báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 
Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                  TÍNH CHÁNH DANH VÀ HỢP PHÁP

                      CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Ngày 20-7-2015, tôi đă phổ biến trên các mạng xă hội một bài viết về " Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyền "

Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

(Phạm Đ́nh Hưng, Thay Ngôi Đổi Chủ, Chương 2, 2016, Hoa Kỳ)

Mới đây, nhân dịp phát hành bộ Sử Việt Nam tu chính lần thứ nhứt theo chỉ thị của một cấp cao trong hệ thống quyền lực ở Hà Nội với một mục đích thầm kín, “sử gia” Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện Sử Học Việt Nam cộng sản, đă buộc ḷng phải công nhận chánh thể ViệtNam Cộng Ḥa nhưng lại công khai phỉ báng và miệt thị Việt Nam Cộng Ḥa thiếu chánh danh và bất hợp pháp!

Với tư cách Giám Sát của Giám Sát Viện Việt Nam Cộng Ḥa trước 30-4-1975 (thời quân chủ gọi là Giám sát Ngự sử), tôi cần viện dẫn một số sự kiện lịch sử chính xác để chứng minhViệt Nam Cộng Ḥa là một chánh quyền có chánh danh và hoàn toàn hợp pháp. Ngược lại, tôi cũng phải nêu ra vài sự kiện lịch sử hoàn toàn có thật để vạch trần ngụy danh và tính bất hợp pháp của nhà cầm quyền cộng sản từ thời Hồ Chí Minh đến thời Nguyễn Phú Trọng.

Tính chánh danh của Việt Nam Cộng Ḥa

1-Việt Nam Cộng Ḥa (Republic of Vietnam) là hậu thân của Quốc Gia Việt Nam (État du Vietnam) do Cựu Hoàng Bảo Đại lănh đạo với cương vị Quốc trưởng (Chef d’État) từ 1948 đến 1955. Quốc trưởng Bảo Đại, vị vua thứ 13 của Nhà Nguyễn nối ngôi vua Khải Định ngày 8-1-1926, đă thừa kế chánh danh của Vương triều Nhà Nguyễn đă có từ thời Hoàng đế Gia Long lên ngôi cữu ngũ năm 1802. Chánh danh của Quốc Gia Việt Nam đă chuyển qua Việt Nam Cộng Ḥa từ ngày Trưng Cầu Dân Ư (Referendum) 23-10-1955.

Về địa lư và chánh trị, Quốc Gia Việt Nam là một nước độc lập và thống nhứt từ 1948, lănh thổ bao gồm Nam Phần, Trung Phàn và Bắc Phần chạy dài từ ăi Nam Quan đến mũi Cà Mau.

2-Tính chánh danh của Quốc Gia Việt Nam (1948-1955) và Việt Nam Cộng Ḥa (1955-1975) đă được củng cố do các thành tích bảo quốc an dân, duy tŕ và phát triển dân tộc, xây dựng một đất nước phồn thịnh, ổn định xă hội, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và dân quyền, tạo lập an b́nh, tự do và hạnh phúc cho quần chúng nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, thành phần xă hội.

3-Đến ngày nay, không ai có thể qui trách Quốc Gia Việt Nam hoặc ViệtNam Cộng Ḥa đă nhượng bán lănh thổ cho ngoại bang và để lại cho người dân một món nợ công nào sau ngày Bắc Việt cộng sản xâm lăng, chiếm đoạt và thống trị miền Nam Việt Nam như một thuộc địa.

4-Các “sử gia” cộng sản cũng không thể vu cáo Chánh phủ Quốc Gia Việt Nam đă chia cắt đất nước Việt Nam tại Hội nghị Genève 1954. Thật vậy, phái đoàn Quốc Gia Việt Nam do Bác sĩ Trần văn Đỗ lănh đạo đă không kư Hiệp định Genève nhưng chính Thứ trưởng bộ Quốc Pḥng Tạ Quang Bửu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (Việt Minh) đă kư hiệp định nầy cùng với Thiếu tướng Delteil, Đại diện Chánh phủ Pháp, theo quyết định của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai để phân chia nước Việt Nam ra hai miền Nam Bắc, mỗi miền có một chánh thể riêng và ranh giới giữa hai miền Nam Bắc được ấn định rơ rệt tại vĩ tuyến 17. Một Khu Phi Chiến (DMZ) rộng 3 miles (hải lư) từ ranh giới của hai bên cũng được thiết lập để ngăn cách hai miền Nam Bắc Việt Nam.

5-Thể chế dân chủ pháp trị đă được Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Ḥa liên tục áp dụng để bảo đảm nhân quyền và dân quyền, đồng thời xây dựng dân chủ và phát triển đất nước. Các cuộc bầu cử ở các cấp trung ương, tỉnh và xă đă được tổ chức theo nguyên tắc tự do ứng cử và bầu cử và phổ thông đầu phiều.

6-Báo chí tư nhân đă được tự do xuất bản căn cứ theo đạo luật ban hành năm 1881 tại Pháp và được áp dụng tại  Nam kỳ (Nam Việt Nam) từ thời thuộc địa Pháp để tôn trọng quyền tự do báo chí và quyền tự do tư tưởng. Tư nhân xuất bản sách báo chỉ cần tôn trọng quy chế nạp bản tại Văn khố (Archive)

7- Hoạt động của các cơ quan cảnh sát công an đặt dưới quyền kiểm soát chặt chẻ của bộ Nội Vu, Công tố viện  và Ṭa án. Nói một cách cụ thể, dưới chánh thể Đệ Nhứt Cộng Ḥa của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Thẩm phán Huỳnh Sanh Phương (anh của Giáo sư Huỳnh Sanh Thông, dịch giả Flowers In Hell từ tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện), Chánh Biện Lư Ṭa Sơ thẩm Sài G̣n đă mở cuộc điều tra sâu rộng khi một bị can chết trong thời gian bị tạm giam tại Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia.

8- Chánh nghĩa sáng ngời của Quốc Gia Việt Nam đă được thể hiện qua lập trường của Thủ tướng Trần văn Hữu xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Hội nghị San Francisco 1951 kết thúc Thế Chiến II. Phái đoàn của hai nước cộng sản Liên Xô và Trung Quốc đă không tranh cải về chủ quyền trên hai quân đảo kể trên với phái đoàn Quốc Gia Việt Nam.

9- Chánh nghĩa của Việt Nam Cộng Ḥa trên chánh trường và dư luận quốc tế cũng đă được soi sáng bởi sự hy sinh cao cả của 74 chiến sĩ Hải quân trong trân hải chiến hào hùng tại Hoàng Sa ngày 19-1-1974 để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông mặc dầu trận chiến không cân xứng.

 Hợp pháp tính của Việt Nam Cộng Ḥa

Trong thế kỷ 20, Việt Nam Cộng Ḥa thật sự là một quốc gia độc lập, hợp pháp và có chủ quyền.

1-        Về mặt quốc tế công pháp,Việt Nam đă được hai nước Nhựt và Pháp lần

lượt trao trả độc lập trước và sau khi chấm dứt Thế Chiền II:

-Ngày 9-3-1945, quân đội chiếm đóng Nhựt bổn đảo chánh nhà càm quyền Pháp và Đại sứ Toàn Quyền của nước Nhựt trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11-3-1945, Hoàng đế Bảo Đại tuyên cáo hủy bỏ các hiệp ước 1862,1874 và 1884 và ban hành Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhứt: nước Việt Nam đôc lập gồm cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Nội các Trần Trọng Kim do Hoàng đế Bảo Đại bổ nhiềm gồm có nhiều trí thức lỗi lạc. Nhưng ngày 19-8-1945, đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng bạo lực cướp chánh quyền của Hoàng đế Bảo Đại và cưỡng bức nhà vua phải thoái vị để tránh khỏi nội chiến. Nhận thấy rơ đảng Cộng Sản chủ trương bạo động để cướp đoạt chánh quyền, Cựu Hoàng Bảo Đại đă rời Hà Nội, đi lưu vong tại Trùng Khánh và Hong Kong trước khi thương thuyết với Cao ủy Pháp Emile Bollaert và kư kết hiệp định Vịnh Hạ Long (Accords du Baie d’Along) ngày 5-6-1948 công nhận nền độc lập của nước Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Hiệp định Vịnh Hạ Long đă được bổ túc bởi hiệp ưốc Élysée (Traité d’Élysée) kư kết ngày 9-3-1949 giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol công nhận một Quốc Gia Việt Nam thống nhứt và độc lập hoàn toàn. Ngay sau đó, Quốc Gia Việt Nam (État du Vietnam) dưới quyền lănh đạo của Quốc trưởng Bảo Đại đă được nhiều nước trong Thế Giới Tự Do (Free World) công nhận và trao đổi quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, Quốc Gia Việt Nam c̣n tham gia một số lớn tổ chức quốc tế như Văn Hóa Quốc tế (UNESCO), Lương Nông Quốc Tế (FAO), Y Tế Thế Giới (WHO) v.v...

Sau ngày Trưng Cầu Dân Ư (23-10-1955), nền Đệ Nhứt Cộng Ḥa dưới quyền lănh đạo của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă được thành lập và thay thế chế độ Quốc Gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại. Dưới chánh thể Cộng Ḥa, miền Nam Việt Nam đă đẩy mạnh việc phát triển các quan hệ quốc tế. V́ Liên Xô phủ quyết (veto) sư gia nhập Liên Hiệp Quốc của Việt Nam Cộng Ḥa, vị trí Quan sát viên thường trực Liên Hiệp Quốc đă được Tổ chức quan trọng nầy dành cho Việt Nam Cộng Ḥa.

2-          Về mặt nội trị, Quốc Gia Việt Nam cũng như Việt Nam Cộng Ḥa đă được

tổ chức và điều hành theo thể chế dân chủ pháp trị:

-          Ban hành Dụ số 1 ngày 1-7-1949 tổ chức nền hành chánh trung ương và Dụ số 2 ngày 1-7-1949 tổ chức nền hành chánh địa phương.

-          Thành lập Quân đội Quốc gia và ngành Tư pháp độc lập năm 1950.

-          Áp dụng Quy chế Công vụ (Statut de la Fonction Publique) quy định nghĩa vụ và quyền lợi của công chức cùng các h́nh thức thưởng phạt công minh.

-          Tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo, biểu quyết và ban hành Hiến pháp ngày 26-10-1956 dưới thời Đệ Nhứt Cộng Ḥa và Hiến pháp ngày 1-4-1967 dưới thời Đệ Nhị Cộng Ḥa.

-          Các cơ quan công quyền phải điều hành một cách minh bạch căn cứ theo pháp luật. Không cá nhân nào có quyền đứng trên Hiến pháp và luật pháp.

-          Thành lập Giám Sát Viện với thẩm quyền của một định chế hiến định độc lập phụ trách bài trừ tham nhũng, thẩm tra kế toán và kiểm kê tài sản của tất cả nhân viên các cơ quan cộng quyền, kể cả Tổng Thống.

 Chế độ cộng sản Việt Nam có chánh danh và hợp pháp hay không?

Các sự kiện lịch sử kể sau có thể chứng minh nhà cầm quyền cộng sản thiếu chánh danh và bất hợp pháp:

1-Cướp chánh quyền bằng bạo lực: Các tài liệu tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam công nhận đă sử dụng bạo lực của súng đạn để cướp chánh quyến chánh thống của Hoàng đế Bảo Đại ngày 19-8-1945 tại Hà Nội và ngày 23-8-1945 tại Sài G̣n. Chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa của Hồ Chí Minh đă ra đời từ bạo lực cướp chánh quyền thay v́ do nhân dân bầu cử. Một người xa lạ từ hang Pác Bó ở Cao Bằng tự nhiên về Hà Nội làm Chủ tịch nước mặc dầu không được người dân bầu cử lựa chọn để lănh đạo quốc gia Việt Nam mới thâu hồi độc lập sau khi Nhựt đảo chánh Pháp ngày 9-3-1945. Nhân vật kỳ bí nầy lại nói và viết tiếng Việt không rành, cầm bút sắt hoặc bút bi theo kiểu cầm bút lông để viết chữ Hán.

Từ khi cướp được chánh quyền của Nội các Trần Trọng Kim, nhà cầm quyền cộng sản từ thởi Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng đă tổ chức các cuộc bầu cử theo lối “đảng cử, dân bầu”. Nếu không phải là đảng viên cộng sản, người dân không có quyền tự do ứng cử và bầu cử. Ứng cử viên phải được Mặt Trận Tố Quốc, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng Sản, tuyển chọn trước.

Tiếp nối theo hành động cướp chánh quyền năm 1945, đảng Cộng sản Việt Nam đă tiến hành cuộc chiến tranh 30 năm để chiếm đoạt chánh quyền trong cả nước năm 1975 với viện trợ vơ khí hùng hậu của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa. Bạo lực giết người đă giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam trở thành chủ nhân ông của dân tộc Lạc Việt và hoàn thành sứ mạng nhượm đỏ cả nước Viêt Nam do Liên Xô và Trung Quốc giao phó. Đối với đảng Cộng sản Việt Nam, mục đích biện minh cho phương tiện.

2-Quốc tế không công nhận ngụy quyền Hồ Chí Minh: H́nh thành từ bạo lực của một vài tay súng ngày 19-8-1945 thay v́ do nhân dân bầu cử, ngụy quyền Hồ Chí Minh đă không được các nước trên thế giới công nhận, kể cả Liên Xô. Măi đến đầu năm 1950, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa do Hồ Chí Minh, một cán bộ cộng sản quốc tế, thành lập ngày 2-9-1945 mới được nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa công nhận. Quốc gia nầy là đại quốc cộng sản đầu tiên tại Á châu có ảnh hưởng chi phối đối với nước lân bang Việt Nam nhờ Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đă có viễn kiến gởi Thiếu tá gián điệp Hồ Quang đến hang Pác Bó trong tỉnh Cao Bằng từ cuối năm 1940 để lănh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Nối tiếp theo Trung Quốc, Liên Xô và một vài nước xă hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chư hầu của Liên Xô, mới lần lượt công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa. Tuy nhiên, từ 1945 đến cuối thập niên 1960, chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh chưa gia nhập các tổ chức quốc tế và cũng không phải là Quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc như Việt Nam Cộng Ḥa.

3-Hiến pháp chỉ là một mănh giấy vô giá trị đối với Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa ra đời trong tháng 11-1946 nhưng bị đ́nh chỉ thi hành từ ngày 19-12-1946 đến khi bị thay thế 13 năm sau bởi bản Hiến pháp xă hội chủ nghĩa ban hành năm 1959. Bản Hiến pháp đầu tiên tương đối dân chủ chỉ sống được trên một tháng mà thôi. Hiến pháp chỉ là một bày tṛ dân chủ của đảng Cộng sản. Từ 1945 đến ngày nay, chế độ Cộng sản Việt Nam đă lần lượt ban hành 5 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980,1992 và 2013 nhưng Hiến pháp của chế độ cộng sản Việt Nam bị đặt dưới các nghị quyết của đảng Cộng sản. Xây dựng một chế độ độc tài toàn trị, Đảng và Nhà nước cộng sản không bị bắt buộc phải tôn trong Hiến pháp như các quốc gia dân chủ trong đó có Việt Nam Cộng Ḥa.Về nội dung, các bản Hiến pháp của Việt Nam cộng sản ngày càng tệ hại thay v́ cải tiến theo xu hướng dân chủ hóa đất nước.

4-Gây ra 30 năm chiên tranh (1945-1975): Dưới các chiêu bài giả dối “giải phóng dân tộc”, “thống nhứt đất nước” và “đánh Mỹ cứu nước”, đảng Cộng sản Việt Nam dưới quyền lănh đạo của Thiếu tá T́nh báo Hồ Quang đă liên tục tiến hành hai cuộc Chiến Tranh Đông Dương (Indochina Wars) để bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên toàn cơi Đông Dương và Đông Nam Á theo chỉ thị và với viện trợ hùng hậu của Trung Quốc và Liên Xô. Chính Lê Duẫn, cố Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam đă công khai nh́n nhận: Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và cho các nước xă hội chủ nghĩa. Dân tộc Việt Nam đă phải trả giá quá đắt cho 30 năm chiến tranh do đảng Cộng sản gây ra theo lịnh truyền của ngoại bang bằng xương máu và nước mắt của cả chục triệu đồng bào vô tội. Ngoài tổn thất sinh mạng và tang tóc lan tràn khắp mọi nhà, 30 năm chiến tranh đă tàn phá đất nước vô cùng nặng nề. Người hưởng lợi chiến tranh chỉ là đảng Cộng Sản Việt Nam và cán bộ, đảng viên mà thôi: chiếm đoạt chánh quyền trong cả nước, trở thành vua quan, đại gia và tư bản đỏ sống trên nhung lụa, xương máu và khổ đau của đồng bào nghèo khổ bị đối xử và bóc lột như người nô lệ trong thời thượng cổ.

5- Vi phạm luật pháp quốc tế: Khi xâm lăng và thôn tính Việt Nam Cộng Ḥa, một quốc gia độc lập và có chủ quyền, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (Bắc Việt cộng sản) đă công khai vi phạm Hiệp định Genève 1954 và Hiệp định Paris 1973. Vi phạm luật pháp quốc tế là một hành động hợp pháp hay bất hợp pháp? Một nước sử dụng bạo lực của súng đạn để thôn tính một nước láng giềng phải bị lên án là một nước xâm lược có hành động bất hợp pháp!

6- Vi phạm Công Ước Geneva ngày 27-7-1929 về tù binh: Sau ngày đánh chiếm Việt Nam Cộng Ḥa, một quốc gia độc lập đă chiến đấu tự vệ chống lại sự xâm lăng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, kẻ thắng trận đă xem tất cà quân, cán, chánh miền Nam Việt Nam là tù binh và bắt giam họ dài hạn trong các nhà tù và trại tập trung cải tạo nhưng không xét xử trước ṭa án. Trong thời gian tù đày vô hạn định, các tù binh Việt Nam Cộng Ḥa đă bị hành hạ, ngược đải dưới nhiều h́nh thức: lao động khổ sai, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu chăm sóc sức khỏe, bặt tin tức gia đ́nh, bị đánh đập, đay nghiến tinh thần, chửi bới, răn đe v.v... Rất nhiều trí thức và nhân tài của miền Nam Việt Nam đă chết trong ngục tù cộng sản: Bác sĩ Phan Huy Quát, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Xuân, Đại tá Sử gia Phạm văn Sơn, Đại tá Khổng văn Tuyển, Giám Đốc Nha Viễn Thông bộ Nội Vụv.vvv.

7- Tiến hành Cải Cách Ruộng Đất từ 1953 đến 1955 theo chỉ thị của Liên Xô và Trung Quốc, Việt Cộng đă giết hại 172,000 đồng bào vô tội. Chánh sách dă man “Trí, Phú, Địa, Hào. Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” đă tố cáo chế độ cộng sản Việt Nam là một chế độ gian ác, man rợ và vô nhân tính đă giết chết ngay từ ngày đầu bà Nguyễn thị Năm tức bà Cát Hanh Long, một ân nhân của các lănh tụ cộng sản đă giúp đỡ rất nhiều cho Việt Minh trong buổi ban đầu.

8- Vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn trong 3 ngày Têt Mậu Thân (1968), Cộng Sản Việt Nam đă gây ra nhiều tang tóc cho đồng bào trong 3 ngày Tết Nguyên đán, nhứt là giết chết 7,000 thường dân trong thời gian tạm chiếm cố đô Huế. Sự vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn và lạm sát người vô tội nầy là những hành động diệt chủng (genocide), phi pháp và bất xứng.

9- Cướp đoạt tài sản của Nhà nước Việt Nam Cộng Ḥa và nhân dân miền Nam Việt Nam sau ngày 30-4-1975  là những hành vi cướp giựt hoàn toàn bất hợp pháp. Mọi người đều thấy vô số xe tải, xe lửa và tàu thủy liên tục chở rất nhiều vật dụng và xe, máy có giá trị từ Nam ra Bắc trong nhiều tháng. Dân chúng miền Nam Việt Nam cũng chắc chắn c̣n nhớ rơ 3 lần đổi tiền, chiến dịch đánh tư sản mại bản và chiến dịch đánh tư sản dân tộc do Đỗ Mười điều khiển để tước đoạt tài sản của họ và đánh sập nền kinh tế thị trường của miền Nam. Trong số tài sản cướp đọat của Việt Nam Cộng Ḥa có 16 tấn vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam do Pháp quốc chuyển giao cho Quốc Gia Việt Nam để làm trử kim bảo đảm giá trị đồng bạc của nước ta.

10- Vay nợ công : Đến nay, Nhà nước cộng sản và các Doanh nghiệp quốc doanh của các cán bộ, đảng viên đă vay vài trăm tỷ Mỹ kim của các quốc gia phát triển và các định chế tài chánh quốc tế để ăn chận, thủ lợi riêng. Nếu không có khả năng trả nợ (vốn lẫn lời) và quỵt nợ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị xem là những kẻ lường gạt bêu xấu đất nước. Phải chăng đảng Cộng sản muốn giao gánh nặng nợ công cho các thế hệ chưa ra đời? Quỵt nợ là một hành vi bất hợp pháp và nhục nhă!

11- Nhượng bán đất nước cho Trung Quốc: Từ 1958 đến nay, Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đă kư kết nhiều văn kiện nhưọng bán lănh thổ cho Trung Quốc v́ đă mang ơn Trung Quốc giúp đỡ đánh chiếm được chánh quyền trên toàn cơi đất nước Việt Nam từ 1950 đến 1975:

-          Công hàm ngày 14-9-1958 của Phạm văn Đồng, Thủ tướng trong nửa thế kỷ 20 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo mật lịnh của Hồ Chí Minh. Ngày nay,Trung Quốc đă sử dụng công hàm nầy để độc chiếm Biển Đông (South China Sea), lấn chiếm Thềm lục địa (200-350 hải lư) và Vùng Đặc quyền Kinh tế (200 hải lư trùng lấp với Thềm lục địa) của Việt Nam, giành độc quyền đánh cá và khai thác các tài nguyên dồi dào của Biển Đông (dầu khí, khoáng sản, rong biển), chận bít đường đi ra hải phận quốc tế của tàu thuyền Việt Nam, đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Ḥa, xây dựng và quân sự hóa các thực thể nhân tạo trên quần đảo Trường Sa để uy hiếp các tỉnh miền Nam Việt Nam và kiểm soát con đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông. Trong tương lai không xa, Trung Quốc có thể thiết lập Vùng Nhận Dạng Pḥng Không trên vùng Trường Sa để khống chế không lưu.

-          Kư kết hiệp định ngày 30-12-1999 dưới thời Tổng Bí thư đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu chuyển nhượng cho Trung Quốc trên 700 km2 đất liền dọc theo các tỉnh biên giới Việt-Hoa, trong đó có Ăi Nam Quan, Băi Tục Lăm, thác Bản Giốc, cao điểm Lăo Sơn. Hiệp định nầy đă được Quốc Hội phê chuẩn.

-          Kư kết hiệp định ngày 25-12-2000 dưới thời Tổng Bí thư đảng Cộng sản Lê Khả Phiêu tăng thêm 11,000 km2 diện tích biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong Vịnh Bắc Việt (Gulf of Tonkin). Căn cứ theo hiệp ước Thiên Tân kư kết năm 1887 giữa Lư Hồng Chương, đại diện Đại Thanh và Patenôtre, đại diện Pháp quốc, Vịnh Băc Việt đă được phân chia như sau có lợi cho Việt Nam: Việt Nam: 63%  Trung Hoa (Chine) : 37%. Ngày nay, dưới thời cộng sản, diên tích biển trong Vịnh Bắc Việt của Việt Nam và Trung Quốc gần như bằng nhau. Hơn nữa, Trung Quốc có quyền lựa chọn vùng biển có dầu khí dưới đáy biển trong Vịnh Bắc Việt thuộc chủ quyền của ḿnh. Hiệp định ngày 25-12-2000 cũng đă được Quốc Hội bù nh́n cộng sản Việt Nam phê chuẩn.

-          Kư kết mật ước Thành Đô năm 1990: Sau khi hệ thống các nước xă hội chủ nghĩa sụp đỗ tại Âu châu năm 1989, đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đầu hàng Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh đă thẳng thừng tuyên bố: Thà mất nước hơn mất đảng. Để được Trung Quốc giúp giữ vững ngôi vị thống trị Việt Nam, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn văn Linh, Chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Cố Vấn Phạm văn Đồng đă đến Thảnh Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, hội kiến Chủ tịch đảng Công sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lư Bằng. Phái đoàn cộng sản Việt Nam ngỏ ư Việt Nam muốn xin làm một Khu Tự trị của Trung Quốc. Giang Trạch Dân chấp nhận đề nghị của Việt Nam và quyết định Việt Nam phải sát nhập vào Trung Quốc năm 2020 tức là 30 năm sau hội nghị Thành Đô. Sau khi thi hành mật ước Thành Đô trước hoặc sau năm 2020, nước Việt Nam sẽ không c̣n là một nước độc lập trên bản đồ thế giới trong vài năm tới!

-          Kư kết 15 mật ước năm 2016: Để chuẩn bị thi hành mật ước Thành Đô vào năm 2020, Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, đă lén lút kư kết với Trung Quốc 15 văn kiện quan trọng. Đến nay, Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục giấu kín mật ước Thành Đô 1990 và 15 văn kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đă kư kết với Trung Quốc. Mặc dầu vậy. mọi người dân Việt đều biết rơ mật ước Thành Đô và 15 văn kiện bán nước của Nguyễn Phú Trọng nhằm mục đích sát nhập Việt Nam vảo mẫu quốc Tàu của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam.

Nói tóm lại, dưới sự d́u dắt của Thiếu tá T́nh báo Hồ Quang, “ Cha Già Dân Tộc” của người cộng sản, nước Việt Nam sẽ là một bộ phận của nước Tàu như dưới thời Nhà Hán trong thế kỷ thứ nhứt và dân tộc Lạc Việt sẽ bị Hán hóa như các bộ tộc Bách Việt ở phía Nam sông Dương Tử sau khi đă hy sinh ít nhứt 10 triệu người trong 30 năm chiến tranh để thực hiện lời dạy của ông gián điệp Tàu gốc Hẹ: Hăy bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên toàn cơi Việt Nam. Đ̣ là “thiên đường” của dân tộc Việt Nam và “mùa xuân của nhân loại”!

                                   California, ngày 29-8-2017

                                   Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

***

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính Chánh Danh Và Hôp Pháp Của Việt Nam Cộng Ḥa.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Tồn Tại Của Việt Nam Cộng Ḥa

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)