báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 


VFC - Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam


Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

 

HÀ NHÂN VĂN

Mê hn trn đi hi XII – Đàng CSVN đang hết thi


Đây là ln đu tiên trong lch s đng CSVN, Đi hi Đng ln th XII đang din ra cuc đu đá công khai tranh giành quyn lc gia các phe phái lănh đo, chính yếu vn là phe đy t Trung Cng và thân Âu, M, Nht Bn, M vn là đu tàu. Ai thng ai bi phi ch Hi ngh tàn tun ti mi ngă ngũ. Phe quyết h Nguyn Tn Dũng (NTD) tung nhiu tṛ bn, thơ nc danh “lon cào cào châu chu” đánh con gái và con r Dũng, đ h Dũng “tay sai đế quc”. Đ tài bôi nh này tr thành r tin li làm tăng uy tín cho Dũng. “Thân M”, ch 2 ch y, đă thành ngôi sao sáng gn cho đi th. Dù vy, NTD cũng đang nghiêng nga! Phe Bc Kinh tuy thiu s, b qun chúng căm ghét nhưng di dào tin bc nên c̣n mnh, vn khuynh đo, 2 đng chí thân cn ca Dũng, mt Nguyn X. Phúc, mt Trn Đi Quang, đă chy theo Nguyn Sinh Hùng.


Tr
ước thm năm mi Bính Thân này, VN đang đng trước bước ngot lch s, mt là bám cht ly TPP và CĐ Kinh Tế ĐNA, hướng v mt tương lai sáng ln. Hai là, tiếp tc theo đường ṃn xưa “16 ch vàng phân con nít” và “4 tt kha” như toàn dân đang nguyn ra. Theo tin t Hà Ni cho bn báo biết sáng nay (10-1-2016), dù c quy, phe Bc Kinh khó có th lt ngược thế c. Phe Âu M Nht đang thun bum xuôi gió. thượng đnh Obama và ASEAN ngày 15 và 16-2 ti đây s là mt du mc ln: M quyết lit đng sau CĐ Kinh Tế ASEAN. Nói chung VN s chuyn hướng. Nhng du hiu c th sau đây đ cho ta tin rng, phe đy t Bc Kinh khó bám ni quyn lc dù Tp Cn B́nh bo đm vi Nguyn Sinh Hùng, theo tin t Hà Ni, s chi thêm cho CSVN 15 t na vào lúc ngân sách trung ương và các tnh, thành ph đang kit qu! Đơn c, tháng 12-2015, my tnh Bc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng… không c̣n tin tr lương cho công chc và nhân viên các cp. Đu năm, nhiu tnh, th chy đôn chy đáo xoay s đ có tin tr lương công nhân viên ăn Tết Bính Thân, chính ph trung ương cũng đang kit qu! VN khó có th vay thêm nước ngoài v́ tín nhim quc tế xung quá thp qua 2 đnh chế quc tế Standard & Poor (S&P) và Fitch Rating. Đó là ưu thế ca phe đy t Bc Kinh nhm vào hu bao vĩ đi ca TC! Nguyn Sinh Hùng nnh Bc Kinh Đ, tuyên b: “Trung quc là thế ta vng mnh ca VN!” Phi nói rơ là VNCS! Trước Tết, hu hết các tnh, th đu kit qu ngân sách nhiu công ty quc doanh không c̣n đ tin tr lương Tết cho viên chc, công nhân đúng vào dp Đi hi đng. Phe Phú Trng – Sinh Hùng bám vào l hng này đ tn công và phn công phe Dũng, nếu không có TC th́ lâm nguy ngay! Phe Trng – Hùng đưa cái mi 15 t Tp Cn B́nh ha hn đ nh các tnh, th uy.

Đ̉N THÂM ĐC CA TRUNG CNG!

Nguyn S. Hùng đến Bc Kinh triu kiến Tp Cn B́nh va đ báo cáo Hi ngh th 13 và s sp xếp nhân s Đi hi XII, va khn cp xin h Tp cp cu đ trit h phe thân M – Nht “đang thế thượng phong”. Đng y TC Hà Ni tiến hành cp tc bin pháp c th nht: B công an VN thng tay đàn áp nhân quyn và t do tôn giáo đ làm nn ḷng Hoa Kỳ. Trn Đi Quang, Đi tướng CA, tr li thng ĐS M không th phóng thích Ls Đài và bà Thu Hà. Tiếp tc bt thêm và đánh đp, như đ thách đ ṭa đi s M và b ngoi giao Hoa Kỳ mt cách riêng, gián tiếp cho b ngoi giao M biết rng, s không có vn đ nhượng b (nhân quyn), không có vn đ cho thành lp nghip đoàn t do. Bc Kinh quyết phá TPP và hóa gii vai tṛ ca VN trong CĐ Kinh Tế ASEAN. Phe Hùng – Trng qua Cc t́nh báo Hoa Nam ca TC đă rt thành công nm được Trn Đi Quang. Dù Đi s Hoa Kỳ dn thân đến thăm Quang văn pḥng b công an đ can thip CA tr t do cho Ls Đài và đt mt s vn đ v nhân quyn, Quang lnh lùng (tin t Hà Ni) tr li dt khoát không! Phe NTD mt đi mt cánh tay mt. Chính Quang trong âm mưu ca Bc Kinh phá TPP. Hoa Kỳ cao tay n hơn, Đi s M hp báo lnh lùng trách c VN không tôn trng nhân quyn. Thế thôi, TPP và VN vn là VN và TPP. TC không th phá được! Bc Kinh “h quyết tâm” qut 2 đ̣n dn mt phe M – Nht ( đây tôi gi là phe M – Nht do Nht Bn đang đóng mt vai tṛ rt quan trng VN), không phi v kinh tế thôi mà c̣n v chính tr và chiến lược quân s. Th nht, ngày đu năm, Bc Kinh cho phi cơ dân s h cánh “ngon lành”, lướt bánh trên phi đo ni và đu trên sân bay đo ni Ch Thp. B ngoi giao VNCS tc thi phn đi, cho triu Đi s TC đến b, trao công hàm t cáo TC vi phm ch quyn bin đo ca VN. Ngày 6-1, Bc Kinh li tiếp tc cho hai phi cơ dân s h cánh xung phi trường đo ni Ch Thp đ tr li công hàm phn đi ca b ngoi giao VN và Phi Lut Tân phn đi. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh li đc thuc ḷng “phn bin quen thuc”: “Đó là ch quyn lch s ca TQ”! Bc Kinh tr li cho Hoa Kỳ, VN, Phi và k c ASEAN, Bc Kinh không quan tâm đến bt c s phn đi nào. Đng thi đ cho phe Nguyn S. Hùng và Phú Trng, theo đuôi là Trn Đi Quang, biết rơ rng lp trường ca TC là như thế! TC đâu có ngán M, hung chi VN, Phi và ĐNA.

Hoa Kỳ chơi li mt đ̣n “rt là ngh thut”! Hoa Kỳ trao cho Phi và VN cun phim do v tinh quay, vi h́nh nh sng đng và rt rơ: máy bay dân s đáp xung đo Ch Thp vi toàn cnh bin đo, bu tri và non nước, l t nhiên Bc Kinh biết ngay rng, đây là phim nh ca Hoa Kỳ do v tinh quay!

Đ̣n ca Bc Kinh quá ch quan, non nt, phn tác dng, toàn dân VN sôi ni hn lên trước bng chng TC ngang nhiên xâm chiếm bin đo VN! Đă không dn mt được M, Phi và VN, li c̣n qut ngược li TC là k ngoan c gây hn và xâm lăng! Phe thân M – Nht VN li thêm bng c c th qut ngược li phe đy t Bc Kinh và Cc t́nh báo Hoa Nam đang s dng Trn Đi Quang thế xung kích, Đi tướng CA mà nm trong tay trên mt triu CA, mt v, chưa k dân pḥng, du côn, xă hi đen! Dân VN, k c đi đa s đng viên ĐCSVN, đang ham, có th nói rt ham TPP (dù cũng chưa hiu ǵ nhiu v TPP) bây gi li thêm Cng Đng KT ASEAN và thượng đnh Obama và ASEAN vào trong tun tháng 2 ti: Ham quá đi ch! Đó là thế tích cc và c th mà phe NTD và thân M – Nht đang nm trong tay dù ch là “kỳ o” nhưng s thành s thc. Xin c quyết rng: VN đang bám cht TPP và CĐ Kinh Tế ASEAN. “Thiên h”, chưa dám nêu đích danh li cung thâm cho VN mt bng chng c th TC ngang nhiên vi phm vùng VN măi tn Sàig̣n – Min Nam. Báo chí đu hiu rng, ch Hoa Kỳ mi có th nm bt được h́nh nh trên 20 dàn máy bay TC bay vào không phn Sàig̣n mt đ cao nào đó, hoàn toàn vi phm lut l hàng không quc tế! Thường là đ cao t 6-7000 m, máy bay TC bay trên không phn Sàig̣n cao đến 10,000 m, theo Cc trưởng Hàng không VN Li Xuân Thanh, khong 48 chuyến bay trong ṿng hơn mt tun. Ai cung cp thông tin chính xác như vy cho Cc HKVN? Hn là Bc Kinh biết rơ xut x Bc Kinh cho máy bay xâm phn không phn Sàig̣n đ làm ǵ? Mt là đ cho phe Nguyn S. Hùng và Trng yên chí rng, TC kim soát vùng tri VN và ĐNA. Đng thi cnh báo M, TC không thi lui, không ngán s M. NTD và phe thân M – Nht cũng đáo đ cho Cc trưởng HKVN lên tiếng t cáo máy bay TC vi phm không phn Sàig̣n như trên đ hô hoán vi Đng và c nước mưu đ đen ti ca TC! Đng thi, Ch huy trưởng Biên pḥng Quân khu V -vùng bin Đà Nng, hp báo công b tàu chiến TC gi dng hi giám và tàu cá xâm phm lănh hi VN năm 2015 lên đến trên 200 ln (khong 267 ln).

XÂY LĂNG M TRÙM MI BN TC!

Phe đy t TC vn mnh và bao trùm Đà Nng. Tin t Hà Ni đu năm cho bn báo biết, Lư Khc Cường trc tiếp ch đo hoàn tt Hành lang TBD, phía VN và đường tơ la vào mùa Xuân 2016. Phe TC rt mnh trong Th y TP Đà Nng, con trai Nguyn Bá Thanh được chun b đ thay cha tha kế “s nghip XHCN” đưa Đà Nng ngang tm vi Thượng Hi Nam TBD. Dân s Hoa kiu mi t mùa Hè 2015 đến cui năm, vn theo ngun tin trên, tăng vt t 30 đến 40%, riêng huyn Ngũ Hành Sơn, hu hết đu là du khách tr người Hoa Bc qua VN du lch ri li Đà Nng, tp trung đông đo vùng Ngũ Hành Sơn. Th y và UBND thành ph đă cp 74 (?) giy phép xây ct dc theo b bin Sơn Trà. Thiếu tướng Tư lnh Quân khu V (vùng Đà Nng – Chu Lai) đă lên tiếng gay gt phn đi cho rng, nhng cao c mi xây đe da an ninh phi trường quân s, đu trái phép. Th y và UBND Đà Nng bn tiếng, Quân khu V không có quyn can thip vào chc năng (!) cu Th y và thành ph. Quân báo QK V cho biết, trên 70 giy phép mà thành ph cp, người mua hu hết là dân min Bc (người Hà Ni đng tên) quá 2 phn 3 là ph n Vit chng là du khách người Hoa mi, thí d trường hp chng là Chan Ho đi qua tên Vit là Trn Ḥa, Wang Ching đi qua là Vương Kinh. Có trường hp ly nhau được 2, 3 tháng như Wang Ching đ cho v đng tên thuê đt xây khách sn, cô này làm chiêu đăi viên cho mt pḥng trà, không th có tin làm ch, thuê đt xây khách sn cao tng Sơn Trà. Mc cho Thiếu tướng Tư lnh Quân khu V quyết lit phn đi, cơ quan thành ph Đà Nng vn tiếp tc tiến hành phát trin khu du lch dc theo băi bin và quanh phi trường, ly c là quyn cu UBND thành ph.

Khu du lch dc băi bin Đà Nng hu hết do người Tàu làm ch

Khu lăng m nguy nga “c kính” Nguyn Bá Thanh đă hoàn tt, chun b khánh thành sau Tết Ông Công, vào ngày 23 tháng Chp ti đây, nghe nói là gi đu ca Thanh. Cng vào lăng kiến trúc theo kiu Tam quan c, mái cng lp ngói c âm dương. Hai cánh cng chính làm bng g quư mua tn rng Hà Tĩnh. Nhà lưu nim xây bng đá ong và g quư vi các tng đá nguyên khi mua t B́nh Đnh. Đây là ln đu tiên, có l duy nht mt Bí thư Thành y ri ra Hà Ni làm Trưởng ban Ni chính TƯĐ, Phó ban chng tham nhũng mà Trưởng ban là TBT Trng được “th” trong lăng m như HCM. Tin đâu đ xây khu lăng m nguy nga “c kính” (!) rng 1000 m2? Gia đ́nh không tiết l nhưng mt viên chc thành ph cho biết do ho tâm (!) ca mt đi phú gia Hng Kông đng ra quyên góp xây ct đ tr ơn Thanh, tương lai con trưởng ca Thanh sp kế ngôi cha. Xây lăng m Nguyn Bá Thanh đ chng t phe đng ca TC Đà Nng lng hành như thế nào?

Khu lăng m Nguyn Bá Thanh

Vn theo tin trên, NTD không kim soát ni nhng tnh và thành ph Đà Nng, Sóc Trăng. Nhim v cp thiết ca con NB Thanh là đôn đc làm sao đ sm hoàn thành tiu Thượng Hi, trung tâm hành lang TBD như ch đo ca Tp Cn B́nh. Qua tiêu biu Đà Nng, Hà Tĩnh, Vinh, Sóc Trăng… phe NTD, thân M – Nht, c̣n gp nhiu khó khăn trong Hi ngh trù b hp vào ngày 21-1 ti đây.

Vào lúc HNV viết bài này, tin Hà Ni cho bn báo biết, Đng y ĐCSTH Hà Ni rt quyết lit, “khn trương” chn đng NTD! Đi Quang và Xuân Phúc nghiên hn v Nguyn S. Hùng. Hùng rêu rao rng: TPP th́ hoan hô 100% nhưng không nhượng b (M) v chính tr (nhân quyn), vn tiếp tc “16 ch vàng”, “buông TQ đào tin đâu đ tr lương cho công chc, cho các cp chc năng, cho cơ quan, vào tháng Tết này và đu năm”, Phe N.S. Hùng gn tin như cn cp thiết “sinh t” này đ loi phe thân M – Nht. Tô Huy Ra, Trưởng ban T chc TƯĐ, tung cán b tn v khp các cơ s “r tai” đă có sn 15 t TC tài tr ngay sau ĐH XII bế mc! Phe NTD, thân M – Nht cũng không va, lao ti xc ti, TTM trưởng Đ Bá T là mt yếu t đ sc áp đo Đi Quang, Công an Đi tướng. Tuy đt vn đ an ninh quc gia lên hàng đu: Ra lnh hi quân cho tàu ngm xut hin. Qu thc chiếc tàu ngm Kilô ri cng Cam Ranh, ni lên mt bin m đu cuc hi hành tun tra bin, đă làm cho dư lun c nước phn khi. Chưa đ, t́nh h́nh kinh tế tài chính TC trong my tun qua tr thành nhng yếu t thun li nht cho phe NTD – thân M-Nht.

TPP – KERRY & MCCAIN VÀ HILLARY CLINTON

TC không c̣n đ hp dn VN và Đông Nam Á. Ta có câu: “Trông gi b thóc” và rng “Nm người có tóc, không ai nm k trc đu”. Hơn ai hết, phe NTD và gii kinh doanh, đi gia trong nước hiu rt rơ t́nh h́nh kinh tế và tài chính ca TC vào lúc này, ri so sánh vi Hoa Kỳ, vn là th trường ln nht, béo b nht ca VN, chưa k Canada và Úc Đi Li.

Gii lănh đo CSVN, doanh gia và dư lun trong nước (VN) đang theo dơi sát nút t́nh h́nh kinh tế, tài chính và chính tr Hoa Kỳ. Câu hi đu tiên và nóng nht: Ai s vào ṭa Bch c năm 2017, tha kế Obama? Câu hi đơn gin VN khác hn M và Canada. Đi đa s tin rng bà Hillary Clinton s thng c và quan trng hơn c, thiết thân đến VN, bà Clinton hay HP Dân Ch s tiếp tc theo chiến lược Chuyn trc ca Obama. Hu hết có th nói t gii đi lp, bt đng chính kiến đến doanh gia và đa s lănh đo CSVN đu nhit lit hoan hô Hillary Clinton, đó là điu mà HNV t́m hiu ṛng ră hơn ba tháng qua. Cá nhân HNV vào lúc này vn nghĩ và tin rng bà Hillary s thng trong cuc bu c sơ b ca đng Dân Ch và s được đng chn làm ng c viên TT ca đng. Cui cùng bà Hillary s cùng chng tr li ṭa Bch c, nếu không gp nhng điu bt hnh bt ng. Tiên đoán vào lúc này là điu không nên và quá, quá sm. Nhưng dù sm dù mun, chiến lược quc gia ca Uncle Sam chuyn trc s tiếp tc và liên tc, gn cht vi TPP và bây gi li thêm Cng Đng Kinh Tế ASEAN vi 600 triu dân đang phn vinh, êm đm coi M là mt thế ta ln, đi đu vi mt TC bành trướng.

Ai là người đu tiên đ ra sáng kiến chuyn trc t Tây qua Đông? HNV xin tr li rơ rt: bà cu Ngoi trưởng Hillary Clinton. Cn ghi nh s kin lch s này: Tham d hi ngh thượng đnh ASEAN Hà Ni ngày 20-7-2013, NT Hillary Clinton đăng đàn đc mt bài din văn rt nóng v Bin Đông trước s hin din ca NT Dương Khiết Tŕ, TC. Hillary nhn mnh Bin Đông và đường giao thông quc tế, là quyn li quc gia ca Hoa Kỳ. Dương Khiết Tŕ thô kch đng lên, b pḥng hp, mt hm hm bước ra ngoài. VN và ASEAN hôm y vô cùng h h! (Tôi s tŕnh bày v các ng viên CH và DC M vào dp ti). Ch mt s kin: Kinh tế M đang lên, sc tiêu th ca dân M vn mnh, t l tht nghip xung 5% đă đ làm cho VN và ĐNA lc quan tin tưởng vào Hoa Kỳ. Trong khi, vâng, trong khi TC li đy nhng hin tượng rt âm u: Đu tiên phi k, th trường chng khoán toàn b TC tt, lo đo. Ngày 6-1 va qua, th trường chng khoán Thượng Hi m được 30 phút th́ đóng ngay! Choáng váng. Rt đài cái rp! Mt du hiu khác làm c nước Tàu nhn nháo, thuc v “tâm linh”, dân Tàu Hoa Lc coi là mt đim l báo trước mt s c l lùng đang ti. Tượng đài Mao Trch Đông Hà Nam cao 37m đ s, “hoành tráng” b “k l” đp v tan tành. CT Tp Cn B́nh rt ngưỡng m, tôn th Mao, tuyên b: “Mao ch tch là danh nhân vĩ đi ca TQ!”. T t phú T Minh b Tp Cn B́nh h lnh tng giam, Đng cướp đot tài sn, t phú T Minh đt ngt chết trong tù! T, t phú Quách Qung Xương đt ngt mt tích! Ông Xương là ch tch công ty c phiếu Forum International, công ty phi đóng ca! Khong 20 t phú b bt cóc Hoa Lc. Náo lon! VN và ĐNA nh́n vào TC mà ngao ngán! Tin sao ni! CS đă hết thi.

HÀ NHÂN VĂN

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch