báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             


Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

***

Trần Trung Đạo

Nguồn gốc CS của “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”

 

Phản ứng tự nhiên của một người sinh ra và lớn lên trong một nền giáo dục không có nhiều chọn lựa là chấp nhận nó theo kiểu “nắng mưa là bệnh của trời”, trong lúc những người lớn lên trong một nền giáo dục tự do là phản kháng nó.

 

Những phản kháng của sinh viên có sự ủng hộ của nhiều nhà giáo Pháp mùa hè năm 1968 được xem như là một cuộc cách mạng dân sự (civil revolution) v́ làm lung lay chính quyền của tổng thống De Gaulle. TT De Gaulle sợ đến nỗi ông định di tản ra khỏi Élysée Palace để sinh viên không có lư do tàn phá cung điện lịch sử này. Các phản kháng của sinh viên, nghiệp đoàn lao động, giáo chức Pháp mang tính tả khuynh vẫn là các tổ chức xă hội dân sự trong một xă hội dân chủ.

 

Dưới chế độ CS th́ khác. Các hội chuyên nghiệp được lập ra không phải là để hoạt động, phát triển, tương thân tương trợ giữa những người cùng nghề nghiệp mà để cho đảng dễ kiểm soát. Hội Nhà Giáo cũng trong cùng số phận và được chỉ đạo chặt chẽ từ trên cấp trung ương đến từng trường học, từng tổ giảng dạy. Tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, “kỹ sư tâm hồn” chỉ là những mỹ từ làm mát ḷng các thầy cô.

 

Nội dung Ngày Nhà Giáo Việt Nam

 

Tại Việt Nam, ngày 20 tháng 11 được đảng CS chọn làm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Ngày này, từ nguồn gốc đến nội dung và ư nghĩa đều mang tính CS.

 

Hai mệnh đề chính giải thích nội dung hoàn toàn có tính cách chính trị và đấu tranh giai cấp của ngày Nhà Giáo Việt Nam do đảng đưa ra:

 

(1) “Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học.”

 

(2) “Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đă liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng t́nh ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.”

 

Nguồn gốc CS của FISE

 

Trong nội dung của Bộ Giáo Dục Việt Nam có nhắc đến tổ chức FISE theo tiếng Pháp của Fédération Internationale Syndicale des Enseignants (Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên) và xem đây là nguồn gốc dẫn đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

 

Nhắc lại, những thập niên đầu của thế kỷ hai mươi hàng loạt các tổ chức giáo dục quốc tế được ra đời, như một tổ chức có tên khá dài gọi là Ủy Ban Quốc Tế của các Liên Đoàn Giáo Chức Quốc Gia trong Hệ Thống Trung Học (FIPESO) được thành lập tại Bỉ năm 1912, Liên Đoàn Thế Giới các Hội Giáo Dục Thế Giới (WFEA) thành lập tại San Francisco năm 1923 v.v...

 

Sau Thế chiến Thứ Hai, với sự bành trướng của Liên Sô sang Đông Âu, sự phân cực về ư thức hệ Cộng Sản và Tự Do rơ nét và điều này cũng ảnh hưởng đến các tổ chức lao động, giáo dục trước đây hoạt động độc lập.

 

Được thành lập tại Paris, năm 1946, FISE là chữ viết tắt của tổ chức nhà giáo quốc tế có tên là Fédération Internationale Syndicale des Enseignants hay tiếng Anh là World Federation of Teachers’ Unions (Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên). Giống như một số tổ chức lao động khác, FISE bị CS khuynh loát.

 

Tài liệu “Facts about International Communist Front Organizations” công bố tại Mỹ năm 1957 tiết lộ FISE là tổ chức ngoại vi CS và hoàn toàn bị chi phối bởi Đệ Tam Quốc Tế CS. Chủ tịch đoàn của FISE do các đảng viên CS quốc tế hay các nhà trí thức thân cộng sản điều khiển.

 

Ban lănh đạo của FISE, sau khi tái tổ chức năm 1949, do các đảng viên CS khắp nơi trên thế giới điều hành như Antonio Banfi, Thượng Nghị Sĩ đảng viên CS Ư, Fan Ming, đảng viên đảng CS Trung Quốc, Cesar Godoy Urrutia, đảng viên đảng CS Chile v.v...

 

FISE không phải là thành viên của UNESCO và chỉ gián tiếp có quan hệ với UNESCO qua trung gian của Liên Hiệp Công Đoàn Thế Giới (World Federation of Trade Unions) gọi tắt là WFTU, trong đó FISE là thành viên.

 

Không phải chỉ thời kỳ phong trào CS c̣n mạnh mà ngay cả ngày nay, WFTU vẫn c̣n khống chế bởi tư tưởng và đảng viên CS. Các thành viên WFTU tham gia trong cuộc biểu t́nh mừng “Cách mạng Tháng Mười Vĩ Đại” tại Nga ngày 7 tháng 11, 2017 vừa qua. Đương kim chủ tịch của WFTU là George Mavrikos, lănh tụ đảng CS Hy Lạp.

 

Ngày Nhà Giáo Thế Giới Liên Hiệp Quốc

 

Ngày Nhà Giáo Thế Giới do UNESCO quy định là ngày 5 tháng 10 và tuyên bố lần đầu năm 1994.

 

UNESCO chọn 5 tháng 10 để vinh danh ngày công bố Đề Nghị liên quan đến Định Chế của các Nhà Giáo (Recommendation concerning the Status of Teachers) được công bố vào ngày 5 tháng 10, 1966 do sự phối hợp của hai tổ chức UNESCO và ILO.

 

ILO là tên viết tắt của International Labour Organization (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế.) Tổ chức này được thành lập năm 1919 với ư nguyện đoàn kết các lực lượng lao động để theo đuổi nền ḥa b́nh lâu dài cho thế giới. Đây là tổ chức chuyên nghiệp đầu tiên hoạt động trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc từ ngày thành lập năm 1946 và có 187 quốc gia hội viên.

 

Không giống WFTU Cộng Sản, ILO là một tổ chức độc lập với một lịch sử lâu đời. Ngay cả CSVN cũng đă gia nhập ILO năm 1992 và văn pḥng của ILO tại Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 2003.

 

Một số quốc gia ủng hộ quyết định của Liên Hiệp Quốc nên dù có ngày khác họ cũng đổi sang ngày 5 tháng 10 như trường hợp Canada, Đức, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Cameroon, Lithuania, Macedonia, Pakistan, Philippines, Nga, Serbia v.v..

 

Lưu ư, nhiều nước cựu CS như Nga, Bulgari, Serbia, các nước Baltics đều đổi sang ngày do UNESCO công bố.

 

Việt Nam là nước duy nhất chọn ngày do tổ chức Cộng Sản quốc tế ấn định. Bảng tổng kết Ngày Nhà Giáo thế giới viết về trường hợp Việt Nam. “Lễ Ngày Nhà Giáo có nguồn gốc trong một hội nghị giữa các nhà giáo trong khối CS được tổ chức tại Warsaw 1957.”

 

Người viết tin rằng phần lớn những người làm nghề giáo tại Việt Nam không biết ư nghĩa thật sự của Ngày Nhà Giáo và dù biết họ cũng không mấy quan tâm. Với họ đó chỉ là ngày truyền thống, ngày để được tặng hoa, được nghe lời cám ơn. Thật khó trách, sống trong guồng máy phải cuốn theo guồng máy và dần dần yêu nó.

 

Erich Maria Remarque viết trong tiểu thuyết của ông “hạnh phúc bắt đầu từ thói quen”, tuy nhiên, lịch sử không chuyển động theo thói quen mà theo lẽ phải.

 

20.11.20177

 

 

Trần Trung Đạo

 

 

 

________________________________

 

Tham khảo:

 

- Tài liệu “Facts about International Communist Front Organizations”, 1957

 

- Victor Yves Ghébali, Roberto Ago, Nicolás Valticos, The International Labour Organisation: A Case Study on the Evolution of U.N pp 33 – 45

 

- World Federation of Trade Unions: What it is and what it wants, Ideological and Political issues of the International Trade Union Movement, 16 Speeches - by the General Secretary, First Edition – 2013, Printed in Johannesburg, South Africa.

 

- The ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers (1966) and The UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997), Copyright © United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Labour Organization 2008

 

- Website of World Federation of Trade Unions http://www.wftucentral.org

 

- Website of UNESCO (https://en.unesco.org)

 

- Website of ILO (http://www.ilo.org)

 

- The ILO in Viet Nam (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_470847.pdf)

 

- List of Teachers' Days https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Teachers%27_Days.

 

 &&&

các bài kỳ trước:

Trần Trung Đạo: Nguồn gốc CS của “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”- Các hội chuyên nghiệp được lập ra không phải là để hoạt động, phát triển, tương thân tương trợ giữa những người cùng nghề nghiệp mà để cho đảng (CS) dễ kiểm soát

Trần Trung Đạo: Tóm Tắt Quan Điểm Của Mao Trạch Đông Về Chiến Tranh Việt Nam Và “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

Trần Trung Đạo: “Quyền lịch sử” của Trung Cộng trên Biển Đông là quyền ǵ?

Trần Trung Đạo: 30-4 Nh́n lại chiến tranh.

Trần Trung Đạo: Tập Cận B́nh chủ trương độc chiếm Biển Đông.

Trần Trung Đạo: Bài học tranh chấp biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn.

Trần Trung Đạo: Kim Jong-un thử bom nguyên tử và phản ứng của Tập Cận B́nh.

Trần Trung Đạo: Bắt Ls Nguyễn Văn Đài là hành đông tuyệt vọng của đảng CS.

Trần Trung Đạo: Nh́n sang Miến Điện, nh́n lại Việt Nam đang thiếu ai?

Trần Trung Đạo: Việt Nam không phải là Miến Điện.

Trần Trung Đạo: Phải chăng ḷng yêu nước đă tới hồi mệt mỏi.

Trần Trung Đạo: Lănh đạo CSVN trong quan hệ Mỹ Trung.

Trần Trung Đạo: Lenin và chính sách “Tuyên truyền Tượng đài”.

Trần Trung Đạo: Tại sao thảm đỏ đối với các lănh đạo CS thường là một vấn đề quan trọng?

Trần Trung Đạo: Trung Cộng sẽ đổ và bài học Latvia cho người Việt Nam.

Trần Trung Đạo: Viện Khổng Tử: cơ quan tuyên truyền và t́nh báo Trung Cộng.

Trần Trung Đạo: Việt Nam Cộng Ḥa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc.

Trần Trung Đạo: Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa”

Trần Trung Đạo: Đừng tưới nước lên gốc cây ră mục.

Trần Trung Đạo: Tượng đài CS, một gia tài không ai muốn nhận.

Trần Trung Đạo: Để thắng được Trung Cộng.

Trần Trung Đạo: Trung Cộng không đáng sợ.

Trần Trung Đạo: Câu hỏi tháng Tư

Trần Trung Đạo: “Bước đường dài đến tự do” của Nelson Mandela.

Trần Trung Đạo: Trung Cộng, cường quốc trị giá 100 ngàn đô la.

Trần Trung Đạo: Bệnh lười dưới chế độ CS -

Trần Trung Đạo: Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam.-

Trần Trung Đạo: Những ngày tháng tới

Trần Trung Đạo: Hiểm họa Trung Cộng và bài học Tây Tạng.

Trần Trung Đạo: Tôn Nữ Thị Ninh, đại biểu xuất sắc của “trí thức xă hội chủ nghĩa”

Trần Trung Đạo: Tập Cận B́nh phát biểu tương tự Hitler.

Trn Trung Đo: Lănh đo CSVN trong quan h M Trung.

Trần Trung Đạo: Đảng 50 Xu tại Trung Cộng.

Trần Trung Đạo: Trung Cộng sẽ đổ và bài học Latvia cho người Việt Nam.

Trần Trung Đạo: Ai “hèn” và ai “đă nhảy về chuyến tuyến chống cộng”?

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch