báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim được!!!

 
Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

 LƯỢC SỬ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC                                                                                                 

Các tuyên bố của Xi Jinping (Tập Cận B́nh) và Li Keqiang (Lư Khắc Cường)

Khi trở thành Tổng Bí thơ đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 2012, Tập Cận B́nh kêu gọi sự trỗi dậy vĩ đại của nước ông và hàm ư trong quá khứ nước Tàu không cần sử dụng đến bạo lực v́ đạo lư của quê hương ông đủ để làm cho các nước khác khâm phục. Đọc diễn từ trước Nghị Viện Úc năm 2014, Tổng Bí thơ Tập Cận B́nh nhấn mạnh rằng bất cứ quốc gia nào mưu toan theo đuổi mục tiêu phát triển bằng cách sử dụng vơ lực cũng đều thất bại cả. Với luận điều tuyên truyền cố hữu của người cộng sản, ông Tập Cận B́nh tuyên bố Trung Quốc tự đặt cho ḿnh nhiệm vụ duy tŕ ḥa b́nh. Năm ấy, Thủ tướng Lư Khắc Cường cũng ví von: : Bành trướng không có trong D.N.A của người Tàu”. (1)

(Elizabeth C. Economy, History With Chinese Characteristics, Foreign Affairs July/Augusr 2017)

Các tuyên bố kể trên của hai lănh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc không đúng với sự thật lịch sử của nước Tàu qua các thời đại từ thời Xuân Thu (thế kỷ 5-thế kỷ 3 trước Công nguyên), Chiến Quốc (thế kỷ 3-thế kỷ 1 trước Công nguyên) đến ngày nay. Thật vậy, quán tính bành trướng lănh thổ của Hán tộc đă ăn sâu vào huyết quản của họ. Chủ nghĩa bành trướng (expansionism) là một kim chỉ nam hướng dẫn các hành động của nước Tàu từ thời cổ đại đến ngày nay. Sự thật hiễn nhiên nầy có thể chứng minh bằng các sự kiện lịch sử chính xác của nước Tàu.

 

Vị trí của nước Tàu (China) dưới thời phong kiến

Phát nguyên từ lưu vực Hoàng Hà (Yellow River), một b́nh nguyên ph́ nhiêu bao la gọi là Trung nguyên nuôi sống dân tộc Hán từ thời lập quốc, nước Tàu trong thời cổ đại giáp ranh với các nước sau đây:

- nước Tây Hạ (Tân Cương hiện nay tức East Turskestan) của dân tộc Uy Ngô Nhĩ (Uygurs) ở phía Tây Bắc. Nước Tây Hạ lân cận nước Mông Cổ (Mongolia)

-nước Đại Liêu của dân tộc Khiết Đan và nước Đại Kim của dân tộc Nữ Chân (Măn Thanh) ở phía Đông Bắc;

-nước Thổ Phồn (Tây Tạng hiện nay), nước Thục (Tứ Xuyên hiện nay), nước Nam Chiếu và nước Đại Lư (Vân Nam hiện nay) ở phía Tây Nam;

-các nước Bách Việt (Lưỡng Quảng hiện nay) trong lưu vực sông Dương tử hay Trường giang ở phía Nam.

Từ vua Tuyên Vương của nhà Châu (Zhou Dynasty), Tần Thủy Hoàng của nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường đến nhà Tống, nhà Minh, nước Tàu vẫn luôn luôn e ngại các bộ tộc ở phương Bắc và gọi họ là Rợ Hồ. Lo sợ sự xâm lăng của quân Khuyển Nhung, nhà Châu đă phải dời đô về Lạc Dương, một thành phố lớn và đẹp trong tỉnh Hà Nam. Để ngăn chận các bộ tộc thiện chiến từ phương Bắc, Tần Thủy Hoàng đă phải xây dựng Vạn Lư Trường Thành. Để khỏi bị khuấy nhiễu từ phương Bắc, nhà Hán (Han Dynasty) bắt buộc phải cống Hồ và nhà Đường (Tang Dynasty) đă phải vất vả chống đỡ các cuộc tấn công từ phương Bắc. Nhà Tống (Song Dynasty) đă đại bại trước quân xâm lăng Đại Liêu, Đại Kim và Mông Cổ. Nhà Nguyên Mông (Mongol Dynasty) đă thống trị nước Tàu từ giữa thế kỷ 13 đến năm 1368. Sau cùng, nhà Minh (1369-1644) đă bị quân Măn Thanh đánh bại và nước Tàu đă bị nhà Thanh (Qing Dynasty) thống trị từ giữa thế kỷ 17 đến năm 1911 th́ bị lật đỗ bởi cuộc Cách mạng Tân Hợi do Bác sĩ Tôn Dật Tiên lănh đạo. (2)

(Nguyễn Ngọc Huy, Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Vơ Hiệp Kim Dung,

Nguyễn Ngọc Huy Foundation, 2009, tái bản)

Quá tŕnh bành trướng lănh thổ của nước Tàu

Xuyên suốt lịch sử, nước Tàu đă không ngừng bành trướng lănh thổ trong nhiều thời kỳ dưới các chế độ phong kiến và cộng sản:

1-    Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài 500 năm trước Công nguyên,

dưới uy quyền của Thiên tử nhà Đông Châu, có trên 100 nước chư hầu (vassals) lớn nhỏ luôn luôn tranh chiến lẫn nhau. Tại Trung nguyên trong lưu vực Hoàng hà, chiến tranh đă liên miên xảy ra giữa các nước chư hầu nhằm mục đích thôn tính các nước lân bang yếu thế và bành trướng lănh thổ của các nước hùng mạnh như các nước Tần, Tấn, Sở, Ngụy. Sau cùng, năm 221 trước Công nguyên, nước Tần dưới quyền lănh đạo của Doanh Chánh đă hoàn toàn chiến thắng, tóm thâu được lục quốc (Tần, Triệu, Ngụy, Hàn, Yên, Sở) và thống nhứt nước Tàu lần thứ nhứt. (3)

( Phùng Mộng Long, Đông Châu Liệt Quốc, Nhà Xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh, 2000)

2-    Từ Hoa Bắc quân nhà Tần (Qin Dynasty) tiến xuống Hoa Nam

 Ngay sau khi đánh chiếm nước Sở ở vùng Trường giang, vua Tần sai tướng Đồ Thư chỉ huy nửa triệu quân tiến xuống phía Nam để chiếm đoạt vùng đất Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) sát nhập vào lănh thổ của nhà Tần. Năm 219, Đồ Thư đưa quân tấn công Tây Âu (Quảng Tây ngày nay). Sau khi Đồ Thư và Nhâm Ngao chết, tướng Triệu Đà của nhà Tần chinh phục Lưỡng Quảng và đặt vùng đất rộng lớn nầy dưới sự cai trị của nhà Tần. Khi nhà Tần suy vi, Triệu Đà tự lập ḿnh làm Hoàng đế của nước Nam Việt ở vùng Lưỡng Quảng và đánh chiếm nước Âu Lạc (Văn Lang cũ dưới thời Hùng Vương) của An Dương Vương Thục Phán, đánh dấu nỗi nhục Bắc thuộc lần thứ nhứt của dân tộc Lạc Việt. (4)

(Ngô Nhân Dụng, Đứng Vững Ngàn Năm, Cơ sở Xuất bản Người Việt, 2013)

3-    Nhà Hán (Han Dynasty) đánh chiếm nước Nam Việt của Triệu Đà

Đầu thế kỷ thứ nhứt, sau khi chiếm được nước Nam Việt (Lưỡng Quảng) của các hậu duệ Triệu Đà, nhà Hán thành lập An Nam Đô Hộ Phủ và gởi Thái thú đến cai trị trực tiếp nước Âu Lạc, mở ra thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai khá lâu dài. Về đơn vị hành chánh, nước Âu Lạc (Văn Lang cũ) được nhà Hán gọi là Giao Châu ngang hàng với Quảng Châu bên Quảng Đông. Cai trị rất bạo ngược, nhà Hán đă sử dụng bạo lực để dập tắt hai cuộc nổi dậy của hai Bà Trưng và Bà Triệu.

4-    Nhà Đường (Tang Dynasty) bổ nhiệm các Tiết Độ sứ cai tri nước ta.

Sự thống thuộc nhà Đường từ thế kỷ thứ 7 đến năm 938 đánh dấu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba của nước ta. Sự cai trị của các Tiết Độ sứ nhà Đường không bạo ngược như các Thái thú nhà Hán.

5-    Nhà Minh (Ming Dynasty) áp đặt nền Bắc thuộc lần thứ tư

Dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ, nhà Minh đánh chiếm và thống trị nước ta từ 1407 đến 1427 đến khi bị vua Lê Lợi và quân sư Nguyễn Trải đánh đuổi ra khỏi bờ cơi nước ta. Triệt tiêu văn hóa của dân tộc Lạc Việt, nhà cầm quyền phương Bắc đă đốt rất nhiều sách vở, tài liệu viết và công tŕnh văn hóa của tiền nhân chúng ta để lại cho hậu thế.

Chủ nghĩa bành trướng nước lớn của nhà Minh đă thể hiện một cách rơ rệt trong chuyến hải hành viễn dương trên Ấn Độ Dương của Đô Đốc Zheng He (Trịnh Hoà), Thái giám gốc Tây Hạ, nhằm mục đích phổ biến “sự hiểu biết về uy nghi và đức độ của hoàng đế” (Tàu) theo lời nói của hai học sĩ Trung Quốc.

Trong hành động thực tiễn, Trịnh Ḥa (1371-1433) thật sự là một cán bộ của chủ nghĩa bành trướng Tàu: khi hai đảo Sumatra (thuộc Indonesia) và Ceylon (Sri Lanka hiện nay) từ chối chấp nhận bá quyền (hegemony) của nước Tàu, Trịnh Ḥa xâm chiếm ngay hai đảo nầy mặc dầu nhiệm vụ của ông ta không phải là đi chiếm đất mà là đi t́m sự lệ thuộc đại quốc nầy.(1:Sđd)

Gần đây, việc Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa và quân sự hóa các thực thể nầy để chuẩn bị thành lập Vùng Nhận Dạng Pḥng Không trên Biển Đông không phải hành động đe dọa sử dụng bạo lực hay sao?

6-    Sát nhập các quốc gia lân bang vào Trung Quốc

Sau ngày thành lập nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa (1-10-1949) dưới quyền lănh đạo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đế quốc cộng sản phương Đông đă sử dụng bạo lực để sát nhập vào Trung Quốc hầu hết các quốc gia lân bang: Măn Châu (Manchuria), Nội Mông (Mongolie Intérieure), Tân Cương (Tây Hạ cũ tức East Turkestan), Tây Tạng (Tibet). Để thực hiện dễ dàng công cuộc sát nhập các nước lân bang nầy vào Trung Quốc, Bắc kinh đă ứng dụng nền văn hóa Hoa Hạ, Hán tự (chử viết) và mưu thuật chánh trị nhằm tăng cường khả năng đồng hóa dần dần theo thời gian các dân tộc Tây Tạng, Uy Ngô Nhĩ (Uyghurs), Mông Cổ và Măn Thanh, đồng thời triệt tiêu các nền văn hóa bản địa và tôn giáo của các dân tộc thiểu số nầy.

Quốc kỳ của Trung Quốc hiện nay gồm có một ngôi sao lớn và bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng Hán tộc (ngôi sao lớn) lănh đạo bốn dân tộc lệ thuộc (4 ngôi sao nhỏ) gồm có Tây Tạng, Uy Ngô Nhĩ (tại Tân Cương), Mông Cổ và Măn Thanh. Nhưng năm 2010, khi Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh đến viếng thăm Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đă sáng chế ra một lá quốc kỳ Trung Quốc mới lạ gồm có một ngôi sao lớn và năm ngôi sao nhỏ để thêm môt ngôi sao nhỏ tượng trưng Việt Nam. Sự sáng chế nầy có thể diễn dịch là Việt Nam cộng sản muốn tự nguyện sát nhập vào Trung Quốc giống như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ và Măn Thanh.

7-    Tiến tŕnh sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc

Muốn bành trướng về phía Nam các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và Hải Nam, Trung Quốc nhứt định phải chinh phục bán đảo Đông Dương (gồm có Việt Nam, Lào và Kampuchia), và chiếm cứ Biển Đông (South China Sea) cũng như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên vùng biển nầy. Nhằm mục đích bành trướng xuống Đông Nam Á (South East Asia) , khai thác các tài nguyên phong phú của Biển Đông, nhứt là dầu hỏa và khí đốt, và kiểm soát hải lộ cực kỳ quan trọng nối liền Thái B́nh Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời trả thù Pháp quốc đă đánh thắng nước Tàu (Đại Thanh) trong cuộc Chiến Tranh Nha Phiến lần thứ hai (Second Opium War) năm 1860, Mao Trạch Đông đă có một viễn kiến đáng kể: sai Thiếu tá gián điệp Hồ Quang đến ẩn trú trong hang Pác Bó,tỉnh Cao Bằng, giáp ranh với Khu Tự trị  của dân tộc Choang trong tỉnh Quảng Tây, để lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam và huấn luyện, đào tạo cán bộ cộng sản Việt Nam. Với viện trợ hùng hậu của Trung Quốc về nhân lực, tài chánh và vơ khí từ  1950, Hồ Quang đă tiến hành hai cuộc nội chiến giết chết hàng triệu người Việt, chia rẽ giai cấp và phá tan nội lực của dân tộc Việt để đưa nước Việt vào thân phận nô lệ của Hán tộc. Quá tŕnh sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc đă được thực hiện qua nhiều giai đoạn:

-Dùng máu và sanh mạng của người Việt để đánh Pháp và Mỹ cho Trung Quốc và Liên Xô theo lời thú nhận của Lê Duẫn, Tổng Bí thơ đảng Cộng Sản Việt Nam, trước khi qua đời năm 1986.

-Huấn luyện và đào tạo cán bộ cộng sản Việt Nam trong mọi ngành hoạt động của Đảng và Nhà nước.

-Xây dựng Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam theo h́nh ảnh và quyết định của Trung Quốc. Việt Nam cộng sản phải là một phiên bản của Trung Qu

-Bắt buộc Việt Nam phải chuyển nhượng cho Trung Quốc gần 1,000 kí lô mét vuông đất liền trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc, một phần diên tích biển trong Vịnh Bắc Việt và hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

-Cho phép dân Tàu tự do nhập cảnh Việt Nam để đem người Tàu và xí nghiệp Tàu tràn ngập tất cả các tỉnh và thành phố từ Bắc chí Nam.

-Bổ dụng người Tàu nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, Quốc Hội, Chánh phủ và chánh quyền các cấp.

-Cưỡng bách Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam phải kư kết nhiều hiệp ước, hiệp định, hợp đồng  về hợp tác trong mọi lănh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Loại bỏ môn Sử Việt ra khỏi học tŕnh của học sinh và dạy tiếng Hán cho học sinh tiểu học.

-Sau cùng, sẽ thi hành thỏa hiệp Thành Đô vào năm 2020 để chánh thức sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc với cương vị môt Khu Tự trị giống như Khu Tự trị của dân tộc Choang trong tỉnh Quảng Tây của bộ tộc Âu Việt.

Tướng Lương Quang Liệt, Chánh ủy Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam, đă chủ  tŕ một hội nghị để chuẩn bị thi hành Kỷ Yếu Thành Đô.

Ngày Việt Nam mất nước và mất dân tộc không c̣n xa! Đồng bào người Việt ở trong và ngoài nước hăy ghi nhớ “công lao” phục vụ Trung Quốc của đảng Cộng Sản Việt Nam.

                                                                Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                                                                 Little Saigon, ngày 21-6-2017

 

 

***

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc -  Các tuyên bố của Xi Jinping (Tập Cận B́nh) và Li Keqiang (Lư Khắc Cường)

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)