[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim được!!!

***

 
Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Đảng cộng sản việt nam csvn

https://youtu.be/DWFkArRMfSw

 

Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"
 

https://youtu.be/fpYuc2gs2bk

  Đặng Chí Hùng: Hiểm Họa Mất Nước

***

Iris Vinh Hayes, Ph.D. 


Xin ĐỪNG TRÁNH XA CHÍNH TR


Tôi đă sinh ra và trưở
ng thành trên mt đt nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng ca nhng người ln chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị th́ kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia ḱa,  bt mt, bt tai, bt ming li!” hoặc“thật thà như vậy th́ không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phi thủ đoạn, phi ác đc” hoc “chính trị rất dơ bẩn không phi là chỗ cho người hin đc” . . . vân vân.   Nói tóm li là nhng bài hc tôi được người ln dy bo có thể tóm gọn trong vài ch:hăy tránh xa chính trị. 

Những nhn xét ca họ không phải là không đúng vi sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật ca mt xă hi đă ch́m ngp quá lâu trong bóng ti.  Nhng khuyên răn ca họ không phải là không có lư.  Nhưng bun thay chúng chỉ là cái lư của nhng người đă bị d́m quá lâu trong nếp sng vong thân. 

Thế nào là vong thân?   Vong thân  là khi tự thân đă đánh mất chính ḿnh, đă không thể có được sự tự chủ và tự do, đă không được quyn làm người, đă không được sng như là một con người đúng nghĩa, đă trở thành vô cảm trước nhng din biến chung quanh.  Trong môi trường như vậy th́ làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hin không bị bóp chết

Câu hỏi quan trng là: ai đă dung dưỡng nhng thứ xấu ác đó, ai đă để cho bóng tối áp bc tiếp tc phủ trùm lên đất nước, ai đă tiếp tay cho nếp sng vong thân? 

Không cần biết ai đă to ra nhng thứ xấu ác, không cn biết ai đă áp đt nhng thứ xấu ác, không cn biết ai đă duy tŕ nhng thứ xấu ác, có mt điu chc chn là CHÍNH TÔI ĐĂ DUNG DƯỠNG NHNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐĂ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐĂ TIP TAY CHO NP SNG VONG THÂN.  Vâng, chính là tôi, mt con dân ca tổ quốc. Chính là tôi, mt thành viên ca xă hi.  Chính là tôi, mt tác nhân ca môi trường sng


Tạ
i sao có thể là như vậy?  Rt đơn gin. Ti v́ là: 


KHI IM L
NG TRƯỚC NHNG ĐIU XU ÁC, TÔI ĐĂ TRC TIP ĐNG LƠA.

KHI CAM CHỊU CÚI ĐU TRƯỚC NHNG ĐIU XU ÁC, TÔI ĐĂ TRC TIP KHUYN KHÍCH.

KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHNG ĐIU XU ÁC, TÔI ĐĂ TRC TIP MỞ RỘNG.

Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lng khut phc trước đc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đon, trước trn lt cưỡng đot, trước di gian bưng bít, trước gian ngoa xo quyt, trước khng bố bạo hành, trước bt chính bt minh, trước tham lam tráo trở th́ thử hỏi làm sao đt nước không đy dy đc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn, trn lt cưỡng đot, di gian bưng bít, gian ngoa xo quyt, khng bố bạo hành, bt chính bt minh, tham lam tráo trở??? 

Khi mà đại đa số quần chúng đu chỉ biết tránh xa chính trị để mặc t́nh cho kẻ xấu ác hoành hành th́ thử hỏi làm sao nn chính trị của quc gia không dơ bẩn, không xu xa, không ác đc, không tà đo, không chuyên chế, không nằm trong tay ca bn đu trâu mt nga??? 

Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lp quyn lc ca chính ḿnh để tạo ra sc mnh cng hưởng giúp xác lp quyn lc ca toàn dân th́ thử hỏi làm sao mt đng cm quyn không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đt nước, không hút no máu mỡ của bá tánh,  không khng bố những tiếng nói đi lp, không đi xử tàn tệ với đng bào rut tht hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc đa???

Sống trong mt quc gia, du mun hay không mun th́ mi người dân trong quc gia đó cũng đă tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đt nước ri .  Chỉ có điều là tham gia để biến quc gia đó thành mt quc gia lư tưởng, thành mt nơi chn đáng sng cho mi người và mi người bng cách tích cc xác lp quyn lc ca người dân qua hành đng cụ thể hay là tham gia để biến quc gia đó thành đa ngc trn gian bng cách im lng, cúi đu và lánh xa.  Phi, tôi không ngi lp li mt ln na, “im lng, cúi đu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến mt đt nước thành đa ngc

Măi cho tới ngày hôm nay tôi vn phi nghe từ miệng ca nhng người chung quanh nhng li tương tự, cũng với hàm ư “hăy tránh xa chính trị.”  Nhiều thế hệ trước đă bị đầu đc vi nhng li khuyên vô trách nhim này.  Thế hệ đương đi đang bị “mang niềng kim cô” vi cm chữ đầy răn đe này.  Nếu không có sự thay đổi về nhận thc th́ có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn.  Tôi thc sự ưu phin và lo lng.  Vi mt tm ḷng v́ tin đồ của dân tc, tôi xin mn phép được hét to để mọi người, mi thế hệ --trước kia, ngay bây giờ và mai sau--và mọi giai tng ca đt nước cùng nghe về một sự thật đơn gin:  

KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SNG TRÊN ĐT NƯỚC CA M̀NH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI. 

Những đng bào ca tôi ơi, nht là nhng người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tc khng bố bằng cm chữ răn đe “hăy tránh xa chính trị.”  Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhim nhi sọ cả một thế hệ rường ct vi cm chữ “hăy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ .  

Sự nhẫn nhc nào cũng phi có gii hn.  Khi mng sng ca dân đă bị coi thua súc vật, khi tài sn ca dân đă bị tước đot dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đă bị chà đạp quá đáng th́ GII HN CA SỰ NHẪN NHC ĐĂ BỊ PHÁ VỠ.  Đă đến lúc mi người cn phi đng lên cùng nhau tham gia vào nn chính trị của đt nước mt cách tích cc và cụ thể để tái lập mt cơ chế điều hành đt nước ca dân, do dân và cho dân.  Đă đến lúc mi người cn phi đng lên cùng nhau tham gia vào nn chính trị của đt nước mt cách tích cc và cụ thể để tái lập mt xă hi văn minh và thin đc


Ở thờ
i đim lch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYN VÀ DÂN QUYN đă bị tước đot trong nhiu năm qua, hăy tham gia để XÁC LẬP QUYN LC CA NGƯỜI DÂN BNG CHÍNH SC MNH CA TOÀN DÂN và nói cho ĐCSVN biết rng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐT NƯỚC NÀY chứ không phải họ.  Hăy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BI HN THÙ.  Hăy tham gia vi MT T̀NH THƯƠNG LN và CHO MT ƯỚC MƠ LỚN

Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYN LC CA NGƯỜI DÂN BNG CHÍNH SC MNH CA TOÀN DÂN chc chn là không bng phng, nếu không mun nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng.  Trên con đường đó, chúng ta tuyt đi không thể sử dụng bo lc để đối kháng vi bo lc; tuyt đi không thể để hận thù dn chúng ta vào con đường lp li sai lm lch sử mà chính chúng ta đă từng là nn nhân; tuyt đi không thể để sự sợ hải biến chúng ta thành lũ người xu ác mà chính chúng ta đang lên án họ.  Những cái không thể này  không phải là nhng ư nghĩ “lăng mn trong đu tranh” mà là mt “tính toán chính lược” sẽ quyết đnh xác sut thành bi ca mt cuc cách mng, trong đó có cả nỗ lực 

kiến to mt quc gia lư tưởng sau khi qut ngă được chế độ độc tài.  Như tôi đă từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Ca VN: Chỉ có t́nh thương ln mi chuyn hóa được tâm thc con người và đưa cá nhân, chng tc, nhân loi vượt lên trên mi dị biệt để h́nh thành một môi trường sng dung np hơn, phn thnh hơn, nhân bn hơn và an ninh hơn

Hăy dùng chính cái sức mnh chúng ta có được mà họ không có để thắng.  Họ có sức mnh ca bo lc, chúng ta có sc mnh ca bin người phn kháng bt bo đng.  Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do.  Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có ḷng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyn và dân quyn.  Họ tàn nhẫn vi dân đen, chúng ta có ḷng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thc, chúng ta tôn trng lng nghe dù là tiếng nói đi lp.  Họ bán nước cu vinh, chúng ta sc son vi tin nhân giữ nước và dng nước.  Họ bịt mt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật.  Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đi và CNV ca bộ máy hành chánh.  Họ có được ngn roi ca kẻ cầm quyn, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhit t́nh ca toàn nhân loi trên thế giới.  Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tc phủ bóng tối lên đt nước, chúng ta mang quang huy ca mt tri chân lư “sống như con người” chiếu sáng khp hang cùng ngơ hp.  Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phi đu hàng trước sc mnh ca toàn dân, chúng ta có mt chn la đúng đn là sẽ ôm vào ṿng tay tất cả những người đă qui phc trước sc mnh ca dân.  Họ chắc chn sẽ tan ră, chúng ta chắc chn sẽ có 1001 Ghonim của Vit Nam bước ra từ dân để hoàn thành ư nguyện ca dân thứ ư nguyện đơn gin mà thiêng liêng:

MỌI NGƯỜI ĐU ĐƯỢC SNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.

Đă đến lúc mi người cn phi đng lên cùng nhau tham gia vào nn chính trị của đt nước mt cách tích cc và cụ thể để tái lập mt cơ chế điều hành đt nước ca dân, do dân và cho dân.  Đă đến lúc mi người cn phi đng lên cùng nhau tham gia vào nn chính trị của đt nước mt cách tích cc và cụ thể để tái lập mt xă hi văn minh và thin đc.

Và cho những ai c̣n e ngi, sao không thử bắt đu vi trách nhim nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngc Già đă viết trên Dân Lun: “Mỗi lần chúng tôi gp nhau hàn huyên, tôi và anh y luôn nói về t́nh h́nh chính trị - xă hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết ca ḿnh vi anh y. Ban đu anh y ngi ngùng và có vẻ lảng tránh, dn dn (sau cả năm trời) anh y bt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dn thêm bước na, đề nghị anh ấy đc bài ca tôi, anh y bo: "tôi yêu đt nước này, và cũng rt đau đáu vi nhng bt công đy ry trong xă hi, nhưng có lẽ tôi không có lư tưởng như anh", tôi trả lời: "không, đó không phi là lư tưởng, đó là trách nhim ca chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm ca tôi là viết, trách nhim ca anh là đc và truyn bá cho nhng người chung quanh. Hăy bt đu từ trách nhiệm nhỏ nhất", và anh y đng ư.” 

Xin đừng tránh xa chính trị !

Iris Vinh Hayes, Ph.D.

 

 


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)