báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   [Bài Viết - Article]                                                                           

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!
 

***

 
SỰ ĐÓNG GÓP CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
TRÊN QUÊ HƯƠNG THỨ 2 (Phần 1)

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
TRÊN QUÊ HƯƠNG THỨ 2 (Phần 2)

 

Phạm Bá Hoa

            Thư số 51 gởi

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

 . 

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên cái quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi hy vọng là trong một chừng mực nào đó, Các Anh hiểu được tại sao sự phát triển của xă hội Việt Nam vẫn sau lưng các quốc gia thành viên của khối ASEAN, nhất là Cam Bốt. 

Thứ nhất.Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam

Xin nhắc lại vào năm 2004,Giáo Sư Hoàng Tụy trong nhóm nghiên cứu giáo dục Hà Nội, phát biểu: “Chương tŕnh giáo dục Việt Nam trong bao nhiêu năm qua vẫn trong t́nh trạng lạc hậu, thi cử nặng nề với phẩm chất rất kém. Sách giáo khoa cũng không thích ứng với hoàn cảnh đất nước, nghĩa là những cải cách trước đây không đạt được hiệu quả so với nhu cầu đất nước.Những sự kiện gian dối trong giáo dục cũng như trong thi cử, làm xói ṃn niềm tin của tuổi trẻ lẫn của phụ huynh, đă dẫn đến t́nh trạng ngày càng trở nên trầm trọng, thậm chí nó đánh mất niềm tin của mọi người trong xă hội".

Vậy mà ngày 23/2/2004, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đă ban hành Quyết Định, bắt buộc sinh viên đại học toàn quốc phải học và thi tốt nghiệp các môn học chính trị, bao gồm triết học Mác-Lê, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xă hội khoa học, lịch sử đảng, và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/3/2004, và tất cả sinh viên không có quyền chọn lựa mà phải học theo giáo tŕnh chọn sẳn. Các môn học bắt buộc này là203 giờ, chiếm khoảng 9% (?) thời lượng của chương tŕnh đại học.

Ngày 13/6/2012, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành Nghị Quyết chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020, trong đó có đoạn: “Tăng cường sự lănh đạo của đảng, sự quản lư của nhà nước, nâng cao vai tṛ các tổ chức, đoàn thể chính trị, xă hội, xây dựng nền giáo dục có tinh thần nhân dân, tiên tiến, hiện đại xă hội chủ nghĩa Mác-Lénin và tư tưởng của con người tàn độc nhất trong lịch sử Việt Nam là Hồ Chí Minh làm nền tảng..”

Và cuối năm 2012"Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam" ban hành sau khi Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2012, và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Luật này có 73 Điều trong 12 Chương Xin trích những Điều liên quan:

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xă hội trong cơ sở giáo dục đại học:(1) Tổ chức đảng cộng sản Việt Nam trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động theo quy định của Điều Lệ đảng cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến Pháp, pháp luật.(2)Đoàn thể, tổ chức xă hội trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động theo quy định của Hiến Pháp, pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức xă hội.(3) Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xă hội được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 18. Hội đồng đại học. (1)Hội đồng đại học có nhiệm vụ và quyền hạn phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đại học... (2)Thành viên hội đồng đại học gồm: Giám đốc, các phó giám đốc. Bí thư đảng ủy. Chủ Tịch Công Đoàn. Bí thư Đoàn Thanh Niên cộng sản HCM....

Điều 69. Cơ quan quản lư nhà nước về giáo dục đại học: 1. Chính phủ thống nhất quản lư nhà nước về giáo dục đại học.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lư nhà nước về giáo dục đại học.3.... 4.Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của ḿnh thực hiện quản lư nhà nước về giáo dục đại học theo phân cấp của chánh phủ.....

Với những Điều mà tôi trích ra từ Luật Đại Học Việt Nam trên đây, cho thấy hệ thống giáo dục bị cột chặt vào lănh đạo và  chánh phủ  Việt Cộng ngang qua các "tổ chức đảng" với nhà nước trong các trường đại học, đă không thể đưa giáo dục phát triển một cách b́nh thường được, v́ tự thân xă hội chủ nghĩa đă không b́nh thường rồi.

Thứ hai. T́m lối thoát cho giáo dục đại học Việt Nam.

Sau khi Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam có hiệu lực, ngày 28/12/1013, trong hội nghị trung ương 8 đúc kết bậc đại học năm 2012-2013, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Phải nh́n nhận khoảng cách giáo dục của Việt Nam với các nước trong ASEAN vẫn chưa thu hẹp được, một số quốc gia bị chững lại đáng kể, vậy mà chúng ta vẫn chưa bắt kịp họ. Giáo dục liên quan đến tất cả mọi người dân, một sự thay đổi nhỏ màkhông phù hợp sẽ liên quan đến tương lai của một đời người, và cộng lại là nhiều năm đối với tương lai của một dân tộc. Chúng ta phải đổi mới lănh đạo và điều hành ngành giáo dục, v́ hiện nay sinh viên học rất kém nhưng vẫn tốt nghiệp để Bộ Giáo Dục đạt thành tích 20.000 tiến sĩ vào năm 2020”. 

Rất có thể v́ muốn nhanh chóng thực hiện số lượng Tiến Sĩ này mà giáo dục đại học Việt Nam chưa hội nhập được với đại học quốc tế, và dẫn đến hội thảo dưới đây.

Ngày 12/11/2012,Hội thảo "Giáo dục đại học Việt Nam hội nhập đại học quốc tế", do đại học quốc gia tại Sài G̣n, do Phó Giáo Sư Tiến SĩPhan Thanh B́nh, Giám Đốc đại học quốc gia tại Sài G̣n chủ toạ. Mục đích hội thảo nhằm thảo luận những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam trên đường hội nhập đại học quốc tế, đồng thời đưa ra những giải pháp chiến lược.

Có 26 bài tham luận của các đại biểu là nhà giáo, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về giáo dục đại học, các nhà quản lư và hoạch định chính sách trong và ngoài nước đă được gửi về hội thảo. Trong đó, các bài viết đă đề cập đến nhiều đề tài phong phú, dưới những góc nh́n khác nhau, về những vấn đề trọng yếu mà giáo dục đại học phải giải quyết trước áp lực toàn cầu hóa.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám Đốc đại học quốc gia tại Sài G̣n-Trưởng Ban Tổ Chức- nhấn mạnh: “Hội thảo sẽ không chỉ bàn về các thách thức hay cơ hội đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam, hay là thực trạng của hệ thống giáo dục. Trọng tâm của hội thảo là nhận thức những chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, là chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thông tin, để từng người, từng đơn vị, từng trường và cả hệ thống có thể đáp ứng tốt nhất với bối cảnh ấy".

GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn, Viện Nghiên Cứu Y Khoa Garvan, Australia, tŕnh bày: "Nghiên cứu khoa học là một yếu tố có liên quan chặt chẽ đến kinh tế tri thức và ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của một đại học trên thế giới. Tuy nhiên, sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay quá khiêm tốn nếu không muốn nói là quá lu mờ. Trong 41 năm qua, Việt Nam công bố được 10.745 bài báo khoa học trên các tạp san khoa học quốc tế. Con số này chỉ bằng 22% của Thái Lan, 27% của Malaysia và 11% của Singapore. Tầm ảnh hưởng của các công tŕnh nghiên cứu khoa học của Việt Nam cũng thấp nhất so với các nước trong khu vực. Hiện phần lớn những ấn phẩm khoa học công bố quốc tế của Việt Nam tập trung vào ngành y sinh học, vật lư, và toán học.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng trên, nhưng theo giáo sư Tuấn, do các đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học chưa có những quy định về chuẩn mực nghiên cứu khoa học phù hợp với các chuẩn mực quốc tế..."

PGS.TS Lưu Tiến Hiệp, đại diện trường University Preparation College Sydney tại Việt Nam, cũng nêu thực trạng v́ sao đại học Việt Nam lại khó hội nhập quốc tế. Ông nhận định: "Giáo dục đại học Việt Nam khó ḥa nhập, do yếu kém trải đều gần như toàn diện các lănh vực. Khả năng Anh ngữ yếu kém từ lănh đạo xuống sinh viên, ít hiểu biết về quốc gia hợp tác với ḿnh, không theo kịp chuẩn mực quốc tế dẫn đến thái độ mất tự tin khi hội nhập và hợp tác quốc tế".Ông nhấn mạnh: "Vấn đề quản trị giáo dục đại học hiện nay chưa vào nề nếp, tổ chức đại học tự trị rất hạn chế nên rất khó thoát được chương tŕnh khung từ cấp lănh đạo".

Cùng quan điểm trên, TS Hồ Bá Thâm, Trưởng Ban Triết Học và Khoa Học Chính Trị, Viện Nghiên Cứu Phát Triển tại Sài G̣n: "Sự yếu kém về khả năng Anh ngữ của sinh viên trong trường đại học hiện nay, là một rào cản lớn trên đường hội nhập quốc tế. Các trường từng bước thực hiện giảng dạy bằng Anh ngữ ở một số môn học. Đó là con đường hội nhập thuận lợi nhất, không những cho lực lượng lao động phẩm chất cao mà nhất là nhà khoa học, trí thức, chuyên gia cho tương lai".

TS Hồ Vũ Khuê Ngọc, trường đại học ngoại ngữ tại Đà Nẵng,nhận định: "Việc thiếu nguồn lực có chuyên môn là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển cũng như hội nhập khu vực và quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam".

Giáo SưTiến SĩMartin Hayden,trường đại học Southern Cross, Australia, nh́n nhận: "Các trường đại học tư ở Việt Nam thực chất là sản phẩm của các tổ chức kinh doanh được quản trị bằng một tổ chức do các cổ đông bầu ra và có thể bổ nhiệm hiệu trưởng. Họ hoạt động v́ lợi nhuận, mặc dù theo định hướng của nhà nước là không v́ lợi nhuận. Những văn bản pháp lư liên quan đến vấn đề này không rơ ràng. Nghị quyết 05/2005 của chánh phủ định nghĩa các cơ sở giáo dục đại học là phi lợi nhuận, là những trường mà “lợi nhuận được sử dụng hầu hết cho đầu tư phát triển”, nhưng lại không nêu cơ sở rơ ràng để phân biệt các trường “v́ lợi nhuận” và “phi lợi nhuận”.

Theo Tiến SĩHồ Vũ Khuê Ngọc,th́: “Ở Việt Nam, khái niệm và thực tế thương mại hóa giáo dục đại học  là không phù hợp với nhau. Luật Giáo Dục khẳng định không cho phép bất kỳ h́nh thức thương mại hóa giáo dục nào. Tuy nhiên, chánh phủ vẫn cho phép lập trường đại học tư, nhưng giáo dục đại học tư không quan tâm về phẩm chất giáo dục.Tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan… , sự ra đời của các trường đại học tư nhằm làm giảm bớt sự áp đặt của nhà nước lên hệ thống giáo dục đại học. Mục tiêu của đại học tư rất đa dạng, bao gồm việc cung cấp những khóa học có chi phí cao, phẩm chất tốt cho tầng lớp các gia đ́nh có thu nhập cao. Một mặt, nhà trường tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo có chi phí vừa phải cho những học sinh không trúng tuyển vào các trường đại học công".

Trong báo cáo Xây Dựng Hệ Thống Giáo Dục Đại Học hội nhập toàn cầu cho Việt Nam, một kế hoạch 9 điểmdo Giáo SưMartin Haydenđềnghị: (1) Xây dựng cấu trúc hội nhập tốt hơn. (2) Xây dựng tổ chức điều hợp duy nhất. (3) Hội đồng trường cần có mức độ tự chủ cao hơn. (4) Cần có hành lang pháp lư đầy đủ hơn về khu vực tư nhân. (5) Phải có trách nhiệm trước xă hội. (6) Các trường đại học công lập cần tự chủ nhiều hơn. (7) Tài trợ nghiên cứu cần có tính chất cạnh tranh hơn. (8) Về tài chính cần áp dụng hệ thống “người sử dụng trả tiền” với một mạng lưới an toàn. (9) Tạo ra một tổ chức bảo đảm phẩm chất độc lập.

Giáo Sư Martin Hayden nhấn mạnh: “Việt Nam cần phải áp dụng rộng răi hơn hệ thống “người sử dụng trả tiền” -nghĩa là học phí phải tăng- nếu các trường đại học công muốn duy tŕ được tài chánh để bảo đảm phẩm chất giáo dục. Tuy nhiên, v́ lư do công bằng, nhà nước phải đưa ra nhiều loại học bổng và các khoản tín dụng để hỗ trợ những sinh viên có năng lực nhưng cần giúp đỡ về tài chính theo học, đồng thời qui định phương thức hoàn trả sau khi tốt nghiệp và đi làm. Để có nguồn kinh phí này, nhà nước có thể lấy từ nguồn vốn quốc tế. Bên cạnh đó, sự mở rộng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ đ̣i hỏi một nguồn tài chính khổng lồ.....Trong khi năng lực của chánh phủ đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học c̣n giới hạn, nên việc tăng học phí sẽ là giải pháp duy nhất mà Việt Nam phải áp dụng".

Tóm tắt.Vậy là cuộc hội thảo dễ dàng nhận ra nguyên nhân giữ chân giáo dục đại học Việt Nam, và Giáo Sư Martin Hayden đề nghị kế hoạch 9 điểm giúp giáo dục đại học Việt Nam cơ  hội hội nhập đại học quốc tế với quan điểm rất b́nh thường là "đại học tự trị" như bất cứ nền đại học b́nh thường nào trên thế giới. Và rồi cho đến nay, kế hoạch đó vẫn c̣n trên bàn viết, thậm chí là trong ngăn tủ của lănh đạo Việt Cộng.V́ vậy mà"giáo dục đại học Việt Nam" muốn phát triển phải ráng chờ nhé ...

Thứ ba. Việt Nam hiện có bao nhiêu Tiến sĩ, và thành tích của họ.

Việt Nam có bao nhiêu Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ?

Các Anh tạm thời quên kế hoạch 9 điểm của Giáo Sư Martin Hayden, để t́m xem hiện nay Việt Nam đă đào tạo được bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp bậc đại học và trên đại học, gọi chung là "trí thức Việt Nam". Đồng thời cũng t́m hiểu xem sau thời gian ra trường, nhữngnhà trí thức đó đă đóng góp thế nào vào sự phát triển quốc gia. Đây chỉ mới căn cứ trên bằng cấp chớ chưa nh́n vào phẩm chất giáo dục nhé, v́ phẩm chất của trí thức Việt Nam do giáo dục đại học Việt Nam đào tạo th́ không thể nào so sánh với trí thức Việt Nam hải ngoại, khác nhau ở điểm căn bản là giáo dục hải ngoại với đại học tự trị, trong khi giáo dục đại học xă hội chủ nghĩa trong tay lănh đạo đảng với chánh phủ Việt Cộng, mà lănh đạo Việt Cộng cai trị đất nước -trong đó có giáo dục- với chính sách độc tài toàn trị. 

Trích bản Thống Kê ngày 8/11/2015 của Bộ Khoa Học & Công Nghệ, trên toàn quốc hiện có 24.300 Tiến Sĩ và 101.000 Thạc Sĩ. Riêng về Kỹ sư th́ thống kể của Bộ Giáo Dục cũng nhưBộ Khoa Học & Công Nghệ không thấy nóiđến, trong khi bảng xếp hạng của Forbes ngày 21/06/2015 như sau: "Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới, với 100.390 Kỹ Sư tốt nghiệp mỗi năm.

Theo nghiên cứu củaDiễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF)gồm:(1)Nga với 454.436 Kỹ sư. (2)Hoa Kỳ với 237.826 Kỹ sư. (3)Iran với 233.695 Kỹ sư. (4) Nhật Bản với 168.214 Kỹ sư. (5)Nam Hàn với 147.858 Kỹ sư. (6) Indonesia với 140. 169 Kỹ sư. (7) Ukraine với 130.391 Kỹ sư. (8)Mexico với 113.944 Kỹ sư. (9)Pháp với 104.746 Kỹ sư. Và(10)Việt Nam với 100.390 Kỹ sư.

Forbes nhận định: "Trong thời gian qua, một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, là nơi có số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật đông nhất thế giới. Tuy nhiên, khuynh hướng này dường như đang thay đổi khi một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất, và xây dựng, đến từ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam".

Vậy là đến năm 2014, bậc giáo dục đại học Việt Nam đă "cung ứng" cho  bộ máy sinh hoạt và phát triển quốc gia được: Thứ nhất. Bậc đại học với 100.390 Kỹ Sư mỗi năm. Con số này chưa tính đến sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp Cử Nhân. Dù không có thống kê về số Kỹ Sư tốt nghiệp những năm trước đó, nhưng tôi tạm dùng con số 100.390 của tổ chức Forbes, nhân cho 5 năm trước (2010-2011 đến 2014-2015) để có con số chung là 501.950 Kỹ sư.Thứ nh́. Trên đại học với 24.300 Tiến Sĩ và 101.000 Thạc Sĩ. Cộng chung số lượng trí thức dođại học Việt Namđào tạo, gồm: 501.950 KS + 101.000 TS + 24.300 TS = 627.250 trí thức.

Theo báo Tuổi Trẻngày 25/12/2015, trong tổng số tốt nghiêp bậc đại học trở lên, hiện có đến 225.000 trí thức trong t́nh trạng thất nghiệp với thời gian dài, trong khi nhiều doanh nghiệp t́m tuyển nhân viên có bằng đại học trở lên, lại không thể tiếp nhận những trí thức trong số ṇi trên.

Vậy, câu hỏi nêu lên là "tại sao"? Và trong một góc độ nào đó, th́đây là câu trả lời: "Theo ông Cao Tiến Vị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giấy Sài G̣n, là do nền giáo dục "thầy đọc tṛ chép", cộng với thời gian sinh viên thực tập chỉ là h́nh thức trong đại học của chúng ta.Chưa hết, tâm trạng của sinh viên từ học ở trường đến thực tập tại cơ quan, miễn sao đủđiểm là được mà không cần kiến thức của người được gọi là trí thức". C̣n ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ Tịch Công Ty Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu - GIBC, nhận định: "Chỉ khoảng 25 đến 30% trí thức đi xin việc là có khả năng, và hơn 70& c̣n lại cần phải tái đào tạo mới có thể hội nhập vào các công ty.Bằng cấp, tự nó không nói lên được kiến thức cũng như phẫm cách của người được gọi là trí thức. Trường hợp điển h́nh là công ty của ộng đăng tin tuyển chuyên viên kế toán, chỉ trong 5 ngày sau th́ nhận được 400 hồ sơ. Sau khi duyệt xét và phỏng vấn th́  công ty chỉ nhận tạo 10 người, và cuối cùng chỉ có 1 người trong số đó được xem là đúng tiêu chuẩn. Trong khi phỏng vấn, có vài em rất cần việc làm và sẳn sàng làm bất cứ việc ǵ. Thấy vậy, Công Ty đă nhận một số em có bắng Cao Đẳng vàĐại Học vào làm những công việc kế toán tài chánh, và các em rất bằng ḷng. Điều đó cho thấy các em cũng nhận ra được khả năng thật sự của các em, chớ không phải bằng cấp nói lên khả năng".     

Phó Giáo Sư Trần Xuân Nhĩ, nhận định: "Các Cử Nhân ra trường vẫn thất nghiệp, v́ kiến thức của họ  không thích hợp với nhu cầu của xă hội, cho nên bản thân họ phải học lại để có kiến thức hữu dụng, t́m hiểu nhu cầu của xă hội, rèn luyện kỹ năng của bản thân để tự tạo cơ hội cho ḿnh".Bàn về phẩm chất của Cử Nhân, Thạc Sĩ, ông Nguyễn Minh Ngọc, Giám Đốc Gemslight Company Ltd, thẳng thắn nói rằng: “Về kiến thức th́ vứt cái tư duy ông Cử Nhân của bà Thạc Sĩ đi, v́ học xong trường đại học chỉ đủ cho các ông bà tḥ đầu lên khỏi mặt đất thôi, c̣n phải hít bụi hít đất chớ chưa đứng lên được đểđi đâu".

Cuối bài báo, phóng viên Hưng Trần viết một câu ngắn, như một lời than dành cho giáo dục đại học Việt Nam, rằng "Th́ trường nhân lực Việt Nam đúng là quá thừa, nhưng lại quá thiếu"!

Mời Các Anh đọc tiếp vài so sánh căn bản dướiđây để nhận rơ nền giáo dục đại học Việt Nam thua kém các quốc gia chung quanh ra sao.   

Từ năm 2006 đến năm 2010, Việt Nam có 5 bằng sáng chế được ghi tên tại Hoa Kỳ, trung b́nh mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Trong khi đó, năm 2011 không có bằng sáng chế nào cả. Số lượng bằng sáng chế là một chỉ số quan trọng và khách quan để đánh giá thành tựu khoa học của một nước. Số bằng sáng chế không chỉ nói lên thành tựu thực tiễn của các kết quả nghiên cứu lư thuyết, mà c̣n nói lên tiềm lực về nghiên cứu ứng dụng. Thực tế cho thấy những nước có nhiều bằng sáng chế th́ xuất cảng những sản phẩm kỹ thuật cao, thu được nhiều lợi nhuận.

Bằng sáng chế là h́nh thức sở hữu trí tuệ. Nó bao gồm một tập hợp các quyền độc quyền được cấp bởi một nhà nước có chủ quyền cho một nhà phát minh. Trong bài viết này, chỉ đề cập bằng sáng chế lưu trữ tại Hoa Kỳ trong năm 2011, và được trích lục từ văn pḥng thương hiệu và bằng sáng chế Mỹ (USPTO). Dữ liệu về dân số và thu nhập được lấy từ BBC. Số lượng bằng sáng chế của các quốc gia vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á, như sau:1.Nhật Bản với 126 triệu dân, có 46.139 bằng sáng chế. 2.Nam Hàn, 48 triệu dân, có12.262 bằng sáng chế. 3. Đài Loan với 23 triệu dân, có  8.781 BSC.4. Trung Cộng với 1 tỷ 350 triệu dân, có  3.171 BSC. 5.Singapore với 4 triệu 800 ngàn dân, có 647 BSC. 6.Malaysia với  27 triệu 900 ngàn dân, có 161 BSC. 7.Thái Lan với 68 triệu dân, có 53 BSC. 8.Philippines với 93 triệu dân, có 27 BSC. 9. Indonesia với 232 triệu dân, có 7 BSC. 10.Brunei với  407 ngàn dân, có 1 BSC. Và 11.Việt Nam với 89 triệu dân, không có bằng sáng chế nào.

Chưa hết, ngày 6/9/2013, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (gọi tắt bằng Anh ngữ là WEF) đă công bố bảng xếp hạng hệ thống giáo dục 8 quốc gia trong khối ASEAN. Theo đó th́ WEF ghi nhận Singapore, Malaysia, và Brunei Darussalam lần lượt đứng đầu, Campuchia đứng thứ 6,Việt Nam thứ 7, và Thái Lan ở cuối bảng. Lào và Miến Điện (Myanmar) không được WEF xếp hạng. Tổ chức WEF thành lập năm 1970, là tổ chức “phi lợi nhuận”, trụ sở tại Davos , Geneve, Thụy Sĩ. Chủ Tịch hiện nay của Diễn Đàn là Tiến Sĩ Klaus Schwab. Báo cáo cũng khẳng định rằng: “Tài chánh không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm nền giáo dục tốt, và lương giáo viên cao không hẳn tạo ra khả năng giảng dạy thích hợp”.... (Tr. Lâm. Theo Bangkok Post)

Các Anh có cảm nhận nỗi nhục khi mà giáo dục đại học Việt Nam, chẳng những không cómột trường đại học nào trong bảng xếp hạng 500 trường đại học nổi tiếng trên thế giới, lại c̣n đứng ngay dưới đít Campuchia trong bảng xếp hạng giáo dục các quốc gia trong khối ASEAN không? Trong khi Thái Lan có 3 trường đại học, và Singapore chỉ hơn 4 triệu dân c̣n có được 2 trường đại học trong danh sách 500 trường đại học nổi tiếng. (Ranking Web of World Universities Distribution by Countries)

Cũng v́ vậy mà Việt Nam nằm trong danh sách xếp hạng của các tổ chức quốc tế như sau: (1) Tổ chức Human Development xếp hạng chỉ số thông minh, Việt Nam ở hạng 121/187, dưới trung b́nh. (2) Theo tổ chức Intenational Property Rights Index, th́ Việt Nam ở hạng 108/130 trong bảng xếp hạng về giá trị trí tuệ. (3) Tổ chức Transparency International xếp hạng tham nhũng, Việt Nam ở hạng 116/177. (4) Theo chỉ số tự do ngôn luận (Frredom of Press), Việt Nam đứng hạng 174/180. (5) Theo chỉ số phẩm chất đời sống xă hội (Quality of Life), th́ xă hội chủ nghĩa Việt Nam "được" xếp hạng 72/76 (cũng cao hơn 4 quốc gia!). (6) Về thống kê chỉ số ô nhiễm môi trường, th́ Việt Nam đứng hạng 102/124 trên thế giới. (7) Về chỉ số y tế và sức khỏe, th́ Việt Nam đứng hạng 160/190.

Kết luận.

Tại Diễn Đàn tổng kết 30 năm (1986-2015) đổi mới họp tại Hà Nội ngày 19/11/2015,ông Trần Đ́nh Thiên, Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, nhận định: "Tính từ năm 2015, Việt Nam phải mất lần lượt, 10 năm - 12 năm - 17 năm nữa, mới bằng Trung Hoa - Thái Lan - vàMalaysia của năm 2011". Trong khi Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, nhận định: "Không c̣n là nguy cơ nữa, mà chúng ta đă thật sự tụt hậu, và tụt hậu ngày càng xa hơn so với thế giới".Và nhận định của ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ Tướng: " Người Việt chúng ta thích tranh luận loanh quanh nhóm chữ "kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa" mà 30 năm qua vẫn chưa ai hiểu là ǵ, đến "doanh nghiệp nhà nước chủ đạo" cũng 30 năm vẫn chưa kết thúc. Sẽ c̣n tranh luận dài dài, không biết bao giờ mới hiểu được nghĩa của nó là ǵ".

Với tôi, giáo dục đại học Việt Nam không bao giờ phát triển được, cho đến khi nào Điều 13, Điều 18, vàĐiều 69 trong Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam huỷ bỏ hoàn toàn. Lănh đạo Việt Cộng nói đến phát triển, nhưng cột chặt giáo dục đại học vào tổ chức đảng và tổ chức đoàn trong Điều 13. Điều 18 trong Hội Đồng Đại Học có nhiệm vụ duyệt xét phê chuẩn chiến lược giáo dục, bắt buộc phải có Bí Thư Đảng, Chủ Tịch Công Đoàn, và Bí Thư Đoàn TNCS trong đó, và Điều 69 cột chặt vào chánh phủ mà chánh phủ cai trị độc tài tàn bạo, th́ không có con đường nào, cũng không có ngơ ngách nào, cho ngành giáo dục đại học đến gần với đại học quốc tế, chớ chưa nói đến hội nhập với họ. Giáo dục đại học Việt Nam chỉ có tụt hậu chớ không thể nào tiến lên được. Điều đó không bao giờ có, trừ khi bỏ ba Điều nói trên th́ giáo dục đại học mới có cơ hội.  

Ngày 10/4/2014, t́nh trạng bằng cấp giả, bằng cấp nâng đỡ, bằng cấp mua, ..v..v..  nhà báo Lê Nguyên khẳng định: "Phẩm chất giáo dục thời thực dân Pháp rất tốt so với  giáo dục xă hội chủ nghĩa ngày nay, cả về phẩm chất lẫn kiến thức.... Những ai được cộng sản chiếu đưa vào những chức vụ lănh đạo, chính là những ngườimất phẩm chất con người... "Với vấn đề này, Tiến SĩNguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cho biết: “Phải nói rằng, từ khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam th́ con người Việt Nambây giờ tha hóa hơn con người Việt Nam thời phong kiến. Và phẩm chất đạo lư của con người Việt Nam bây giờ, cũng thua cái thời Pháp thuộc”.Từ Đà Nẵng, GiáoSư Nguyễn Thế Hùng nhận xét: “T́nh trạng này xuất phát từ giáo dục mà ra. Nhớ lại Việt Nam Cộng Ḥa trước năm 1975, nền giáo dục đào tạo con người rất là đàng hoàng. C̣n bây giờ, cái nền giáo dục xă hội chủ nghĩa nó loạn quá?” Từ Hà Nội, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh khẳng định: “... Chúng ta đau xót ở điểm là nền giáo dục từ năm 1945, “hồ chí minh” gọi là nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, cái nền giáo dục đó đă tạo ra loại người đă và đang lănh đạo đất nước này, và chính họ tạo nên một xă hội băng hoạinhư hiện nay”.

Các Anh hăy nhớ “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

Tháng 1 năm 2016

********

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN

or

 Phm Bá Hoa: Quan Đim Làm Nn Cho Nhng Lá Thư gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

 

 => http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com
/HoiKyButKy/DoiDongGhiNho-PhamBaHoa/index.html

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.

 

***