báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 
Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"


Bà Ngô Đ́nh Nhu năm 1982 (phụ đề Việt Ngữ by con dân PhuCam)
https://youtu.be/2iEu0jx6fGU


COMMÉMORATION DU PRÉSIDENT DIỆM

https://youtu.be/mlSulMRBzd0

 ***

 

 

 

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
 

TƯỞNG NIỆM THIẾT LẬP

CHẾ ĐỘ CỘNG H̉A

LẦN ĐẦU TIÊN 26.10.1956 TẠI VIỆT NAM

 

Đă nhiều lần, Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM từ chối không nhận chức Thủ tướng do Vua BẢO ĐẠI đề nghị. Nhưng lần ở Paris năm 1954, trước đe dọa chia đôi đất nước do âm mưu của Hồ Chí Minh với Pháp, Hoàng đế BẢO ĐẠI đă phaả nhấn mạnh với Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM hai điểm khiến Ông không thể từ chối: (1) Đất đang lâm nguy trầm trọng bị  Thực dân Pháp và Quốc tế Cộng sản chia cắt; (2) Ḷng yêu nước nơi Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM mà Hoàng đế BẢO ĐẠI đă từng biết rơ. Đụng tới hai điểm đó, th́ Ông NGÔ Đ̀NH DIỂM không thể từ chối chức vụ Thủ tướng nữa.

Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM  chỉ xin Vua BẢO ĐẠI hai điều và chấp nhận trở về nước làm Thủ tướng. Hai điều đó là (1) Được toàn quyền về Quân đội và (2) Được toàn quyền về Dân sự. Được sự chấp thuận của Vua BẢO ĐẠI, Ông đă trở về nước với nội t́nh hoàn toàn rối ren: quân đội Pháp vẫn hiện diện, đồng thời với những lực lượng vơ trang của các Giáo phái.

Trong một t́nh h́nh chia rẽ các lực lượng vơ trang như vậy, đồng thời với sự chia đôi đất nước và hậu quả là hơn một triệu đồng bào từ Bắc di cư vào Nam t́m Tự do.

Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM phải b́nh tĩnh lắm để gỡ rối hoàn cảnh. Ông đă can đảm đi đến những kết quả sau đây:

* Giải quyết vấn đề định cư gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam

* Đoàn kết lại được những lực lượng ṿ trang của các Giáo phái

* Liên kết những khuynh hướng Chính trị của các Nhóm, Đảng và Giáo phái

Một điểm quan trọng là cuộc Họp của những khuynh hướng Chính trị đă đưa đến quyết định truất phế Vua BẢO ĐẠI  để trao toàn quyền cho Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM TRONG VIỆC TIẾN TỚI THIẾT LẬP MỘT THỂ CHẾ Chính trị TỔNG THỐNG CHẾ dựa trên Tinh thần CỘNG H̉A phát xuất từ Cách Mạng Pháp 1789.

3 Quyền Nhân Bản từ Cách Mạng Pháp

Người ta gọi đây là cuộc Đại Cách Mạng Pháp chấm dứt Chế độ Phong kiến cấu kết Lực lượng Thế quyền Vua Chúa và Thần quyền Tôn giáo. Cuộc Đại Cách Mạng cũng nêu ra  3 Quyền gắn liền với con người làm nền tảng cho những Hiến Pháp  của các Chế độ CỘNG H̉A Tổng Thống Chế, của Chế độ CỘNG H̉A Liên Bang hay của Chế độ Quan chủ Lập Hiến. Dù chế độ nào mặc ḷng, điều quan trọng là HIẾN PHÁP mà nền tảng đặt trên 3 quyền căn bản của người dân: Tự do, Bằng nhau và Huynh đệ

Tự do (LIBERTE)

Quyền TỰ DO (Liberté) gắn liền với mỗi cá nhân  chứ không phải là ai khác ban tặng cho. Nó là bản tính của mỗi người sinh ra. Tự do là bản tính gắn liền với con người mà ngay Thiên Chúa cũng không thể lấy đi được.

Bằng nhau (EGALITE)

Mọi người sinh ra đều có những quyền giống nhau, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, ṇi giống, giới phái nam nữ. Mọi người đều có quyền mưu sinh cho ḿnh. Trước Pháp luật của Xă hội, các Cá nhân đều có quyền như nhau.

Huynh đệ (FRATERNITE)

Trong cuộc sống Xă hội, những Cá nhân đối xử với người khác và được đối xử  trong t́nh Huynh đệ (Fraternité) chứ không nh́n nhau trong sự thù địch. Đây là bản tính đến từ ảnh hưởng của Văn minh Thiên Chúa Giáo. Điều răn thứ hai của Thiên Chúa Giáo là “Hăy thương yêu người khác như chính ḿnh vậy!”

Khai sinh nền CỘNG H̉A NGÀY 26.10.1956  tại Việt Nam

Đây là sự hănh diện cho Dân Tộc Việt Nam. Nếu chúng ta lấy Chế độ Cộng sản ra để so sánh, th́ Quyền lực Cai trị của CSVN hiện nay vẫn chưa được Dân Tộc đồng thuận trao phó. Chế độ Cộng sản là một Chế độ do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực và xảo trá áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam. Chưa bao giờ có một cuộc Trưng Cầu Dân Ư bầu cử TỰ DO để chấp nhận Thể chế Chính trị Cộng sản này. Đó là Quyền lực “De Facto” mà Dân phải cúi đầu chấp nhận v́ sợ sự đàn áp.

Ngược lại tại Miền Nam Vĩ Tuyến 17, sau khi Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM ra lệnh cho Quân Đội Pháp xuống tầu ra khỏi Việt Nam, Ông đă cho tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến. Một Hiến Pháp dựa trên 3 Quyền Nhân bản trên đây được soạn thảo cho một THỂ CHẾ CỘNG H̉A TỔNG THỐNG CHẾ.

Sau những ngàn năm dưới Bảo hộ của Tầu, rồi qua các Chế độ Vua Chúa và những chục năm dưới Thực dân Pháp, Dân Tộc Việt Nam được quyền Tự do định đoạt cho THể Chế Chính Trị của ḿnh. NGÀY DÂN TỘC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH NỀN CỘNG H̉A LÀ NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1956. Chúng ta tưởng niệm ngày trọng đại này.

Đôi Lời Kết Luận

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đă âm mưu cùng Pháp chia đôi đất nước ở Vĩ Tuyến 17. Miền Nam Vĩ Tuyến thiết lập một Thể chế Nhân bản. Người Dân sống trong an lành. Nhưng CSVN đă theo chỉ thị của Nga, Tầu & Cộng sản Quốc tế làm cuộc xâm lăng Miền Nam và áp đặt Chế độ Cộng sản ngoại lai lên toàn lănh thồ năm 1975.

  

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)