báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   [Bài Viết - Article]                                                                           

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang

 

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 
TIN MỚI- Trung Quốc,Mày Là Thằng Nào? Phỏng vấn Tướng Công An LÊ VĂN CƯƠNG
https://youtu.be/gmhazU2iJpQ

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

***

Phạm Bá Hoa

                                          Thư số 66a gởi

 

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

  

Tôi chào đời năm 1930, là Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa từ năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc!  V́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Với thư này, tôi tổng hợp một số tin tức liên quan đến “Chính sách giáo dục xă hội chủ nghĩa Việt Nam và kết  quả của nó”.

Thứ nhất. Giáo dục.

Giáo dục lànền tảng trang bị con người về nhân cách và kiến thức”. Nhân cách, cần kiến thức hậu thuẫn những lư lẽ để tránh bị lợi dụng vào mục đích không tử tế. Kiến thức, cần nhân cách trợ giúp biến kiến thức trở thành những dự án những công tŕnh hữu ích trong cuộc sống, đồng thời tạo môi trường cho con người gần gủi nhau hơn, bởi ngày nay mọi sinh hoạt đều tương quan tác động lẫn nhau, ngay cả sinh hoạt từ thiện cũng vậy.

Giáo dục, bao gồm: “Giáo dục gia đ́nh , giáo dục học đường, và  giáo dục xă hội”. (1)Giáo dục gia đ́nh, do bẩm sinh, huyết thống, và cung cách sống của các thành viên trong gia đ́nh, nhất là ông bà cha mẹ. (2)Giáo dục học đường, do chính sách của chánh phủ, hệ thống tổ chức, biên soạn sách  giáo khoa, chính sách hỗ trợ nhà  giáo, hỗ trợ học sinh sinh viên, phương pháp giảng dạy, cung cách của thầy dạy. (3)Giáo dục xă hội, do những chính sách cùng hệ thống điều hành của chánh phủ, những sự kiện phát sinh và những phương cách giải quyết trong các lănh vực sinh hoạt xă hội.

Giáo dục, thể hiện đường lối của lănh đạo thực hiện mục tiêu quốc gia. Muốn đất nước phát triển như thế nào, chánh phủ phải hoạch định chính sách chiến lược như thế ấy: (1) Các ngành, căn cứ vào đó soạn thảo những chính sách dài hạn và những kế hoạch ngắn hạn để thực hiện, và cung cấp nhu cầu chuyên viên chuyên gia theo từng giai đoạn cho ngành giáo dục. (2) Ngành giáo dục, đào tạo chuyên viên chuyên gia thích ứng cho nhu cầu đó. Đồng thời liên tục đào tạo và phát triển đội ngũ sư phạm về đạo đức lẫn kiến thức, cải tiến và phát triển sách giáo khoa phục vụ cho nhu cầu chiến lược, cải tiến dụng cụ trợ giáo, phương thức giảng dạy, cơ sở và trang bị, ..v..v...   Nói chung, “giáo dục” trang bị cho những thế hệ về phẩm chất làm người trong khuôn thước văn hoá dân tộc, về khoa học kỹ thuật của thời đại thích hợp với mục tiêu quốc gia, về tinh thần trách nhiệm với gia đ́nh, với cộng đồng dân tộc, và bổn phận công dân đối với tổ quốc.

Thứ hai. Giáo dục xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhớ lại rằng, những sự kiện từ giữa thế kỷ 20 đến nay, đă chứng minh lănh đạo đảng cộng sản với nhà nước Việt Nam chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng chớ không phục vụ nguyện vọng người dân, mà quyền lợi của đảng lại đồng nghĩa với quyền lợi riêng tư của lănh đạo các cấp trong các ngành sinh hoạt xă hội. Để tạo được một xă hội như vậy, chế độ giáo dục học đường và giáo dục xă hội chủ nghĩa đặt trên nền tảng “xin và cho”, là một chính sách giáo dục vô cùng hiểm độc, v́ chỉ đào tạo những thế hệ thần dân -hay ngu dân- để tuân phục, chớ không đào tạo những thế hệ công dân để xây dựng đất nước, nhưng lại được lồng trong cái tủ kính trưng hàng “con người là vốn quí” hay “trăm năm trồng người” của nhân vật lănh đạo tàn độc nhất trong lịch sử Việt Nam, là ông Hồ Chí Minh và những nhóm lănh đạo tiếp nối đến nay.

Một số công dân xă hội chủ nghĩa đă vượt khỏi chính sách giáo dục thần dân, cố gắng làm người tử tế trong xă hội, mà trước mắt là bày tỏư thức chính trị trong ôn ḥa để giành lại những quyền căn bản của con người được qui định trong Hiến Pháp Việt Cộng, lại bị lănh đạo Các Anh qui trách những công dân đó vào tội h́nh sự để bắt vào tù hoặc giam lỏng tại nhà dài hạn.

Xin dẫn chứng chính sách giáo dục liên tục từ năm 1989 đến nay:

Năm 1989. Trích bài viết của Vũ Hạnh đăng trong báo Công An ngày 31/05/1989 tại Sài G̣n, lần đầu tiên giáo dục như thế nào trong hội nghị tại Viện Nghiên Cứu Giáo Dục miền Nam.

(1) Nhà giáo Tôn Thuyết Dung tŕnh bày: “…Sách giáo khoa không đào tạo con người, trước khi nói đến chủ nghĩa cộng sản. Về các câu hỏi để học sinh trả lời không nhắm vào chủ đề rơ rệt, không giúp học sinh phát huy nhận thức, trái lại g̣ ép học sinh trả lời một cách dối trá…”. (2)Ông Xuân Diệu nhận xét thật ngắn nhưng rất sâu sắc: “Một trong những thiếu sót quan trọng là giáo dục không đào tạo con người, nên rốt cuộc xă hội chúng ta chỉ có thần dân mà không có công dân”.(3)Một nhận thức sâu sắc khác:Giáo dục phải nhắm mục đích đào tạo con người dân chủ từ bé, phải chống lại sự tha hóa lớn nhất hiện nay là sự quanh co dối trá, sự thiếu thành thật giữa con người với nhau…”.

Năm 2000. Trung Tướng cộng sản Trần Độ lúc đương thời, có viết tập nhật kư “Rồng Rắn” ngày 7/12/2000, có đoạn liên quan đến giáo dục như sau:“Bộ máy quản lư xă hội đă thực hiện một nguyên tắc chuyên chính tàn bạo hơn tất cả các thứ chuyên chính.  Nó tạo ra và nó bắt buộc nhân dân phải có một tâm lư lệ thuộc đảng, lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc cán bộ, và một tâm lư phải tuân phục, kể cả người cao nhất cũng phải tuân phục vào một cái ǵ bí và hiểm. Nó tàn phá cả một dân tộc, hủy hoại tinh anh của nhiều thế hệ. Suy cho cùng, đó là tội nặng nhất về sự vi phạm nhân quyền. V́ không phải nó chỉ xâm phạm đến quyền sống của con người, mà nó c̣n hủy hoại đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của cả một dân tộc. Nó đang làm hại cả một ṇi giống”.

Năm 2004.Giáo Sư Hoàng Tụy trong nhóm nghiên cứu giáo dục Hà Nội phát biểu: “… Những sự kiện gian dối trong giáo dục cũng như trong thi cử, làm xói ṃn niềm tin của tuổi trẻ lẫn của phụ huynh mà thành phần này luôn kỳ vọng vào nền giáo dục nước nhà, đă dẫn đến t́nh trạng ngày càng trở nên trầm trọng, thậm chí nó đánh mất niềm tin của mọi người trong xă hội….Ngày 23/2/2004 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đă ban hành Quyết Định, bắt buộc sinh viên đại học toàn quốc phải học và thi tốt nghiệp các môn học chính trị, bao gồm triết học Mác-Lê, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xă hội khoa học, lịch sử đảng, và tư tưởng Hồ Chí Minh…. Các môn học bắt buộc này chiếm đến 203 giờ, hay là 9% thời lượng của chương tŕnh đại học…”.

Trong khi đó, cuộc hội thảo tổng kết giáo dục tại Hà Nội hồi tháng 7/2004 với số đại biểu trong ngành giáo dục tham dự gần 1.000 người, do Thủ Tướng chủ tọa. Ông Trần Hồng Quân, Bộ Trưởng Giáo Dục tŕnh bày diễn tiến và kết quả. Ông kết luận:…Cuộc cải cách giáo dục trong thời gian qua là hoàn toàn thất bại. V́ cải cách theo chắp vá chớ không cải cách toàn diện”.

Năm 2008. Tại Viện ISD Hà Nội vào ngày 6/6/2008, giáo sư Hoàng Tụy là một trong số ít trụ cột của nền giáo dục Việt Nam tŕnh bày một cách thẳng thắn. Trích vài đoạn: “… Nếu Việt Nam cô lập với thế giới bên ngoài th́ không đến nỗi lo lắng, nhưng nếu đặt giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và nh́n một cách khách quan và có trách nhiệm, th́ không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu ngày càng xa của giáo dục Việt Nam so với các nước chung quanh trong suốt 30 năm qua... V́ đặt nặng về chỉ tiêu mà không căn cứ vào kiến thức, nhà trường đă vô t́nhtrút vào xă hội mọi thứ rác rưởi độc hạilà bằng cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả... ..

Năm 2009.Tham khảo và trích dẫn bài nhận định của đại học Harvard Hoa Kỳ về Gíáo Dục Cao Đẳng & Đại Học tại Việt Nam. “...Về sinh viên du học, cũng là vấn đề gai góc: .. (1) Sinh viên Việt Nam du học ngoại quốc bắt đầu gia tăng từ năm 1986, nhưng chỉ là con em của những gia đ́nh cán bộ đảng viên, và những sinh viên may mắn nhận được học bổng. (2) Hiện nay, xă hội Việt Nam có sự chênh lệch quá xa về mức sống giữa người thành thị giàu sang tột đỉnh với người nông thôn nghèo khổ tột cùng. (3) Việt Nam không thể nào chỉ trông cậy vào số sinh viên du học mà không tạo nên một hệ thống giáo dục thích ứng với mục tiêu phát triển quốc gia, th́ các chuyên gia Việt Nam đào tạo từ đại học ngoại quốc vẫn tránh né nghề giảng huấn nếu phải trở về Việt Nam. Mặc khác, đại học danh tiếng quốc tế không bao giờ chấp nhận những sinh viên Việt Nam yếu kém, v́ như vậy sẽ gây tổn thương danh tiếng của họ…(4) V́ vậy mà trong danh sách 100 trường đại học nổi tiếng của Châu Á, Việt Nam không có một trường nào cả, trong khi Nam Hàn có đến 16 trường, Trung Cộng có 14 trường,  đảo quốc Đài Loan có 11 trường, Malaysia có 5 trường, Thái Lan có 5 trường, Nam Dương có 4 trường, Singapore có 2 trường, Phi Luật Tân có 2 trường, và tệ nhất là Pakistan cũng có được 1 trường trong danh sách đó.

Cũng từ bản nghiên cứu nói trên, Giáo sư Hoàng Tụy nhận xét: “Chúng ta có biết bao tiến sĩ, giáo sư và gần đây rộ lên cả mấy tá viện sĩ. Rồi lại có những bộ óc vĩ đại thế kỷ 21 và nhiều nhân vật trí thức, đang có kế hoạch dành 25 hecta đất vào thời buổi đất quư hơn vàng, để xây một Văn Miếu hiện đại mới đủ chỗ vinh danh trí thức quáưđông đảo. Thế nhưng có ai dám chắc cái gia tài trí thức lớn lao ấy, sau này có được con cháu hoan nghênh không?

Năm 2010. Trên <vietnamnet.vn/giaoduc ngày 26/05/2010, nhà văn Dạ Ngân (trong nước) dùng chữ “du học để tị nạn giáo dục” khi trả lời cuộc phỏng vấn.Thoạt nghe tưởng như đùa, nhưng thật ra là chuyện rất thật, nếu chúng ta nh́n vào nền giáo dục Việt Nam ngày nay. Bà nhận định: “Các ông bố bà mẹ hiện đại ở các đô thị đang có xu hướng “ấn” con đi du học càng sớm càng tốt? Xu hướng này nói Iên điếu ǵ về tâm lư và sự thay đổi trong xă hội hiện nay? Nhưng tại sao có tâm lư đua nhau cho con đi sớm? Là v́ cung cách của nền giáo dục Việt Nam không thể nào làm cho bậc cha mẹ an tâm. Tính hiếu học của người Việt đang bị thách thức mà những người có tiền không dại ǵ để con ḿnh phải chịu đựng sự thí nghiệm măi của những nhà cải cách, và phải học theo kiều “nhồi sọ” ở trường, lại c̣n phải học thêm và học thêm măi”.

Ngày 13/6/2012, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành Nghị Quyết chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020, trong đó có đoạn: “Tăng cường sự lănh đạo của đảng, sự quản lư của nhà nước, nâng cao vai tṛ các tổ chức, đoàn thể chính trị, xă hội, xây dựng nền giáo dục có tinh thần nhân dân, tiên tiến, hiện đại xă hội chủ nghĩa Mác-Lénin và tư tưởng Hồ Chí Minh”

Với tôi, ông Hồ Chí Minh, là người lănh đạo tàn độc nhất trong lịch sử Việt Nam, Vậy mà Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, vẫn mang cái tên ông ta ra làm nền tảng cho giáo dục Việt Nam, th́ muôn đời Việt Nam vẫn dướiđít Cam Bốt về giáo dục (Mời đọc trang 7 về bảng xếp hạng giáo dục trong khối ASEAN).

Và cuối năm 2012 "Luật Giáo Dục Đại Học Việt Nam" ban hành sau khi Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2012, và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Luật này có 73 Điều trong 12 Chương, Trong đó Điều 13 về tổ chức: (1) Tổ chức đảng cộng sản Việt Nam trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động theo quy định của Điều Lệ đảng cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến Pháp, pháp luật.(2)Đoàn thể, tổ chức xă hội trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động theo quy định của Hiến Pháp, pháp luật và điều lệ của đoàn thể, tổ chức xă hội.(3) Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức xă hội được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Trích bản tin đài VOA ngày 13/8/2013, cậu bé lớp 8 Vũ Thạch Tường Minh phát biểu trong buổi ra mắt sách giáo  khoa về Văn và Tiếng Việt, do Nhóm Cánh Buồm biên soạn, rằng: "Điều mà con muốn nói với chánh phủ Việt Nam, hay rơ ràng hơn là Bộ Giáo Dục.Theo con, các vị Bộ Trưởng và Thứ Trưởng Giáo Dục, không phải là nên áp dụng cả bộ sách này, mà là áp dụng cái lối giáo dục của bộ sách này vào giáo dục Việt Nam. V́ bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là, con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ quá thối nát rồi. Suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được ǵ cả. Nên bây giờ con muốn các vị Bộ Trưởng Thứ Trưởng hăy thay đổi đường lối giáo dục Việt Nam, có thể theo đường lối của Cánh Buồm cũng được, các vị có thể thay cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng con thấy là thời gian các vị cải tiến, cải lùi c̣n mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách ǵ nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo Dục nên làm. C̣n nếu bây giờ các vị không làm, th́ đến khi nào con thành Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục con sẽ làm”.

Nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập Nhóm Cánh Buồm, gồm nhiều nhà khoa học vàhoạt động độc lập, đang soạn thảo lại các bộ sách giáo khoa mới, nhằm góp phần canh tân giáo dục Việt Nam, nói rằng: “Phát biểu của em Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường Amsterdam, đă nói thay nguyện vọng của nhiều người (lớn)”.

Ngày 21/11/2016, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam trong dịp chia sẻ quan điểm của ông về câu hỏi từ một đại biểu Quốc Hội, rằng: “Việt Nam có triết lư giáo dục hay không?”Phó Thủ Tướng trả lời: “Có. Việt Nam có triết lư giáo dục. Có điều là ta không có những câu trích dẫn để thành kinh điển” Phó Thủ Tướng khẳng định: “Nếu chúng ta lên Internet gơ vào nhóm chữ "triết lư giáo dục Việt Nam" th́ thấy ngay”..Mặc Lâm, biên tập viên RFA, đă gơ th́ thấy “Có đến một triệu ba trăm ngàn lượt người  t́m kiếm nhưng người ta vẫn không có một kết quả nào do chính Bộ Giáo Dục & Đào Tạo hướng đẫn hay gợi ư t́m câu mà ông cho rằng là triết lư giáo dục Việt Nam ..”

Ngày 17/3/2017, Thủ Tướng Việt Nam ra quyết định thành lập Hội Đồng Quốc Gia Cố Vấn Giáo Dục & Phát Triển Nhân Lực, gồm 26 thành viên, do Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ Tịch Hội Đồng.

Nhận xét về 26 thành viên của Hội Đồng này, ngoài hai nhân vật đứng đầu là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Tiến Sĩ Nguyễn Lương Hải Khôi, đại học sư phạm tại TP Hồ Chí Minh, có bài viết trên internet nhận định rằng: “Có một học giả là bà Phạm Thị Ly, c̣n đa số các thành viên là của các đại học công lập, chỉ có một người của đại học tư thục. Không có ai đai diện cho giáo dục mẫu giáo và phổ thông, cũng không có người đại diện cho lĩnh vực giáo dục thể chất, và cũng không có người đại diện cho giáo dục khoa học và kỹ thuật. Vậy liệu có phải chánh phủ Việt Nam h́nh dung cả nền giáo dục Việt Nam chỉ là giáo dục đại học thôi sao?”

Khi được hỏi rằng: “Sự có mặt của Thủ Tướng và Phó Thủ Tướng, có thể làm cho các kiến nghị của Hội Đồng này có trọng lượng hơn hay không?” Ông Nguyễn Thế Hùng trả lời rằng: “Điều đó không chắc, v́ ở Việt Nam mọi quyết định quan trọng là của Bộ Chính Trị”..

Tiến sĩPhan Hữu Trọng Hiền th́ cho rằng: “Muốn giải quyết vấn đề giáo dục ở Việt Nam, phải giải quyết từ gốc. V́ giáo dục của ḿnh là giáo dục định hướng con người xă hội chủ nghĩa, là phải tin vào những cái ǵ mà thể chế này tuyên truyền, với lạichính trị chen vào giáo dục rất là nhiều. Định hướng đó, cộng với những bài học lịch sử, th́ cái gốc vấn đề đó tạo nên hệ lụy trong định hướng giáo dục. Và khi cái gốc vấn đề c̣n đó, th́ bất cứ Hội Đồng nào cũng không giải quyết được vấn đề.”

Thứ ba. Kết quả của giáo dục xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việt Nam có bao nhiêu Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ? Tôi giúp Các Anh t́m hiểu xem hiện nay Việt Nam đă đào tạo được bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp bậc đại học và trên đại học, tôi cố gắng gọi chung là "trí thức Việt Nam". Đồng thời cũng t́m hiểu xem sau thời gian ra trường, những nhà trí thức đó đă đóng góp thế nào vào sự phát triển quốc gia. Đây chỉ mới căn cứ trên bằng cấp chớ chưa nh́n vào phẩm chất giáo dục nhé, v́ phẩm chất của trí thức Việt Nam do giáo dục đại học Việt Nam đào tạo th́ không thể nào so sánh với trí thức Việt Nam hải ngoại, khác nhau ở điểm căn bản là giáo dục hải ngoại với đại học tự trị, trong khi giáo dục đại học xă hội chủ nghĩa trong tay lănh đạo đảng với chánh phủ Việt Cộng, mà lănh đạo Việt Cộng cai trị đất nước -trong đó có giáo dục- với chính sách độc tài toàn trị.  

Trích bản Thống Kê ngày 8/11/2015 của Bộ Khoa Học & Công Nghệ, trên toàn quốc hiện có 24.300 Tiến Sĩ và 101.000 Thạc Sĩ. Riêng về Kỹ sư th́ thống kể của Bộ Giáo Dục cũng nhưBộ Khoa Học & Công Nghệ không thấy nói đến, trong khi bảng xếp hạng của Forbes ngày 21/06/2015 như sau: "Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có số lượng kỹ sư nhiếu nhất thế giới, với 100.390 Kỹ Sư tốt nghiệp mỗi năm.

Theo nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) th́ số lượng kỹ sư tốt nghiệp nghiệp hằng năm như sau:(1)Nga với 454.436 Kỹ sư. (2)Hoa Kỳ với 237.826 Kỹ sư. (3)Iran với 233.695 Kỹ sư. (4) Nhật Bản với 168.214 Kỹ sư. (5)Nam Hàn với 147.858 Kỹ sư. (6) Indonesia với 140. 169 Kỹ sư. (7) Ukraine với 130.391 Kỹ sư. (8)Mexico với 113.944 Kỹ sư. (9)Pháp với 104.746 Kỹ sư. Và (10)Việt Nam với 100.390 Kỹ sư.

Forbes nhận định: "Trong thời gian qua, một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, là nơi có số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật đông nhất thế giới. Tuy nhiên, khuynh hướng này dường như đang thay đổi khi một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất, và xây dựng, đến từ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam".

Vậy là đến năm 2014, bậc giáo dục đại học Việt Nam đă "cung ứng" cho  bộ máy sinh hoạt và phát triển quốc gia được: Thứ nhất. Bậc đại học với 100.390 Kỹ Sư mỗi năm. Con số này chưa tính đến sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp Cử Nhân. Dù không có thống kê về số Kỹ Sư tốt nghiệp những năm trước đó, nhưng tôi tạm dùng con số 100.390 của tổ chức Forbes, nhân cho 5 năm trước (2010-2011 đến 2014-2015) để có con số chung là 501.950 Kỹ sư. Thứ nh́. Trên đại học với 24.300 Tiến Sĩ và 101.000 Thạc Sĩ. Cộng chung số lượng trí thức do đại học Việt Namđào tạo, gồm: 501.950 KS + 101.000 TS + 24.300 TS = 627.250 trí thức.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 25/12/2015, trong tổng số tốt nghiêp bậc đại học trở lên, hiện có đến 225.000 trí thức trong t́nh trạng thất nghiệp với thời gian dài, trong khi nhiều doanh nghiệp t́m tuyển nhân viên có bằng đại học trở lên, lại không thể tiếp nhận những trí thức trong số ṇi trên.

Vậy, câu hỏi nêu lên là "tại sao"? Và trong một góc độ nào đó, th́ đây là câu trả lời: "Theo ông Cao Tiến Vị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giấy Sài G̣n, là do nền giáo dục "thầy đọc tṛ chép", cộng với thời gian sinh viên thực tập chỉ là h́nh thức trong đại học của chúng ta. Chưa hết, tâm trạng của sinh viên từ học ở trường đến thực tập tại cơ quan, miễn sao đủ điểm là được mà không cần kiến thức của người được gọi là trí thức". C̣n ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ Tịch Công Ty Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu - GIBC, nhận định: "Chỉ khoảng 25 đến 30% trí thức đi xin việc là có khả năng, và hơn 70% c̣n lại cần phải tái đào tạo mới có thể hội nhập vào các công ty. Bằng cấp, tự nó không nói lên được kiến thức cũng như phẫm cách của người được gọi là trí thức. Trường hợp điển h́nh là công ty của ộng đăng tin tuyển chuyên viên kế toán, chỉ trong 5 ngày sau th́ nhận được 400 hồ sơ. Sau khi duyệt xét và phỏng vấn th́  công ty chỉ nhận tạo 10 người, và cuối cùng chỉ có 1 người trong số đó được xem là đúng tiêu chuẩn. Trong khi phỏng vấn, có vài em rất cần việc làm và sẳn sàng làm bất cứ việc ǵ. Thấy vậy, Công Ty đă nhận một số em có bắng Cao Đẳng và Đại Học vào làm những công việc kế toán tài chánh, và các em rất bằng ḷng. Điều đó cho thấy các em cũng nhận ra được khả năng thật sự của các em, chớ không phải bằng cấp nói lên khả năng".    

Phó Giáo Sư Trần Xuân Nhĩ, nhận định: "Các C Nhân ra trường vẫn thất nghiệp, v́ kiến thức của họ  không thích hợp với nhu cầu của xă hội, cho nên bản thân họ phải học lại để có kiến thức hữu dụng, t́m hiểu nhu cầu của xă hội, rèn luyện kỹ năng của bản thân để tự tạo cơ hội cho ḿnh".Bàn về phẩm chất của C Nhân, Thạc Sĩ, ông Nguyễn Minh Ngọc, Giám Đốc Gemslight Company Ltd, thẳng thắn nói rằng: “Về kiến thức th́ vứt cái tư duy ông C Nhân của Thạc Sĩ đi, v́ học xong trường đại học chỉ đủ cho các ông bà tḥ đầu lên khỏi mặt đất thôi, c̣n phải hít bụi hít đất chớ chưa đứng lên được để đi đâu".

Đúng là "Th́ trường nhân lực Việt Nam quá thừa, nhưng quá thiếu"! Quá thừa, v́ bằng kỹ sư trở lên quá nhiều, nhưng không thích hợp với nhu cầu của các ngành nghề trong xă hội cần đến.

Mời Các Anh đọc tiếp vài so sánh căn bản dưới đây để nhận rơ nền giáo dục đại học Việt Nam thua kém các quốc gia chung quanh ra sao.   

Từ năm 2006 đến năm 2010, Việt Nam có 5 bằng sáng chế được ghi tên tại Hoa Kỳ, trung b́nh mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Trong khi đó, năm 2011 không có bằng sáng chế nào cả. Số lượng bằng sáng chế là một chỉ số quan trọng và khách quan để đánh giá thành tựu khoa học của một nước. Số bằng sáng chế không chỉ nói lên thành tựu thực tiễn của các kết quả nghiên cứu lư thuyết, mà c̣n nói lên tiềm lực về nghiên cứu ứng dụng. Thực tế cho thấy những nước có nhiều bằng sáng chế th́ xuất cảng những sản phẩm kỹ thuật cao, thu được nhiều lợi nhuận. Bằng sáng chế là h́nh thức sở hữu trí tuệ. Nó bao gồm một tập hợp các quyền độc quyền được cấp bởi một nhà nước có chủ quyền cho một nhà phát minh. Trong bài viết này, chỉ đề cập bằng sáng chế lưu trữ tại Hoa Kỳ trong năm 2011, và được trích lục từ văn pḥng thương hiệu và bằng sáng chế Mỹ (USPTO). Dữ liệu về dân số và thu nhập được lấy từ BBC.

Số lượng bằng sáng chế của các quốc gia vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á, như sau: 1.Nhật Bản với 126 triệu dân, có 46.139 bằng sáng chế. 2.Nam Hàn, 48 triệu dân, có 12.262 bằng sáng chế. 3. Đài Loan với 23 triệu dân, có  8.781 BSC. 4. Trung Cộng với 1 tỷ 350 triệu dân, có  3.171 BSC. 5.Singapore với 4 triệu 800 ngàn dân, có 647 BSC. 6.Malaysia với  27 triệu 900 ngàn dân, có 161 BSC. 7.Thái Lan với 68 triệu dân, có 53 BSC. 8.Philippines với 93 triệu dân, có 27 BSC. 9. Indonesia với 232 triệu dân, có 7 BSC. 10.Brunei với  407 ngàn dân, có 1 BSC. Và 11.Việt Nam với 89 triệu dân, không có bằng sáng chế nào.  

Chưa hết, ngày 6/9/2013, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (gọi tắt bằng Anh ngữ là WEF) đă công bố bảng xếp hạng hệ thống giáo dục 8 quốc gia trong khối ASEAN. Theo đó th́ WEF ghi nhận Singapore, Malaysia, và Brunei Darussalam lần lượt đứng đầu, Campuchia đứng thứ 6,Việt Nam thứ 7, và Thái Lan ở cuối bảng. Lào và Miến Điện (Myanmar) không được WEF xếp hạng. Tổ chức WEF thành lập năm 1970, là tổ chức “phi lợi nhuận”, trụ sở tại Davos , Geneve, Thụy Sĩ. Chủ Tịch hiện nay của Diễn Đàn là Tiến Sĩ Klaus Schwab. Báo cáo cũng khẳng định rằng: “Tài chánh không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm nền giáo dục tốt, và lương giáo viên cao không hẳn tạo ra khả năng giảng dạy thích hợp”.... (Tr. Lâm. Theo Bangkok Post)

Các Anh có cảm nhận nỗi nhục khi mà giáo dục đại học Việt Nam, chẳng những không có một trường đại học nào trong bảng xếp hạng 500 trường đại học nổi tiếng trên thế giới, lại c̣n đứng ngay dưới đít Campuchia trong bảng xếp hạng giáo dục các quốc gia trong khối ASEAN không? Trong khi Thái Lan có 3 trường đại học, và Singapore chỉ hơn 4 triệu dân c̣n có được 2 trường đại học trong danh sách 500 trường đại học nổi tiếng. (Ranking Web of World Universities Distribution by Countries)

Tại Diễn Đàn tổng kết 30 năm (1986-2015) đổi mới tại Hà Nội ngày 19/11/2015, ông Trần Đ́nh Thiên, Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, nhận định: "Tính từ năm 2015, Việt Nam phải mất 10 năm nữa mới bằng Trung Hoa, 12 năm nữa mới bằng Thái Lan, và 17 năm nữa mới bằng Malaysia của năm 2011. Và nhận định của ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ Tướng: " Người Việt chúng ta thảo luận về nhóm chữ "kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa" mà 30 năm qua vẫn chưa ai hiểu ư nghĩa của nó là ǵ. Đến "doanh nghiệp nhà nước chủ đạo" sau 30 năm vẫn c̣n tranh luận dài dài, mà  không biết bao giờ mới hiểu được nghĩa của nó".

Ngày 13/4/2017, khi phát biểu tại trường đại học Văn Hiến, Bộ Trưởng Giáo Dục & Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ, nói rằng: “Để có trường đại học thật sự tốt, cần một thời gian rất dài. V́ vậy ban đầu cần phát triển nhanh, bền vững, đúng thế mạnh của ḿnh để tham gia vào thị trường nguồn nhân lực…”  Khi thảo luận, một giảng viên nêu câu hỏi: “Hiện nay xă hội rất quan tâm đến giáo dục, nhưng nh́n đa chiều th́ phẫm chất giáo dục Việt Nam yếu hơn so với thế giới. Vậy, so với Châu Á th́ giáo dục Việt Nam đang đứng hạng thứ mấy?” Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời: “Muốn đánh giá đứng thứ mấy, phải có đánh giá, nhưng khó so sánh được phẫm chất giáo dục nước này với nước kia. Giáo dục đại học Việt Nam vừa qua, đă có những bước phát triển rất mạnh, nhưng xét theo yêu cầu của thực tiễn th́ chưa đáp ứng được…”.

Kết luận.

Ngày 10/4/2014, khi mà t́nh trạng bằng cấp giả, bằng cấp nâng đỡ, bằng cấp mua, ..v..v.. , th́ nhà báo Lê Nguyên khẳng định: "Phẩm chất giáo dục thời thực dân Pháp rất tốt so với  giáo dục xă hội chủ nghĩa ngày nay, cả về phẩm chất lẫn kiến thức.... V́ vậy mà những ai được cộng sản chiếu c đưa vào những chức vụ lănh đạo, chính là những người mất phẩm chất con người... "

Với vấn đề này, Tiến SĩNguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cho biết:Phải nói rằng, từ khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam th́ con người Việt Namtrở nên tha hóa hơn con người Việt Nam thời phong kiến. Và phẩm chất đạo lư của con người Việt Nam bây giờ, cũng thua cái thời Pháp thuộc.

Từ Đà Nẵng, GiáoSư Nguyễn Thế Hùng nhận xét:T́nh trạng này xuất phát từ giáo dục ra. Nhớ lại Việt Nam Cộng Ḥa trước năm 1975, nền giáo dục đào tạo con người rất là đàng hng. C̣n bây giờ, cái nền giáo dục xă hội chủ nghĩa nó loạn quá?

Từ Hà Nội, nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh khẳng định: “... Chúng ta đau xót ở điểm là nền giáo dục từ năm 1945, “hồ chí minh” gọi là nền giáo dục hn toàn Việt Nam, cái nền giáo dục đó đă tạo ra loại người đă đang lănh đạo đất nước này, chính họ tạo nên một xă hội băng hoạinhư hiện nay.

Tóm lại. Lănh đạo Việt Cộng “đă thành công” trong mục tiêu đào tạo con người mới với văn hóa mới xă hội chủ nghĩa, mà họ thực hiện ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà Việt Cộng nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam, rồi dâng công với cộng sản quốc tế là Nga Sô và Trung Cộng. V́ vậy mà ngày nào c̣n chế độ cộng sản độc tài toàn trị, th́ ngày ấy chưa thể bắt đầu khôi phục nền văn hóa nhân bản, và xă hội vẫn tiếp tục lún xuống tận đáy của băng hoại.

Chỉ có cách duy nhất mà cố Tổng Thống  Nga Boris Yeltsin đă nói: “Cộng sản là không thể thay đổi, mà phải xóa bỏ nó”.   

Trong khi Đức Đạt Lại Lạt Ma, nhà lănh đạo tinh thần của Tây Tạng nói: Người cộng sản làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để buộc người dân đem hạnh phúc lại cho họ”.

Và Các Anh hăy nhớ “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

Tháng 4 năm 2016

                                                                        *********

  

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN