báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 
Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"


Bà Ngô Đ́nh Nhu năm 1982 (phụ đề Việt Ngữ by con dân PhuCam)
https://youtu.be/2iEu0jx6fGU


COMMÉMORATION DU PRÉSIDENT DIỆM

https://youtu.be/mlSulMRBzd0

 ***

 

 

 

 

Lữ Giang

Biến cố 1963: Mỹ định đánh lừa LHQ!

 

Các tài liệu được Mỹ tiết lộ cho thấy trong biến cố lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm năm 1963 để đổ quân vào Miền Nam Việt Nam, Mỹ đă đánh lừa Phật Giáo, đánh lừa các tướng lănh thuộc Quận Lực VNCH, đánh lừa chính phủ Ngô Đ́nh Diệm, đánh lừa công luận Mỹ và thế giới, đánh lừa cả Ṭa Thánh Vatican…, và cuối cùng định đánh lừa cả Liên Hiệp Quốc (LHQ)!

Sở dĩ Mỹ đánh lừa được như vậy v́ Mỹ có những hệ thống truyền thông to lớn trong đó nhiều kư giả làm việc cho CIA được cài vào để phổ biến những thông tin lèo lái dư luận theo ư muốn của Mỹ hoặc chơi tṛ “cả vú lấp miệng em”. Kư giả Carl Bernstein của tờ Wasington Post, người nổi tiếng trong việc điều tra vụ Watergate, cho biết theo hồ sơ của bộ chỉ huy CIA, trong khoảng 25 năm, có trên 400 kư giả đă được bí mật giao cho thi hành các công tác của CIA. Trong vụ thiêu sống Thích Quảng Đức, kư giả Malcolm Browne của CIA làm việc cho New York Times đă đóng vai tṛ chính, được Thích Đức Nghiệp, một cộng sự viên của CIA, thông báo trước địa điểm và ngày giờ nơi biến cố sẽ xảy ra, để thi hành “sứ mệnh”. Anh ta chứng kiến Thích Quảng Đức đă bị thiêu sống chứ không phải tự thiêu, nhưng vẫn loan tin là tự thiêu! John Mecklin, một kư giả và một nhà ngoại giao của Mỹ đang làm việc tại Toà Đại Sứ Mỹ ở Sài G̣n lúc đó cho biết tấm h́nh do Malcolm Browne đưa lên “đă có một kết quả gây xúc động về giá trị không thể lường được đối với động cơ của Phật Giáo, trở thành một biểu tượng của những sự kiện quốc gia ở Việt Nam.”

Nhưng việc đánh lừa tổ chức LHQ không phải là chuyện dễ, v́ những người đại diện các quốc gia tại đây thường là các nhà chính trị và ngoại giao lăo luyện, có khi là một điệp viên, biết rất rơ những tṛ giàn dựng các biến cố của Mỹ để dựa vào đó hành động, nên trong vụ Phật Giáo năm 1963, ư đồ đánh lừa LHQ của Mỹ đă bị thất bại một cách thê thảm. Đây là một câu chuyện khá ly kỳ và đă trở thành bài học cho các chính phủ hay tổ chức muốn hợp tác với Mỹ.

MỸ MỞ CUỘC VẬN ĐỘNG TẠI LHQ

Để biến LHQ thành một công cụ yểm trợ cho việc Mỹ lật đổ chế độ Ngô Đ́nh Diệm, Đại sứ Henry Cabot Lodge đă nhờ ông Senerat Gunewardene, Đại Sứ Tích Lan ở LHQ, một người bạn thân của ông khi làm Đại sứ tại đây, đứng ra vận động các nước Á Phi đưa ra một bản tuyên cáo lên án chế độ Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật Giáo tại một phiên họp khoáng đại của LHQ.

 

Tên phù thủy Henry Cabot Lodge bày tṛ léo lái LHQ.

Qua cuộc vận động của ông Gunewardene và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 20.9.1963 một số nước trong khối Á Phi và Nam Mỹ đă đưa ra bản đề nghị LHQ thảo luận về vấn đề Phật Giáo tại Việt Nam. Đề nghị này đă được chấp thuận và đưa vào nghị tŕnh thảo luận tại diễn đàn LHQ vào ngày 7.10.1963 dưới mục 77. Khi đệ nạp đề nghị này, ông Guanewardene đă lên án chế độ Ngô Đ́nh Diệm rất nặng nề.

Tuy nhiên, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă trở tay kịp thời. Giáo sư Bửu Hội đă được cử làm Đặc sứ VNCH tại LHQ. Ngày 24.9.1963, Giáo Sư Bửu Hội đến New York, tuyên bố rằng LHQ không thể thảo luận vụ Phật Giáo Việt Nam khi chưa mở cuộc điều tra. Ông gởi cho ông Guanewardene một văn thư đề ngày 4.10.1963 tŕnh bày đề nghị của chính phủ VNCH và nhờ ông ta chuyển đến LHQ.

Ngày 8.10.1963, Giáo sư Bửu Hội ra trước Đại Hội Đồng LHQ tŕnh bày đề nghị của chính phủ VNCH và xin LHQ cử một phái đoàn sang Việt Nam xem xét về vụ Phật Giáo trước khi thảo luận. Mặc dầu có sự thúc đẩy của Hoa Kỳ phải thảo luận gấp, cuối cùng LHQ cũng cho rằng đề nghị của VNCH là hợp lư, nên quyết định hoăn bàn căi về vụ này và cử một phái đoàn sang Việt Nam điều tra. Phái đoàn điều tra gồm có đại điện của 7 quốc gia sau đây: Afghanistan, Brazil, Costa Rica, Dahomey, Morocco, Ceylon và Nepal.

MỸ XỬ DỤNG KẾ LY GIÁN

Nếu để phái đoàn LHQ đi điều tra kiểu này th́ kết quả có thể trái ngược và nhất là không kịp để cuộc đảo chánh xảy ra đúng thời hạn đă định, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đă nghĩ đến một độc chiêu khác.

Trên đường trở về Việt Nam, Giáo sư Bửu Hội và phái đoàn đă ghé Washington thăm Ṭa Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và thông báo một số chỉ thị cần thiết của Tổng Thống. Khi phái đoàn của Giáo Sư Bửu Hội vừa đến Washington th́ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời Giáo sư Bửu Hội đến nói chuyện. Nhưng khi phái đoàn đến th́ Bộ Ngoại Giao bắt phái đoàn phải ngồi ở ngoài, chỉ mời riêng Giáo sư Bửu Hội vào nói chuyện với Thứ Trưởng Averell Harriman, người đang lănh đạo cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Diệm. Sau cuộc tiếp xúc, Giáo sư Bửu Hội cho phái đoàn biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thuyết phục ông tuyên bố chống chế độ Ngô Đ́nh Diệm và hứa sẽ cho làm Thủ Tướng sau khi chế độ Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ.

Giáo sư Bửu Hội chẳng những không đồng ư mà c̣n phái một đặc sứ trong phái đoàn về ngay Sài G̣n báo tin cho Tổng Thống Diệm biết. Sau đó, Giáo sư đă đích thân trở về Việt Nam báo cáo mọi việc đă xẩy ra. Khi ông mới đến Saigon, một lá thư lên án ông liền được tung ra và phổ biến cho báo chí. Lá thư kư tên bà Diệu Huệ, thân mẫu của ông. Lúc đó, bà Diệu Huệ đă được đưa đến ở trong chùa Xá Lợi. Khi được báo chí hỏi về lá thư đó, bà Diệu Huệ nói rằng bà không hề viết lá thư đó. Nhưng khi Giáo sư vào thăm bà ở chùa Xá Lợi, người ta xúi bà đừng tiếp!

MỸ T̀M CÁCH NGĂN TRỞ CUỘC ĐIỀU TRA

Nghe tin LHQ đă thành lập một phái đoàn để qua Việt Nam điều tra vụ Phật Giáo, ông Cabot Lodge đánh ngay một công điện cho Washington nói rằng Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Saigon tin rằng chính phủ Saigon “sẽ chống cự kịch liệt quyết nghị cử một đại diện hay một phái đoàn LHQ đến tận nơi để cứu xét về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”. Sau đó, khi biết chắc phái đoàn đang lên đường đến Việt Nam, ông lại gởi một công điện khác nói rằng “Những người Việt có học thức hân hoan chờ đợi phái đoàn, nhưng phần đông tin rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không để cho phái bộ được tự do hành sự”.

Ngày 25.10.1963, Phái Đoàn LHQ đến Saigon, vào thăm xă giao Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và công bố nhiệm vụ và chương tŕnh làm việc. Ông Cabot Lodge rất lo lắng về chuyện này. Ông lại đánh cho Washington một công điện nữa nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều lo ngại về khả năng bản phúc tŕnh [của phái đoàn Liên Hiệp Quốc] sẽ thuận lợi cho chính phủ Việt Nam.

Đặc sứ Bửu Hội đă phản ứng ngược lại. Ông cam đoan với Ngoại Trưởng Rusk rằng việc chính phủ Việt Nam mời phái đoàn LHQ đến điều tra không phải là một kế hoản binh, và phái bộ sẽ được tự do đi bất cứ nơi nào ở Việt Nam và gặp bất kỳ ai họ muốn. Ông Cabot Lodge liền tuyên bố phái đoàn sẽ ngây thơ nếu họ tin như vậy. Theo ông, “chính phủ Việt Nam sẽ không khi nào để cho họ thâu được những tin tức bất lợi cho chính phủ đó.” Sau đó, ông lại đánh điện cho Washington nói rằng các sinh viên đang bị bắt và “tất cả bằng chứng cho thấy rằng chính phủ Việt Nam đang đe dọa đối phương để khép miệng những nhân chứng chống đối và ngăn cản không cho họ đến gặp phái đoàn, và phái đoàn sẽ đi một ṿng du lịch theo kiểu Cooks”.

Không như Cabot Lodge đă báo cáo, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đă đi điều tra một cách tự do và gặp bất cứ những ai họ muốn gặp, kể cả những người có tên trong danh sách do Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo cung cấp. Nhờ được điều tra tự do, phái đoàn đă khám phá ra nhiều sự gian dối do CIA và nhóm Phật Giáo đấu tranh đă giàn dựng để đánh gục chế độ Ngô Đ́nh Diệm. Phái đoàn đă ghi nhận các sự kiện và không đưa ra lời kết luận nào.

MỸ T̀M CÁCH ÉM NHẸM KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Cuộc điều tra kéo dài trong hai tuần lễ. Khi phái đoàn đang điều tra th́ cuộc đảo chánh xẩy ra, nhưng phái đoàn vẫn làm báo cáo và đệ tŕnh lên LHQ. Bản phúc tŕnh này đă được phổ biến tại diễn đàn LHQ ngày 9.12.1963. Ngày 20.12.1963, Đại Sứ Fernando Volio Jimenez của Costa Rica đă nói với hảng thông tấn NCWC như sau:

Cảm tưởng của riêng tôi là không có chính sách kỳ thị, áp bức hay khủng bố đối với Phật Giáo trên căn bản tôn giáo. Những khai báo về phương diện này thường là nghe nói, và tŕnh bày một cách mơ hồ và tổng quát.

“Mỗi khi một nhân chứng cố gắng t́m một bằng chứng cụ thể nào để tŕnh Phái Đoàn, rốt cục sự kiện chỉ là một hành vi lẻ tẻ hay cá nhân. Căn cứ trên bằng chứng, chính quyền không có chủ trương chính sách chống Phật Giáo v́ lư do tôn giáo.”

Thấy nội dung bản phúc tŕnh đă nói lên những sự bất lợi cho những âm mưu của ḿnh, Đại Sứ Cabot Lodge đă vận động để bản phúc tŕnh này đừng được đưa ra thảo luận tại LHQ. Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ đă tŕnh với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rằng “sự công khai hóa những điều mà phái đoàn điều tra LHQ phát hiện được sẽ gây lúng túng cho chế độ mới ở Saigon gồm những người đă phục vụ dưới thời ông Diệm. Thêm nữa, một cuộc bàn căi công khai có thể cho thấy rằng chế độ mới này cũng chẳng kém độc tài hơn chế độ cũ và cho Hà Nội và Bắc Kinh thêm một dịp tố cáo chính phủ Hoa Kỳ đính líu vào cuộc đảo chánh.” Do sự vận động khéo léo của Cabot Lodge và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Gunewardene, trưởng phái đoàn điều tra, đă đề nghị xếp luôn hồ sơ vụ này.

NGHỊ SĨ THOMAS DODD Đ̉I ĐƯA RA ÁNH SÁNG

Do sự vận động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, LHQ đă xếp hồ sơ vụ điều tra chế độ Ngô Đ́nh Diệm vi phạm nhân quyền. Nhưng khi bản phúc tŕnh này được gởi đến cho Thượng Viện Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ Thomas Dodd, Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp, đă đọc và khám phá ra những gian dối do CIA đă phối hợp với các nhà đấu tranh Phật Giáo và báo chí dựng lên để đánh sập chế độ Đệ nhất VNCH.

 

Thượng Nghị Sĩ Thomas Dodd đ̣i đưa sự thật ra ánh sáng

Ông đă hỏi lại một số nhân vật trong phái đoàn điều tra, rồi viết một văn thư dề ngày 17.2.1964 gởi cho ông James Easland, Chủ Tịch Tiểu Ban Nội An của Thượng Viện, yêu cầu in bản phúc tŕnh này ra và gởi cho các nghị sĩ biết. Trong lá thư đó, ông cũng tố cáo nhân dân Hoa Kỳ đă bị báo chí Hoa Kỳ lừa dối trầm trọng về t́nh h́nh quốc ngoại có tính chất cốt tử đối với họ. Trong văn thư có những đoạn như sau:

“Đại Sứ Volio nói với tôi rằng, căn cứ trên những tường thuật mà ông đọc trong báo chí quốc tế, ông đă sẵn sàng bỏ phiếu lên án chế độ Diệm, nhưng khi Diệm mời Liên Hiệp Quốc gởi quan sát viên của chính cơ quan này sang Việt Nam, ông thấy rằng phải nhận lời mời này trước khi Liên Hiệp Quốc chính thức tỏ thái độ.

“Đại sứ nói rằng sau hai tuần điều tra ráo riết tại Việt Nam, ông đi đến kết luận là những lời buộc tội chế độ Diệm tại Liên Hiệp Quốc không có căn bản, không chấp nhận được; ông nghĩ rằng những bằng cớ chất đống không cho thấy rằng có sự kỳ thị về tôn giáo hay xâm phạm tự do tôn giáo.

“Đại Sứ Volio nói với tôi rằng Chính Phủ Diệm đă tận t́nh hợp tác với Phái Đoàn, cho phép phái đoàn đi bất cứ nơi đâu phái đoàn muốn, và thâu lời khai của tất cả những nhân chứng mà Phái Đoàn thấy cần để ư đến. Ông trích một lời tuyên bố của Bộ Trưởng Ngoại Giao đă đặc biệt xúc động ông: “Chính Phủ không hoàn toàn. Các Bộ Trưởng không phải là thánh. Nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng nghe ư kiến của các ông và cố gắng cải thiện những khuyết điểm của chúng tôi.” Đại Sứ Volio nhấn mạnh rằng đây là lần đầu trong lịch sử Liên Hiệp Quốc mà một Phái Đoàn Liên Hiệp Quốc được thực hiện một cuộc đều tra tại chỗ về vụ một chính phủ thành viên bị tố cáo vi phạm nhân quyền. Ông nói rằng qua sự mời Liên Hiệp Quốc và hành vi trong thời gian điều tra, Chính Phủ Diệm đă gây cảm tưởng rằng họ sẵn sàng sửa chữa những sai lầm mà họ đă phạm, cũng như họ tin chắc rằng những dữ kiện căn bản sẽ chứng minh rằng họ không có tội.

“Tuy rằng bản phúc tŕnh không đưa ra kết luận chính thức, chúng ta buộc phải nghi ngờ sự xác thực của một số lời khai và tính cách tự phát của loạt tự vận bằng tự thiêu. Bản phúc tŕnh ghi lại với nhiều chi tiết về vụ tự thiêu của một vị sư 19 tuổi. Người này nói với Phái Đoàn rằng ông ta đă được một “đội khuyến khích tự thiêu” chiêu mộ. Họ nói với ông ta rằng Ḥa Thượng Chủ Tịch Hội Phật Giáo đă bị giết, hàng trăm Phật tử đă bị d́m chết dưới Sông Sài G̣n, nhiều ni cô đă bị mổ bụng, và Chùa Xá Lợi đă bị đốt cháy. Ông được mời t́nh nguyện hy sinh tự vận v́ Phật Giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho thuốc để khỏi đau đớn, và được đưa ba bức thư viết sẵn để ông kư. Ông ta bị cảnh sát bắt vừa kịp để biết được rằng những chuyện độc ác mà ông được nghe hoàn toàn là thất thiệt.

“Phái Đoàn nói rơ rằng họ đă được phỏng vấn một số lănh đạo và thanh niên Phật Giáo mà người ta đă báo cáo là bị giết. Phái Đoàn không t́m thấy bằng chứng nào xác nhận những báo cáo đă được công bố nói rằng có những vị sư đă bị liệng từ trên các tầng lầu trong vụ Chùa Xá Lợi bị đột kích.

Tóm tắt, theo ư tôi, một lần nữa nhân dân Hoa Kỳ đă bị một số báo chí của họ lừa dối trầm trọng về một t́nh h́nh quốc ngoại có tính chất cốt tử đối với họ.”

BÁO CHÍ HOA KỲ ĐĂ BỊ LÊN ÁN RẤT NẶNG

Nghị Sĩ Thomas Dodd cũng đă đưa ra những lời tố cáo báo chí Hoa Kỳ rất nặng, chẳng hạn như:

“Báo chí Hoa Kỳ có một truyền thống đáng hănh diện về phương diện tỉ mỹ và khách quan. Thật vậy, không có một nước nào trên thế giới ở đó người kư giả có lương tâm được hết sức tôn kính, hay các kư giả cạnh tranh nhau gắt gao đề dành giải thưởng toàn quốc. Nhưng, tiếc thay, trong một số trường hợp liên hệ đến những vấn đề ngoại giao, nhân dân, Quốc Hội, và ngay cả Chính phủ Hoa Kỳ đă bị một số nhật báo lớn nhất lừa dối với những báo cáo không chính xác…”

“Gần đây hơn, có những tờ báo nói với nhân dân Hoa Kỳ rằng Castro không phải là Công Sản mà là một sự kết hợp giữa Robin Hood và Thomas Jefferson; và kết quả là một chế độ Cộng Sản ở Cuba.

Nay chúng ta lại là nạn nhân của một tṛ lừa dối khác, mà hậu quả là Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm đă bị tiêu diệt, gây ra một t́nh trạng hỗn loạn sẽ làm cho cho sự ngăn chận Cộng Sản chiếm quyền khó khăn hơn.

“Quốc Hội, cũng như nhân dân Hoa Kỳ, lệ thuộc báo chí về tin tức. Ngay cả các nhân viên Chính Phủ cũng rất bị ảnh hưởng bởi những ǵ mà họ đọc trong báo tuy rằng họ có những nguồn tin tức đặc biệt. Cho nên nói rằng báo chí có vai tṛ đặt ra chính sách là rất đúng nghĩa.”

BÀI HỌC LỊCH SỬ ĐƯỢC RÚT RA

Mặc dầu đă có lời cảnh cáo của Thượng Nghị sĩ Thomas Dodd, bản phúc tŕnh của phái đoàn Liên Hiệp Quốc vẫn không được in ra và phổ biến cho mọi người biết (chúng tôi đă dịch và sẽ cho in). Điều đáng buồn là sau khi giết hai tổng thống Việt và Mỹ để đổ quân vào Miền Nam bằng mọi giá, Hoa Kỳ lại đem bán Miền Nam cho Trung Quốc sau khi “nghiệp vụ” đă được thực hiện xong. Phật Giáo Việt Nam cũng đă nhận ra rằng “đồng hành” với CIA là “thân tàn ma dại”.

Đối với các quốc gia Á Châu, những lời của ông Sirak Matak, Thủ Tướng Cambodia, gởi Đại Sứ Mỹ John Gunther Dean ngày 12.4.1975, khi Mỹ bỏ chạy khỏi nước này, được coi là một bài học máu, không ai được quên:

“Qúy ngài đă từ chối không bảo vệ chúng tôi nữa, chúng tôi chẳng c̣n biết làm ǵ hơn… Nhưng xin ngài nhớ rằng, nếu tôi phải chết ngay ở đây và trên quê hương mà tôi yêu mến, đó là điều bất hạnh, mặc dầu ai đă sinh ra rồi cũng có ngày phải chết. Có điều tôi đă phạm sai lầm này là tin tưởng nơi ngài và nơi những người Mỹ (I have committed this mistake of believing in you, the Americans).

Chúng ta hăy cùng nhau thắp một nén hương cầu cho linh hồn những người đă chiến đấu để bảo vệ đất nước.

Ngày 2.11.2017

Lữ Giang

   

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)