báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"


MẠN ĐÀM LICH SỬ VỚI CỤ CAO XUÂN VỸ - LÂM LỄ TRINH

https://youtu.be/cJzUUpLe4No

 ***

 

 

 

Lữ Giang

Khi Mỹ vẽ lại lch s cuộc chiến Việt Nam

<==Henry Cabot Lodge, kẻ thi hành lệnh đo chánh, giết ông Dim và ông Nhu

Trong bài “Tất cả chính trị đều là ‘thực tế’ được giàn dựng”, cựu Dân biu Robert Linlithgow đă viết: “Chính trị được giàn dng. Nó không phi là thc tế.” (Politics is staged. It’s not reality). Quả đúng như vậy. Nh́n li đng tài liu về cuộc chiến Vit Nam từ 1954 đến 1975 dày khong 150.000 trang đă được Mỹ giải mă, chúng ta thy các biến cố quan trọng đu do Mỹ giàn dựng rt công phu, từ việc lèo lái chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đi theo đường li ca Mỹ đến vụ giết hai tng thng Ngô Đ́nh Dim và John Kennedy để đổ quân vào Việt Nam, thc hin mc tiêu ca cuc chiến ri bỏ rơi Min Nam… đu đă được tính toán rt tỉ mỉ và chính xác.

Averell Harriman (phải), kẻ ra lệnh giết ông Dim và ông Nhu ===>

Mặc du đng tài liu được gii mă cao ngt c̣n nm sờ sờ trước mt, tứ 1975 đến nay, Mỹ đă cho giàn dựng li cuc chiến Vit Nam vi nhiu t́nh tiết rt khác xa vi thc tế và sử liệu đă được công bố, để phục vụ cho các chính sách và mục tiêu tng giai đon ca Mỹ.

NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG BUỒN

Có 4 bộ phim giàn dựng li cuc chiến VN đă được người Vit hi ngoi quan tâm và phn đi v́ cho rng không trung thc.

Bộ thứ nhất: “Vietnam The Ten Thousand Day War” (Vit Nam cuc chiến 10.000 ngày) ca Michael Maclear phổ biến 1980. Trn bộ 13 tập.

Bộ thứ hai: “Vietnam: A Television History” (Việt Nam: mt Lch sử Truyền h́nh) gm 13 tp do hăng WGBH-TV (thuc PBS) ở Boston phổ biến năm 1983.

Bộ thứ ba: “Last days in Vietnam” (Những ngày cui cùng ở Việt Nam) do đo din Rory Kennedy thc hin và phổ biến năm 2014.

Bộ thứ tư: “The Vietnam War” (Cuộc chiến Vit Nam) gm 10 tp, do hai nhà đo din Ken Burnes và Lynn Novick thc hin, PBS mi phổ biến.

Bộ thứ tư này quan trọng nht, được my chc tổ chức tài chánh và truyn h́nh Mỹ tài trợ, đứng đu là BANK OF AMERICA, Corporation for Public Broadcasting (CPB), The Public Broadcasting Service (PBS), The Park Foundation, The Arthur Vining Davis Foundations… Đo din Ken Burns khoe đă phng vn gn 80 nhân chng, bao gm cả những người Mỹ từng tham chiến và nhng người phn chiến, nhng người lính chiến và dân thường ca cả hai phía Việt Nam, người thng và người bi trong cuc chiến. Ông nói: Hơn bn mươi năm đă trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta vn chưa thể quên Việt Nam. Và chúng ta vn c̣n tranh lun v́ sao cuc chiến này li đi đến sai lm, trách nhim thuc về ai và có đáng có một cuc chiến như thế này không.”

Như chúng tôi đă nói, những thông tin được thu lm kiu này chỉ có thể được dùng để nói lên cách nh́n của mt số cá nhân về cuộc chiến hay đưa ti nhng kết lun mà người phng vn mun, chứ không thể dùng làm sử liệu được, v́ vic chn người được phng vn nhiu khi thiếu khách quan, nhng điu họ biết nhiu khi chỉ là một phn nhỏ của vn đề và cảm tính thường xen ln vào…

Ngoài dùng phim ảnh, Mỹ c̣n tổ chức các cuc hi tho để vẽ lại cuc chiến Vit Nam.

Trong ba ngày 26, 27 và 28.4.2016, “Hội Nghị Thượng Đnh về Chiến Tranh Vit Nam” (Vietnam War Summit) đă được Hoa Kỳ tổ chức ti Thư Viện LBJ, Austin, Texas, để vẽ lại lch sử cuộc chiến Vit Nam và đưa chế độ Cộng Ḥa Xă Hi Chủ Nghĩa Việt Nam vào thay chỗ của VNCH trước 1975. Nhân vt chính trong hi nghị là cựu Ngoi Trưởng Kissinger đă tuyên bố: “Không có ai mun chiến tranh, không có ai mun leo thang chiến tranh. Họ đều mun ḥa b́nh. Nhưng câu hi là, “Trong nhng điu kin nào bn có thể làm điều đó?”. Theo ông, thất bi ca Hoa Kỳ ở Việt Nam là do chính người Mỹ tự gây ra, và trước hết là đă đánh giá thp sự kiên tŕ của gii lănh đo Bc Vit!

KHÓ GỠ TH̀ T̀M CÁCH ĐẠP XUỐNG

Khi vẽ lại chiến tranh Vit Nam để biến đen thành trng và trng thành đen, điu mà Mỹ gặp khó khăn nht là vic lt đổ và giết Tng Thng Ngô Đ́nh Dim. Trong cun hi kư mang tên “The memoirs of Richard Nixon”, Tng Tng Nixon có kể lại rng khi đến Pakistan, ông đă gp li người bn cũ là Tng Tng Ayub Khan. Tng Thng Khan đă nói mt cách đau bun về việc hạ sát Tổng Tng Ngô Đ́nh Dim như sau:

Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đă ng hộ ông ta trong một thi gian dài và mi người ở Á Châu đều biết điu đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành điều đó, họ biết điu đó. Ri đt nhiên các ông ngng ng hộ ông ta – và ông Diệm đă bị giết.” Ông ta lc đu và kết lun: “Việc hạ sát ông Diệm có ba ư nghĩa đi vi các nhà lănh đo Á Châu: làm mt người bn vi Hoa Kỳ là nguy him; trung lp phi trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) li tt hơn! Ḷng tin cy như một si chỉ mong manh và một khi nó đă đt, rt khó mà ni lại.”

Đó là một thc tế không thể phủ nhận được. Để làm giảm nhẹ bớt nh hưởng ca biến cố tai hại này. khi vẽ lại lch sử, Mỹ gần như không muốn nói về những ǵ đă xy ra dưới thi Đệ I VNCH, chỉ đưa ra vài li “chúc dữ” ông Diệm vi n ư gii thích ti sao Mỹ phải lt đổ và giết ông ta. Trong bộ phim “Vietnam: A Television History”, Mỹ đặt tên tp 3 là “America’s Mandarin (1954–1963)” (Vị Quan lại ca Hoa Kỳ) trong đó mô tả ông Diệm đă áp dng chế độ gia đ́nh trị, nên Việt Cng ni lên chng Dim và trở thành một sự đe dọa nghiêm trng khiến Mỹ phải đưa quân vào để cứu Min Nam. Trong b“The Vietnam War” Mỹ lại cho rng ông Dim “kiêu căng” và “ngạo mạn” mt “đấng cứu thế không có thông điệp”…

Tuy nhiên, mặc du đă lp liếm và đp Đệ I VNCH xuống như vậy, hin nay không mt nước nào ở Đông Nam Á chịu đi theo Mỹ như VNCH trước đây, mt số đứng hn về phía Trung Quốc và mt số bắt cá hai tay. Để ngăn chận Vit Nam đng hn về phía Trung Quốc, Mỹ phải kư tuyên bố “đối tác toàn diện” với Vit Nam và đang vẽ lại lch sử chiến tranh Vit Nam để tiến ti “ḥa giả ḥa hợp”.

Để làm sáng tỏ lịch sử trong giai đoạn này, trong phm vi bài này chúng tôi sẽ căn cứ vào sử liệu do Mỹ công bố, tŕnh bày khái lược nhng thủ đoạn Mỹ đă xử dụng khi xây dng ri phá sp chế dộ Đệ I VNCH để tạo lư do đổ quân vào Việt Nam, thc hin cuc chiến mà Mỹ muốn.

CHUYỆN ‘KHI ĐNG MINH NHY VÀO”

Cầm cunKhi Đng Minh nhy vào” của Tiến Sĩ Nguyn Tiến Hưng, tôi mở ra và t́m ngay có Nghị quyết số NSC 5429/2 ngày 20.8.1954 của Hi Đng An Ninh Quc Gia Hoa Kỳ hay không.

Ông Diệm mi chp chánh ngày 7.7.1954 th́ ngày 20.8.1954, tc chỉ 43 ngày sau, HĐANQGHK đă họp và ban hành nghị quyết nói về chính sách của Hoa Kỳ sau Hip đnh Genève (US policies toward post-Geneva Vietnam), đng thi phái Trung Tá Lansdale thuc cơ quan OSS (tiền thân ca CIA) đến hướng dn ông Dim làm. Ông Dim và ông Nhu không hay biết ǵ cả. Nghị quyết này được in trong bộ Foreign Relations of the United States (FRUS), 1952–1954, East Asia and the Pacific, Vol. XII, Part 1. p. 769 – 976.

<== Đại tá Lansdale được phái đn giúp ông Diệm

Tôi rất mng khi thy sách Tiến Sĩ Nguyn Tiến Hưng có nghị quyết đó đăng ở trang 198 – 200. Nhưng tôi tht vng khi thy Tiến Sĩ Hưng chỉ tóm lược phn phân tích và nhn đnh ca nghị quyết mà thôi, c̣n phn các kế hoạch hành đng cụ thể không được nói đến. Có lẽ Tiến Sĩ Hưng chưa đc hết các tài liu liên quan, nên không biết kế hoạch đó nm trong phn Phụ đính, không in trong bộ FRUS 1952 – 1954, mà in trong The Pentagon Papers!

Về phương din chính trị, kế hoạch này đă n đnh như sau:

“Chính trị: Pháp phi trao trả độc lp hoàn toàn (gm cả quyền rút lui khi Liên Hip Pháp) cho Nam Vit Nam và và ym trợ một chính phủ bản xứ mạnh (a strong indigenous government). Dim phi mở rộng căn bn chính phủ, bầu cử quốc hi, son tho hiến pháp và trut phế Bảo Đi mt cách hp pháp (legally dethrone Bao Dai). Sự hợp tác và hỗ trợ của Pháp cho nhng chính sách này là cn thiết; duy tŕ FEC (French Expeditionary Corps – Quân Đội Vin Chính Pháp), là chủ yếu đi vi an ninh Nam Vit Nam.”

(Gravel Edition, The Pentagon Papers, Volume I, Beacon Press, Boston, 1971, p. 204)

Chỉ với nhng câu viết vn gn như vậy, khi được trin khai, nó trở thành những biến cố lớn. Đc các sử liệu tiếp theo, chúng ta sẽ hiểu ti sao ông Dim phi trut phế Bảo Đi đến hai ln, vic dp tan các giáo phái, thng nht quân đi và h́nh thành mt chính phủ bản xứ mạnh (a strong indigenous government) bng cách tiến ti mt chế độ độc đng gióng Trung Hoa Quc Dân Đng ca Tưởng Gii Thch ở Đài Loan.

Tướng Lansdale đă tranh luận rất gay gắt với ông Frederick Reinhardt, Đại Sứ Hoa Kỳ tại VNCH (1955 – 1957) lúc đó về việc thành lập Đảng Cần Lao. Nhưng Đại sứ Reinhardt bảo: “V́ ông Diệm nay là Tổng Thống được bầu, ông ấy cần có một đảng riêng của ông”. Tướng Lansdale cho biết thêm:“Ông Reinhardt nói với tôi một cách cương quyết rằng quyết định về chính sách của Hoa Kỳ đă được ấn định và tôi phải hướng các hành động của tôi theo nó.”  Trong bản phúc tŕnh 17.1.1961 Tướng Lansdale nói rơ: “Đảng Cần Lao không phải là ư kiến của nhà Ngô, “trước tiên nó được đề xướng bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ” để loại bỏ cộng sản ra khỏi đất nước (the CLP was not their idea; it “was originally promoted by the U.S. State Department” to rid the country of communists).

Tuy nhiên, khi Mỹ muốn đem quân vào Việt Nam để thực hiện mục tiêu mà Mỹ muốn, ông Diệm không đồng ư, Mỹ liền đảo ngược kế hoach lại.

KHI MỸ QUYẾT PHÁ SẬP ĐỆ I VNCH

Ngày 14.3.1957, ông Elbridge Durbrow được bổ nhiệm làm Đi sứ Mỹ tại VNCH thay thế Đại sứ G. Frederick Reinhardt. Kế hoạch phá sp chế độ Ngô Đ́nh Diệm bt đu.

Đại sứ Durbrow được phái đến để phá sập Đệ I VNCH     ===>

Nếu khi đu Mỹ muốn ông Dim h́nh thành ti min Nam mt chế độ gióng các chế độ chuyên chế của Tưởng Gii Thch ở Đài Loan, của Park Chung Hee ở Nam Hàn, của Sukarno và Suharto ở Nam Đương hay ca Lư Quang Diu ở Singapore… để loại bỏ cộng sn khi đt nước (to rid the country of communists), th́ nay Đi sứ Durbrow yêu cầu ông Dim “thực hiện dân chủ để được ḷng dân và thng cng sản”. Tướng Lansdale đă phn đi v́ cho ràng vic thay đi nhanh như thế sẽ làm Miền Nam trở thành bất n.

Năm 1960 Đại Sứ Durbrow đă yểm trợ thành lập Khối Tự Do Tiến Bộ, thường được gọi là nhóm Caravelle, do ông Phan Khắc Sửu làm Trưởng Khối, để vận động thay thế ông Diệm. Tướng Lansdale đă viết giác thư đề ngày 20.9.1960 phân tích những sai lầm của Đại Sứ Durbrow. Nhưng Washington im lặng.

Một cuộc đảo chánh đă xảy ra ngày 11.11.1960, có nhiều thành phần của nhóm Caravelle tham dự. Cuộc đảo chánh thất bại. Hôm 4.12.1960 Đại Sứ Durbrow đă phải cho Luật sư Hoàng Cơ Thụy ngồi co gối trong thùng ngoại giao (valise diplomatique) để đưa ra khỏi Việt Nam.

V́ Đại Sứ Durbrow có nhiều bt đng vi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm và tai tiếng trong vụ đảo chánh ngày 11.11.1960, ngày 15.3.1961 Tng Thng Kennedy đă quyết đnh cử ông Federick E. Nolting làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài G̣n thay thế Durbrow. Nhưng ngày 17.8.1963 Bộ Ngoại Giao đă cử ông Henry Cabot Lodge đến làm đi sứ tại Sài G̣n để tổ chức lt đổ và giết Tng Thng Dim.

MỞ ĐƯỜNG CHO BC VIT XÂM NHP VÀO MIN NAM

Từ ngày 12 đến 22.1.1959, Ban Chp hành Trung ương Đng CSVN đă hp Hi nghị lần thứ 15 tại Hà Ni dưa ra nghị quyết “giải phóng miền Nam”. Tháng 5 năm 1959, Hà Ni quyết đnh mở con đường Tây Trường Sơn trên đt Lào để xâm nhập vào Min Nam, ly tên là Đường 559, thường được gi là đường Hồ Chí Minh.

Muốn đi vào Nam, bộ đội Bc Vit phi từ Quảng B́nh theo quc lộ 12 đi qua Lào bằng đèo Mụ Giạ rồi tiến vào Nam. Cái trở ngại ln mà Cng quân gp phi là con đường số 9 nối lin Đng Hà vi tnh Savannakhet, nơi có quân đi VNCH tun pḥng thường xuyên. Cng quân phi lp mt khu 601 gn Tchépone, nm cách biên gii Vit – Lào khong 40 cây số để làm nơi trú quân. Từ đó Cộng quân vượt qua đường số 9 rồi đi lên cao nguyên Boloven để xuống ngă ba Tam Biên.

Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă kư hip ước vi Lào cho Quân Lc VNCH đóng cht ở Tchépone và Mường Phín, đng thi giao cho Thiếu Tá Trn Khc Kính, Phó Giám Đc Sở Liên Lạc, mở các cuộc hành quân trên đt Lào để ngăn chận Cng quân xâm nhp vào min Nam. Số quân VNCH đóng chốt và hành quân ở Lào có lúc lên đến khong 170.000 người. Cng quân khó xâm nhp được.

Đùng một cái, ngày 25.1.1963, Tng Thng Kennedy tuyên bố ông muốnbiến Lào thành “một nước đc lp, ḥa b́nh và không liên kết”. Averell Harriman, Thứ Tưởng Ngoi Giao về Vấn Đề Chính Trị, được coi là người có quyn hành nht lúc đó ti Ṭa Bch c, cho rng phi trung lp hóa Lào để ngăn chận Cng quân dùng đt Lào xâm nhp vào Min Nam. Ngày 16.5.1961, mt Hi Nghị Quốc Tế Giải Quyết Vn Đề Lào được triu tp ti Genève. Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm phn đi rt mnh, nhưng Harriman cứ tiến ti. Ngày 23.7.1962, Hip Ước Ḥa B́nh ti Lào đă được kư kết, 666 cố vấn Mỹ và toàn bộ quân đội ca VNCH phi rút khi Lào. Bc Vit cũng cam kết như thế. Nhưng thc tế không như Harriman tuyên bố. Theo báo cáo của CIA, sau khi Lào tuyên bố trung lập, khong 7000 bộ đội Bc Vit chng nhng không chu rút khi Lào mà c̣n bành trướng thêm.

<===Henry Cabot Lodge, kẻ thi hành lệnh đo chánh, giết ông Dim và ông Nhu

 

Nhiều người tin rng Harriman đă mở đường cho Bc Vit tràn vào Min Nam ri vin vào lư do đó tuyên bố phải đổ quân vào để “cứu Miền Nam”!

LỊCH SỬ VẪN LÀ LCH SỬ…

Trên đây là những nét đi cương về t́nh h́nh Miền Nam dưới thi Đệ I VNCH được t́m thy trong sử liệu ca Mỹ, nhưng khi vẽ lại lch sử chiến tranh Vit Nam để phục vụ mục tiêu mi, Mỹ đă t́m cách bôi bác để che dấu sự thật.

Robert F. Turner, Giáo sư Luật ti Đi hc Virginia và cũng là mt hc giả nổi tiếng về chủ nghĩa cộng sn Vit Nam, đă tng nhn đnh rng đa số những ǵ về chiến tranh Vit Nam đang được ging dy ti các trường trung hc và đi hc ở Mỹ lại gn vi thn thoi hơn là lch sử.

Nhưng Đc Dalai Latma đă nói: “History is history. And my statement will not change past history”. Lch sử là lịch sử. Và lời tuyên bố của tôi không thay đi được lch sử đă qua.

Ngày 12.10.2017

Lữ Giang

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)