báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                 
       [Bài Viết - Article]
                                                                          

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim được!!!

***


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 

***

Để có tác phẩm "THAY NGÔI ĐỔI CHỦ" xin liên lạc tác giả tại  địa chỉ e-mail:

 
pham_hungdaniel@yahoo.com or thayngoidoichu@outlook.com

Christine Phạm: thayngoidoichu@gmail.com

***

Trachnhiemonline trân trọng giới  thiệu

 TÁC PHẨM  "THAY NGÔI ĐỔI CHỦ"

 VÀ LỜI CÁM ƠN CỦA TÁC GIẢ.

 

Ông bà Phạm Đ́nh Hưng:  pham_hungdaniel@yahoo.com

***

Lời phát biểu và cảm ơn của tác giả Thẩm phán Việt Nam Cộng Ḥa Phạm Đ́nh Hưng trong ngày ra mắt sách  "THAY NGÔI ĐỔI CHỦ",

Kính thưa toàn thể quư vị

Trước hết, tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quư vị đă quang lâm đến tham dự buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Tôi cũng không quên cám ơn Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nhứt là Bà Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Minh Nguyệt đă giúp tôi thỉnh mời được sự tham dự động đảo của nhiều quan khách và nhân vật quan trọng tại Little Saigon, thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản.

Trước khi giả từ vơ khí để vui thú điền viên trong tuổi già, tôi muốn cống hiến thế hệ trẻ một tài liệu chính xác vê lịch sử Việt Nam trong thời kỳ cận và hiện đại. Tôi hi vọng tác phẩm Thay Ngôi Đổi Chủ ra mắt đồng hương hôm nay có thể soi sáng thế hệ trẻ sanh sau năm 1975 để khỏi bị lầm lẫn trước âm mưu sửa đổi lịch sử của bộ máy tuyên giáo cộng sản và xóa bỏ môn Sử học trong chương tŕnh giáo dục học sinh của bộ Giáo Dục và Đào Tạo cộng sản Việt Nam. Mặc dầu không phải là một sử gia nhưng với năng khiếu Thượng đế ban cho về luật học và sử học, tôi đă cố gắng ghi lại một cách trung thực các sự kiện lịch sử đă xảy ra trong thời kỳ cận và hiện đại dưới lăng kính của một luật gia sanh năm 1935 đă chứng kiến các diễn biến thời cuộc trong ba chế độ chánh trị tại Việt Nam:

Chế độ thực dân Pháp từ thập niên 1930 đến năm 1948

Chế độ cộng sản Việt Nam từ 1945 đến ngày nay

Chế độ Việt Nam Cộng Ḥa từ 1955 đến 1975. Chế độ Việt Nam Cộng Ḥa  là hậu thân của chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1955) thành lập trên cơ sở Hiệp định Vịnh Hạ Long kư kết năm 1948 được bổ túc bởi Hiệp ước Élysée kư kết năm 1949 giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol.

Chủ đề chánh của tác phẩm thứ ba của tôi là Thay Ngôi Đổi Chủ. Hai phụ đề của quyển Thay Ngôi Đổi Chủ là: Tham vọng bành trướng của Hán tộc và Đại họa Bắc thuộc lần thứ 5 của dân tộc Việt Nam. Tôi xin phép nói trước về chủ đề Thay Ngôi Đổi Chủ.

Để duy tŕ lâu dài quyền thống trị nước Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kể công đă phát động thành cộng Cách mạng tháng 8 và đánh thắng Phát xít Nhựt, tiến hành thắng lợi hai cuộc Chiến tranh Đông Dương, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thâu hồi độc lập cho nước Việt Nam. Sự thật lịch sử khác hẵn luận điệu tuyên truyền lừa bịp của đảng Cộng sản. Cái gọi là Cách mạng tháng 8 chỉ là một cuộc cướp chánh quyền của Nội Các Trần Trọng Kim do một vài cán bộ cộng sản thực hiện một cách dễ dàng tại Hà Nội sau khi nước Việt Nam đă thâu hồi độc lập từ ngày 11-3-1945 do Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoàng đế Bảo Đại công bố hai ngày sau khi Nhựt đảo chánh Pháp (9-3-1945). Trong tháng 8 năm 1945 và đến ngày Đồng Minh giải giới quân Nhựt tại Việt Nam, Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đánh nhau với quân chiếm đóng Nhựt mà c̣n phải cầu xin quân Nhựt cho phép đi qua cầu Sông Đuống để vào Hà Nội. Cách mạng tháng 8 là khởi đầu của các hành động khủng bố, ám sát, giam cầm, giết hại các lănh đạo tinh thần, lănh tụ các chánh đảng quốc gia, đảng viên cộng sản Đệ tứ quốc tế và một số rất lớn trí thức và tinh hoa của dân tộc Việt Nam theo mật lịnh của Vơ Nguyên Giáp, Bộ trưởng bộ Nội Vụ năm 1946, một thuộc hạ thân tín của Hồ Chí Minh đă được ông ta tuyển dụng tại Quảng Tây. Cách mạng tháng 8 c̣n là khởi điểm của hai cuộc Chiến Tranh Đông Dương kéo dài 30 năm từ 1945 đến 1975, giết chết không dưới 10 triệu đồng bào vô tội, tàn phá nặng nề đất nước, chia rẽ dân tộc, đào sâu hận thù giai cấp, làm suy yếu nội lực và tinh thần yêu nước của dân tộc Lạc Việt để dễ bế khống chế, mua chuộc và Hán hóa cán binh cộng sản và nhân dân Việt Nam. Cách mạng tháng 8 là một hành động bạo lực nhằm mục đích cướp đoạt chánh quyền chánh thống của Nhà Nguyễn, thay ngôi vua của Hoàng đế Bảo Đại để đưa một nhân vật xa lạ không ai biết lai lịch từ núi rừng Việt Bắc về Hà Nội làm vua của nước Việt Nam trong 24 năm đến khi qua đời năm 1969, không cần được dân tộc Việt bầu cử lần nào cả. Trở thành “Cha già dân tộc” và được suy tôn như thần thánh trong lúc c̣n sống cũng như sau khi qua đời, nhân vật bí hiểm Hồ Chí Minh đă gây ra núi xương sông máu và tang tóc cho dân tộc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và xây dựng chế độ cộng sản độc tài toàn trị theo mô h́nh của Trung Quốc để bức hại quảng đại quần chúng trong thời b́nh. Đi theo bước chân của Hồ Chí Minh, Lê Duẫn cũng đă sử dụng bạo lực để cướp ngôi của Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu và thống trị cà nước Việt Nam. Các Tổng Bí thơ của đảng Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn văn Linh đến Nguyễn Phú Trong đă kế tiếp nhau thay ngôi làm vua của nước Việt Nam thống nhứt dưới quyền cai trị của người cộng sản miền Bắc. Cũng y như Hồ Chí Minh và Lê Duẫn, các Tổng Bí thơ đảng CSVN không cần được nhân dân bầu cử làm vua.

Sự lănh đạo tối cao của Hồ Chí Minh đă tác động rơ rệt đến sự đổi chủ của nước Việt Nam từ Pháp quốc qua Trung Quốc sau khi tiến hành hai cuộc chiến tranh Huynh Đệ Tương Tàn trong 30 năm để bắt buộc người Việt anh em phải bắn giết lẫn nhau với vơ khí do người ngoại quốc, nhứt là Nga Tàu, cung cấp. Do đó, tôi đă dùng từ ngữ “The Fratricide” làm tựa đề tiếng Anh của sách Thay Ngôi Đổi Chủ.

Đến đây, tôi xin nói đến Tham vọng bành trướng của đế quốc Hán tộc, một phụ đề thứ nhứt của quyển Thay Ngôi Đổi Chủ.

Từ 1860, nước Tàu đă mất ảnh hưởng đối với nước Việt Nam. Sau khi bị Liên quân Anh-Pháp đánh bại trong cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, Nhà Thanh đành phải chấp nhận nước Pháp có  quyền cai trị Nam kỳ như một thuộc địa và đặt nền bảo hộ tại An Nam và Bắc kỳ. Nhưng ngay sau khi Thế chiến 2 mới bắt đầu, lănh tụ Mao Trạch Đông của đảng Cộng sản Trung Quốc đă đặt kế hoạch bành trướng lănh thổ của nước Tàu về phía Nam đến Việt Nam, Biển Đông và Đông Nam Á và giao cho Thiếu tá Hồ Quang thi hành kế hoạch nầy. Từ 1940, Thiếu tá Hồ Quang đă được cài cắm trên đầu đảng Cộng sản Việt Nam tại hang Pác Bó trong tỉnh Cao bằng với nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, dạy dỗ cán bộ cộng sản Việt Nam, tuyển chọn người trung thành với Trung Quốc để thành lập một chánh quyền của Tàu tại Việt Nam. Năm 1945, sau khi cướp được chánh quyền, Thiếu tá Tàu Hồ Quang trở thành Chủ tịch nước Việt Nam kiêm Chủ tịch đảng Cộng sản. Từ năm 1950, Hồ Quang nhận được viện trợ quân sự hùng hậu của Trung Quốc để đánh quân Pháp và chiếm được miền Bắc Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ nhờ sự giúp đỡ của Thương tướng Tàu Vi Quốc Thanh, một người dân tộc Choang trong tỉnh Quảng Tây. Viện trợ của Trung Quốc dành cho Thiếu tá Hồ Quang rất to lớn và hào hiệp đến mức “xin một, cho mười” và được tăng cường liên tục để giúp miền Bắc cộng sản đánh chiếm Việt Nam Cộng Ḥa trong cuộc Ch́ến tranh Đông Dương lần thứ hai (1954-1975). Lư do của sự hào phóng Trung Quốc: Thiếu tá Hồ Quang là người Tàu tên thật là Hồ Tập Chương, người dân tộc Hẹ sanh tại Đài Loan năm 1901, có sứ mạng tái lập ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam và bành trướng lănh thổ của đế quốc Hán tộc về phía Nam. Năm 2014, Trung Quốc chánh thức xác nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân dân Giải Phóng Trung Quốc. Thiếu tá Hồ Quang tức Hồ Chí Minh là người Tàu hay người Việt? Lúc hoạt động gián điệp tại Hoa Nam, Hồ Quang có bí danh Lucius (tiếng La tinh Lucius có nghĩa là Sáng). Minh (Hồ Chí Minh), Quang(Hồ Quang) và Lucius đồng nghĩa với nhau:Sáng. Minh, Quang và Lucius là 3 bí danh của một người Tàu gốc Hẹ tên thật là Hồ Tập Chương.Văn khố Trung Quốc (Chinese Archives) ghi rơ lư lịch của Hồ Quang bằng tiếng Hán, Anh và Việt, nguyên văn như sau: “Sơ yếu lư lịch của Hồ Quang tức Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 1939, Hồ Quang-Phụ trách điện đài- 38 tuổi- Quảng Đông-Tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam. Giáo viên trường trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ (Quan thoại).

Như vậy, Văn khố Trung Quốc chánh thức xác nhận Thiếu tá Hồ Quang năm 1939 được 38 tuổi nghĩa là ông ta sanh năm 1901, năm sanh của Hồ Tập Chương. Nếu Thiếu tá Hồ Quang là Nguyễn Tất Thành (bí danh Nguyễn Ái Quốc) sanh năm 1890 th́ năm 1939 ông ta phải được 49 tuổi.

Sau cùng, tôi lo ngại Đại họa Bắc thuộc lần thứ 5 của dân tộc Việt Nam sẽ xảy ra năm 2020 căn cứ theo mật ước Thành Đô do Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười và Phạm văn Đồng kư kết với Giang Trạch Dân và Lư Bằng năm 1990. Đại họa nầy đă nằm trong dự đoán của ông Tùng Phong Ngô Đ́nh Nhu khi viết tác phẩm Chính Đề ViệtNam..

Dưới ảnh hưởng nặng nề của Hố Chí Minh, nước Việt Nam cộng sản đă hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc và bị xem là “đứa con hoang” của Tàu phải nhanh chóng trở về nhà cha. Khắp nơi trên lănh thổ Việt Nam đều có các nhượng địa hoặc tô giới Tàu cấm người Việt lai văng: Khu khai thác bauxite trên Cao nguyện Trung phần, Động Đô Đại Phố tại tỉnh B́nh Dương, Khu Công nghiệp Tự trị Vũng Áng tại Hà Tỉnh, Vùng cấm địa của người Tàu tại Đà Nẳng và Đèo Hải Vân, 300,000 héc ta rừng đầu nguồn của nhiều tỉnh cho người Tàu thuê trong 50 năm với giá tượng trưng . Công hàm Phạm văn Đồng và hai hiệp ước kư kết năm 1999 và 2000 dưới thời Tổng Bí thơ Lê Khả Phiêu đă bán đất trên 6 tỉnh biên giới Việt-Hoa, nhượng biển và quần đảo cho Trung Quốc trong Vịnh Bắc Việt và Biển Đông (South China Sea).Mới đây,vụ cá chết vô số trên bải biển Vũng Áng, Hà Tỉnh đang lan rộng xuống các tỉnh phía Nam do chất thải độc hại của Khu Công nghiệp tự trị Formosa đă chứng tỏ Việt Nam không phải là một quốc gia độc lập đối với thiên triều Bắc kinh. Nhân dân Việt Nam đă trông thấy rơ sự hèn yếu và vô trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản. Quảng đại quẩn chúng không cộng sản đều quan tâm đến đại họa mất nước và mất dân tộc Việt Nam v́ đảng Cộng sản đă bán nước cho Trung Quốc và đang tiếp tay với Tàu Cộng Hán hóa các thế hệ trẻ sanh sau năm 1975 với chánh sách ngu dân và xóa bỏ Lịch sử Việt Nam.

Trước khi dứt lời, tôi kính xin quư vị quan khách và thức giả vui ḷng chỉ bảo cho tôi các sai lầm hoặc thiếu sót của tác phẩm Thay Ngôi Đổi Chủ để hoàn chỉnh khi tái bản.

Xin cám ơn tất cả quư vị đă lắng nghe tôi tŕnh bày mục đích của tác phẩm Thay Ngôi Đổi Chủ.

Little Saigon, ngày 8-5-2016

***

AUTHOR’S FOREWORD

LỜI TÁC GIẢ

Sanh năm Ất Hợi (1935) tại An Phú Xă, tỉnh Thủ Dầu Một, tốt nghiệp đại học và cao học tại Sài G̣n, tôi đă trải nghiệm từ thuở thiếu thời hai cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài 30 năm. Trong ba thập niên của thế kỷ 20, tôi đă lần lượt phục vụ chánh quyền trung ương tại Phủ Thủ Hiến Nam Phần, Phủ Tồng Thống, Bộ Nội Vụ, Pháp đ́nh Sài G̣n, Quốc Hội Lập Hiến và Giám Sát Viện. Học vấn và công vụ đă giúp tôi tích lũy một số kiến thức và kinh nghiệm trong nhiệm vụ quản lư đất nước, điều hành guồng máy hành chánh quốc gia, soạn thảo luật pháp và hiến pháp, đảm bảo công lư trong tinh thần thượng tôn luật pháp, tôn trọng quyền lợi của Tổ quốc và Nhân dân. Từ chế độ Quốc Gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại (1948-1955) đến chánh thể Đệ nhứt Cộng Ḥa (1955-1963) của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và chánh thể Đệ nhị Cộng Ḥa (1967-1975) của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, các nhà lănh đạo chánh quyền Sài G̣n đều cô găng bảo vệ độc lập của nước Việt Nam, duy tŕ toàn vẹn lănh thổ, phát triển đất nước, phục vụ nhân dân và xây dựng dân chủ ngay trong hoàn cảnh chiến tranh. Mặc dầu phải liên tục đối phó với các hành động khủng bố, phá hoại và xâm lăng của phía cộng sản, Sài G̣n vẫn là Ḥn Ngọc Viễn Đông xinh niềm mư ước của một số nước khác ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á như Singapore và Đại Hàn (South Korea).

Sau ngày 30-4-1975, tôi lại có thêm một trải nghiệm đau thương về chế độ cộng sản Việt Nam, một chế độ ác độc chưa từng có trong lịch sử loài người trước thế kỷ 20. Kẻ thắng trận từ miền Bắc đến tha hồ bắn giết người vô tội cướp đoạt tài sản của nhân dân miền Nam và chánh quyền Việt Nam Cộng Ḥa, lùa cả triệu sĩ quan, viên chức của chế độ cũ, cán bộ, đảng viên các chánh đảng và tổ chức chánh trị quốc gia, nhà báo, văn nghệ sĩ và nhân viên Sở Mỹ vào các nhà tù hoặc trại tập trung cải tạo để hành hạ, trả thù một cách đê tiện, bỏ đói hoặc bắn giết không cần ṭa án xét xử. Mười năm sống dưới chế độ cộng sản đă cho tôi thấy rơ bộ mặt thật của người cộng sản Việt Nam. Đó là hiện thận của một sinh vật mặt người dạ quỷ. Tám năm tù trong các trại tập trung cải tạo cộng sản ở miền Bắc đă cho tôi nhận định hai câu nói để đời sau đây của cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu là chân lư: “Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói. Hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng sản làm”. “Mất nước là mất tất cả”.

Kiên thức và kinh nghiệm chánh trị đă cung cấp cho tôi chât liệu để hoàn thành tác phẩm uThay Ngôi Đổi Chủ” bao gồm 25 bài viêt vê lược sử chánh trị Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21. Các mỹ từ “Cách mạng mùa Thu” “Giai phóng dân tộc” và “Thống nhứt đất nước” chỉ là một cuộc Huynh Đệ Tương Tàn (Fratricide) nhằm mục đích thay ngôi, đoạt vị và đôi chủ theo kế hoạch của Trung Cộng. Người chỉ đạo thực hiện âm mưu tàn sát đồng bào Lạc Việt là một gián điệp Tàu dân tộc Hẹ (Hakka) tên Hồ Quang, bí danh của Hồ Tập Chương, Tôi hi vọng công tŕnh tâm huyết của tôi có thể soi sáng và cống hiến các thế hệ trẻ một lược sử chính xác của nuớc Việt Nam trong thời kỳ cận và hiện đại mà đảng Cộng sản đă sửa đổi hoàn toàn đế lừa dối nhân dân. Tác giả cũng thành thật cám ơn các thân hữu và độc giả sẽ vui ḷng chỉ dẫn các sai lầm và khiếm khuyết để giúp bổ khuyết tác phẩm nầy.

Nam California, ngày mồng một Tết năm Bính Thân (2016)

Để có tác phẩm "THAY NGÔI ĐỔI CHỦ" xin liên lạc tác giả tại  địa chỉ e-mail: pham_hungdaniel@yahoo.com

 

***

 

***

Những bài của tác giả Phạm Đ́nh Hưng đă đăng trên www.trachnhiemonline.com

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một bí ẩn lịch sử.

  Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ.-

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế
[
Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

 

  

 

 


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)