báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 
Quốc Ca - Quốc Kỳ - Quốc Hiệu VNCH (HD kinetic).wmv

 
Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

***

 

Ts Phan Văn Song

Nước Việt Nam Tiêu Tùng, Ruộng Khô Biển Độc,

Dân Việt Lầm Than, Trên Đảng Dưới Tàu :

Chỉ C̣n Một Biểu Tượng:Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

41 năm ngu dốt cầm quyền, từ Anh Sáu (VI) Lê Nin, Một (I) Rắc, Một (I) Răn đến Ma Dề Việt Nam, chọn hồng hơn chuyên, chọn Đảng hơn kỹ thuật, phá hoại, bán nước !Đủ rồi !

Vắng mặt từ ba tuần nay, khi về đến nhà, người viết chúng tôi mở máy theo dơi trên mạng, vẫn chán năn  khi thấy t́nh h́nh đất nước ḿnh vẫn y chang như cũ !Đảng cầm quyền đổi chóp bu, mở cửa mời Mỹ đến viếng nhà. Phe ta, cả trong lẫn ngoài, hồi hộp mong rằng ty tư đổi thay !

Thế nhưng vẫn thế !Obama đến, Obama đi, sau khi biểu diễn « lấy le» để đời bằng một bài « đít cua » đầy hương vị Đại Việt ! Ngài Tây Đen nầy ngon lành cũng biết lấy ḷng Dân Việt, khi lên thương, hát khúc thê lương, ví mệnh Dân Việt ta, mệnh Nước Việt ta, như mệnh bạc hồng nhan, mười hai bến nổi trôi, lúc ba ch́m, khi bảy nổi, « chữ Tài liền với chữ Tai… » !Ôi hồng nhan bạc phận, ôi thân phậnphủ phàng, tựa nhưThúy Kiều, phải bán ḿnh chuộc Cha (Đảng Cộng Sản Việt Nam), vừa vợcho Tàu, vừa điếm cho Mỹ, thêm bị thằng Sở Khanh Việt Cộng lường gạt … để cuối cùng …dù xưa, Mỹ đă phản bội bỏ Đi rồi,dù nay, dẩu Mỹ vuốt mặt Trở lại ; và nếu dù được anh Từ Hải Việt Nam Cộng Ḥa một thời bao bọc (20 năm) thương yêu đi nữa ;  cũngv ẫn bị Sở Khanh Việt Cộng bán đứt cả cho giặc Tàu!

Lên thương rồi lại xuống xề, Ngài Huyền Ngọc Obama bài bản …ca bài« Con Cá Sống V́ Nước », với bài ca Độc Lập của Anh Hùng Lư Thường Kiệt, « Đất Nam của Vua Dân Nam » gọi là « sơ sơ gián tiếp » dằn mặt Tàu Cộng, cũng thế thôi ! Đáng khen thay Ngài TonTon Obama ! Cám Ơn Ngài !Ngài quân tử thật !

V́ tuy Ngài « bị » Hà Nội « xỏ lá ba que » tiếp đải kiểu qua loa, « gọi là », v́ sợ Quan Thầy Phương Bắc khiển trách, nên không « đại yến » cũng chẳng « 21 phát thấn công-cà nông đại chào », nhưng Ngài vẫn « mạnh dạn » bỏ qua,tháo gở cấm vận bán súng đạn vũ khí, - thiệt sự Ngài đang phận sự làm anh bán hàng dạo đang bán hàng Mỹ,làm giàu cho ngành vũ khí Mỹ - Ngài độc đáo, Ngài ngon lành, b́nh dân, Ngài chịu chơi xuống đường cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi, ăn bún chả Hà nội, tháo nhẫn ma-ri-ê bắt tay dân Bắc kỳ, Ngài ḥa ḿnh viếng Chùa Tàu Sài g̣n, chắp tay xá dân Nam kỳ, và nhờ vậy Ngài để lại bao mến thương luyến tiếc cho dân ta ! Tiếc sao không « được » Mỹ đô hộ cai trị, có lẽ sướng hơn Hán trị ngày nay !Và Sài g̣n sẽ có nhiều Tiểu Quận Cam !

Nhưng Mỹ đến, rồi Mỹ đi,đâu vẫn hoàn đó ! Sau khi Obama lên máy bay trở về Mỹ, th́ dân Hà nội vẫn … nếu muốn xuống đường đ̣i Tàu cút cũng sẽ bị Côn An dùi cui ôm đầu máu ! Nếu dân Sài g̣n muốn tụ họp đả đảo Hán Cộng chiếm Hải Đảo, th́ cũng bị đàn áp, th́ cũng bị hoặc  tù hoặc tội, quản chế !Như xưa !

C̣n chơi ngon hơn thế nữa, khi một tư nhơn đại gia Mỹ đề nghị giúp đở, mở Viện Đại Học Fulbright, Đảng CS chưa kịp OK Sa lêm th́ đă có một tay nử nhơn ma quái đưa tay xí phần.

Ngon thật, tiền Mỹ chớđâu phải tiến ta mở Đại Học ? - nhưng cô nàng muốn đớp hẳn, đ̣i tóm cổ đuổi tên Viện Trưởng người Mỹ, người sáng kiến chương tŕnh. Viện lư, rằng hắn ta là  cựu lính Mỹ ác ôn ! Và xí phần để cho « cô nàng » làm Viện Trưởng v́ đă có một quá tŕnh đấu tranh « chống Mỹ cứu Nước » với thành tích xôm tụ,  một thời làm Việt Cộng Nằm Vùng Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản ! Ngày nay tuy không có bằng Tiến Sĩ, nhưng nhờ tài phản thùng băng đỏ « hồng hơn chuyên » nên phảiđặt « cô nàng » làm Viện Trưởng  vào chổ của thằng Mỹ ác ôn !Đúng là tâm trạng « Nghèo mà ham » !

Tâm trạng nầy do t́nh trạng 41 năm qua, hết anh Sáu Lê Nin (lầm hai chữ V I viết tắt của tên Vladimir Ilitch Lénine, lấm anh cháng nấy họ Lê tên Ninh, v́ vậy mới có một lô họ Lê Cách Mạng, nào Lê duẩn, Lê đức thọ, nào Lê đức anh…đức cống ? Xong đến hiện tượng Một Răn, Một Rắc (Lầm Iran, Irak, chữ I đầu là con số Một, v́ Cộng Sản có thói quen viết số thứ tự bằng số La mă- Đại hội Đảng lần thứ 1V, thứ VI…- Và ngày nay thêm một tay đầu sỏ nói « Ma Dề in Việt Nam » để đọc Made in VN. V́ vậy, mụ nữ quái « nơ pa » xá ǵ « hổng có Tiến Sĩ » chớ ! Hồng hơn chuyên mà…41 năm Hồng hơn chuyên ! 41 năm Ma Dề in Cộng Sản Việt Nam đủ rồi ! Cút Đi ! 

Ngày nay dân Việt Nam đă tỉnh ngộ, hết mê lư thuyết Cộng Sản nữa rổi ! Chả những hết mê mà c̣n hết sợ Đảng Cộng Sản cầm quyền nữa rồi !Bộ mặt thật, láo khoét, đă lộ rơ !

Ngày nay người dân Việt Nam muốn thật sự có một quyền Tự Quyết cho sự sống hằng ngày ! Muốn được đàng hoàng tử tế, đất sạch, nước sạch, lương thực sạch, an toàn ruộng nương, vườn tược trở lại ph́ nhiêu, biển cả trở lại đầy hải sản và đầy sự sống phải đấu tranh ! Phải đ̣i lại quyền Tự Quyết cho được, lấy lại quyền lực ! Nói rơ : Một, Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, phải hoặc giải quyết, ngay, tức th́, bây giờ, đời sống môi sanh, môi trường cho người dân Việt  Nam - đạt được những tiêu chuẩn vệ sanh và an toàn cho cuộc sống ! V́đó là bổn phận của một Nhà Nước cầm quyền, của một Đảng Cầm quyền đầy trách nhiệm ! Vàđó cũng là bổn phận của những người Yêu Nước !Hoặc, hai, nếu không làm được th́ hăy trả quyền Tự Quyết cho người dân !

Phải biết rơ, nói rơ,ai đang trách nhiệm hủy hoại, phá hoại gây ô nhiểm, môi trường, không khí, biển cả, đất đai của Việt Nam.!

Phải biết rơ, nói rơ ai đang là nạn nhơn. Và phải bảo vệ và bồi thường các nạn nhơn.  Đặc biệt, nạn nhơn là dân tộc ḿnh, công dân ḿnh. Phải đánh giá rơ ràng, khoa học, phân tích những chất độc, thiệt hại ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, vĩnh viễn. Phải đánh giá rơ đểđ̣i hỏi bồi thường kiện tụng. Biết kiện Mỹ với Chất độc Da cam, Sao không biết kiện Tàu về những chất độc hóa học, hay Bô xít ? Khôn nhà dại chợ vừa vừa vậy ! Nô lệ gia nô vừa phải thôi !

Những đ̣i hỏi đấu tranh dù cho môi trường, dù cho vệ sanh an toàn đời sống người dân hằng ngày, nói một các cụ thể. Hay đ̣i hỏi một quan niệm trừu tượng nhơn sanh quan như Dân Chủ, Nhơn Quyền, Tự Do Độc Lập Hạnh Phúc đều cần phải cómột biểu tượng, một lá cờ.

Chúng ta đă có sẳn một lá cờ, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Đă một thời, được dùng bởi Vua Thành Thái, vị Vua Yêu Nước Ái quốc. Cùng với Vua Hàm Nghi và Duy Tân là ba Vị Vua đă chống Pháp và bị Pháp đày ải lưu vong. Đă được dùng lại làm Quốc Kỳ, khi Pháp trả lại Độc Lập cho Việt Nam và đă được Cựu Vua Bảo Đại, Quốc Trưởng đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam Độc Lập thành lập với Hiệp ước Élysée năm 1948. Lá cờ nầy đă phất phới bay từẢi Nam Quan đến Mủi Cà Mau suốt từ năm 1948 dến 1954. Đă được bao nhiêu chiến sĩ, nhơn sĩ, người yêu nước đă chết, đấu tranh, nằm xuống, v́ lá cờ nầy.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng, với mầu vàng Dân Tộc với Ba sọc ba phần đất của một giài đất quê hương thống nhứt ba miền, Ba sọc đỏ cũng biểu tượng quẻ Càn, tức Dương tức mặt trời, hướng Đông với Biển Đông thân yêu. Lá Cờ Vàng cũng đă có một quá khứ một quá tŕnh đấu tranh giành Độc lập với Thuộc địa Pháp, giành Tự do chống chủ nghĩa bạo quyền Cộng Sản.Đó là cuộc đấu tranh sanh tồn, sống c̣n, đi t́m một Sức Sống, một « Cách Sống »của một đại đa sốcủa Dân Tộc Việt Nam, với một quan niệm« Dân Tộc Đại Việt – muôn thuở, nguyên thủy, truyền thống », với một nhơn sanh quan, một quan niệm, yêu trọng Tự Do, quư trọng Dân Chủ, tôn trọng quyền Tư Hữu, kính trọng tất cả quyền Tự Do của một Con Người từ Suy nghĩ, Tư Tưởng, Ăn Nói, Ngôn Luận, đến Đi Lại, Nơi Ăn Chốn Ở, và Sanh Hoạt Kinh Doanh.

(Việt Nam chỉ là tên do Vua quan Tàu nhà Thanh « tặng » cho Vua Gia Long khi Ngài đến tŕnh diện Đất nước vừa do Ngài lấy lại, và thống nhứt năm 1802, sau 200 năm nội chiến. Vua Gia Long đề  nghị  « xin » gọi tên nước là Nam Việt tránh lấy tên Đại Việt v́ các Vua Tàu có thành kiến « ngán » tên Đại Việt có từ thời Nhà Lư v́ dân quân Đại Việt đă 7 lần cho quân quan Hán ôm đầu máu chạy về Tàu ! Vua Tàu tránh Nam Việt (v́ Nam Việt do Triều Đà đặt, trớ lại thành Việt Nam - đến thời Minh Mệnh hèn nhác, sợ Tàu bèn đổi qua Đại Nam. Vua quan ta ngày ấy không dám dùng từ Việt, quá dân tộc, quáái quốc, đụng chạm, cứ Nam Bắc hai phương, làm như ḿnh với Tàu là một dân tộc vậy !)

V́ những lẽ đó người viết xin đề nghị được từ nay dùng tên Đại Việtmuôn thuở do Tổ tiên đặt tên để gọi dân tộc Việt chúng ta. Và nếu được,xin dùng cho tênNước.Monglắm !)

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ :

Như chúng tôi thường nói cùng bè bạn, lá cờ vàng là biểu tượng của Tự Do và Độc Lập. Xin trở lại một đoạn lịch sử. Thoạt tiên lúc nhơn dân Việt Nam nỗi lên kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu tổ chức khác nhau, bao nhiêu lá cờ khác nhau, rồi tập họp lại, rồi liên hiệp lại, rồi lập mặt trận nầy, liên minh nọ, những lá cờ của các Đảng phái khác nhau cùng tung bay : cờ Sao trắng của Đạị Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cờ sao vàng của nhóm Việt Minh. Nhưng những nhà ái quốc chơn chánh chỉ biết đấu tranh cách mạng dành Độc Lập và Tự Do đầy nhiệt huyết và thành thực, nên bị lường gạt bởi một nhóm « thợ chánh trị chuyên nghiệp» lương lẹo đă biến «cái tổng nổi dậy ái quốc của toàn dân» thành một cuộc «cướp chánh quyền của một Đảng Cộng Sản quốc tế». Lá cờ của một Tổ chức chánh trị, Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành lá cờ của toàn dân. (Nên nhớ rơ cờ đỏ sao vàng là cờ của Phong Trào Việt Minh do Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm đa số chỉ đạo. Cờ Búa Liềm là cờ ĐCS quốc tế).

Một số những người kháng chiến không cộng sản, những người quốc gia không cộng sản, kể cả những người kháng chiến cộng sản nhưng không thuộc hệ phái Đệ tam quốc tế sta-li-nít bị giết sạch. Một số người c̣n lại, v́ cuộc sống c̣n của cá nhơn, của đoàn thể ḿnh, và v́ sự sanh tồn của đất nước và của dân tộc phải tập họp trở lại và cùng lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ dân tộc đấu tranh chống lá cờ đỏ sao vàng.

Biểu tượng Lá Cờ Vàng là lá cờ của Tự Do. Tự Do mà lá cờ đỏ sao vàng tuy có hứa hẹn nhưng không bao giờ cho cả.

Lá cờ vàng là lá cờ của Độc Lập, mà lá cờ đỏ không mang lại được v́ Đảng Cộng sản cầm quyền tiếp tục ra lệnh từ ông đảng viên cao cấp đến anh nông dân nghèo hèn phải cuối đầu chào «ba ông tây râu xồm Các-Mác, Lê-Nin Và X́- ta-lin vàông Ba Tàu họ Mao ».

Lá cờ vàng là lá cờ của Phồn Vinh, v́ nó bảo vệ quyền tư hữu và tư doanh, mặc dù nó bị gọi là «giả tạo». Lá cờ đỏ có hứa hẹn «thiên đường» nhưng đến bao giờ đi đến được.

Lá cờ vàng là lá cờ của Dân Chủ là ngay từ ngày ra đời lá cờ đă là biểu tượng của toàn dân Việt Nam với nhiều Đảng phái, đoàn thể khác nhau: Đạị Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xă đảng hay các đoàn thể do các tôn giáo khác nhau lập ra: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài hay Ḥa Hảo… từ Nam chí Bắc nay lúc ra đời lá cờ vàng là biểu tượng là sự tập họp của các tư tưởng, ư thức chánh trị, khác nhau.

Ngay cả vào lúc nguy ngập nhứt thời Đệ nhị Cộng ḥa, trong lúc khó khăn vừa cùng đánh giặc với một anh đồng minh đang cột một tay ḿnh lại (đánh giặc hạn chế mười phần công lực chỉ c̣n xài có ba). Nhưng vừa đánh lại vừa đàm với một anh địch thủ già mồm lương lẹo với hai anh đồng bọn khổng lồ Nga và Tàu chỉ có giấc mơ nhuộm đỏ Đông Nam Á. Một bên thủ, be bờ, với phương tiện hạn chế, một bên công, nước lũ tràn đầy. Một bên vừa đánh vừa nuôi vợ con, vừa xây dựng, một bên thí chốt mặc kệ dân mặc kệ quân. Miền Nam với lá cờ vàng vẫn trong sáng trong chế độ dân chủ, vẫn đấu tranh, tranh chấp bầu cử, đối lập, tranh cải. Giặc đến kề, gần chết vẫn xuống đườngchống tham nhũng… Ngày nay có ai chê bai chúng ta, chúng ta vẫn hănh diện rằng chúng ta có một nếp sống dân chủ, và chúng ta cũng đă hưởng được hai mươi năm. Bằng chứng nhờ nếp sống dân chủ ấy khi chúng ta tỵ nạn chỉ cần vài năm là chúng ta hội nhập được ngay với dân chủ và văn minh dân chủ tây phương…

Lúc ta bỏ xứ ra đi, chúng ta có cái ǵ để chúng ta bám vào Việt Nam. Giấy tờ không một mảnh, chỉ c̣n cái quần xà lỏn. Khi chúng ta khi đến trại tỵ nạn chúng ta chỉ là những kẻ vô Tổ quốc (Apatrides Motherlandless). Mồ côi đất Mẹ. Một thời gian sau, chúng ta nhập cư, định cư, nhập tịch. Ngày nay chúng ta có những Quê hương mới, con cái ta có những đất mẹ mới. Chúng ta c̣n cái ǵ? Chúng ta chỉ c̣n có Lá Cờ Vàng là lư lịch, là quê hương của chúng ta, v́ nó biểu tượng cái mà anh cha chúng ta trong 20 năm đă đấu tranh, có người đă nằm xuống, có người đă thân tàn ma dại, để bảo vệ cái hoài bảo, cái tư tưởng, cái lư tưởng ấy:

Hoài bảo một Tự Do: chúng ta đă đấu tranh và đă hưởng được 20 năm tự do, hưởng trong khó khăn, hưởng trong chật vật nhưng chúng ta đă được hưởng.

Hoài bảo một Độc Lập : chúng ta cũng được hưởng : làm ăn đi lại, chưởi nhau mắng nhau, báo chí lung tung, đảng phái năm bảy nhóm, biểu t́nh xuống đường tha hồ, nhạc vàng nhạc xanh kể cả nhạc phản chiến trong lúc cần tinh thần để chiến tranh. Ở Sài g̣n bấy giờ có mặt người Mỹ? Phải, có người Mỹ nhưng dân ta có bị Mỹ ăn hiếp không? Ở miền Bắc có người Nga, hỏi dân Bắc có dám nói chuyện với người Nga không? Có dám lấy vợ Nga không? Chồng Nga không?

Chúng tôi vẫn biết, trong nước sau 41 năm Cộng Sản Họa, có nhiều lớp trẻ ở Việt Nam không biết đến lá cờ vàng, chỉ biết lá cờ đỏ, họlầm tưởng lá cờ đỏ là lá cờ của quê hương Việt Nam. Thế nhưng chúng ta phải chống cái biểu tượng của lá cờ đỏ, sao vàngấy !  V́hôm nay lá cờ đỏ là lá cờ của sự đàn áp, độc tài, đảng trị, và của sự thiếu dân chủ và không có tự do.

Những ngày đầu của kháng chiến, có lúc lá cờ đỏ sao vàng cũng biểu tượng cái kháng chiến, của hành động yêu nước.  V́ vậy rất nhiều thanh niên thanh nữ lên đường «theo tiếng kêu sơnhà nguy biến». Nhưng than ôi! Khi Việt Minh bắt đầu giết các người cùng kháng chiến chống Pháp nhưng không đồng chánh kiến: Khái Hưng, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Phạm Quỳnh…«Màu đỏ của cách mạng, của cấp tiến » của màu cờđỏ đă biến thành «màu máu của dân tộc đang bị đàn áp ». Và trên ṿm trời Việt Nam ngày nay chỉ c̣n «lá cờ màu máu rủ».

Hỡi các bạn nào có ư muốn «tập họp Dân chủ Đa nguyên» Ḥa Hợp Ḥa Giải Dân Tộc !Các bạn muốn ḥa hoản, ḥa giải để nói chuyện dân chủ ư? Các bạn muốn nói dân chủ cho người khác nghe ư? Các bạn phải cólư lịch: lá cờ vàng Tư Do Độc Lập Dân Chủ. Các bạn không có biểu tượng Dân Chủ th́ các bạn đâu cóđại diện dân chủ để mà các bạn nói. Ai mà tin, ai nghe, Đối thoại là hai người, ta và họ. Ta bỏ Dân Chủ, ta bỏ Lư lịch Dân Chủ, Ta là Ai ?

Dân chủ đảlà Đa nguyên rồi. Việc ǵ phải nói Dân Chủ Đa nguyên ? Nói đến là một «pléonasme»/nói bằng thừa/ như nói «Đi lên trên» vậy. V́ nói Dân chủ Đa nguyên nên cộng sản mới dám dùng “Dân chủ Nhứt Nguyên”, nghĩa là «Dân chủ Cộng sản» hay «Dân Chủ Xă hội Chủ Nghĩa».

Chúng ta có một lư lịch rất quư, v́ nó được tôi luyện trong máu lửa ! Đó làmột biểu tượng. Chúng ta không biết xài, chúng ta mắc cở, chúng ta mặc cảm cái dân chủ, cái tự do, cái độc lập của chúng ta chăng ?

Cộng sản nó có buộc chúng ta bỏ dân chủ đâu ? Bằng chứng nó đang bắt người nói dân chủ mà, mà hể nó đi bắt là nó sợ mà nó sợ là nó thua. Trong nước càng ngày càng có số đông người nói chuyện dân chủ, đ̣i dân chủ, lần lần sẽ có những hành động dân chủ. Ngày mai sẽ có những người công dân của Cộng Ḥa XHCN Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xélá cờ đỏ sao vàng, xé thẻĐảng, nhảy rào, xuống đường đ̣i dân chủ.

Ngày mai sẽ có những người chiến sĩ dân chủ trong nước cầm cờvàng của chúng ta xuống đường đ̣i dân chủ, Ngày đó toàn dân Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn ác mộng (Các quốc gia Đông Âu Cựu Cộng Sản - kể cả Nga - đều vứt bỏ những lá cờ máu, có búa, có liềm, có ngôi sao vàng  để trở về với những lá cờ xưa của thời trước khi bị Đảng Cộng Sản chiếm.)

V́ tương lai, v́ độc lập, v́ tự do, v́ danh dự các công dân Việt Nam ngày nay, hăy phất cờ đúng dậy !Và ngày mai toàn người Việt chúng ta ở hải ngoại và toàn những chiến sĩ dân chủ trong nước sẽ cùng nhau tiếp chuyện để hỏi tội những tên đồ tể bán nước hại dân.Lúc ấy tất cả chúng ta sẽ họp lạicùng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của dân tộc Đại Việt, của Tự Do, của Dân Chủ, của Độc Lập để giữ vững bảo vệ toàn giang sơn gấm vóc đất biển văn hiến quê hương.

Hồi Nhơn Sơn 10 tháng 8 năm 2005

Hiệu đính 17 tháng 06 2016

TS. Phan Văn Song

 mời đọc thêm:

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp quốc kỳ chúng ta giương cao khắp nơi. -.Người tổng hợp xin được góp lời vinh danh và cám ơn quí vị cùng quí bạn trẻ, đă vận động và thực hiện thành công với các cơ quan hành chánh địa phương trong các ngày lễ và trong mọi trường hợp, góp phần tạo nên “Bảng Tổng Hợp Quốc Kỳ Chúng Ta Giương Cao Khắp Nơi".

Phạm Bá Hoa: Bảng tồng hợp 1 Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ. Nh́n lại lịch sử thế giới, hầu như chưa có trường hợp nào một quốc gia không tồn tại mà quốc kỳ của quốc gia đó vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ, tại những nơi có Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản trên thế giới như quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta. 

 

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch