báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 
Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

 

THAY NGÔI ĐỔI CHỦ - CHƯƠNG 4

HỒ CHÍ MINH: MỘT ANH HÙNG HAY GIAN HÙNG

Từ năm 1945 đến nay, hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng Sản Việt Nam không ngớt tôn sùng và thn tượng hóa H Chí Minh. Nhân vật trăm tên ngàn mặt ny đă được chế độ cộng sản Việt Nam tôn vinh như một vị anh hùng tái thế đứng cao nhứt trong lịch sử nước Việt. Thậm chí, đảng Công Sản Việt Nam c̣n muốn biến Hồ Chí Minh thành Phật: tại Đại Nam Quốc Tự trong tỉnh B́nh Dương, tượng vàng Hồ Chí Minh đă được đặt chung với tượng Đức Phật Thích Ca và tượng Hùng Vương để thiện nam tín nữ bái lạy.

Trong Đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 1 năm 2016, h́nh ảnh hai ông Tây râu x̣m xa lạ đối với đồng bào người Việt vẫn được treo trên cao để toàn đảng, toàn quân, toàn dân chiêm ngưỡng, thờ phượng, bài Quốc tế ca vẫn được hát vang rền. Theo nghị quyết của Đại hội 12, nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tiếp tục tiến lên xây dựng chủ nghĩa xă hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mặc dầu chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx và Vladimir Lenin đă bị thế giới vứt bỏ vào xọt rác từ năm 1991 và Hồ Chí Minh đă từng tuyên bố ông ta không có một tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa ngoại lai của Karl Marx và Vladimir Lenin.

Trước sự dối trá và lừa gạt, đổi trắng thay đen của bộ máy tuyên truyn cộng sn, các sử liệu chính xác có thể giúp dân tộc Việt Nam chúng ta minh định Hồ Chí Minh là một vị anh hùng hay một kẻ gian hùng và ông ta có tư tưởng ǵ đặc biệt ngoài học thuyết của Marx, Lenin và Mao Trạch Đông.

Một người hám danh, tham lợi

Sanh năm 1890, Nguyễn Sinh Cung đổi tên là Nguyễn Tất Thành lúc học tại trường Quốc Học ở Huế nhờ có cha là Nguyễn Sinh Sắc đang làm Tri huyện của Nam triều. Khi rời bỏ rất sớm trường Quốc Học đi vào Phan Thiết dạy học tại trường tư thục Dục Anh một thời gian ngắn, Nguyễn Tất Thành chỉ có tŕnh độ Tiểu học. Không ai biết Nguyễn Tất Thành có bằng Tiểu học (CEPCI: Certificat d’Etudes Primaires Complémentaires Indochinoises) hay không? Từ Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành đi vào Sài G̣n t́m việc làm. Năm 1911, nhằm mục đích cải thiện đi sống, Nguyễn Tất Thành xin làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Treville để có cơ hội xuất dương sang Pháp. Trên đường biển từ Sài G̣n đến Marseille, một hải cảng ở phía Nam nước Pháp, Nguyễn Tất Thành đă nhận được sự giúp đỡ và thương mến của Bùi Quang Chiều, Nghị viên Hội Đồng Nam Kỳ. Trong sổ lương của hảng tàu Les Chargeurs Reunis, Nguyễn Tất Thành mang tên Văn Ba.

Vừa đến Marseille, Nguyễn Tất Thành đă có tham vọng làm quan của Pháp quốc: đệ đơn đề ngày 15-9-1911 thỉnh cu Tống Thống Pháp chấp thuận cho đương sự nhập học trường École Coloniale (trường Thuộc Địa để trở thành một administrateur (nhà cai trị ) của Pháp quốc tại các thuộc địa.

Tông Thống Pháp đă bác đơn xin nhập học trường École Coloniale của Nguyễn Tất Thành v́ xét thấy đương sự có một tŕnh độ học vấn quá kém. Riêng cá nhân tôi khi xem qua lá đơn viết tay bằng tiếng Pháp của Nguyễn Tất Thành đă nhận thấy ngay 3 lỗi về văn phạm và chánh tả trong nội dung lá đơn ngắn của đương sự:

- Lỗi chánh tả: Viết substance (bản chất) thay v́ subsistance (sanh sống)

- Lỗi văn phạm: Viết employe à la Compagnie thay v́ employe par la Compagnie (nhân viên do Công ty tuyển dụng)

- Lỗi văn phạm: Viết agrẻer Monsieur le President thay v́ Veuillez agréer Monsieur le President.

Nếu Tổng Thống Pháp chấp thuận thỉnh cầu của Nguyễn Tất Thành để giúp đương sự trở thành một ông quan cai trị các thuộc địa của Pháp có quyền uy, địa vị cao và lương bổng hậu thi chắc chắn Việt Nam đă không có một ông Vua cách mạng vô sản tên Hồ Chí Minh tại Hà Nội và đă tránh khỏi hai cuộc chiến tranh tàn khốc.

Từ năm 1912 đến 1917: Nguyễn Tất Thành chỉ t́m được những công việc làm chân tay như bồi tàu, phụ bếp hoặc thợ làm bánh ḿ trên các thương thuyền viễn dương hoc trong các khách sạn, tiệm ăn ở miền Đông Hoa Kỳ và London, thủ đô Anh Quốc. Ngay các tài liệu và sách báo của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không nói đến quá tŕnh học vấn của Nguyễn Tất Thành tại bất cứ trường trung hoặc đại học nào. V́ đi đó đây trên các thương thuyền, Nguyễn Tất Thành có khả năng tạm sử dụng vài ngôn ngữ ngoại quốc như Pháp, Anh, Tây Ban Nha nhưng không thể viết đúng chánh tả và văn phạm. Khi nói ngoại ngữ, nhiều khi Nguyễn Tấn Thành phải dùng tiếng bồi và không chia động từ.

Từ năm 1917 đến 1924 : Nguyễn Tất Thành từ London trở qua Paris năm 1917 theo lời gọi của Phan Châu Trinh để gia nhập Nhóm Ngũ Long và phụ trách nhiệm vụ của một người chạy việc, giao dịch bên ngoài, nhứt là với các ṭa báo. Nhóm Ngũ Long gồm có 5 nhân vật theo thứ tự tuôi tác kê sau:

Phó Bảng Phan Châu Trinh (1872-1926)

Luật sư Tiến sĩ Phan văn Trường (1876-1933)

Nguyễn Tất Thành (1890-1969)

Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền (1898-1969)

Cử nhân Luật Nguyễn An Ninh (1900-1943)

Trong Nhóm Ngũ Long, Nguyễn Tất Thành là người ít học nhất.

Nguyễn Tất Thành không thỏa măn với công việc hằng ngày của một người thợ chụp ảnh và người giao dịch bên ngoài của Nhóm Ngũ Long.

Đ xây dựng công danh sự nghiệp, Nguyễn Tẩn Thành gia nhập đảng Cộng Sản Pháp. Mặc dầu là người giới thiệu Nguyễn Tất Thành gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1920 nhưng vài năm sau Nguyễn Thế Truyền đă sáng suốt từ bỏ đảng Cộng Sản Pháp c̣n Nguyễn Tất Thành (lấy bút hiệu Nguyễn Ái Quốc của Nhóm Ngũ Long làm bí danh cùa ḿnh) th́ rất vui mừng được Đệ tam Quốc tế Cộng sản tuyển dng làm cán bộ lảnh lương tháng kể từ năm 1924 để thực hiên nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại A châu. Ngoài niềm tin tuyệt đối vào chủ thuyết Marx-Lenin như một thứ tôn giáo mới, Nguyễn Tất Thành c̣n mang ơn Đệ tam Quốc tế Cộng sản đă trọng dụng một người không có tŕnh độ văn hóa cao như ông ta.

Từ năm 1924 đến 1929: Nguyễn Tất Thành hoạt động tại Quảng Đông dưới bí danh Lư Thụy và tại Siam (Thái Lan) dưới bí danh Thau Chin. Năm 1925, trong khi hoạt động tại Trung Hoa, Nguyễn Tất Thành đă kiếm được khả nhiều tiền khi bán đứng chí sĩ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp để nhận lănh một số tiền thưởng lớn.

Từ năm 1930 đến 1932: Năm 1930, Nguyễn Tất Thành nhận lịnh của Moscow trở qua Hong Kong hoạt động dưới bí danh Tống văn Sơ để thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam vi một s tiền trợ cấp lớn của Josef Stalin, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô. Năm 1931, trong khi công tác bí mật cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản tại Hong Kong, Tống văn Sơ đă bị Cảnh sát Anh bắt giam nhưng cho nằm điều trị bệnh lao phi trong một bệnh viện và chết trong bệnh viện này theo tin tức của báo chí Hong Kong.

Từ năm 1932 đến 1938: Nguyễn Tất Thành giả (mang bí danh Nguyễn Ái Quốc hoặc P.C Lin) bị thất sủng vỉ Josef Stalin khiển trách ông ta đă phát động nông nỗi cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ-Tỉnh năm 1931 làm tổn thương quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Liên Xô. Năm 1935, Nguyễn Tất Thành c̣n suưt bị Stalin giết chết. Mặc dầu luôn luôn phập pḥng lo sợ bị thanh trừng nhưng Nguyễn Tất Thành vn sống xa hoa và ăn mặc sang trọng đi dạ hội cùng với Nguyễn thi Minh Khai, người đàn bà mang bí danh Phan Lan được KGB ghi nhận trong hồ sơ là vợ của Nguyễn Ái Quốc.Trong bản tự khai lư lịch, Nguyễn thị Minh Khai (bí danh Phan Lan) cũng ghi là vợ của Quốc (7)

Từ 1938 đến 1945: Năm 1938, Nguyễn Tất Thành âm thầm rời khỏi Moscow, đi đến Diên An (thủ đô của Hồng quân Trung quốc), phục vụ Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc với bí danh H Quang mang quân hàm Thiếu tá. Tham vong vinh quang và quyền lực đă thúc đấy H Quang đưa ra một s cam kết bí mật liên quan đến các vấn đề trọng đại của nước Việt Nam đ lấy ḷng Mao Trạch Đông. Các cam kết bí mật của Hồ Quang đă gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sự tồn vong của đất nước và dân tộc Việt Nam sau này. Trong các cuộc thương thuyết về ranh giới của Trung quốc và Việt Nam trên đất liền và biển Đông, phái đoàn Tàu Cộng đă đe dọa công bố các bí mật của Hồ Quang để bắt buộc phái đoàn Việt Cộng phải cắt đất, biển và tài nguyên quốc gia dâng lên thiên triều Bắc kinh.

Cuối năm 1940, với tư cách đảng viên của đảng Cộng Sản Trung Quốc, Hồ Quang được Mao Trạch Đông sai phái v công tác tại Quảng Tây, Vân Nam và Cao Bằng để thành lập Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Việt Minh) chuẩn bị cướp chánh quyền khi thời cơ thuận lợi. Lúc nào trở về trú ẩn trong hang Pác Bó (Cao Bằng), Nguyễn Tất Thành được cán binh Trung Cộng và người thiểu số của Chu văn Tấn ở biên giới Việt-Hoa bảo vệ cẩn mật.

Năm 1942, Nguyễn Tất Thành (Hồ Quang) bị tướng Trương Phát Khuê của Trung Hoa Quốc Dân Đảng bắt giam tại Liêu Châu (Quảng Tây) v́ t́nh nghi y là gián điệp cộng sản. Nh sự can thiệp của Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tất Thành (H Quang) được tra tự do với điu kiện phải phục vụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau khi được tướng Trương Phát Khuê trả tự do, Nguyễn Tất Thành đă được dạy học tập Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên. V́ vậy, các khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” do Hồ Chí Minh đề cao khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa đă sao chép từ học thuyết Tam Dân Chủ Nghĩa: Dân tộc Độc lập, Dàn quyền Tự do, Dân sinh Hạnh phúc. Năm 1943, từ Quàng Tây trở về hang Pác Bó, Nguyễn Tất Thành (Hồ Quang) lẩy một bí danh mới: Hô Chí Minh.

Từ năm 1945 đến 1950: Ngày 19-8-1945, Việt Minh cướp được chảnh quyền, Hồ Chí Minh trở thành Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chu Cộng Ḥa, thực hiện được giấc mơ vinh quang và quyền lực. Tuy nhiên, từ năm 1945 đên 1949, ngụy quyền Hồ Chí Minh xây dựng trên cơ sở bạo lực cách mạng đă không được bất cứ quốc gia nào trên thê giới công nhận, kể cả Liên Xô. Trong giai đoạn 5 năm ny, bộ đội Việt Minh rất yếu và “phải chiến đấu trong ṿng vây của quân Pháp” (theo lời các cố vấn Tàu). Chính Hồ Chí Minh đă suưt bị quân Pháp bắt tại Việt Bắc nhưng may mắn trốn thoát. Tham vọng quyền lực của Hồ Chí Minh sắp tiêu tan thành mây khói trước thế thượng phong của liên quân Pháp-Việt. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn không từ bỏ giấc mơ thống trị Việt Nam với bàn tay sắt của đảng Cộng Sản do ông ta lănh đạo và rèn luyện. Mặc dầu nước Việt Nam đă thu hi độc lập hoàn toàn trên cơ sở hiệp định Elysée kư kết ngày 8-3-1949 giữa cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống IJháp Vincent Auriol, Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chiến tranh để duy tŕ quyển bính và nhuộm đỏ bán đảo Đông Dương theo chỉ thị của Trung Quốc và Liên Xô. Mục đích cuối ng của Mồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam không phái là giành độc lập cho dân tộc Việt Nam mà là áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta.

(Xem Cương lĩnh chánh trị của đảng Cộng Sản Việt Nam do  Bí thư Trần Phú soạn thảo)

Lập trường hiếu chiến của Hồ Chí Minh càng được củng cố sau khi Mao Trạch Đông (Mao Tse Tung hay Mao Zedong) đánh thắng Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Chek) tại Trung Hoa và thành lập nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa ngày 1-10-1949. Máu của hàng trăm ngàn đồng bào người Việt tiếp tục đỗ ra trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945. 1954) v́ tham vọng quyn bính của một người Tàu: Hồ Chí Minh.

Từ 1950 đến 1954: Thời cơ đă xoay chiều thuận lợi cho Hồ Chỉ Minh. Năm 1950, ngay sau khi được Trung Cộng và Liên Xô công nhận, Hồ Chí Minh đă đi sang Bắc kinh và Moscow cầu xin viện trợ quân sự để giúp ông ta trở về Bắc bộ phủ ngồi trên ngôi Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa kiêm Chủ tịch đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng như Vua Lê Chiêu Thống của nhà Hậu Lê cầu viện nhà Thanh năm 1788, Hồ Chí Minh đă hai lần sang Trung Hoa (năm 1950 và 1951) khẩn cầu quân Tàu nhập Việt để đánh Pháp, huấn luyện cán bộ Việt Minh, đồng thời tái lập ảnh hường thống trị của Trung quốc trên xứ chư hầu “An Nam”, tuyển chọn tay sai trung thành với Bắc kinh, điều nghiên các vị trí chiến lược trọng yếu của nước ta và Hán hóa dần dân dân tộc Việt.. Viện trợ quân sự của Trung Quc đă giúp cho Hồ Chí Minh trở về Hà Nội ngự trị miền Bắc Việt Nam sau chiến thng Điện Biên Phủ nhờ hỏa lực hùng hậu của Pháo binh Trung Quốc dưới quyền chỉ huy của tướng Tàu Vi Quốc Thanh.

Từ năm 1955 đến ngày 2-9-1969 (ngày Hồ Chí Minh tạ thế); Hồ Chí Minh đă mua được danh vọng và quyền lực với một giá quá dắt: xương máu của hàng trăm ngàn đồng bào vô tội và hai quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa chuyn nhượng chánh thức cho Trung Quốc do giác thư ngày 14-9-1958 của Thủ tướng Phạm văn Đồng để trả nợ chiến tranh và cầu xin giúp đỡ xâm chiếm miền Nam Việt Nam.

Ngồi làm vua của nửa nước Việt Nam, Hồ Chí Minh vẫn chưa thỏa măn. “Bác Hô kính yêu vẫn muốn làm vua của cả nước Việt Nam thống nhất dầu có phải đốt cháy cả dăy Trường Sơn và hy sinh đến người Việt cuối cùng. V́ tham vng quyền lực vô bờ bến, Hồ Chí Minh tiếp tục cầu xin vin tr của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa để phát động chiến tranh thôn tính miền Nam. Ngày đi chầu hai sư tổ Karl Marx và Vladimir Lenin, Hồ Chí Minh c̣n tiếc nuối không thấy được vinh quang ngự trị cả hai miền Nam Bắc Việt Nam như đàn em Lê Duẫn.

Một người tàn bạo khủng khiếp

Say mê chủ nghĩa cộng sản như một tín đồ nhiệt thành tuân phục các giáo điều của một tôn giáo mới, Nguyễn Tất Thành đă đem chủ nghĩa ngoại lai nẩy thực nghiệm lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1931: phát động từ Hong Kong cuộc nổi dậy của nông dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh. Trong cuộc khởi nghĩa gọi là Xô viết Nghệ-Tỉnh, chủ trương bạo lực khủng khiếp đă được thực hiện để tận diệt các thành phần xă hội không phải là nông dân vô sản:

“ Trí, Phú, Địa, Hào

Đào tận gốc, trốc tận rễ

Cuộc nôi dậy nầy đă giết khá nhiều người nhưng thất bại. Nguyễn Tất Thành (bí danh Tống văn Sơ) đă bị truy tố trước ṭa án Vinh, xử tử h́nh khiếm diện nhưng được chánh quyền Anh tại Hong Kong che chở, không dẫn độ về Việt Nam để thụ h́nh v́ phạm nhân can tội chánh trị chớ không phải h́nh sự. lại Hong Kong tiếp tục hoạt động cho cộng sản, Nguyễn Tất Thành đă bị Cảnh sát Anh bắt giữ và cho nằm bệnh viện đề điều trị bệnh lao phổi trầm trọng. Năm 1932, Nguyễn Tất Thành đă qua đời v́ bệnh lao phổi không chửa trị được trong thập niên 1930.

Đế bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Đông Dương và tái lập ảnh hưởng của Trung Ọuôc đi với Việt Nam, Mao Trạch Đông đă phái Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc đến miền thượng du BắcViệt năm 1940 lănh đạo và rèn luyện đảng Cộng sn Viêt Nam, chuẩn bị cướp chánh quyền tại Hà Nội và tiến hành hai cuộc chiến tranh tiêu hao sinh lực của dân tộc Việt. Ngay sau khi cướp được chánh quyền, Hồ Chi Minh đă ra lịnh giết chết vô s trí thức và người yêu nước, những tinh hoa của dân tộc Việt như Phạm Quỳnh, Ngô Đ́nh Khôi,Trương Từ Anh, Lư Đông A, Khái Hưng Trần Khánh Giư, Nhượng Tống, Bùi Quang Chiêu, Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ, Dương văn Giáo, Lê Bá Cang, Trần văn Thạch, Huỳnh văn Phương, Hồ văn Ngà, vợ chồng Hồ Vĩnh Kư, Đào Sanh Long, Lê văn T́nh, Hoàng Thọ v.v... Nếu Nguyễn An Ninh, một thành viên của Nhóm Ngũ Long ở Paris, không chết năm 1943 tại Côn Đảo th́ ông ta cũng không tránh khỏi bị Việt Minh dưới quyn lănh đạo của Trần văn Giàu và Nguyễn văn Trấn tại Sài G̣n ám sát hoặc xử tử theo lịnh của Vơ Nguyên Giáp.

Sau chiến dịch Biên giới (1950) có sự tham chiến của tướng Tàu Trần Canh, Hồ Chí Minh đă vâng lịnh Mao Trạch Đông tiến hành Cải Cách Ruộng Đất theo mô thức của Trung Cộng để giết hại 172,000 người ở nông thôn miền Bắc từ năm 1952 đến 1956. Sau cùng, trước khi đi gặp Karl Marx,Vladimir Lenin, Josef Stalin Mao Trạch Đông ngày 2-9-1969, Hồ Chí Minh đă nhẫn tâm phát lịnh Tồng Công Kích và Nỗi Dậy trong những ngày Tết Mậu Thân (1968) để giết chết Tám mươi bn ngàn (84,000) bộ đội min Bc và quân Giải phóng miền Nam, tàn sát gần sàu ngàn (6,000) người dân thành phố Huế trong thời gian quân quản.

Nói tóm lại, thiên đường xă hội chủ nghĩa của Hổ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đă được xây dựng trên núi xương sông máu của nhiều triệu người Việt với hậu quả ly tán nhân tâm, tàn phá đất nước, suy tàn nội lực của dân tộc Việt và chồng chất số nợ chiến tranh khổng lồ phải trả cho Liên Xô (10 tỷ Mỹ kim) và Trung Quốc (870 tỷ Mỹ kim theo con số của Hoàn cầu Thời Báo).

Một người lừa thy, phản bạn

Phan Bội Châu Phan Châu Trinh là hai nhà yêu nước rất được đồng bào ngưỡng mộ. Các tư tưởng và thành tích hoạt động chánh trị chống Pháp bt chp tù tội của hai nhà chí sĩ nầy rất đáng ca ngợi. Đi với hai nhân vật tiền bối Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, Hồ Chí Minh thuộc hàng con cháu, học tṛ. Phan Bội Châu là một thân hữu đă được Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Hồ Chí Minh, kính trọng. Phan Châu Trinh cũng là một Phó Bảng đồng liêu với Nguyễn Sinh sắc đă cùng làm việc chung với nhau một thời gian tại Bộ Lễ của Nam Triều. Nhưng Nguyễn Tất Thành đă trở mặt đối với hai nhà chí sĩ họ Phan.

Năm 1925, trong khi công tác cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản tại Quảng Đông, Trung Quốc, Nguyễn Tất Thành dưới bí danh Lư Thụy đă cùng với Lâm Đức Thụ (Nguyễn Công Viễn) mật báo cho mật thám Pháp chận bắt Phan Bội Châu tại Thượng Hải để nhận lănh môt sỗ tiền thưởng lớn: Một trăm ngàn đồng bạc (100,000 piastres) Đông Dương. Phan Bội Châu đă bị áp giải về Huế ra ṭa lănh án tử h́nh nhưng án h́nh đă không được thi hành nhờ sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền Pháp.

Đối với Phan Châu Trinh, người đă cưu mang và hướng dẫn Nguyễn Tất Thành hoạt động chánh trị trong Nhóm Ngũ Long ở Paris, ông ta cũng đă ra mặt phản phúc sau khi gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1920. Năm 1917, Phan Châu Trinh gọi Nguyễn Tất Thành đang làm thợ trong một tiệm bánh ḿ của một người Pháp ở London về Paris tham gia Nhóm Ngũ Long đế phụ trách công việc giao dịch với bên ngoài, nhứt là với các ṭa báo, v́ Nguyễn Tất Thành là người ít học nhứt trong nhóm người yêu nước nầy. Phan Châu Trinh đă dạy Nguyễn Tất Thành làm thợ chụp h́nh để mưu sinh. Đền đáp lại ân nghĩa của tiền bối Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành đă viết một lá thơ gởi Phan Bội Châu trong đó ông ta chê bai Phan Châu Trinh là “một sĩ phu bảo thủ đâu óc hẹp ḥi (a conservative narrow-minded man of letters). Phan Châu Trinh đă bị Nguyễn Tất Thành chê bai v́ khác với chủ trương bạo lực cách mạng của chủ nghĩa cộng sản, nhà chí sĩ họ Phan gốc Quảng Nam đề cao ‘nguyên tắc đấu tranh ôn ḥa và bất bạo động và c̣n có viễn kiến sáng suốt khi nhấn mạnh đến ưu tiên “nâng cao dân trí” và “chấn dân khí” trong công cuộc đấu tranh giành độc lập.

Đối với các đồng chí cộng sản đàn em đă được Josef Stalin trọng dụng như Lê Hồng Phong (Lê Huy Doăn), Hà Huy Tập, Dương Bạch Mai trong thời gian Nguyễn Ái Quốc bị thất sủng ở Moscow (1932-1938), ông ta cũng t́m cách trừ khử: một liên lạc viên của Hồ Chí Minh đă mật báo Cảnh sát Pháp bắt giam và tù đày đến chết một số nhân vật cộng sản đang lên như Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập v́ họ có thể thách thức địa vị lănh đạo của ông ta.

Riêng đối với Dương Bạch Mai, Hồ Chí Minh đă cho đầu độc chết ông Đại biểu Quốc Hội đại diện tỉnh Bà Rịa ngay trong một phiên họp Quốc Hội tại Hà Nội sau năm 1954.

Đối với Lâm Đức Thụ tức Nguyễn Công Viễn, một người đă từng cộng tác mật thiết với Nguyễn Ái Quốc lúc hoạt động tại Trung Hoa dưới bí danh Lư Thụy, nhất là trong vụ bán đứng Phan Bội Châu cho mật thám Pháp tại Thượng Hải để nhận lănh một số tiền thưởng lớn, Hồ Chí Minh cũng đă bí mật cho thủ tiêu khi y trở về nước sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 v́ y biết quá rơ sự khác biệt giữa Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc.

Một kẻ cướp các công tŕnh trí tuệ của người khác

Đ chứng tỏ ḿnh là một người trí thức, Hô Chí Minh đă mạo nhận ông ta là tác giả của hai tác phấm: sách Le Proces de la Colonisation Francaise (Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp) và tập thơ Ngục Trung Nhật Kư (Nhật Kư Trong Tù).

Ngoài ra, Hồ Chí Minh c̣n bịa đặt rằng ông ta đă xuất bản và bỉnh bút tờ báo Le Paria (Kẻ Cùng Khổ) ở Paris.

1) Le Proces de la Colonisation Francaise: Từ cuối năm 1925 đến năm 1926, nhật báo L’Humanite (Nhân Đạo) của đảng Cộng Sản Pháp ở Paris trích đăng tác phẩm Le Proces de la Colonisation Francaise của một tác giả đứng tên Nguyễn Ái Quốc, bút hiệu của Nhóm Ngũ Long. Tác phấm này viết bằng tiếng Pháp trôi chảy, mạch lạc và đúng văn phạm Pháp. Paris lúc bấy giờ, nhiều người biết rơ tác giả thật sự của quyển sách Le Proces de la Colonisation Francaise Nguyễn Thế Truyền (Kỹ sư, Cử nhân Văn chương), Nguyễn An Ninh (Cử nhân Luật) và Nguyễn Đắc Lộc c̣n Nguyễn Tất Thành là một người ít học, chỉ phụ trách công việc chạy văn thư cho Nhóm Ngũ Long.

Khi nhật báo L’Humanité bắt đầu đăng tác phẩm Le Proces de la Colonisation Francaise vào cuối năm 1925, Nguyễn An Ninh đă về Sài G̣n lần thứ ba cùng với Phan Châu Trinh để họp tác với Luật sư Phan văn Trường (đă về nước từ năm 1923) đấu tranh trực diện chống lại chế độ đô hộ của thực dân Pháp. Vào thời điểm nầy, chỉ c̣n một ḿnh Nguyễn Thế Truyền ở lại Paris, kết hôn với một công chúa Bỉ; Nguyễn Tất Thành (lấy bí danh Nguyễn Ái Quốc) đang công tác cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản tại Quảng Đông từ năm 1924. Như vậy, chỉ có th Nguyễn Thế Truyền là người cho trích đăng trên nhật báo L’Humanite quyển Le Proces de la Colonisation Francaise do ông ta viết trước đó cùng với Nguyễn An Ninh và Nguyễn Đắc Lộc nhưng sử dụng bút hiệu Nguyễn Ái Quốc của Nhóm Ngụ Long. Giả thuyết Nguyễn Tất Thành là tác giả của quyến sách Le Proces de la Colonisation Francaise cần phải gạt bỏ v́ Nguyễn Ái Quc chỉ là bút hiệu tập thể của Nhóm Ngũ Long, Nguyễn Tất Thành chỉ có tŕnh độ tiểu học, hoàn toàn không có khả năng viết quyển sách nầy bằng tiếng Pháp.

Trong một bài viết ngày 19-4-2011 tựa đề “Phát Súng Ân Huệ Cho Thần Tượng Hồ Chí Minh Của Việt Nam”, b́nh luận gia Lư Đại Nguyên đă cung cấp một thông tin của Pháp liên quan đến tŕnh độ Pháp ngữ của Hồ Chí Minh, Chủ tich nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa:

Viện INA (Institut National d’Administration của Luxembourg?) đă công bố một phim tài liệu âm thanh và nh ảnh về việc Hồ Chí Minh trả lời một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Pháp trong tháng 6 năm 1964. Ồng Nguyễn Ngọc Quỳ đă nhận thy nhiu li sơ đng v văn phạm Pháp. Trả lời bằng tiếng Pháp 6 câu hỏi ngắn gọn, Hồ Chí Minh đă mắt  phải 9 lỗi về văn phạm Pháp.

Nhà văn Thụy Khuê cũng quả quyết Hồ Chí Minh chưa đọc quyển Le Proces de la Colonisation Francaise, nói ǵ đến là tác giả của quyển sách nay.

Là một người học Pháp văn từ Tiếu học đến Cao học, tôi có ư kiến như sau:

Người học tiếng Pháp đều biết rơ viết tiếng Pháp khó hơn nói tiếng Pháp và cách chia động từ của Pháp rất phức tạp, một người chỉ có tŕnh độ Tiểu học không thể vượt qua trở ngại nầy.

Từ khi sang Pháp năm 1911, Nguyễn Tất Thành chỉ làm công việc chăn tay. V́ vậy, ông ta không có đủ tŕnh độ Pháp văn để viết tiếng Pháp trôi chảy, mạch lạc và đúng văn phạm; chỉ có thế nói tiếng Pháp bồi và không chia động từ đúng theo văn phạm của Pháp.

2) Ngục Trung Nhật Kỷ (Nhật Kỷ Trong Tù)

Giáo sư Lê Hữu Mục Canada đă phát hiện tác giả tập thơ Ngục Trung Nhật Kư là một người Hán. Khi viết tập thơ này trong tù, tác giả đă tự thán là một người Hán nhưng bị bắt giam oan v́ bị t́nh nghi là Hán gian. Đành rằng Nguyễn Tât Thành có học Hán văn trước khi rời khỏi trường Quc Học và đă sống tại Trung Hoa từ 1924 đến 1927 và từ 1930 đến 1932 nhưng ông ta không phải là người Hán. Nêu Hô Chí Minh tự nhận là tác giả của tập thơ Ngục Trung Nhật Kư th́ ông ta quả thật là Hồ Tập Chương, người Hẹ (Hakka) đúng như sự xác nhận của giáo sư Sử học Đài Loan Hồ Tuấn Hùng (8)

3) Mạo nhận Hồ Chí Minh xuất bản và bỉnh bút tờ bảo Le Paria (Kẻ Cùng Khổ)

Đ nêu cao thành tích văn hóa của lănh tụ Hô Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam đă mạo nhận Hồ Chí Minh đă xuất bản và bỉnh bút tờ Le Paria ở Paris.

Sự thật như sau: Báo Le Paria do đảng Cộng Sản Pháp xuất bản. Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền làm chủ bút và đóng góp bài viết cho tờ báo này. Luật sư Tiến sĩ Phan văn Trường cũng đă cho đăng một số bài viết trên báo Le Paria. Nguyễn Tất Thành không có khả năng viết một bài báo nào đăng trên báo Le Paria.

Kết luận :

Huyền thoại Hồ Chí Minh do đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng bằng sự dối trá, lừa gạt đă sụp đổ tan tành. Trong thời đại Thông tin ngày nay, mọi người Việt Nam đều đă biết rơ Hồ Chí Minh không phải là một anh hùng mà là một con người gian hùng tàn bạo khủng khiếp. Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn bắt buộc các đảng viên học tập và hành động theo gương “Bác Hồ” nghĩa là phải hám danh, tham lợi, tàn bạo, độc ác và lừa thầy, phản bạn, tráo trở như ông ta.

California, ngày 30-1-2016
(Bô túc và tu chính)

Tài liệu tham khảo:

(7)                  Sophie Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, Berkeley University of California Press, 2002.

(8)                  Hồ Tuấn Hùng, Hồ Chí Minh Sinh B́nh Khảo, Đài bắc, 2008.

 

***

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)