[Bài Viết - Article]
                                                                          

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch ” trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 

***

 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang

 

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

 

 ***

Phạm Bá Hoa.

                Thư số 45b gởi:

                        Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Với thư này, tôi cùng Các Anh t́m hiểu xem sự kiện Bộ Tưởng Quốc Pḥng Tướng Phùng Quang Thanh "bỗng dưng mất tích" giữa những tin loan truyền khác nhau, nhưng lănh đạo Việt Cộng hoàn toàn im lặng như không hề có Tướng Phùng Quang Thanh trong quân đội nhân dân vậy. Và liệu sự "mất tích" này có liên quan ǵ đến trường hợp Phó Thủ Tướng Trung Cộng Trương Cao Lệ bất ngờ sang "thăm" lănh đạo Việt Cộng, thậm chí "có hay không" liên quan ǵ đến sự kiện Trung Cộng điều động quân đội dọc biên giới Việt-Trung và trên Biển Đông?      

Thứ nhất. Tin tức phía Việt Cộng.

Quốc Hội thông qua dự Luật tăng thêm quyền cho Thủ Tướng.

Ngày 19/6/2015, Quốc Hội Việt Nam đă thông qua dự Luật về tổ chức Chánh phủ với trên 83% phiếu thuận. Theo đó, Điều 28 bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ Tướng Việt Cộng, như sau: "Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc Hội, quyết định giao quyền B Trưởng, Thủ Trưởng cơ quan ngang B, theo đề nghị của Bộ Trưởng Nội Vụ trong trường hợp khuyết B Trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang B, sẽ giao cho Thủ Tướng quyết định". 

Thủ Tướng sử dụng khi Luật chưa có hiệu lực.

Tôi nghĩ là Các Anh cần nhận ra 2 điểm. Điểm 1. Luật trao thêm quyền cho Thủ Tướng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2016, nhưng Thủ Tướng Việt Cộng viện dẫn lư do Bộ Trưởng Quốc Pḥng Phùng Quang Thanh bị "giải phẩu" (?) do ung thư phổi,  đă chỉ định Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ vào chức vụ Quyền Bộ Trưởng Bộ Quốc Pḥng từ ngày 8/7/2015. Rơ ràng là Thủ Tướng Việt Cộng không tôn trọng luật pháp, v́ Luật này c̣n hơn 5 tháng nữa mới có hiệu lực. Điểm 2. Luật quy định, khi có Bộ Trưởng nào, hay chức vị nào ngang cấp Bộ, hoặc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh/Thành Phố vi phạm, chỉ cần Bộ Trưởng Nội Vụ đề nghị Thủ Tướng Việt Cộng có quyền thay thế ngay.

Các Anh nhớ rằng, Bộ Trưởng Nội Vụ hiện nay là Đại Tướng Trần Đại Quang là người của "nhóm lợi ích" Nguyễn Tấn Dũng, Tướng Đỗ Bá Tỵ (h́nh trên) cũng là người của "nhóm lợi ích" Nguyễn Tấn Dũng, trong khi Tướng Phùng Quang Thanh là người của "nhóm thân Trung Cộng". Vậy, quyết định vội vă của Thủ Tướng Việt Cộng có phải là "nhóm lợi ích thanh trừng nhóm thân Tàu" trong hướng nhắm những chiếc ghế quyền lực & quyền lợi trong đại hội đảng Việt Cộng đầu năm 2016 tới đây không? Tôi nói "thanh trừng nhóm thân Trung Cộng" để nhắm tới những chiếc ghế, chớ không phải "nhóm lợi ích" chuẩn bị chuyển chế độ từ cộng sản độc tài sang chế độ dân chủ tự do đâu, v́ tôi không thể tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đủ can đảm đứng lên làm nên lịch sử do căn cứ vào kiến thức tổ chức và quản trị quốc gia dân chủ pháp trị, nhất là những sự kiện "tham nhũng lớn" đă giúp ông trở thành "đứng đầu nhóm lợi ích" trong những năm qua. Tại buổi lễ kỹ niệm chiến thắng 30/4/2015, Thủ Tướng Việt Cộng đă mạnh miệng chửi đế quốc Mỹ nữa mà.  Chưa hết, sự kiện Tướng Phùng Quang Thanh -thân Trung Cộng- có phài bị ung thư phổi, bị ám sát tại Paris, hay đang "bị kẹt" trong 4 bức tường nào đó, vẫn c̣n là một dấu hỏi lớn đối với dư luận tại Việt Nam cũng như tại Trung Cộng. Nhưng Các Anh nghĩ sao th́ nghĩ, c̣n tôi th́ e là với sự kiện Tướng Phùng Quang Thanh, mà nhóm lănh đạo Việt Cộng c̣n có người "bỗng dưng sẽ bị gắn cho cái bệnh ǵ đó" rồi lăn đùng ra chết cho "đúng quy tŕnh" như Tướng Phạm Quư Ngọ cho coi, để gọi là "có qua có lại" vậy mà.

 Sau khi Tổng Bí Thư Việt Cộng từ Hoa Kỳ về lại Việt Nam vài ngày, th́ ngày 16/7/2015, Phó Thủ Tướng Trung Cộng Trương Cao Lệ, sang "thăm" Việt Nam. Ngay hôm ấy, ông Lệ gặp Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngày hôm sau -17/7/2015- Phó Tướng Trung Cộng gặp Tổng Bí Thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng, và Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang.        

Về mục đích chuyến thăm vội vă của ông Phó Thủ Tướng Trung Cộng, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Cộng Lê Hải B́nh, cho biết: "Hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp chi tiết, nhằm tăng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư”.

Ông Lê Hải B́nh tuyên bố đơn giản như vậy, nhưng phía Trung Cộng chỉ cho phía Việt Cộng biết Phó Thủ Tướng của họ sẽ đến Việt Nam có hai ngày trước đó, và ông Trương Cao Lệ chỉ ở Việt Nam có hai ngày thôi. Phát ngôn viên Lê Hải B́nh có giải thích rằng: "Phó Thủ Tướng Trung Cộng thăm Việt Nam là do lời mời của Phó Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc", nhưng tôi nghĩ rằng, đó chỉ là lời giải thích của viên chức ngoại giao cho xong câu hỏi vậy thôi, chớ trong lănh vực ngoại giao, tôi nghĩ, lời mời một cách vội vàng như vậy làm sao bên được mời có th́ giờ chuẩn bị mà nhận lời.

Từ đó, tôi nghĩ là Các Anh cũng nên t́m hiểu xem Phó Thủ Tướng Trung Cộng sang Việt Nam gấp rút đến như vậy, liệu có phải v́ sự kiện Bộ Trưởng Quốc Pḥng Việt Cộng Phùng Quang Thanh bỗng dưng biến mất, và ông Lệ sang Việt Nam để ngăn chận cuộc thanh trừng p[hải dừng lại, hay để tim hiểu ǵ cao xa hơn nữa đề họ có phản ứng thích hợp? Chẳng lẽ một "cục nhỏ" (sự kiện Tướng Phùng Quang Thanh mất tích chỉ là tiểu cục) như vậy mà lănh đạo Trung Cộng điều động cả Hải Lục Không Quân áp sát biên giới và bờ biển Việt Nam sao? Mà áp sát đề làm ǵ, chẳng lẽ tấn công Việt Nam à? Tôi không tin điều đó xảy ra, v́ một cuộc tấn công trực tiếp như vậy là Trung Cộng tạo điều kiện cho nhiều quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á,  Châu Úc phản đối, và sau đó có thể có những biện pháp trừng phạt ǵ chăng? Nhưng, điều động quân đội cũng thể có thể là Trung Cộng "giương đông kích tây", để sử dụng "đội quân của họ đang có mặt trong nội địa Việt Nam dưới dạng công nhân", bằng cách nào đó để đưa "nhóm thân Trung Cộng" lên, cùng lúc có thể Trung Cộng sẽ tỉa dần "nhóm lợi ích" đề ngân chận "Việt Cộng chuyển trục sang Mỹ", v́ tin Tổng Thống Hoa Kỳ Obama dự định thăm Việt Nam vào cuối năm nay đă được loan truyền ngay trong ngày ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rời Hoa Kỳ. Ngay sự kiện biên giới Việt Nam-Cam Bốt, không chừng cũng do bàn tay của Trung Cộng đạo diễn nữa đó.  

Cũng v́ vậy mà tôi nghĩ là nội bộ nhóm lănh đạo Việt Cộng nói chung, và nhóm lợi ích nói riêng, đang rối loạn, v́ cùng lúc phải suy nghĩ t́m biện pháp an toàn cho nhóm, vừa đương đầu với biên giới phía Tây, biên giới phía Đông, và biên giới phía bắc. Dù sao th́ chúng ta cũng phải chờ xem màn kết của hồ sơ này trong thời gian trước mắt.

Thứ hai. Tin tức phía Trung Cộng.

Tin tức đặc biệt. Từ địa chỉ e-mail <vantran4444@me.com> ngày 15/7/2015 lúc 13.29 giờ, phổ biến bản tin rất đặc biệt, theo đó th́ vệ tinh ghi nhận: "Lúc 4 giờ sáng ngày 15/7/2015, một Tiểu Đội đặc công của Trung Cộng dùng phi cơ nhỏ từ đất Lào bay sang và nhẩy dù xuống khu vực vườn quốc gia Vũ Quang, cách khu kinh tế Vũng Án tỉnh Hà Tỉnh khoảng 50 cây số, và bên trong nội địa Việt Nam khoảng 1 cây số".  

Nguồn tin c̣n nói rằng: "Đêm 8/7/2015, một phi cơ thả lính dù của Trung Cộng đă bị pḥng không Việt Cộng bắn rơi trong địa phận huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tỉnh". (tin tức này chưa có trên Googl.vn)

Tôi không có nhận xét nào, nhưng tôi vẫn ghi vào đây, v́ biết đâu những ngày tháng trước mắt sẽ có sự kiện quân sự nào đặc biệt xảy ra giữa Turng Cộng với Việt Cộng trong vùng rừng núi này chăng"           

T́nh h́nh Biển Đông.

Từ địa chỉ e-mail <PhungSuXaHoi@yahoogroups.com> ngày 14/7/2015 lúc 23.37 giờ, theo đó th́ lúc 5.30 sáng ngày 7/7/2015, có 2 "tàu lạ" ngụy trang tàu đánh cá, có trang bị "pháo cối" tầm gần, tiến sâu vào bờ biển khu vực cảng Nước Trong. Bộ Đội Biên Pḥng khu vực này đă kịp thời phát hiện và ra lệnh xua đuổi, và không chuyện ǵ xảy ra.

Ngày 8/7/2015, lại có 2 tàu lạ và bất ngờ pháo kích vào bờ biển Đà Nẵng. Phía Biên Pḥng Đà Nẵng đă bắn cảnh cáo 3 phát đạn và xua đuổi được 2 tàu lạ. Đồng thời Ban Tác chiến Bộ Chỉ Huy Quân sự Đà Nẵng đă kịp thời báo cáo ra Bộ Tư lệnh Quốc pḥng chờ lệnh. 

Hiện nay, Bộ Tư Lệnh Quân Khu 5 vừa ra công lệnh chỉ huy điều động tập trung 1 số lượng lớn binh chủng xe tăng thiết giáp và pháo binh, để xây dựng lớp pḥng thủ dọc bờ biển duyên hải Việt Nam để sẵn sàng đáp trả. (Tin này đă được kiểm chứng là chính xác trong mấy ngày gần đây).

Và hôm nay -15/7/2015- Bộ Quốc Pḥng chỉ thị các Ban Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh và Thành Phố, thực tập bắn súng K54 cho cán bộ cấp cao của các cơ quan trực thuộc. Xin nói thêm là chỉ khi nào có biến cố quân sự mới có cuộc thực tập như vậy.

Tin tức biên giới phía Tây của Việt Nam.

Tóm lược bản tin Người Buôn Gió ngày 16/7/2015: "T́nh h́nh biên giới Việt Nam-Cam Bốt  trong những ngày gần đây nghiêm trọng. Hàng trăm người Cam Bốt dưới sự dẫn dắt của một số chính khách Cam Bốt xâm nhập vào lănh thổ Việt Nam. Họ công khai đập phá tài sản của người Việt Nam tại đây, với viện dẫn phải chia lại đất đai biên giới giữa hai nước. Đây là hành động khiêu khích chiến tranh v́ có những chính khách Cam Bốt hướng dẫn, chớ không phải đơn thuần là một vụ xô xát có tính cách địa phương làng xóm với nhau. Hành động này của  người Cam Bốt do Trung Cộng sử dụng làm đ̣n trả đũa của Trung Cộng với người em Việt Cộng, bởi những hành động mới đây cho thấy "người em này" có ư xích về phía Hoa Kỳ. Trước khi xảy ra sự kiện trên đây, Trung Cộng đă mời 24 Tướng Lănh Cam Bốt sang Bắc Kinh. Trong cuộc gặp gỡ này, Trung Cộng đă cam kết sẽ ủng hộ lợi ích cốt lơi và chủ quyền lănh thổ của Cam Bốt".

V́ vậy mà Lănh đạo Việt Nam tạm thời tuyên bố dừng lại những công tŕnh xây dựng sát biên giới, đồng thời hỗ trợ Cam Bốt 45 tỷ đồng (Việt Nam) để xây ngôi chợ tại khu kinh tế Thary Tbaung Khrmum, t́nh Tbau Khmum, đối diện là cửa biên giới Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh. Bộ Ngoại Giao Việt Nam có gởi Công Hàm cho Bộ Ngoại Giao Cam Bốt, đề nghị hai bên thực hiện những cam kết trước đây, có  điều khoản rằng: ”Trong lúc đàm phán phân định, hai bên không bên nào di dời cột mốc theo tinh thần bản cam kết giữa hai nước kư hồi tháng 4 năm 2011", nhưng phía Cam Bốt tỏ ra không có thiện chí. Dưới sự hỗ trợ công khai của Trung Cộng, chắc chắn phía Cam Bốt sẽ gia tăng gây nhiễu loạn biên giới trong những ngày tới đây.

Tin tức nội địa Việt Nam.

"Trung tuần tháng 7 này (2015), lănh đạo Việt Cộng gấp rút chuẩn bị pḥng thủ. Quyền Bộ Trưởng Quốc Pḥng Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, đă có mặt tại Tây Nguyên để kiểm soát khả năng chiến đấu của quân đội tại đây.  Những chiến xa pháo binh hạng nặng được điều động xuống duyên hải phía nam Miền Trung, mặc dù người phát ngôn Bộ Ngoại Giao trả lời báo chí rằng: "Tin Việt Nam di chuyển vũ khí hạng nặng xuống duyên hải phía nam Miền Trung là không có cơ sở". Trong cùng thời gian, Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đă đến Ban Mê Thuột nhấn mạnh về nhiệm vụ giải quyết tổ chức Fullro đang trổi dậy, đồng thời ngăn ngừa các tổ chức khác đang t́m cách cắm chân tại vùng này.

Sắp tới, Tây Nguyên trở nên nóng bỏng, bởi những đảng phái, tổ chức đấu tranh dân chủ, cần có những đánh giá chính xác khi nh́n nhận sự việc Tây Nguyên và biên giới Việt Cam, sẽ ảnh hưởng đến đất nước. Từ đó, t́m cho ḿnh hướng đi đúng đắn. Hiện nay, đa phần người dân Việt Nam đều chán ghét sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam".

T́nh h́nh biên giới phía Bắc của Việt Nam.

Từ địa chỉ e-mail <vanlongtran@sympatico.ca> lúc 1.54PM ngày 15/7/2015, có bản tin như sau: "Tin mới nhất, được cập nhập sáng ngày 15/7/2015, Bộ Trưởng Quốc Pḥng Trung Cộng Thường Vạn Toàn, đă ban hành lệnh khẩn cấp lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm nay (15/7/2015), đặt quân đội trong tŕnh trạng sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp nhất. Theo tin tức t́nh báo, 140 Sư Đoàn bộ binh, 8 Sư Đoàn thiết giáp, và 12 Đoàn pháo cao xạ, 27 Trung Đoàn thông tin liên lạc, tên lửa pḥng không, được điều động khẩn cấp (đợt một) áp sát dọc biên giới Việt - Trung".

"Trong cùng thời gian, Hạm Đội Hải Nam được lệnh sẳn sàng vào vị trí chiến đấu, quân số được điều động tăng gấp hai hơn so với b́nh thường. Từ một số h́nh ảnh được cung cấp cho thấy các khu vực Vân Nam, Quế Dương, và Nam Ninh, lính bộ binh và xe tăng được bố trí dầy đặc, hiện tôi vẫn chưa nhận được thông tin rơ hơn về việc này". (tin tức này chưa có trên Google.vn)

Từ góc độ quân sự mà tôi nghĩ, chiến tranh chưa xảy ra th́ chưa đến lúc đặt toàn thể quân đội Trung Cộng trong tính trạng sẳn sàng chiến đấu khẩn cấp, chỉ cần quân đội của tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây sát biên giới Việt Nam là đủ. Nh́n theo góc độ dân số để ước tính quân số tổ chức quân đội. Dân số năm 2010 của Vân Nam là 46.966.000 người, cộng với Quảng Tây là 46.026.000 người = là 91.982.000 người, chưa bằng dân số Việt Nam tính  đến ngày 1/7/2014 là 92.982.959 người. Tôi so sánh dân số như vậy để ước tính rằng, với dân số của Vân Nam và Quảng Tây cộng lại, không thể nào tổ chức được 160 Sư Đoàn, v́ nhân sự c̣n phải trong tổ chức Cảnh Sát, trong tổ chức quân địa phương, trong hàng ngũ công nhân viên chức nữa.

Cũng từ góc độ quân đội dưới chế độ dân chủ tự do mà tôi nghĩ, mức độ báo động cũng qua từng bậc. Báo động cấp 1, chuẩn bị hành quân hay pḥng thủ. Báo động cấp 2, sẳn sàng xuất quân hay vào vị trí pḥng thủ. Báo động cấp 3, xuất quân hay vào vị trí pḥng thủ. Báo động khẩn cấp, tức là chuẩn bị và lên đường ngay.     

Vậy, nếu bản tin trên là chính xác, th́ khi Bộ Quốc Pḥng Trung Cộng đă đặt toàn thể quân đội trong t́nh trạng sẳn sàng chiến đấu khẩn cấp nhất, có nghĩa là chiến tranh có thể xảy ra trong chớp mắt, trong ngày, ngày hôm sau, trong tuần, ..v..v.... Nhưng, trong trường hợp Trung Cộng ban bố "t́nh trạng sẳn sàng chiến đấu khẩn cấp nhất", mà sao đến khi tôi gởi lá thư này lên internet, có chuyện ǵ xảy ra đâu. Hay là, Bộ Quốc Pḥng Trung Cộng hù dọa Việt Cộng chăng? Điều này có thể lắm, để hỗ trợ cho chuyến đi vội vàng của Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Cộng, Phó Thủ Tướng Trương Công Lệ sang Việt Nam gặp các lănh đạo đảng với nhà nước Việt Cộng, rất có thể: V́ bỗng dưng Tướng Phùng Quang Thanh trong nhóm thân Trung Cộng "vắng mặt" một cách bí mật, và v́ Việt Cộng đang có ư chuyển trục sang Mỹ.               

Dù sao, tôi vẫn tin là có một lực lượng Trung Cộng trú đóng dọc biên giới Trung-Việt, như một áp lực thường xuyên đè lên vai nhóm lănh đạo Việt Cộng để không quên 16 chữ vàng và 4 tốt của họ mà suy nghĩ và hành động.     

Kết luận.

Với phương tiện truyền thông ngày nay, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính ḿnh, nhất thiết Các Anh phải suy nghĩ ....Thời cơ ngay trước mặt rồi Các Anh à ... Hăy nhanh lên, để kịp ḥa nhập cùng 90 triệu đồng bào làm nên lịch sử, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, t́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đă lừng danh thế giới.

Các Anh hăy nhớ: “Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó”. Tổng Thống Nga Boris Yeltsin đă nói như vậy.

Các Anh đừng quên: Trên thế giới, chưa bao giờ có sự kiện người dân từ các nước Dân Chủ Tự Do chạy sang các nước cộng sản độc tài xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân từ các nước cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các nước Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị. Riêng tại Việt Nam:

Thứ nhất. Trong ṿng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đ́nh Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đă có 868.672 người từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa chạy vào nước Việt Nam Cộng Ḥa dân chủ tự do tị nạn. Trong các năm 1954-1956, có thêm 102.861 người trốn khỏi phần đất cộng sản vào phần đất tự do chúng tôi tị nạn. Cộng chung là 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn Dân Chủ Tự Do”.

Thứ hai. Trong ṿng 20 năm kể từ ngày 30/4/1975, đă có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đă chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn Dân Chủ Tự Do".

Và Các Anh cũng đừng quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.  

Texas, tháng 7 năm 2015.    

                 *********

     

 
HÁT CHO VIỆT NAM : Sáng tác và trình bày  TỪ YÊN

 

 

 

Phạm Bá Hoa: Thư số 45b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-

Phạm Bá Hoa:  Thư số 45a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 45 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -....

Phạm Bá Hoa: Thư số 44b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư s 44a Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam

Phm Bá Hoa: Thư s 44 gi Người Lính Qun Đi Nhân Dân Vit Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 43 gi -Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam

Phạm Bá Hoa:Thư số 42 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: thơ "Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa 60 năm nh́n lại ...  

Phạm Bá Hoa. Thư số 40 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa. Thư số 39a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 39 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 38 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37a gởi:  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37 gởi :  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. ..

Phạm Bá Hoa: Thư số 36b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 36a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-...

Phạm Bá Hoa: Thư số 36 gởi Người Lính Quận Đội Nhân Dân Việt Nam.- 

Phạm Bá Hoa: Thư số 35b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 35a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -......

Phạm Bá Hoa: Thư số 35 gởi Người Lính Quân Đội nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 34 gởi Người Linh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 33b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 33a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33 Gởi Người Lính Quâng Đội Nhận Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 32a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31c: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31b: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 31: Gởi Người Lính Quân Đội Nhan Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 28a: gởi người lính Quân Đội Nhan Dân.

Phạm Bá Hoa: Thư số 28 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 27 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 26 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 24a gởi người lính quân đi nhân dân Vit Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 24 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 23 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 22a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.T

Phạm Bá Hoa: Thư số 22 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Nội dung thư này, tôi hy vọng là Các Anh sẽ hiểu rơ

Phạm Bá Hoa: Thư số 21a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 21 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 20 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 19 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19b gởi Nguười Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.  

Phạm Bá Hoa: Thư số 18 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân

Phạm Bá Hoa: Thư số 17 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 16 gởi người lính quân đội nhân dân -.....

Phạm Bá Hoa: Thư số 15 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 14 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 13 gởi người lính quân đội nhân dân

Phạm Bá Hoa: Thư số 12 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: T số 11 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: Thư số 10 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: Thư số 9 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - ....

Phạm Bá Hoa: Thư số 9 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 7 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 5 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 4 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 3 gời Người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư gởi số 2 Người Lính Quân Đội Nhân Dân

Phạm Bá Hoa: Thư gởi số 1 Người Lính Quân Đội Nhân Dân - Trong bài này, xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân một cách ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày

Phạm Bá Hoa: Thư số 25 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

***

T́m đọc:

 Trang bài viết của tác giả Phạm Bá Hoa

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.

 

***