay không . Mặc dầu vậy, Nguyễn Phú trọng vẫn vững tin đảng của ông ta sẽ tồn tại măi măi và đồng hành cùng dân tộc. Ông ta không bao giờ muốn bỏ đ́ều 4 hiến pháp 1992. Trái lại, ông Trọng Lú c̣n tăng thêm nhiều quyền hiến định cho đảng CSVN khi chỉ thị Quốc Hội bù nh́n sửa đổi Hiến pháp 1992 trong năm 2013.Thêm một bước lùi trong tiến tŕnh dân chủ hóa: Hiến pháp tu chính năm 2013 có một điều khoản kỳ lạ bắt buộc Quân Đội phải trung thành với đảng Cộng Sản thay v́ trung thành với quốc gia dân tộc Việt Nam. Hiến pháp 1992 đă được Quốc Hội bù nh́n sửa đổi đúng theo ư muốn của Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng. Không ai quan tâm đến tṛ sửa đổi hiến pháp của đảng Cộng Sản Việt Nam!

Tṛ hề nầy c̣n nhằm mục đích chuẩn bị việc sát nhập nước Việt Nam vào “mẫu quốc” Hán tộc trước năm 2020, thực hiện lời cam kết của ba lănh tụ đảng CSVN Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười và Phạm văn Đồng tại hội nghị Thành Đô năm 1990. Thật vậy, từ 2011 đến nay, trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng, nhân dân trong nước đă phát hiện nhiều “hiện tượng” kỳ lạ sau đây:

1) Trước khi Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đi Tàu triều kiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Phó Chủ tịchTập Cận B́nh, đài truyền h́nh VTV1 đă nhiều lần chiếu trên màn ảnh một lá cờ khác lạ của Trung Quốc:cờ đỏ với một ngôi sao vàng lớn tượng trưng Hán tộc và 5 ngôi sao vàng nhỏ tượng trưng Mông, Măn, Tạng, Hồi và Việt tộc (?).

2) Khi Phó Chủ tịchTập Cận B́nh sang thăm Việt Nam, nhiều em nhỏ đă được nhà cầm quyền Hà Nội phát lá cờ 6 sao kể trên để phất phất chào đón ông “Hoàng đế” sắp lên ngôi cữu ngũ bên Tàu trong khi cờ chánh thức của Trung Quốc chỉ có 5 sao (một sao lớn và 4 sao nhỏ).

Phải chăng nước Việt Nam cộng sản muốn được làm ngôi sao nhỏ thứ năm trong quốc kỳ Tàu?

3) Sách giáo khoa của học sinh lớp 1 đă in h́nh cờ Trung Quốc dưới chữ C.

4) Các hộp nho của tỉnh Ninh Thuận sản xuất bày bán trong các siêu thị lớn đă dán cờ Tàu !

5) Bộ Giáo Dục đă soạn thảo chương tŕnh dạy tiếng Tàu cho học sinh tiểu học Việt Nam. Phải chăng đảng CSVN muốn Hán hóa dần dần trẻ em ngay từ bậc Tiểu học?

Về việc học tiếng Tàu, Trường Chinh, Tổng Thơ Kư đảng Lao Động (Cộng Sản) ngay từ năm 1951 đă hiệu triệu đồng bào phải bỏ chũ quốc ngữ do tên “thực dân” Alexandre De Rhodes đặt ra để học tiếng Hán trong tinh thần thần phục kẻ thù phương bắc.

6) Học Viện Chánh Trị Quốc Gia trực thuộc bộ Quốc Pḥng đă sai khiến Đại tá Trần Đăng Thanh đến thuyết giảng trước một cử tọa chọn loc gồm có các Tiến sĩ, Giáo sư đại học và cán bộ giáo dục cấp cao. Sau khi cảnh cáo cử tọa phải cố gắng giữ sổ hưu , “Tiến sĩ, Phó Giáo sư” Trần Đăng Thanh đă nhấn mạnh mọi người Việt Nam phải đời đời nhớ ơn Trung Quốc.

7) Chấp hành lịnh truyền của thiên triều Bắc kinh do Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng bộ Quốc Pḥng Nguyễn Chí Vịnh chuyển đạt, đảng CSVN đă cấm biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lăng Biển Đông, chỉ thị Công An phải thẳng tay đàn áp các người biểu t́nh yêu nước, ra lịnh cho Ṭa án phải phạt tù tối đa những người tích cực vận động đồng bào bảo vệ biển đảo của Việt Nam như Điếu Cày Nguyễn văn Hải, cựu Đại úy Công An Tạ Phong Tần. Một bài thơ ngắn chống Trung Quốc của nũ sinh viên mănh mai 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên và một bản nhạc yêu nước “Việt Nam Tôi Đâu” của nhạc sĩ trẻ tuổi Việt Khang cũng đă đưa hai em nầy vào tù.

8) Nhà cầm quyền CSVN đă khiếp nhược không dám lên tiếng hoặc có hành động bảo vệ ngư dân bị tàu Trung Quốc húc ch́m tàu, bắn giết hoặc bắt giữ đ̣i tiên chuộc.

9) Khi tàu B́nh Minh ḍ t́m dầu hỏa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị tàu Trung Quốc cắt cáp, Trưởng ban Biên Giới Nguyễn Duy Chiến, Bí thư đảng ủy bộ Ngoại Giao lại tuyên bố rằng Trung Quốc làm như vậy giống như cha thương con cho roi cho vọt!!!

10) Cách đây vài ngày, đài truyền h́nh VOV của nhà nước cộng sản chiếu h́nh nước Việt Nam không có Biển Đông và đưa thủ đô Hà Nội lên phía bắc sâu vào nội địa của nước Tàu nằm trong địa phân tỉnh Quảng Đông. Bản đồ kỳ lạ nầy có nghĩa là nước Việt Nam sẽ trở thành một quận huyện trực thuộc tỉnh Quảng Đông. Theo chiều hướng nầy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa đă yêu cầu Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn chỉ thị các bộ và các tỉnh Việt Nam thi hành một số công tác do Tỉnh ủy Quảng Đông chỉ định.

Các hành động mờ ám của đảng và nhà nước CSVN đă nói lên một cách rơ ràng ư muốn làm Thái thú cho thiên triều Bắc kinh sau khi nước Việt Nam bị sát nhập vào lănh thổ Trung Quốc.

Trung thành với chủ trương cố hữu của đảng CSVN từ thời Hồ Chí Minh, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trong và các ủy viên bộ Chánh trị hiện nay muốn chứng minh với quan thầy Trung Quốc rằng đảng CSVN sẽ triệt để tôn trọng những cam kết của các lănh tụ tiền nhiệm. Bằng chứng là Nhà nước CSVN không dám kiện Trung Quốc trước Ṭa Án Quốc Tế ở La Haye hoặc Ṭa án Trọng Tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) để xét xử hành vi chiếm đoạt biển Đông của Việt Nam. Đảng CSVN c̣n lợi dụng một số “Việt kiều yêu nước” ngây thơ viết bài binh vực Công hàm 14-9-1958 của Thủ tướng Bắc Việt Phạm văn Đồng. Hơn thế nữa, để bày tỏ thực tâm muốn thi hành Kỹ Yếu Thành Đô 1990, Nguyễn Phú Trọng đă công khai tŕnh bày quan điểm Việt Nam cần phải tham gia Liên Bang Trung Quốc Cộng Sản (Union of Communist China) v́ sẽ có nhiều lợi ích giống như Liên Âu (European Union), Liên Bang Nga (Federation of Russia) và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (United States of America).

Trong hạ tuần tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN được gọi sang Bắc kinh chầu “Hoàng đế” Trung Quốc Tập Cận B́nh để kư kết ngay một số thỏa ước về hợp tác giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung và ba mật ước nội dung được giấu kín. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, một trong ba mật ước nầy liên quan đến việc sử dụng hải cảng Hải Pḥng của Việt Nam làm điểm xuất phát Con Đường Tơ Lụa Trên Biển (Maritime Silk Road) của Tập Cân B́nh. Cũng như Kỹ Yếu Thành Đô năm 1990, các mật ước vừa nhanh chóng kư kết với Trung Quốc trong tháng 4 năm 2015 ngay khi vừa mới đến Bắc kinh sẽ được Nguyễn Phú Trọng giấu kín thay v́ tŕnh Quốc Hội bù nh́n duyệt xét trước khi phê chuẩn.

Nói tóm lại, sau 70 năm thống trị nước Việt Nam với bàn tay sắt, đảng Cộng sản vẫn c̣n muốn vĩnh viễn ngồi trên đầu cổ 90 triệu dân đen và đối xử họ như người nô lệ bị thống trị và bóc lột thậm tệ. Nhưng ngày nước Việt Nam độc lập bị xóa tên trên bản đồ thế giới không c̣n xa. V́ vậy, các lănh tụ và cán bộ cộng sản Việt Nam đang ra sức vơ vét tiền bạc chuyển ra nước ngoài để hưởng thụ lâu dài giàu sang phú quư. Họ đă có sẵn thông hành ngoại giao (diplomatic passports) và chiếu khán nhập cảnh (entry visas) của nhiều quốc gia để đào tẩu dễ dàng khỏi Việt Nam khi chế độ cộng sản sụp đổ hoặc sát nhập vào Trung Quốc trong ṿng 5 năm tới. Trương mục ngân hàng đầy ắp Mỹ kim và euros, nhà cửa cao sang, xe hơi đắt tiền và cơ sở thương mại “hoành tráng” đang chờ đón các lănh tụ và cán bộ cộng sản Việt Nam sang tị nạn chánh trị tại các nước tư bản cựu thù của họ, nhứt là tại Hoa Kỳ.

Cập nhựt và bổ túc ngày 5-5-2015  

 Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng 

                                                                                                                    

                                                                                                                     

           

                                                                                                                               

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Hướng Đi Cố Định Của Cộng sản Việt Nam, - dưới chế độ cộng sản, tánh xấu ăn cắp đă rơ rệt trở thành một dân tộc tính của người Việt Nam. Dân tộc tính xấu xa nầy đă nhân lên bội phần trong 40 năm độc tài toàn trị của đảng CSVN trên toàn cơi nước Việt Nam thống nhứt kể từ ngày Quốc Hận 30-4-1975

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].- Ngay từ đầu, nhân dân Việt Nam đă bị đảng Cộng Sản lừa gạt đúng như lời nói của Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Xô Mikhail Gorbachev: Chế độ cộng sản là một chế độ dối trá, lừa bịp.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên. Sau một thời gian dài tuyên truyền gian dối về lư lịch của Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam đă phải công nhận một sự thật lịch sử: Cục Văn Thư và Lưu Trử của Cộng Sản Việt Nam đă chánh thức công bố:Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang của Quân Đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử. các tài liệu viết của người ngoại quốc và các sự kiện cụ thể kể trên giúp cho tôi có một cơ sở vững chắc để phán đoán và kết luận: Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ - căn cứ vào các tội ác bán nước, hại dân của đảng Cộng Sản Việt Nam đă phạm từ 1945 đến nay, ....

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)