báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   [Bài Viết - Article]                                                                           

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!
 

***

 

 
VFC - Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

 

 
Quoc Ca - Quoc Ky - Quoc Hieu VNCH (HD kinetic).wmv

 

Phạm Bá Hoa

Bảng tồng hợp

Quốc kỳ chúng ta đă được công nhận.

 

Sau 12 năm 3 tháng trong các trại tập trung của cộng sản tại Long Giao (tỉnh Long Khánh), Tân Hiệp (tỉnh Biên Hoà), trại 2 Liên Trại 1tại Yên Bái tỉnh Hoàng Liên Sơn, và trại Nam Hà A tỉnh Hà Nam Ninh, tôi ra trại về Sài G̣n và chờ đợi. Ngày 5/4/1991 vợ chồng tôi đến Hoa Kỳ trong đợt H.O 5. Đầu tháng 6/1991, nhờ sự giúp đỡ của cô em, tôi sang Orange County (California) làm việc trong một trường thẩm mỹ. Ngày 16/6/1991, anh Lê Tấn Trạng đưa tôi đến nghĩa trang trên đường Westminster mà tôi không biết tên, tại đây có một nhóm anh em cựu quân nhân với vài anh mặc quân phục, có cả quốc kỳ, quân kỳ nữa. Tôi ngạc nhiên xoay sang anh Trạng:

 

“Bộ ở đây có lễ ǵ hả anh?”

“Hôm nay em với anh tham dự Ngày Quân Lực”.

“Anh làm tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Trong trại tập trung, chúng tôi cũng lén lút tổ chức một cách lặng lẽ, nhưng lần đầu tiên được trông thấy quốc kỳ quân kỳ hẳn ḥi. Các anh ấy làm sao có được mấy bộ quân phục với cờ quạt vậy anh?”

“Anh ở đây vài tháng rồi biết. Bà con làm được nhiều điều thứ lắm”. 

Một nhóm các bạn khoảng 15 người, mặc quân phục lẫn thường phục đang tập dượt với quốc kỳ quân kỳ trong thế nghiêm và thế chào cờ. Khi vào chương tŕnh, số anh em có mặt khoảng 20 người. Tôi nghĩ thầm: “Vậy là quí lắm rồi”. Chỉ diễn tiến trong 30 phút là xong lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực, nhưng có nghiêm có nghỉ, có rước quốc kỳ quân kỳ, có tiểu đội dàn chào, có hát quốc ca, cũng có “diễn văn” của anh trưởng nhóm tổ chức nữa, dù chỉ vài lời ngắn ngủi. Và rồi mọi người ra về sau "bữa tiệc nho nhỏ"với chuyện tṛ thân mật dù quen hay chưa quen, nhưng rơ ràng là rất thân t́nh ấm cúng trong một góc nhỏ của nghĩa trang. Đây là dấu ấn đầu tiên rất ư nghĩa của một cựu quân nhân, một cựu tù nhân chính trị, bắt đầu cuộc sống tị nạn tại hải ngoại!

Và khi thành phố Westminster công nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta, th́ tôi bắt đầu "lặn lội" trên internet thu thập tin tức những nơi công nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, và đưa vào bảng tổng hợp này. Đúng là, sự bắt đầu nào cũng nhiều khó khăn, nhưng rồi cũng có được một tài liệu giúp tôi góp mặt trong phim tài liệu "Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam" do Vietnam Film Club thực hiện và phát hành DVD từ tháng 12 năm 2012. Phim dài 57 phút.

Xin hiểu nhóm chữ “Quốc Kỳ Việt Nam” hay “Cờ Vàng” hoặc "quốc kỳ chúng ta" trong bảng tổng hợp này là “quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ”.

Quốc kỳ chúng ta được công nhận tại hải ngoại.

Khởi đi ngày 19 tháng 2 năm 2003 từ Hoa Kỳ là thành phố Westminster, tiểu bang California, ṿng qua các tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây: Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachussetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, New York, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, và tiểu bang Washington(33 tiểu bang).

Đến ngày 2 tháng 11 năm 2015, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đă được các đơn vị hành chánh tại Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi (Australia) chánh thức công nhận theo thứ tự thời gian, như sau: 

1.Ngày 19/2/2003, thành phố Westminster, tiểu bang California. Nghị Quyết 3750.

2. Ngày 11/3/03, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Nghị Quyết 8486-03.

3. Ngày 14/4/03, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Nghị Quyết TR-03-07.

4. Ngày 5/5/03, thành phố Milpitas, tiểu bang California. Nghị Quyết 7300.

5. Ngày 3/6/03, Santa Clara County, tiểu bang California. Quận Hạt này bao gồm 15 thành phố, kể cả thành phố San Jose, với dân số toàn Quận khoảng  1.700.000 người.  

6. Ngày 4/6/03, thành phố Hooland, tiểu bang Michigan. 

7. Ngày 18/6/03, thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 17-2003. 

8. Ngày 24/6/03, thành phố Saint Paul, tiểu bang Minesota. Nghị Quyết 03-502.

9. Ngày 7/7/03, thành phố Pomona, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003-140.

10. Cùng ngày 7/7/03, Fairfax County, tiểu bang Virginia.

11. Ngày 15/7/03, tiểu bang Louisiana. Luật số 839. Đây làcấp tiểu bang thứ1/18.

12. Ngày 30/7/03, thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California.

13. Ngày 30/7/03, thành phố Boston, tiểu bang Massachussetts. Nghị Quyết 03-1104.

14. Ngày 8/9/03, thành phố Springfield, tiểu bang Massachussetts.

15. Ngày 12/9/03, thành phố Oklahoma, thủ phủ tiểu bang Oklahoma.

16. Ngày 16/9/03, thành phố El Monte, tiểu bang California. Nghị Quyết 8384.

17. Ngày 16/9/03, thành phố Garland, ngoại ô thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

18. Ngày 16/9/03, thành phố Tumwater, tiểu bang Washington. Nghị Quyết R2003-013. 

19. Cũng cùng ngày 16/9/03, thành phố Malden, tiểu bang Massachussetts.

20. Ngày 17/9/03, thành phố Rowley, tiểu bang Massachussetts.  

21. Ngày 30/9/03, thành phố Grand Rapids tiểu bang Michigan.

22. Ngày 9/10/03, thành phố Lacey, tiểu bang Washington

23. Ngày 8/10/03, thành phố Quincy, tiểu bang Massachussetts.

24. Ngày 20/10/03, thành phố Doraville, tiểu bang Georgia.

25. Ngày 21/10/03, thành phố Olympia, tiểu bang Washington.

26. Cùng ngày 28/10/03, thành phố Lowell, tiểu bang Massachussetts.

27. Ngày 3/11/03, thành phố Norcross, tiểu bang Georgia.

28. Cùng ngày 3/11/03, thành phố Clarkston, cũng tiểu bang Georgia.

29. Cùng ngày 3/11/03, thành phố Dekalb, tiểu bang Georgia.

30. Cũng ngày 3/11/03, thành phố Gwinnett, tiểu bang Georgia. 

31. Ngày 4/11/03, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachussetts.

32. Ngày 11/11/03, thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 03-E-555.

33. Cùng ngày 11/11/03, thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas.

34. Ngày 12/11/03, thành phố Rainer, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 461.

35. Ngày 18/11/03, thành phố Marina, tiểu bang California. Nghị Quyết 2003.

36. Ngày 1/12/03, thành phố Puyallup, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 1834.

37. Ngày 6/12/03, thành phố Worcester, tiểu bang Massachussetts.

38. Ngày 8/12/03, thành phố Lakewood, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 2003-29.

39. Ngày 16/12/03, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3017.

40. Ngày 13/1/2004, thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska.

41 Cùng ngày 13/1/04, thành phố Dupont, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 04-279.

42. Cùng ngày 13/1/04, thành phố Wichita, tiểu bang Kansas.

43. Ngày 14/1/04, thành phố San Diego, tiểu bang California. Nghị Quyết R-2004-670.

44. Ngày 27/1/04, Pierce County, tiểu bang Washington.

45. Ngày 29/1/04, thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.

46. Ngày 3/2/04, thành phố Grand Prairie, tiểu bang Texas. Nghị Quyết 3975.

47. Ngày 10/2/04, thành phố South El Monte, tiểu bang California.

48. Ngày 17/2/04, thành phố Stockton, tiểu bang California.

49. Trong cùng ngày 21/2/04, ba văn kiện Resolution của Hạ Viện, Resolution của Thượng Viện, và Proclamation của Thống Đốc tiểu bang New Jersey, công nhận và vinh danh quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ chúng ta. Đây là tiểu bang thứ 2/18.

50. Ngày 20/2/04, thành phố Hartfort, tiểu bang Connecticut. Nghị Quyết ngày 20/2/04.

51. Ngày 24/2/04, thành phố Centralia, tiểu bang Washington.

52. Cùng ngày 24/2/04, thành phố University Place, tiểu bang Washington.

53. Ngày 28/2/04, thành phố Jersey City, tiểu bang New Jersey.

54. Ngày 15/3/04, thành phố West Hartfort, tiểu bang Connecticut. NQ ngày 15/3/04.

55. Cùng ngày 15/3/04, thành phố Salina, tiểu bang Kansas.

56. Ngày 16/3/04, thành phố Biloxi, tiểu bang Mississippi.

57. Cùng ngày 16/3/04, thành phố Orlando, tiểu bang Florida.

58. Cũng cùng ngày 16/3/04, thành phố Fort Wayne, tiểu bang Indiana

59. Ngày 24/3/04, thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii. Nghị Quyết 04-72.

60. Ngày 1/4/04, thành phố Tampa, tiểu bang Florida.

61. Ngày 12/4/04, thành phố Syracure, tiểu bang New York.

62. Ngày 15/4/04, tiểu bang Virginia. Đây là tiểu bang thứ3/18. Luật số 1475 ER. Chapter 970. H 1475. Approved April 15, 2004. By the General Assembly of Virginia. That the code of Virginia is amended by adding a section number 2.2-3310.2 as follows 2.2-3310.2. Vietnamese-American Heritage Flag. Bổ túc ngày 22 Feb 2013. Cám ơn Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Luật sư Nguyễn Thế Sinh.

63. Ngày 16/4/04, thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004R-155.

64. Ngày 20/4/04, thành phố Kent, tiểu bang Washingon. Nghị Quyết 1667.

65. Cùng ngày 20/4/04, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nghị Quyết 36154.

66. Ngày 24/4/04, Thurston County, tiểu bang Washington.

67. Ngày 30/4/04, thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri. Nghị Quyết 16.

68. Cùng ngày 30/4/04, quận hạt Camden, tiểu bang New Jersey.

69. Ngày 4/5/04, thành phố West Valley, tiểu bang Utah. Nghị Quyết 04.  

70. Ngày 11/5/04, thành phố Bonney Lake, tiểu bang Washington.

71. Ngày 3/6/04, thành phố Seaside, tiểu bang California. 

72. Ngày 7/6/04, thành phố Vancouver, tiểu bang Washington.

73. Ngày 12/6/04, tiểu bang Colorado. Đây là tiểu bang thứ4/18.

74. Ngày 15/6/04, thành phố Coral Springs, tiểu bang Florida.

75. Cùng ngày 15/6/04, thành phố Carrollton, tiểu bang Texas.

76. Ngày 19/6/04, tiểu bang Georgia. Đây là tiểu bang thứ 5/18. Nghị Quyết 1866.

77. Ngày 28/6/04, thành phố Beaverton, tiểu bang Oregon.

78. Ngày 19/7/04, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota. Nghị Quyết 2004-7-180.

79. Ngày 20/7/04, thành phố Portland, thủ phủ tiểu bang Oregon.

80. Cùng ngày 20/7/04, thành phố Eagle Mountain, tiểu bang Utah.

81. Ngày 10/8/04, Marin County, tiểu bang California. Quận Marin có 10 thành phố.

82. Ngày 24/8/04, thành phố Sugar Land, tiểu bang Texas.

83. Ngày 7/9/04, thành phố Missouri, tiểu bang Texas.

84. Ngày 4/10/04, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana. Nghị Quyết 70.

85. Ngày 29/10/04, tiểu bang Florida. Đây là tiểu bang thứ 6/18.

86. Ngày 11/11/04, thành phố Austin, thủ phủ tiểu bang Texas.

87. Cùng ngày 11/11/2004, tiểu bang Texas. Đây là tiểu bang thứ 7/18.

88. Ngày 22/11/04, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.

89. Ngày 13/12/04, thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico. NQ R-04-156.

90. Ngày 6/2/2005, thành phố Reading, tiểu bang Pennsylvania.

91. Ngày 3/3/05, thành phố Kansas, tiểu bang Kansas. Nghị Quyết 050233.

92. Ngày 11/5/05, tiểu bang Minnesota. Đây là tiểu bang thứ 8/18. Nghị Quyết SR0097 Thượng Viện kư ngày 10/5/05, và Nghị Quyết HR0017 Hạ Viện kư ngày 11/5/05.

93. Ngày 17/5/05, thành phố San Jose, tiểu bang California.

94. Ngày 18/5/05, thành phố San Antonio, tiểu bang Texas.

95. Ngày 10/6/05, thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina.

96. Ngày 14/6/05, thành phố Columbus, tiểu bang Ohio. Nghị Quyết ngày 14/06/06.

97. Ngày 5/10/05, thành phố Greer, tiểu bang South Carolina. Trước đó, tuy chưa chánh thức, nhưng quốc kỳ Việt Nam chúng ta đă phép treo vĩnh viễn trên kỳ đài trong công viên Victor Memorial Veterans Park của thành phố Greer từ ngày 23/8/05.

98. Ngày 28/01/2006, thành phố Allentown, tiểu bang Pennsylvania.   

99. Ngày 26/4/06, thành phố Pennsauken, tiểu bang New Jersey. Nghị Quyết 126-06.

100.Ngày 3/6/06, San Diego County, tiểu bang California.

101. Ngày 5/8/2006, tiểu bang California. Đây là tiểu bang thứ 9/18 Thống Đốc Arnolt Schwarzenegger đă kư Executive Order S-14-06 (Sắc Lệnh) tại khu Little Saigon, Nam California lúc 10 giờ 30 sáng.

102. Ngày 19/8/06, tiểu bang Ohio. Đây là tiểu bang thứ 10/18. Tiểu bang Ohio có hai Nghị Quyết do ông Thống Đốc kư ngày 30/7/05 và ngày 19/8/06. Được giải thích rằng, NQ 30/7/05 có sự chống đối nên tiểu bang giữ lại, măi đến ngày 19/8/06 ông Thống Đốc kư một NQ nữa, và tiểu bang phổ biến cả hai bản. Do vận động của Uỷ Ban Bảo Vệ Cờ Vàng tiểu bang OHIO để nâng cao giá trị văn bản, Dự Luật mang kư hiệu HB 55 do Dân Biểu McGregor đệ nạp với đồng bảo trợ của 22 Dân Biểu, Hạ Viện OHIO đă thông qua ngày 30/1/2008. Sau đó, Dự Luật “Heritage and Freedom Flag of the Former Republic of Viet Nam Day” có kư hiệu SB 163 được Thượng Viện thông qua ngày 29/4/2008 với số phiếu 32/32. Thống Đốc tiểu bang kư ban hành ngày 14/5/2008. Đến nay có hai tiểu bang (Louisiana và Ohio) công nhận quốc kỳ chúng ta bằng Luật. (trích bài của anh chị Phạm Ngọc Tấn, Dayton, Ohio)

103. Ngày 10/11/06, thhị Quyết 642-06. Tổng Lănh Sự cộng sản Việt Nam tại San Francisco, đă chạy đôn chạy đáo vận động khắp nơi để ngăn chận Nghị Quyết này nhưng đă thất bại như đă từng thất bại các nơi khác.

104. Ngày 3/12/06, thành phố Davenport, tiểu bang Iowa.

105. Ngày 16/12/06, tiểu bang Michigan. Nghị Quyết SA 148 ngày 16/12/07của Thượng Viện và Nghị Quyết HR 16 ngày 21/3/07 của Hạ Viện. Đây là tiểu bang thứ 11/18.

106. Ngày 13/4/07, tiểu bang Oregon. Nghị Quyết kư ngày 13/4/07, chánh thức trao cho Cộng Đồng Việt Nam Oregon ngày 23/4/07 tại văn pḥng ông Thống Đốc. Đây là tiểu bang thứ 12/18.

107.Ngày 26/4/07, tiểu bang Nebraska. Tuyên Cáo của ông Thống Đốc ngày 25/4/07, và chánh thức trao cho ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại đây. Đây là tiểu bang thứ 13/18.

108. Ngày 30/4/07, tiểu bang Utah. Tuyên Cáo (Declaration) do Thống Đốc tiểu bang kư ban hành. Đây là tiểu bang thứ 14/18.

109. Ngày 1/1/2008,thành phố Sunnyvale, tiểu bang California.

110. Ngày 2/2/2009, thành phố Santa Ana, tiểu bang California. Nghị Quyết 85A.

111. Ngày 26/5/2009, thành phố Stanton, tiểu bang California. Ông Thị Trưởng Stanton trao Nghị Quyết cho Nghị viên Diệp Miên Trường ngày (tối) 26/5/2009.

112. Ngày 16/6/2009, thành phố Costa Mesa, tiểu bang California.

113. Ngày 15/05/2009, tiểu bang Oklahoma. Nghị Quyết số 27. Đây là tiểu bang thứ 15/18. (trích e-mail 21/10/2009 từ địa chỉ viettri......) Trước đây, do tham khảo e-mail ngày 12/09/2003 của .... (xin dấu tên) nên tin tức thiếu chính xác v́ lúc ấy mới thông qua ở Hạ Viện và dự thảo NQ đó nằm chết tại Thượng Viện do CSVN vận động ngăn trở. Người tổng hợp, thành thật xin lỗi quí vị,  và cám ơn anh Mai Sen, anh Bat Tac, cô Mai Lư Đỗ.     

114. Ngày 18/11/2009, Lancaster County, tiểu bang Pennsylvania. Proclamation ngày 18/11/2009.

115. Cuối tháng 3/2009, Quốc Hội lưỡng viện tiểu bang Massachussettsvới số phiếu tuyệt đối đă cùng thông qua Nghị Quyết H3415, cấm treo cờ đỏ của CSVN trong phạm vi tiểu bang v́ cờ này mang tính đàn áp và kích động Cộng Đồng Việt Nam. Đồng thời công nhận chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho Cộng Đồng Việt Nam chánh thức treo tại các sinh hoạt công cộng do tiểu bang bảo trợ và tại các cơ sở giáo dục, v́ lá cờ này biểu tượng Nhân Ái, Dân Chủ, và Quật Cường từ năm 1954. Đây là tiểu bang thứ 16/18.

116. Ngày 26/03/2010, thành phố Rosemead, tiểu bang California. Nghị Quyết số 2010-21.

117. Ngày 18/10/2010, thành phố Auburn, tiểu bang Washington. Proclamation ngày 18/10/2010.

118. Ngày 22/10/2010, thành phố Renton, tiểu bang Washington. Proclamation ngày 22/10/2010.

119. Ngày 22/10/2010, thành phố Federal Way, tiểu bang Washington. Proclamation ngày 22/10/2010.

120. Ngày 22/10/2010, thành phố Bellevue, tiểu bang Washington. Proclamation ngày 22/10/2010.

121. Ngày 22/10/2010, tiềp nhận Recognition của thành phố Seattle, tiểu bang Washington.

122. Ngày 18/01/2011, thành phố Lyberty Lake, tiểu bang Washington. Proclamation ngày 18/01/2011.

123. Ngày 18/01/2011, thành phố Raleigh, tiểu bang North Carolina. Proclamation ngày 18/01/2011.

124. Ngày 25/01/2011, tiếp nhận Nghị Quyết của thành phố Fountain Valley, tiểu bang California.1

125. Ngày 13/2/2011, thành phồ Taconma, tiểu bang Washington.Proclamation.

126. Ngày 16/2/2011, thành phố Millwood, tiểu bang Washington. Proclamation.

127. Ngày 21/6/2012, thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Nghị Quyết.

128. Ngày 25/2/2014, thành phố Mesa, tiểu bang Arizona. Nghị Quyết.

129. Ngày 3/4/2014, tiểu bang Alabama, Quốc Hội hai viện đă thông qua. Theo Thượng Nghị Sĩ Holtzclaw cho nhóm vận động biết, sẽ trao Nghị Quyết số #2014-398 lúc 5.30PM ngày 12/6/2014 tại Civilian Care Building, thành phố Hunstville. Đây là tiểu bang thứ 17/18. (trích thư của anh Nguyễn Ngọc Sơn trong nhóm vận động)

130. Ngày 5/8/2014, thành phố Glendale, tiểu bang Arizona. Nghị Quyết.

131. Ngày 5/8/2014, thành phố Scottsdale, tiểu bang Arizona. Nghị Quyết.

132. Ngày 18/8//2014, /2014, thị trấn Gilbert, tiểu bang Arizona. Nghị Quyết.

133. Ngày 4/12/2014, Cộng Đồng Việt Nam tại Phoenix (Arizona), tiếp nhận Nghị Quyết của thành phố Phoenix công nhận quốc kỳ chúng ta. Nghị Quyết số31591.

134. Ngày 2/4/2015, tiểu bang Arizona. Đây là tiều bang thứ 18/18.  Nghị Quyết. (trích e-mail của LeCongTruyen ngày 22/4/2015)

135. Ngày 22/6/2015, thành phố Seattle tiểu bang Washington.

136. Ngày 17/11/2015, thành phố Callaway tiểu bang Florida. Nghị Quyết.

Australia có hai thành phố.

137. Ngày 20/10/2015, thành phố Marybyrnong tiểu bang Victoria,Australia. Đây là thành phố đầu tiên của Australia công nhân quốc kỳ chúng ta.

138. Ngày 27/10/2015, thành phố Bankstown tiểu bang NSW,Australia. i. 

139. Ngày 14/12/2015, thành phố Dandenong tiểu bang Victoria, Australia.

Sơ kết 139 địa phươngđă công nhận quốc kỳ Việt Nam chúng ta, gồm: 18 tiểu bang, 8 quận hạt, 113 thành phố,  và các địa phương này thuộc 33 tiểu bang theo thứ tự mẫu tự sau đây (chữ đậm là công nhận cờ vàng cấp tiếu bang): Tiểu bang Alabama. Tiểu bang Arizona và 5 TP. Tiểu bang California và 3 quận hạt (QH) với 19 thành phố (TP). Tiểu bang Colorado. Connecticut có 2 TP. Tiểu bang Florida và 4 TP. Tiểu bang Georgia và 5 TP. Hawaii có 1 TP. Indiana có 2 TP. Iowa có 1 TP. Kansas có 3 TP. Tiểu bang Kentucky có 1 thành phố. Tiểu bang Louisiana. Tiểu bang Massachussetts và 8 TP. Tiểu bang Michigan và 2 TP. Tiểu bang Minnesota và 3 TP. Mississippi có 1 TP. Missouri có 1 TP. Tiểu bang Nebraska và 1 TP. New Mexico có 1 TP. New York có 1 TP. Tiểu bang New Jersey với 1 QH và 2 TP. North Carolina có 2 TP. Tiểu bang Oklahoma và 1 TP. Tiểu bang Ohio và 1 TP. Tiểu bang Oregon và 2 TP. Pennsylvania có 1 QH và 3 TP. South Carolina có 2 TP. Tiểu bang Texas và 11 TP. Tiểu bang Utah và 2 TP. Tiểu bang Virginia với 1 QH và 1 TP. Sau cùng là Washington State với 2 quận hạt và 22 thành phố. Đặc biệt là có 3 thành phố đầu tiên của Australia trong tiểu bang NSW và Victoria.

Canada công nhận.

Vào tháng tư năm 2008, chính phủ của chúng ta công nhận lá cờ này là một biểu tượng quan trọng của độc lập và sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Canada, và của niềm tin vào sự đoàn kết quốc gia. Tất cả mưu toan bôi nhọ nó là một điều lăng nhục lớn đối với một trong những cộng đồng sắc tộc tại Canada và những tôn chỉ đa văn hóa. Cộng đồng Việt Nam tại Canada là một cộng đồng hùng mạnh, độc lập, và đoàn kết. Lá cờ di sản và tự do của Việt Nam, với ba sọc đỏ nằm ngang, tượng trưng cho những phẩm chất này - những phẩm chất mà tất cả người Canada tự hào công nhận ở những người gốc Việt.

The letter also reiterated the announcement made by the Minister himself in April 2008 that  "Our government recognises the flag as an important symbol of the Vietnamese-Canadian community's independence, strength, and belief in national unity,and attempts to disparage it are a deeply troubling attack on one of Canada's ethnic communities and on the principles of multiculturalism."

* Ottawa Police celebrate Vietnamese Culture Month and unveil Vietnamese Heritage and Freedom Flag

Ngày 1/2/2011, với tư cách một Dân Biểu kiêm Bộ Trưởng Bộ Công Dân Vụ, Di Trú, và Đa Văn Hóa, tôi được vinh dự làm việc và hợp tác với cộng đồng Việt Nam tại Canada và nước ngoài, tôi công nhận lá cờ vàng với ba sọc đỏ nằm ngang như một biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tại Canada.

(Chữ kư)

Bộ Trưởng Jason Kenney, Đảng Bảo Thủ

Bộ Công Dân Vụ, Di Trú, và Đa Văn Hóa

Ngày 22/10/2015, trong lễ nhậm chức tại thủ đô Ottawa,Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, đă choàng dăi băng quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ trên cổ, đem lại niềm vui đặc biệt cho Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại Canada nói chung, và tại thủ đô Ottawa nói riêng.   

 

   

Song song với các cơ quan hành chánh công nhận quóc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ Việt Nam chúng ta c̣n xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau trên thế giới, như: (1) Những buổi hội ngộ mừng xuân, những ngày kỹ niệm, những họp mặt thường kỳ hoặc đại hội của của các Hội Đoàn Quân Đội, Hội Đoàn Đồng Hương, ... đều có chào quốc kỳ và phút mặc niệm. (2) Tham dự những cuộc diễn hành trong những ngày lễ của các quốc gia, với rừng cờ vàng chen lẫn trong những màu áo biểu tượng văn hoá truyền thống của Việt Nam. (3)Những cuộc biểu t́nh phản đối lănh đạo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền đă bắt bất cứ ai lên tiếng về dân chủ tự do, vi phạm công ước quốc tế về tra tấn, quốc kỳ chúng ta trong tay đoàn biểu t́nh giương cao vừa biểu dương lực lượng của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản, vừa trấn áp phái đoàn cộng sản đang có mặt. (4) Nhiều khu vực kinh doanh thương mại Việt Nam, có những cột cờ mà quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Vệt Nam chúng ta phất phới trên đó bất luận thời gian. Và ..v..v...  

V́ hộc attach trên e-mail của tôi chỉ có 25 MB, nên không thể post đầy đủ các h́nh kèm theo bài tường thuật. Xin thông cảm.

Và xin hiểu rằng, nhóm chữ "quốc kỳ Việt Nam", "quốc kỳ chúng ta", "cờ vàng" trong bảng tổng hợp này, là quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta.  

1. Quốc Kỳ chúng ta tại Sundre, Alberta, Canada.

Dọc theo công viên dẫn vào thị trấn Sundre, Calgary, Alberta, Canada, có một dăy 10 cột cờ với quốc kỳ của những quốc gia khác nhau trên đỉnh. Điều đặc biệt của thị trấn này là họ bán cho bất cứ Cộng Đồng di dân nào có mặt tại đây, và được vĩnh viễn treo quốc kỳ gốc của người mua.              

Năm 1984, vợ chồng anh Trần Nam, một gia đ́nh trong Cộng Đồng Việt Nam nhỏ bé tại thị trấn Sundre, tỉnh bang Alberta, Canada. Sau thời gian định cư ở đây đă nhận thấy giá trị của dăy cột cờ, anh cố gắng đă vận động với Hội Đồng thị trấn Sundre, bày tỏ ước muốn được mua 1 cột cờ để treo lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ của ḿnh. Cuối cùng họ chấp nhận dựng lên cột cờ thứ 11, và bán cho anh Trần Nam với giá 125 đồng Canada. Ngày 11/10/1984, Cộng Đồng Việt Nam từ Calgary và Edmonton cùng với bà con tại Sundre, trong buổi lễ thượng kỳ rất trang nghiêm và ư nghĩa. Cũng từ đó, quốc kỳ Việt Nam chúng ta phất phới cùng quốc kỳ Canada và các quốc gia khác. Vào ngày 1 tháng 7 hằng năm -ngày Quốc Khánh Canada- bà con trong các Cộng Đồng lân cận kéo về Sundre làm lễ chào quốc kỳ, cũng là lúc anh Trần Nam thay lá cờ mới. Trên thế giới, có lẽ anh Trần Nam là người Việt Nam tị nạn duy nhất sở hữu chủ một cột cờ với lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ trên đỉnh trong một hàng 11 cột cờ quốc tế, và rất có thể Sundre là thành phố đầu tiên tại hải ngoại từ sau 30/4/1975, quốc kỳ Việt Nam chúng ta chánh thức phất phới ngang hàng với các quốc gia khác.

Ngày 14/5/2007, do kẻ “nằm vùng” rỉ tai Nghị Viên thành phố là cờ vàng ba sọc đỏ không tiêu biểu cho Việt Nam cộng sản. Sự việc đưa vào thảo luận, và v́ không t́m thấy văn kiện nào nói về quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ nên Hội Đồng thành phố quyết định hạ xuống. Thật nhanh, Cộng Đồng Việt Nam từ Sundre, Calgary, Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta, và Liên Hội Người Việt từ Ottawa, qui tụ lại cơ quan Hội Đồng thành phố Sundre khiếu nại, với số người đông đến nỗi đứng đầy ngoài hành lang. Trong buổi họp 16/7/2007 chưa xong. Buổi họp 23/7/2007, h́nh ảnh và ư nghĩa cao cả của bức ảnh “Vá Cờ” cùng với hỗ trợ của cư dân Canada đă đem lại hy vọng thành công, nhưng ông Thị Trưởng hẹn lại kỳ họp tới. Buổi họp ngày 27/8/2007, kết quả bỏ phiếu 5 thuận và 1 chống với những tràng pháo tay kéo dài. Và ngày 30/8/2007, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đă phất phới trên đỉnh cột cờ như đă phất phới trên đó từ 23 năm qua. (trích bài của Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bích. Và hoàn chỉnh lại sau khi tiếp xúc trực tiếp với anh chị Trần Nam ỏ Calgary, Canada).

2. Quốc Kỳ chúng ta trên đỉnh Everest.

Ngày 17/5/2004, quốc kỳ Việt Nam chúng ta đă được cắm trên đỉnh  Everest dăy Hy Mă Lạp Sơn. Đây là đỉnh núi cao nhất thế giới (8.848 thước), cũng là nơi mà nhiều người trên thế giới mong muốn thực hiện cuộc hành tŕnh gian khổ để chinh phục đỉnh núi nổi tiếng này.

Qua địa chỉ <luannguyen>, tóm lược bài viết trong tờ Thời Báo số 117 ngày 25/6/2004 ở Portland, Oregon: Kiến trúc sư Huỳnh Lương Vinh quen biết với ông Craig Van Hoy, 46 tuổi. Ông có vợ người Lào tên Malysone. Có thể do mối liên hệ với quê hương bên vợ mà ông Craig dễ thông cảm với các dân tộc trên bán đảo Đông Dương, cùng trong hoàn cảnh bị chế độ cộng sản độc tài cai trị. Nhận ra t́nh cảm đó, ông Huỳnh Lương Vinh tâm sự với ông Craig về những thành công ngoạn mục của Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn tại Hoa Kỳ, về cuộc vận động các địa phương chánh thức công nhận quốc kỳ Việt Nam. Kỹ sư Vinh mong muốn ông Craig, với tư cách Trưởng Đoàn chinh phục đỉnh núi Everest, cắm lá quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh núi.

Ông Craig vui vẻ chấp nhận và ông nói thêm rằng: Ông cắm quốc kỳ này trên đỉnh Everest, không chỉ dành riêng cho ông Huỳnh Lương Vinh và Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn trên thế giới, mà ông c̣n dành danh dự này cho hơn 80 triệu dân trên đất nước Việt Nam nữa. Trong đoàn leo núi này, ngoài ông Craig Van Hoy, c̣n có 1 người Đài Loan và 4 người Hoa Kỳ. Ông Craig Van Hoy đă thực hiện lời ông đă hứa với Kiến trúc sư Huỳnh Lương Vinh, và ông mang về cho ông Vinh tấm h́nh ông chụp lá quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh Everest để chứng minh lời hứa đó.

3. Quốc kỳ chúng ta tại Iraq.

Trong h́nh là Đại úy Michael Đỗ, cùng gia đ́nh vượt  biển đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1980 khi vừa 4 tuổi. Anh là con trai duy nhất của một cựu Đại Úy QLVNCH đă nhiều năm trong trại tù "học tập cải tạo". Michael Đỗ, tốt nghiệp trường West Point. Anh có bằng Tiến sĩ ngành Quản Trị Hành Chánh. 

Năm 2005, Đại úy Michael Đỗ chiến đấu tại Iraq, và đồn trú tại một thành phố đầy biến động là Fallujah. Với tư cách là một kỹ sư trong quân đội, anh được biệt phái làm việc trong Bộ Tham Mưu của Thiếu Tướng Stephen. Anh được phép treo quốc kỳ chúng ta cùng với quốc kỳ Hoa K ỳ v à quốc Kỳ Iraq ngay trước doanh trại đơn vị. Anh có dịp đón tiếp một người cựu chiến binh tại Việt Nam là cựu Trung Tá Oliver North, và hai người trao đổi kinh nghiệm Iraq và Việt Nam. Đại Úy Michael Đỗ, xứng đáng là thế hệ nối tiếp cội nguồn Việt Nam trên quê hương thứ hai.

4. Quốc Kỳ chúng ta tại tiểu bang Nam Úc, Australia.

Chiều ngày 12/8/2005, một buổi tiếp tân trọng thể do ông Michael Atkinson, Bộ Trưởng Nội Vụ, Bộ Trưởng Đa Văn Hoá và Sắc Tộc tiểu bang Nam Úc, tổ chức tại pḥng khánh tiết trong ṭa nhà Quốc Hội tiểu bang, để “Vinh Danh Cộng Đồng Việt Nam 30 Năm Tị Nạn tại tiểu bang Nam Úc”. Buổi lễ do ông Mike Rann, Thủ Hiến tiểu bang Nam Úc chủ tọa. Hằng trăm quan khách Việt Nam và Úc Đại Lợi, trong số đó có nhiều viên chức của cơ quan lập pháp lẫn hành pháp tiểu bang tham dự. Trong pḥng khánh tiết, hai đại kỳ Australia và Việt Nam, được đặt vào vị trí trang trọng nhất. Quan khách Việt Nam có mặt rất xúc động khi đứng trước quốc kỳ mà ḿnh đă từng chiến đấu bảo vệ. Giờ đây, trong hoàn cảnh chế độ tự do đă sụp đổ 30 năm trước, nhưng quốc kỳ vẫn tồn tại một cách vinh dự trong những hoàn cảnh thích hợp trên những quê hương thứ hai. Phần chánh của buổi tiếp tân, Thủ Hiến Mike Rann đă đọc một bài diễn văn thật ư nghĩa, xin trích dẫn vài đoạn:

Chúng ta không bao giờ được quên những người đă bỏ ḿnh trong cuộc vượt thoát chế độ cộng sản Việt Nam trong thập niên 70. Chúng ta phải vinh danh Họ, và chúng tôi phải vinh danh quí vị, là những người đă sống sót để thuật lại câu chuyện như một chiến thắng vinh quang của ḿnh, một câu chuyện về vô số người Việt Nam đă trốn chạy chế độ cộng sản ác ôn áp bức từ năm 1975. Cuộc trốn chạy can trường của người Việt Nam, đă làm cho cả thế giới nói chung, và nước Úc nói riêng, phải kinh ngạc!

… Quí vị phải đương đầu với băo tố và hải tặc, với niềm hy vọng trông thấy một dăi đất nhân hậu bên kia chân trời để bắt đầu cho cuộc sống mới. …  Sự đóng góp của quí vị đă tạo ra của cải cho tiểu bang Nam Úc, không chỉ về phương diện kinh tế, mà c̣n cả về phương diện xă hội và văn hoá nữa.... Tên của những người Úc gốc Việt trẻ tuổi học hành tận tụy, đă chiếm nhiều hàng tít lớn trên báo chí vào tháng Giêng hằng năm, khi mà kết quả các kỳ thi được công bố với số điểm tối ưu hoặc rất cao. Các em đó cũng học hành xuất sắc như thế ở bậc đại học. Thật ra, tuổi trẻ Việt Nam đă được đứng vững trên đôi vai phi thường của các bậc phụ huynh vĩ đại …”

…Cộng Đồng người Việt cũng đă tiến hành những cuộc tranh đấu đ̣i hỏi những quyền căn bản cho mọi người dân đang sống tại Việt Nam. Đó là những quyền mà mỗi con người đương nhiên được hưởng, như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do đi lại, quyền không bị ngược đăi bằng bất cứ h́nh thức nào, ..v..v.. Chánh phủ do tôi lănh đạo, và cá nhân tôi, đứng về phía quí vị trong cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ, nhằm mang lại tự do và những quyền căn bản cho mỗi con người Việt Nam trên quê hương của quí vị. V́ vậy, trong khi chúng ta tán dương những thành tựu của Cộng Đồng người Việt hôm nay, chúng ta cũng công nhận sự nghiệp đấu tranh cho người dân tại Việt Nam.”

5.Quốc kỳ chúng ta trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Đức.

Ngày 21/8/2005, một thánh lễ bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20, được tổ chức trên sân cỏ Marienfield thành phố Koln, Cộng Ḥa Liên Bang Đức do Đức Giáo Hoàng chủ lễ. Trong buổi lễ này, ước lượng có khoảng 800.000 người tham dự, và cũng do ước lượng có đến hằng tỷ người trên thế giới theo dơi qua các phương tiện truyền thông. Điều nhấn mạnh ở đây là khán giả theo dơi buổi lễ trên màn ảnh TV đều trông thấy rất rơ quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, cùng với mấy lá cờ nữa được giương cao và tung bay phất phới ngay sau chiếc ghế mà Đức Giáo Hoàng đang ngồi chủ tọa. Vậy là không phải chỉ có Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn cộng sản trên thế giới đều biết được quốc kỳ Việt Nam chúng ta, đă xuất hiện chánh thức với những văn bản hoặc trong một số lễ hội của chánh quyền bản xứ nơi có tổ chức Cộng Đồng Việt Nam, ít nhất là từ đầu năm 2003 và vẫn tiếp tục, c̣n có hằng tỷ người trên thế giới trông thấy nữa. Sự nhức nhối của lănh đạo cộng sản Việt Nam, nhất là nhân viên các cơ quan ngoại giao của họ tại ngoại quốc nhức nhối như con bệnh ung thư ngày thêm trầm trọng. Cái đau của họ là họ thấu hiểu sự nhức nhối đó nhưng không có bất cứ phương cách nào ngăn chận được.

6. Quốc kỳ chúng ta trong cuộc tranh đấu tạitrường UTA.

Biểu tượng của sinh viên Việt Nam trong trường đại học Texas tại Arlington (Dallas Forworth) là quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, được treo trong Nedderman Hall từ 20 năm qua. Năm 2006, với sự vận động của một số du học sinh từ Việt Nam mà người đứng đầu (về mặt nổi) là du sinh Dung Nguyễn. Quốc kỳ Việt Nam chúng ta bị kéo xuống và lá cờ máu của cộng sản kéo lên ngày 11/4/2006. Cuộc đấu tranh quyết liệt về phía sinh viên Việt Nam mà Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên là cháu Bùi Nhi, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của  Cộng Đồng tị nạn bắt đầu ngày 12 tháng 4, và liên tục sau đó v́ sự cứng rắn kỳ lạ của Tiến sĩ James Spaniolo, Viện Trưởng. Cao điểm của trận chiến hạ cờ máu là cuộc biểu dương lực lượng của khoảng 5.000 người vào ngày 30/4/2006. Về phía Việt Nam, ngoài số sinh viên Việt Nam hải ngoại tại trường UTA, c̣n có đông đảo đồng hương trong Cộng Đồng Việt Nam Dallas Forworth, Washington DC, California, Denver (Colorado), Houston, San Antonio, Austin tham dự. Và đặc biệt là sự góp mặt của Phong Trào Hưng Ca với Nguyệt Ánh và Việt Dũng. Về phía Hoa Kỳ có các Nghị Viên Lana Woff, Katherine Wilmon, và Robert Rivera của thành phố Arlington, Nghị Viên Clyde Pitch thành phố Forworth. Ngoài ra c̣n có ông Bill Laurie, cựu chiến binh từ Phoenix (tiểu bang Arizona) đến. Về truyền thông có các đài truyền h́nh số 4, số 5, số 8 Hoa Kỳ, và đài 2072 SBTN Việt Nam, các báo Dallas Morning News, The Star Telegram, và UTA Shorthorn. Phóng viên của Sở Cảnh Sát cũng đến thu h́nh làm tài liệu. 

Khi trận chiến lên cao cũng là lúc nhà trường bị áp lực từ Thống Đốc Texas Rick Perry, Thượng Nghị Sĩ Cornyn, Jay Guerrero, bà Kate McArthur, và ông Scott Smith. Đặc biệt là Dân Biểu Toby Goodman và các đồng viện của ông đă áp lực với Tiến sĩ Spaniolo rằng: “Nếu không hạ lá cờ Việt Nam cộng sản xuống, sẽ có Nghị Quyết của Tiểu Bang ngưng ngay ngân khoản trợ cấp cho UTA xây dựng thêm cơ sở cho khu vực đào tạo Kỹ Sư. Mặt khác, một số vị thương gia Mỹ gốc Việt gởi thư cho một số Nghị Sĩ  tiểu bang, yêu cầu tiền thuế đóng cho tiểu bang không được sử dụng trợ cấp cho trường UTA nếu trường này tiếp tục treo cờ cộng sản gây phương hại tinh thần con em họ đang theo học tại đây. Sau cùng, Tiến sĩ James Spaniolo, Viện Trưởng UTA, ngày 10/5/2006 quyết định hạ tất cả 123 quốc kỳ của các quốc gia xuống, và từ nay chỉ treo quốc kỳ Hoa Kỳ, cờ tiểu bang Texas, và cờ của trường UTA, trong khi chờ đợi Hội Đồng t́m một quyết định hợp lư. Vậy là trận chiến hạ cờ máu kết thúc với thắng lợi về phía sinh viên Việt Nam hải ngoại và Cộng  đồng Việt Nam tị nạn tại Dallas - Fort Worth.

Sinh viên Việt Nam hải ngoại tại UTA nhận thức rằng, thắng lợi này chưa hoàn toàn v́ ông Viện Trưởng Spaniolo dường như có thâm ư khi hạ tất cả 123 cờ thay v́ chỉ hạ lá cờ máu của cộng sản Việt Nam, để gây hiềm khích giữa sinh viên Việt Nam hải ngoại với du sinh từ các quốc gia khác. Các cháu sinh viên hải ngoại tại UTA lúc nào cũng chuẩn bị đối phó những bất trắc có thể xảy ra v́ thâm ư đó. Mong rằng, mọi nỗ lực của các cháu luôn nhận được sự hỗ trợ đúng lúc đúng mức của  bậc cha ông, nhất là quí vị quí bạn trong tổ chức Cộng Đồng tại địa phương cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quí đồng hương, để chiến thắng của các cháu được tṛn vẹn.            

7. Quốc kỳ chúng ta trong diễn hành Chiến Sĩ Trận Vong.           

Tại Washington DC, một cuộc diễn hành qui mô tổ chức ngày 28/5/2007 nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ (National Memorial Day). Tham dự có 164 đoàn cựu chiến binh thuộc các quân binh chủng Hoa Kỳ. Đặc biệt có đoàn mô-tô của Rolling Thunder hằng mấy chục chiếc mà đa số là cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Trong số rất ít cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến tham dự, có một chiến binh 106 tuổi được Ban Tổ Chức vinh danh.  Lúc 11 giờ trưa, Tổng Thống Bush đặt ṿng hoa tại đài chiến sĩ vô danh trong nghĩa trang quốc gia Arlington. Đoàn bắt đầu diễn hành lúc 2 giờ trưa từ đường số 7 West, theo đại lộ Constitution, và chấm dứt tại đầu đường số 17.

Đây là lần đầu tiên, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa vùng đông bắc Hoa Kỳ được mời tham dự. Dẫn đầu đoàn diễn hành Việt Nam là biểu ngữ lớn với ḍng chữ “Republic of Vietnam Associations Coalition” do các bà các chị trong chiếc áo dài trắng với khăn quàng màu tím và nón lá bài thơ, những chiếc áo tứ thân với chiếc nón quai thao, cùng căng biểu ngữ chiếm trọn bề ngang đoàn diễn hành. Kế đến là toán thủ quốc kỳ quân kỳ cùng với các toán cựu quân nhân trong quân phục đại diện các quân trường, quân chủng, binh chủng, sau cùng là xe hoa với toán cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến trong tư thế lúc dựng lại quốc kỳ Việt Nam ngay sau khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Chen lẫn trong đoàn là những chiếc áo dài dịu dàng mềm mại với những màu sắc khác nhau của các toán thuộc gia đ́nh cựu nữ sinh Gia Long, gia đ́nh cựu nữ Quân Nhân, gia đ́nh cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức, cựu sinh viên trường Vơ Bị Đà Lạt, gia đ́nh Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhẩy Dù, Thiết Giáp, Truyền Tin, Thiếu Sinh Quân, Quốc Gia Nghĩa Tử, Chiến Tranh Chính Trị, các Sư Đoàn Bộ Binh 1, 5, 7, 9, và nhóm Hậu Duệ trong chiếc áo dài xanh rất dễ thương cùng với Tập Thể Chiến Sĩ vùng đông bắc Hoa Kỳ, là những h́nh ảnh nổi bật trong đoàn diễn hành.

Đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn với hơn 100 người tiêu biểu các tổ chức khác nhau, từ nhiều địa phương khác nhau, mang theo những tấm bảng ghi các địa danh từng là chiến trường ác liệt mà hầu hết cựu chiến binh Hoa Kỳ đều biết, khi đi ngang khán đài danh dự, quan khách cùng đứng lên chào lá đại kỳ Việt Nam. Đây là một thành công nữa trong mục đích giương cao quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ trong vùng đông bắc Hoa Kỳ.  

8.Quốc kỳ chúng ta trong diễn hành văn hoá quốc tế.  

Nhận lời kêu gọi của Ủy Ban Tổ Chức Ngày Văn Hoá Quốc Tế tổ chức hằng năm tại New York, Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ bắt đầu tham gia Diễn Hành Ngày Văn Hoá Quốc Tế từ năm 2000, sau khi đánh bại sự khiếu nại của cộng sản giành quyền đại diện Việt Nam tại Cơ Quan Di Dân Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc. Đây là lần diễn hành năm thứ 22 trong khi Cộng Đồng Việt Nam tham dự lần thứ 8, tổ chức ngày 18/6/2007. Phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam chúng ta tham dự hơn 2.000 người từ 44 Cộng Đồng địa phương qui tụ đến đây, cũng là dịp biểu dương sức mạnh của Cộng Đồng tị nạn ngay trước mặt phái đoàn cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đang có mặt tại đây.

Đội h́nh đoàn diễn hành với quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ và quốc kỳ Hoa Kỳ cùng với banner “International Immigrants Presents Vietnam” dẫn đầu. Tiếp đó là banner “Vietnamese American Community”, lần lượt theo sau là đại diện 44 Cộng Đồng, đoàn nữ giới với trang phục Hoàng Triều, đến đại kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ, đoàn Không Quân, xe hoa của hoa hậu Bích Trâm, đoàn nam giới mặc quốc phục cổ truyền, đến màu sắc rất đẹp của đoàn nữ giới với trang phục ba miền Nam Trung Bắc, xe hoa với ảnh Phù Đổng Thiên Vương + bản đồ Việt Nam + lá quốc kỳ Việt Nam và xướng ngôn viên Tố Uyên giới thiệu, đến đoàn nữ giới với chiếc áo dài tha thướt và những chiếc nón lá duyên dáng, rồi đoàn thanh thiếu niên nam nữ với chiếc áo tứ thân và khăn đóng áo dài, đến xe hoa của hoa hậu Bích Liên, đoàn nữ giới với những chiếc áo dài thời trang, và sau cùng của đoàn diễn hành là đông đảo bà con đồng hương. Từ đầu đến cuối đoàn diễn hành của Cộng Đồng là một rừng cờ vàng ba sọc đỏ phất phới suốt 8 block phố trên đại lộ số 6. Đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn đă tạo được t́nh cảm của Ban Tổ Chức Liên Hiệp Quốc và tất cả mọi người có mặt. Đặc biệt là những đơn vị Cảnh Sát bảo vệ trật tự, khi đi ngang đoàn Việt Nam đều hoan hô “Việt Nam, Việt Nam”.

Đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản đă thành công ngoạn mục.   

9.Quốc kỳ chúng ta tại Paris.

Theo e-mail của ông Nguyễn Bắc Ninh từ Paris. Do vận động của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại địa phưong, ṭa thị chánh “Voisins Le Bretonneux” cách Paris 35 cây số, cho phép treo quốc kỳ Việt Nam trên một trong bốn cột cờ chánh của ṭa thị chánh trong 3 ngày từ 8 giờ 30 sáng ngày 27/6/2008 đến 8 giờ 30 sáng ngày 30/6/2008. Tuy không được như Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ, Canada, Australia, nhưng bà con trong Cộng Đồng tại đó rất vui mừng vi được thấy quốc kỳ chúng ta lần đầu tiên chánh thức tung bay trên bầu trời Paris cùng với quốc kỳ Pháp suốt thời gian ngắn ngủi ấy.       

10. Quốc Kỳ chúng ta trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Australia.

  “Ngày Giới Trẻ Quốc Tế lần thứ 23” tổ chức tại Sydney, Australia, từ ngày 15 - 20/7/2008. Trong tổng số giới trẻ tín đồ Thiên Chúa tham dự đại hội có 100.000 thuộc giới trẻ bản xứ, 125.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến, trong số đó có 15.000 giới trẻ -gồm cả giới trẻ Mỹ gốc Việt- từ Hoa Kỳ đến, và khoảng 600 giới trẻ đến từ Việt Nam. Ngày 17/7/2008, trong lúc trên du thuyền gần Cầu Hải Cảng và Nhà Hát Con Ṣ, thanh niên Phạm Vũ Anh Dũng đă kể chuyện với Đức Giáo Hoàng về cuộc sống của gia đ́nh anh trong Cộng Đồng tị nạn cộng sản, nhân đó anh dâng dăi quốc kỳ lên Đức Giáo Hoàng. Ngài liền ban phép lành và tự choàng lên cổ. Tấm h́nh lịch sử này được chiếu trên đài truyền h́nh Australia.    

Ngày 20/7/2008, trong Thánh Lể bế mạc Đại Hội, Cộng Đồng tị nạn đă thành công cao hơn dự tưởng, v́ không một lá cờ đỏ nào của cộng sản Việt Nam xuất hiện trong khi rừng cờ vàng rực rỡ giữa rừng người dự lễ mà cơ quan truyền thông Australia ước lượng khoảng 500.000 người.

Tuổi trẻ Việt Nam đến Sydney từ khắp nơi vào khoảng 3.000 người và Ban Tổ Chức sắp xếp ở chung nhau. Do dễ dàng tâm sự bên nhau nên được biết trước khi rời Việt Nam, mỗi người phải mang theo cờ của đảng cộng sản và được lệnh phải giương cao 400 lá cờ đỏ trong ngày thánh lễ bế mạc, nhưng các bạn này quyết định không thực hiện, một phần v́ Ban Tổ Chức bảo cất nó trong cặp, phần khác v́ biết tin ngày bế mạc có đến 5.000 người Việt Nam cùng giương cao cờ vàng ba sọc đỏ. Quả thật, ngày bế mạc cả rừng cờ vàng giữa rừng người đến nửa triệu, lúc ấy nhận thấy quyết định không giương cờ đỏ lá đúng, dù biết rằng sẽ gặp khó khăn khi về nước. Rất nhiều bạn trẻ chụp h́nh kỷ niệm, dù chụp từ góc cạnh nào cũng có cờ vàng ba sọc đỏ trong h́nh nhưng các bạn cho biết không sợ, cứ tới đâu hay đó. Các bạn cũng cho biết, có vài bạn bị phóng viên báo Thanh Niên kéo ra một góc kẹt, căng cờ đỏ lên để họ chụp h́nh về VN làm báo cáo.

Tờ Sydney Morning Herald phát hành ngày 21/7/2008, trong bài viết ngắn “A Flag For Freedom” (Lá Cờ Cho Tự Do) được ông Trần Hưng Việt tại Brisbane, Queensland, Australia, dịch từ Anh ngữ như sau: “Cuộc chiến có thể đă chấm dứt, nhưng đối với nhiều người trong Cộng Đồng người Việt ở Sydney th́ không. Quốc kỳ của Nam Việt Nam là biểu tượng được trông thấy rơ ràng nhất giữa rừng quốc kỳ và các biểu ngữ về tôn giáo trong buổi Thánh Lễ của Đức Giáo Hoàng, mặc dù đó là một biểu tượng không có quốc gia và bị cấm ở nơi chốn nguyên thủy của nó. Đây là quốc kỳ của nước Việt Nam Tự Do. Một người hành hương trong nhóm người Việt đang đứng dưới lá đại kỳ màu vàng ba sọc đỏ: Hôm nay, chúng tôi mang lá cờ này để nhắc nhớ mọi người rằng, có những nhà cầm quyền vẫn đàn áp quyền tự do tôn giáo”.   

11. Quốc kỳ chúng ta tại Yukon.

  Whitehorse là thủ phủ của Yukon, Tây Bắc Canada giáp ranh Alaska, với dân số khoảng 23.000 người, trong số đó Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản khoảng 100 người -kể cả vài chục người tị nạn cộng sản từ miền bắc- Ngoài ra c̣n có vài tên Việt Cộng kết hôn với người địa phươn g Yukon.

 

 

Anh Nguyễn Gia Hưng, một cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH mà anh em đặt cho cái tên dễ thương là "ông xă trưởng Việt Nam ở Whitehorse". Trong những ngày vừa qua, Cộng Đng nhỏ bé Việt Nam ở đây bỗng như lên cơn sốt khi biết  tin cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng sẽ xuất hiện trong "Ngày Hội Whitehorse Heritage Festivaland Grand March" lần đầu tiên được tổ chức tại đây mà trong Ban Tổ Chức có cộng sản Việt Nam đang là rể của Yukon. Anh Nguyễn Gia Hưng cùng bà con đă phát đi lời báo động, và kêu gọi khắp nơi Canada và  Hoa Kỳ đến Yukon giúp cho cuộc chiến chống cờ  cộng sản. Chúng ta quyết tâm thắng chúng nó. Thế là Hội Thủ Đức và bà con trong Cộng Đồng từ Toronto, Ontario, Calgary, Edmonton, Greater Vancouver, Liên Hội Cựu Quân Nhân Canada, Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại,... kéo nhau đến Yukon xa xôi lạnh lẽo. Đài radio CBC tại Yukon phỏng vấn Cộng Đồng Việt Nam, như muốn t́m hiểu hành động của Cộng Đồng Việt Nam. Anh Nguyễn Gia Hưng và anh Hải Triều trả lời rằng: " Chúng tôi không tham dự diễn hành, mà chúng tôi chống lá cờ của cộng sản Việt Nam trong ngày hội". Phái đoàn của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn có ghi tên v ới Ban Tổ Chức và cơ  quan Cảnh Sát.      

Ngày 2/8/2008, đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt Nam ở Whitehorse với thật nhiều cờ vàng, áo dài truyền thống phụ nữ, đàn ông, trẻ em, cả các banners "Thank you Canada"... đă có mặt sớm tại địa điển diễn hành trước hơn bất cứ phái đoàn nào. Chúng tôi quan sát, theo dơi và không thấy dấu hiệu của nhóm có thể mang cờ đỏ, và mọi kế hoạch đối ứng với t́nh thế có cờ đỏ đă trong t́nh trạng sẳn sàng dập tắt nó. Ngay trước lúc diễn hành, hi gần tới giờ phân phối cờ cho các phái đoàn các sắc dân diễn hành, tất cả các sắc dân khác đều có cờ và bản in tên quốc gia ḿnh, nhưng Việt Cộng th́ không có. Rất có thể do sự có mặt đông đảo của cộng đồng Việt Nam với cờ vàng, mà Ban Tổ Chức đă mang lá cờ đỏ sao vàng và tấm bản Việt Nam có in cờ đỏ sao vàng vô trong, có lẽ họ sợ phản ứng quyết liệt của phái đoàn cờ vàng. Đ ồn th ời Ban Tổ Chức đồng ư cờ vàng ba sọc đỏ của phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam làm cờ dẫn đầu quốc gia, dùng bản Việt Nam cờ vàng ba sọc đỏ dán đè lên cờ đỏ sao vàng. Vậy là, cờ vàng đă thắng cờ đỏ tại Youkon.

 12. Quốc kỳ chúng ta trong trường đại học Mt. Tahoma.

Từ địa chỉ e-mail <taokhangchithe ....> kèm theo thư của cháu Nguyễn Anh Thùy, đang học tại trường Mt. Tahoma, tiểu bang Washington. Năm 2008, vào ngày văn hoá tại trường, cháu thấy học sinh gốc quốc gia nào có cờ của quốc gia đó, riêng Việt Nam th́ không có. Thế là cháu và các bạn trong nhóm học sinh Việt Nam quyết định ghi tên tham dự Ngày Văn Hóa của trường vào ngày 27/03/2009. Cháu Thùy nói:

“... Thật hănh diện khi lá cờ Việt Nam tung bay sánh bước cùng cờ tiểu bang liên bang, chúng con bước đi trong niềm hạnh phúc và cháy bỏng trong tim để bạn bè và cô giáo thấy biết đây chính là lá cờ thật sự của nước Việt Nam chúng ta. Chúng con rất vui khi đem lá cờ tự do Việt Nam và những điệu múa dân gian cùng tà áo dài truyền thống của người con gái Việt đến những bạn trẻ Việt Nam sống nơi đây cũng như bạn bè khắp nơi biết được nét đẹp và văn hoá độc đáo của đất nước chúng ta. Và từ hôm ấy lá cờ vàng ba sọc đỏ được treo tại trường cùng lá cờ các quốc gia bạn”.

13. Quốc kỳ chúng ta trong trường đại học Abilene.

Năm học 2008-2009, Cháu Hoàng Anh, con một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, sinh viên năm thứ nhất trường đại học ACU tại thành phố Abilene (gần Dallas). Đây là đại học Tin Lành do các nhà hảo tâm từ Anh và Đức bảo trợ. Tháng 03/2009, trường tổ chức một lễ hội tŕnh bày về sự chuẩn bị của trường cho năm học 2009-2010, v́ vậy mà học sinh muốn vào học cùng đế3n đây tham dự rất đông. Trường treo quốc kỳ của các học sinh từ các nơi đến tham dự, trong số cờ treo ở đây có lá cờ đỏ của CSVN. Cháu Hoàng Anh đến tŕnh bày với Ban Giám Đốc nhưng không thành, v́ nhà trường cho rằng VNCH không c̣n nên quốc kỳ cũng không c̣n. Cháu về thưa chuyện cho ba cháu nghe. Cháu nhận trách nhiệm thuyết phục Ban GIám Đốc trong mục đích thay lá cờ đỏ bằng lá cờ vàng chúng ta, sau khi tŕnh bày với ba cháu và quí vị trong các Cộng Đồng Dallas, Fort Worth, Houston. Cháu được các bác các chú cung ứng những kinh nghiệm trong việc hạ cờ đỏ tại UTA, Houston, Austin, các Nghị Quyết  Texas và các thành phố công nhận lá cờ vàng là biểu tượng tự do của Cộng Đồng Tị Nạn cộng sản. Trong suốt tháng 04/2009, cháu Hoàng Anh nhiều lần gặp Ban Giám Đốc, giải thích những thắc mắc của các vị này về lịch sử lá cờ và những đấu tranh của các Cộng Đồng thay lá cờ đỏ bằng lá cờ vàng tại nhiều trường học. Cháu Hoàng Anh cẩn thận chuẩn bị t́m hậu thuẫn từ các sinh viên, bằng cách vận dụng khéo léo tế nhị để tránh sự hiểu lầm từ các bạn, cháu thu thập tài liệu trên internet về t́nh trạng đàn áp tôn giáo, buôn bán phụ nữ. Cháu quan niệm rằng, ba cháu và các bác các chú có sự ủng hộ của bà con trong Cộng Đồng, nhưng cháu th́ t́m sự ủng hộ từ các bạn đồng môn trong trường. Vấn đề nêu lên, chẳng hạn như công dân Hoa Kỳ không được liên hệ đến Đức phát xít, đến cộng sản tàn bạo, th́ tại sao cờ CSVN lại treo trong trường này? Sự hi sinh của 58.000 quân nhân Hoa Kỳ trên đất Việt Nam không bằng lá cờ đỏ kia sao?

Sau nhiều lần dàn xếp, ông Viện Trưởng đưa lá cờ vàng lên và hỏi cháu, cháu trả lời ngay: “Tôi muốn lá cờ đỏ hạ xuống v́ nó mà tôi phải qua đây, bao nhiêu tội lỗi của họ không thể nào chấp nhận được”. Ông Viện Trưởng hỏi tiếp: “Việt Nam Cộng H không c̣n nữa th́ lá cờ vàng cũng không c̣n?  Cháu trả lời: “Đúng là VNCH không c̣n nhưng tâm hồn Việt Nam Cộng Ḥa vẫn đứng tại đây và những nơi người Việt tị nạn đang cư ngụ tại nước Mỹ”. Sau đó, Ngày 24/08/2009, lúc 11 giờ khai mạc năm học 2009-2010, sau khi đưa con gái Hoàng Anh đến trường, người cha về nhà trong t́nh trạng thấp thỏm đợi chờ! Lúc 12 giờ trưa, ông vội vàng cầm ống nói lên kịp lúc có tiếng con gái bên kia đầu giây: “Bố ơi! Nó dẹp rồi bố ơi! ..... Chiến thắng ... Chiến thắng ... Con đi ăn mừng với các bạn nha”. (Trích e-mail của PhatIuu ngày 26/08/2009)

14. Quốc kỳ chúng ta trên tem Bưu Điện Hoa Kỳ.

Do vận động của Hội Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt, công ty <Zazzle.com> chuyên sản xuất tem cho Bưu Điện Hoa Kỳ, đă in một số lượng đầu tiên để phổ biến trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản. Trường hợp  thị trường tiêu thụ nhiều, công ty sẽ sản xuất hằng loạt như những loại tem hiện hành, và lúc ấy chúng ta có thể mua tại bất cứ  Bưu Điện nào trên đất Mỹ (Trích Diễn Đàn Phố Nắng, Australia, ngày 26/3/2010).   

15. Quốc kỳ chúng ta tại New Zealand.

Dù là ngẫu nhiên hay t́m chọn "màu cờ cho sắc áo" cho đợi banh, nhưng nền vàng ba sọc đỏ trên đồng phục -cầu vai áo và đôi vớ- của các cầu thủ đội banh bầu dục Rugby Union của tỉnh Waikato, New Zealand, quả là niềm vui của  Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản nói chung, và đối với bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn tại New Zealand và Australia nói riêng

H́nh chụp lúc đội banh Rugby Union  đang trong trận đấu. Xin cám ơn đội banh bầu dục Rugby Union Tân Tây Lan (trích e-mail <Mylinhng@aol.com> ngày 9/4/2010)

16. Quốc kỳ chúng ta tại Hoà Lan.

Từ mùa thu năm 1904, Sư Đoàn Bộ Binh Hoàng Gia Hoà Lan đồn trú tại Breda, cách thủ đô Hoà Lan 100 cây số về phía Nam, bắt đầu đi bộ tập thể. Hằng năm kể từ năm đó, Sư Đoàn này tổ chức các cuộc di hành từ thành phố này qua các thành phố khác, như một h́nh thức huấn luyện thể lực. Từ năm 1909, tên gọi "bốn ngày đi bộ" với chiều dài 160 cây số, được sử dụng tại quốc gia này. Năm mà số người tham dự đi bộ ít nhất là năm 1910 với 44 người, và năm đông nhất là năm 2010 với 40.000 người tham dự. Năm 2005 có 7 người Việt Nam tham dự, trong số này có anh Bùi Thanh Thảo đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Người tham gia liên tục là anh Lưu Phát Tấn, và năm 2010 này có thêm anh Nguyễn Xương -cựu sinh viên sĩ quan Trường Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt- từ Pháp sang tham dự.

Ngày 20/7/2010, anh Tấn và anh Xương  đến Nijimgen lúc 5.30 sáng, nhập vào đoàn người đông đảo. Mỗi đoàn mang theo quốc kỳ của ḿnh. Hai lá quốc kỳ chúng ta  được giương cao giữa hằng chục quốc kỳ của các đoàn bạn. Trên suốt đoạn đường dài, người dân tấp nập hai bên đường chào mùng và cung cấp thức ăn nhẹ cùng nước uống. Cuối cùng th́ đoàn người đi bộ đến đích lúc 3 giời 30 phút chiều. Vậy là đă qua 40 cây số của ngày thứ nhất. Mọi người lo nơi ăn chốn ở, và chuẩn bị cho ngày thứ hai, và kế tiếp.       

17. Quốc kỳ chúng ta tại Pháp.

Ngày 7/10/2010, là ngày lễ Thánh Tổ của binh chủng Nhẩy Dù của Pháp, tổ chức tại Khải Hoàn Môn (Arc De Triomphe), nơi có mộ của Chiến Sĩ Vô Danh. Toán Nhẩy Dù của Việt Nam Cộng Ḥa được mời tham dự cùng với các phái đoàn của Anh quốc, Đức quốc, càÚc Đại Lợi. Mỗi đoàn có mang theo toán thủ quóc quân kỳ của ḿnh. .

Đoàn quân và người tham dự tập trung trên đại lộ Chaps Elysées dẫn đến Khải Hoàn Môn.  Trong toán Nhẫy Dù của VNCH có các vị: Y sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân.  Thiếu Tá Lâm Văn Rớt. Y Sĩ Đại Úy Tôn Thất Sơn đến từ Nauy. Đại Úy Trần Hoàng Lộc, và người trẻ tuổi nhất là anh Trần Đức Phong đă gia nhập quân đội Pháp trong đội biệt kích nhảy dù . Được biết anh Phong là thứ nam của Thiếu Tá Trần Đức Tường, là Y Sĩ Trưởng cuối cùng của Sư Đoàn Nhẩy Dù. ..v...v...

Đoàn người diễn hành dọc theo đại lộ Champs Elysées hướng đến Khải Hoàn Môn, và tập trung dưới ngọn lửa thiêng. Những ṿng hoa tưởng niệm được đặt trướcmộ Chiến Sĩ Vô Danh, dưới sự chủ toạ của tướng "Gouverneur Militaire" thủ đô Paris . Ông thật niềm nở, xuống xe, đi một ṿng bắt tay từng người một trước và sau khi hành lễ . Buổi lễ chấm dứt 8 PM cùng ngày.

18. Quốc kỳ chúng ta tại Đức.

Giải Bóng Tṛn Nữ thế giới tổ chức hồi tháng 6/2011 tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức. Trong h́nh là đội bóng nữ Hoa Kỳ, sử dụng nền vàng với 3 sọc đỏ như quốc kỳ Việt Nam trên bộ đồng phục khi tŕnh diễn trên sân cỏ. D9o65ibanh đang tŕnh diện khán giả.

19.Quốc kỳ chúng ta trong GPS của xe Toyota.

Ngày 2/8/2011, tại Câu Lạc Bộ Văn Hoá Báo Chí, Dân Biểu Solorio tổ chức họp báo thông báo kết quả yêu cầu Toyota xóa cờ cộng sản Việt Nam trong xe Toyota, và kêu gọi Cộng Đồng Việt Nam t́m cờ CSVN ở các hăng xe khác. Nhiều cơ quan truyền thông, truyền h́nh, và báo chí Việt ngữ tại Nam California tham dự.

Cô Lư Gia Nghĩa, Phó Chủ Tịch Pḥng Thương Mại Việt Mỹ tại Quận Cam, tuyên bố lư do buổi họp báo. Sau đó cô giới thiệu Dân Biểu Jose Solorio và Ông Khanh Nguyễn, Ủy Viên Thành Phố Santa Ana, Đại Sứ Đặc Trách Cộng Đồng Việt Nam, lên tường tŕnh  kết qủa sự can thiệp của Dân Biểu Jose Solorio về việc loại trừ lá cờ CSVN trong hệ thống GPS trong xe Lexus và Toyota năm 2011. Dân Biểu Jose Solorio cảm ơn sự hiện diện của các cơ quan truyền thông, truyền h́nh, báo chí đến tham dự. Trong thời gian qua, ông đă đă tranh đấu cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chống lại sự xuất hiện của lá cờ cộng sản Việt Nam trong hệ thống GPS trang bị trong xe Lexus và Toyota năm 2011 khi sử dụng để t́m các nhà hàng Việt Nam với 50.321 doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt hiện đang hoạt động tại California, điều nầy là một sự quan tâm đối với nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại và cư dân người Mỹ gốc Việt.

Ông DB Solorio cho biết tiếp, hiện tại hăng xe hơi Toyota Bắc Mỹ Châu đă đồng ư thay đổi biểu tượng lá cờ CSVN bằng lá cờ nền vàng ba sọc đỏ  trên GPS trong tất cả các xe hơi của họ bằng cách cập nhật nhu liệu trong hệ thống GPS bằng nhu liệu mới, và họ cũng đă đồng ư cung cấp một bản cập nhật mới trên tất cả các máy GPS mà khách hàng đă mua xe của họ. Ông cho biết ông cũng đă kêu gọi hăng Toyota làm nhiều hơn nữa, bao gồm: thực hiện và cung cấp nhu liệu mới càng sớm càng tốt, nhưng không quá 90 ngày, cung cấp các nhu liệu GPS cập nhật miễn phí cho bất cứ khách hàng nào yêu cầu và ưu tiên việc cập nhật tất cả những biểu tượng trên hệ thống GPS tại các đại lư bán xe ở những thành phố có đông cư dân người Mỹ gốc Việt cư ngụ. Được biết, hiện tại các cơ sở người Mỹ gốc Việt không chấp nhận lá cờ CSVN là biểu tượng của họ, chính v́ lá cờ nầy mà họ phải rời đất nước ra đi và chịu không biết bao những tang thương đến với họ sau năm 1975. Họ chỉ chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa là biểu tượng thiêng liêng, cho tự do dân chủ của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Lá cờ nầy cũng đă được cựu Thống Đốc Amold Schwarzenegger đă ban hành Sắc Lệnh và qua sự vận động của Dân Biểu Jose Solorio Quốc Hội California đă thông qua nghị quyết ACR 40 để công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng cho Tự Do, Dân Chủ của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt.

20. Quốc kỳ chúng ta tại Tây Ban Nha.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha năm 2011, với sự tham dự của rất đồng giới trẻ thế giới. Hai h́nh bên cạnh cho thấy quốc kỳ chúng ta cùng góp mặt với quốc kỳ của nhiều đoàn khác, và h́nh này chụp ngày 18/8/2011 tại thủ đô Madrid.

21. Quốc kỳ chúng ta tại Vatican

 

 

Ngày 3/5/2014, trong buổi lễ tại quảng trường toà thánh Vatican, quốc kỳ chúng ta được giương cao và người chụp từ góc độ rơ nét nhất. (trích e-mail của cựu Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên ngày 3/5/2014, do Bác Sĩ Tôn Thất Sơn chuyển tiếp)

 

22. Quốc kỳ chúng ta tại Đan Mạch (Denmark).

Ngày 3/5/2014, Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại Odense, Đan Mạch, đă tổ chức biểu t́nh phản đối cộng sản Việt Nam tàn bạo với dân nhưng hèn với Trung Cộng, kẻ lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Đồng thời tưởng niệm Ngày Quốc Hân 30/4/1975. (trích h́nh của tác giả Vương Nhi, do vi hữu Trương Nhân chuyển tiếp)

23. Quốc kỳ chúng ta tại Nhật Bản.

Ngày 10//2014, giađ́nh ông H.O. 21 Lê Văn Minh gồm 3 người, từ Australia đến Nhật Bản để lên cắm cờ vàng trên đỉnh núi Phú Sĩ (Fuji). Khởi hành từ Level 5 trạm Subaru Line, theo đường ṃn Yoshida lên núi. Khi đến Level 6 th́mưa đổ xuống, vợông Minh quay lại, ông Minh và con trai tiếp tục. Đến Level 7 th́ mưa rất lớn và gió mạnh, trong khi Level 8 được lệnh đóng cửa v́ nguy hiểm, nên ông Minh và con trai quay xuống Level 5 gặp vợông đang chờ.

 

 

Ngày 11/7/2014, chỉ một ḿnh ông Minh nhất định phải lên núi cho bằng được. Hành tŕnh tuy rất mệt, nhưng rồi ông cũng đến đượcđỉnh núi lúc 5.30 PM, vàông thực hiện ngay việc cắm cờ vàng trên đỉnh, với sự khuyến khích và tiếp tay của nhóm khoảng 10 người Châu Âu.

Sau khi nhờ người bạn Châu Âu chụp giùm mấy tấm h́nh, làông vội vàng rời đỉnh núi lúc 6 PM để xuống núi.Gần đến chân núi th́ hàng đèn nhỏ di động như thể "con sâu đang ḅ lên". Khi đến gần th́ hoá ra làđoàn người cầm đèn trên tay cùng nhau leo núi ban đêm.Ông vế đến khách sạn lúc 10.30 PM. Sau những ngày du lịch rất cóư nghĩa tại Nhật Bản, gia đ́nh ông Minh trở về Australia với niềm vui riêng của minh torng chuyến du lịch Á Châu.

 24. Quốc kỳ chúng ta tại Ấn Độ.

Buổi lễ Ngày Quốc Hận 30/4/1975, đă diễn ra vô cùng long trọng và trang nghiêm tại McLeod Ganj, thuộc thành phố Dharamshala, Ấn Độ vào đúng ngày 30 Tháng Tư năm 2015.Bắt đầu với lễ Thắp Nến tuần hành từ Công Viên chính của thị trấn McLeod Ganj ,đến điểm Meeting tại khuôn viên của trường học TCV Day School. Đông đảo người Tây Tạng và quan khách của nhiều quốc gia tham dự. ​Emorate the 40th Black April or the Fall of Saigon in the McLeod Ganj

Ngay trên khán đài, một biểu ngữ rất lớn màu đen với hàng chữ "Tưởng Niệm Tháng Tư Đen - Ngày Saigon thất thủ" được Liên Minh Việt Nam - Tây Tạng thực hiện. Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng với ba vạch đỏ cùng Quốc Kỳ của Tây Tạng, phất phới bay hai bên cạnh tấm biểu ngữ này.Người điều khiển Chương tŕnh là Ông Lobsang Wangyal, một khuôn mặt Public tại McLeod Ganj.Bằng một giọng nói tràn đầy xúc động, Ông Wangyal đă nhắc nhở về những tang thương của cuộc chiến và mời mọi người đứng lên cùng im lặng "Một phút mặc niệm " để tưởng nhớ đến những nạn nhân bỏ ḿnh trong Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư năm 1975 của Việt Nam.

Tiếp đó Ông Thupten Tenzin- Chủ Tịch Liên Minh Việt Nam - Tây Tạng  được mời lên để phát biểu ư nghĩa và cảm tưởng của ngày lễ.​

Ông Gyari Thar, một nhân vật rất quan trọng của Quốc Hội Tây Tạng lưu vong tŕnh bày những quan tâm cho đất nước Tây Tạng - Việt Nam.Bài diễn văn được trực tiếp thông dịch sang Anh ngữ bởi ông Lobsang Wangyal.​Ông cám ơn những người quan tâm đến tham dự buổi Lễ tưởng niệm này của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản, những người đă bỏ ḿnh v́ Lư Tưởng Tự Do và rất vinh dự về sự hợp tác giữa hai Quốc Gia Việt Nam và Tây Tạng.Ông Gyan Thar cũng mô tả cộng sản đă áp đặt lên hai Dân tộc Việt Nam, Tây Tạng, và rất hoan nghênh sự kết nối đấu tranh giữa hai dân tộc này cho Tự Do, Nhân Quyền, và Dân Chủ.

Phần kết.

Nh́n lại lịch sử thế giới, hầu như chưa có trường hợp nào một quốc gia không tồn tại mà quốc kỳ của quốc gia đó vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ, tại những nơi có Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản trên thế giới như quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta. 

Vậy, với đà chiến thắng này, mong rằng Cộng Đồng chúng ta khắp nơi liên tục vận động với chánh quyền địa phương, để nhanh chóng mở rộng diện tích mà quốc kỳ chúng ta chánh thức tung bay trên bầu trời liên bang Hoa Kỳ, và tại các quốc gia có Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản cư trú. Và những chiến thắng trong trận chiến này, trong một mức độ nào đó, đă thể hiện nhăn quan của những nhà chính trị trong những cơ quan lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ cấp địa phương, v́ những bài học kinh nghiệm trong sinh hoạt chính trường cho thấy sự kiện chính trị nào cũng mang theo nét nh́n riêng của nó. V́ vậy mà tôirất tin tưởng vào một ngày nào đó, quốc kỳ nền vàng ba sọc đọc sẽ được phất phới trên bầu trời lănh thổ có dạng h́nh cong chữ S, trong khi chờ đợi Quốc Hội Lập Pháp bầu chọn quốc kỳ cho quốc gia Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do, và nhân quyền.   

Người tổng hợp xin được góp lời vinh danh và cám ơn quí vị cùng quí bạn trẻ, đă góp phần dựng lại quốc kỳ chúng ta trong những trường hợp khác nhau tại các quê hương thứ hai, cũng như tại những nơi có thể được, và hành động đó đă góp phần tạo nên điểm tựa vững chắc của Cộng Đồng Việt Nam chúng ta tị nạn cộng sản đang cư trú trên khắp Đông Tây Nam Bắc địa cầu./.   

 

                        Houston, 19 tháng 6 năm 2003.

                                                Bổ túc ngày 15/12/2015. 

                                                            Phạm Bá Hoa tổng hợp 

                                                                       

 

********

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN

or

 Phm Bá Hoa: Quan Đim Làm Nn Cho Nhng Lá Thư gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

 

 => http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com
/HoiKyButKy/DoiDongGhiNho-PhamBaHoa/index.html

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.

 

***